Eigen mening voor KRO geen probleem Tsjegolev heeft nog twee lastige hindernissen Drijvend eiland voor kust \'.S. ontploft REM-wet Meeste verenigingen zijn tegen deelname aan de toto Favoriete dameskwartet won zonder tegenstand Drie doden bij auto-ongeluk een allround ELECTROTECHNIGUS VAKANTIEADRES Welk meisje wil 'n betere baan Reactie op kritiek kardinaal Vanavond tv-film over China Spoedig informele Wereldkampioenschap dammen „Kentering" in de r.k. kerk groep naar Zuid-Afrika Televisie 2e net Adamo komt zaterdag op het scherm Vliegtuigwrakken bij Arnhem Fusie Gevaert en Agfa een feit «MiJ j oen en fraudeur voortvluchtig Geen legalisatie titel Hertog van Madrid Top Cat op tv Londen wil incident met Moskou sluiten Het weer In Europa Binnenschip zinkt na aanvaring een tijdelijk ONDERWIJZER(ES) deze krant behoort tot het KWARTET Uitslag enquête VCV is bekend Tennisspelenop Wimbledon Beneluxvlootda gen te Seheveningen AVONDCURSUSSEN een ONDERWIJZERES EEN LERAAR N.l. (nieuw) FLINKE KRACHT ANALIST(E) op een groot reclamebureau? Bel 125752 voor afspraak ROTTERDAMMER WOENSDAG I JULI 1964 -.vanavond 81% tegen Geen twijfel zfShëtD^te!||k|_za1^ dan Spe,PB MACHINEFABRIEK en INC. BUREAU das- SS GEMEENTE ROTTERDAM PAPENDRECHT DE KON f fabriek n.v. VROUWELIJKE KANTOORBEDIENDE ode hap ino aan «u nd- ■dat ris. tot tel* re- te no* Kot eer tel* n. üjn een tief de ad, aja od en. ni- 'ort eu- Lier 'an o*. ard ide 'au rdi -i: -Ij De- om ■tik er- 13; 15 ei- Pagina 4 r, Katholieke Radio- en Televisie- jm publiceert in haar uitgave van 'fLmende week een verklaring van u KKO-vooraitter mr. II, W. van SLm. naar aanleiding van de kritiek „Tisardlnaal Alfrink op het tv-pro- 'r.Mi „Kentering" van xcmdag 21 jTTj, De kardinaal gaf uiting aan C kritiek tijdens de afscheidsbijem- Mst van de heer J. Middelhuis, de Zrdttef van het R.K. vakverbond. itwds voordat kardinaal Alfrink in Jinbaar misschien mag ik met S dagblad zeggen zeer openbaar" kritische opmerkingen maakte over vvsm -1 iron rirt VDn.ftr in eigen KRO-kring de bezinning nog zou moeten beginnen. Reeds sedert jaren en wel sinds het aantreden van de program ma-adviesraad Is dit vraagstuk in deze raad en op basis van adviezen van deze raad in programaieidiiig, dagelijks be- stuur en bestuur van de KRO aan de orde geweest", zo besluit mr. Van Doorn. ïteotermgprogramma van do KRO-tv, „Blik achter het bamboegordijn", een Sik roet hem afgesproken, dat wij de ranse documentaire film over het le- iwnding zeit en de aan het hrengen ven m Communistisch China, wordt van- Lio'n uitzending verbonden problema- avo"d 'n het NCRV-televisieprogramma IS binnenkort eens grondig zoudenon de,h!m-equjpe onder lei- fkoneken", aldus mr. Van Doom, die Si schrijft, dat het uit overwegingen ^^lijkheid wenselijk is van KRO- T, niet in openbare discussie te gaan. S oef er de voorkeur aan op „de a neutering" pas terug te komen, Jjst de afspraak met de kardinaal ge- oog wel dit: de opgeworpen ding van Maurice Werther het meest im poneerde, was de ontzagwekkende kracht van de massa. Overal waar de cineas- v1} arncn domineerde het massaie. L ?etracht dit m nun film tót uitdrukking te brengen. Het laatste onderdeel van het KRO- lelevisieprogramma van vrijdag a.s. zal de derde uitzending in de zeer veel reac ties uitlokkende serie „Kentering" wor den. Samensteller Hans "Wortelboor pro beert in dit programma de kijkers een oeeid te geven van de veranderingen binnen de Roomse kerk. die, zij het 19.00 Voor de kinderen; ^omen^ grotere ope!lheld of/en wanneer de KRO een eigen ÏX* feut geven, stelt de KRO-leiding Spinst voor een probleem, waarover aannam I. *»- ro- VARA- 18.00 Nieuws; Hl Meiodieën-Express; 18.40 Planoduo: ffliBementsmuziek: 19.00 Voor de kinderen; ïll Artistieke staalkaart: 19.40 Orgelspel; 9»Nieuws; 20.05 Waarheen de wind waalt: «uietri muzikaal programma: 20.55 Zet i, draaimolen stop. hoorspel: 21.45 Dansor- kt en zangiolisten; 22.20 Sport halverwe- 3.10 Baisns: hoofd- -n bijzaken uit het Lhita gebeuren: 22.55 Lichte grammofoon. sBKi; 23.10 Jazimagazine; 23.55-24.00 Nws. «mnnum n. 29i m. NCRV: 19.00 Nieuws aweerpraatje; 19-10 Muziek van het Leger a, geils (gr.): 19-30 Radiokrant; 19.50 Llch- nammofoonmuxiek; 20.10 Holland Fesü- «1 1SW: Concert door de Wiener Phtlhar- -after: klassieke muziek. In de pauze '££1 29 451: Kanttekeningen, actuele ru- 22-40 Dagsluiting; 23.00 Nieuws; 23.10 jpaatragmentea (gf.l; 23.55-24.00 Nieuws, (Van onze parlementsredactie) Minister Luns gelooft, dat het denk beeld om een, groep Nederlandse parti culieren Zuid-Afrika te laten bezoeken teneinde regering en volk van dat land te informeren over de alhier levende ge voelens met betrekking tot de apartheids politiek. op korte termijn kan worden verwezenlijkt. „Ik heb de indruk, dat deze zaak zich m goede richting aan het ont wikkelen is", zo zei de minister gisteren by de beantwoording van vragen in de Tweede Kamer. ijijdedde mee, dat de initiatiefnemers zich thans beraden over de samenstelling van de (informele) groep, nu gebleken is dat de Zuidafrikaanse regering niet ne gatief staat tegenover het denkbeeld. De minister bleek niet bereid stappen te doen bij Zuid-Afrika om te voorkomen, dat de vonnissen in het zg, Rivonia- proces leger, nationalistische leiders zui len worden uitgevoerd. Hij verwachtte daarvan geen nuttig effect: eerder het tegendeel. Ij» -.8 4 14 NCHV: 19.39 Barend de Beer. öira voor tt bisteen: 19.35 Lassie. TV-ülro, NTS: 909 Journaal en weeroverzicht. NCRV: 20 20 ïmo; 39,35 Cmematomohile, documentaire ito fdl. 2), 21.00 Prima Vista, muzikaal jnnranmia; 21.30 Blik achter hei Bamboc- rcrtha. documentaire iilm; 22.10 Drie maal ofsi TV-Olm; 22 35 Dagsluiting. MTS. 22.45- S.58 Journaal en fUmverslag van de Tour de trinet. EtPSSnrEVrELE UITZENDINGEN OP HET TWEEDE NET (KANAAL 2T) VANAVOND ÏTS: 2045 tot plm. 22.05 De zevende alui- e, speelfilm (14 jaar). Onder de titel „Rendez-vous met Ada mo" presenteert de Avro-televisie za terdag a.s. van kwart over negen tot tien over half tien de populaire 21-ja- rige Siciliaanse Belg. die dit jaar met zijn Franstalig repertoire een vooraan staande plaats inneemt op de interna tionale hitparade-lijst, Salvatore Adamo heeft vooral bekendheid gekregen door zijn charmante liedje ,,Vous permettez monsieur". m fnorgtr Hflverium I, 402 m. AVRO: 7.00 Nieuws; (.10 Ochtendgymnastiek; 20 Lichte gram, mofoon muziek. VPRO- -..50 Dagopening. AVRO 8 oo Nieuws: 8 15 Ucftte grammo- foonmuziek; 9.00 Gymnastiek; 9.10 De groen- Bij graafwerkzaamheden te Arnhem eu te Lobith zijn de laatste dagen delen van vliegtuigen, een vliegtuigbom, een kanon en munitie gevonden van toestel- len die daar in de tweede wereldoorlog zijn terechtgekomen. De graafwerkzaamheden te Arnhem zullen met voorzichtigheid worden voort gezet omdat het niet uitgesloten is dat daar nog meer bommen in de grond zit ten. De graverij te Lobith zal voors hands worden vertraagd omdat daar bij het wrak van een Duitse Messerschmitt- 109-iager vermoedelijk delen van het stoffelijk overschot van de vlieger zijn gevonden. Met nog twee ronden te spelen en twee punten voorsprong op zijn landge noot Keeperman heeft Tsjegolev nog twee lastige hindernissen te overwinnen alvorens hij de wereldtitel in zijn bezit hoopt te hebben. In de vandaag te spelen laatste twee ronden ontmoet hij namelijk de Neder lander Bom en de Canadees Deslauriers, die het hem nog bijzonder lastig kunnen maken. Twee remises zijn dan ook ze ker niet uitgesloten. In zijn voordeel is wel, dat Koeperman in de laatste ronde tegen Baba Sy moet uitkomen. De Se- (Van een onzer redacteuren) Vandaag is de fusie van de twee grootste Europese fotografische indus trieën (de Belgische Gevaert Photo- producten N.V. en de H'estduitse Agfa AG) een feit geworden. Er zijn twee nieuwe exploitatievennootschappen ge vormd, waarin beide partners elk voor de helft deelnemen: Gevaert-Agfa N.V. te Mortsel (Antwerpen) en Agfa-Ge- vaert A.G. te Leverfcusen. Het oprichtingskapitaal van elk der twee vennootschappen zal op bijna tien miljoen gulden worden gebracht. De fotofabrieken te Leverfcusen met de filiaalbedrijven- in Windhagen en Miil- heim/Ruhr, die tot nog toe door de Far- benfabriken Bayer A.G. werden geëx ploiteerd, zijn overgegaan naar Agfa A.G., samen met de firma's Perutz, Leonar Mimosa, Chemische Fabrik Vaihingen- Enz en Koepf und Söhne. In verband met deze transactie werd het kapitaal van Agfa A.G. met 90 miljoen Mark tot een totaal van 150 miljoen Mark verhoogd. negalees verdrong door een zege op Ca- zemier onze landgenoot Bom van de derde plaats. De tweede Nederlandse vertegenwoordiger in Merano, ïr. Van Dijk, moest tegen de Italiaan Saletnik wegens ziekte verstek laten gaan. Uitslagen- Langrass -Austr.)—Tsjegolev (Rusl 02; Saint Fort (HaitI)~-Verpoest (Belg.) 1—1; Deslauriers (Can)—Bajolle (Fr) 1—1; Cazemier (Zwlts.)—Baba Sy (Sen.) 0—2. Van Dijk (Ned.)Saletnik (lt.) uitge steld; Koeperman (Rusl)—Aghardl (Mon) 2— 0; Hisard (Fr.)—Reimann <Tsj sl.) 20; Sa* nlrsad (Sur.)—FaneUi (It.) 2—0. Stand: 1. Tsjegolev 14 artijen 24 punten; 2. Koeperman 14—22; 3. Baba Sy 1420; 4 Bom er> Hisard belden 418: 6. DesJati* riers 14—17: 7. Van Dijk 13—18: 8. Saint Fort 1413- o. Sanirsad 1515; 10. Saletnik 13—14; 11. Bajolle 14—14; 12. Verpoest 14—14; 13 Cazemier 14—11; 14. ^anelli 14—8; 15. Langrass z 7; 18. Agliardi 14—4; 17. Rei- mann 140. Een drijvend booreiland is gisteren voor de kust van de Amerikaanse staat Lonlslana ontploft en gezonken. De ont ploffing had plaats terwijl het grootste deel van de bemanning sliep. Volgens de laatste berichten zijn vier personen gedood, 25 hebben min of meer ernstige brandwonden opgelopen en 13 worden er nog vermist. Het eiland wordt gebruikt voor olie winning. Volgens ooggetuigen was de ontploffing van het eiland een gevolg van het feit dat bij bet boren een gas bel werd aangeboord die onder zeer hoge druk stond. Vonken op het drijvende eiland zouden de ontploffing hebben ver oorzaakt. Het eiland stond kort daarop in lichter laaie. (Vervolg van pag. 1) De (Van onze sportredactie) In ,gaterdagsport" het o//iriè'Ie orgaan van het Verbond van Christelijke voetbalverenigingen dat vandaag is verschenen is het resultaat gemeld van de enquête die het hoofdbestuur van het VCV onlangs bij de verenigingen heeft ingesteld om na te gaan hoeveel er in verenigingsverband aan de teTigr.9):19®Saw^rs.Lnad^r9e40kaSnU;|voetbaltoto wordt deelgenomen. wijdmg. 1000 Arbeidsvitaminen Jgr.i; lo jo i Aanvankelijk reageerden slechts 79 van Voor de kleuters; 1100 Nieuws. 11.02 Huis- hcudelilue zaken, lezing; n.15 Radio Filhar monisch orkest: klassieke muziek iopn.); 12 00 Lichte orkestmuziek; 12.30 Mededelin gen t b v. land- en tuinbouw: 12.33 Uit het bedrijfsleven, lezing: 12.43 Licht instrumen taal kwartet «n zangsollst: 13.00 Nieuws: 13 15 Mededelingen, tventueel actueel cf granvmofoonmuxiek; 13.25 Beursberichten; 13 30 Dansorkest met -angsollsten: 14 M VI- x>l en altviool: klassieke muziek; 14.40 Lite rair programma: 15 00 Schakeringen, een reek» programma's over Kunst en Cultuur. Vanaf 16 00 Eventuele onderbreking voor re portage Tour de France 1984: IS 00 Nieuwe; 16 02 Lachte graromofoonmuziek; 17 00 Min- jon. Hilversum II. 298 m, KRO 7 00 Nieuws; i S!fiCheil? DRAADOMROEP VANAVOND fesmmofoocplatenjjrogramma van 18-20 u.: Ki all right with me. Do I love you. Any- atwf goes, Too dam hot. I love you. Saman- 2a, You do something me. Orkest en Smt Tommy Kinsman. Experiment. Let's it it, Ev'ry time we ray goodbye, id. Now raj has jazz, You're sensaLonai Who wants is he a millionaire, I get a kick out of yau, SjSt and day. id. Easy merengue iPache- Orkest Emllio Reyes. Felicidades (Za-'lunchten en kookpraatje; 9.40 Schoolradio; De financier Kenneth de Courcy, die een half jaar geleden tot zeven maan den gevangenisstraf is veroordeeld we gens malversaties, is eergisteren tijdens een bezoek aan zijn advocaten ontsnapt Middags was hij voor de rechter til. Lea Paraguayos. Ay Nikolai (Argueso). Orkest Ramde Argtteso. Me aiento feliz (del ?«r«aa). Los Paraguayos. I know that you tew (Yoemans), Orkest EmiUo Reyes. La !e (del Parana), Los Paraguavos. Meren- pe si? (Argueso), Orkest Ramón Argueso. Ei. rigues! (del Parana), Los Paraguayos. tana de la Cruz (Avlles), Orkest Emllio, Srjes. Entre Silverio. Facur.da y la luna, les Paraguayos. Borrachita cba. cha cha (Es- Srie). Orkest Ramdn Argueos. Mississippi tssd (Barris), Dinah Shore Long ago (Kern). Bmnit Aldrich. Kansas City (Stiller). Peg- r Lee. I'll be seeing you (Fain), Ronnie kdiich Carolina in the morning (Dcmald- es), Disah Shore. Ebb tide (Maxwell), Ron- ae Aldrich. Los Angeles dues (Lee). Peggy tee. Meditacao (Jobim), Ensemble Cal ïja- aer. Soné (Armengoi), id. "hbr-j e Ba'.uque (Almeida), id. Rhapsody in blue (Gershwin), to ds Groot. Orkest Klaas van Beeek I «mid have danced all -light (Loewe). Oscar PttersOQ Trio. Wouldn't st be ioverlv (Loe-, ril, id. Sometimes I feel like a motherless; dïd (trad/Timmons), Bobby Timmons Trio, VARA: 15,00-15.4$ Voor de vrouw, Law not one (Timmons), id. '16-13 Voor de kleuters. mivrrsum ii. zsa m. r,t>j uu rvieuws: -n - -- 7 7.10 Morgengebed: 7.15 Lichte grammofoon-' ^!fn- dat De Courcy tegen zijn vonnis muziek; 7 55 Overweging; 8 00 Nieuws: S,ï5| had doen aantekenen. Tussen twee bewakers in, maar zon der boeien, was De Courcy naar zijn advocaten gebracht, die een paar hon derd meter verder wonen. Terwijl zijn bewakers buiten wachtten sprak De 10,00 Hoogmis: 11.OO Voor .e zieken. VPRO: 11.45 Licht orkest >'gr.): 12.15 Leven op het land. lezing; 12,30 Mededelingen t.b.v. land en tuinbouw: 12.33 Deze Week; 13.00 Nieuws: 13.15 Klassieke grammofoonmuziek: 13.45 Voor de vrouw. NCRV: ,4.15 Licht piano spel Igr.); 14.30 Lichte zrammofoonmuziek: 14.45 Gitaarspel (gr.): s5 00 Gelders orkest: klassieke muziek' 15 40 Barokkoperenensem- ble: oude muziek: 16.00 Bijbeïoverdenking; 16.30 Oude kamermuziek; 16.50 Klassieke graromofoonmuziek; 17.00 Voor de jeugd; 17.30 Lichte grammofonrmu7lek voor de teen agers; 18.15 Sportagenda; 18.20 Metropole or kest. Courcy enkele minuten met zijn verde digers en nam toen de vlucht Hij meng de zich tussen de menigte op straat en verdween. De Courcy, die in de ,,city" zeer be kend was, doordat hij op zeer grote voet leefde en verkeerde met vooraan staande figuren, is in maart gearres teerd in verband met fraude waar mee een bedrag van een miljoen pond gemoeid was. Tilburg: aan de Katholieke Hogeschool te Tilburg is de heer P. M. H. Willems f® Sit- lard gepromoveerd tot doctor m de economi sche weienschappen op het proefschrift: „De financiële en monetaire -ntwikkeiing van Oostenrijk na 1945". Promotor was: prof. dr. E. W. J. Bosman. De heren van de plaats in gscommissie hebben elkaar tijdens de High Tea op Wimbledon ferm op de schouders ge klopt. De door hen als no, 1, 2, 3 en 4 geplaatste dames kwamen in de zon nige, vol gepakte hoofdarena met vlie gende vaandel en slaande trom over de kwartfinalebarrière. Het was lang gele den, dat alle vier aan de top geplaat sten zo ver kwamen. Geen sensatie dus, maar evenals by de herenpartijen van maandag ook geen groot tennis. Margaret Smith, Maria Bueno, Billy Jean Moffitt en Lesley Turner hadden het daarvoor te gemakkelijk, al heeft de Australische Lesley in haar tweede set tegen de Amerikaanse Nancy Richey nog even tegen een inzinking en een daarin opge lopen 3—4 achterstand moeten vechten, In het troosttornooi heeft Tom Okker zijn tweede partij tegen Hernandez (Phi- lippijen) gewonnen met 61 84 en komt nu in de volgende ronde tegen de Amerikaanse Davis cup speler Den- nis Ralston. Jan Hajer verloor van de Engelsman Cox met 46 46. Betty Stöve werd in het troosttornooi van de dames uitgeschakeld door mevrouw Cawthorn (GB> met 46 06 en me vrouw Ridderhof moest met 63 36 26 haa- meerdere erkennen in de Brit se Ann Owen. De uitslagen waren: Dames enkelspel: Kwartfinales: Margaret Smith (Austr)Norma Baylon (Arg) 60. 2—0 opgegeven; Leriey Turner (Austri—Nan cy Richey (VS) 6—3 6—4; dames dubbelspel: Derde ronde: Juwtir.i Bricka/Carol Har.ki (VS)—Carol Prosen/Heather fegal (VS/ZA) 6—1 6—2; Heren dubbelspel, kwart finales: de ruim 100 verenigingen die bij het VCV zijn aangesloten maar dankzij een nieu we brief is men tot een totaal van 90 antwoorden gekomen, zodat men nu een duidelijk beeld heeft van de stand van zaken bij de VCV-veren:gingen, waarbij men dan aanneemt dat alle verenigingen de vragen naar eer en geweten hebben Tweede Kamer nog eens bevestigd, dat (Van onze parlementsredactie) Minister Luns heeft gistermiddag m de beantwoord. Dit de resultaten van de enquête komt wel dnideiyk naar voren, dat het over grote deel van de VCV-verenigingen aiet aan de voetbaltoto deelneemt nJ- Sl% (13 verenigingen). Zeventien pro cent (15 verenigingen) hebben laten we ten dat zij de inkomsten van de toto met beide handen accepteren. Wat anders ligt het evenwel wanneer men vraagt hoe de meningen in de ver eniging liggen over het accepteren van gelden uit de sporttoto. Let wel dit zijn clubs die dankzij een bepaald bestuurs beleid de principiële ommezwaai niet maken maar waarin de leden in hun to taliteit er een andere mening op na hou den In dit verband hebben 47 vereni gingen (52%) laten weten dat in hun vereniging men afwijzend staat tegen over accepteren van gelden uit de toto Veertig procent (37 verenigingen) heb ben echter laten weten dat in hun ver eniging daarover anders wordt gedacht. Het aantal verenigingen dat niet deel neemt aan de toto maar waarvan leden elders deelnemen in de voetbalpool, is niet groot Voor wat betreft de aanslui ting bij de NSF hebben 57 verenigingen (63%) laten weten dat zii voor aanslui ting zijn van de NCSU bii de NSF. Der tig procent keerde zich tegen dit voor stel Voor dit zomerseizoen heeft de Avro- tv een serie van vier Amerikaanse te kenfilms aangekocht, waarin de hoofd rol wordt vertolkt door de grappige straatkat Top Cat De eerste afleve ring van de serie wordt komende za terdag van half acht tot acht uur op het scherm gebracht met zijn toestemming de Nederlandse ambassadeur in Madrid jhr. Van Panhuys onlangs m de Spaanse hoofdstad heeft gedejeuneerd met prinses Irene en haar echtgenoot. De P.SF.-er Lankhorst stel de hierover een paar vragen. Hij vond het onjuist, gezien het verleden, dat de minister de ambassadeur deelname aan het etentje heeft toegestaan. I.» antwoord op een nadere vraag van de heer Lank horst zei mr. Luns nog: „Het feit, dat de naam van de heer Van Panhuys ;n het gastenboek van het betrokken restaurant voorkomt onder die van de .Hertog van Madrid", houdt op geen enkele wijze een legalisatie in van de titel, waarmee de gemaal van de prinses zich siert". De Tweede Kamer heeft gistermiddag besloten het wetsontwerp tot stichting van een nieuwe gemeente Bijlmermeer niet meer vóór het zomerreces in open bare behandeling te nemen. Met een Nederlands-Belgische vloot- schouw van 25 marineschepen en 33 vliegtuigen voor de ,ust bij Sehevenin gen beginnen donderdag 9 juli de Bene- luxvlootdagen. Deze manifestatie wordt sedert 1961 jaarlijks gehouden, beurte lings in België en Nederland. Het doel ervan is de Beneluxgedachte te verstevi gen. De vlootschouw passeert op 9 juli om half elf de Scheveningse pier. Vlagge- «chip van het Nederlands-Belgische vloot- verband is hr. ms. kustmijnenveger Brumraen. De achttien Nederlandse schepen staan onder bevel van kapitein luitenant ter zee A. W. Crince le Roy en de zeven Belgische onder korvetka pitein. W. H. Poppe. heren Beemink en Geertsema daarentegen gaven de regering gelijk, dat zij zich niet waagt aan een over haaste behandeling van de juridisch zo gecompliceerde materie, waarop het wetsontwerp betrekking heeft, Mr. Geertsema "vond dat een daad van „wijs staatsmanschap". Hij keerde zich ook tegen de uitspraak, dat wat de heer Verolme c.s. nu op de Noordzee uitvoe ren fout en illegaal zou zijn. In zijn antwoord stelde minister Scholten, dat de regering bij de voor bereiding van het anti-REM-ontwerp en bij de schriftelijke behandeling daarvan steeds twee dinges voor ogen hebben gestaan: de zorgvuldigheid in de wet geving en de spoed. HIJ ontkende, dat het kabinet onvoldoende spoed zon hebben betracht. „Er is wel degelijk snel gewerkt, maar men denkt blijk baar alleen op kort zicht, niet op lang zicht". Zorgvuldigheid en spoed waren niet meer te verenigen toen het voorlo pig verslag van dc Kamer verre van eenvondlg bleek te riin. Het Is volstrekt onmogelijk om op dit verslag op korto termijn te antwoorden. De commissie- Francois is niet eerder geraadpleegd, omdat dit de indiening van het wets ontwerp zou hebben vertraagd. De regering, zo vervolgde de mi nister, heeft al laten weten, dat zij voortzetting van de behandeling van het ontwerp noodzakelijk blijft ach ten. Hij begreep eigenlijk niet, dat er in de Kamer nog behoefte aan ver duidelijking van deze uitspraak be stond. „Er mag geen begin van twij fel zijn over de vraag of de regering wel zou willen bereiken wat zij met het wetsontwerp beoogt. Het is inder daad onze bedoeling deze zaak door te zetten." Mr. Scholten moest de heer Smailen- broek toegeven, dat het voorlopig ver slag geen verrassende nieuwe gezichts punten opende. Maar dat maakt het nog met mogelijk om de memorie van ant woord zeer snel in te dienen. Dat zou de zorgvuldigheid in gevaar hebben ge* bracht en die mag niet lijden onder de spoed De bewindsman liet doorscheme- J 'n verband met gerezen mis- enkele artikelen van het moeten ondergaan. Daartoe kan het ad vies van de commissie-Franqois een bij drage leveren. Om deze reden heeft de kefdrmg ^'e c°mmissie nu ïngeseha- Op de rijksweg tussen Amersfoort en Apeldoorn is in de gemeente Hoe velaken gisteravond een auto-ongeluk gebeurd, waarbij drie personen om het leven zijn gekomen en twee zo zwaar zijn gewond, dat voor hun le ven wordt gevreesd. Volgens de politie is een verkeerde inhaalmanoeuvre de oorzaak van het ongeluk. De politie is nog bezig te trachten de slachtoffers te identifice ren. De slachtoffers waren de inzitten den van twee auto's, die bij^ het onge luk volkomen werden vermeld. CrookendenGenard (Austr) verslaan het als; verstanden nummer 1 geplaatste Amerikaanse dubbel "'".v.". MckinJev—Ralston (Ver st) 4—6 2—6 7—5 n_0£Wijziging ZltHen g3 7—5; dames dubbelspel, derde ronde: Donna Faïes en mej B Gunderson (VS) verslaan Vick Beraer (Can) en Mary Ha- bicht (VS) 3-6 8-3 '>-4: gemengd dubbel spel derde rende: Totun n Helen Plalsted fAustrt verslaan Mcmanu- en Judy Alya-: 3;„e Vu?a, rez (VS) 6—0 6—4' Frëehïing en Justlna' j; ryPUCKen Kwam het nog tot oen Bricua (VS> verslaan Graebner en Carole aLCUSSie tussen de heren SmaUenbroek Caldwell (VS) 7-5 7-5. Geertsema. Volgens laatstgenoemde kan men niet zeggen, dat de heer Ver- olme fout is. Hij handelt immers niet m strijd met de rechtsorde. Als dit wel 3u' had 4e regering geen wetsont werp hoeven in te dienen, maar direct kunnen ingrijpen. De heer SmaUenbroek hield vol, dat als regering en Kamer- meerderheid van oordeel zijn dat de initiatiefnemers van de REM fout han- „f-fiH.' d-?ze (niet juridisch) ver- plicht zijn zich bij dit oordeel neer te t,^°1t"^rita5nlë.heeft de Sowjetunie lïn«J^e"adat het bereld 15 de hewe- gmgsvrijheid van een Russische verte- voorstel gMniwoorThebben^ °P Op 4 april heeft de Russische rege ring lucfttmachtcommandeur A. N, Da- ,ten ïaste- gelegd en voor 90 dagen zyn bewegingsvrijheid tot Mos sou en de direkte omgeving beperkt. In de havenmond Lng van Wemeldinge is een aanvaring geweest tussen twee binnenschepen waarbij het Nederlandse Motorschip „Leo 2" is gezonken. De ,Heo 2" was met een la-ding zilver zand van België naar Duitsland onder weg. Bij het uitvaren van de haven van Wemeldinge kwam het in aanvaring met het Belgische motorschip „Runet 2", even eens geladen met zand, dat van Zalt- bcmtmel op weg was naar Antwerpen, De „Leo 2" werd lek gestoten, en keer de in zinkende toestand terug in de haven. Het bergingsvaartuig „Walrus" van het bergingsbedrijf Van der Tak in Rotter dam slaagde er niet in bet schip drij vende te houden. Na drie kwartier zonk de „Leo 2". Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. Een maand geleden is dit schip even eens gezonken, toen op het IJsselmeer. Bew. n m.Tu. Kopenhagen regen Londen zw. bew. Amsterdam Brussel zw. bew. Luxemburg zw. bew. ParMs zw. bew. Nice onbew. Frankfort zw. bew. München regen Zürlch licht bew. Gfrnève onbew. Locarno onbew. Wenen zw. bew. rnnsbruck zw. bew. Rome licht bew. Madrid onbew. Mallorca onbew. Max t v. gist 17 23 18 20 20 22 28 20 17 20 22 29 13 21 31 31 29 N-sI.m. «f!- 241» 0.3 0 0.1 0JI 0 0 o 0 0.1 0 0 0 0.3 0 0 0 0VERSC1HESEWEG 86 ROTTERDAM 8 TELEFOON 154055 vraagt voor spoedige indiensttreding H,T.S.-er of daaraan gelijkwaardig, liefst met H.B.S, vooropleiding. Onze electro-afd. groeit snel en naast de chef is een jongere medewerker ffiet practische ervaring nodig om plannen, ontwerpen en schema's te ver vaardigen. Wij installeren en automatiseren betonfabrieken e.d., waarbij ook electronic» wordt toegepast In samenwerking met de werktuigk. af worden dan de zeer interessante projecten uitgewerkt en gerealiseer Voor de juiste man, die zich met animo weet in te werken, een prettige werk kring, met aangepast honorarium. Op toestel 8 kunt U nadere inlichtingen krijgen en/of een afspraak maken. Ook schrift soil, worden gaarne ingewacht op bovenstaand adres. Abonnee: straat: plaats: die het ab.geld betaalt per week/maand /kwartaal verzoekt „De Rotterdammer" te zenden: P/a straat: Plaats: Htt 1964 ,—7. L" Het niet-toepasseliJke s.v.p. doorhalen. Deze opgave, geplakt op briefkaart (8 ctj of to Voordat u met vakantie gaat inzenden aan .He Rotterdammer«uueum, oenten. Postbox 948, Rotterdam-2. U.T.S. VOOR FIJN-MECHANISCHE V AKKEN Christiaan Huygensschool Hoofdsteeg 10 - tel. 13 84 81 - Rotterdam-I Inschrijving voor de a. Meet- en regeltechniek (vervolgcursus voor U.T.S.-ers) b. Elektronica (vervolgcursus voor U.T.S.-ers) c. Horlogemaken (opleiding voor het vestigingsdiploma) d. Instrumentmaken (opl. voor dipl. gezel-Instrumentmaker) kan plaatsvinden tot eind juli dagelijks van 9.00 -16.30 uur en bovendien op 9 juli 's avonds van 7-9 uur in het schoolgebouw. De cursussen genoemd onder a en b (toelatings eis U.T.S.-diplom& of gelijkwaardig) vangen aan begin september. De cursussen genoemd onder c en d (toe latingseis D.T.S.-diploma of gelijkwaardig) vangen aan begin oktober. Folders met in schrijfformulieren worden op aanvrage toe gezonden. Gevraagd aan de Prinses Beatrixschool {C.N.S. 8 leerkrachtenz^n. per 1 oktober of z.s-m. daarna 1 Kw sch.dipl. 60,— Akte Ond. 120,—. Voor ge il huwden woning beschikbaar. VerpLkosten besl. v. toep. Woensdagmiddag en zaterdag geen school. ~mm' Gevraagd voor de maand oktober of langer voor klas 4 Brieven aan het hoofd der school T. Vink, Westeind 128, Papendrecht. Telefoon 018509526. Ie CHE. TECHNISCHE SCHOOL Gordel weg 120 - Rotterdam-11 vraagt per 1 september aanstaande Volledig lesrooster. Positief chr. levens opvatting. Sollicitaties zo spoedig mogelijk aan de direk- teur van de school, telefoon 01042840. N.V. ECONOSTO Admiraliteitskade 75 Rotterdam vraagt voor één van haar werkplaatsen een voor montoge.werkzasmheden. jeefpju iwi sa j.si. Sollicitaties mondeling of schriftelijk aan boven staand adres. Fabriek te Rotterdam vraagt voor het laboratorium der afdeling vetten een voor direkte of latere indiensttreding. Diploma le deel KNCV is gewenst doch niet vereist. Brieven onder letters SMM aan Nijgh 8c van Ditmar, Reclame en Marketing N.V., Postbus 830, Rotterdam. Wat bieden wij aan? Een Interessante positie ais assistente in een team van jonge, hardwerkende reclame mensen - en een goed saiaris. Wie zoeken wij Een meisje of jonge vrouw (leeftijd 19 tot 26 jaar) met tenminste Mulo-diploma. Ze moet kunnen typen en graag zelfstandig en accuraat werk ifmaken. of stuur een briefje aan Nijgh van Ditmar Reclame en Marketing N.V., Postbus 830, Rotterdam. (chr. dagblad eenheid met grote oplage) vraagt voor haar depot te Rotterdam leeftijd ca 18—18 jaar. Voor spoedige indiensttreding. Sollicitaties aan Middellandplein 14b, telefoon 58797. Familieberichten uit andere bladen Getrouwd: J W H de Mol en Maria Christina Voüte, 's-Gra- venhage; P L Nieuwenhuys, en H F r Sark. Wassenaar: H W Hoekstra en Lien J Feldh&us, Amsterdam. Geboren: Rene zv K Kamp». Lugthart Dordrecht: Gerard Machiel zv dhr en mevr Sle- verts-van Rossum. Rotterdam: Koenraad Jan Sebo zv dhr en mevr. Rokken-Revers, Utrecht; Henriitte Helena, Sophia, d v. dhr en mevr van der Does van der Linden, Rotterdam: Fe lix Johan zv dhr en mevr Herr mann Er!ee den Haag: Maai ke dv dhr en mevr Van den Hoek-van Kampen, Ocsterbeek; Willem Olivier zv dhr en me vr Verhaar.Loeber. Utrecht: Fedde Arend zv J de Jong-van Dijk Marrum: Christina Ja cobs dv J Berghuis-Dekkers, Haren: Martina Alberdina dv S Huisman-van Dijk, Onder- dendam. Overleden: Johannes van den Berg 63 jr. Schiedam: TLA N C Goyarts, Utrecht: prof mr C Croom, Rotterdam: Fm Ida Jönsson. 89 jr, Rotterdam; Anthonius van Beijnum 74 jr Gouda: Josephus Jacobus Gouda; Josepuhs Jacobus Storm 48 jr. Rotterdam: Cornelia Broere-Baardman, 84 jr Val- kenswaard; Dirk Vorster 34 jr Bolnes; Anthome Poïs 57 jr, Dordrecht. Willem Dirk de Groen, 74 jr Dordrecht: Korne- lis van den E'ik. 90 jr Dor drecht; K Cornelia Puljpe-Men- een 70 jr Dordrecht: Adriana Mast-Schoonderwoerd. 77 jaar, Mijnsherenland: Hlskje Bnur- stra-Boierhoek, 67 jr ,St Anna Parochie: Dirk K'opsira 77 jr, Zwanewesteinde; Ei.nte Doorn bos 24 jr Moddergat: A Wijnia- Eisma 72 ir 1 eeuwarden Arend van Herwfinen 82 jr Vlanen; Jan Hendrik Wamelink, 73 jr Amsterdam: Aafke Gem'tsma- de Boer 76 jr Groninger; ds Chr Willem Johan Teeuwen Ermelo; Hennv Wildeman 68 jr Amersfoort: Pieter den Ouden, 10 jr, Boskoop: Annigje Jong bloed. 62 Ir Hilversum: Jenny van der Wal Bordewiik 7| jr Heemstede: Willem van Harten 58 jr Utrecht; Auklena Homan 86 jr Ede: Hilieiia JacoWna Rozema-Gulkema 88 jr Ezin- ee; Marten Lanting. Holwlerde: Fokje Krol-vd Meer 57 jr Vr Parochie; Maria Kroes-Palm a 59 jr Blijs: Jochum Veenstra 69 jr Scharnegoutum: Sijmea de Biidt: 75 Jr. St Anna Par:' v-V-jHe d® Groot 78 ir Sueek: johstrmes Kïppen sz jr bitecsr. Douwe WUbenga 62 jr Arum: Andries Wfjkstra 14 jr Leeu warden: Roelof Martlnus Wol- dring 64 jr Wehe-Den Hoorn. Verloofd: Gekv de Vries, «a Abel Brandsrna, Gieten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1