Henk Aben prolongeerde zijn kampioenstitel Directrice „Zonnehuis plotseling overleden I* 1795: OUDSHOORN HERV. GEMEENTE GAAT TEKORT WEGWERKEN JAN GAST O 3 AGENDA Wedstrijd bij Zwever tegenvaller voor HBSS Service sterkste Schiedamse vereniging Meisj 3 MAANDEN GRATIS van Ierland Motorrijder gedood bij aanrijding Belangstelling \voor tafeltennis zeer groot e gewond bij botsing Enzinck vertelde over reizen Ziiste 4. L. Smitt werd 54 jaa N MORGEN AL KfJKTU OPUWEIGENTV Uitgaven 200 procent gestegen Grote deelname sporttoernooi Gewonde bij aanrijding lil1 Scooterrijders zwaar «ewond PPSC won overtuigend De Belangeir* zeventi« jaar Meisje gewond CJV keert zich tegen de toto bij HBSS Burgerlijke stand t dE HOTTBRDAMMEft Met 90 km. tegen taxi Been gebroken bij voetballen NU METEEN DE TELEVISIE-KNOOP DOOR WANT DEZE WEDSTRIJD MAG U NIET MISSEN IEL VANAVOND NOG 11644D 30VENDIEN PROFITEERT U VAN DE FANTASTISCHE PRIJSVERLAGING PHILIPS-T.V. BIJ OUDSHOORN rfi 2,LrrJ,®' riiar,Rj Pne f.er"ide Boerhaavelaan in Schiedam. Zij Tentoonstelling in Den Hof van Cyrene sscMOiwmmKSHi Gemeentediensten Paasweekeinde BOrS DE BOULOGNE DEE.\ ROEMEEN Brandweer rukte vergeefs uit Beier leven voor minder geld VIER MAiX steeds wisselende AUTORADIO-SPECIALIST autoradio - gids en morgen.... Pagii MAANDAG 8 APJtK, 1%3 aBM De 13-jarige Franz Carl Wein- xauch is in de nacht van zaterdag op zondag om kwart voor een op de Gerrit Verboonstraat in Schiedam frontaal tegen een auto gebotst met zjjn motorfiets. Hij was op sla" dood- De jonge'man woonde in de Qasstraat 23 in Schiedam. Zaterdagnacht is hij met ent vrienden vanaf de Grote Markt op de motor in de richting van de Ger rit Verboonstraat gereden. Zijn twee vrienden, beiden eveneens op moto ren, wilden hem verhinderen met de motor te vertrekken omdat zij van mening vXa"n dat hii n*et in staat des van de Schiedamse tafeltennis re- kampioenschappen verspeeld. Be- Desondanks is Franz met zijn rno- iangrijkste resultaten waren de pro tor over de Broervest gereden. Hij [longatie door Henk Aben <Noad> S .dTte tlnp» rii^L^T VrU\""1van lij" tite' Schiedams kampioen 1 ril val wi v hlHen de verovering door Service van met een snelheid van 90 km per uur:de beker voor de sterkste Schiedam- over de koemarktbrug reed is hij op se vereniging. Het laat-'- ONDER grote publieke belangstel ling zijn zaterdagavond de fina- het linker gedeelte van de weg geko men. Hij reed met volle snelheid tegen een taxi aan. De chauffeur van de j taxi wilde de motorrijder nog ont- wijken. Hij stuurde naar links maar een botsing was niet te voorkomen. I Franz Weinrauch vloog met het li chaam door de ruit van de taxi. Hij was op slag dood. Beide voertuigen rijn zwaar beschadigd. De twintigjarige Pieter van Groot-i veld liep zaterdagmiddag tijdens een! voetbalwedstrijd cp een terrein aan de Gordeiweg in Rotterdam een gebroken been op. Men vervoerde de jongen, die »an de Nieuwstigt in Schiedam woont, eaar het Gemeentelijk ziekenhuis in zijn woonplaats. na een De "bromfietser C. A. is zaterdagmid dag om half zes op de Burgemeester Knappertlaan tegen de 14-jarige W. Ha- zewindus gereden. Het meisje zat b:j een vriendinnetje achter op de fiets. De f;ets slingerde omdat het meisje niet goed bij de trappers kon komen. Toen1 ten bromfiets aan de rechterzijde pas-i «eerde, is het meisje van de fiets ge-1 sprongen. De achter haar komende bromfietser j C, A. trachtte haar nog te ontwijken, j Hij stuurde het trottoir op. maar hij kon niet voorkomen dat hij het meisje met hetstuur van zijn bromfiets raak- te. De heer C. is met een hersenschud- J ding naar het Gemeenteziekenhuis ver-! voerd, het meisje brak het linker been. uitermate spannende strijd met Tsf, welke strijd pas in de voorlaatste (van de 282 voor dit kampioenschap gespeelde) partijen definitief in Ser vice-voordeel uitviei. Service speelde ook overigens een uitstekend kampioenschap: drie van de zeven titels die te veroveren wa ren schreef het op zijn naam. Noad en Tsf namen elk twee eerste plaat sen in. Rap moest het geheel zonder ereprijzen stellen. Ook de organise rende vereniging. Tsf zelf. deed het uitstekend: zes van de veertien finale plaatsen werden door Tsf-ers ingeno men, tegen niet meer dan drie voor Noad en Service elk.' De strijd om het Schiedams kam pioenschap A-klasse heeft niet de ver wachte finale Aben—Eikmans gebracht. "Wel won Aben van clubgenoot Braak met de merk 'rdige cijfers 1921 21 •ilve finale, maar Eik- as in de andere halve lost (Rapt volkomen een 1721 1921 ne- —8 21—7 mans (Serv finale tege uit vorm e: derlaag ac De finale ning dan w hield Koos met 21—12 i. t toen minder span- zrwacht: Henk Aben Rü.-'. er in de eerste game gemakkelijk onder, moest waarin hij zelfs een 93 voorsprong nam. Toen hervond Johnny Buyk zijn rhythme en durf en met 21—16 19—21 2115 schreef deze jongeling het kam pioenschap voor niel-NTTB-ledert op zijn naam! De strijd om de wisselbeker voor de sterkste Schiedamse vereniging wel ke strijd een week lang zeer spannend was geweest met wisselende kansen had intussen zijn beslag gekregen. Ser vice'met 59 punten nam de beker over van Rap, dat dit jaar met 29 punten wel erg achter bleef, Noad en Tsf deel den „broederlijk" daarvoor spelen ze ook samen In de Koopmansbeurs de tweede en derde plaats met 56 punten, hetgeen vooral van Tsf een uitsteken de prestatie is. Vooral als we er reke ning mee houden dat Service met 28 deelnemers. Noad met 26 en Tsf slechts met 15 deelnemers aan de strijd om de puntjes deelnam! Gebruik makend van het feit dat de j boekenweek dit jaar m de sfeer van ..Europa en het Boek" is verpakt heb ben de Schiedamse boekhandelaren een goede greep gedaan naar de belangstel ling van de aanstaande toeristen-vakan tiegangers. Vrijdagavond heeft de auteur i Willem Enzinck gesproken over de vraag' „Waarom reizen wij zo graag". Hij zag het als een heimwee, een zoe ken naar verloren gegane zaken. Spre ker meent dat deze zaken in Grieken land nog te vinden zijn. Hij vertelde daarom veel over Griekenland waarbij hij fraaie diapositieven vertoonde. Tij dens de lezing hebben de bezoekers ook de expositie van boekwerken kunnen zien die langs de wanden waren uitgestald. Zaterdag was de expositie de gehete dag in Arcade uitgestald. In het midden van de grote zaal waren stoelen met ta-i feitjes geplaatst waar de bezoekers opi hun gemak de werken konden bekijken, i De landen die op het ogenblik in de be-j langstelling staan bij de -vakantiegangers als Spanje. Griekenland e,d. kregen dej meeste belangstelling. i Elke stand had een apart land als on-iij A derwerp met goede, dure, bijzondere r,nl\ plaatwerkboeken, met goedkope reis gidsen ook. Tussen deze veelheid va- voorat veel plaatmateriaal in het be verdronk het zo te stimuleren iiterr werk. I Advertentie) in de tweede wel toestaan dat zijn te genstander een 1520 achterstand ge heel inliep tot 2020. maar daarna scoorde de Noad-man toch de benodig-1 de twee punten die hem prolongatie: van de titel brachten! Service en TSF exeeleerden in de tweede en derde klasse. Weliswaar1 i schakelde H. Kreischer in de tweede I klasse v. d. Wiel iTSF) met 21—16; 21—to voor een finaleplaats uit, maar Schiedamse Gemeenteziekenhuis W. de Winter nam revanche voor zijnnvprlpriem mieter 4 T <?mitt Hi clubgenoot en versloeg T. v. d. Poort: ZUSier fv. ia. ömiU, al iService» verrassend met 21—14 13— jrectrice van het „Zonnehuis" aan i ae game een 1619 acnterstand inliep;. J en omzette in winst! De finale Kreis-i hereikte de leeftijd van 54 jaar. eherDe Winter was een walk-over voor de eerste. j Begrijpelijkerwijs heeft het plotseling; Een reprise van deze finale was in; de derde klas. In de halve finales, schakelde de Winter Noad-man Hen-i drikx in drie games uit en won Kreis-; I cher gemakkelijk van J. Bakker iRe-: flex). Deze Kreischer liet De Winter! relatie" vrfh de kunstenares Sa^"heniteIohkuniM(21~jL0 21—12) °P re- per j apr;; was zuster Smitt twaalf-i De meeste schilderijen stellen polder- canche en behaalde aldus zijn tweede; enhalf jaar aan het Zonnehuis te Schie- tuel- dam verbonden. Dit jubileum werd vo- rige week nog in huiselijke kring met Beste personeel en patiënten gevierd. De beste en spannendste finale van de ^f^laTen. wa^T h^vSS predikant en geestelijk verzorger van de psychiatrische inrichting ..Dennen- oord"' was. In 1960 kwam zij naar (Van een onzer verslaggevers) Schiedam. Drie jaar geleden werd zij! Vanmorgen, maandag, is in het j De^Lfu^de^teraardTbestelling is nog J 1 niet bekend. In ..Den Hof van Cyrene" aan de overlijden van de directrice in de Sehiekade te Kethel is een kleine schil- kleine. maar hechte gemeenschap denjententöanstelling ingericht van het - werk van mevrouw Annie Augusteijn- Iburg. Ds. E. van Wieringen. hervormd predikant te Overschie. opende zater dagmiddag de expositie ..als bevriende van het ..Zonnehuis" grote versla genheid teweegge-braeht. Zuster Smitt was vrijdagavond in het ziekenhuis op genomen. beste en spannendste finale van de j zeven gaf de vierde klasse te zien. J. 1 Wijzenbroek van Service versperde Re- né Timmer TSFmet 2110 21—15 dej j weg naar de finale waarin hij toch een' j TSF-er zou onmoeten: Aad Zuidgeest, i die in de andere halve finale zijn club-; en teamgenoot Leen de Ruiter met 23 j 25 2113 2110 had verslagen. In die j finale WijzebroekZuidgeest reeg j (laatstgenoemde aanvankelijk de beste! papieren: fris en spontaan open spel' (van beiden zijden gaf de TSF-er een! j eerste game-winst met 2118 en ook een! I voorsprong in de tweed» game. Toen echter lukten enkele van zijn j i aanvalsslagen juist. Zuidgeest's speli i werd onzekerder cn daarvan profiteer-! i de zijn tegenstander door de tweede ga-j me met 1821 op eigen naam te gen. In de derde en beslissende game gezichten voor. Zij zijn bedoeld als per- soonlijk documentatiemateriaal voor! mevrouw Augusteijn in verband met de plannen ..Den Hof van Cyrene" te slo- pen. 1 43 CM SUPER ONTVANGER MET 2e KANAAL PER WEEK F 6.40 MET2« KANAAL firn F. K ANA All OF F 7.90 PER WEEK ÖVERjAAtS TTPE 1* TX320A 5aa*SW£«M«Bt MET 2* KANAAL (U.H.F. KANAAL) OF F 8.45 PER WEEK OVÏBJAR1S TYPEJJTX»a3 VOOR ALLES WAT UW HUIS TOT THUIS MAAKT. MEENT 22-34. - TEL. 116440 OVERSCH. DORPSSTR.12 TEL. 41228 - ROTTERDAM Ds. J. Nawijn. gereformeerd predikanti te Schiedam, heeft het beroep, dat de kerk van Amsterdam op hem heeft uit gebracht. aangenomen. Het bureau voor de burgerlijke standi (Nieuwstraat 26) te Schiedam zal opi dani gaat traClueil een Hervormde Gemeente te Schie- Dat laatste bedroeg van 1959 tot en bedrag rnet 1960 40.000 per jaar. toen in 1961 - 1 Hril lor>ta WCfd beslissende fB~£S! /S%n in 1962^ ver den, een vanUrsus. mee van SVDPW. een Volgende week zullen tweeduizend Schiedamse scholieren actief zij in de jaarlijkse schoolsporttoemooien tijdens de Paasvakantie. Dinsdag,, woensdag cd donderdag komen 111 voetbalteams ia het veld. Vrijdag volgen tachtig hand balteams. Gespeeld wordt op het Sportpark Har- afgeschaft1 ga. n.i. op twee velden van Hermes DVS. zijn. bleef het initiatief voor de Service-ver-tyoorte- en overiijdensaangilten. tenwoordiger uiteindelijk wederom; Op Goede Vrijdag zal het openbaar T~jE goede vriend had een 1-april grap bedacht. Hij maakte een teer knappe foto en die foto sierde het dagblad. Er stond bij vermeld de de Roemeen ie zijn. .Jaah, iekke vriend zijn van Bjirkhtnd maar gij niet juist zijn. Bjirkhtnd heette toch Guuu.sta.af.4on de andere kant was men stom ran verbazing. Er de- uitsluitend voor het doen van ge- extra in te zamelen om te trachten de collecten 33.500 op. Ook de Vrij-i van Demos en een van ITVG. Aan het 'een tekort van 50.060 op de begro-1willige Bijdragen vertoonden een te-ieind van de week is Let vijftigtal teams ti'ig 1963 weg te werken. In een!ruggang van 162.100 in 1961 naar! bekend dat op dinsd g 30 april (Konin- en speciaal daartoe gehouden gemeen-!/ 159.600 in 1962. De kerk zal zich met! ginnedagt van *s morgens half negen met 21—18 de game. de wedstrijdslachthuis open "zijn zoals op zon- suggestte kon wekken een piepen-: e^v®n^elKre?Sche? en* De Winter in i dMtroc^-mVteriai!' nwnaaii teavonfl heeft tos. J, Bontjer, voor-ieen brief tot alle bijdragers wenden) tot middags half mop twee HDVS- de 2e en 3e klasse, veroverde dezelfdejzai kunnen geschieden. De Aad Zuidgeest zich ook twee finale- jlijke Vervoer-, liet een geslagen gezelschap achter. dat toekomstige actrices en acteurs f stond een echte Bjirkhtnd. Daar had j 2116 uitschakelen, terwijl zijn club-'eens op deze dag, zich konden melden maandagavond l i men niet aan gedacht. Vlot het] teamgenoot René Timmer in de aa-i april gesloten zijn. april voor proefopnamen oiets der-' smoesje verteld dat het een kleine de.rf, halve finale met H. van Dijk! gelijks. Dat kwam uit het brein van - tikfout zou zijn of zoiets. Hans hoor- U?", se|n enke' Pardon kende <21—9' vriend Hans maar hij maakte de, de de discussies ria de telefoon opj^ k!asse een ^F-aang^leg'enheid, tactische fout zichzelf mee te foto- de achtergrond. Daarna echter) 0o-s ai mEn 0£ -neer verrassend graferen in een zogenaamde groep bracht hij de jongelui nog meer in door Bené Timmer fraai met 2113 Europese filmers in het zogenaamde de benauwdheid. Tenslotte zei hij; ,21—15 werd gewonnen. Zuidgeest moest Bois de Boulogne te Rotterdam, j .Maat kantt niet. mein' freund Bjir- j zich dus ook hier met een tweede plaats Kraaiend van genoegen werd Hans) klund is nog steeds in Parijs" en hij tevreden stellen, op zijn herkenning gewezen. Hij doorstond het goed want hij heeft zelf veel pleizier aan zijn mop be leefd, Het deed hem al pleizier dat .„j t, honderden jongeren gaarne de o9en)R/£EKu Mde op" A,t had h'{ van de filmcamera zouden willen' -tch ecn r Amsterdams accent trekken 1 aan9emeten' -Ja- ier Deenik j ben hier met een paar Amsterdamse itegea zijn clubgenoot Suttoro. die Ï-IANS wilde meer plezier van zijn trap dan zijn medewerkers kon- den vermoeden. Toen deze collega's saak al op z'n kop gezet en «o"fdtcIjdnivèau' J Buyk iTsfi^had^^n°de 's avonds bij de telefoon zaten te. 9aat-ie het hier doen. dat neme wcjbalvc finale j wijnties uitgeschakeld irachten op dc dingen die moge'ijk met meester Veer de aiscttssie op,,2117 2114en A. ten Bras had een wel onvermijdelijk komen zouden achtergrond. ..Zeg dat het een,zeer moeizame overwinning geboekt op pakte Hans ook de telefoon. Hij ver- grap is" hoorde Hans. ..Niks grap. iG, de Jager '23—21 18—21 23—21'. In draaide zijn stem dusdanig dat hij! die Bjirktund krijgt er ran mein een!de finale Buyk—ten Bras toonde eerst- paar" en weer de discussie. Hans genoemde een kondigde aan met zijn vechtlustigen weieens even naar het gebouw te ko men. Wmêenlë-izitter van het college van kerk-'m« het verzoek de bijdrage met twin-1terreinen twee-Ursusvelden en een reiniging.-- er. ontsmet- voogden, uiteengezet dat de inkonis-i'1^.^?^®"1^®rist de 1 s^n om e plaatsen: in de 4e en 5e klasse. In die! tingsdienst zal geen huisvuil ophalen. ten van de kerk voornamelijk he- jbe^roüne wor 1963 LH-f „f®f f-naleplaatsen. 5e klas moest bij daarvoor D. Boer De Gemeentelijke Openbare Leeszaal; staan uit vriiwilliri» hildraren voor uw iServiee» in de halve finale met 21la en Bibliotheek en de filialen zullen even-; coisecten en op zaterdag 131 f Advertentie) De Schiedamse brandweer is in het afgelopen weekeir.de enkele malen ver- De "juniorën-kïasse bracht de verwach-i geefs uitgerukt. Vrijdagmorgen om tien te Noad-hegemonie. Seger won in de; ove1r half tien ontstond een bmnenorand eerste halve finale gemakkelijk '21s> m. het pand van de ,amihe J. M. Een 21—12» van clubgenoot Van Geste! en-">-Jarig dociitertje had met lucifers ge- Suttorp schakelde in de tweede halvespeeld.De vitrage en overgordijnen fir.ale de bijzonder goede N. v. Stobbe l verbrandden, enkele ruiden sprongen. 'Service» met 21-15 21-15 uit. In de5® bewoners hebben de brand zelf ge blust. finale kreeg F. Seger geen enkele kansi Zijn clubgenoot Suttoro. die met1, In het_pand Groene \\eegje 56 van cle jonges en we komme effe met t n; 21^21-8 overtuigend de junïorcn-u-j \;anv" eLen0ntSpe^oleumvergasser achte de zake goed vrate want die Bjirkhtnd krijgt nog flink van ons op! Na de finale 4e klasse was die voor zijn baadje. Het-ie in Mok urn dede niet-NTTB-leden de spannendste. De saak al op z'n kop gezet en nou?trl)d stond zelfs op brand. Een stoel is verbrand. Met de nevelstraal is het binnenbrandje ge blust. In het pand Overscfuesedwarsstraat 6 is zondag de wind in de schoorsteen geslagen. De kamer geraakte vol rook. De brandweer heeft de kachel uit de kamer verwijderd. De familie M. B. heeft geen schade. (Advertentie) Nu koopt U zemen, import- zemen voor een beduidend la gere prijs dan U ooit ervoor betaalde. Een ongekende aanbieding van flinke, grote zemen, zachte, soepele zemen, die normaal voor 4.50 verkocht worden. En diezelfde traangelooide zemen koopt U morgen voor nog géén twee gulden vijftig. bijzonder fris. spontaan spel met gemakkelijk geslagen back hand- en forehandaanval. Ten Bras bood goed weerstand: tech nisch minder goed maar méér bedacht zaam bracht hij het tot een derde game. Dinsdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze grote traangelooide zemen, zachte soepele zemen, voor deze grote zn BIJ het gebouw gekomen duurde het wel even voor hem werd open gedaan. Kennelijk meende men binnen dat het niet geraden zou zijn boze Amsterdammers te spreken over een een-aprilgrap. Die Bjirk htnd moest toch wel bekend zijn. Dat hadden zelfs zijn geestelijke ra-! a Hoordijk en h r Kinnegen: Michiet ders niet vermoed.. Tenslotte werd f ^anz pnr,M E va" d<;" ®®rf: Vvor.ne a.v. P Droge en A A M Veltman: de deur open gedaan en liefst vier; rend c z v% L Santing en C Schouten; man stonden in de hal om tegen alle! hannes z.v. J Nijs en j H de Goede, eventualiteiten te kunnen optreden,' ovrrlrdpn: j h Knol, 83 jr len. 65 jr; D Offerman, 64 jr i-ehtg. van K J ..Day Hans zeiden ze vriendelijkDegenkamp. en heel verrast. ..er stonden hier, een paar gekke lui maar die zijn, weggegaan", zei Hans tot geruststel ling van de anderen. In de lift ec'i-j ter begon hij rijn pseudo-Roemeens I en pszvdo-A msterdc.rns met brok-' stukken uit dc telefoongesprekken te: heWiftien en toen ha'd zijn gehoor) VUllttüQg door dat de bedriegers met een ver- i_ 0 uiante. een-aprilgrap bedrogen zijn. Op de Polderweg in Schiedam is een j aanrijding ontstaan doordat ecn mest- j hoop het uitzicht voor een autorijder versperde De automobilist A. J. wilde zondagmiddag om vijf voor half een SCHIEDAM. Geboren: Willem z.v. W Alvan.Fen landweg dePolderweg oprijden E van Dijke en A Maltha; Johanna W' d.v.! Hij kon, doordat de mesthoop het C van der Geer en A H KorneJisse: Peler z.v.' zicht versperde, niet voldoende uitkij- z-v.'ken en hij zag daardoor niet dat dej pi motorrijder J. v. V. naderde. Beide voertuigen botsten tegen elkaar. De, motorrijder J. v. V. brak het rechter- A J van Uffe-onderbeen. Hij is naar het Gemeente- Exclusiever maar.. niet duurder stroom.. buitenlandse sieraden in goud en zilver een tekort van j Om half twee geschiedt dan de offi- S3.000 vertoont en dat de rekeningciele prijsuitreiking. 1962 een tekort heeft van 27.500. te- samen dus 82.500. De inkomsten zijn)- gestegen van 92.500 in 1955 naar 1 198.600 in 1963. dat is honderd pro- cent, maar de uitgaven zijn gestegen! van 98.500 in 1955 naar 293.000 in 1963. dat is tweehonderd procent. Advertentie) De stijging van de oitgaven is een gevolg van de uitbreiding van het aan- tal wijken, van de benoeming van een! vicaris en van de benoeming van ce»> jeugdpredlkant. Bovendien zal er geld) nodig zijn voor bet wijkcentrum in! Schiédam-Oost, voor de bouw van een; (Vredeskerk en voor de verdere uit-; i breiding van de wijken waardoor be-1 boette aan een negende predikant ont staat. oudste en grootste Vraag gratis toezending 1 ROTTERDAM - Diergaardes in ge I5Ó-Ó6 Tet. (0Ï0) ]15S44 lllf ElIllffiLL'l] Hrlllllll LIJNBAAN 50 ziekenhuis in Schiedamvervoerd. Van een onzer verslaggevers) spelen om de stand op 02 te bren gen. VOOR HBSS moet het bezoek aan De ge ZUIDERPARK—GSS 3—1. Het ge- Zwerver wel zeer teleurstellend wor-; handieapte GSS miste doelman Den den genoemd omdat de Schiedammers'Ouden en Zandbergen. Koster ging in geflatteerd verloren in Kinderdijk. Dat; doei staan maar hij kon te hoge scho- betekent dat de KNVB-ers wel niet meer,ten niet stoppen. Van der Plicht fun- uit de middengroep zullen komen in de! geerde eveneens als invaller. Toch gaf derde klas. Goede hoop heeft eerste-;GSS vrij goed partij. Het werd in de klasser PPSC In de afdeling Rotterdam;twintigste minuut 01, via Wessel omdat de Schiedammers in Vlaardin-k\var> GSS weer naast SC Zuiderpark gen tegen de club met die naam Over-jtl1). GSS bleef daarna zelfs in de tuigend wonnen. aanval maar bij een uitval kon SC Zui derpark bij een misverstand in de Schiedamse defensie scoren. In dc tweede helft leverde het gcede spel van GSS geen doelpunten op. SC Zuiderpark gebruikte nog een kans »31).. Sacrum: Ned. Ver. v. Huis- Lezing. diapositieven. 14.15. Pers.ver. Gusto, bijeenkomst. ff De vereniging ..De Belangen" van de Hervormde Gemeente in Schiedam. die het gebouw Irene beheert, bereidt zich voor OD de viering van het zeven-jrumavond, ligjarig bestaan. Op de jaarvergadt'-i „n tl/jrrpHihe april zal dit, DES. Leder.; tel. 64154 of 11.5388 toe voor redactieaangelegen. ring op woensdagavond 24 april zeventigjarig bestaan in gebouw Irene worden gevierd. De heer D. Baron is bereid gevon-ltct, uWu-,044 den als adviserend bestuurslid op te stel 61 alleen treden. Tijdens de jaarvergaderingheden zijn de bestuursleden J. Sonneveld cn Agentschap II. J, Troost Aleidastr. 23. H Sehytvlot aftredend, de eerste is i tel. 65431 (alleen voor klachten, adver- hérltiesbaar cn de heer Schuytvlot zal tentles en ahonnementen b.g. g. telefoon na vele jaren trouwe dienst wegens zijn zwakke gezondheid aftreden, Het bestuur heeft besloten gebouw Irene een modernisering te doen 011- Bij het kruispunt mr. L. A. Kesper- wegVan Hogcndorplaan tc Vlaardin- gen ontstond zaterdagavond een ernstig (verkeersongeval. Uit de richting Schie dam naderden twee personenauto's die 'op dat moment naast elkaar red»n. Hoewel de ruimte tussen deze beide voertuigen te gering was, probeerde dc 33-jarige scooterrijder J. A. uit Schie dam toch tussen de beide auto's door I te rijden. 1 Hij kwam in aanraking met de meest j Fo.i rechts rijdende auto. A. en de op zijn! jduo zittende 32-jarige J. A. uit! Vtaardingen moesten beiden ernstig [gewond naar het Algemeen Ziekenhuis Dagblad „De Rotterdammer" Schie- m Vlaardmgen worden overgebracht, damse redactie Lange Kerkstraat «2. Musis vrouwen Irene: 20. Volksgebouw: Coöp vergadering, 20. C'hr. Sociale Belangen: Ned Bond Oud-Strijders. Contactavond. 20. Chr. Sociale Belangen: Expoge. Jaar vergadering. 20. Irene: Aquar. ver. Aqua Fauna, 20. v. dergaan. Dc grote zaal en dc kleed kamers worden aangesloten op de centrale verwarming. De zalen I, 2, 3 en 4 zullen geverfd worden. tentles en abonnementen 115388). Klachtendienst van 19.30 Belangrijke telefoonnummers: alarm 69123, Politie-nlarm 64666 GD waarschuwing 6921)0. 18.30 tot De bestuurder van een personenauto verleende op het kruispunt Waalstraat Kuiperstraat te Vlaardingen geen voorrang aan de 10-jarige wielrijdst.er Brand-)G. G. v. d. Meer. Er volgde een aan- GG cn jr'kling waarbij het meisje een mond- I verwonding opliep. Dc bestuurder van Apotheek: Gouka. Groenelaan 127. hk. |de personenauto is nn het ongeval door- Westerkadc. gereden, maar het kenteken van zijn Stedelijk Museum: Expositie werken I auto werd genoteerd. De afdeling Jonge Kracht van de Werkende Jeugd in Schiedam zal don derdagavond in gebouw Christelijk Sociale Belangen een discussieavond houden over het onderwerp: „hob by's". Dc TBC-veremging ..Zonnegloren" zal op donderdag 25 april in gebouw Irene Nieuwe Haven Schiedam een bij eenkomst houden. De C.J.V.-toneel- groep ..Ons Doel Getrouw" zal het toneelstuk ..Zij leven onder ons" op voeren. 9 De Schiedamse mevrouw W. S. heeft aangifte gedaan van diefstal van de fiets van haar zoontje die bij de r.k. ulo in de Mgr. Nolenslaan heeft gestaan. Van het meisje T. V. is uit een schuur achter de woning in ric Louise de Colignystraat een fiets ge stolen. Dc fiets van de Schiedammer C. J, v. O. is op het Oude Kerkhof ontvreemd. Van de Schiedammer W. H. is de bromfiets op dc Lange Ha ven ontvreemd. Zondag heeft de Schiedamse politie achttien bekeuringen uitgedeeld aau overtreders van dc maximumsnel heid. Dat waren zeventien automobi listen en één bromfietser. Vrijdagavond is 1n gebouw Sursum DE Z5VERVER—HBSS 3—1. In een forse maar sportieve strijd heeft HBSS zich de verdiende gelijkmaker zien ont gaan. Met wind mee startte De Zwerver het offensief. Na vijf minuten zag links-! buiten Slagboom zijn voorzet ingekopt. 1 Vijf minuten later braent Siagboom dej stand op 20. HBSS sloeg goed terug want vijf minuten daarna had Leeu- wang de stand op 21 gebracht. Ge durende de gehele wedstrijd had HBSS het beste van, het spei maar de afwer king van de combinaties faalde steeds. Slagboom geselde voor De Zwerver de Schiedamse lat en Leeuwang deed dit daarna voor HBSS bij de gastheren. Miavoor Cor Vermeulen moest zich bijjcorda te Schiedam een vergadering ge» n,3,. k^'artlcr laten vervangen j houden van de CJV over de invoering door Futters. Aanvoerder Chris Schef-,van toto in de voetbalvereniging fers trok daarop naar voren maar hij j HBSS. De aanwezigen waren unaniem slaagde er voor open doel niet m de|van mening dat alies in het werk moet worden gesteld om een breuk in HBSS te voorkomen. De CJV zal binnenkort een bespre- [king hebben met het bestuur van HBSS VLAARDINGENPPSC 02. Het, over deze kwestie. Bovendien zal de technisch overwicht van PPSC brachtjCJV een enquête houden onder de de Schiedammers zelfs tegen wind in; ouders van de juniorleden en de senio- voor het Vlaardingse doel. De schoten ren teneinde een juist beeld te krijgen bleken te onzuiver. Daardoor kon Vla ar- - dingen het offensief overnemen maar de Schiedamse defensie verhinderde het schieten. Beide oartijen kwamen tot mooie combinaties. Voor PPSC bewees doelman Jongerius zijn kwaliteiten. In het laatste kwartier voor rust ver overde PP het overwicht en daardoor kon Van Harmeien in de 42e minuut de score openen met een schot in de uiter ste hoek. In de tweede helft had de Schiedamse dreiging geen effect omdat de Vlaardingse doelman elk schot uit doel rammelde. Eerst in de 43e mi nuut kon Piet van Veen zich goed vrij- gelijkmaker te scoren. Uit een vrije trap bracht Slagboom de stand twee minuten voor tijd zelfs op 3—1. hoe de verhoudingen werkelijk liggen. De uitslag van deze enquête zal echter niets afdoen van het standpunt van de CJV dat zich principieel keert tegen de voetbaltoto. Volgens de CJ Vhebben voorstander» van de toto altijd de mogelijkheid hun sport bij andere verenigingen te be oefenen. Deze mogelijkheid bestaat niet voor tegenstanders van dc toto. Men was er van overtuigd, dat tegen de tol o stemmen financiële consequen ties met zich meebrengt. Maar ook zon der de toto zou HBSS financieel kunnen voortbestaan.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1963 | | pagina 1