I B voor „weord"-koeriers Tarief voor m.m.-koeriers (eJuenku 425.- Auto's, Rijwielen, Motoren deze krant behoort tot het DE ROTTERDAMMER VRIJDAG 30 OKTOBER 1964 PERSONEEL, GEVRAAGD Gevraagd flinke kracht voor magazijn le of 2e Banketbakkersbédiende flink MEISJE jongste medewerker zelfst. huip in de huishouding EERSTE AUTOMONTEUR Automobielbedrijf BAKKER N.V. ADMINISTRATIEVE KRACHT ST. NIC0LAAS VERKOOPSTERS HAVENZIEKENHUIS ALS ASSISTENTEN nette avondwerksters flinke jongeman ?«ndn'EwfiT^e3r65VNaP MODISCH ACTUEEL VOOR VERWENDE KLANTEN 119.- 139.- 159- 179.- 197.- 225.- 119.- 159.- 139.- 179. 109.- 129.- 119.- VAN AALST BLOEMSIERKUNST VOORDELIGE AANBIEMVGEN SUÈDE „SPORTIEF EN ELEGANT MANTELS, KORTE JASJES HERENJASSEN MAR. VISSER 189.- 99.- 135.- MEUBELEN VAN V A N M A A R E N GOEDKOPER DAN ELDERS!! 385- 498.- W. VAN MAAREN ZONEN DIVERSEN Vliegreis naar JOHANNESBURG Te hunr aangeboden Lessen Te koop gevraagd JAN KWAST voor UW HOBBY SMEEDWERK Fa. W. J. PIETERS VOLKSWAGEN ONDERDELEN ACCESSOIRES en BEKLEDING DOLF VAN JEIJK EEN WAARDEVOL GESCHENK VAN DRAANEN CHINA GARDEN Nu thuis Chinees/Indisch eten I Laat uw meubelen moderniseren! Volwaardige voeding Reformhuis Natuurleven ALL-0-W00D KASTEN KOSTEN'S AUTOBEDRIJF Goudsesingel 5-7, Tel. 121580-134382 - Rotterdam Fa. H. P. v. Geest Foto en. film (christelijke dagbladeenheid met grote oplage) 1 tot 10 woorden j 1.25 - i Elke 1 tot 5 woorden meer0.60 Voor advertenties onder nummer 25 ct extra .Bewijsnummers alleen op verzoek (kosten 15 cent) Led per mm. 0.25 Bij kontrakt van 500 TO.m. 21 ct 1000 mm. 20 ct 2500 mm. 19 ct m.m koeriers kunnen worden ower 1 kolom (4 cm breed) of 2 kolommen :(8 an breed) Maximum- lettertype: 10, 12, 18 pat. (Spartan). Afwisselend werk Goede sociale voorzieningen. PAPIERGROOTHANDEL VAN STOLK EN REESE N.V. Ceintuurbaan *64 Rotterdam-Noord. Ro 102 GEVRAAGD Banketbakkerij WINKELMAN, Freericksplaat 19 R'dam-Hillegèrsberg telefoon 186567.. - Ro 102 GEVRAAGD voor huishouding en winkel Banketbakkerij' WINKELMAN, Freericksplaats 19, Rotterdam. (H'bérg) telefoon 186567. Ro 102 Gevraagd op techn. handelskantoor' Liefst ULO-o~o. Aanmelden: U.S. EQUIPMENT, Nieuwe Binnenweg 169. Telefoon 233269. Ro 102 GEVRAAGD in doktersgezin, intern. 5-daagse werkweek. Aanm. Dr. DE BOER. Rotterdamse Rijweg 62, Rotterdam-8. TeL 24 31 36, na 3 uur 's middags.- Ro 102 In ons automobielbedrijf is plaats voor een Die bij afwezigheid van de chef in diens plaats kan treden. Wij dénken dan vooral aan de werkindeling, het ont vangen van klanten, het adviseren en toezichthouden op het werk van de .monteurs. Wij zoeken voor deze functie-een man van circa 30 ,jr.. die kan bogen op ruime ervaring in de autobranche en over de benodigde eerste monteurs diploma's beschikt. Schriftelijke sollicitaties aan: Lui de Jonghstr. 1318..-— Rotterdam Tel. 152086. Ro 102 Verzekerfngmaalschappij „DE AUTO ONDERLINGEN" Bijkantoor te Rotterdam -- vraagt voor spoedige indiensttreding een vlotte Sollicitaties zowèl mondeling als telefonisch bij voorkeur tussen 2 en 4 uur aan ons bijkantoor HOOGSTRAAT 111, TELEFOON 13 22 15 - ROTTERDAM. Ra 102 Gevr. nette huishoudster," ge let.. bij heer alleen.Leeft, tussen 40 A 50 'jaar. Liefst Iemand van buiten. Br. ond. no. 2207 bur. v. d. blad. Ro.2 Verzekeringsmaatschappij in centrum R'dam zoekt meder werkers m. ULQ-dipl. en 20 tot 22 Jr. oud voor div, afdelingen.. Telefonische inlichtingen 010- 111720, 1st. 110, tussen 7 en 8 uur. 's avonds 010-240670. Rod! Gevraagd kapster, goed kun nende watergolven en aank. kapster en vergevorderd leer ling. Dameskapsalon Ghislaine. tel. 170573, b.gjr. 140996. Ro.2 Goed werk' eu goed wonen. Goed betaald werk en snel een woning voor vaklieden en niet vaklieden. 'Schrijf briefkaartje naar .Buitenhof", Hoogovens, Ifmuiden. Ro.2 Goed werk en- goed -wonen. Goed betaald werk" en snel een woning voor'Vaklieden' en niet vaklieden. Schrijf briefkaartje naar .Buitenhof", Hoogovens Umuiden. Ro.2 Huishoudster gevraagd bij oude gezonde dame met prettig ka rakter. Brieven onder no. 2215 bur, v. <3. blad, ,Ro. Kapster gevraagd voor- vrijdag en zaterdag of alleen zaterdag. Aanm.: mevr. v. Gooi, telefoon U2130. Eo" VROOM DREESMANN ROTTERDAM N.V. vraagt voor hele- of halve dagen. Dagelijks .melden van 10.00- 12.00 utir ën van 14.30 -16.00 uur bij onze personeels dienst HOOGSTRAAT in gang Leeuwenstraat: Ro 102 Goed werk en goed wonen. Goed betaald werk. en snel een woning voor. vaklieden en niet vaklieden. Schrijf briefkaartje naar .Buitenhof". Hoogovens. Umuiden. Ro.2 Goed werk 'én goed wonen. Goed betaald werk en snel een wontng voor vaklieden en niet- vaklieden. Schrijf briefkaartje naar „Buitenhof". Hoogovens. Umuiden. Ro.2 Goed werk en goed wonen, Goed betaald werk en snel een woning voor vaklieden en niet- vaklieden. Schrijf, briefkaartje naar .Buitenhof", Hoogoven». IJmuiden. Ro.2 Wegens uitbreiding van hef Haringvliet 2 - Rotterdam, kunnen nog enkele meisjes, 16-20 jaar voor de linnenkamer, keuken en huishouding geplaatst worden. Geen vuil of zwaar 'werk. Werksters- aanwezig.- Aanmelden bij de portier van bovengenoemd zieken huis èn vragen - naar het hoofd v.-d.huishouding. - Ro 102 Hulp ia de hnish. gevr. in gez' van 2 pers. Werkster aanw, Aanm. liefst tussen 6—8 uur. Tel. 131788 Mevr. Chabot, Krat Piaslaan 30. Rc.2 Pot Van Nes N.V., Groot- handelsgebouw B 1, vraagt ma gazijnbedienden voor gas- en electrische afdeling. Soklcita- tles (evt. ook 's avonds na telef. afspraak: tel. 010-119700- Ro.2 Pot Van, Nes. N.V,, Groot- handelsgebouw B 1, vraagt „by- rijders en expeditfeperaoneeL SoUicitatiès' (evt.--ook V avonds na tel. afspraak) tel. 010-119700. 'Ro.2 DRUKKERIJ' WEEBER i VERSTOEP N.V. vraagt voor'direct t werktijd van 17.30 - 19.30 u. Loon 2,— per uur netto. Aanmelden dag. tot 18.00 uur, Mariniersweg 9-23, Rotterdam-C. Tel. 137400 - Ro 102 Gevraagd: elee, lassers en-eer ste pijpfitters. Witkamp. s-Gra- vendijkwal 7c, tel. 255137. Ho - Gevr 2e en 3e banketbakkers- bediende. Banketbakkerij A. v. d Heuvel. West Kruiskade 32, tel. 23701S. Ho.2 Kantoorjuffrouw gevraagd, 16— 20 jaar. Moet goed kunnen re kenen. Zaterdags vrij. Br om der no. 2218 bur. van dit blad. RO. 2 AVRIJ'S SLAGERIJEN vragen voor de vleeswaren- fabriek- te Oversehie een ter algehele assistentie. Prettige fc-daagse werk kring. Vod.- een geschikte kracht hoog loon en prima vooruitzichten. r,_, Aanm. Overschiese Donss- straat 61. .Rol02 6. uur 258490." F. Fransen,. Oaes <je Vrieselaan 127.-Ro.Z ln ons radio- en. T.V.-teanj hebben -wij plaats voor een allround- T.V.-monteur. Prima vooruitzichten ~hoo*.salaris. Radio Star. Vie^ambachtsstraat 89, Rotterdam. Jeklenka KAM GAREN 55/45 Gedistingeerde flanel in d*)»11 kamgaren Tweedelig costuum in de zwaardere maten 481/4 tot 58 'A Driedelig costuum, hoogst modern. De moderne demlsaison-regenjas. Eventueel ook te leveren met losse, ui tknoopbare vacht- voering ROTTERDAM:Korte Hoogstraat I •HOOGVLIET: Winketcenlrum ROTTERDAM: Meent I VLAARDiNGEN: Liesveld ROTTERDAM: Katendr.Lagedijk 1 «LEIDEN: Haarlemmerstraat ROTTERDAM:West-Kruiskade I «ZEIST: Siotlaan Wolphaertsbocht 240, telefoon 79488. HOOGVLIET, Binnenban 33, tel. 163110. LOMBARDIJEN, Bierens de Haan-weg 16, telefoon 19 01 53. Lid v. d. lateriflora Bestellingen worden door de gehele wereld uitgevoerd. Ro 114 Dick van Aalst, woninginrich ting, Sandellngstr. 3, teT, 76591, Matrassenmaker!!, reparatie-In richting, Zwijndrechtsestr. 39 en 40. TeL 173959. Ro.14 Gordljnvelours Speciale aanbieding, zware kwaliteit, st, pool, enkele bijna onzicht bare foutjes, 10 verschillende moderne kleuren 7.S0 per meter. Gestikte dekens vanaf 17,95. Woninginrichting J. C. v. d. Kuyp, Bergweg 216, Zrv. Janstraat 141, tel. 241938— 285230. Ro.14 Pasfoto's binnen 5 min. ge maakt. Verbleken niet..Levens- lange gar. Walg, Meent' 127, R'dam. Klaar terwijl u wacht Ro.14 Prima slaapbanken v.a. 166. Vraag catalogus. ,JDe Specia list", thans Heemraadssingel 251, Rotterdam. Tel. 39938. Ook voor andere meubelen en vloerbedekking. Rol4. Probeer het eens met een koe rier. U zou niet de eerste zijn die toch een hulp vindt voor de huishouding, of toch een woongelegenheid op het spoor komt of toch een gebruikte goede fiets ontdekt. Probeer het eens. plaats een koerier. En groter wordt uw kans als tl het twee of drie keer achter een doet bijvoorbeeld met een dag er tussen. Ro.14 Pracht - collectie bloembollen! Alle soorten o.a. hyacinten, crocussen, tulpen. Paper Whi tes enz. bij J. Duiven, Vieram- bachtsstr. 133a, Tel. 234933. Ro 14 OngelooflijkKoopt u. ner gens! Moderne 2-pers. stalen slaapkamer, geheel met Skai bekleed, bestaande uit groot toogledikant met 2 aangebouw de nachtkastjes (extra fijn ge-- weven spiraalmatr,), 2 stoelen en tafel, iets aparts, volledige garantie, geheel compleet nu 279.-. W. van Maaren Zo nen, Rotterdam: Afdeling Bed den: Noordplein 1. tel. 288818, Hoogstraat 134 (bij Viaduct), tel. 11.66.87. Gorinchem: Hoog straat 12—14, tel. 2529. Ro.14 7/ prima pasv., moderne kl. 245,-, 217, vlotte modellen 137.50, 123.50 royale pasvorm 179.-, 157.- Moderne truien - Luxe handschoenen - solide'lederen kleding. Speciaalzaak suède en lederenkieding. Beijerlandselaan 161-163. Rötterdam-Z,, ;teL 278339.' Ro 117 SENSATIONELE BANKSTELLEN-VERKOOP I Kleine kantoorruimte. Lage huur, telefoon aanwezig. Brie ven onder no. 2224 bureau vut» dit blad. Ro.10 TEAK-BANKSTEL „PAULA" bestaande ,uit 3-zitsbank en 2 fau teuils, bijzonder mooie vormgeving, moderne bekleding, compleet ALLÉÉN BIJ VAN MAAREN, „VERMAARD OMZIJN LAGE PRIJZEN" NU BANKSTEL „GELDERLAND" bestaande uit 3-zitsbank, 1 hoge en 1 lage fauteuil, teak-armleggers, af gewerkt metSkai, bekleedmet een ijzersterke, platgeweven stof compl. 'ALLÉÉN BIJ VAN MAAREN, „VERMAARD OM ZIJN LAGE PRIJZEN" NU BANKSTEL „OLYMPIADE" 'bestaande uit 3-zitsbank en 2 fau teuils. alles op Polyether gestoffeerd, extra brede teak-armleggers, compL ALLÉÉN BIJ VAN MAAREN, „VERMAARD OM ZIJN LAGE PRIJZEN" NU DE VOORDELIGSTE MEUBELTOONKAMERS ADMIRAAL DE RUYTERWEG 33 - ROTTERDAM (tussen Jonker Fransstraat en Heliport, de zaak met de opvallende pui), telefoon 11-54.69 GORINCHEM: Hoogstraat 12-14 telefoon 2529 Ro 117 Gloednieuwe wasmachines v.a. f 85. 50 liter inlioud met schoonheidsfoutjes. Originele f a brleksgarantle; Kredietser vice, Waanders, Ruilstr. 4 en 8, lel. 55225. Ro.17 Bedden Bijvullen, overtrekken enz. Het oude vertrouwde adres. Meer dan een halve eeuw ervaring. L. de Jong. Ko. ïZwart Janstr, 116, tel, 243655, Voetballen no. 3. Handgenaaid. Patentslulting 13,75. Strieder's Lederhandel, Groene HlUedijk 201, tel. 77463, Rotterdam-Zuid. Ro.17 Schrijfbureaus ln alle maten, vanaf 52,50 t.v. tafels vanaf 22,50, Meubelmakerij Jac. Stuut, Buitenhofstr. 36, tel. 257753. Ro.1T Vrijdag-zaterdag koopjes: da mes vachtlaarsjes 9,89. dames flatjes J 3,89, dames mokkasms 3,89. heren vachtlaarzen f 9,89, jongens molières 7,89, kinderschoenen 3,89. Delta huls fabrieksverkoop, Van Lennepstraat 16, Noordmolen straat 21, tel. 154119—155988— 284587. Ro.17 Behang. Enorme collectie in alle prijzen. Schot, Pretoria- laan 97, tel. 72439. Ro.17 Huur nu een koelkast voor 12 per maand zonder voor uitbetaling maar met recht van koop. Morgen ln hulst Bel dan VOór 6 uur 010—120705 en 's avonds 070-863977. Ro.10 Zuider Bruidshuis verhuurt en verkoopt nieuwe bruidstoilet ten: ook huren van zwarte herenkleding, Dordtselaan 60c, gesloten huls. Tel. 279429. Ro.10 Uw wasmachine vanaf 25 per mnd. Huur met recht van koop! Alle merken. Westersin gel 44, tel. (010) 135025, Rotter dam. Ro.10 Huur uw koelkast met recht van koop voor 20 per-maand. Diverse merken. Radiotax. Mid dellandplein 19, Rotterdam. TeL 010—237119. Ro 10 Huur nu T.V. met recht van koop voor f25 per maand. Alle merken. Radio Tax. Middel landplein 19, R'dam, tel. 010- 237119. Ro.10 J.van Boren verhuurt nieuwe auto's en busjes zonder chauf feur. Plompertsraaf 30, telef. 71901. Rotterdam-Z. Eindpunt lijn 2. Ro.10 50 nwe. V.W.'s zonder chauf feur, 9 pers. busjes. Open en gesl. bestelauto's en luxe V.W.'s.' Nu ook Opel Rekord, Caravan en Opel Kadett '64. Garage A.V.O. Ketelaarstr. 9 bij de Baan. Tel. 13S450—48862. Van Bokelweg 2, Schiedam, achter het station. Tel. 150940. Ro.10 Speciale spoedcursus. Autorij school van Drielen lest nu óók in nieuwe Ford Taunus: Dante- straat 328, tel. 194720. Ro.l Neem een spoedcursus autorij den voor ƒ60 (10 rijuren). BIJ autorijschoolKloots, Mijnshe- renlaan 21a, tel. 70620, b.g.g. 173071. Ro.l Te koop gevraagd fabrieks- en mag. opruimingen, schadegoe- deren, monstercollectie etc., onverschillig welke branche. Gebr. De Lange, Goudsesingel 24, tel. 113811 en 137866. Ro.l voor ouders of fam. van emigranten! Uitreis 16 dec., terug 9 febr. '65, 1650,—' per persoon. InL Amsterdam Air N.V.Schiphol 18 49 45 of bij uw reisbureau. Ro 114 Grote sortering Reveil- en tirfixbouwdozen - Fleischmann treinen. Zojuist ontvangen nieuwe serie Faller bouwdozen. JAN KWAST - is onbetwist de bouwdozenspecialist, Hoogstraat 99 Schiedam telefoon 67 0 09. Ro 114 Winterjas of colbertcostuum? Prima stoffen, pasvorm, af werking. Ook moderniseren enz. Kleermakerij Straasheym. W. de Withstraat 51. tel. 123391. Ro.14 Vogelliefhebbers! Heden ont vingen wij de le zending prachtige Japanse nachtegaals. Firma J. Rustwat, Jonker Fransstraat 96. tel. 141717. Ro.14 halltafels, consoles, salonta fels, bijpassende spiegels met en zonder verlichting. LIJNBAAN 39. TEL. 112416. ROTTERDAM. Ro 114 Kunstgebittenreparaties, le kl. werk onder vóll. garantie. Bil lijke tarieven. U kunt er ro wachten. Instituut .JDentilia Hoogstr. 40. tel. 126010, R'dam. Ro.14 Maak geld van wat u niet meer gebruikt, plaat» een koe rier. De ervaring leert dat u er dan het meeste voor krijgt. Veelal bent u bet binnen een dag kwijt. Noem een (redelij ke) prijs in de koerier. Bat werkt het best.'Bel 115588 en vraag naar toestel 58. Ro.14 Gebruikte dingen omzetten In geld. Velen deden; het met een koerier. Merkwaardige erva ringen. Noem een redelijke prijs ln de koerier, dat werkt verbluffend goed, Schriftelijk of telefonisch opgeven aan ons kantoor. Ro.14 Babyhuls 't Keldertje. De Vliegerstraat 43a. Wiegen, boxen, commodes, vouwwagens en stoelen, altijd voordeliger. Tel. 258387. Ro.14 Kant-en-klaar-aanbledlng! U kamer kant-en-klaar belegd m ijzersterk .JMatex" Staal tapijt 100 cm breed, compleet gelegd 6.40 per meter: met .JMatex" de luxe, Sisal tapijt 100 cm breed compl. gelegd 7.49 per meter; met extra zwaar „Ko- ta" Sisal tapijt 100 cm breed compleet gelegd 7.98 p. me ter; met origineel „Jabo" ta pijt. 100 cm breed, compleet gelegd 5 8.75 p. meter W. van Maren Zonen, Rotterdam: Aid. Textiel, Neordplein 11. tel. 243481: Gorincbem: Hoog straat 12—14, tel. 2529. Ho.14 Slaapbankstellen, bankstellen, eethoeken. Slaapbank v.a. 210. Uit eigen fabriek. Riet veld, Jonker Fransstr. 108. Rol4 Shaver dealer de enige speci aalzaak ln Nederland voor droogscheerapp. Keus uit 39 modellen. Rotterdam: Bergweg 345, tel. 82293. Den Haag: Noordwal 10. Tel. 1U44T, Ro.14 Sportmassage en voetverzor ging. Pedicuur salon „Esterel- la". Bellamystraat 62 Alleen volgens afspraak, tel. 153615 b.g.g. 153073. Ro.14 D loopt op een koopje? Uw trap van 16 treden kant. en klaar gelegd met een redamo „Forta" dubbel-bouclé - lopér m. bijlevering van roeden, ogen en band, geh, compl. nu 28.50, id. met een prima KOM sisal loper geheel compl. 45.50. Idem met een Kota de Luxe Sisal loper compleet f 4750. Id. m. een IJzersterke orig. Jabo loper geh. compl. nu 49.50. W. van Maaren Zonen. Rotterdam: Afd. Tex tiel, Noordplein 11. Tel. 243481- Gortnchem: Hoogstr. 12—14 tel. 2529. Ro.14 i Kogelvangerstraat 10. hoek Bajonetstr.," teL 234306.'Rb 106" voor dames, heren en kinderen vindt u bij Horloges, ringen, armbanden, manchet knopen en dasspelden, In goud, zilver en doublé. HET VOORDELIGSTE ADRES VAN ROTTERDAM Jonker Fransstraat 61-63 Tel. 12 30 55 Ro.114 exclusief Chinees/Indisch restaurant Ontbreekt U de tijd om gezellig in ons res taurant te komen eten Belt U ons even op, tel. 253125-253115. U kunt Uw menu dan komen afhalen. Menu's in allerlei variatie, in allerlei prijsklassen. Vraagt prijslijst. NIEUWE BINNENWEG 317 - t/o GRAND STUDIO Ro 114 Nieuwe bekleding, spuiten of repareren. SPU1TERIJ - MEUBELMAKERIJ - STOFFEERDERIJ FA. GODSCHALK. Meermanstraat 36, Dirk Smitsstraat 38. telef. 138760-17529S, Rotterdam. Vraag gratis prijsopgave. Ro 114 is ook belangrijk voor kinderen. Begin er tijdig mee. U kunt hiervoor terecht bij Oostzeedijk 21. teL 122703 en 129640; Adriën Milderstr. 93, tel 30113; Pannekoekstraat 81, teL 137773. Ro 114 WORD WAKKER loop niet naar een koeke- bakker. maar naar een vak man. 2 fauteuils, 4 stoelen overtrekken v.a. 27.50. G. Geneuglijk. Pleretstraat 35a, Noord. tel. 113551 na 5.30 u: 120629. Ro 114 Gaat u trouwen of heeft u een nieuwe woning? Krediet voor iedereen tot J 5000, voor aan schaf meubilair, woningtextiel. Vr. gratis folder, dan krijgt u algehele inlichtingen. Postbus 1371. Rotterdam. Ro.14 Nerveus? Gejaagd? Schieffer's bloedwijn helpt bijzonder snelt Bevat alrttef Leclthine, vitami nen en mineralen. Werkt biovl- taal. Exclusief bij apothekers en drogisten. Ro,14 Uw oude bed 's morgens ge haald, wordt 's avonds prima gerepareerd weer thuis be zorgd. Vraag prijs. Beddenma kerij Hendriksen, Oostplein 51, naast Vrije Volk. tel. 131992. Voor 19 per mnd. geheel in het nieuw. Kledingmagaz, Vic toria. Hoogstraat 97. Rotter dam, tel. 117115. Vr. gratis fol der voor dames-, heren- en kinderkleding en suède jasjes voor dames en heren. Aparte spreekkamers. Ho.X4 Zachtboard- of plastic pla fonds. In een dag vakkundig gelegd. Vr. vrijbL prijs. De N oorderhouthandel, Benthut- zerstr. 3S, tel. 81711 en 141914. Bert van Leave heeft gevon den: échte Hollandse klompen. U kunt ze ook vinden bij Ver hoef. Kerkstraat 1. Berkel. Bij elk paar gratis 1 sigaar. Ro.14 Jonkers' Kantoormachinehan- del N.V. Binnenweg 258, hoek Cl. de Vrieselaan. naast spaar bank; ls en blijft het voorde ligste adres v. alle merken kantoormachines, telef. 34981- 58930-199260. Zaterdags tot 6 uur geopend. Ho,14' 20 soorten kasten voorradig. Rotan meubels, v«rfva rer», schrijfbureaus coioviayl te gels enz. enz. M»rl»»tte»r 43. Schiedam, teL «2959. Schietbaanlaan 9, Rotter dam. tel. 232195. Ro 114 Duitse herders 6 weken, 8 we ken. 5',i mnd, 2 jaar. witte dwergpoedels 5 mnd, zwarte middenslag poedels, pekingees- je enz. Dierenhandel Renders, Brede HUledljk 34b, R'dam. Tel. J71934. Ro.14 hef OUDSTE en BETROUWBAARSTE adres sinds 1920 ;j- Opel Caravan met.div. acc. nieuw model, kl. wit 1964 Opel "Rekora i700 4-deüts met TOlclak, div. ace. 196X Opel Rekord 1700 3-deüts met heater, div. acc. 3962: Opel KapitSn ied. bekleding''én-radio I960' Opel Kapitan led. bekleding en schuifdak I960 Peugeot 404. met schuifdak.- en radio, kl.grijs 1962 Peugeot 404 met schuifdak, kleur wit 1962 Peugeot 404 niet schuifdak. kleur licht-grijsl1961/1962 Peugeot 403 5-deurs stationcar met div. acc1962 Fiat 2300. led. bekleding en radio A.-,1962 Fiat 1500 led. bekleding, schuifdak en radio 1983 Fiat 1300 led." bekleding en div. acc. 1963 Mercedes 220 S cabriolet met radio, div. acc. 1957 Mercedes 220S met schuifdak en radio 1957 Mercedes 190-diesel met radio en div. acc1960 Taunus 17 M supér 2-deurs met div. /acc1961 Taunus 17 M de luxe. 2 kleuren, div. 'acc. 1959 Taunus 12 M stationcar,- 1500 cc motor, div. acc. 1904 2 Consul Cortüia 'dé-Tuxe met div. acc1963 Vauxhall Victorde' luxe, led. bekleding, div. acc. 1962 B.M;W. 700 type luxus inet div. acc1962 Simca 1000.de luxe, led. bekleding, div. acc1963 Volkswagen de-luxe met'roldak, kleur wit 1963 3 Volkswagen de luxemet div. acc. 1958, 1959, 1960 2 Renault Dauphihe; mét schuifd. en div. acc. '59 en '60 Bovenstaande gekeurde automobielen worden verkocht met volledige garantie volgens JBOVAG-bepalingen. Inniil en financiering. 's-Avonds en zaterdags geopend. Ro 1Q6 Voor een prima gebruikte mo tor, scooter of zijspan naar motorhandel Van Es, Gaffel straat 5, Rotterdam, 3 mnd. garantie. Inruil, financieren. Tel. 010—54089. Ro.0 Autofinanciering. Hogeweij en Bastlaanse. Rotterdam, Hoog straat 111. Flevogebouw, kamer 108, tel. 120749 en 120754. Ho,8 Naar A. Alblas voor bromfiet sen, rijwielen, autopeds, drie wielers. voordelige rolschaatsen enz. Reparatie en onderdelen voor alle artikelen. Paul Kru- gerstraat 113, tel. 75959. Ho.6 Voor een brommersortering, in ruil, event, gemakkelijke beta ling? Alom bekend, naar Willy van Gent, Walenburgerweg 143, tel, 289800. Rotterdam.. Ro.6 Autosloperij A. Visser Sc Zn. N.V. Ommoordseweg 48, Rot- terdam-14. Tel (010) 138347 vr. te koop; Schade-auto's van 1956-1954. Zéér hoge prijzen! Ruime keuze onderdelen- voor radig. Na 18 U.: (010) 131623/ 184590. Ro.6 inruil-automobielen aange boden (nieuw verkoop) 1ste eigenaar, met ANWB-keu- ringsrapport. Mercedes Benz 220 '64 Mercedes Benz 220 S '63 Mercedes Benz 220 SE '62 Mercedes Benz 220 S '58 Mercedes Benz 220 S '60 Mercedes Benz 180 '58 Vauxhall Victor Super.. '63 Chevrolet Impala '63- Jaguar MK 10 '63 Opel Kapitan Lux- '62 Austin A 110 '62 Fiat 1300 '62 Karmann Ghia 1500 '62 Morris 1000 schuifdak.. '60 Citroen Ami 6 "62 Saab '59 Opel Rekord "62 Peugeot 403 billijk "62 V.W. 3d. bus billijk "60 Peugeot combi diesel "61 GROENENDAAL 29 Sotterdam-C. Tel. 383235—141990 wo„ do„ vr.-avond geopend garage Berkelstraat 41—43. Ro 106 Uw adres voor Dauphiné en Renault» 4 met 3 mnd. garan tie. financieren Renault Service Station. F. M, Buijs, Croos- wijkseweg 133, tel. 136198 b^.g. 143537. Ro.6 Bandenpech? Alle maten gebr. autobanden: Ook 16-inch, ink., verk.. ruilen. A. Bouman Lan ge Hllleweg 6. tel. 71542. Ro.6- V.W.-busJcs vanaf 1956. Opeis Caravan vanaf 1958. Met rijks- keur. Directe;financ. Vosco- West-End, Vlaardingerdijk 247b. Schiedam. .Tel: -267174. b.g.g. 01899—2948.- V.. Ro,8 Div. Opeis Rekord en Kapitan. Bouwjr, vanaf 1956 t/m 1960. En Volkswagens met rijkskeur. 3 mnd. gar., dir. financiering. Vosco-West-End, Vlaardinger- dUk 247b, Schiedam. Tei. 010 267174. b.g.g, 01899—2S48. Ro. 6 V.W. de luxe met schuifd. type '64, 19.000 km geL 4250,- V.W. de luxe '61 2700,- V.W. de luxe '59 ƒ2300,- Opel Rekord '59 ƒ1830,- Opel Caravan '61 3500,- Simea Monthlery '61 2500,- Simca Etoile '61 ƒ2500,- Fiat 600 '58 1100,- Austin Cambridge '59 met radio en schuifd. 2400.4 Plymouth '57 6 cil. met ra-' dio, plaatwerk slecht 600,- 2 V.W. bestel '61 1650.- en 1850,- V.W. Pickup '61 ƒ2000,- A1 deze wagens verkeren in prima conditie en zijn niet ingevoerd. Inruilen - Financieren GEBR. GIJSENBERGH,, Bergse Linker Rottekade 59, Tel. 184860-135611-183247. Ro 105 Voor een goed portret, speciaal kinderfoto's naar Foto „Hoose", Dordtselaan 44. teL- 74347. Ro.15

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1