Prachtig gebwaar bijna niemand komt KOELINSTALLATIES VOOR BEDRIJF EN INDUSTRIE it-VERHAAR. Nemag bouwt grootste grijpers ter wereld ASPIRIN Jongen viel in ruim Merengebied verdwijnt Fijnproevers kunnen er veel genieten Opspuitingen bij Kethel vorderen TOCHT BOOR PRINSES BEATRIX PA lUv Leven zonder ipgl\ met Aspirin Platen vielen van vrachtauto „Jubileumstuk" voor Italië Geparkeerde auto open gebroken vier jongens achtervolgd: seen succes e zwaar Pij" j)E ROTTERDAMMER WOENSDAG 5 AUGUSTUS 190* ADVISEURS IN KOELTECHNIEK Spaanse polder Rotterdam Tel. 010-15.29.22' XTET is heel merkwaardig maar 1 het is toch waar dat Schie dam in het luxueuze bezit is van een prachtig recreatiegebied waar dezer dagen vrijwel nie mand komt. De stilte in de stad heeft het de afgelopen weken al wel duidelijk gemaakt dat een enorm percentage stadgenoten de 'vakantie uitstedig moet ge-] nieten of hebben genoten. een tocht naar het Prinses Bea- trixpark maakt komt wederom tot die overtuiging. Tunnel (Van een onzer verslaggevers) daar staat BAYER achter. Twintig ton INENTING Een vrachtwagen uit -Den Bosch bela den met vezelplaten verloor enkele van deze platen dinsdagavond omstreeks tien uur op de Rotterdamsedijk in Schiedam. Ongelukken deden zich niet voor. Enke le platen schoven onder een 'kleine per sonenauto die daardoor werd opgetild. Op de aloude Schiedamseweg- lopen slechts wat kinderen gewapend met badgoed en op weg naar Bad Groen- oord. Ook de andere toegangsweg, de kronke lende spoorwegovergang, bespeurt Die huisjes de laatste is een week of zes geleden neergezet staan er te midden van een overdaad van groen florissant bij en hier in het volkstui- nen-gebied is het wat drukker dan in Schiedams groengordel. Kennelijk zijn er huurders van volkstuinen die op de „eigen tuin" ook van vakantie kunnen genieten. TERUG Uit Thurlede maakt het een merkwaardige indruk dat in het ver lengde van de Parkweg in de in aanleg zijnde rijksweg 20 wel een tunnel is ge legd en dat er in 'het dijklichaam voor de spoorlijn SchiedamVlaardingen geen enkele werkzaamheid te zien is. De tunnel in de rijksweg 20 is reeds gereed en het betonnen pronkstuk vormt een duidelijke aanwijzing dat het tijd wordt dat de NS en Spoorwegopbouw ook iets aan de spoorbaan gaan doen. Mischien weet men nog niet of er een stocmfwypxzeao station zal komen en hoe dat stationnetje zal worden op dit punt als het streven naar 'een spoorlijn van Schiedam—Nieuw- land naar Hoogvliet, Spijkenisse en ver der verwezenlijkt kan worden. [8 kV er) slechts enkele passanten richting Thur lede. In het gehele park ziet men slechts her en der een enkele Schie dammer genieten van de vrije natuur. Voornamelijk aan de waterkant wordt die verpozing genoten. Het zijn de een zame hengelaars die de sfeer en riik- dom van het park wel weten te waar deren. Voor bromfietsers is in het park ge durende de werkdagen een enkel recht lijnig pad beschikbaar. Dat is prettig voor degene die vlot door de groengor- riiden en toch in de vrije natuur wil zijn. Hij zal niet tot hardrijden kamen omdat botsingen met weggebruikers uit de vele zijpaadjes niet onmogelijk lijken tussen dat hoge groen. Daarom kijkt men heel verbaasd als er toch nog een gehaaste bromfietser meent de stille paadjes als racebaan te moeten gebruiken. Ook 'de wielrij- «ers kunnen niet door het gehele park rijden en dat is misschien wel onprettig want velen makep nu de tocht naar het hertenkamp niet waar de herten (met een jonggeborene) een wonderlijke rust gemeten. Voor het lossen van de grote kolen schepen zijn. speciale veertig tons instal laties ontworpen, waarvoor Nemag de grijpers bouwt. De grijper die nu in de montagehal ligt, is liefst 5,5 meter hoog, vier meter breed en (geopend) tien meter lang. Het eigen gewicht van de grijper is twintig ton. De inhoud is 21.000 liter. Maandagmiddag werd de grijiper ge demonstreerd aan de twiatig(!) tons loop kraan in de hal. De grijper is zo groot, Op het kruispunt Mahlerstraat-Swee- Jmckstraat te Vlaardingen-reed dinsdag avond omstreeks 19 uur de 11-jarige fietser L. v. d. B., toen hij naar links vanaf de Mahlerstraat de Sweelinck- straat wilde inrijden, tegen een uit de tegenovergestelde richting komende per sonenauto. Met ernstige verwondingen aan het hoofd en de ledematen is de jongen naar het Algemeen Ziekenhuis vervoerd. Zij die getuigen waren van deze aanrijding worden verzocht zich in verbinding te stellen met het bureau van politie te Vlaardingen. De Schiedammer J. A. D. is zijn fiets kwijt geraakt, die hij bij Bad Groenoord had gezet fh het Dierentehuis St. Annazuster- straat Schiedam verblijft een wit/zwart 'hondje dat loslopend in de Louise 4® Colignystraat is aangetroffen. de Broersvest zijn evenals rond het Koemarktplein enkele vlaggen neer- gezet om de stad toch nog enigszins feeststemming te brengen, i Aan de overzijde van het parkeerter- rein brengen vrachtwagens aarde naar het bouwterrein op de piaats van het voormalig Boelehofje. Een bulldozer maakt het bouwterrein tot een mooie egale vlakte. j Hopelijk betekent deze activiteit dat het winkelcentrum spoedig kan worden gerealiseerd waardoor de bouwvallen van Kreupelstraat en omgeving aan het oog worden onttrokken. De plannen voor dat zéér moderne win kelcentrum vertieren echter nog in embryonaal stadium zodat niet ver wacht mag worden dat het gereed komen van het bouwterrein ook het begin van het bouwen tot gevolg zal hebben. I voltooiing al te veel. Onlangs betrok ken zjj een ruime woning, een zes kamerwoning, een bezit waar velen jaloers op kunnen zijn ware het niet dat de huur ook navenant ruim is. Die zeskamerflat is evenwel naar de sfeer van deze tjjd met ruim kapitaal inge richt. Men ziet het er wel aan af. JET vreemde is evenwel dat de me- vrouw zich maar niet thuis kan voelen. „Ik ga hie, dood, het is hier zo stil, er gebeurt niets en je kunt niet naar de stad, want dat is zo ver, je moet helemaal door Nieuwland lopen of je moet hier over dat modderige weggetje naar Vlaardingen gaan. Ja, je kunt ook naar Kethel lopen, maar wat heb je daar nou aan?", zegt ze en uit haar woorden bljjkt verder wei dat de vreugde over het nieuwe bezit gering is. Zij produceert overigens wel een ander geluid dan de meeste mensen die alleen maar bljj zjja een woning te hebben geEcregen,Dc mevrouw heeft overigens voorlopig de oplossing ge vonden om de grauwheid van de nieu we buurt te ontvluchten. Ze rjjdt in de auto van haar man naar wat w*e nog steeds het centrum noemen ook al ligt de Broersvest e.o. niet meer cen traal. tegen pokken en difterie - kinkhoest - tetanus - kinderverlamming:

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1