eet iedere zondag IN DE VOOR STRAKS ter kennismaking QQ van 1.25 nu ylQ NIEUW! proef nu voor het eerst...echt verse koffie HEMA voor het eerst koffiebonen in vacuumpak familieberichten KWABTEÏ PBAKTIJKASSISTEITE f VOOR HET CADEAUFESTIJN VAN GROOT EN KLEIN mej. v. Apeldoorn NU voor de Kruscbea Salts 25giM ■pc-< Meuma- tische pijnen iVj Ml NU PULLMANTREIN a OQ 75 GRATIS BAGAGEWAGEN NU GRATIS i sYfV Kil iiiÉfis pMo Fm koffie om mee fe geuren DE ROTTERDAMMER Pagina 4 DONDERDAG 29 OKTOBER 1964 R. I. HORST heeft 30 okt. en 2 nov. geen spreekuur deze krant behoort tot het E. VAN DER VEEN - Tandarts MIXÏURA afscheidsreceptie 12 STUKS RAILS, H-O. SPOOR Hm TEZAMEN IN CADEAUDOOfc fantastische prijs van verdwijnen door bloedzuiverend KRUSCHEN SALTS tijdelijk - !^hN i'niwwwrriif NU 25 ct Koffiebonen, dat is pas echte koffie, vol aroma En nu heeft Niemeyer daarvoor een bijzondere verpakking: voor het eerst krijgt U gave, glanzende koffiebonen In een vacuumpak, een Suchtvrij, luchtdicht pak. Voor het - eerst geniet U van alle geur en smaak die koffie - zó van de brander - bezit. Voor het eerst proeft U...echt VERSE koffie. Niemeyer Gala koffie. WIES MOLL en ROB VAN BUIREN geven u, mede namens wederzijdse ouders, met genoegen kennis van hun voornemen in het huwe lijk te treden op vrijdag 30 oktober a.s. Huwelijkssluiting ten stad- huize te Rotterdam om 12 uur. Kerkelijke beves tiging en inzegening in de Jfieuwe Kerk, 's Graven- djjkwal 134 om 14.30 uur. Receptie in Restaurant hommerrijk, Straatw. 99, Rotterdam van 17.30 uur 19.— uur. Teek. adresMathenesser- laan 404 h, Rotterdam. Heden is nog vrij on verwachts in Christus ontslapen, mijn geliefde man, mijn zorgzame va der, onze beste broeder, zwager en oom GEERT JAN HOENDERMIS echtgenoot van R, van Engen in de ouderdom van 69 jaar. Rotterdam, 27 okt. 1964 Duizendschoonstraat 18c R. HOENDERMIS— van Engen G. HOENDERMIS Geen bloemen. De teraardebestelling zal D.V. plaats hebben vrijdag 30 oktober a.s. op de algemene begraaf plaats „Hofwijk" Delft- vreg 230, v.m. Overschie, te 3 uur. Vertrek vanaf het sterfhuis te 2.30 u. Heden nam de Heere, tot onze diepe droef heid, nog onverwacht, van ons weg, mijn innig geliefde Man en onze zorgzame Vader, Be huwd-, Groot- en Over grootvader BASTIAAN VRIJHOF in de ouderdom van 84 jaar. Ps. 43 5 ber. B. VRIJHOF—Huijser A. J, VRIJHOF H. VRIJHOF D. VRIJHOF— van Rikxoort J. 2WAAI,—Vrijhof A. B. 2WAAL Slikkerveer: G. v. WINGERDEN- Vrijhof G. v, WINGERDEN H. v. d. GRAAFF Vrijhof A. v. d. GRAAFF A. VRIJHOF H. ROOS—Vrijhof A. J. ROOS Predappio (Italië): C. VAN RIJSWIJK— Vrijhof J. VAN RIJSWIJK Klein- en achterkleinkinderen Rotterdam, 28 okt. 1964 C. D. Tuinenburgstr. 7a De overledene ligt op gebaard in het St. Clara ziekenhuis. Bezoek al daar zaterdagavond van 77.30 uur en zondag middag van 3.30—4 uur. De begrafenis zal D.V. plaats vinden maandag 2 november a.s. n.m. 3.45 uur op de begraafplaats te IJsselmonde. Vertrek van het woon huis te 3.30 uur. Geen bloemen. Heden overleed nog ge heel onverwacht» zacht en kalm tot onze diepe droefheid mijn geliefde moeder en behuwdmoe- der ELIZABETH CORNELIA VAN GENT Wed. van A. van Hees in de ouderdom van 76 jaar. Rhoon: M. J. HORDIJK— van Hees M. A. J. HORDIJK 's-Graven'nage: P. M. M. LEEUWENBURG J. LEEUWENBURG— Noordermeer Rhoon, 28 okt. 1964 Molendijk 44 De bijzetting in het Fa miliegraf zal plaatsheb ben maandag 2 novem ber a.s. op de Begraaf plaats der Ned. Herv. Kerk van Charlois, Charl. Lagedijk. Ver trek van het woonhuis te 2.30 uur. Aankomst begraafplaats te 3 uur. Psalm 23: „De Heer is mijn Herder". Heden heeft de Heere tot Zich genomen, onze lieve vrouw, moeder en grootmoeder, zuster, schoonzuster en tante TRIJNTJE WIJBRANDI—Zijlstra in de ouderdom van bijna 89 jaar. Uit aller naam: K. WIJBRANDI Rotterdam, 27 okt. '64 le IJzerstraat 30a De begrafenis zal plaats vinden zaterdag a.s. op „Hofwijk" te Overschie circa 2 uur. Vertrek van huis te 1.15 uur. De begraafplaats is te bereiken met de bus van de W.S.M. welke om 1.30 uur vertrekt vanaf het Centraal Sta tionsplein. Oogarts GOEREESESTRAAT 8 Familieberichten uit andere bladen Geboren: Kristien Briglt d.v. Wijngaarde-Velmede, Hotter- dam; Leonard Jan z.v, Sor- leefs-Hietdijk, Groningen; Aleyt Clara d v. Meijerman- Bosschaart, Rotterdam; Ja- queline Martine d.v. Hoogen- dijk-van Zijl de Jong, Am- hem; Hajo z.v. der Horst, Am sterdam; Mark Jan z.v. Bouw- Suzanna d.v. Dongen-Berk- hout: Tjitte Douwe z.v. Jager- Nauta, Warkum: Hlske d.v. Hofstra-v.d. Ploeg, Bomwlrd; Jantir.a Greta d.v Veenkamp- Zomerman. Uiteinde. Overleden: Pieter Huibert de Jager 72 jaar Dordrecht; Arend Hartog 68 jaar Dor drecht; Johanna Wouterse 69 jaar Dordrecht; Elizabeth Sto mers 85 jaar Amersfoort: Dirk Schlee 63 jaar Rotterdam; Louwe Bol 77 jaar Ten Boer; Willem Dijkstra 77 jaar Gro ningen; Geztaus Hekman 67 jaar Groningen: Pieter Bouw- kamp 47 jaar Haren; Trijntje Bouma 64 jaar Sneek; Hielkje 16 jaar Oudwoude; Janke An drea, 71 Jaar Holwerd: Sjoerd H. Huitema 7® jaar Workum; J. Tsepkema-Talsma, Drlesum; Andrianus Gijsbertus van Dix- hoom, 76 jaar, Bergen op Zoom; Ulpen de Haan 73 jaar, Ommen: Mr, W. Frewin Fruin, 72 jaar 's-Gravenhage, Lam- merdine Gesina Gooze Zijl, 71 jaar Br sum: Everhardus Wilhelmus de Jong 82 jaar Baam; Pieter Biever 53 jaar Scheveningen; C A J Onrust 83 jaar Driebergen: Pieter Bouw- kamp 47 jaar Haren; G. Dop Spiering Ede; J. Kemmeiing Arnhem; Willem Dijkstra 75 jaar, Groningen. Dat is niat nodig! Buckley's Mixture helpt er zeet snel afdirect voelt li verlichting, de prikkeling I verdwijnt, de luchtwegen wor den weer vrij. Zo gauw u j last krijgt van hoest, veikoud- held, griep of bronchitis, direct j naar uw apotheker cf drogist I en vragen naar m (christelijke dagbladeenheid met grote oplage) SCHIEDAMSEWEG 106 VLAARDINGEN vraagt voor zo spoedig mogelijk Aanmelden na 7 uur tel. 018984588. KOOPNU HEMA Ivoor volwassenen g Bij apothekers cn drogisten De van hoofd van de dr. H. Colijn- kleuterschool wordt gehou den op vrijdag 30 oktober a.s, van 8.30—9.30 uur n.m. in de Gereformeerde Kerk aan de Franselaan 114. Is ze niet beeldig deze BABYPOP Het haar kan gewassen, gekamd en met hairspray bespoten worden. En wat 'n snoezige kleertjes heeft ze aan n Juweelhè, mijn POPPENWAGEN En zo sterk. In twee kleuren. Met spatbordjes en gordijntjes I VANHOES EIGEN KASTEEL Om helemaal zelf te bouwen. Opklapbrug en afsluithek kunnen open en dicht gedraaid worden. Met 24 ridders ELEKTRISCHE SNELTREINLOCOMOTIEF blauw, 4-assig, 19,5 cm. Lang. Prijs los INTERNATIONAAL PULLMAN-RIJTUIG 4-assig, blauw/wit en aluminium, 24 cm. lang. Prijs los WAGON LITS RESTAURATIE RIJTUIG BTE| 4-assig, aluminium en blauw, 24 cm. lang. SLR JT Prijs los RIJKSPOUTIE-AUTO (zolang de voorraad strekt) INTERNATIONALE BAGAGEWAGEN Big JL 4-assig, blauw. 24 cm. lang. Prijs los. - TRANSFORMATOR (gelijkstroom), voor stoppen, voor- en achter- 4 A uit i B \m ':V Bevat- 4 actieve minerale zouten SiSBs met echt brandend toplicht, antenne, zwaailamp, snelheidsmeter en 69 VESTIGINGEN Kg-n-jtvin P-, '*1 -"jif Hfll. rJLï ?,1 CLAWS# P iS&Ui KORTING OP ,ELK PAK ZO LANG DE VOORRAAD STREKT SPAAR DE WAARDEPUNTEN, DIE U AANTREFT OP IEDER PAK. VOOR FRAAIE GESCHENKEN (ZIE ONZE GESCHENKENLIJSTI) NIEMEYER

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1