T.S.F.-teams behaalden voor A. van den Boomen 58) Ridder Oranje Nassau Negen punten uit zes ivedstrijden Bejaardensoos in Kethel vierde eerste lustrum Bekwaam bankdeskund i ge Gewonde en schade bij botsing Kunstschildersmaterialen Bouwpakketten verf van cfe' vakman verf van de vakman verf van de vakman ROTTERDAMMER Pagina 3 VRIJDAG 20 MAART* 1964J EEN'Engels stempel was donder dagavond gezet op het Stede lijk Museum te Schiedam, waar een grote groep Engelsen hun landstaal liet horen, waar een enorme Rolls-Royce met standaard op het plein van het museum stond, waar Engelsen liepen die nien zo met bolhoed en zwarte paraplu in de Londense city zou plaatsen. onzer Garage Van Dalem N.V, Hctefcen. v»k 4-k/eu»CMb«tl[poiVih vom. matrassen MOEILIJK KROTTEN DE GOEDE HOEK KLEUR-KLAVIER 7 VERFCENTRUM DE KROON Een schoentje waar u nu eens echt gemakkelijk op loopt. Charmant model met geheel leren zool en hak. haei -f [3 Qfl modieus. Oil is een Ideaal licht wandelschoantje. Het heeft een heel eenvoudig modal en soepele IA 95 rubber zool. Iti Van dit sportieve wandelschoen tja kunt u veel plezier hebben. Moderne vorm en geprofi- 4 7 leerde zool. I Het was dan ook in het Engels dat de directeur van het Stedelijk Museum, de heer J. Paalman, zijn gasten begroette bij de opening van de exposities van Jit werk van vijf moderne Engelse ar chitecten" en van wandkleden van mevrouw Will Fruytier. Burgemeester mr. J. W. Peek was aan- wag, evenals de chef van het kabinet, ar. H. Snoep. Maar heel vreemd bleek r»en enkel gemeenteraadslid belangstei- jng te tonen, hoewel deze^ officiële bij eenkomst toch niet belegd is tijdens een vergadering van de gemeenteraad, zoals eea klacht vroeger luidde, en mogelijk dat deze moderne Engelse architectuur dis gemeenteraad op ideeën voor Schie dam had kunnen brengen. Veel ruimte hebben de exposities ditmaal niet gekregen. Er hangen wandkleden ia de aula en in de linkerbenedenzaal. De heer Paalman was verheugd over de medewerking die hij van de British Council en van het Stedelijk Museum in Amsterdam had gekregen. 1 Bel ons voor een demonstratierit BUYS BALLOTLAAN 4 VLAARDINGEN Telefoon 8700 (Van een onzer verslaggevers) Pakhuismeesteren N.V. in Rotterdam en de General American Transportation Corporation of America gaan samen een tankopslagbedrijf in het Europoort- gebied oprichten. Verder zullen beide ondernemingen samenwerken in de op richting van een maatschappij tot ver huur van spoorwagons, voornamelijk voor het vervoer van bijzondere vloei bare chemicaliën. Het Amerikaanse bedrijf bezit in de V.S. opslagtanks voor vloeibare pro ducten met een totale capaciteit van 2,5 miljoen ton en 67.000 spoorwagons. (Van een onzer verslaggevers) De bejaardensociëteit Kethel van de Ned. Herv. Kerk heeft het eerste lustrum gevierd. Ook van Schiedamse zijde was voor dit festijn in De Rank, o.a. was de echtgenote van de wethouder, me vrouw Van Schooneveld aanwezig be langstelling. De sociëteit is vijf jaar geleden op jcdiatiefvan de kerkeraad gestart in Chr. Belangen, de zaal achter de Dorps- Het vlotte niet direct, want slechts enkele bejaarden hadden be langstelling. Nu komen er wekelijks tientallen bij een, die geen contributie betalen, die. pok gerecruteerd worden uit büiten-ker- kelijken, rooms-katholieken. gerefor meerden e.a. en die 2elfs beschikken over een eigen bibliotheek. De grote kracht van de bèjaardenso- cieteit is voorzitster, mevrouw Van den (Van een medewerker) De dis trie ts-tafeltennis competitie is deez week afgesloten. Alleen de zo belangrijke promotie/degradatiewed strijden resten nog. Het Schiedamse T.S.F. heeft er een goede laatste week van gemaakt, want uit zes wedstrijden werden negen winstpun ten behaald. De enige nederlaag kwam op rekening van T.S.F. 4. terwijl T.S.F. 5 in zijn laatst! wedstrijd weliswaar met een gelijkspel ge noegen moest nemen, maar zijn waardevcl- Ie tweede plaats op de ranglijst daardoor toch niet bedreigd zag. T.S.F. 1 besloot tenminste de competitie redelijk door een 73 zege te behalen op een andere ploeg uit de middenmoot. Ger minal 5. Dat resultaat kan echter toch de teleurstelling niet doen vergeten, die T S.F. 1 dit seizoen kenmerkt. Het tweede T.S.F.-team vocht voor zijn laatste kans op het kampioenschap en auto matische promotie. Het versloeg zelf Justi- tia 1 met groot krachtsvertoon (10—0), maar aangezien ook Noad 5 met 6i won (van Intiem), bleef het kampioenschap definitief buiten T.S.F,-bereik. De promotie naar de tweede klasse nog niet, want vier nummers twee uit derde klas-afdelingen gaan nu spe len om twee plaatsen in de 2de klas. Tempel, die tijdens de feestmiddag in De Rank dan ook werd gehuldigd, uit eigen kring hebben de bejaarden daar na een genoeglijk programma van sketches e.d. op, de planken gebracht. FRANSENSTRAAT 23 TELEFOON 6436 VLAARDINGEN WONINGINRICHTING B ROER S¥ EST 64-66 (Van onze correspondent) Op het kruispunt S wammerdamsingei— Lange Simgelstraat te Schiedam ontstond donderdagavond om kwart over. zeseen aanrijding toen de Schiedamse wielrijder J. F. geen voorrang verleende aan een autobus, bestuurd door de Rotterdammer A R. De wielrijder kreeg een hoofdwond; hij is naar de Dr. Noletstichting te Schie dam gebracht. De wielen van het rijwiel waren verbogen. Op de Kotterdamsedijk te Schiedam is de Vhrardinger F. D. met zijn bromfiets geslipt, toen een voetganger plotseling het zebrapad overstak. De Vlaardinger D. is met een hoofdwond naar de Dr. Nolet- stichting in Schiedam vervoerd. Morgen houden wij een speciale verkoop van een bijzondere mooie Mystère. Polyester Broderie Mystère van 8.75 per meter, gemaakt var» ragfijne Terlenka, Marqiiïsette. Met rijk borduurmotief en dub bele onderzoom, 160 cm hoog, koopt U ze nu per meter voor nog géén zes gulden. BURGEMEESTER Peek '!ci- teert de heer Van den 'to men na de opspelding van het eremetaal. lAnks mevrouw Van den Boomen. T»E glimlach aver zulk een boutade hebben we niet het gelaat doen strelen. Daarvoor meende de oppo nent te zeer wat kwetsend moet zyn voor de gemeentelijke activiteiten. Kalmerend zeiden we daarom: „Ga naar de een of andere instantie of een hoog persoon." „Puh", riep de man, „dat doe ik zeker niet, als ik naar zo'n instantie ga zegt ie: „Man, jij kar. wel zoveel zeggen, daar heb ik niks mee te maken, als ik wat veranderd wens te zien zal ik dat zelf wel naar voren brengenDe tweede ratelde door en de eerste voegde cr zy'n teleurstelling aan toe. Daardoor wordt het heel moei lijk om de eigen vreugde over een .verworven vuilnisbak als olie op de mogelijke golven van leed van de ander te storten. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze Terlenka Broderie Mystère, 160 cm (U kc-ept dus de breedte) HfJ per meter ^gjLT voor Jf ,yf. (Van een onzer verslaggevers) De foto die we vorige week plaatsten, heeft de lezers kenne lijk voor te grote moeilijkheden geplaatst.^ Dat heeft ons verrast, want Schiedam is toch rijk aan verzamelaars en kenners van het nog niet zo oude Oud-Schiedam. Naar onze mening publiceerden we een foto van de kronkelende straat jes in de diepte van de Hoogstraat, op de plaats waar nu een gebouw van het 'r.k Weeshuis staat. Die straatjes heetten toen Munniien- en Weezenbuurt. Vandaag een makkelijker opdracht m het kader van onze zoekplaatjes- actie Oud-Schiedam. Wie weet wat deze foto voorstelt, welke tijd het on geveer is en wat er nog meer over te verteilen valt. Doet dit schriftelijk aan ons redactieadres: Lange Kerk-' ,82, onc'er motto: Zoekplaatje Oud-Schiedam. Voor de vele liefhebbers van Oud- Schiedam delen wij mee dat verza- Géén tel. of schrift. b«t. ■In het kader van de actie „Opgeruimd staat netjes" heeft de Schiedamse poli tie een winkelier aan de Boerhaavelaan verbaliseer!, De man had dozen houtwol op het trottoir gezet om aan de gemeen tereiniging mee te geven. CPOEN die twee Si-Iiiedaminers het f pralen animeerden klonk de som berheid al spoedig door. 7.y" hadden geen service ontvangen. De een loerde al jaren op de aankoop van een mooi oud huis. Laalsl was het hem eindelijk gelukt, hy was de eerste kandidaat voor de aankoop. Het huissie was niet for midabel groot, niet formidabel mooi ook maar met zo'n lien mille voor ver houwen in en met eigen hand erhy het wel wat kunnen worden. De koop ging niet door want er werd tweemaal zoveel voor liet huissie gevraagd ais het waard is. „Dat is toch geen gebaar van naastenliefde, men wil aan ons verdienen nu er zo'n nood is", zei de man verontwaardigd. DE ander vulde het negatieve com mentaar aan. „Ja, jij gaal tenminste nog wat voor jezelf kopen. Op den duur woon je in je eigen huis niet tuin maar waar woon ik? Mij moet je zoe ken in de modernste woningen van de gemeente. Dus ik moet bly zijn. Man, dat ben ik heus niet helemaal. Ze heb ben in ons huis een koker voor een boodschappeniift gemaakt maar die lift is er niet. Waarom niet vraag ik me steeds maar af. Het is alweer vyf, zes jaar geleden dat we de schilders in ons trappenhuis in de Burgemeester van Haarenluan zagen. Dat wordt nu een kale, verveloze boel by ons. Die ge meente moet toch voor een goed onder houd zorgen. Op zo'n manier komen we te wonen in de krotten van de toe- komstige tjjd." ;*•-< i.» pótHéiji 7<; v. Hogcndorplaan 101 telefoon 2658 Floris de Vijfdelaan 131 (Promenade West) telefoon 8210 Hoogstraat 48 telef. 4155 Eendrachtsstriat 29 telefoon 2755

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1