65 65 59 59 49 49 Geen omkijken naar kwaliteit! S,»&*STS2SïsSï SHELL BIEQT MÉÉR! Vleeswarenreklame casus m EN BOVENDIEN voon STENO-TYPISTE ADVERTENTIES LEEST BLOEDWORST Kallsieverw. VLEESSALADE OOPERWrjES ORIGINELE VERMOUTH *ï.':- St. b' rk ^;rr r», g - /v-; f - fe M mÊ Vlot starten! I Gratis autokaaiten! Gelderse glacé hollands meisje MONTEURS doorsmeerder buk zalm APPELSAP SPECUL A pepermunt/ LL.A. reeds lang een einde heeft gemaakt aan voortijdige ontsteking enkortsluiting van de bougies. Met als plezierig resultaat een soepel lopende motorgéén vermogenverlies en voordeliger rijden. Bovendien hebt u de zekerheid InïJlFiÊJ?T»ederl<^ Sp. 3m Shell-Stations „SUPER SHELL met I.C.A. kunt tanken. Constante nieuw f S V°°r moton Hij bl^ lanSer als KOERIERS iiiversev LIKDOORNS BEKENDMAKING SCHEEPVAART DE ROTTERDAMMER ié -*- i r UP- -/ f$v f I** 3.,- HARINGEN/ hele moot kwart kilo öfheerluk ROOKSPEK Amsterdamse Amerik, Corned Beef chocolade KORRELS INSTANT PUDDING 10 Worsten per worst gesneden ZOETZUUR nicolet 7 REPEN Chocolade SLKE 2S nes 100 gr. Belard.uvEB, BESTE Ham, Casselerrib, Rookvlees of HAUSMACHER (NoackJ 150 gr. BOERENMET Of AMERIKAANSE CORNED BEEF !r?r^?chotse H?m' Berliner of LEI/ERKAAS (Linthorst] 130 gr. ARDENNEN. TONGENWORST, fijne of grove SNIJWORST 200 gr. ZURE ZULT, LEVERWORST, Boterhamzultof 150 gr. Kalfsgehakt 100 gr. fijnste Schouderham/Palinq- Worst of Pate de Foie Gerni (Noaekj frambozen/ Bear Brand slagroom Vanille/ DRoptOFFEE'S NOOT MUSKAAT gesneden met rozijnen OROPMINTS gebraden GEHAKT Fritessaus PINDA'S IN DOP literfies DINSDAG 8 MEI i v v-' Ih V^V/'iu 'if 1 rS, ,A* S I 5'}; wiBÊkX v fi> s £i*& -£ 5s WÊJmMmmlÈ '-f-ï bij elke 10 gulden boodschappen onze beroemde SHELL X-100" Midtigrade - de motorolie, die vlot starten en soepel rifden onder alle weersomstandig■- heden mogelijk maakt Nü alvast plezier en straks normeer op vakantie. Buiten- landse Shell-wegenkaarten met talenboekje en jeugdpas- poort. Bij uw Shell-dealer ligt een bestelkaartje klaar. Deze Touring service is gratisl Radio televisie gramofooH «po gram GEBFT.DE CSNT Voordelige AanMedijngen PARKWEG 365 SCHIEDAM (SUPERMARKT) A. S. TALMASCHOOL, ONDERWIJZER Vakantie» adressen Te huur Onroerend goed Muziek» instrumenten Lessen Te koop gevraagd Krantenreklome heeft een eigen verkoopkracht Foto en film AUJDBEDIUJF «VICTORIA» Hercedes-Benz Dealer eerste en tweede mannelijke öf vrouwelijke administratieve kracht in de Nederlandse en een of meer moderne falen. verwijderd met WONDEROLIE WIE GEREGELD KOOPT VOORDELIG ■"Ij* i-? j ft" f»»!-4 LITERPOT ZWANENBERG 20O GRAM BLIK INHOUD 200 GRAM 200 GRAM ALLERFIJNSTE 2 PAKKEN VAN 76 VOOR PLASTIC BAKJE JNH. 150 GRAM LANG HOUDBAAR HOMBURG. KEUZE UIT BIJ 500 ORAM GOUDA KAAS 3 pak Super Marg/3x beter' 3M LITERPOT FIJNSTE 7 SMAKEN GEZINSFLES 69 CENT '/zLITERBLIK PEERTJES OF BRAAMPJES OP SAP GROOT BUK BIJ KOFFIE .500 GRAM van 125 voor DüBBELBLIK VAN 93 voor UTEBBLIK MIDDEL fijn 79 ELK2E St/K 400 GRAM 250 GRAM BIESJES Of ZEEUWSE RONDJES MET R90MB0TEB PONDSPAK VAN DOORN'S BIJ KOFFIE 3 ROLLEN VAN 75 VOQr PONDSBLIK INH. 4 BALLEN GROOTSTE FLES SLASAUS/ JAMPOT 500 GRAM VERS GEBRANDE Pagina 'j-v WÖWIGA VASTGESTELDE VERKOOPPRIJS 350 fc|l "lèrkralk Frambozén/tissan 'n ho»rijjk aperitief:. ran ^Voiaerfng A Idem» E s varen aiitnoiiilist tankt SUPER SHELL met LCJ demeest moderne benzine, overal in Nederland 1 v V" f i v_" x 'fT Ji i** y- v a c,4*" +0 v i V-V, C-' 's'i 7- r*.> - ,'Wf W-v *r V^5, *rH v VA itó.w.VuWw,. 'Si - V C S s V 4 v v - -y v- i \-eT|v;| ■;s4s>y wtrVs.'è^a -i/i'ïtó.jA.'-: eiercake 2^IV?Iïbaa1' ^ote collectie transistor-radio's voor prijzen. waarvan TJ alléén durft te dro- Zaagmolens-tr. 102-106. Tel. 48239. Ro.7 59 ???95 JWllPS-teleTisie voor maa31<l zonder voor- uxtöetaling maar met recht van koop. Morgen al bil u 1M70? Bel dan vóór 6 uur oio. izows en 's avonds 070-883877, Bo,7 ^UDSESlNSHL 63» GROENS HJLLeDIJK257 SCHIEDAMSEWES 209 i eUBS-BAUaWMWAN m PISNWEG 20S - FREERICKSPLMTS 23 DE SUNSE417, {ZUIDWUKj - CAPEU.E; BEHMWSQ 49 Hogewerffstraat 8 Rotterdam Voor direct gevraagd een Voorlopig tot 1 sept a.s. Kleine Idas. Brieven oi M. bij het wnd. H.d.S. j Pleiter Wil genlei 56 b, Rotterdam-12. Telefoon' 182227. Moederdag Geschenkendag Damesiaponnen, deux pieces blouses, rokken, enz. van diver- SJ ,f°öe» en tinten. Zie onze etalage, sde collectie binnen. Mevr. W. v, d. Burg, Lange- kerkstraat 19, Schiedam, teief. m35- Ho.17 Behang. Enorme collectie ia alle prijj6fli gebot, Pretoria- laan 87. telefoon 72439, Hol 7 Afgemat? Moe? Schleffers' bioedwljn helpt bijzonder snel! Bevat aktief-Lecsthine, vitami nen en truneralcE. werkt tnovi- taal. Exclusief bij apothekers eii drogisten. Ro.K Meubelen, karpetten, gordat. nen, bedden tegen contantpnj- «^■„desgewenst gemakkelijke öe'3}1'!2- A. J. Metz v.h. Meiz *e3- Pretonalaan 47, teief. '(W- Ho. 14 Hmm 50.000 gerepareerde bed den brachten ons 50.000 tevre den cbenten. Baat ook nw bed door ons repareren, la. één dag klaar. Vraag prijs. Bed- Smaferii Hendrikseo. Oost- fifiao nsast Vrii,; v«!k. tel. 131992. Ho. 14 Uw plafond geel of zwart. Ge- garandeerd spierwit, voor l per m2 7M. 118435 en 124013. Bouwbedrijf KraHngen Vakantie in hef mooie Twente f 8.50 p.p.p.d. Pension Bever- dam. Beatrixlaan l, Enter (Oy->- Ro.13 Arnhem in hosr. omg. aangeb. vóór 18-7 en na 8-8, zitk. 2 sik. en vr. keuken voor 2-4 volw. pers. Fred. v. Eedenstr. 63, Teief: 08300-50755. b0.j3 Probeer het toch eens met een koerier, (j zou aiet de eers(e 2«n die töch een hulp vindt voor de huishouding, -,f -x-ij een woongelegenheid op het poor komt, of toch een ge- m-ïSSL f0002 fiets ddtdekt. bet eens, plaats een jsoener. En groter wordt uw kans als u het twee of drie j"^F, ®chtereen doet bijvoor- beeld niet een dafc er tussen. 1 Ro.14 Te huur te Angerio (Doesburg) per 1 sept, voor 2 bej. dames o£ gep. echtpaar mooie grote gem. gest. zit-slaapk. met gez, &e Y' keuken. Brieven onder K. 'ji, Bur. v. «3. Blad. Ro.10 Huur toch een wasautomaat, vloeroppen I, 49x60 cm, zonder vooruitbetaling maar met recht van koop voor f 28 per maand. Morgen reeds in huis? Bel dan vóór e uur 010-120705 en 's avonds 070-863977. Ro.IO Landhuis, garage, 430 m2 eigen- grond. Bakkersdük 5, Smits- hoek. Barendrectrt. Grens Bot terdam. i juni leeg te aan- vaardem Rol6 HFTA-ALMAATSCmAPPIJ VAN Wvan HOUTEN en Zonen C.V. Gevraagd Huur nu een koelkast voor 12 per maand. Zonder vooruitbeta ling maar met recht van koop Morgen ln huis? Bel dan vóór 6 vnc 010-120705 en 's avonds 070-863877. Ro ;o Te huur met huurmachtiging en urgentie verkiaring vrije bel etage, 3 kamers, keuken enz. Rotterdam.Zuid Prima stand. Brieven onder no. 1666 bur. v. d. blad. jj jg Te koop aangeboden geheel ge moderniseerd Amerikaans Smlj- orgel compleet met volledige orgelcursus, na 6 uur Tel* 3»«6*ROM Onze orgels zijn-een sieraad voor uw huiskamer Wij heb ben vele modellen, in-voorraad J'-a- f 495. Van Veen's Piano- m'm Sitiaatwe8 6». telefoon 18.18.03, B'dam. Ro8 Autorijschool Be Witte Hoek voor alle rijbewijzen, luxe ver- sHur* Abadanstr. 54d, Hoog. vliet, iel 910-161017. ro1 Voor rijles naar autorijschool Van Brieien, les in Opel f 35 p. 6 rij-nren Dantestraat 323 teief. 194720. R0,i Joh. H. Evers, erkend muziek leraar: Piano, accordeon, elee- tr pegel, mandoline, gitaar, Lppriektheorie, Studeergelegen- J5 i leraar. Les aan huis, ook buiten ie stad. Lid van Ned Vak, Belgische- str. 30b, tel, 155153, Botterdam- West. Ro.l T!kS?p Sevraagd kranten, tijd- a tc^en d? logste prijs, u belt zonder dralen, wij ko men het halen. Fa. Gebr, Bal J63' telef* H3237 en Ro.4 Wij kopen hele en gedeeltelil- *2?Sdels* Tel 34216 na 18 uur 80336, j, Hoogenboom, Gaf. feldwarsstraat 12. R04 Net gedragen costunms. iannii nen.( kinderkleding. Roosen daal s Goederenhandel, Sebiet- haanstraat 1. Tel. 50641 (tel. 32297 avonduren). Hoi Worcester «gel 19 registers 2-4-8-16 voete o.a. harpceUo klarinet subb-bas lage eiken kast- Studie orgel 2 3/5 spel. Klem kastje prima f 60 P-SÏJaan E9. Eidderkerk. Tel' 01836—2907. Ro 8 Voor camera's projectoren enz. Fotohattdel k. Coppenrath, Bo- fSSa' 15s' Rotterdam-Z. tel. ISZS84* Bo.15 domineesgezin bij Parijs zeu graag alt kefalend logeo ontvangen tn [uli Mme 6, Peuron 7, rve Gabriel Pérl Viroflay Wij vrasen voor ong bedrijf Zwawdgerooiwlrart: alsmede een zelfstandige Voor onS bedrijf Strïckledeweg (Spaanse Polder) Dchledam vragen wij een voor do magazijn-administratie. Sollicitaties te richten aan do Directie Zwaarde 1 croonstraat 15, Rotterdam. j Mondelinge solllcliailes (ook 's avonds) ,na telefonische J afspraak telefoon 59550 en 155255 m- ®ondt!ing<r sollicitaties aan Bier straat 9 (by Wijnhaven), Rotterdam-C. TeL: 113190. Weg met onhandige likdoom- riiigett en gevaarlijke scheer mesjes, Een nieuw vloeibaar middel, NOXACORN, neemt I®,pUn weg in 60 seconden. Eeltplekken en eksterogen vf'i-scbrompclon met wortel ett Bevat gezuiverde won- jodium m. het pijn stillende benzocaïne. Een. flesje NOXACORN 'Antisep- ï'SOiLikdoorr,middel van f. 1,70 bespaart veel ellende. (binnenvaart en pleziervaait) De Havenmeester van Rotter dam maakt bekend, dat in ver band met werkzaamheden aan de nieuw te bouwen brug in het verlengde van de Soeien- daalsekade over bet Noorder kanaal de doorvaartheogte ter plaatse tijdelijk beperkt is tot 1.90 m. t.o.v. kanaalpeiL Rotterdam, 1 mei 1964. De Havenmeester voornoemd, L. J. GOSLINGS. .&i. >/f ics,t r fffi M Kriï Ir »voi Ks Ih fees Sp dam teL aa 1 fed 5 nA> Hooj (alle •bos KI lie I 1? jAè

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 2