Veel kijkers en weinig kopers op de kunstmarkt m Kleine expositie siert Schiedams Grote Kerk Chr. Mannenkoor neemt afscheid F. Veriinde.- Overwinningen voor alle clubs HM gRr Beurs was weer een keer echt beurs.... Kwaliteit inzendingen stijgende Schiedams zaterdagvoetbal SERIE INBRAKEN EN DIEFSTALLEN Joyriding met autobus Schooljongen vond granaat NO AD verloor de eerste wedstrijd Slot Een huis voor Kameroen Vrouw valt van treeplank bns Man valt van fiets Meisje gewond na val met fiets Opvoeren tot honderd leden Meer hulp bij werk van Oorloos graven Automobilisten op de vuist Burgerlijke Stand DE DE ROTTERDAMMER MAANDAG 8 OKTOBER 1962 Tafeltenniscompetitie Ziveetdruppels AFGEKNIPT NOG MEER BEKLAG OPLOSSING AGEÏVDA VOOR SCHIEDAM Vandaag. cn morgen en dagelijks.... Klimaat goed Sfeer scheppen Opening verf' van de vakman -» cv., *J} lil A ft ^aasg (Advertentie) ni.euien jubileum aanbieding „nen man<®»,°?en W° 1SO cm breed Mohair van Camel van Velours van*t*8l®®" Bouclé van eh van 0 Ingebroken is in de Goede Haven werk aan de Westfrankelandsedijk in Schiedam. De dieven zijn door een raampje van de .foyer geklommen. Zij hebben flesjes limonade geleegd, verder een koek, 34 repen marschocolade en 15 pakjes sigaretten meegenomen. Bo vendien hebben zij een zaal bevuild. 0 Ingebroken is in de garage in de Chr. Huygensstraat in Schiedam. Ont vreemd zijn een autoradio, een claxon, een tas gereedschap en een rubber hamer, 0 Mevrouw J. B.-K. heeft aangifte ge daan van diefstal van twee zwart lederen motorzijtassen ter waarde van ƒ50 uit de kelder van haar woning in de Goeman Borgesiusstraat in Schiedam. 0 Uit de auto van de vertegenwoordiger W. M. M. zijn flesjes lotion en eau de cologne gestolen. De auto stond op het Dr, Wibautplein te Schiedam. De dieven hadden een schuifraam opgeschoven. Op de binnenkant was met een vette vinger geschreven „bedankt". 0 Uit een kelderruimte in de Burg. Van Haarenlaan in Schiedam is een orlontruitje en een vest gestolen, f A. J. R- 13 jaar oud, mist zijn goud kleurige herenarmbandhorloge dat uit een kleedkamer in het Sportfondsenbad in Schiedam is ontvreemd. Onbevoegden hebben zondagavond ge-j reden met een autobus van de M.E.G.A. die in de Van Deventerstraat in Schie dam geparkeerd stond De adsipranl- chauffeurs moeten door het nooctiuik zijn geklommen waarna zij de bus tot het einde van de straat reden. Bij het tochtje is een luik van het gereedschapskMstje uit het dashboard ontvreemd. Een twaalfjarige jongen heeft bij de Schiedamse politie een granaat. 15 cm lang en zwaarder dan 2 kg., gebracht. Hij had het voorwerp gevonden bij de St. Bemhardschool in de Franoqis Ha- verschmidtlaan. Het voorwerp is zwaar verwoest. Het is uiteraard onjuist dat kinderen met dergelijke projectielen op pad kunnen gaan. De politie wijst er dan ook op dat vinders van nuirutievoorwerpon dit niet moeten, aanraken maar direci de politie dienen te waarschuwen. Deskundigen kunnen, de gevaarlijke elementen dan demonteren. Voor de overgangsklas-competitie speelde N.O.A.D. afgelopen vrijdag de eerste wedstrijd van het seizoen tegen Milksteamers in Rotterdam. Het werd 7—3 voor de gasten. Ook bij de tafel tennissers is in de hoogste afdelingen een versterkte degradatie ingevoerd. De vier onderste teams degraderen al len naar de afdeling. Het behoeft dus geen betoog dat N.O.A.D. een zeer zwaar seizoen tege moet zal gaan. Daarom was het jam mer dat de Schiedammers geen tijd van voorbereiding hebben gehad omdat de Beurs bezet was. Nu kwam het team ongetraind achter de tafel en dat heeft zich in deze wedstrijd danig ge wroken. Arnold Braak had hier kenne lijk geen nadeel van want hij won alle drie zijn partijen. Cor Joustra en Kees Marijnen die Henk Aben verving (Aben is wegens studieredenen niet altijd beschikbaar) konden niet tot winst komen. Zij speel den beiden onvast en haaiden op geen stukken na het peil wat zij vorig jaar speelden. Zo ging dus een wedstrijd die met Aben en met een Joustra in oude vorm zeker winstkansen had geboden. verloren.Jammcr, maar het is eenmaal zo. De einduitslag werd nu 73 in het voordeel van Milksteamers. Vrijdagavond speelt N.O.A.D. de eer ste thuiswedstrijd in de Beurs tegen U.T.T.C. uit Utrecht. Van deze tegen standers is niets bekend wat hun sterk te betreft. Aan een voorspelling durven wij ons dus niet te wagen. Het is ech ter waarschijnlijk dat ook Arnold Braak dan niet beschikbaar zal zijn zodat eventueel Jan Meuldijk het team zal completeren. N.O.A.D. speelt de thuiswedstrijden tegenwoordig op vrijdagavond. In prin cipe zijn de aanvangstijden bepaald op half acht. Het team zal dus hoogst waarschijnlijk in dc volgende samen stelling achter de tafel verschijnen. Cor Joustra, Jan Meuldijk en Kees Marij nen. (Van een onzer verslaggevers) T7EN kleine expositie siert de Gro- te Kerk in Schiedam. Het is een belangwekkende tentoonstelling die tot zaterdag te zien is. In vitrines en op tafels liggen voorwerpen uit vele tropische landen. Ter afsluiting van de actie „Een huis voor Kame roen" hebben de jonge leden van de Ncderlandsche Hervormde Kerk in Schiedam een expositie ingericht waarbij het zendingswerk naar de verre landen wordt belicht en boven dien van die landen in beeld wordt gebracht. Foto's, maquettes, kaarten, boekwer ken liggen, ter bezichtiging in de Grote Kerk. Kleedjes, kleding, muziekinstru menten uit' Oosterse landen liggen naast wapens, vazen, een vruchtenbak; maskers, waaiers, schilden, lepels, houtsnijwerk en andere gebruiksvoor werpen, sieraden e.d. Er is een aparte tentoonstelling die aangeeft welke plaats de Bijbel in de ze landen heeft. Zo liggen er o.a. bij beluitgaven in Afrikaanse talen. Deze week zullen vele .scholieren de exposi tie bezoeken, maar de organisatoren hopen dat ook de volwassenen van hun belangstelling blijk zullen geven. Jeugdouderllng G. Gros heeft zater dagmiddag de belangstellenden verwel komd, Hij zei dat het samenstellen van deze expositie heel wat zweetdrup pels heeft gekost, De Vereniging tot Bevordering van Chr. Onderwijs heeft iUSliliilnini Jff Sportpark Harga zijn tal van bos schages tot kniehoogte afgeknipt. Dat heeft zijn reden. Vorige week is hier een ernstig verkeersongeluk gebeurd. Toen reed een bromfietser langs da hoge struiken om plots tegen een auto te botsen. Nu kunnen de weggebrui kers elkaar in het vervolg zien nade ren. Tenminste als de 'struiken zo laag blijven als ze nu zijn. Men kan zich afvragen of er bij de aanleg van dit park niet aan mogelijke verkeersperi- kelen van deze aard is gedacht. yO dienen er in Schiedam nog meer maatregelen genomen te worden. We hebben al eerder geattendeerd op de gevaarlijke situaties die bij de nieu we kruispunten zijn ontstaan. Daar is allereerst het kruispunt Vlaardin- g erdijkVlaardingerstraat Nieuwe DamlaanNieuwe HavenW es tv est. Het is een onoverzichtelijk gebied. Mis schien komt er walt meer zicht nu Hotel Begersbergen gesloopt zal wor den maar dan zal het nog wel nodig zijn om verkeerslichten of iets der gelijks te plaatsen. Nu rijdt men soms a als blindelings de verkeersknoop in om te trachten net iets sneller dan de an der uit het gevaar en de venoarring te komen. QOORTGELIJKE situaties ontstaan op en langs de Burgemeester van Haarenlaan. Onze lezers deden onlangs hun beklag over dit traject. Zo kun nen bij de gevaarlijke kruispunten Burgemeester van HaarenlaanPark weg en Burgemeester van Haarenlaan Nieuwe Damlaan ongevallen voor komen. De trouwe lezer van de po litieberichten zal ook constateren dat hier herhaaldelijk aanrijdingen ge schieden. Dit zal nog omvangrijker worden als de Brandersbrug bij het Schiedamsi? station gereed is. Dan zul len vele automobilisten van de Rot terdamse Horvathweg over de Schie damse Horvathweg langs de spoor baan over het Schiedamse Stations- Plein over de (nog te bouwen) Bran dersbrug direct over de driekilome- terlange Burgemeester van Haaren laan naar Vlaardingen willen rijden. Zij mijden de engtes van Schiedams binnenstad dan maar uiteraard wordt het verkeer in Nieuwland dan nog in tensiever. oplossing moet zijn dat reeds nu van de Burgemeester van Haa renlaan een voorrangsweg wordt ge maakt waar met een snelheid van 70 kilometer wordt gereden. Dat zal een goede verlichting voor het verkeers probleem van de oude stad zijn. Ve len gaan dan gebruik maken van dit nieuwe traject. Belangrijk is dan evenwel dat men vermijden zal dat an dere weggebruikers zich zonder meer van de Nieuwe Damlaan en de Park weg dwars op de Burgemeester van Haarenlaan storten. Hier dienen dus verkeerslichten en een goede ver keersregeling te komen. De maat regel zal nu genomen moeten worden omdat de regeling straks perfect moet zijn als de grote strootn los barst. Musis Sacrum: Alg. Bond van Bejaar den, Bijeenkomsten. 14 en 19.30. Chr. Sociale Belangen: Ncd. Chr. Ge heel Onth. ver. Kindermiddag. 14, idem Filmavond met propagandarede De We ger, 20. Dagbiad „De Rotterdammer" Schie damse redactie Lange Kerkstraat 32, tei. 66382 b.g.g. tel. 64154 of 115588 toestel 51 (b.g.g. na 18 uur 80037) alleen voor redactieaangelegenheden. Agentschap H. J. Troost, AieidasU'. 23, tel. 65451 (alleen voor klachten, adver tenties en abonnementen b.g.g. tel. 115588). Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123; politie-alarm 64666: GG cn GD waarschuwing 69290. Apotheek: Janssen, Swammerdamsin- gel 41, hoek Van Musschenbroekstr. Bij het verlaten van de RET-autobus 39 Is de 83-jarige Rotterdamse mevrouw E.W.—V. uit de Lambertusstraat 35 zon dagmiddag om kwart voor vijf op het Dr. Wibautplein in Schiedam van de treeplank gevallen. Zij is met een gebroken linker heup been naar het Havenziekenhuis in Rot terdam vervoerd. In de Van Gouwenstraat te Schiedam is de Rotterdammer D. J. vrijdagavond om half twaalf duizelig geworden. Hij viel van zijn fiets. De Schiedamse GG en GD heeft hem naar het Dijkzigt- ziekenhuis vervoerd. Het slachtoffer heeft een hersenschudding. 1 (van een onzer redacteuren) AT"OOR het eerst na lange jaren was de Koopmansbeurs in Schiedam zaterdag weer beurs. Er is helaas weinig „verhandeld" maar dat heeft aan het effect van de kunstmarkt niet afgedaan. De deuren van de monumentale beurs stonden zaterdag uitnodi gend open en velen hebben van hun belangstelling blijk gegeven. In de Beurs stonden in het centrum op een tafel enkele prachtige beeld houwwerkjes, op de tafels lagen ook mooie tekeningen en verder hingen er aan de wanden tientallen schilde rijen, gouaches, tekeningen e.d. Na de kunstmarkt die op het plein voor het Stedelijk Museum is gehouden is dit dus de tweede kunstmarkt, tevens de eerste overdekte. Het is een sfeer vol gebeuren geworden. De sfeer van een markt heeft nie mand aangetroffen zaterdag. De schilders en hun collega's kenbaar aan een weelderige baard en een wat slordige kledij zaten rustig achter de tafels.af te wachten of er belangstel lenden of kopers zouden komen. Zij zochten hun activiteit ten hoogste in enige discussies met de geestverwan ten. Voor de Schiedammers was het een genoegen te kunnen drentelen langs de Schiedammers Nico van Welzenes, uitstallingen om de werken van de Frans van der Heide, Herman Sey, Paul van Ginkel e.a. te zien. Verder waren veel Rotterdamse kunstenaars met hun werken naar de Koopmans beurs getrokken en uit Den Haag was Boorsma gekomen. Het klimaat is in Schiedam bijzonder goed menen deze kunstenaars. Met vol doening hebben zij dan ook geconsta teerd dat de kwaliteit van de inzendin gen stijgende is. Tn het algemeen schil deren deze jongeren nog wel naar voor beelden van bekende grootheden, daar bij is het surrealisme en het abstracte heel populair maar toch waren er ook goede conventionele werken, o.a. uitste kende portretten te zien. Nico van Welzenes kreeg direct gro te belangstelling toen hij met potlood en papier in de .praktijk toonde wat zijn kwaliteiten zijn. Hij maakte een tekening van de drukte in de Koop mansbeurs. Cineast Jan Schaper en zijn assisten ten filmden druk in de Beurs om ook van dit gebeuren iets vast te leggen voor de documentaire over Schiedam die Schaper in opdracht van het ge meentebestuur' vervaardigt. Deze tweede kunstmarkt in Schiedam heeft aangetoond dat er op dit gebied sfeer te scheppen is. Voor de kunste naars moet het een geringe teleurstel- ing zijn dat er wel veel kijkers maar weinig kopers zijn geweest. Nu geloven wij dat niet iedere toevallige voorbij ganger prompt honderden guldens kan' neertellen voor een produkt dat zijn waarde nog niet bewezen heeft. De prijzen van de dames en heren- kunstenaars waren dus enerzijds aan de hoge kant en anderzijds zullen de kunstenaars er goed aan doen in het vervolg een betere organisatie te be trachten. Dus geen onbegrijpelijke uit nodigingen meer, maar meer gerichte propaganda over hun activiteiten. Als zij dan ook nog belangstelling kunnen wekken bij de overheid en an dere instanties zullen de kunstmarkt en de kunstenaar een goede toekomst tegemoet gaan in Schiedam. Dat be wijst nu reeds het enthousiasme en de gunstige sfeer waarmee het ge heel is ontvangen. De dertienjarige Cornelia van der En den. viel met haar fiets in de Balsemien- straat in Rotterdam. Zij sloeg met haar hoofd tegen het wegdek en werd met een hersenschudding naar het Zukler- ziekenhuis vervoerd. Een combi-personenauto botste zon dagmiddag tegen een lichtmast. De be stuurder, de 28jarige pijpfitter H. A. van Rooyen, zijn vrouw en twee kinde ren werden licht gewond. Zij werden in het Zuiderziekenhuis behandeld. De auto werd aanzienlijk beschadigd. goede steun verleend. Deze week zul len dames van de Herv. Vrouwen. Dienst bij de exposities toelichtingen geven. De actie Kameroen i's een ba- grip geworden in Schiedam. Hij herinnerde aan de eerste bijeen komst in de Opstandingskerk toen de jeugd gjng werken voor de 38.009 no dig voor de houw van een huls in Ka meroen. De heer Gros had goede hoop dat het bedrag er komt. Hij stelde dat het niet alleen, het streven is om gelden te verzamelen maar bovendien cm het Evangelie door te geven aan de naaste. Met waarde ring noemde hij het werk van. me vrouw Chün. Dr. L. J. Cazemier, hervormd predi kant in Schiedam heeft de tentoonstel ling daarna geopend. Hij wees er op dat de jongeren in Rotterdam meer wilden verstaan van wat de zending is. Toen ze zich meer bewust waren, van zendingsroepin.g en taak is de actie in de drie classis Rotterdam-Zuid, Rotter dam-Noord en Schiedam begonnen. Overal wordt nu over deze aangelegen heid gesproken. Dr. Cazemier wees op de missie tentoonstelling Amate die onlangs in Schiedam was gehouden-. Deze expo- sitie was wel groter van- opzet maar het streven, was toch hetzelfde. Hij stelde dat de belangstellenden bij'de ze expositie tegelijk worden opge wekt 'om het Evangelie door ven aan de bevolkingen die oppervlakkig van de Bijbel gehoord. TIET bestuur van Schiedams Christe lijk Mannenkoor heeft - node af scheid genomen van de heer P. P. L. Verlinden die meer dan 25 jaar be stuurslid is geweest. Hfj trad af als voorzitter maar hij blijft actief lid. Het bestuur van het christelijk mannenkoor is nu als volgt samen gesteld: voorzitter J. Poot, 2e voor zitter G. Huisman, le penningmees ter H. Troost, 2e penningmeester J. Sonneveld, le secretaris P. de Jong, 2e secretaris M. Kopmels, le biblio thecaris J: van der Steen, '2e biblio thecaris T. N. A. van Est en alge meen adjunct P. van der Kuil. In - de nieuwe samenstelling wil het bestuur trachten het koor op te voeren tot honderd leden. Het be stuur hoopt dit aantal bereikt te hebben bij de viering van het 35- jarig bestaan over drie jaar. Met voldoening bemerkt het bestuur dat de op gang zijnde propaganda-actie goede weerklank vindt. Zo komen be langstellenden donderdagavond naar de repetitie Arcade. Enkele nieuwe leden en donateurs meldden zich. Het bestuur Advertentie "DE KROON" Eend rachtstr. 19 - Tel. 2755, "'t YERFCENTRUM" V Hoogstraat 48 - Tel. 4153 "DE GOEDE HOEK" n.vl Floris deVijfdeIaan134 (Promenade West) Tel, 8210 VOOR het eerst hebben de Schie damse voetbalclubs overwinnin gen behaald. HBSS bleef de sterkste tegen De Zwerver (31). PPSC sloeg het gevaarlijke ZWSH met 21 en GSS was op schot tegen GOZ dat met 15 het hoofd moest buigen. HBSS-DE Zwerver 31. Eerst m de tweede helft veroverde HBSS het over wicht. In het begin gaven de partijen elkaar niets toe. De Zwerver startte met een aanval maar prompt kwam HBSS ook naar de andere kant. In de ■zevende minuut schoot De Zwerver hard naast. Zeven minuten later knalde Fro- ge een vrije trap ra (I—0). Even later schoot Vermeulen naast. Direct daarna ]n-ee<* De Zwerver een kans maar on vervaard ivierp doelman Jan van Heest zich op de schoenen van de te genstander. Vlak daarna kopte een aan valler over de Schiedamse lat. In deze harde maar levendige wed strijd debuteerde bij HBSS Jan Breugum verdienstelijk. Hij schoot belaas tegen de paal en ook Droge schoot naast. Daarna kopte Mulder bij en hoekschop naast. Vlak voor rust kreeg Van Heest de bal niet goed onder controle en Kolsloot kon de gelijkmaker inzenden. In de tweede helft begon De Zwerver met de aan val. De tegenstander schoot naast. Toen middenvoor Vermeulen in de vijftiende minuut bij wat heendc- weergetrap ineens inschoot was het 2—1. Hierna kwam het Schiedamse over wicht. Doelman Seinstra stopte een schot van Putters keurig. Groeneweg zag zijn vrije trap onbenut. Nog kwam een speler van De Zwerver voor het Schiedamse dol maar Van Heest wierp zich op de bal. In de 33c minuut zette Breugum van links voor aan Mulder die Putters de scoringskans gaf. (.3—1). Rechtsbuiten Drgöe, Putters en Breu- gem kregen nog kansen maar het bleef 3—1. ZWSH—PPSC 1—2. Het ongeslagen ZWSH heeft moeten ervaren dat PP sterker is. Hoewl ZWSH het gevaar lijkst was in de aanval bleven de ver dedigers meester over het terrein. In de tiende minuut schoot Piet van Veen bij een aanval onverwacht in. ZWSH streed verwoed voor de gelijkmaker, maar het duurde tot de twintigste mi nuut na rust voordat de middenvoor bij een misverstand in de Schiedamse de fensie kon scoren. In de 2oe minuut viel Piet Liebek uit en Roel Ravens kwam als midden voor in het veld. Vijf minuten later scoorde bij het winnende doelpunt. PPSC trok zich in de verdediging te rug waardoor ZWSH geen kansen meer kreeg. Invaller-doelman Wapenaar. die de geblesseerde Jungerius verving, stompte tien minuten voor tijd een schot van de middenvoor van ZWSH keurig over. GOZGSS 15 Met open spel had GSS direct het overwicht. Nadat het doel van GOZ vele malen benauwende momenten had gekend werd Van Deu- zen in de twintigste minuut gevloerd. Prins schoot de strafschop in. GSS bleef in de aanval. Prins liet Wessels het tweede doelpunt scoren. In een solorush scoorde Van Deuzen de derde goal. Ten minuten voor rust maakte Wessels er 40 van. Na rust speelde GSS nog feller. In de tiende mi nuut schoot Wessels het vijfde doelpunt in bij een verre doorloopbal. Hierna werd de strijd wat onaangenaam. Bij de aanvang van liet laatste kwartier kon GOZ de eer redden. (15). herinnert er aan dat een ieder zonder enige verplichting de repetities kan be zoeken waarbij hem gaarne de gewenste inlichtingne zullen worden verstrekt. Om misverstand te voorkomen wordt medegedeeld dat het koor interkerkelijk is. Elke protestants-christelijke kan lid zijn. De repetities worden donderdag avond gehouden van kwart voor acht tot kwart over tien in gebouw Arcade, Tan- ge Haven 71. Op het programma voor de komende maanden staat een uitvoering in de Grote Kerk op 13 november waar de gezamenlijke Schiedamse koren Die Jahreszeiten zullen zingen. Op 19 december wordt medewerking verleend aan een kerstadventsavond in de Vredeskerk, Oud-Mathenesse. Op Tweede Kerstdag wordt 's avonds een kerstcon cert gegeven, in de Grote Kerk met me dewerking van een altsolist en een or ganist. De nieuwe leden kunnen reeds in. de cember aan de concerten deelnemen. 9 „Het oog wil ook wat" is de titel van de lezing die de heer W. Hogendoom woensdagavond in de benedenzaal van de Amstelbron, Koemarkt, Schiedam voor de aquariumverenigmgen ,Aqua Fauna" en „Natuurgenot in Huis" zal houden. Tevens worden kleurendiaposi tieven vertoond. De lezing laat eerst iets zien van de kleurenrijkdom en de vormen die de natuur biedt, om dan verder tot de aquariumliefhebberij te komen. Naast vissen en planten zijn ook nu weer fraai ingerichte aquaria te zien en men zal tot de overtuiging komen, dat planten geschikt voor het aquarium beslist niet groen behoeven te zijn. 9 De wijkgemeente 2 van de Hervorm de Gemeente te Schiedam houdt woens- 10 oktober in de grote zaal van de Op standingskerk een forum- en discussie avond. In het forum, dat het gemeente werk in de ruimste zin van het woord zal behandelen, hebben zitting de da mes F. de Jong en A. Postlv. d. Berg en d eheren S. Kuiper, D. de Bruin, F. v. d. Hammen, H. Meijers, A. On. verwagt, J. de Pater, mr. H. Snoep en J. Sonneveld. De avond begint om 20 uur. 9 De zeeman R. E. W. mist een bedrag van 944,80 dat hij vrijdagmiddag juist als weekloon had ontvangen. Hij had het geld in de achterzak van zijn werk broek gestoken op het schip Willem Ruys dat bij Wilton-Fijenoord in Schiedam ligt. De Schiedammer J. S. G. beeft aan gifte gedaan van vernieling van zijn radio-antenne en het lakwerk van zijn auto, die in de De Wildestraat heeft gestaan. Op de Gustoweg in Schiedam heeft de Schiedammer W. Nettenbreyer zaterdag 250 kg jutezakken gevonden. 9 Tijdens een controle op de weekmarkt in Schiedam is proces-verbaal opge maakte tegen zes handelaars die hun gewichten niet overeenkomstig de voor schriften van het IJkwezen hebben doen ijken. De bankwerker A. M. J. mist zijn bromfiets die op de Buys Balotsinlgel in Schiedam heeft gestaan. De 13-jarige Schiedammer W. V. is in de Pascalstraat zijn fiets kwijtgeraakt. In de Klaas Katerstraat in Schiedam is de fiets van de echtgenote van. de heer H. J. B. ontvreemd. 9 Uit de Thomas a Kempisstraat in Schiedam is de bromfiets van G. J. G. gestolen. (Van een onzer verslaggevers) De expeditiechef H, C. heeft aangifte gedaan van mishandeling. Hij reed zon- dagmiddag om kwart voor vijf op de Marconiweg in Schiedam met zijn auto toen uit de Tuin-singel een personenauto 1 naderde. Er ontstond een woordenwisse ling omdat de ene auto de andere gehinderd zou hebben. Hierna stapte een der inzittenden van de personenauto uit om de heer C. op het gezicht te slaan. Dat gebaar werd gevolgd dor nog een inzittende die er ook op los timmerde. De heer H. C. heeft ondermeer een gekneusd neusbeen. De politie tracht nu te weten te komen wat er precies is gebeurd. te ge niet of hebben 55 55 (Van ec„ onzer verslaggevers) In gebouw Musis Sacrum in Schiedam is een propagandabijeenkomst gehouden voor het werk van het Nederlandse oor logsgraven Comité. Ds. W. A. Krijger vertelde dat het echtpaar Coliignon in Schiedam het goede werk vrijwel alleen doet. Er is echter veel steun nodig om dat voor het eerst gewerkt wordt aan bezoeken van Canadese ouders naar de graven van hun gesneuvelde zonen in ons land. Dat kost veel geld. In sep tember zijn de eerste tachtig ouders hier -geweest. Nu worden belangstellen den gevraagd om zitting te nemen in het bestuur van de afdeling Schiedam, die dan het werk van de heer P. J. Th. ColLignon kunnen steunen en eventueel uitbreiden. Tijdens deze bijeenkomst heeft via de bandrecorder gesproken de voorzitter van het landelijk comité, de heer H. Götzen. Hij heeft eèn overzicht gege ven van het bezoek aan de graven en hij wees op de betekenis van dit werk dat ook zeventien jaar na de oorlog dient te worden voortgezet. Het Schie dams Vrouwenkoor heeft onder leiding van Raa Borgmeyer enkele liederen ge zongen. Bovendien werden twee films vertoond over het werk en het streven van het Oorlogsgravencomité. Verder heeft nog gesproken pastoor L. Beek man. Ten slotte werd de heer A de Jong geïnterviewd. Van vijf tot tien oktober zal de Klaprooscollecte ten bate van dit comité worden gehouden. Ook daarvoor worden medewerkers gevraagd. Zij. die al eerderstoffen kochten tijdens zo'p speciale aanbieding, weten uit ondervinding dat zij dan prijzen betaalden, die. aan merkelijk lager waren dan normaal. Maar morgen brengen wij een aanbieding een Jubileumaan bieding... die al het voorgaande vèr zal overtreffen. Mantelstoffen, w.o. de mooiste Mohairs, Velours, Bouclé enz. in vele kleuren, 140 en 150 cm breed, voor een derde van de prijs. Wollen stoffen van dit seizoen, voor mantels, winterpakjes, rokken en kinderjasjes, nu per meter voor nog géén zes gutden. Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze rijke stoffen in vele modekleuren, door eikaar per meter voor één prijs. voor/ Céèn tel. of schriftbest. SCHIEDAM. Geboren: Astrid H d.v. C T van Heijmngen en S Levering; Jannetje d-v. J Bouman en J Jongebreur; Peter A. 5 V' ;r, A, A Muis en M J C Hecneman; Clau dia M d.v. R T Wetzel en H V Klein; Jes sica H d.v. J L M Knoet en H J van der Kolk. Overleden: W van Dijk. 77 jr wed van D Misdorp; G Houtman, 47 jr, echtg van J Noordijk.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1