CO-OP 5 APPELEN 65 SPINAZIE 65 VRIÜDi GPR Z! Ei I WROOi Ü3REESIV AN M GESPREKKEN OVER DE EREDIENST LITURGISCHE ORIËNTATIE Prijzen en kwaliteiten vergelijken is niet altijd even eenvoudig. U kunt niet door blik en papier kijken. U weet niet altijd hoeveel u krijgt en wat u krij ;t. Taak is het een zaak van vertrouwen. En wie kunt u dan beter vertrouwen dan een organisatie van consumenten? Die organisatie heet Co-op. Bij Co-op haalt u met een gerust hart uw boodschappen. 5 cent voordeel HOY LEVERPASTEI 2! PALINGWORST 47 FROU-FROU 49 BITTERKOEKJES 89 /oon Asb jclwonmmk ZEEMLAP 2.25 DWEIL 59 WERKDOEK 45 KASTPAPIER SSL.»» 40 WERKBORSTEL— 33 AFWASBORSTEL 45 29 ÏERROX"" 3™ «"1.00 29 EX0 42 HUISHOUDZEEP 39 WAS 1,29 ,o°" 98 TOILETZEEP 79 *5.25 8.90 7.90 4.95 1.75 17.75 218.- TYPISTE TER MEULEN WILT U 00K HET 2e KANAAL?? L. WITTER N.V. SPOED KOK VAKKLEDING ZELF SCHILDEREN 't Revenol Verfhuis VAN DRIESTEN STUNT NR 17 AVAR0S 399.- Een tijdelijke onderwijzer (es) j f 8.90 IN DE CO-OP SUPERMARKT op 12 -13 en 14 maart de Rotterdammer Pagina DONDERDAG 12 MAART 1964 4.50 VJ 3.25 5.25 PCRSONÜEL OEVRjM GD bas van der keuden leerling VERKOOPSTERS Te huur aangeboden VOORDELIGE dan 3 bussen halen, 2 BETALEN voor onzö lak- of muurverf. Radio televisie gramofoon TEVENS ZEER VOOR DELIG BEHANG BIJ: DIVERSEN Plaatst een Koerier, 't is dè manier Wffiningruil Te koop aangeboden Lessen Wie de Rotterdammer leest, leest een krant die bij de tijd is Muziek instrumenten Auto's rijwielen moftoren ORIK-Vi. 1 tl yi J f fj f rob, ar het eens met een Koerier i GROTE SLIKKEN ELK 2a PAKJE EEN KWARTJE VOORDELIGER! PINDA'S XERSGE0RAND gkotezak 79 CA 6411S De prijzen in dit Consumenten Bulletin zijn qeldiq van 12 t/m 18 maart SUBBmm m y mJ® m 5 'n deze plastic shoe-but- {•r zijr al uw poetsarti- «eten netje» opgeborgen; Praktische vakverdeling, ««ndige opstap. |n diverse «is» kleuren Be?-0-Fast rr.eisjesb louse met lange mouw. Alleen wassen, strijken overbo dig. In diverse kleuren o.a. rood, geel, blauw en wit 3 jaar 14 jaer 6.95 Tncot nylon heren dress- sh!rt van een zêer mooie kwaliteit met prima af gewerkte boord en man- netten. U kiest uit ge distingeerde streepdes- sins Damespul lover van prima kwaliteit Keuze uit 4 modellen* rolkraag, V» bals, klassieke ronde hals of polomodel. In 8 modieuze tinten Alleen geldig vrijdag 13 MAART 1964 SCHRIFTELIJKE EN TELEFONISCHE BESTELLINGEN WOROEN HIEROP NIET AANGENOMEN Hoogstraat—Plemweg Tricef, de moderne won- derstof (niet strijken, kreukvrij, soepei en glad) waar u nu uw nieuwe japon of blouse van maakt. In 30 dessins en kleuren op 90 cm breed, per meter Herenankiets van zeer elastisch mousse nylon. (Zo gewassen, zo droog) In vele kleuren en des sins. Prima pasvorm. Per 2 paar Bet-ouwbaar 17-steens Anker herenhorloge shockproof, waterweren de chroomkast en stalen bodem. In groot en klein modef. 1 Jaar schriftelijke garantie Met dere ruime schoe- nentag is het meenemen van uw uitgaansachoerr* tjes geen probleem meer. Het model is uitgevoerd in een frisse ruit Wentelbed met blank ge lakte ombouw, prima spi raalmatras Zilvergrijs ge- meffeld Kompleet met rail en runners 1 pers. 80 X 190 2 pen. |05 120 ctn ,aS China matten n diverse frissa kleuren. Bijzonder geschikt voor slaap kamers, zomer- en strand huisjes, serre s e d Maat: 14Q x 180 cm Kompreasorkoelkas Bendix Springcao 100 Itr. met praktische bmnemndalmg en groen telade Automatische tem peratuurregeling en bin- nenverhchtlngi 5 Jaar garantie op aggregaat en jaar op overige delen GEVRAAGD: die eenvoudige correspondentie zelfstan dig kan behandelen. Salaris 175, tot 250,— per .maand. AANMELDEN dagelijks tot 5 uur, zaterdags tot 12 uur, Bosland 16, (zijstraat Oostzeedijk), tele foon 1176 80, Botterdam Met vakantie-afspraken kan rekening worden gehouden. Ro 102 Philips tl H F converter 125,Zonder extra kosten door U zelf aan te sluiten. UHF-antennes by te leveren eD te plaatsen. JONKER FRANSSTRAAT 91-93 - TEL. 123462. Ro 114 zelfbediening vraagt enige CASSIÊRES en -poor Rotterdam-Noord en Kralinger 5-daagse werk week. Aanm.: fok 1818 96. Gevr. nel jonj meisje voor de huishouding in klem -akengerin, 3 Jsamerflat 5 daagse werk week. ran kwar veer 9 tot 5 uur. Tel. xshoOT. Alten's woning- Inrichting Boiersloot 18a en b Botterdame Ro£ Weduwnaar met 2 kinderen -jrtagt huishoudster of hulp. in de huishouding, Brieven onder no. 2447 bur. v.d. blad. Ro,2 Gevraagd voor diverse afdelin gen verkoopster» en leerlingen. Tevens vragen wij een leerling- naaister voor ons veranderate. tier '-'ar ds en nis. confectie. Hofstee, Hoogstraat 219, Vlaar- ding«". Tel. 3492. Ho 2 Verzekering Maatschappij ln centnim.B'dan, zoekt a dm. me dewerkers (nanL of vrl.) Ste no typistes en ger. typiste s. Tel. tnl. 11.17.20 toestel 110. Na '19 uur. Privé 40 6.70, Ko.2 Verzekeringsmaatschappij in Centrum zoekt Teiexiste-typlste. Tel- Inlichtingen 11.17.20, toestel HO na 19 uur privé 40670. Gevraagd damt die het avondeten wil koken voor gezin van 8 personen Tel.: aanmelden na 6 uur onder no. 11.21.12 Ro 102 Xooidwijk aan Zee- Aan het bejaardenhuis „Dalrust" te Noordwt)k aan Zee. Duir veg 3, worden zo poedig mogelijk gevraagd een verpleeghulp boven de 25 laar en 2 huis houdelijk» hulpen, diploma's niet vereist Goed salaris 3r aan de directrice. Ro 2 Verpleegster worden? En dan Uelst in een moderne gezelli ge stad? onze eerstvolgende cursus vangt begin april 1964 aan. Inlichtingen Directrice, Di. acoaessenhuis Parklaan 95a, Eindhoven. Ro.2 Kaf ntrum, ANWB bonds- tentenverhuurder Vvij verhuren weer dubbeMaks Governor Ten ten (ook bungalow tenten), luchtbedden, bt gas enz. Bal soek vrijblijvend onze show van nieuwe modellen 1964 (op ons shot» terrein Hoogstraat hoek Botersloot), Folder op aanvraag gratis thiirigsstuurd. Hoogstraat 44 (bij Oostplein). Tel 126223. Rotterdam. Ro 10 Oi bakkerij-kantoor gevraagd Juffrouw, (joed kunnende zefce- nes. Leeftijd 18—-22 Jaar. Aan melden: Bwatd Behle. Tulpstr 13. tel. 118780. Ro 2 In isrood. en banketwinkel te Botterdam-Noord en West g< aagd Juffrouw van !8 jaar of ouder. Aanmelden: Ewald Beh le Tulpstraat 13. tel. 118780. Ro.2 Voor dirt-;.; gevraagd ervaren typiste. Tel. 59800 (tot 6 uur) Chin, tod, Restaurant Sai-Ho" Eendrachtsweg *9. vraagt bul fetjnffronw. Aanmelden telef. 134258 na a uur. Ro2 Gevrvoor uitzending; (SteocV typistes fakturistes. „De x. pistensociéteit", Coolslrsgel &f. tel. 12050 ad'am. Lid var. de „ABP" Rc 2 KOK'S Wekelijkse „GOED GOED" eanbieding Sporthemden 6*5 -8,£0 9,95 - u,95 - 14,93; witte tricot-nylon overhemden 13,50; witte bel-o-fast overhem den' 13,95; witte no iro: overhemden (ook in grijs) ,0.95. Rotterdam: W. Kruiskade 57, Schiedamseweg 1. 2wart Jan straat 133, Jonker Fransstraat 114, Ckmdsesingel 89 en w. Wagenstraat 39 (zelfbediening) - Hoogvliet:, Mlddenbam 136 138 (Winkelcentrum) - Schiedam: Rotterdamsedijk 429 Vlaardingen: Hoogstraat 95 - Den Haag: Boekhorststraat 167 - Delft: Choorstraat 36. Ro 117 WIJ ZIJN ONBETWIST DE BOARDSPECIALIST Eerste kwaliteit Zweeds hardboard. 61 X 122 1.40 91X122,..,.... ƒ2.10 122X 122 ƒ2.75 153 X 122 ƒ3.55 183 X 122 125 213 X 122 5.25 244 x 122 6 - 275 x 122 6 75 305 x 122 7.50 335 X 122 f 8 35 366 x 122 9.— Op maat zagen en thuisbezorgen gratis TRIPLEX CENTRALE Ro 117 Inkoop oud goud en zilver. Hoogste waards Discretie ver- zekerd H van Dam. Horloger- Juweller. Peppel weg 91a, tel SÏ2S8. Ro 17 Of groolverpakking: 2Vz hg. atwasbare muui-veri* f 4,75: 5 kg. plast muurverf afw. 12,h' kg. lijnolie- grondverf 7,50; 5 kg. plastic grondlak g 5 kg. grond verf voor buiten 11,25; S kg. glanslak U.—5 kg. halfsynth. Jak voor binnen en buiten 13,— en 16,—. Kerkhoflaan 55. tel 125259, Polderlaan 50 h, tel 178835. Zoutziedersstraat 19-21. teL 57775. Roll7 X.V. Occasions grote sortering. Allen met kanaal leverbaar Pnjrcn v.a f 225 1 jaar voll marantic jok op de beeldbuis Financiering mogelijk. Radio Bezemeiw fan Haemstedestr. 23, tel. 53100 na 7 uur 191341 Ro 7 Wij plaatsen in iedeT T.V. ap- paraat het 2e kanaal. Prijs in clusief antenne f i®- Uitslui- tend ie klas materiaal met vol ledige garantie. Radio Bezemt W. van Haemstedestraat 23 tel. 53100 na 7 uur 191311 Ro7 Hunr FhUlps-televlsie voor f 25,91 per maand, zonder voor, uitbetaling, maar met recht van koop. Morgen al bij 1 thuis' Bel <jan véór 6 «ar 010 120705 en avonds 070—863977 Elek. ^K-zagnaalmxclilne, voll. autoid- «erk Nation: model 1964 V®a f i65 voor f £98 Com pleet met koffer. Tijdelijke aanbieding, Gr<N.V., Vier. ambachtsstraat li4' tel 388S3« R'dars bij het Mathenesser- Ro.14 UW oude bea ln éét; dag gere pareerd. jus iieuw en net duur- Vrï.ag prijs Beddermake- rij Hcndriksen Oostplem 51, naast Vrije Volk: tel. 131992 Ro 14 Krediet tot ƒ1008 voor aankoop meubelen en woningtextiel. Vr, gratis folder. Discrete behan- deling mt zeer legs aflossingen Postbus 1083 lotterdam. Ro 14 Nwe- aaalmaehlne, com pleet roet koifer, a-og slechts enkele stuks 119a. Groen's Naaimachtaehandel N.V Vier- ambachtsstraat U, Tel. 36653, ;S6653 (bij het Mathen^ser- Plein). Ho 14 Win Ikasten, toonbanken, vltri- nes: M. C. Conijn, Zaagmolen straat 141, Rotterdam. Telef. 43232. Ro 14 ModeW»? behang»"15 Exclusie- ve dessins. Vraag staalboelren v Huntecburz N.V.. Jor;ker Franestr. 31, tel. 124623. Ka. rel Doormanstr. 151. tel. 115102. Beijerlandselaan l». telefoon 79355, Peppelweg 17-18, telef- 165924 VlaaixSugc. -orte St- »5. teL 31898-9282 Wij leveren u reeds Zweeds bardrxt-'.d voor 1.40 per rn2. Delia'» Baara, en Tripleihandel, Sophlastr. 140. tel. 130314. Ro.14 Kunstgebittenreparaües, le klas wtil onder volledige garantie. Billijke tarieven, w kunt er op '«-achten, „instituut Dcntiüa Hoogstr. 40 tel. 126010, Potte, dam. Ro.14 pTïroï slaapbanken 'anaf 166. Vraag catalotus ..De Speeia- lLt'' thans Heemraadssingel 251 'Botterdam, tel 39938, Oolc voor andere meubelen en vloer- jdclng. Ho.14 Prut het toch een» met een koeriel- 11 zou niet de eerste Zijn die toch eer hulp vindt voor de huishouding, «f toch een woongelegenheid op het spoor kom-:, of ioch een ge bruikte goede flets ontdekt. Probeer het eens, plaats een koerier. Er grot< wordt uw kans al» u hei twee of drie keer achtereen doet, met een dag ertussen, Ro.14 iyriAS GELD va» wat u niet n„- gebruikt, plaat» eer; koe- ïïer ervaitog leert dat n er dan het meeste voo krijgt. Ve, 1 hent a "iet binnen «en Sg fcwttt- «oem (redelijke) k«r -l>»t werkt Kt W»t. BeL 115588 «n vraag toestel 59, Bo.14 Wonwgruil. Aang le etage, west, bev 4 kamers, keuken, douche, huur 15.70 p week. Gevraagd 5 kamerwoning, centr of west, huur tot 150 p. maand Br. nr K 1560, Boe ker beurs, le Middellandstr 23. Rol! Voor wild en gevogelte uw adres J Bikker, Tidemanstr. 80, Rotterdam. Telei. 33375. Ro 5 Ruil uw oude meubelen in bij aankoop van nieuwe. Vraag vrijblijvend tav a tie. Cor Ros- meubeien, Oostzeedijk 344*364, hoek OostpLem. Tel. 133744 Ro 5 Han-delsmsütuut Pompenburg Mathenesserlaan 481, tel 38391 bgg 135518. Regelmatig nwe cursussen, stenotypen, talen, boekhouden en middenstands diploma. inj. dag. van 2 tot 9 uur, behalve zaterdags. Ro 1 Was combinaties van 598 voor ƒ379, schoonheidsfoutjes, was machines 109, centrifuges f 119, wasautomaten 595 Stolk-Zonen Stadhouders weg 51c, tel 85574, Ro.5 Te koop een prima Smyrna vloerkleed 2**» by 3*a i 125 Tel. 61691. K0 5 MUZIEKHUIS West Kruiskade 50, Tel. 50520 Grote collectie BLADMUZIEK GRAMMOFOONPLATEN MUZIEKINSTRUMENTEN MUZIEKLESSEN Ro 108 Slectronlsche jrgel» alle types Eminent, Phillcorda, Wurlitzer, Lou rey, Pane, Alborn, Sonet. Prijzen varsal 1491; ïrance le- vering ander garantie. Dage lijks demonstraties door de be kende organist Henk Geluk. Or- :elhuis Spiering van 188S, Vovr- I straat 382-384. Dordrecht, (el 01850-3431. Piano's kruissnarlg, Duits fa brikaat 575. desgewenst 1 ii per mnd Ruime keuze nieuue kleme piano's. Bekende mer ken (V Wegman Jr Be— -g 75 Rotterdam, tel. 46587— 188436 o Plano in prima staatl Vijf jaar garantie. S95 gld Desgewenst 24,40 p mndzonder vooruit betaling. Ruime keus uit vele andere occasions. Fa. J, van Urk, Westersingel 4244, Ro terdam. te!. (010) 135025 Ro8 Mooi orgel te koop aangeboden. In prima staat. Mannborg. 16 registers. 190 gulden. G Buys. Usselvere ,17, Oudewaler Rc,8 Autosloperi; A. Visser Zn., Ommoordseweg 18, R'dam-14. Tel (010) 138647 VI. t< koop: Schade-autos' var 1958I9W, Zéér hog. prijzen! Ruime keu. ze onderdelen voorradig. Na 18 uur: (010) 131623-18459) Ro,6 Melnster, Autohandel biedt aan: Renault R 8 type 1963 Opel Ka - pit:,r 1961; Renault Dauphine 1961, Simca Eljsee 1961; V W. de i),uxe 1959: Dodge Klngsway 1959. - Inruil garantie, finan ciering. Pljna. vrrpleln 21, Rot terdam Tel. 88347, b g g 11800 -2176. Rc 6 Mooi.® Opel Keltord 1935 850. Telefonische afspraak 78621 Ro 6 „Het is ijn grootste sport" zegt Willy van Gent op de Walenburgerweg 143 by het Stateaftat dit dwars tegen de prijsstijgingen in te gaar- en lanceert een nieuwe troef. De volautomatisch, met staande start kost geen 600 -, maar Haast U' Helaas beperkte voorraad. Telefoon 89 6 00. Ro 106 Te koop Bromfiets Floret Kreici- ïer 1962. 6 mnd. bereden z g a n Grote cylinder. Veel chroom. ƒ750,- Te bevr Fitsch. Rechter Rottekade 29 R'dam. Ro 6 Enivo veemarkthallen: Iedere vrijdag 2 uur en 7 uur veilt Dirk Nijs zeer interessante se rie goedgekeurde automobielen met unieke garantie Inbrengen vanaf 10 uur Vraag koers lijs ten Inlichtingen Dirk Nijs, Mijashercnlaan 162, Rotterdam Tel. 78802. Ho Petrus Dotheenschool Ov«rijsseIt«ttr. 49, Rotterdam gevraagd Instemmend met de drie formulierer. van enigheid woensdagmiddag en zatei dag -.rij Brieven aan ol inlichtingen bh het hoofd der school: I. C. Hogchem, Essanburgslngel 102a, Rot terdam. cl 010—50977. «tor. DK. M. tow«w 5e boeiend® reeks zondagavond- lezingen, gehouden onder da y tel „Door een geopende deuri» de hemel", in boekvorm. Dit boek geeft een prachtig In. licht, In ie belangrijkste litur» jische vragen. Professor Jonker voert een wel overwogen pleidooi voor ver- i nieuwing en verlevendiging vs» de protestantse eredienst. i j Verkrijgbaar k d» i boekhandel N.V. BEBR. ZOMER t KEUNIKM j yiTBEVERSMU - WASEM IILlif 11 9 zware repen i-100 Erwten MET GESNEDEN WORTELEN 2 99 Fricandeau 500 GRAM 3.1 ill I BINTJES KILO li 1 i ien MALS 500 GRAM u 5 IMPORT "BELFORT- KILO VERS UIT DE KAS 500 GRAM GROTE BUKKEN 209 GRAM „SANTA CLARA" ZAK*370 CRAM J||g PP VOOR DE GROTE WAS Q SCHUURPOEDER KOKER SCHUURPOEDER, STERK SCHUIMEND NÜ DUBBELE STUKKEN ZELFGLANZENDE VAN „HERMELIJN- VOOR CMPUATU DOEN MDE WEIVAART

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 2