Nieuw hoofdpostkantoor zal nu worden gebouwd ROTTERDAM Zonnehuis welgevuld als een winkel.... Zuster Van Dordrecht over nood Afghanistan Stroom van verkeersovertreders i 1 178c '"'i Groot project aan Lange .1.1. doet samen met twee banken Plotseling zwenken zeer gevaarlijk I Weelde warmte I winterluxe... Programma voor ODI-ploegen tot vanavond 10 uur IS Vele SVC-teams deelden punten Onkunde veroorzaakt ellende Burgerlijke stand 425.- 325.- DE ROTTERDAMMER Pagina 3 DONDERDAG 23 OKTOBER 1962 Spoedig sloop omdat Skoda langer meegaat door uitzonderlijke degelijkheid een veilige keuze H. ENGLEBERT N.V. - DOBBEWEG - VOORSCHOTEN TEL (01717) 2010* Grieken vernielden kauwgomautomaat Brommers kotsten op Grote Markt VERHAAL GEEN HAAST BANKIES KLEUR AGENDA VOOR SCHIEDAM vandaag. en morgen en dagelijks Sinterklaas Twee mannen door vallende hekken gewond geraakt Stuk ijzer viel op havenarbeider Van dienst Eerste afvaart in nieuwe lijndienst op Zuid-Afrika Groot tekort Opicekking ...hartewens van iedere vrouw Panteriam Lang modal Koop in een speciaalzaak! f 5 m uw JLmMontzaak Niauws Binnenweg Rotterdam (bij 's Grovendijkwal) Tol. 34577; '—aaooaaaataaaoaooao» P/T1 A f 1 7 ni_ (Van een onzer verslaggevers) DE al maanden leegstaan de pan den In de Lange Nieuwstraat naast het winkelbedrijf van Albert Heyn bij de Oranjestraat in Schie dam hebben hun bestemming ge kregen. De panden, waaronder gro te herenhuizen als het Rowallanhuis dat na de oorlog als tehuis voor wer kende jongens diende, zullen worden gesloopt en hier zal het nieuwe post kantoor en tevens een filiaal van De een plaats krij- Het programma met de twaalftalinde- lingen voor de christelijke korfbalclub ODX in Schiedam is voor zaterdag als volgt: KOAGODX. Scheidsrechter Den Har- tog. Aanvang 16 uur. Vertrek 13.45 uur v.a. Grensflat per fiets tot C.S., verder Twee Prov. Terrein a.d. Verbinding- weg. Dames: J. Houtman, M. Sluimer L Sonneveld, R, Sonneveld, N. Stam,' R. v. d. WeL Reserve: M. v. d. Brugge Heren: H v. Hoogdalem, I. v. Keulen W v. Leeuwen, N. Sleeuwenhoek, Tous-samt, F. de Vlieger, ODI 2THOR. Scheidsrechter: V d Berg. Aanvang 16 uur. Terrein Snie- ringshoek. Dames: M. v. d. Brugge B v. Keulen-Jansen, D. Sluimer, N. Vonk T. Sluimer. J. Vonk. Heren: T. Bos F* de Bruin, J. v. Otterloo, H. Roozenbeek! B. Sleeuwenhoek, A. de Vlieger. Or- NassauJun. ODI. Aanvang 14.15 uur. Vertrek 13.30 uur vanaf Ru. bensplem. Terrein Floris V-laan. Da mes: L. Breevoort, I. Donkersloot, L Spaan, S. Jansen, A Smits, G. Kunst' Heren: Go Peng An, D. v. d. Hoeve, H. v. Houte, G. Siemons, H. Verhey E de Vries. Spirit a—ODI a. Leider D. Schep. Aan vang 15.30 uur. Vertrek 14.45 uur vanaf Rubensplein. Dames: A. v. Ammers, M. Hekman, E. v. d. Loeve, C. Grun- deL R. Schop, R. v. Veen Heren: J. v Baardewijk, ,D v. Bockhove, D. de Boon, G. Bos, K» Speksnijder, T. Sprayt. Re serve: K. v, d. Laan. Uitslagen 20 oktober: Snel—ODI 7—7. ODI 2BL Wit n.d., Jun. ODI—Jun. KOAG 5-4 ODI a-Or. Nassau b 3—Sj ODI b—KOAG a 1—1. Programma 3 november: ODI—Or Nassau 15.45 uur, ODr 2—Or. Nassau 2 15.45 uur. Rotterdamse gen. Tussen de P.T.T., de Rotterdam sche Bank N.V. en'de N.VLevens! verzekermg-Maatschappij HAV Bank m overeenstemming bereikt over de Vw" een. groot Pand aan de Si? ,Nieu;vstraat ie Schiedam tus- lerij Gymnasium en de Oranjega- pand, zal i" e£n gedeelte van van d^Ttotf H bijkantoor Schiedam van de Rotterdamsche Bank worden veanedègtvienVijl hei Veelte wt gr0nJd tot aan de NifU- "e Haven zal worden benut voor de voor SrhL EAeVw? 'hoofdpostkantoor ?ai H de Postbesteldienst dergebrachtni€UWe kant°°r worden on" De telefooncentrale zal echter op de °"de Plaais ïangs de Buitenhaven blij. T* zal hierdoor een aan- i. -/ro 'e ruimte voor haar dien sten krijgen. Bovendien zijn er uitbrei dingsmogelijkheden aanwezig. De drie etages aan de voorzijde van net gebouw worden door de HAV Bank in horizontale eigendom verkregen. De ze etages zullen als kantoorruimten worden verhuurd. De tekening geeft een indruk van het nieuwe gebouw. De bouwvergunning voor dit complex is inmiddels verleend; volgende maand hoopt men met de sloop van de be staande bebouwing, die voor het groot ste gedeelte reeds enige tijd leeg stond, te beginnen. De bouwtijd wordt met inbegrip van de tijd benodigd voor het slopen geschat op ongeveer twee jaar. Architect van het nieuwe gebouw is het Architectenbureau Maaskant, van Dommelen, Kroos en Ir Senf te Rot terdam. Het oude postkantoor zal door de HAV Bank worden aangekocht. Het ligt In de bedoeling dit kantoor te slopen en de daarbij vrijkomende grond te ge bruiken voor de zeer noodzakelijke uit breiding van het kantoorgebouw van de HAV Bank. Advertentie onverwoestbare motor-1089cc- 43 pk - 125 km/u oersterk buisliggerchassis - knikweerstand 70.000 kg. geheel stalen carrosserie van 1 mm dikke staalplaat... PriJ» -geheel compleet- v.a. 5250,- Prij8 Combi v.a.' f 6475,- SKODA De vorige week in De Hoek gehou den huis aan huis-collecte voor het Protestants Interkerkelijk Thuisfront heeft een som van 607,29 opge bracht. DEALERS: GOOSEN'S Autobedrijf, Nwe Binnenweg 311, Rotterdam, te!. 33546 AUTO-CENTRAIE, Noordvest 111-113, Schiedam, tel. 65606 Garagebedriit W. J. KUIL, Soendalaon 30. Vlaardingen tel. 4279 Garagebedrijf DORST, Voorweg 57, Oostvoorne, tel. 2367 en 3154 Garagebedrijf BUGRA, Blankenburgsfraal 145, NIEUWENHUIJZE'i Autobedrijf, Dorpsdijk 204, A van LIMBORGH, Ooster Lekdijk 24, Krimpen R'dam, tel. 74319 Rhoon, tel. 2729 ald Lek, tel. 2933 Twee Griekse zeelui hebben vannacht de kauWftOmballenau tomaat van siga renwinkelier W. v.d. Most op de Hoog straat te Schiedam vernield. De inhoud van de automaat lag op de grond. De zeelui spraken gebrekkig Engels. Bij de politie kon men daardoor niet tot een verhelderend gesprek komen. Wel wil' den de zeelui de schade betalen maar niet duidelijk is waarom zij het glas van de automaat hebben stukgeslagen. Op de Grote Markt in Schiedam is woensdagmorgen om half acht een bot sing ontstaan doordat de glasblazer W. C. D. met zijn bromfiets geen voor rang gaf aan de bromfietser E. B. De heer D. kreeg een schaafwond en de heer B. heeft een gekneusde rechter knie. ,£)AG, mijnheer" zei hij vrolijk en daarom hebben we vriendelijk dag terug gezegd enook nog ge vraagd of hij genoeglijk gezeten was. Toen kwam er een heel verhaal. Jk zit hier best, ik zit hier prima, als het effe een beetje koud gaat worden ga ik hier zitten. Zomers zit ik buiten bij het beeld op de banken maar 's winters zeg ik: „Arie, jon ge, je hebt nog geen rimmetiek maar je mot het niet krijge ook en dan ga ik hier naar binnen. Lekker zitten te gen de verwarming en dan maar kij ken naar al die mensen die met zo veel haast dat postkantoor in en uit lopen. Nee, zoveel haast hebben wij vroeger niet gehad en werken kon den we ook wel hoor, van 's morgens zes tot 's avonds tien, dat verzeker ik je en nooit vrij". ER is geen reden om de woorden stroom van een bejaarde Schie dammer te stoppen. Men kan ervan leren menen wij. Daarom hebben we nog wat verder geluisterd. ,Ja, ik zit hier graag, dan zie je nog eens wat. Ik kan niet tegen dat stilzitten in het huis. Vooral 's morgens niet, dan zijn ze maar aan het rommelen, hier moe ten de stoelen weg en daar hebben ze weer wat te doen. Dan loop ik ge woon olangzaam hierheen. Ik heb geen haast, ik heb toch niks te doen en ik kijk eens, bij de verkeerslich ten of bij die stratenmakers en dan ga ik hierheen lekker met mijn rug tegen de verwarming zitten". HET was te zien dat de verblijf plaats van de bejaarde Schiedam mer, een bankje tegen de wand van het Schiedamse postkantoor, hem van grote waarde was. Hij glunderde dan ook tevreden maar er kwam een ang stige trek op zijn gelaat toen hij ons vertelde,Jfou zeggen ze al jaren dat ze een nieuw postkantoor gaan ma ken hier aan de overkant. Het moet altijd hier aan de Gerrit Verboon- straat staan. Vroeger onder mijnheer Van Benthem stond het daar aan de overkant, waar nu de Amsterdamse Bank is en nou gaan ze het bij Al- bert Hcyn zetten. Dat geeft niet maar je zult zien dat ze in die glazen hui zen niet aan bankies voor ons den ken". De stadgenoot versomberde ge heel en daarom hebben wij hem maar wat voorbarig en buiten onze be voegdheid beloofd dat er altijd zit plaatsen voor bejaarden in het post kantoor zullen zijn. TOEN was de goede stemming er gelijk weer. ,,Ach, man, ik zit hier toch graag, dan merk je dat je leeft met al die jonge mensen om je heen" en de daad bij het woord voe gend keek hij vief rond zich. „Nee, «Je hebben televisie ook in het huis, het is er goed hoor, daar niet van, hè. Hier zie je steeds wat anders en dan die stapels centen die ze hier brengen. Tjonge, tjonge, het is me wat en lachen kan je hier ook...' „Luister" zei hij en het was alsof hij begreep dat hij met een. mooie climax kwam: kaatst pakte een jon gen hier bij de deur een dame beet, hij kwam aanrennen en hij pakte haar bij de schouder. Ze draait zich om zeg en toen pats geeft ze hem een klap in zijn gezicht. Ik denk dat wordt heibel, maar nee hoor, die jon gen doet niks, hij zegt: „U had uw portemonnee laten liggen, juffrouw, die wilde ik u achterna brengen". Ja dat zei-ie en een kleur dat die juf frouw kreeg." De Rank: Ned. Herv. Kerk Kethel. Ge meenteavond, 20. Volks gebouw: Coöp. DES ledenraads vergadering, 20. Passagetheater: Ver. tot Beh. Bel. TBC-patiënten propagandafeestavond, 20. Zonnehuis: Boerhaavelaan Verkoopdag, 14—17 en 19—22. Chr. Sociale Belangen: Werkende Jeugd. „Sport en ons lichaam", 20. Irene: Willem de Zwijger U.L.O., Ouderavond, 20. Dagblad „De Rotterdammer" Schie damse redactie Lange Kerkstraat 82, teL 86382 b.g,g. teL 64154 of 115588 toestel 51 (b.g.g. na 18 uur 80037) alleen voor redactieaangelegenheden. Agentschap H. J. Troost, Aleidastr. 23 teL 65451 (alleen voor klachten, adver tenties en abonnementen b.g.g. teL 115588). (Van een onzer verslaggevers) ALS een welgevulde winkel staat de conversatiezaal van het Zonne huis, tehuis voor chronische zieken, in de Boerhaavelaan tot vanavond tien uur te wachten op de Schiedam mers die graag een koopje willen halen en die dan tevens een heel goed doel willen steunen. Woensdag middag zijn reeds vele tientallen be langstellenden gekomen. Directrice zr. Smit kon ons met voldoe ning vertellen dat ei' veel produkten verkocht 'zijn en ook gisteravond wa^ er goede belangstelling. Vanavonds, donderdag, echter wordt de jaarlijkse bazaar in het Zonnehuis gesloten en daarom dienen er nog vandaag vele kopers naar Schiedam-Oost te komen. Jaarlijks worden de produkten uitge stald die 'de patiënten gemaakt heb ben en men kan deze zieken geen be ter plezier doen dan door het kopen van hun creatieve werk. Daardoor toont men dat men waarde hecht aan dit mooie handwerk dat de patiënten maken onder leiding van de Welfare- leidster van het Rode Kruis, mej L. M. Lely. Het wordt St. Nicolaastijd zodat het ook tijd wordt om te gaan bezien of er goede aankopen kunnen worden ge daan. In het Zonnehuis liggen tot vanavond hen uur leuke zaken als shawls, schortjes, kleedjes, capes, poppekleren, bijzettafeltjes, pitriet- werk, tassen en poppen. Bij het ver vaardigen is rekening gehouden met de wensen van het publiek. De baten van deze verkoop zijn be stemd voor aanschaffing van nieuwe materialen voor di* Welfare werk. Het is namelijk van veel belang dat deze langdurig zieken steeds „wat om han den hebben". Mocht de verkoop bij zonder meevallen en daar kunnen de gezonde Schiedammers, voor zorgen, dan gaat ook een deel van de baten naar de ontspanningspot. Hieruit wordt bijvoorbeeld voor een deel het boottochtje betaald dat de patiën ten om de twee jaar over de Neder landse rivieren kunnen houden. De 66-jarige constructiewerker A van Groningen uit de Schoonderloostraat en zijn zoon, de 33-jarige elektrisch lasser H. H. J, van Groningen uit de Papen- drechtsestraat, geraakten woensdagmid dag op een terrein naast het construc tiebedrijf van de eerste, dat aan de Zuidhoek is gelegen, onder een aantal omvallende ijzeren hekken. De vader liep kwetsuren aan de lin kerknie op en had klachten over hoofd pijn, de zoon werd aan het linkerbeen gewond en liep vermoedelijk een her senschudding op. Beiden werden naar het Zuiderziekenhuis vervoerd. De 22-jarige havenarbeider W. Goud uit de Tweebosstraat te Rotterdam kreeg in de afgelopen nacht aan boord van het Indiase s.s. Jalazad, dat in de Maashaven ligt, een stuk ijzer op het hoofd. De man liep twee hoofdwonden op en is ter observatie in het Havenziekenhuis opgenomen. Het stuk ijzer was een sluiting, een halve kilo zwaar, die matrozen in de mast hadden achtergelaten. Bij het in werking stellen van de laadbomen is het waarschijnlijk Iosgetrild, (Van een medewerker) De teams van de Schiedamse Volley' bal Club hebben in de afgelopen week voor het merendeel de punten moeten delen. Dames 1 en 2 speelden een fraaie en spannende strijd tegen elkaar. Het technisch betere eerste kon tegen het enthousiaste 2e via de setstanden 8—15, 15—12, 13—15, en 15—12 slechts een punt bemachtigen. Heren 1, waar bij 3 junioren, speelde eveneens 22 en wel tegen het tegenvallende D.R.L.- zestal. Hier waren de set-standen; 15 10. 7—15, 15—11 en 4—15. Het derde damesteam deelde de pun ten met Stadgenote Juliana (155, 13 15, 1511 en 1315). Heren 2 verloor met 03 van het zeer sterke Herman dad 1; heren 3 klopte Hermandad 2 overtuigend met 30; heren 4 tenslotte was kansloos tegen CW 1 <03). Deze week worden gespeeld: Shell 1 SVC 2 dames, DRL 1—SVC 1 dames, Libanon 1SVC 3 dames, Smash 1 SVC 1 heren, VCK 1—SVC 4 heren, Lek- kerkerk 2—SVC 2. DE plataan, die vroeger op de binnen plaats van het Coolsingelziekenhuis te Rotterdam stond en* voor het behoud waarvan heel wat vooral oudere Rotterdammers in het geweer zijn ge komen, kan blijven staan. Die komt op een alleraardigst besehut pleintje dat een prachtige afsluiting vormt van het zuidelijke uiteinde van de Lijnbaan. En het is de bedoeling, dat de zuidwand van dat pleintje wordt gpvormd door een kunstcentrum, waarin ruimte is voor een tentoonstellingszaal, een kunsthandel, een kunstboekhandel, een kelderzaal met tweehonderd plaatsen, een muziekkei- der, een bodega en een administratie ruimte voor directeur en personeel. Dat alles kon de Rotterdamse archi tect J. B. Bakema vertellen op een nogal bewogen vergadering van de Rot terdamsche Kunstkring. Dat kunstcentrum zal ongeveer twee tot drie miljoen gulden kosten. De jaar lijkse exploitatiekosten worden geraamd op ongeveer driehonderdduizend gulden. Er zal een directie moeten komen en een administratief apparaat. De kostenr zullen in hoofdzaak moeten worden ge dragen door de gemeente Rotterdam. HET is de bedoeling, dat de Rotter damsche Kunstkring in dat centrum geheel zal opgaan, zodanig dat die in de toekomst een vereniging zal zijn van donateurs van dit kunstcentrum, zij het dan dat.zij zich het recht voorbehoudt op bepaalde punten, zoals in de samen stelling van het bestuur,, enige zeggen schap te hebben. Er is een fonds gesticht ten behoeve van het herstel van de muur van het Kunstkringgebouw aan de Witte de Withstraat, die zoals men weet, door het afbreken van belendende panden ernstig is verzakt. In dat fonds Is nu ongeveer ƒ14.580 bijeengebracht. Het bestuur zal dat bedrag inbrengen in de fondsen, die nodig zijn voor de bouw van het kunstcentrum, In de vorm, waarin de Rotterdamsche Kunstkring tot nu toe bestond, zal zij hebben opge houden te bestaan. Zo spoedig mogelijk zullen, officiële besprekingen met de 'gemeente Rotter dam worden geopend over dit kunst centrum en over de vorm, die de Rot terdamse Kunstkring in dat centrum zal kunnen aannemen. Tot dit ,i ngrijpende, men zou zelfs kunnen zeggen dramatische, besluit 'be sloot dinsdagavond de vergadering van de Kunstkring, het bestuur mac* tiging verlenend, de nodige stappen te onder nemen. Twee jongens, twaalf en elf jaar oud hebben woensdag in Schiedam met stenen naar een loslopende hond gegooid. Het dier. een zwarte reu. met grijs lederen halsband, is naar het dierenhuis St. Annazusterstraat ge bracht. In de woning van de Schiedammer A. P. in de Lijsterbesiaan is woens dagavond om half twaalf een schoor steenbrand ontstaan. De Kethelse brandweer heeft het vuur met - een ramoneur verwijderd. Er is enige schade, De Schiedammer H. K. mist zijn fiets die op de Niéuwe HaVen heeft ge staan, "s, De onlangs gehouden collecte ten bate van* het Protestants Interkerke lijk Thuisfront heeft ion, Schiedam op gebracht 4.273,05, welk bedrag aan zienlijk hoger is dan dat Van verleden jaar. Behalve aan de offervaardigheid van de Schiedammers is dit zeer be vredigende resultaat te danken, aan de medewerking van de zeer vele cob lectanten. De organisatoren zeggen dan ook aan een ieder die aan dit mooie resultaat heeft .medegewerkt zeer hartelijk dank en zij hopen dat zij volgend jaar weer.mee zullen wil len werken aan de P.I.T.-collecte. O Bij de Coöperatie „Door Eendracht Sterker" te Schiedam is de verkie zing van vijftien leden van de leden raad gehouden; Bij enkele kandidaat stelling werden gekozen: De heer Bakema gelijk kan zijn in meent, dat het mo erige veer drie jaar HET is de bedoeling, dat het nieuwe kunstcentrum ten dele het pleintje afsluit, ten dele als een brug over.de doorgetrokken Lijnbaan wordt gebouwd. Het ontwerp voefziet in een kelderver dieping, een begane grond en een eta ge. In de kelder zal de zaal voor lezin gen, .films, theater en andere manifes taties komen. De vloer daarvan zal dpor middel van een hydraulische installatie beweegbaar zijn, zodat de zaal hellend zal zij u bij filmvoorstellingen en hori zontaal bij vergaderingen of andere ac tiviteiten die dit nodig maken. In de Lijnbaanpassage komtde in gang in de vorm. van een kuil, waar toe roltrappen en een gewone trap toe gang geven. Die kuil staat ook in recht streekse'verbinding mét een kleine mu- ziekkelder voor jazz en! andere moderne muziek. Die tnuziefckelder ligt "onder de 'britworpeh bodega. BdVendiea zaFde kuil rechtstreeks-toegang bieden tot de kel derverdiepingen van de belendende win kelpanden. Die winkelpanden zijn ten nauwste betrokken bij het welslagen van het kunstcentrum. Slaagt dit, dan zullen, de zaken rond het pleintje er wel bij va ren. En dat beschut gelegen pleintje biedt óók nog allerlei mogelijkheden voor manifestaties in de openlucht. De Kunstkring wil, dat «r op ieder uur van de dag en op iede,re avond iets is te beleven in het kunstcentrum. Maar dat hangt af van de directie en ook van dit kunstcentrum te verwezenlijken. het Rotterdamse publiek. (Van een onzer verslaggevers) van de Nederlandse Christen Vrouwenbond hield woensdagavond in de bovenzaal van het Wijkcen trum Nienwland haar ledenvergade ring. Als spreekster trad die avond op zr. C. F. van Dordrecht. Zij hield voor een goed gevulde zaal een le zing over haar reis voor de Wereld Gezondheid Organisatie. Drie jaar heeft zij voor dez organisatie ge werkt in Afghanistan. Zij schilderde de allerbelabberste toestanden daar en sprak over de grote sterfte onder de Afghaanse ba- bies. Het -grote sterftecijfer is te wij ten aan het grote te kort aan melk. Meer dan vijftig procent van de ge borenen sterven tijdens het eerste le vensjaar. Dot voor zover na te gaan is, daar in in dit land ongeveer 98 pro cent der bevolking analfabeet is, zodat men deze cijfers niet kan, onttrekken uit een goed geordende administratie. Ook de hygiënische toestanden zijn verschrikkelijk. Dit alles is alleen maar te verbeteren door de mensen voor te doèn hoe het wel moet en kan. De taak van de mensen die uitgestuurd worden door de Wereld Gezondheid Organisatie, (Van een onzer verslaggevers) EEN onafzienbare stroom van ver keersovertreders heelt woensdag gedurende meer dan drie uur de kantonrechter te Schiedam werk ge geven. Tot uit Brabant kwamen de weggebruikers om in het gebouw aan de Lange Haven „hun recht te zoeken". Zo was de chauffeur A.H.V. al twee maal naar Schiedam gekomen om te vertellen dat niet hij schuldig was maar de mijnheer die in zijn Volks wagen de tankauto van V. gesneden had en hem zelfs gedwongen had te stoppen. „Ja, dat is ook waar zei de getuige Van S. woensdag. Dat is ook gebeurd, deze mijnheer hier was tweemaal zo gevaarlijk uit de file gegaan op de Rijksweg bij Den Bosch dat telkens bijna ongeluk ken gebeurden. Ik werd bijna tn de berm geduwd en toen ben ik zo kwaad geworden dat ik voor hem ging rijden om hem eens te vertellen hoe stom-ie was." Ook mevrouw C. J. E. van S-Van H. gaf een soortgelijke lezing. De chauf feur van de tankauto zou tweemaal on verwachts naar de linkerbaan van de tweebaansrijweg zijn gegaan. De offi cier noemde het plotselinge zwenken gevaarlijk, hij achtte het wel bewezen. De kantonrechter mr. O. W. Sipkes kwam tot boetes van tweemaal 35,- of zeven dagen hechtenis. De Schiedammer P. J, H. heriep! zich erop dat hij een arme stadgenoot wezig zodat de kantonrechter mr. P. B. Cos de zaak snel bekeken had. De au to van de heer S. zai worden vernietigd. Bovendien zal verdachte H. boetes moe ten betalen omdat deze 30-jarlge verte genwoordiger in een auto heeft gereden zonder kopltchten, zonder stoplichten, zonder rijbewijs, met ondeugddelijke gasinrichting en met slechte banden. De kantonrechter mr. P. B. Cos be grootte dit op dertig gulden boete of zes dagen hechtenis, verder vijftien gulden boete, nogmaals vijftien gulden, nog een keer vijftien gulden en tenslot te ook nng twintig gulden boete. van dienst had willen zijn. Daarom had bij in de nacht van 1 augustus over de Hoogstraat gereden met een auto van de heer S. De auto zou er nog goed uit zien. de heer S. verkeerde in moei lijkheden en daarom had H. steun ver leend. De getuigen S. en H. waren niet aan- Een onbekendgebleven bestuurder van een vrachtauto is met zijn wa gen in lloek van Holland tegen een lantaarnpaal aan gereden en heeft de ze aanzienlijk beschadigd. De man is doorgereden, de paal in de Plancius- straat ais een toren van Pisa achter latend. De schade is nu voor de ge meente. Twee dagen later dan aanvankelijk ge projecteerd, is deze week de nieuwe lijn dienst van de (Oostduitse) Deutsche See- reederei in Rostock tussen Noord- en Oostzeehaven en een aantal plaatsen in Oost- en Zuidoost-Afrika geopend. Rot terdam is in deze maandelijkse dienst op genomen. De eerste afvaart uit de Maas stad had woensdagavond plaats met het m.s. StraLsund. j De Afrikaanse havens, die aangelopen worden, zijn: Mombassa, Mogadiscio. Dar- es-Salam, Beira, Lourenco Marquez, Mo zambique, Durban en Port Elizabeth. De I fa. Pakhui ^meesteren N.V. in Amsterdam >'i Rotte- 'am treedt op als agent voor UN's Ierland. aldus zuster Van Dordrecht is niet om in dergelijke gebieden zelf het werk te gaan doen maar om de mensen op te. leiden in de manier waarop het ge daan moet worden. In de oostelijke landen heeft de be volking een groot tekort aan eiwitten, vandaar ook dat er bij voorbeeld in In dia en omliggende landen zoveel infec tieziekten zijn. „Je schaamt je", aldus de spreekster, „als je als goed gevoede en -geklede Europeaan tussen de men sen daar rondloopt. Al de narigheid die je daar ziet is grotendeels te tzijten aan onkunde. Daarom, laten wij esterlingen. die weten hoe het moet, de handen in een slaan en de nood zal binnen afzien bare tijd opgeheven zijn", zo zei zr. Van dordrecht. Aan de hand van dia's gaf zij de aan wezigen een beeld van de ellendige toe standen waarin de bevolking in Afgha nistan leeft en werkt Aan het begin van de avond heette de presidente van afdeling Schiedam- alle aanwezigen hartelijk welkom en riep zij de aanwezigen op met een liefdevol harr en met gulle hand te geven aan Anti Honger Actie. Ook riep zij de aanwezigen op om hun hulp te verlenen, al is dat dan het verkopen van broches, voor de Johanna- stichting, die een dorp gaat bouwen voor spastische kinderen. A. Bakker, L. de Bruijn, J. Dmkelaar, J. Oostiander. A van der Schalk, A. M. van der Wel, W. Verhart, R. J. F. Heiïmann. mevrouw A. Boschman-Wie- linga, J. Dielemans. mr. J. Knape, J. M. van Pelt. J. Voogd, G. van der Zee, M. Talmon. Gevonden voorwerpen in Schiedam: te bevragen aan het hoofdbureau van poHüa te Schiedam lusten 9.00-12.30 uur en 2.00- 6.00 uur: zilveren collier met hanger: wol len dameshandschoen (L); ring met sleu tels: zwarte damesportemonnee met in houd: schuimrubber bed: blauwe blaser: groene regenjas: witkinderschoentje; <H); stofjas: wit. kinderschoentje. Te bevragen bij de vindersduimstok. Baartsen. Gr. Florisstraat IS: koDlamp, Kooreneef. Hee renstraat 33; liniaal. Bierhuizen, Gem. Ziekenhuis; kinderjas. Chef Hem®, Hema- flat: - gehaakt kindermutsje. Bierhuizen, Roëllstraat 34: blauwgrijs kinderjasje. Mulder, Julfanalaan 108b: plastic regeitjas, fa Kips. v Deventerstraat 38; Jongens jasje. Pappers, kwekerij bij RJC Begraaf plaats; blauw fcinderjasje. Hollemen. PKO. Laan t3Qb; wit kir,derschoentje. Beumer. Ribeslaan 6. Kethel: mohair sin.il. Van Leeuwen. PI. Eendracht 27b: bruine damesschoen. Abels. Simon Stevinstraat 22: blauwe .overall. Boers, Van Oldenbame- veltniraat 18; breiwerk. Fostma, School straat 15; 1 pak luiers, Veliscek, Anth, MuijjKjtraat 47; haarborstel, v. Es, W, Frankeiandsestraat" 107: tas irr.rt schoolboe ken. Mandenmaker; B.K. Laan 238a; bruine kinderportèmonnee met inhoud, .Bgimja, Tulnlaan 66c: militaire tas met inhoud.' -v. d. Vaart. Grote Markt 8: plastic tasje,. Tim roers. Lijsterbesiaan 32. KetheU. betge portemonnee met inhoud» Bruggeman. Dy namopad l. Hiüegersberg: beige portemon nee met inhoud. Walbeek. Fr. Hals plein 47a; portefeuille met inhoud» Dam en, Swammerdamsingel 5b; ring met sleutels. Meijer, St. Liduinastraat 28: jongensbrü, Penders. Bellstraat lib: rood plastic étut met' inhoud. De Kluijver. Burg. van Haa- renlaan - 969; sleutels in étui» Maas. Burg. V. Haarenlaan 740: ring met sleutels. Drö- ge. Nieuwe Maasstraat S2b; "contactsleutel tje, Kars, XJsselmondesestraat 660; 4-kIeu- ren-potlood. Van "Biezen." Rozenlaan 5. Ke thel: ring met sleutels. Brand, Vlaardin- gerdijk 164; kinderrozenkransin étui. Keridaan. Arehimedesstraat 14a; lUg met sleutels. Portier Dr. Nöletstichting; JÖBg met sleutels. Poolman» .Marconistraat blauw-grijze aulostep, Voorwald, vriend- schapstraat 4a; driewieüg berse. Vijserstraat 10; autostep, v. d. Berg. Th. ft Kempïsstraat 15: tennis racket. Baks, Broersveld 113a; blauw-witbs autostep. v. d.Veer, Hoogstraat 174: blauw-wltte autteiep. Van Stijn. - Philips van Bnurgondiëstraat 5; kindervestje. Vink, Prof. Treublaan 28: armband. Ko ning. Stationsstraat-55; parelketting, Hoo- genboor. Boerhavelaan 98b: zilveren kin- de rringetie. Eishof, Plein Eendracht 17b: bedelkettmkje. Van Tricht. Brugmanstraat 50b; damespolshorloge. Schippers. Goeree- sestraat 17; damespolshcrioge. Zoetmulder. Potgieterstraat 9a; geldsbedrag; Jansrii, Lijsterbeslaan 28, 'Kethel: damespcïshorlo- ge. Postkantoor. Tulnlaan: damespolshnrlo- ge. Kinds, Boerhavelaan 44a; boodschap pennetje met inhoud, v. d. Glesen, Lorentz- Iaan 48b; hond, Poel. Zesiienhovensekade 2910. Rotterdam. Maandagmiddag zal een kooklerares en voedingsdeskundige, verbonden aan het Nederlands Zuivelbureau in Schiedam, In het wijkcentrum Nieuwiand. van twee tot vier uur kookdemonstraties houden. Tevens werden films vertoond. BOOTSMAN STAL LATTEN Vannacht om half drie heeft de Schie damse politie de bootsman D. Z. aan- Jehouden. Hij vervoerde 23 houten lat en. Hij had de latten weggenomen bij zijn werkgever W. H. Müüer op het terrein van de Merwehaven Rotterdam. (Advertentie) U wordt uitgenodigd om eens geheel zonder verplichting onze grote collectie te komen bezichtigen... en aan te passen SCHIEDAM. G«boren: John z. v. A. van Holst en N. J. van 't Hof, Andries B. z: v. A. L, A. Peute en M. A. W. B. Trompper. Frans M. z. v. L. van der Veer en A. D. M. van Brussel, Willemtjn d. z. W. Dirkzwa ger en A. van Zoeïen, Danny E. z.v. C. F. Spits en J. E. van de Weteringe Buijs, Edu- ard T z. v. C. H» T. van Stijn en M. M. Fiering. Overleden: C J. Heinsbroek 80 jr. echtge note van: R. h. KIoos. SCHIEDAM Geboren: tfiesina d v P Mljnuter en A Klijn; Adriana A d v H van Veen en T van Dijken; Hendrikus J M z v H J M Schoonbrood en J Langeveld: Mar go d v T A Reijgersberg en A Wcsterveld; Diana d v A WuLsman en E J Otterman Anna M d v B G C Schra en A T Neerlnex: Rudolf A z v J Schriek en H M B van Schaick; Cornells A D E* d v A J van der Spek en E H J P van den Borne; Laurens W, d v L Rijntaïder en H Schoon; Mirjam D d v K den Braven en L T Spoelitra;. Anna E M d v G W SuIjker en C C Kloosterman; Bart J A z v B Berendsen en W JL. Lit; Cor nelia C d v J Punt en C K Sleeuwenhoek; Adrianus z v G H Stam cn C van der Meer. Overleden: 19 okt.: M T1 J Leusen 52 Jr» 20 okt.: J M HeUeroons 67 jr echtg van J F Betrouwbare service Volledige 2 garantie Credietservice mogelijk Eigen atelier, ook voor veranderlrt- 2 gen en reparaties Prijzen die bin- <0 nen uw bereik liggen Gespeda- liseerd in grote en kleine maten. m «Jfc« priitklttut, Grot* sortmrirrf bontstola'i twgtn ZHr aantrrnkktfijko prijstn. jg

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1