WARM - - STEE I Voor U: Së twee retour eerste klas New York.... Tarief voor „woord"-koeriers Tarief voor m.m.-koeriers mmmk een vauxfiall gaa^g Nieuwe Wereld open. ELECTR0-M0NTEURS Gevraagd ZELFSTANDIGE HULP LOODGIETERS MEISJE 12iaor29.75 Foto „BAM" voor bruidsfoto's, trouw- en kinderreportages MEUBELEN VAN VAN MAAREN GOEDKOPER DAN ELDERS!! 385- N. VAN MAAREN ZONEN 425- 498,- T.V.-apparafen vanaf 98.- DAMESKAPSALON „ALIDA" NAPPA DE GROTE MODE CAMEL MANTELS vanaf ƒ139 Suède mantels Dames-, Heren en kinderkleding B0NGERS AUTOBEDRIJF Gebrs, Gijsenbergh Snackbar „EURO-HAP" H00IDRIFT 38 TEL. 253633 EEN WAARDEVOL GESCHENK VAN DRAANEN ALL-O-WOOD KASTEN ZELFSTANDIG BOEKHOUDER LA CO ZACHTB0ARD PLAFOND in één dag klaar - Tel, 010-12.69.33 Laat uw meubelen moderniseren! APPELKOONTJE Chinees-Indische gerechten RESTAURANT CHINA GARDEN JAN KWAST voor UW HOBBY SMEEDWERK Fa. W. I PIETERS Heef} u zelf stof PRIMA COUPE WORD WAKKER G. Geneuglijk DE ROTTERDAMMER Pagina 4 VRIJDAG 6 NOVEMBER 1954 PERSONEEL GEVRAAGD 9 iw27. *^5 jaar" 19.^5 ki.st.p.m. FOTO EN FILM VOORDELIGE AANRIEDINGEN Radio, Televisie, Grammofoon Te koop aangeboden Auto's, Rijwielen, Motoren Te hnnr aangeboden DIVERSEN Muziek* instrumenten Te koop gevraagd Te hnnr gevraagd Lessen aan I/omruil «ïeUWe mfB\i tl I ROTTERDAM; FIRMA H. W. VAN CORP ZONEN Gaesbeekstraat 98 Telef. 72900 (OIO). Wijnstraat 84-86 Telefoon 134815 (010) Plaatst een Koerier# 't is dè manies 1 tot 10 woorden f 1.25 Elke 1 tot 5 woorden meer0.60 Voor advertenties onder nummer 25 ct extra Sewysnummers alleen op vereoek (kosten 15 cent) Loc per ma. G.25 Bij kontrakt van 500 m.m. 21 ct 1000 m.m. 20 ct 2500 m.m. 19 ct axm, koeriers kunnen worden gezet over 1 kolom (4 cm breed) of 2 kolommen (8 can breed) Maximum lettertype: 10, 12, 16 pnt. (Spartan). FIRMA ,ELECTRA Dordtsestraatweg 727 vraagt voor direct Hoog loon Goede sociale voorzieningen. Aanmelden dagel. van 9-17 uur, donderdag en vrijdag van 9 - 19.30 uur. Tel. 010 19 41 45. Na IS uur TeL 010 23 91 40 of 070 90 04 44. Ko 102 in de huishouding in doktersgez. Intern, 5-d, werkweek. Aanm. Dr. de Boer, ït'damse Rijweg 62, R'dam-8. tel. 24 31 20. na 3 uur. Ro 102 Gevraagd Van 't Hoff Boezemsingel 42, tel. 136633. Ro 102 Gevraagd een net voor veilingkantme. Prettige werkkring, goed loon. leeftüd 20 tot 25 jaar. G. D. DE REUS Boergoensestraat 37 Tel. 275063. Ro 102 Beginnend assistent-aceountant. Minstens Mulo opleiding. Erva ring niet strikt vereist. Soil. Accountantskantoor Ben Hol lander, Envieh en Huizer. Un- gerplein 2, tel. 281008, R'dam. Ro.2 Gevraagd weekend kapsters, Bameskapsalon „Ba Femme", Soetendaaïseweg 42, tel. 80197 na 6 uur 75384. Ho2 Gevraagd kapster. Dameskap salon J. J. v. d. Horst, tel. 191142, Bovenstraat 57, R'dam. RoJ Gevraagd nette kantinejuf frouw. Clubgebouw Feyenoord. Oost Varkenoordseweg 12. RO.2 Wegens huwelijk v. d. tegen woordige zuster, gevraagd in tehuis voor oudere dames een verpleeghulp. Inl. bij zuster V ermeulen, Stadhouderslaan 124, Den Haag. Ro.2 Bas van der Heyden vraagt caissières en verkoopsters. Hoog loon',' 5-daagse werkweek, pret tige werkkring. Aanmelden: Schans 8, Fieinweg 226, Math, plein 8, MiddeUandstraat 87, Franselaan 246. Ro.2 Bas van der Heyden vraagt magazijnbedienden 16 tjn. 20 jaar. Hoog loon, 5-daagse werkkring. Aanmelden: Schans 8, Fieinweg 226, Math, plein 87, Middeilandstraat 87, Franselaan 246. Ro.2 VerpleeginrichtingErkina Ma ria vraagt ervaren, verpleeg hulp voor dag of nacht. Salaris volgens gemeenteregeling Ma- thenesseriaan 343, telef. 233751. Ro2 Kapsalon Godschalk vraagt leer!.-kapster. Hogenbanweg 385, Schiedam. Na 7 uur tel. 153997, Ro.2 Gevr.' Hulp" Ld. huishouding v. d, of d. en n. In een gezin waar vrouw ontbreekt. Inl. J. Colijn, Buitendijk 142. Hank N.Br.' Ro2 Stichting de Rustenburg vraagt werksters goed loon. Aanmdf- den Mathenesserlaan 491. Tel. 237625. Ro.2 Makelaarskantoor in het cen trum' vraagt opmakers van hrandpolissen. Goede salarië ring. Br. ond. no. 2212 bur. v. d.' bl. Ro.2. In ons radio- en T.V.-team hebben wij plaats voor een allround T.V. monteur. Prima vooruitzichten hoog salaris. Radio Star, Vierambachtsstraat 89, Rotterdam. Ro.2 Verzekeringsmaatschappij In centrum R'dam zoekt mede werkers m. ULO-dipl. en 20 tot 22 jr oud voor div. afdelingen. Telefonische inlichtingen 010 111720, tst 110, tussen 7 en S uur. 's avonds 010—240670. Ro.2 Op klein kantoor gevraagd administratieve kracht voor 'eenvoudig administratief werk. Alle leeftiiden. Tel. 25980D (tot 6 uur). Ro 2 Gevraagd voor direct: leerling verkoopster 15 16 jr. A.B.C. Bazar, Groene Hllledijk 220. Aanmelden tussen 4 en 6 uur. Ro.2 Gevraagd Geroutineerde hulp in de huishouding zelfstandig werkend. Kermis van teken Voor hele dagen per week. Bij gezin met 2 kleine kinderen. Mkdern huis. Goed loon. tele foon 138(06. R» 2 Garage A. M, Jaossens, Blok- makersatrait 7-9, R'dam, tele foon 231980 b.g.g. 245680, Ver huur zonder chauffeur V.W. de luxe met roldak, V.W. bus je en bestel Anglia's en Con suls. Ro2 Gevraagd meisje en Jongen, tn Groenten- en fruitzaak. 5- daagse werkweek, J. C. van der Kan, Ganzerikplein 3, Sebiebroek. tel. 167798. Ro2 Gevraagd jong meisje als hulp in de huishouding bij echtpaar met baby. H'berg, tel. 227037. Ro 2 Pittig nylon jack ïn modern zwart en blauw. Ook de ca puchonismei warme Terlenka vulling ge- Glcd, tricot nyion jock op schulmpias- ti c gecacheerd. Worm en waterafstotend met winddichte Helanca manchetten. 4-17 jr. kl,st.p.m. IK»: capitonneerd. v/a 4 jaar. V. +sii8SI kl.st.p.m KvWW*** WV 7 Practiieh foam-back jack met als jeugdige noot een makkelijk te reinigen gebreide kraag. Amerikaans vliegerjack met im. Beaver kraag, onverwoestbare ritsslui ting en heerlijk veel zakken. Van 12-18 jaar. alle matenQ ,75 Aan twee zijden te drogen nylon-jack met warme, wasbare Terlenka vulling en "Helanca" manchet ten, 4-17 jaar, 8 jaar 9 g go kl.st. p.m. xonstoAM IOHE80AM lOmiCAM lonttcAM hoogviiet Wei («Kruiskade Ken» Hoogitraet 5 M««nt S Katondr. icgadljlc Wfnkslcsntr um VLAARDINGEN: Itesvald LEIOEN t Ha ar («ra merit toot ZEIST t Sfolfaan lw~ tm Nwe. Binnenweg 221 Tei. 34853 - Rotterdam. Ro 115 SENSATIONBLE BANKSTELLEN-VERKOOP 11 TEAK-BANKSTEL „PAULA" bestaande uit 3-zits'bank en 2 fauteuils, bijzonder mooie vormgeving, moderne bekleding, compleet ALLÉÉN BIJ VAN MAAREN, „VERMAARD OM ZIJN LAGE PRIJZEN" NU, BANKSTEL „GELDERLAND" bestaande uit 3-zitsbank, 1 hoge en 1 lage fauteuil, teak-armleggers, af gewerkt met Skai, bekleed met een ijzersterke, platgeweven stof, compL ALLÉÉN BIJ VAN MAAREN, „VERMAARD OM ZIJN LAGE PRIJZEN" NU BANKSTEL „OLYMPIADE" bestaande uit 3-zitsibank en 2 fauteuils, alles op Polyether gestoffeerd, extra brede teak-armleggers, compleet ALLÉÉN RIJ VAN MAAREN, „VERMAARD OM ZIJN LAGE PRIJZEN" NU DE VOORDELIGSTE MEUBELTOONKAMERS ADMIRAAL DE RUYTERWEG 33 ROTTERDAM (tussen Jonker Fransstraat en Heliport, de zaak met de opvallende pui), telefoon 11.54.69 GORINCHEM: Hoogstraat 12 -14 telefoon 2529. Ro 117 Flinke hulp i. d. hulshouding gevraagd voor d. of d. en n Mevr. de Graaft Genesietetr. 1 Oap. a. d. IJasel. Bo2 Avrij's Slagerijen vragen voor de vïeeswarenfabriek 4e Over- sehie een- flinke jongeman ter algehele assistentie. Prettige 5- daagse werkkring. Voor ge schikte kracht hoog loon en prima vooruit-richten. Aanmel den Overschiese Dorpsstraat 81. Ko2 Avrij's Slagerijen Middelland- plein 23 vragen een leerling verkoopster. Prettige 5daagse werkkring en goed loon. Tel. 33551. Ro.2 Vanaf heden zijn wij weer elke dag geopend met een .grote collectie Aïïe apparaten volledige garantie. KOSTER, Schiekade 169, Tel. 249375, Rol07 Inhouw 2de programma S9. Antenne voor 2e programma ƒ60, In 1 dag gereed. Radio Bezemer» Witte van Haemste- destraat 23, (bij Middellands- plaln), Rotterdam, tel. 010- 253100, Ho.7 lot ƒ600 voor nw oude T.V. apparaat bij aankoop nieuwe, type 1865 (met 2e program.) UHJF. Bekende merken. Radio Electronics, Freericksplaats 15, Botterdam, Tel. 010—188125— 188529, Ro.7 ludermeco geeft tot 30 nov. 6 p, cm beeldbuis bij aankoop van de nieuwste 59 cm-t.v. met 2a net. Alleen de goede beken de merken. Bel nu direct voor vrijblijvende demonstratie bij tl aan huis. Tel. 010-233473, ölö- 170079, na 0 uur 010-257948 of Icorn evea kijken. Van Speijk- straat 30 of Oranieboomstraat 104. Ro7 Televisie! Model 1965 nieuw 645, 59 cm, klassemerken, te kust en te keur, nieuw en occasion „Correct", Zaagmo lenstraat 102-106, tel. 48239, (waar service reeds 24 jaar wet is),-Ho.7 T.V.-occaslons. Slecht weer? Gezellig een T.V. In huis! Reeds voor 165 kunt u bij ons terecht. Schriftelijke gar. Financiering mogelijk. Radio Bezemer. Witte van Haemste- destr. 23 (bij MJddeJjandpleta), Rotterdam, tel. 010-253160. Ro.7 Nu of nooit 53 cm-t.v. met 2e net J 395, 495. 595 en 695. 1 jaar schriftelijke garantie. Gespreide betaling mogelijk Bel nu direct voor vrijblijvend demonstratie aan buis. Inder- meco, tel, 010-236473-170079, na 6 uur tel. 010-257948. Ro7 T.V. defect? Bel dan Inderme- co. die helpt u direct. Rep. L:dien mogelijk bij u aan huis. (Geen avond zonder beeld). Tot 's avonds 11 uur bereikbaar. Tel. 236473—170079, na 6 uur 257948. Ro 7 Snelservicedlenst reparatie aan T.V. Radio en bandrecorders al le merken rep. Indien mogel. aan huis. Wij plaatsen gaarne uw REM of Ze band antenne. Billijk tarief en gar. Tel. 177134. Indien geen gehoor wordt uw gesprek op de band opgenomen. Ro.7 DOOR 35-JARIGE ERVARING 'N BETERE HAARVER- ZORGING SAUNA-WAVE - GOLD-WAVE - HAARSON- NE - MODELING ALLE KLEUESPOELINGEN. TEL 33762 - GROTE VISSERIJSTRAAT 8 E. Ro 117 Behang. Enorme collectie in alle prijzen. Schot, Pretoria- laan 97, tel. 72439. Ro.17 Gloednieuwe wasmachines v.a. f 95. 56 liter inhoud met schoonheidsfoutjes. Originele f a brieksgarantie. Kredietser vice, Waanders, Ruilstr. 4 en 8, tel. 55826. Ro.17 Bedden bijvullen, overtrekken enz. Het oude vertrouwde adres. Meer dan een halve eeuw ervaring. L. de Jong. Zwart Janstr. 116, tel. 243655. Ro.17 in vele kleuren. Elk door u gewenst model, mantels vanaf 229. „FRANCINA" KAREL Nwe Binnenweg 154 Tel, 237962. Rol 17 Maak uw kamer gezelliger, leg er een .JSergoss"-karpet inü 100 pet zuiver scheerwol, hoogpolig, prachtige Franse, Engelse en Klassieke dessins in fraaie kleuren: 140x200 132, 170x240 192, 200X300 283, 225 x315 j 330. Dit Is slechts één van de 43 kwaliteiten die voor u klaar liggen bij dé Speciaal zaak: Karpettenhu1s De Leeuw, Botersloot 7, tel. 123777 (ook voor vaste vloerbedek king op kamerbreedte!). Ro 17 Vrijdag - zaterdag koopjes. Dames vachtlaarsjas 9.89: dames flatjes 3,89. Dames mokkasins 3,89. Heren, vacht- laarzen 9,89. Jongens moliers 7,89. Kinderschoenen 3,89. Deltahuis fabrieksverkoop. Van Lennepstraat 16, Noordmolen straat 2r. Tel. 154119-155986- 284537. Rol7 Voethallen no. 3. Handgenaald. Fatentslulting 13,75. Striedefs Lederhandel. Groene HiUedijk 201, tel. 77463, Rotterdam-Zuid. Ro.17 voor iedsre maat „FRANCINA" KAREL Nwe Binnenweg 154 Tel. 237962. Ro 105 Nwe. National Elec. zig-zag naaimachines voor slechts f 260. SLechts enkele stuks. Maakt knoopsgaten, werkt af, stopt en borduurt. Groen N.V., Vierambachtsstr. 114 (bij Ha- thenesserplein), tel. 236653. Ro.5 ïk ga weer naar Nelly van dei Meer voor een hoed. Noordmo- lenstr. 67, tel. 81369. Ook voor paraplu's en bruidssluiers. Ko.5 Wascombinaties van 598 voor 379, schoonheidsfoutjes, was machines 109, centrifuges 119, wasautomaten 595. Stolk-Zonen, Stadhoudersweg 51e, tel. 85574. Ro.5 Ook voor grote maten, in moderne kleuren v a. 198. „FRANCINA" KAREL Nwe Binnenweg 154 Tel. 237962. Ro 105 Origineel Noors geitenhaar sokken ƒ3.95: kousen ƒ5.45; per 100 gram knot 1.75. Fa. F. Röttgering, Nieuwe Binnenweg 79, Goudsesingel 37; Beijer- landselaan 107—109; Wol phaertsbocht 232. Ro. 5 Schuttersveld Slanchester pan talons 25,55: fleidjack f 41,90; mouwvest f 36,95; colbert 2-riJ f 41,75. Fa. F. Rot!gering. Nwe. Binnenweg 79; Goudsesingel 67; Beljerlandseiaan 107—109: Wolphaertsbocht 232. Ro.S Zuiver wollen trui 24,70; zui ver wollen sweaters, extra zwaar, 35,50; gehaakte sjaals alle kleuren 635. Fa. F, Rëttgering, Nwe. Binnenweg 79; Goudsesingel 87, Beijer- landselaan 107—109; W o 1- phacrtsbocht 232. Ro.5 Huur uw t.v. met recht van koop voor f 25 per maand. Alle merken. Radiotax, Middelland- plein 19, R'dam. Telef. (010) 237119. Ro.10 Huur uw koelkast met recht van koop voor ƒ20 per mnd. Bij bestelling mixer cadeau. Diverse merken. Radio Tax, Middellandplein 35. Rotterdam. Tel. (010) 237119. Ro.10. Huur met recht van koop Phi lips of Aristona 4 sporen band recorder v.a. ƒ25 p.m. zander eerste aanbetaling. Fa. J. vat! Urk, Nwe. Binnenweg 339, Rot terdam, telef. 010-234322. Ro.10 Kuur nu een koelkast voor f 12 per maand. Zonder voor uitbetaling maar met recht van koop. Morgen al bij u thuis? Bel dan vóór 6 uur 010-120705 en 's avonds 070-863977. RolO Te huur zonder chauffeur. Angüa, Renault, Dauptolne, Stal es Ariane, Simca 1000. Garage Dammes. Soetendaaïseweg 66, Rotterdam. Tel. 010-280291- 284104. RolO J. van Doren verhuurt nieuwe auto's en busjes zonder chauf feur. Flompertstraat 30, telef. 71901. Rotterdam-Z. Eindpunt lijn 2. Ro.10 5® nwe. V.W.'» zonder chauf feur. 9 pers. busjes. Open en gesl. bestelauto's en luxe V.W.'s. Nu ook Opel Rekord, Caravan en Opel Kadett '64, Garage A.V.O. Ketelaarstr. 9 bij de Baan, Tel. 133450—48882 Van Bokelweg 2, Schiedam, achter het station. Tel, 150940, Ro.10 vanaf f 2 p.w. gesloten huis. Alle inlichtingen: Telefoon 151487, ook 's avonds, Ro 105 Overhemden wit en grijs pop- ita 9,35; donkergrijs 9.95; zwart 10.35: tricotnylon 1 10.75; 12.75; Bel-O-Fast 13,25. Fa, T. Köttgertag, Nwe Binnenweg 79; Goudsestagel 67; Beljerlandseiaan 107—109; Wolphaertsbocht 232. Ro.5. Regenkleding, Blg-Benjas 1 6,90: Big-Benjas nyloa 28,75 voo r dames en heren. Fa. F. Rottgerlng, Nwe Binnenweg 79; Goudsêistagel 67; Beljerlandse iaan 107—109, Wolphaertsbocht 232. Bo f. Te koop aangeboden diep rode zalm. en Intensieve kanarievo gels zaterdag tussen 9 en 15 uur. Weesklnderendijk 37, Dor drecht. Ro.5 Te koop prima schrijfmachine i 45. Moderne schrijfmachine 75. Kofferschrijtmachtae t.e.a.b. met garantie. Born, Volmaerstr. 24b, Spangen. Ro.5 Wollen ratiné mantel d. blauw pim. 9 jr 2$.-. Tel. 277515. Ro.5 Duizenden korte en lange bontmantels, desgewenst kre dietservice, reeds v.a. S per mnd. Vraagt gratis folder „Be Bontkoning", Hoogstr. 07, R'dam, tel. 117.117. Ro.5 Wasmachinefabriek heeft gloednieuwe was-spoel-droog- comblnaties met lichte emaille beschadiging van 598.- voor 398,- of i 5.- per week. Schrift, gar. Gratis 1 week op proef. Vraagt folder. Weera, Kortenbos 50, Den Haag. Tel. Ö7Ö33.28.29. Ro.5 Poiycel plafond tegels 50 x 50 0,50, 106 x 50 1, grote oor ring. Hardboardplaten voor deuren, enz. Houthandel A. F. v. d. Akker, v. d. Weiffstraat 57, tel. 134154, Rotterdam. Ro 5 DE GROOTSTE SPECIAALZAAK MET 40 JAAR VERTROUWEN VOOR DE BESTE GEBRUIKTE AUTO'S FIAT 600 D m. schuifdafc, als nieuw1964 CHEVROLET IMPALA, m. radio, 4-deurs sport- sedan 1953 DAFFODIL de luxe, onberispelijk 1963 FIAT 1100 EUROPA-SPEZIAL, als nieuw1963 MERCEDES 190 D n.v.nw. te onderscheiden 1963 OPEL 1700 m. roldak, als nieuw1963 RENAULT R 8, onberispelijk type 1963 2 SIMCA 1000 de luxe, onberispelijk 1962-1963 SIMCA OCEANE SPORT-CABRIOLET, rood 1962 VOLKSWAGEN de luxe, m. roldak type 1962 FIAT 1800 B m. radio en slaapbanken1962 FIAT 1100 NECKAR, m. schuifd., onberispelijk 1962 LANCIA FLAVIA m. radio en schuifdafe 1962 MORRIS 850 COMBI, als nieuw 1962 OPEL 1500 onberispelijk 1962 RENAULT CARAVELLE, zeer mooi 1962 BORGWARD ISABELLA TS speciaal m. schuifd. en radio196] FORD TAUNUS 17M, uitzonderlijke staat 1961 OPEL KAPITAN m. radio, in staat van nieuw 1961 OPEL 1700, 4-deurs 1961 RENAULT DAUPHINE m. led. bekleding 1961 VALIANT (6-cyI. Chrysler), zeer mooi en goed 1961 VOLKSWAGEN de luxe, prima staat1961 AUSTIN SEVEN, prima staat 1960 B.M.W. 700 coupé, rood, zeer moot 1960 FIAT 2100 m. schuifdak, zeer mooi 1960 FORD TAUNUS 17M stationcar, onberispelijk 1960 OPEL BESTELWAGEN met' zljruiten 1960 PEUGEOT 403 m. schuifdak en nieuwe motor 1960 OPEL REKORD in prima staat 1958 BOVENSTAANDE AUTO'S STRENG GEKEURD EN BEPROEFD (keuringsrapporten vrij ter inzage) VOLLEDIGE SCHRIFTELIJKE GARANTIE DOOR INRUIL VERKREGEN VAUXHALL VELOX m. schuifdak en radio 1958 OPEL CARAVAN, nieuwe banden, prima motor 1957 SIMCA ELYSEE m. schuifdak en radio 1957 FORD ESCORTE (Anglia stationcar) le eigenaar 1950 2 OPEL REKORD, prima onderhouden 1955 OPEL REKORD 1954 BLIJVENDE VAKKUNDIGE SERVICE IN EIGEN MODERNE WERKPLAATSEN RUILEN FINANCIEREN Showroom: Westblaak 81 tel. 13 27 00 's-Zaterdags en 's-Avonds geopend. LOOP EENS VRIJ ROND!!! Ro 106 Voor een brommersortering, in ruil, event, gemakkelijke beta ling? Alom bekend, naar Willy van Gent, Walenburgerweg 143, tel. 289600 R'dam. Ro.6 Naar A. Alblas voor bromfiet sen, rijwielen, autopeds, drie wielers, voordelige rolschaatsen enz. Reparatie en onderdelen voor alle artikelen. Paul Kru- gerstraat 113. Tel. 75S59. Ro.6 Vosco-Occaslons. Opeis Kapltan Rekord Caravan - V.W.'s luxe - busjes - bestel v.a. 1956. Rijkskeur, Garantie - inruil - finane. Vlaardingerdijk 247b, Schiedam. Tel. 010-267174 b.g.g, 01899-2948, Ro6 Te koop Opel 1568 '82, i.pr.st, f 3.450. Frimulastraat 48a, Vlaardtagen. Ro6. Opel 1200 '61 f 2550; Opel 1200 '60 2100; Opel Re kord '57 1250; Opel Cara- van '61 3500; Simca Etoi- le "61 met roldak f 2500; Simea Monthlery '61 2500; V.W. de Luxe '59 2400; V.W. Bestel '61 f 1850; Re nault 4 L de luxe met rol dak 2400; Taunus 12 M Super '62 2750; Isar 700 tame '61 met radio 1850; Al deze wagens in prima conditie en niet ingevoerd, Inruil en Financieren. Bergse Linker Rottekade 59 Tel. 184860 - 135611 -183247 R0IO6 tTw adres voor Danphine en Renault» 4 met 3 mnd. garan tie, financieren, Renault Ser vice Station. F. M Bulls. Crooswljkseweg 133. tel. 136198 b.g.g. 143587. Ro.6 dag en nacht geopend met diverse lekkere hapjes en belegde broodjes. Billijke prijzen. Gratis thuisbezorgd. voor dames, heren en kinderen vindt u bij Horloges, ringen, armbanden, manchet knopen en dasspelden, in goud, zilver en doublé. HET VOORDELIGSTE ADRES VAN ROTTERDAM Jonker Fransstraat 61 *63 Tel, 12 30 55 Ro.114 Kunstgcbittenreparaties, ie >1 ,^f.rk °1fer voll garantie. Bil. Hike tarieven U kunt er on wachten Instituut ..Dentüln" Hoogstr 40. tel. 128010, R'dam' Ro.14 «o»u, Maak geld van wat u TiZ meer gebruikt, plaats een ko" rier. De ervaring leert dat n L dan het meeste voor krijei Veelal bent u het binnen een dag kwijt. Noem een (redelil ke) prijs tn de koerier. Dat werkt het best. Bel I1SS8S vraag naar toestel 50. Ro 14 Gebruikte dlnren omzetten in geld Velen deden het met een koerier. Merkwaardige erva" ringen Noem een redeUjk. prijs in de koerier, dat werkt verbluffend goed. Schriftelijk of telefonisch opgeven aan om kantoor. Ro.14 ns Shaver dealer de enige soT ciaalzaak in Nederland "oir droogscheerapp. Keus uit (5 modellen. Rotterdam: Ber-nve» 345. tel. 82293. Oen Hani Noord wal 10. Tel 111447. Rofj Sportmassage en voetverzor- Pedicuur salon .Esterel. la Bcllamvstraat 85 Allrer, volgens afspraak, te! lsims b.S.g. 153073 Ro.14 3613 Jonkers' kantoormarhlnehan- d<»I N.V„ BirTerwes K8 (K'fIc C' de Vrieselaa-., naast ^Ta- is„en blijft het v;o.-dè- Ifgste adres v aTe tne-km k-rptcorni5Phfr.es Te! 23m™ 258^30-199269 Zaterdags tst 6 uur geopend. Rs j| Gordljnvelours. Speciale aan bieding. 7wa-e kwaliteit -.t pool, enkele bijna onzichtbare foutjes, 10 verschillende mo derne kleuren ƒ7,90 per meier ""est'kte dekens y.a ƒ1715' Woninginrichting C. v a ICuyp, Bergwe™ 216 Zw jan! Str. 141. tei 241938.?85''30 Rn 14 Ongelooflijk... Koop n ner gens! Moderne 2-pers. stal»n slaapkamer, geheel met Sk'al bekleed bestaande uit »-i„t toogledikant met 2 aange bouwde nachtkastjes f extra fiin geweven soiraalmatr2 stoelen en tafel, iets aparts volledige garantie, geheel com.! nleet nu im W. van Ma^en „onen, Rotterdam: afdeling Bodden: Noordplein 1, tel 288816. Hoogstraat 134 (bij Via! duetl. te! 11,66 37. rt-u-inche-n- Hoogstraat 12-14, tel. 2520' Ro.14 20 soorten kasten voorradig Rotan meubels, verfwaren schrijfbureaus colovinyl te- sels enz, enz. Mariastraat 43. Schiedam, tel. 62S59 Schietbaanlaan 9, Rotter dam. tel. 232195. Ro 114 heeft nog tijd beschikbaar. Voor het ver zorgen van uw administratie en belasting zaken, TELEFOON 17 00 25. Ro 114 Ro 114 Nieuwe bekleding, spuiten of repareren, SPUITERIJ - MEUBELMAKERIJ - STOFFEERDERIJ FA. GODSCHALK. Meermanstraat 36, Dirk Smitsstraat 38, telef. 138760-175299 Rotterdam. Vraag gratis prijsopgave. Roll4 Voor alle kinderen, uit druiven-, sinaasappel-, rozenbottel- sap en honing, met een hoog gehalte aan natuurlijke vita mine C. REFORMHUIS NATUURLEVEN OostzeedDk 21, teL 12 27 03 en 129640; Adriën Milderstraat teL 30113; Pannekoekstraat 81, teL 137773. Ro 114 Baudenpcch? Alle maten gebr. autobanden. Ook IG-Jnch, ink,, verk., ruilen. A. Bouman, Lange Hilieweg 6,' tel. 71542. Ro.6 Plano in prima staat! Vijf jaar garantie. 975 gld. Desgewenst f 21 p. mnd., zonder vooruitbe taling. Ruime keus uit vele an dera occasions. Fa. J. van Urk, Westersingel 42-44, R'dam. tel. (010) 135025. Ro8 AutolsoueriJ A. Viastr Sc Zn. N.V. Ommooidseweg 48, Rot- terdam-14. Te!. (010) 138647 vr. te koop: Schade-auto's van 1966-1964. Zéér hoge prijzen! Ruime keuze onderdelen voor radig. Na 18 u,: (01.0) 331623/ 184590. Ro.S Te koop gevraagd fabrieks- en magazjjn-optulnüngen, scha- degoederen, monstercollectie etc. onverschillig welke bran che. Gebr. de Lange, Goud sesingel 24, tel. 113811 en 137868 Ro 4 KLEDINGVERHUUR Verhuur van moderne gelegenheidskleding Fa. J. BEKKER ZN. Henegouwerlaan 65. Rotterdam. Geopend van 8.30 tot 6.00 uur 's Zaterdags tot 1 uur. tel 236280. Ro 114 Nieuwe Binnenweg 317 Rotterdam telefoon (010)53125—53115 Exclusieve maaltijden in een smaakvolle omgeving. Aparte zalen voor Uw diners en ontvangsten. Ro 114 Wie helpt Spaans werkend echtpaar z. kind. aan gem. kamer met gebruik van keu ken. Aanb. onder tel, 178302. Ro3 Neem een spoedcursus autorij den voor 69 (16 rijuren). Bij autorijschool Kloots, Mijnshe- renlaan 21a, tei, 70620, b.g.g. 173071. Ro.l Grote sortering Reveil- en airfixfoouiwdozen - Fleisehmann treinen. Zojuist ontvangen nieuwe serie Faller bouwdozen. JAN KWAST - is onbetwist de bouwdozenspeclalist, Hoogstraat 99 Schiedam telefoon 67009. Roll4 Dick van Aalst, woninginrich ting, SandellngBtr. 3, tel. 76591, Matrassenmaker!!, reparatie-ta- riehttag, Zwijndrechtteatr. 39 en 40. TeL 173959. R.14 Pasfoto's binnen 5 min. ge maakt. Verbleken niet. Levens lange gar. Walg, Meent 127, R'dam, Klaar terwijl u wacht. Ro.14 Prima slaapbanken v.a. 166. Vraag catalogus. „De Spneia- list". thans Heemraadssingel 251, Rotterdam. Tel. 39938. Ook voor ander® meubelen en vloerbedekking. Ro 14 Slaapbank stellen, bankstellen, eethoeken. Slaapbank v.a f 21®. Uit eigen fabriek. Riet veld, Jonker Fransstr. 108. Ro.14 Probeer het eens met een koe rier, U zou niet de eerste zijn die toch een hulp vindt voor de huishouding, of toch een woongelegenheid op het spoot komt., of toch een gebruikte goede flets ontdekt Probeer het eens, plaats een koerier En groter wordt uw kans als u het twee of drie keer achter een doet bijvoorbeeld met een dag er tussen. Ro.14 Kant-en-kl&ar-a&nbleding! Uw kamer kant-en-klaar belegd m Uzersterk „Matex" Slsal tapijt 10® cm breed, compleet gelegd 6,40 per meter; met „Matex" de luxe. Slsal tapijt 10Q cm breed compl. gelegd ƒ6,98 per meter; met Simson Sisaltapijt 1» cm breed, compleet gelegd 7,49 p mtr.; met extra zwaar „Kota" Sisal tapijt 100 cm breed compleet gelegd 7.98 p. meter: m. origineel „Jabo" ta- piit: 100 cm breed, compleet gelegd 8,75 p. mtr. W. van Maaren Zonen, Rotterdam: Afd. Textiel. Nootdpleta u, tel. 243481: Gorinehem: Hoog straat 12-14, tel. 2529. Ro 14 halltafels, consoles, salonta fels. bijpassende spiegels met en zonder verlichting. LIJNBAAN 39, TEL., 112416. ROTTERDAM. Ro 114 U loopt op een koopje? Uw trap van 16 treden kant en klaar gelegd met een reclame „Farta" dubbe!-toouclé-toper m. bijlevering van roeden, ogen en band, geh. compl. nu 28,50. id. met een prima Kota Blsal loper geheel comp!. 45.50 Idem met een Kota de Luxe Sisal loper compleet 47.50. Id. m. een ijzersterke orig, Jabo loper geh. compl. nu 49.50. W. van Maaren Sc Zonen. Rotterdam: Afd Tex tiel, Noordplein II, tel. 243481, Gorinehem: Hoogstr. 12—14 tel. 2529. Ro.14 Wij maken voor u japon nen, mantels, tailleurs, enz, „FRANCINA" KAREL Nwe Binnenweg 154 Tel. 237962. Ro 114 Winterjas of colbertcoituuml Prima stoffen, pasvorm, af werking. Ook moderniseren enz. Kleermakerij Straasbeym, W. de Withstraat 51. tel 123391. «014 Voor 19 per mnd. geheel in het nieuw. Kledtngmagaz. Vic, torla, Hoogstr. 97, R'dam, tel, 117115. Vr. gratis folder vooi ■tames-, heren- en kinderkle ding en suède jasjes voor dai mes en heren. Aparte spreek, kamers. R014 Pracht collectie bloembollen! Alle soorten oa. hyacinten, TOCussen, tulpen, Paper Wht. tes enz. bij J. Duiven. Vieram. bachtsstr. 133a, te!. 23493! Rol4 Hè, lekker warm! Zuiver wol) !en, wevenit of yersey japor» nen en deux-plèees: voor gelw genheden in Alpaca of zijd» Zie onze etalage, zie onze kol lektie binnen Mevr. W. v a Burg. Lange Kerkstr. 19, SchiC dam. Tel 266135- Rol4 ik**************************** Als (i vanaf 1 optembet tfm 31 december een nieuwe Vsuxhefl koopt, dingt u mee naar een prijs bestaande tiiteenlO-dsagse reis naar New York voor twee personen als gasten van General Motors. Ga nó naar de Vauxhali-showroom en fteléSf de sensatie van een proefrit. Een nieuwe wereld gaatvooruopen en de Nieuwe Wereld ligt met da prijsvraag binnen uw bereik I i***** loop niet naar een koeke* bakker, maar naar een vak' man, 2 fauteuils 4 stoelefl overtrekken v.a. 27.50» Pleretstraat 35a. Noord, tel, 113551 na 5.30 u; 120629 RO 114 Beddenreparatic in 1 da* klaar. Va ckundfg en niet duur. Vraag prijs Beddenmakeni Hendrlksen. OostpleSn 51, naast Vrije Volk, tel.: 131992. Nerveus? Gejaagd? SchletreF» Bloedwljn helpt bijzonder snel! Bevat aktlef-Leclthtne, vitami nen en mineralen, werkt blovii taal Exclusief bij apotheker» en drogisten. Rol4 Zachtboaïd- of plastic pla fonds. In een dag vakkundig gelegd. Vr. vrijbl. prijs. De Noorderhouthandel. zerstr. 36. tel. 81711 en 141914. Rol4 Polyether plafondtegels 5 Cx SI am a 50 ct. 100 x 5 Ocm aft Houthandel A v. d Akker, d. Werffstraat 57. tel 134154 Rol4

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 2