f508,-. STROOBAND S jfe PASFOTO'S chuur was zonwi PANTALONS MIDDENSTANDSDIPLOMA K SPORTCOLBERTS een ADMN. KRACHT GIRRESPONOENT ACCURATE ASSISTENTIE) MEDEWERKER EEN WERKSTER medewerkster GEBROKEN RUITEN Fa. F. J. KLOET ZN. Gemeente veroordeeld 'anceren weersatelliet Wethouder over de schreef? J FAMILIEBERICHTEN U ook clever ean agenten en bezorgers SPIEKERMAN SlIC-VLAARDINGEN N.V. HOOFD INTERNE AFDELING ASSISTENT BOEKHOUDER AVONDMULO AANMELDEN VAN NIEUWE LEERLINGEN N.V. R.E.M. v/h H. CROON i CO. "N J Anne Fr ank-prijzen -Si ï&öft rSaffiAL-ïi: mgr. nolenslaan 3 INSCHRIJVING VAN LEERLINGEN INSCHRIJVING VAN LEERLINGEN UITLOTING PE ROTTERDAMMER VRIJDAG 28 AUGUSTUS li w«j moeten geld vrij maken Wij smijten ons goed weg en U PROFITEERT ALLES MOET WEG!! 3.000 KOSTUUMS van 59.— voor van 68.- van 78.- van 89.- van 98.- voor voor voor voor ook in Terlenka enz 39.90 42.60 51.90 62.90 72.60 enz. OFFICIEEL ERKENDE OPLEIDING Nv\i t'tf Mondelinge opleiding 'Sê'iari9e exarrtenervaring s H Reeds honderden gssiaagwen zJfK I leraren A. de Weger P. van der Vaart Gzn. H. van Tilhorg A. DE WEGER - Voorstr. 47 - Telefoon 4198 SIRIUS oliehaard r met drietrapsbrander. t Capaciteit 10.500 Kcal. 4.000 stuks van 19.75 voor van 22.75 voor van 29.75 voor Terlenka, Trevira 12.60 14.90 18.90 enz. enz. van 39.75 voor 27.90 HARRIS TWEED van 78.voor 56.90 ook grote maten KLEDINGMAGAZIJN HOOGSTRAAT 137 (n/b 'f Viaduct) Rotterdam vraagt voor haar hoofdkantoor O V I N G N.V. WARME ZOMER KOUDE WINTER! Houd hem in de gaten, die koude winter, hij is er eerder dan u denkt. VOGEL heeft er in elk gevat op gerekend dot hij komt. Hij heeft alle Inferno (en andere model ten al in huis- VOGEL biedt u voor alle winterdagen PURE INTERNO WARMTE. Kolen, olie of gas? i K°m na<;i VOGEL, hij toont u de hele Inferno-kollekfie (en neemt indien nodig rustig een uur de tijd voor u) Sendrachlssti-aal 21-23 Tel.: 2575 - Liesveld 14 - Tel.: 3650 - Vlaardmgen Enige Interno dealer in heel Vhardingen. Muziek, instrumenten dagelijks van 7-9 uur n.m, aan de Heemraadssingel 89 te Rot terdam of telefoon 36100. Bij de Inspectie van de Veeartsenijkundige Dienst tevens Veterinaire Inspectie van de ongezondheid ter standplaats Rotterdam wordt gevraagd een Personeel gevraagd Voor snel herstellen van Schildersbedrijf ,{J 2e Maasbosstraat 80 - Telefoon 3276 - Vlaardingen slaagt beter met Uw inkopen als U eerst de advertenties leest Radio televisie gramofoon Te koop Auto's rijwielen motoren SCHIEDAM iel er op dat u op de envelop HET JUISTE NUMMER VERMELDT DIVERSEN INENTING Familie-Advertenties worden opgenomen in X>e Rotterdammer Nieuwe Haagse Crt Nieuwe Leidse Crt I>ordts Dagblad PrUs et per mm Op verxoek kunnen ze ook alleen In ons blad worden opgenomt n 4 25 ct per mm Op maandag 7 sept. I hopen mijn ouders G. H. ZWEERS en G. A. ZWEERS- de Boer j te gedenken dat zij 25 f jaar geleden in het I huwelijk traden. Wanneer U hen daar- mede geluk wilt wen- sen, kunt U dat doen 1 op zaterdag 5 sep- tember tussen 4 u. en f 5.30 u. in de Burcht- aal van de N. Ooster- i kerk, Boezemsingel 5. Hun dankbare zoon GERARD f Rotterdam, Breitnerstraat 91b. TOTALE UITVERKOOP aanmelding elke avond VANAF 7 UUR Vraagt vrijblijvend inlichtingen bij: ncOQtttKCBTtmvtt» God nam plotseling tot Zich, mjjn innig gelief de man, onze broeder, behuwdbroeder en oom, ABRAHAM GERRIT HARDENBOL in de ouderdom van 71 jaar. Rotterdam, 27 aug. '64 Clemensstraat 73. Mede namens verdere familie M. HARDENBOL- Wuijster De teraardebestelling zal plaats vinden maan dag as. op de Ned. Herv. Begraafplaats van Charlois te te 12.30 uur. Vertrek vanaf het sterf huis te 12 uur. i unni. van 49.75 voor 36.60 N.V, FRANS SWARTTODW'S HAVENBEDRIJF Maaskade 113 Rotterdam voor facturering en calculatie. Wy zoeken hiervoor een jongeman van 2d 30 jaar, minimum opleiding MULO, kennis van vreemde talen en bij voor- Keur ervaring in het scheepvaart bedrijf. Voor een ambitieuze jongeman met een gezond verstand liggen hier zeker mogelijkheden tot verdere ontplooiing. Sollicitaties te richten aan: N.V FRANS SWARTTOUVVS HAVENBEDRIJF, ,fc neelszaken, Postbus 5130 Rotterdam. Op. vouwbttë PARAPLU'S de grootste sortering vindt U bij KOOGSTRA AT 158 'dam - Tel. 13790} Ook voor repareren of overtrekken. NU OOK UJNMAN S3, TEL. 1302.71 Het importeren van gietijzeren buizen en het ver- •Kopen daarvan aan waterleiding-, gas- en in dustriële bedrijven in Nederland is een interessante bezigheid Wij vertegenwoordigen op dit gebied een zeer voor aanstaand Duits bedrijf en zoeken in verband hier mede een voor Nederlands en Duits. Gegadigde dient in staat te zijn in beide talen vlot te dicteren er bovendien met onze Neder landse i elaties en de Duitse fabriek een prettig telefonisch contact te onderhouden. Leeftijd ca. 22 - 26 jaar. Sollicitaties niet volledige inlichtingen (niet met balpen geschreven) te richten aan Postbus 866, Rotterdam. SCHEEPSBOUWWERF MACHINEFABRIEK CONSTRUCTIEWERKPLAATS vraagt voor haar afdeling Loonkostprijsadministratie De gedachten gaan uit naar een administratieve kracht met (M)ulo-opleiding en enige jaren kan toorervaring. Leeftijd te 20 jaar. Ook oudere krachten komen in aanmerking. Sollicitaties bij voorkeur schriftelijk, aan het adres der N.V Kon. Wilhelminahaven z.o.z. 15 te Vlaar dingen, of na telefonische afspraak (telefoon 01898 —2202 of 016—141311). In Ziekenhui.; Bethesda uitgaande van de diaconie ier Ned. Herv. Gemeente, Öostmaaslaan 25 te Kotterdam, is vacant de functie van met kleine kinderafdeling. Sollicitaties te richten aan de Geneesheer-Directeur. PURE INTERNO -WARMT VAN VOGEL... I.v.m. uitbreiding van onze beleggingsafdeling vragen wij een leeft, ca 2023 jaar. Gewenste opleiding: Mulo en boekhouden. Geboden wordt een interessante werkkring en een goede sala riëring. Sollicitaties gaarne aan: A. C. FRASER CO., Westersingel 84, R'dam, Telefoon 135305. r l N.V. Anker Kolen Maatschappij, Afdeling Minerale Olie, Schiekade 133c, tel. 84640, R'dam, vraagt voor spoedige indiensttreding Leeftijd tot 28 jaar. Telefonische of schriftelijke sollicitaties worden ingewacht aan bovenstaand adres. Riet subsidie van de gemeente, lesgeld f 50,per jaar. Schlemond 22, Rotterdam vraag voor haar hoofdkantoor Vertot 40 jaar>"0nCierWÏ"'S' tyPevaard:'8>»eid, leeftijd Salaris: al naar gelang van leeftijd en ervaring, in de rang van Typiste A/Schrijver A voor; a. 23 jarigen en ouder, per maand ƒ335—ƒ542 ex clusie! een huurcompensatïe van 5.3% met een minimum van ƒ35.90: vakantietoelage 4%; b. 15- tot en met 22-jarigen, per maand ƒ159ƒ31) vakantietoelage 4 J geschreven uitvoerige sollicitaties te a?f- InsP.ecte'Jr-Districtshoofd van de - eeartserujkundige Dienst, tevens Veterinaire h. - te Rirtte o'ksgezondheid, Voarschöterlaan 10 Plano in prima staat! Vijf jaar garantie. 455 gld. Desgewenst 24,40 p. rand., zonder vooruit betaling. Ruime keus uit. vele andere occasions. Fa. J. van Urk, Westerswgel 42-44, R'dam. Te!. 010— 135023, Ro.8 Piano's, als nieuw, 5 jaar ga rantie f 725, franco lev. f 19,50 per mnd. Electronlsche orgels 2 klaveren met pedaal, f 1995 w Wegman Jr. Bergweg 76B R'dam. Tel. 46587-18843S. Ro.S MUZIEK! Zoekt u een mond- orgel, gitaar of slagwerk? Wij leveren uw merk. Zoekt u trompet, sas, of klarinet? Van K-rogten heeft het! R'damsednk 143. tel 67025. Schiedam. Ro.8 iiS Schildersbedrijf Progress N.V vraagt schilders voer burger- werk. Tt bevragen J. Ver schoor. Sleutelbloemstr 4b, Rotterdam, tel. 010-178182. Ro 2 Wij vinden dat elke pasfoto een klein portret moet zijn {Daarom laten veeï klanten ze ook vergroten) r O TU-ftlNQ In drogisterij-parfumerie eer- koopsters gevraagd voor de za ken Nieuwe Binnenweg en Zwart Janstraat. Prettige werk kring. Aanmelden maandag avond 31 augustus 20—21 uur.: Nieuwe Binnenweg 318. Ro 2 Op klem kantoor gevraagd ty piste mm. opl. Ulo. PrettL» af- w. Werk. Tel 59800 tot S uur. werktijden van ma, t/m vr. van 17 tot 19.30 uur ONGETWIJFELD Aanmelden bij de huisbewaarder van 17 tot 19.30 uur aan ons hooldkantoor Schlemond 22, Rotterdam, Gevraagd leerling winkelbe diende bekend met kleine cir kelzaag, Loon pl.m. 50 per week. Westerhouthandel Boxtel Cath. Beersmansstraat 42, Rot terdam. Ro.2 Tot f 800 voor uw oude T.V. type 1965 (met 2e programma), apparaat bij aankoop nieuwe U.H.F. Bekende merken. Radi Electronica. Frederickspl. 15. stout-zone* Rotterdam, tel: 010.188125-188529 51c tel. 83574 Duizenden korte en lange bont- mantels, desgewenst kredietscr- vice, reeds vanaf f 5 per mod. Vraagt gratis folder. De Boss- koning. Hoogstr. 97. R'dam tel. 517.117. Ro.s Bontmantels, kort en lang, reeds v a. 5 per maand, Vr. gratis loJder Geheimhouding verzekerd. Br. onder no. !,545 bureau v.d. bl. R0 5 Herders zwart geel 2 jr. teef m stamb. I2S 7 wkr J'43, Hollands- er; Belgische ƒ35. Nassauhaven 93b. Feyenoord te! 179461. Ro.5 Naar Motorhuis Cappendijk voor bromfeilsen o.a. Batavus Mobylette, Solex. J.L.O. Alle onderdelen voorradig. Carnisse- iaan 52, Tel: 71556. Ro.S Wascomhinatles van ƒ598 voor 379, schoonheidsfoutjes, was machines f 109, centrifuges fH9, wasautomaten fits, Stolk-Zonen, Stadhoudersweg Ro.5 Volgens de drie leden tellende socia- s e raadsfractie van Elburg zou de wethouder van apenbare werken, de heer j. j, Klaassen, zijn bestuurlijke «tractie iIet geheel geseheiden hebben gehouden van zijn werk als aannemer. Volgens het Alg, Dagblad heeft de so cialistische fractie B. en W. van Elburg fevraagd maatregelen te nemen tegen de verbouwing van een boerderij die door oe heel Klaassen wordt uitgevoerd en vee! duurder is dan tienduizend gui- ®en, het bedrag waarvoor de vergunning hgegeven. De heer Klaassen zei dat de verbouwing later veel duurder bleek uit w vallen dan oorspronkelijk geschat. Het "ouwen is inmiddels stopgezet. Staatssecretaris Bartel» (sociale za keu en volksgezondheid) heeft gisteren Meegedeeld dat een wetsontwerp over Se veiligheid en de hygiëne in zwemba- zich in een vergevorderd stadium ?*u voorbereiding bevindt. ®artels zei in antwoord op schrif- ïïl r,vra»® van het Eerste Kamerlid j™1- "olak (soc.) naar aanleiding •»n ren dodelijk ongeluk op 16 juli in Z zwembad in Zaltbommei dat dit hem in zijn overtuiging heeft bifiu cïat 1161 noodzakelijk is een wet- «Drlng|ne g °P dit terrein tot stand ijfr Bartels zegt dat het ongeluk mo- j was doordat zich voor de opening «J de afvoerleiding geen rooster be- JJ". Daags daarna werd een ooster «'•Seoracht In hoeverre onvoldoende jfr'Sbewsvoorzieningen waren getrof- «3at zich thans niet beantwoorden, feckf staatssecretaris. Er is een ge- itaS "1® onderzoek ingesteld, maar dit Verzoek is nog aiet beëindigd. (Van onze correspondent) Voor de president van de rechtbank te Middelburg is in kort geding een proces gevoerd tussen I, B. te EUe- woutsdijk en de gemeente Zoutelande over het afgeven van een vergunning om een zomerwoning te betrekken. L. B. wenst met zijn gezin zijn vakan tie door te brengen .in een zomerhuisje te Zoutelande waarvan hij mede-eige naar is. De gemeente Zoutelande wei gerde hem hiervooi vergunnnig te ver lenen. omdat het hier geen zomerhuisje betreft, maar een schuurtje. Schuurtjes mogen niet worden bewoond en een ver gunning kan slechts dan worden ver leend als er pen permanent bewoonde wo ning is bijgebouwd. Nu dit niet het geval is komt L. B. dus niet voor een vergun ning in aanmerking. Zo redeneerde de gemeente Zoutelande. L. B. dagvaardde de gemeente in kort geding, omdat hij vond dat de gemeente onrechtmatig handelde door hem te be letten, de zomerwoning te gebruiken en vorderde dat de gemeente zou worden veroordeeld tot afgifte van een vergun ning. Ja zijn vonnis stelde de president L. B. a het gelijk o.m,. omdat het zomerhuis je weliswaar niet voldoet aan de eisen die de Bouwverordening van de gemeen te Zoutelande stelt, maar in d«; zin van de Woonruimtewet 1947 toch als een woongelegenheid moet worden aange merkt. Dit zomerhuisje heeft namelijk een zitkamer, een keuken, drie slaapka mers, een w.c. en een bergruimte De gemeente Zoutelande is veroordeeld om binnen zeven dagen na de uitspraak van het vonnis aan L. B, en zijn gezin een verguning te verstrekke voor het be trekken van de zomerwoning voor het seizoen 1964, met een dwangsom van 100 per dag voor iedere dag waarop de gemeente Zouteland* weigert of na laat aan deze veroordeling te voldoen. Bovendien is de gemeente Zoutelande in de kosten van de procedure veroor deeld. De staatssecretaris van onderwijs, kunsten en wetenschappen drs. L. J. M. van de Laar heeft de Anne Frankprij zen, die dit jaar bestemd zijn voor ver dienstelijke jonge kunstenaars op het gebied van het toneel, toegekend aan de toneelschrijver E. Brent Besemer te Skibbereen (Ierland), de toneelcriticus K N. van Muyden in Den Haag en de regisseur Peter Oosthoek te Amsterdam. Do jury,_ die de staatssecretaris bij de toekenning var. deze prijzen van ad vies heeft gediend, bestond uit de he ren B, van Eysselsteijn, voorzitter, drs. D. de Lange, J, Meulenbelt, leden en fit. J. MichacJ, secretaris. perimentele „Nimbus" satelliet gelan ceerd die dagelijks een volledige beschrij- mw If 1 weer dt - eld moet geven. Grondstations in 21 Janden in alle de- m va1 wereld zijn gereed om gede- de cntifi? ;v,eerb.eelden te ontvanger; van de satelliet die door de Thor-Agena-b ra- aai -,een ll0°Ste van ruim negenhon derd kilometer moet worder ai cho ten, in ;ïen baan die vrijwel over de polen gaat en bijna cirkelvormig is Men verwacht dat later op de dag de eer ste beelden van het wolkendek naar de cLu.L5u. ';nuworden gezonder. In iegen- U-jk. let haa., succesrijke voorgangers van het type Tiros" heeft de „Nimbus" eeri contr .esysteem dat haar altijd naar dLfufv6 €e7cht b?udt. De sate et i dagelijks het gehele aardoppervlak at strijken en het werk van duizenden weer stations ^doen, De „Nimbus die een doorsnede van ongeveer anderhalve aneti nnn televisiecamera's welke per dag hff tnCl lan de aardoppervlakte en het wolkendek kunnen maken. De grond- stations kunnen ook spc foto' w Wanneer de satelliet zich boven vfndf Sedeelte van a d smal'en gemakt°Pnamen 1 ro TECHNISCHE SCHOOL SCHIEDAM voor de kursussen in parttimeverband Opleiding voor: HULPMONTEUR V.A.M. 2e MONTEUR V.A.M. METAALBEWERKEN HOUTBEWERKEN Aantr.elden dagelijk van 9—12 en van 1.30—5.00 uur aan uc scnooi. Aanvang kursussen: 1 SEPTEMBER A.S. BEKË.\»MAKI.\e tfnteigeaiiiggplan M oudliaek-Spnlnml Het Hoofd van het Gemeen tebestuur van Schiedam maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 80 der Onteigeningswet bekend dat ingevolge bovengenoemd wetsartikel eer; uitgewerkt, bij besluit van de Gemeen- teraad van 24 augustus 19641 voorlopig goedgekeurd, plan i tot onteigening m het be 1 lang der volkshuisvesting ten name van de Gemeente Schiedam, ter verkrijging '-'an de beschikking over ongebouwde en gebouwde eigendommen, gelegen jr. het gebied, begrensd dooi de bebouwde kom van hei dorp Kethei, de grens met de gemeente Vlaardingen, de geprojecteerde weg m het verlengde van de Doen- jjfde (Botterdam), de Groeneweg, de spoorlijn i SchiedamDelft en de Pol- s dei-vaart, begrepen in hei ill lit" plan tot gedeeltelijke herzie- i van het uitbreidings- Nu de Franse omroep zelfstandig is geworden en in het vervolg ORTF (Or ganisation de la Radio et Télêvision F rangaise) lie t u hij k een nieu we directeur-generaal gekregen. Dat is de heer Jaccjues-Bernard Du- pont. dit; sinds een jaar programma-di- ÏtfUwo^°°v ra j':ozaker b'i de oude f Voordien was hij inspecteui va" financiën en daarna ambassadeur in Dahomey. KURSUS V.U.T.O. (o.b.a.oJ SCHIEDAM OPLEIDING voor: Dag- en Avond-H.T.S., Schaal voor Scheepswerktuigkundigen, Bewijs Alegemene Ontwikkeling N.O., U.T.S. etc. i alhni,1LkS,1(Sn ^"7 e1 van 1 30—5.00 uur in het School gebouw, Mgr. Nolenslaan 3 Schiedam. Aanvang cursus: 1 september as. nrng ...viciumKs. Plan ii hoofdzaak „Kethel- Schiedam", vastgesteld bii raadsbesluit van 24 februari 1961, goedgekeurd dor 'Je deputeerde Staten der pro vincie Zuid-Holland bij bun besluit van 24 juli 1961, G.S nr. 579, herzien bij raads besluit van 6 januari 1964 goedgekeurd door Gedepu- teerde Staten ter provincie Zuid-Holland bij hun besluit van 27 mei 1964 G.S. nr. 397 met de bij het onteigening?, plan behorende kaart, een grondtekening en verdere oescheiden op 31 augustus a.s. ter secretarie dier ee- gameente (Afdeling Algeme ne Zaken - Stadhuis) zal worden nedergelegd om al daar tot en met 29 septem ber a.s. voor een ieder io<* inzage te liggen en dat vol- gens artikel 31 van boven genoemde wet. de belang hebbenden uiterlijk veertler dagen na verloop van de termim voor nederlegglnf hunne bezwaren schriftelijk aan het Gemeentebestuur Kunnen opgeven. Zwakte n* ziekte* 4.chi»t«« bloed wijn helpt blfzo-.der sr,II Bevat aktief-Lecithine. vit and- neo en mineralen, werkt b.uri- taa! Bij apothekers en drog-ir- ten- X4o.lt tegen Pabltea en Difterie - 1 Kinkhoest - Feit KJ n d erverlammitk.g. Op donderdag 3 sept. 1964 van 1.30-2.— am zai e- 'ea huize van de Vlaardmgse artsen gelegenheid worden gegeven voor kosteloze in enting; Tegen poJoten voor kinderen beneden cfe leeftijd van twee jsar- tegen difte rie - kinkhoest - tetanus - kinderverlamming voor kin deren geboren in1962 of later; tegen difterie - tetanus kinderverlam ming voor geborenen in 13,>9. Aan kinderen, ae een half jaar geleden dr-emaal «««ien ingeënt tegen di'te- rie - kóikhcect - tetanus - cmderverJamming, moet nog een vierde i»ie«tfe wor den gegeven mi de verkre» gei immuniteit vo< -crl aantal jaren te hes^ndlgen. Men kan zich zonder voor afgaande aanmelding ver voegen bij de hulsa-ts, waarbij het inenting spekje rnoet worden overgelegd. Ouders, die hun kinderen gebaren in ,1959 voiWig •leten inenten tegen dsftene- e.anus en tegen kind«rv4r« .ammmg, worden eraar her innert;, dat deze km8*r«n nu voor een herterntia» in aanmerking komer H er door wordt de immunVi-it weer verlengd. Deze herin- enting vindt ptaai? dcc ge-1 bruik van eer, gemengd irc- cin tegen de drie gencemda ziekten. Door de huisarts zal ton 5 uit het oranje men* tmgsboekje worden ingeno- men. Schiedam. 25 augustus 1964. De Burgemeester van Schiedam, .1. W. PEEK. Vereniging voor Christelijk Hoger en Middelbaar Onder wijs le Zeist. 3% lening 1943. r>M. a 1000. J Nr. 9, 45, 102, •°1. Obl. 50 Ih 135, 261, 295, 102. 342 357^ -'74, 380, 428. D» obl. ?ün losbaar per 1 ok- 'ober 1364. De obl. jtumtc» 'er verzt'venng worden ian-: geboder bi) de Zicihoi'amlsa Bank N V t« Ho'ierda n i_n s-Gravenhage en bij Rotterdamsche Bank N.V. te Zeist.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1