IN MACHINEKAMER N File-vorming leidde tot enorme ravage Twee mannen vochten fel met politie Eerste trein reed over Delfts viaduct protesteren HTiaSlTW GOLD LEAF GOLD T LEAF Hervormde noodkapel in Alexanderstad geopend Oudste boerderij in de as gelegd Duizend kinderen gaan ganzenbord spelen Hellend schip werd aan grond gezet De filter-sigaret speciaal gemaakt voor echte rokers. Wilton-F. waarzeil uwdlc bpandweer van ^clueddin pas na drie kwartier Geen ernstig gewonden -- Tegen verhuizing complexen Gast vrijheid aan gereformeerden Boerderij uit 1764 volledig verwoest Creatief spel in veilinghai fabrieks Veiling Middelharnis fuseert met R'dam pE ROTTERDAMMER Maandag 14 september 19(54 VLEUGELLAM lag vanmorgen het Panamese schip de Pa tricio Murphy in de Wilhelmina- haven te Schiedam ter hoogte van de scheepswerf A. de Jong. Het niet sulfaat geladen schip is daarheen gebracht, nadat er zon dagmiddag om drie uur brand yas uitgebroken in de machine kamer van dit schip, dat een Spaanse bemanning heeft. Zon dagmiddag waren Nederlandse monteurs in de machinekamer aan het werk bij een benzine motor. Vermoedelijk is door werkzaamheden in de buurt of bij deze motor in de machineka mer 'brand ontstaan. Er is daar na alarm gemaakt en de bedrijfs brandweer trachtte het vuur te blussen. L partij Moeilijk Zwitserse marQUisette^ 110 cm breed van voor 150 cm breed van G.TS voor 180 cm breed van-4f»5 voor 215 cm breed van -SrTb voor m ^HiSïlÉpimm- Gecompliceerde zaak eindigt in cel Waarschuwing Sprong NU Player's Player's Gold Leaf is een van de meest verkochte filter sigaretten. U kunt nu ook in Nederland het voile aroma genieten van superieure tabakken. Als U een échte roker bent, probeer dan vandaag nog Player's Gold Leaf. M naar de Schouwburg l een COUPONBOEKJE iswortldig Ter gelegenheid .van Duitse week hardnekkige brand Eerst drie kwartier later wera de Schiedamse gemeentebrandweer ge waarschuwde die daarna vanaf kwart voor vier met volmaterieel twee motorbrandspuiten, een ge- reedschapschapwagen en iater een materiaalwagen naar de Schiedamse werf gekomen is. De Patricio Murphy is een schip dat onder Panamese vlag vaart en een Spaanse bemanning heeft. Het Morgen kopen ome klanten, die nu eens iets heel moois voor de ramen willen hebben... de allermooiste Zwitserse Mar quisette, voor nog géén derde van de normale prijs. Zwitserse Marquisette, on danks de hoge prijs, jarenlang de meest verkochte vitrage, nu doordat wij een grote fabrieks- partij kochten, voor een be taalbare prijs. (Van een onzer verslaggevers) meet 34,76 br.reg.tou en het is in 1935 gebouwd. Zaterdagavond om half zeven was het vanuit Rotter dam naar de werf te Schiedam ge varen. Draar kreeg het aan de kade van bouwdok 6 bij dokkantoor Oost hggink. Omstreeks zes uur zondagavond dacht de brandweer de brand mees ter te zyn, maar direct daarna kwam weer rook uit het tussendek. Vermoedelijk was door de grote hitte in de machinekamer de kurk- isolatie in het tussendek gaan bran den. Men heeft ook nog gedacht aan mogelijkheid dat jutezakken, ge vuld met ammoniumsulfaat in brand zouden zijn geraakt. JED>EN van tv'F's bedrijfs brandweer in actie tegen een achtergrond van een zware rook ontwikkeling op de brandende Pana mees. Men durfde het water echter niet op deze zakken met ammoniumsulfaat te. richten, omdat deze kristallen che micaliën met water gaan uitzetten, waardoor dus de wand van het schip zou worden beschadigd, in ieder geval uit elkaar zou worden gedrukt. De brandweer heeft met vele stra len de machinekamer onder water gezet. Het schip begon daardoor te hellen en men achtte het meer ge wenst om het schip aan de grond te zetten. Dat kon het beste in Schiedams Wilhelminahaven ge schieden. Omstreeks kwart over tien hebben sleepboten het schip naar de Wilhel minahaven gebracht, waar de Schie damse brandweer tot vanmorgen elf uur constant is bezig geweest met het bestrijden van de brand. Voor journalisten was zondag de waar heid van deze brand zeer moeilijk te vinden, omdat hen de toegang tot de werf evenals vorige malen— werd geweigerd. Een persfotograaf die er toch in slaagde dichtbij het brandende schip te komen, werd na enige tijd van het terrein verwijderd. De directie bleek op dracht te hebben gegeven tot sluiting der ingangen voor de pers. Dat de situatie mogelijk van bedenke lijke aard was moge blijken uit het feit, dat de directeuren van de werf waren gewaarschuwd, evenals B. en W. van Schiedam en de commissaris van politie. Burgemeester mr. J. W. Peek heeft ge ruime tijd de brandbestrijding gevolgd 1% w Flat de pers bij lia.-ir werk ten bate van een juiste berichtgeving niet bij clkè instantie de juiste medewerking ondervindt blijkt herhaaldelijk. Een nieuw voorbeeld levert de gang van zaken bij de brand op bet schip Patricio Murphy bij "Wilton-Fijen- oord in Schiedam, Op dezè werf heersen toch wel te betreuren opvattingen over het belang van goede voorlichting. Als de di rectie de aandacht wenst te vestigen op de eigen prestaties dan weet zij wel beslag te doen leggen op de tijd, der journalisten. Zodra er echter antler (in dit geval „verve lend") nieuws ontstaat, dan worden de toe gangspoorten voor verslaggevers en foto grafen gesloten. Iets dergelijks kwam eerder enkele malen voor. Na het laatste geval heeft de directie beloofd dat de pers niet meer zou worden geweerd. Daarmee leek de kous af. De ervaring van nu heeft an ders geleerd. Gebleken is dat de portiers opdracht hadden de journalisten geen toe gang te verlenen. Ondanks vele en herhaal de verzoeken mochten de persvertegen woordigers de werf niet op. Contact met directie werd hen en niet steeds p wel willende wijze onmogelijk gemaakt. Merkwaardig, gezien de bovengenoemde verzekering. Wat is dan de waarde van een dergelijke, garantie?, zo kan men zich af vragen. Is de directie van Wilton-F. bang de pers toe te laten bij calamiteiten? Be grijpt zij niet dat een brand ook nieuws is en dat nieuws nu eenmaal in de krant moet? Dergelijke hinderlijke methoden kunnen de berichtgeving, die waarheidsge trouw en volledig moet zijn, storen. Ook een werfdlrectie dient zich te realiseren dat journalisten en fotografen „oog en oor" zijn van een lezerspubliek dat de feiten wil weten. Ook de feiten van een brand, en niet alleen die van een nieuw produkt of een zojuist verworven order. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze dure Zwitserse Marquisette, voor een prijs, die U geen tweede keer kunt verwachten. Géén te), of schrift, best. (Van een onzer verslaggevers) I Op de Westhavenplaats te Vlaardingen |ra:bben zaterdagavond twee knapen een ievig gevecht met de politiemannen Ipleverd, dat na een gecompliceerde I toedracht voor heide mannen nitliep op cel. Het ging om de 20-jarige J. v. d. G„ me geweigerd had een café aan de Westhavenplaats te verlaten. Toen de assistentie geroepen politiemannen 'ersdhenen, gelukte het hun niet de man loader meer naar buiten te krijgen, «ij smeet eerst met een stoel naar de Henten en bekogelde hen vervolgens »et asbakken. Toen het eindelijk gelukt was v, d. G. oaaer hevig verzet in de politieauto te ®pgen, wilde de 17-jarige J. K. zijn iiend V. d. G. te hulp komen. Maar fea van de agenten wist dit te voor- fonien. K. en de politieman raakten toesbij in gevecht. De twee poiitie- toanaen die V. d. G. in de auto hadden 8®et, liepen daarop naar hun vechtende wiiega toe, om deze te assisteren. Van deze gelegenheid maakte V. d. V- gébruik o.v, de politiewagen te verlaten. Hij nam echter niet de "uoht, maar mengde zich in de vechtpartij door met een fiets naar fle agenten te smijten, waarbij een Separkeerd staande personenauto werd Seraakt. Er ontstond een grote ver warring, die de twee knapen gelegen- jjsid bood op de vlucht te slaan. Van jte G. werd achtervolgd en kon spoedig worden aangehouden, maar had kans gezien naar Schiedam te «luchten en daar een trein te nemen I de richting Arnhem, 1»5 cie treincoupé vertelde bij aan i'-edereizigers dat hij op weg was naar ■«-Duitsland, omdat hij een agent neergeslagen. Een van de reizigers «arsdhuwde de conducteur die de ejaie in kennis stelde. Op het station - heeft de Edese politie de man uit j* trein gehaald en gearresteerd. Hij tondag op transport gesteld naar 'Hardingen, (Van een onzer verslaggevers) Zondagavond omstreeks negen uur is op rijksweg IS onder Ridderkerk een enorme ravage ontstaan, toen tot twee maal toe automobilisten de file-vorming niet opmerkten. Het waren files over alle drie de rijbanen van de rijksweg Dor drechtRotterdam, veroorzaakt door de wegversmalling (tot één rijbaan) nabij de Brienenoordbrug. De files reikten tot aan het wegrestaurant Van Kekem op ongeveer vijf kilometer afstand van het tracé van de Brienenoordbrug. Daar gebeurde het eerste ongeluk, Een grote personenauto, bestuurd door de 48- jarige Hagenaar C. A. W„ reed met een snelheid van ongeveer 90 kilometer op een stilstaande personenauto in de staart van de file in. Beide voertuigen werden totaal ver nield. De Hagenaar echter liep ondanks de hevige botsing slechts licht letsel aan het gezicht op. De aangereden wagen schoot echter op een voorligger, die op zijn beurt weer een voorligger kraa-kte. In de aangereden wagen bevond zich de Rotterdamse familie Spel, Man, vrouw en kind werden allen licht gewond. De derde auto - eigendom van Jac, Kro- ningk uit Rotterdam werd van voren en van achteren ernstig beschadigd. De vierde wagen, van Xhr. van Kinschot uit Rotterdam, werd slechts aan de achter zijde beschadigd. Dm het achteropkomende verkeer te waarschuwen voor de stagnatie, zorgde de Ridderkerkse politie dat 150 meter verder een blauw zwaailicht kwam. Bo vendien kon men van verre al het oranje zwaailicht van de kraanwagen zien. Twee politic-agenten markeerden voorts met rode lichten de gevaarlijke situatie. Desondanks merkte de 68-jarige oud- KNIL-officier J. C. G. uit Den Haag de filevorming niet op. Met een snelheid van 130 km per uur kwam hij met zijn Jaguar aanstuiven. 40 meter vóér de file begon hij pas te remmen, daarna ploegde de wagen nog een tiental me ters door de als middenbermbeveiliging fungerende dijk. De wagen kwam op de kop tot stil stand tegen de splinternieuwe Lotus sportwagen van de 43-jarige Rotterdamse tandarts A. Wegener, die, evenals de Ja guar, ernstig werd beschadigd. De Hage naar moest aan zijn benen uit zijn wa gen worden getrokken. Hij mankeerde niets. De vrouw van de tandarts echter werd uit de wagen geslingerd zij is Id verwachting en werd licht gewond De wagen zelf tolde om zijn as. Een van de politiemannen, die de staart van de file beveiligde met een rode lamp, verkeerde een moment In doodsgevaar toen de Jaguar kwam aanstormen. Het was de hoofdagent C. Punt ($0), die zich echter op het kritieke moment met een sprong over de middenberm wist te red den 1 Ondauks zijn schrik, had hij de tegen-I woordigheid van geest direkt daarop al len die de Hagenaar in de omgeslagen Jaguar met een siigaret nog in de mond te hulp wilden schieten, uit de buurt te houden. Er stroomden namelijk tientallen lieters benzine uit" de wagen. (Van onze Delftse redactie) Om kwart over zeven gisterochtend reed de eerste trein uit Den Haag over het 800 meter lange spoorwegviaduct in Delft, precies drie jaar nadat de werkzaamheden Begonnen waren. Hiermee werd een belangrijk moment bereikt in de korte historie van de Delftse spoorwegwerken, die bij elkaar 23 miljoen gaat kosten. De eerste fase was de aanleg van de Prinses Trenetunnel, waarvoor in 1955 de eerste spa de grond in ging. Deze tunnel vormt voor Delft, een belang rijke schakel in hét verkeer met het WestlandL De treinen uit de. richting Rotterdam zullen voorlopig nog de oude spoorbaan volgen.-Medio volgend jaar wordt de tweede baan van het hoofdspoor in gebruik genomen. Zestig man van het Spoorweg Bouw Bedrijf hebben zaterdagnacht met man en macht gewerkt om de Haagse Baan in gereedheid te brengen.* Onder toe zicht van ingenieurs-van Spoorweg Opbouw moesten tientallen meters rails gelegd worden, werd bij de Peni- ciUinefabriek een spoorbrug rüim Vier meter verplaatst en de beveüigings- installatie van de oude naar de nieuwe baan overgeheveld. De werkzaamheden konden pas be ginnen nadat de laatste trein uit Den Haag gepasseerd was. Deze trein voer de als kenteken vier koplampen in- plaats van de gebruikelijke drie. Het werk yeriiep; géheeL-volgens het tijd schema. Het verkeer tussen -oud Delft en de westelijke wijken van de stad, dat'vrijwel alleen plaats heeft via drie spoorwegovergangen, is- hu aanzienlijk verbeterd: het oponthoud door dichte bomen is tot de helft teruggebracht. 4 De Centrale .Hervormde Jeugdraad te Rotterdam heeft besloten om naast de reeds bestaande diensten voor mid delbare scholierén, waar ook wel ouderen komen, aparte diensten te houden voor werkende en studerende jongeren van achttien tót dertig jaar. De diensten beginnen zondag 20 sep tember om half elf 's morgens. Ze worden iedere derde zondag van de maand gehouden in het Venster, Gou- vemestraat 133. MET klem heeft de voorzitter van het tuinder zelf gedaan, hetgeen niet het ge- Algemeen Verbond van Volkstuin- val is met oarkaahWV ders, de heer P. Visser uit Amsterdam, geprotesteerd tegen de suggestie de volkstuinen uit het Zuiderpark te ver plaatsen naar de voor recreatie bestem de strook ten zuiden van het Harenspoor. „Immers", zo betoogt hij, „de duizend volkstuinders in de Ziiiderparkgorde] hebben in totaal voor drie miljoen gul den geïnvesteerd." Ook de mening als zou de volkstuinder voldoende hebben aan 150 m2 in plaats van 250 m2 vond een felle bestrijder in de heer Visser. De huidige omvang van de tuin is de meest redelijke, zo meende hij. Wordt de tuin kleiner dan blijft er te weinig grond over om te bewerken en krijgt men een cam ping in plaats van een volkstuincomplex. In 1952 gold als norm dat er 5.2 m2 grond beschikbaar moest zij per inwoner, in 1962 was dit al teruggebracht tot 3,7 m2. In 1962 waren er veertig procent tui nen minder dan in 1952. Daarentegen steeg het inwonertal mea vijf procent. Hier komt nog bij dat de nieuwe com plexen ruimer gepland zijn dan de tuinen van vroeger. Dit om de zogenaamde on georganiseerde recreatie ook op de Volks tuinen te stimuleren. Met dit doel zijn de complexen opengesteld voor wande laars. ,Nog steeds is tuinieren punt één", zo merkte de heer Visser op," de zogenaam de kampeerders die 'hun tuinen verwaar lozen worden van de complexen verwij derd". De heer Visser betoogde tot slot nog dat de volkstuinen beslist niet het duurst in aanleg zijn, zoals is gesugge reerd. Het onderhoud wordt door de val is met pahkaanl^g. De voorzitter van de Rotterdamse Bond van Volkstulnders. de heer C. Lou- wer, pleitte voor het aanwijzen van grond, dfe permanent voor het volkstuin- wezen beschikbaar blijft Tegenwoordig moeten vaak volkstuincomplexen worden verpleaatst in verband met uitbreidings plannen van de gemeente. De heer Louwer wees verder nog op het veranderde karakter van de vólks- turn. Was het vroeger zo dat de opbrengst van de tuin tegemoet moest komen aan de lage inkomens van de man, thans is de aanleg meer en meer gericht op ver fraaiing. Eén en ander werd' zaterdagmorgen medegedeeld op een persconferentie die werd besloten imet een rondtocht over een aantal volkstuincomplexen. Het bestuur van de Centrale Veiling te Middelharnis heeft tijdens de algeme ne vergadering uiteengezet, dat het no dig Is gebleken een fusie aan te gaan met de veiliugsverenfginr Zuid Hollandse Eilanden te Rotterdam.-De gang van za ken op de veiling van Middelharnis Is zorgwekkend, voornamelijk als gevolg van de slechte resultaten van hét vorig jaar, zowel In de aardappel- als In de nienhandel. De leden van de vereniging schaarden zich eenstemmig achter het bestuursbeleid. Het bestuur heeft zich reeds, jaren met Player's GOLD LEAF TEMIDDEN van nog niet vol tooide huizenblokken, zanderige vegen en hoog tierend onkruid, is fisteren de nieuwe kapel van de Hervormde Gemeente Kralingen aan de Berlagestraat in de nieu we Rotterdamse stadswijk Alexanderstad in gebruik geno men.'Deze behuizing is de voorlo per van het definitieve kerkge bouw, dat naast de nu gereedge komen kapel zal worden neerge zet. Het interieur is in frisse tin ten gehouden en maakt een roya le indruk, Veel kerkgangers waren bij de opening aanwezig. Het was de laat ste keer dat de gereformeerden en gezamenlijk de dienst bijwoonden. In het vervolg zullen de gereformeerden, in dezelfde kapel apart 'hun godsdienstoefeningen hou den. Namens het college van kerk voogden droeg voorzitter E. B. Groeneveld het centrum van het kerkewerk aan de gemeente over. Hij herinnerde eraan dat het ge bouwtje op historische bodem staat Immers vroeger, toen Kralingen nog een zelfstandige gemeente was, heeft de Hervormde Kerk in de on- niddellijke omgeving van deze kapel gestaan. Met het binnendragen van de Bij bel, het doopbekken, broodschaal en beker werd de officiële ingebruikne ming afgesloten. Ds. W Radstake ging daarna in de Dienst voor. Als gedelegeerde der Gerefor meerde Kerk woonde de heer J. Koppel de opening bij, evenals de coördinator in de Alexanderpolder drs. W. G. F. Winia die namens de gemeente Rotterdam acte de pré- .ence gaf. OUDE TONGE. Tijdens een felle brand, die gisteravond in Oude Touge heeft gewoed is een gedeelte van de oudste boerderij van Goeree-Overflak- kee, die langs de provinciale weg tassen Oude- en Nieuwe Touge stond, in de as gelegd. De landbonwsehuur van deze on. der monumentenzorg ressorterende boer derij is geheel verwoest Omstreeks half tien ontdekte een'lid van de familie Pollemans, die de boer derij bewoonde, dat de schuur in lichter laaie stond. De gehele avond was er re gelmatig iemand fn de schuur geweest omdat er een koe moest kalven. De vrijwillige brandweerkorpsenvan Oude en Nieuwe Tonga, die de brand met negen stralen bestreden, wisten het aan de schuur gebouwde woonhuis, dat In middels was ontruimd, te behouden. De bewoners hadden direct na het ontstaan van de brand de binnenmuren tussen, woonhuis en schuur zelf nat gehouden. Mede omdat het woonhuis iets hoger is 'gebouwd en er een gunstige wind stond bleef de woning gespaard. In de schuur ging de gehele oogst verloren. Vermoedelijk zijn zes kalveren en dertien kalkoenen verbrand. De boer derij die werd bewoond door de heer M. G. Polleman was eigendom van Gravin de Chambure uit Hoogerheide (Noord Brabant). De schade die wordt geschat op meer dan een ton wordt door verze kering gedekt Over de ooizaak van de brand is nog niets bekend. In Suameer bij Bergum is gistermor gen door onbekende oorzaak de uit 1764 daterende boerderij van de heer B. Algra door brand volledig verwoest In de als opslagplaats in gebruik zijnde schuur verbrandden tweehonderd vijftig pakken hooi, enige boerenwagens en een ouder wetse sjees. Het gezin Langhout, man, vrouw en twee dochters, van 19 en 13 jaar, dat de boerderij tijdelijk bewoonde, werd in de slaap door het vuur verrast De dertien jarige Jannie sliep met haar zuster op zolder en werd wakker door rook. Het meisje riep om hulp, waardoor de be neden slapende ouders werden gewekt De boerderij stond toen al ia vlammen. Het negentienjarige meisje was reeds be wusteloos. In nachtgewaad begaven de ouders zich naar buiten. Via een tegen de muur geplaatste ladder kon het der tienjarige meisje de zes meter hoge verdieping verlaten. Met gevaar voor eigen leven bracht de heer Langhout zijn negentienjarige dochter ia veiligheid. De boerderij was in korte tijd een puinhoop. Van de inboedel van de bewoners kon niets worden gered. De schade wordt ge raamd op honderdduizend gulden. De boerderij was verzekerd. de komende ontwikkeling bezig gehou den Met het oog op de ontwikkeling van de fruitteelt op het eiland en gezien de enorme verbetering van de communicatie met het vasteland, werden ter verbete ring van de afzet en in nauw overleg met het Centraal Bureau van de veilingen contacten gelegd met de veiling Z.HE. te Rotterdam, hetgeen enkele jaren ge leden resulteerde in een overeenkomst van samenwerking, die tot heden voor beide partijen goede resultaten heeft op geleverd. Wil men echter tot een grotere eenheid komen, dan dienen beide veilingen een fusie aan te gaan. Reeds diverse verga deringen zijn gehouden om deze moge lijkheid in studie te nemen. Besprekingen met het bestuur van de Z.H.E. wezen uit. dat deze veiling in principe bereid is met een fusie akkoord te gaan. Als redenen voor een dergelijke fusie kunnen o.m. geTden; dat: a. in de toekomst de nodige investe ringen alleen mogelijk zullen zijn, wan neer de telers in een grotere organisatie zijn verenigd. b. bij een fusie mag worden verwacht, dat door concentratie van het aanbod de prijzen overeen zullen stemmen met de werkelijke marktwaarde. DE ROTTERDAMSE 3CHQUWBUR8 inlichtingen oen de kas sar of tel. 111766 f.r-fucfc* - Birtera pU«t««f> Vrij* keuz* In het kader van de Duitse week zullen Duitse en Nederlandse kinde ren van elf tot en met veertien jaar elkaar op 26 en 27 september in Rot terdam ontmoeten. Hoogtepunt van deze ontmoeting is het op 26 septem ber in de Veilinghai Noord te orga niseren creatief spel „We spelen gan zenbord". Ruim duizend kinderen en 130 lei ders werken aan het spel mee. Honderd groepjes van vijf Duitse en vijf Neder landse kinderen zullen afhankelijk van het met een dobbelsteen geworpen aan tal ogen een plaats krijgen in een vak op het ganzenbord. In elk vak werken de kinderen groeps gewijs een opdracht uit. Er zal wor den geboetseerd, geschilderd, getekend en gestempeld. Verder kunnen de kin- deren pantomime en poppenkast spelen, bloemschikken, muziek maken op ge- improviseerde slaginstrumenten, el kaar liedjes en woorden leren en een aantal gezelschapsspelen spelen. Er is een echte gevangenis, waar de kinderen moeten wachten totdat zij veriost worden. In de gevangenis kun nen zij mutsen plakken. Het ganzenbordspel is ontworpen door de secretaris van de Rotterdamse Jeugd Gemeenschap A. D. Steensma en staat onder leiding van de heren P. Beckmann en R. Kroon (vormgeving), C. EngeHe (handenarbeid), P. Hoene- vetd (zang en muziek). G. Bakker en A. D, Steensma (organisatie). Voor het begin van het spel wordt een gezamenlijke maaltijd in de kanti ne van Wilton-Fijenoord gebruikt Na afloop zullen de 550 Duitse deelnemers, uitgenodigd door de Stichting Haven- belangen, een rondvaart door de Rot terdamse havens maken. De Duitse kin deren worden ondergebracht in de jeugd herberg „De Windroos" en in de Ma- rinierskazerne.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1