dohyfrai Een praktische Bint denkt aan moeder èn kind! m C&A Mi' L. J adverteren Meer licht en gezelligheid mét VERLICHTING Officiële Publicatie s,Wi;4's-6'5 975-1275 350-675 5 Sn, 6'5-9,s 5».7* niet „zomaar" sigaren, maar... Sint geeft graag een origineel cadeau: f»compleet« MIJN LICHTEN BRANDEN I975-247S HBU Zij genieten onbezorgd HOLLANDSCHE BANK-UNIE n.v. in de feestelijke ttansparantverpakkïag DE ROTTERDAMMER DINSDAG 27 NOVEMBEF OFFICIËLE PITI1SJ KATIE N.V. SLAVENBURG? BANK 1 Ook voor U: de HBU Vtiisques- èeftf een verrassing! Phihps verlichting Brengt goed. hcht in huis.. Bat betekent meer sfeer, meer ruimte, meer gezelligheid. Plühps verhehting is doelmatig, veilig, degelijk en geeft een karakteristieke noot aan elk interieur. Uit de nieuwe Philips serie tonen wij 11 ëén klein gedeelte. Pagina 6 Opkomst eerste oefening pen behoeve van de dienstplichtigen, die op 28 NOVEMBER ëen oefening onder de wapenen komen wordt EXTRA-treinen ingelegd. Dtie dienstplichtigen Mdnm'ö titdstnf? treinen «ebrutk maken en daartoe op een i Ü.i'*031 hun .woonplaats vertrekken, dat lil op het hebben op de voor hen be* dienstplichtigen, die hun plaats tamn»nd2Sfflr«n dezer Wem» genoemde treinen Sr22Si5SS!Sr EvI?®S n re,lI<:h met treinen van de NORMALE DHCNSTREGELIIfG. Ingevolge hun lastgeving moeten ill dus reizen met de EERSTVOLGENDE relsgefegenheid^06J» uuri EXTRA-TREINEN s»SC1v^d3!5»'^V«,?THT:cV''!uwa,rdïn v- '-07 - Heerenveen v. ïf? .i «tf v* 8 37 S'eenwtjk v, 8 48 - Meppol v. 8.59 a- 917S-33 - Deventer v. 8.5S - Zutphen v. 10.14 wSSïïJ? J'it ?v5 Elst V. 19.58 - Nijmegen v. 11.97 - Viunlt 11' m «„-SSLX'»!.J0 '-Hertogenbosch v, 11.48 - J "ffij** Z ®sw™®w - bergen op zoom: Groningen ,X*.f 39 H°°«eveen v, 8.58 - 7,-woUe v. 982 - Amerrfoort y lO.w - Utrecht CS v. 10.40 - Geldennalsen v. ;rS D SI s v- 1124 tn Tilburg v. 11.45 - Breda v. Z?,tlm„a 1243 - NIJMEGEN—ROERMOND: Yin* -Vierlingsbeek: V. 11.42 - Blertck v. 12.01 - Z-r.1t\l?n v l2-13 - Roermond 12.29. - AMSTERDAM—BERGEN OP ZOOM: Amsterdam CS v. 9.18 - SïSi v" 9;3S Heetrwtedc-A. v. 9.42 - Lelden v. 10.15 - Den v' - Delft v. 1088 - Schiedam v. 10.47 - Rotter- dl™, v. 1057 - Blaak v. 11.02 - Zuid v. 11.00 - Dordrecht Tm»<!*ï2*»«F,8?st?daa* v" 1147 - Bergen op Zoom a, 11.58. - AMSTERDAMEINDHOVENAmsterdarrsCS v. 9.04 - Muider- poort v 9.11 - Amstel v. 9,15 - Utrecht CS v. 9.52 - 's-Herto- IK£2Ï$~Y-J0,24 Va*ht v- 1051 - Eindhoven a. 1050 - ROOSENDAAL—AMERSFOORT: Roosendaal v. 8.13 - Dor drecht v. 8.41 - Rotterdam-Zuid v. 853 - Rotterdam CS v. 9.18 - Noord v. 8Z5 - Gouda v. B.4S - Utrecht CS v. 10.18 Den Polder v. 10.39 - Soestdulnen v. 19.33 - Amersfoort a. 10.41 - ROTTERDAM—EINDHOVFN: Rotterdam CS v. 9.42 - Blaak V. 9.47 - Zuid V. 851 - Dordrecht v. 10.06 - Breda v. 1028 - Tilburg v. 10.44 - Eindhoven a. 11.15. gevestigd te Rotterdam Buitengewone Algemene Vergadering van AANDEELHOUDERS op dinsdag 4 december U*t des voormiddag* 11W uur ten kan tore van de Vennootschap, Coohdngel S3 te Rotterdam. AGENDA Opening. Aanwijzing aandeelhouder ter tekening van de notulen. Voorstel tot Wjzlglng van de statuten. Benoeming directeuren. Sluiting. Het voorstel ligt van heden af her inzage van aandeelhouders op de kantoren der Vennoot schap, alsmede bij Mkhlers Bank N.V, te Amsterdam, al waar het kosteloos verkrög- hsar fa. Deponering van aandelen ter bijwoning van deze vergade ring dient te geschieden uiter lijk 2 i 24 uur vöór de ver gadering by een der kantoren der Vennootschap of ten kan tor» van MShlers Bank N.V. te Amsterdam. DE DIRECTIE, "NosveerMg* gazksfMim mtSMdnoM ^30 f zO rosmn,fM5 a Ska «kwr OI.A ma 4m BUak SCHUTBLADEN VAN COUPONBOEKJES VOOK ZIEKENFONDSPREMIE VERLIEZEN HUN WAARDE Werkgevers, die nog In' het bezit zijn van schutbladen van couponboekjes voor zleken- fondnapremie. dienen deze vóór 1 Januari 1963 in te leveren by de bedrijfsvereniging, waarbij zij zyn aangesloten. Na die datum kunnen de bedoelde schutbladen niet meer als be talingsmiddel voor ziekenfond-s Sremie worden aangenomen. >e schutbladen hebben dan geen enkele waarde meer. DE ZIEKENFONDSRAAD Oe bekende vteotprwfl* kant bij de Kon. Marine over het varen op de or*- «uimige ze« van te* Aan de einder branden de lichten van de veilige Houd koen! Een pittig boekje van meditatief karakter, dag ledereen ook Jongeren direct aanspreekt. Gebonden 250 Yerkrijgboor In de boekhandel N.V. GEBR. ZOMER 4 KEUNINGS IJlTBEVERSMiJ - WABEKiMEK aL. Praktische 2deüge $now suit. 100% nylon. Geheel gevoerd. Warm! 3 kleuren. 1 t/m 6 jaar Dubbele royaal wijde nylon petticoat Kleur: Kleuterensemble in pletvrij pooivast Schuttersveld tinne roy. Leuke pepita garnering. 3 kleuren. 1 t/m 4 jaar Ni 00% dralon babytruitje 4 zachte tinten. 9-12 mnd Ook babyvestjes in dezeilde kwaliteit en kleuren rost -c «s®*j mmm Wol .'J&hnat maillot». rVele modekleuren. 2 t/m 13 jr löd'/o zuiver wollen pullover. en handweef baöy- zachte tinten. 695 jurkje. 4 6-9-12-18 maanden Kleuterpeignoir in gezellige ge dessineerde meltonné# 75 **05 3 tinten, t t/m 4 jr O Geheel gevoerd teddy wagen- jasje. 3 grappige f €75 kleuren II 100% wollen muts. 5 «795 kleuren A Langharige-Cry- lor muts. rOQ 3 kleuren 3 Wollen Schotse rui ten. Div. des- 09O sins.lt/m13jrO - Pletvrij pooivast tinneroy kleuter- pakje. Geheel gevoerd, f775 12-18-24 maanden IA Fantasie nylon duster- Gewatteerd. 3 kleuren. 4 t/m 131.^75^75 Royaleshawls in div. Schotse ruiten: geruwd, zuiver wol 1.95 löö'f» wollen mohair 2.75 m m. «4 -i» jsmii w .ni«e 100% nylon tricot meisjes- overhemd-blouse. 4 t/m 13 jr ;-W; Mm*. ï&&2&Bi2mw gÊfeÖti\&Z. omdat bij de Reisafdeling Tran de HBU de benodigde rehdeyïezen aankochten, een reisbagage-, en ongevallenverzeke ring sloten en voor bet veilig opbergen van bon waardepapieren en kostbaarbeden gebruik maakten van de HBU kluts. AMSTERDAM HERENGRACHT 436 7ELEF. <020} 221122 OEN HAAG H O F W EG 1 TEIÊF. (070) 185080 ROTTERDAM COOLSINCEL 104 TEtEF. (OIO) 139000 'Een cadeau dar gezien mag Worden: 'o voortreffelijke sigtair Woojt' de (onveranderde) prijs' van 31, 27 en 22 cent, verpakt in mooie door zichtige dazen van 5, 10 of 25 stuks. Velasques heeft zijn prijzen èn zijn kwaliteit gehandhaafd. Daarom'is zo'a doos Yeiasques extra aantrekke lijk om te geven en om te ontvangen. Ook poor de. rokers van kleine tigaartjes heéfi Velasques een transparant-verras- siHg: sierlijke senoritas in dozen tan 10 en 20 stuks voor resp. 1.40 en 2.80 a NX 133 4 NX 1S1 3 NX 41 NX 40 7NG- 76 JtbSQmnij Gratis boekje "U ontvangt een kleurrijk "boekje met yerlichtings- adviezen en overzicht van de serie Philips verïich- tingsornamenten, na toezending van onderstaande coupon. t NX 143 f 12.95 Houten voet met gedecoreerd glis: foud/wit. 2 NX 141 f 10.50 Gliskelk met ingewerkt kogelmotief; houten NT 76 »NT63 «NG82 f39.50 11NG 74/25 f22.50 «NT 86 f 33-50 «NT 88 14 NT 25 15 NT 43 f 17.50 Giaikelk geribd: houten *rm. f 15.50 Kelk satijnglas: houten voet. f 28.50 Gtwkelk met houten houder, f 32.50 Kelk satijnjlit met houder van Frans notehout. f 14.30 Satijnjlas, in het midden jeribd; drielichts- ornament NGT 76 f 39.90. f 55.Gevouwen metaal; wit met jjrijs. f 47-50 Zwart metalen binnencilinder en violet buRen- jïas. Violet bultehglas; binnenkelk SKijnjlK. Ballon Mtljnjlas met houtén slerdop. Zwart metalen schaal: half mat en wit rooster van kuwtitof. f49.50 Uchtjeel metalen schaal; rooster van kunst stof; houten slerdop. f 47.50 Nachtblauw metalen schaal; draagringen geel, kelk satijnglas. f29.50 Rode of gele metalen schaal; kelk satijnglas. PHILIPS voor licht Wilt mij het gratis hoekje „Philips Veriichtingsoma- meaten" sondes. Deze coupon tngevada opzenden in open envelop, gefrankeerd met ei van 4 een£, asn Nederland a-v„ Eiad- Ltoa Naam euvootlettere Adres. Weosplaate

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 2