m voor Na lange voorgeschiedenis EERSTE PAAL k.v.k. GEBOUW GESLAGEN ËOTTEBDAM VfRKADE een feestelijke tuin door ge reedschap van "°"O Voorbereidende werkzaamheden besonnen Nog geen ruimte voor sportschool Een goede fiets koopt u alleen bij de vakman! Dat spreekt vanzelf! eerste paal voor tweede uitbreiding dr. Noletstickting VANDALISME BIJ GROTE KERK VAN MAASSLUIS :rlangens 0E ROTTERDAMMER Pagina 5 VRIJDAG 5 APRIL 1963 terlenka Explosieblok Van 30 maart tot en met 1 juni:. Elke dag een fiets voor niets! Hoe? Vraag het uw fietsenhandelaar fUBANT Advertentie (Advertentie) De geneesheer-directeur van hei ik ziekenhuis in Schiedam de dr. Noletstich- ting de arts A. L. J. Kunze heeft don derdagmiddag om drie uur de eerste paal geslagen voor de tweede fase van het uitbreidingsplan voor deze inrichting. In het nieuwe complex komen operatieka- slaapvertrekken en kantine voor de ver pleegsters. Er zullen tijdelijk 28 bedden woraen geplaatst. De bouw van deze drie verdiepingen zai twee jaar vergen. In de komende zes weken zullen de 98 zestien meter lange vibropaien worden geheid. De voorzitter van de stichting, mr. A.F.A. van Velzen, heeft na de plechtigheid het woord ge voerd. Hij hoopte dat het komende lawaai niet te storend zou zijn, men had al eer der met deze uitbreiding willen beginnen maar er waren enkele handicaps. Archi tect is het ingenieursbureau Kraayvanger, Rotterdam en uitvoerder Remmers Til burg. beurtenis geen officieel karakter heeft kunnen geven. Het ligt in de bedoeling van de Kamer van Koophandel op ■een later tijdstip ^hieraan. alsnog "enige luister bij te zetten.. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze Ter lenka Broderie Mystère, 165 cm hoog, (U koopt Wmstsi dus de brttdte) €jf% per meter M voor Ook te leveren op 195 cm hoogte Gün tel. of schrift, best. Advertentie (Advertentie) overhemden in de nieuwste modcünten 24.5# modehuis (Advertentie) (Advertentie WINKELCENTRUM BINNENWEG 45 TEL. 11.66.15-R'DAM w Grote sortering f exclusieve modellen' Gaarne zenden wij u onze rijk-geïllustreerde catalogus franco per post! jyONDERDAGMIDDAG tvas mem nog laat bezig met het stutten van de oude panden rond de bouwput op de hoek van de Schie- damseweg en de Hoflaan te Vlaar- dingen, waar nu de homo van het KVK-gebouw is begonnen. Ook van binnen zijn de huizen ver stevigd om het gedreun op te kunnen vangenMisschien moes- ten de bewoners de huizen tijdens het palenslaan verlaten je vakantie. Nu zoeken deze clubs met moeite andere mogelijkheden in het land. We kennen zelfs Schiedam- se groepen die mogen logeren in een Delfts schoolbuitenhuis. Dat lijkt ons onjuist, misschien kan de gemeente eens overwegen onze verenigingen in dit opzicht wat meer faciliteiten te gaan geven. Mogelijk dat belangheb benden zich schriftelijk tot B. en W. kunnen wenden zodat het gemeente bestuur inzicht krijgt inzake omvang en mogelijkheden van de verlangens. Advertentie Als vakbonden maanden moeten zitten te.hannessen of U een dubbeltje meer per uur krijgt... kunt U daar dan beter van leven? Neen, Mousse Nylon Ankiets dragen... oersterk, die nooit ge stopt hoeven te worden... 100% Mousse Nylon ariklets van T.59 per paar, die U nu koopt voor nog géén negentig cent... dat noemen wij beter leven. (Advertentie) DE winteren 's zomers schij- 7lVti er Seen Schiedammers in stukje Brabantse Schiedam te zen. -Dat eerste behoeft men niet vreemd, te achten ook al geloven dat het gebouw ook in de winter kunnen worden gebruikt, voor ere leerlingen, bijvoorbeeldDat zomers, niet voor Schiedam be- fcan worden tijdens de grote m'1 achten wij vreemdOns 'coleken dat het gebouw dan ver- ra wordt, aan de vele kandidaten ■et land. T Schiedamse Schoolbuitenhuis is verpacht aan een stichtingDe- lichting verhuurt het huis gedu- 1 ■e de vakantieweken aan clubs tet land. Dat is niet ten voordele de Schiedamse jeugdverenigin- sportverenigingen e.d. die naar mening heel gaarne van dit huis dik zoudenmaken voor een week-1 Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze Mousse Nylon ankiets in tientallen kleu ren en dessins, per paar Per client niet meer dan 4 paar. G«" of schrift, best.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1963 | | pagina 1