j— Alléén "^1 I vrijdag en I zaterdag: nylon watté tiameswindjacks elders 1.-; bij AH 89 medium dry EERSTE ASSISTENT EEN TECHNISCH AMBTENAAR STENO-TYPISTE Gemeentebode Lunchpauze-shows op de le etage van ons pand Hoogstraat A AA A A A A d A A A AA A AAA AAA A A A A AAA A Weesprijsbevmst..kom ook naar •••en let terdege óp de kwaliteit!" DONDERDAG 19;)N0VEMBER1^ pagina' 4 12.50 op 24-25-26-27 en 28 november van 12.15 uur tot tot 13.45 uur worden in onze ski-shop i/2uur- modeshows gehouden van wintersportkfeding. RUNDERLPPEN v/a BORSTLAPPEN FIJNE RIBLAPPEN DIKKE RIBLAPPEN SCHOUDERLAPPEN PRIMA GEHAKT RUNDERHARTEN OSSESTAARTEN Gerzon kocht een grote partij warme doorge stikte dameswindjacks van prachtige kwaliteit nylon! Model met capuchon, tricot manchetten, steekzakken-met-rlts en.-., reversible: aan twee (verschillend gekleurde), kanten te dragen. In zwart/geel, zwart/rood, marine/bleu, olijf/bor deaux, bleu of wit, maten 36-44. Norm. 36.75, slechts twee dagen fantastisch voordelig j MALSE BIEFSTUK per 100 gram 79 cent DOORREGENLAPPEN iffi U9 HARSTKARBONADE 2,19 LENDEKARBONADE -V:',.2.69 HAMLAPPEN of HAMSTUK 2.99 VERSE VARKENSLEVER 1.09 Volop voor de erwtensoep o.*.; VARKENSPOTEN 0.69 per heel kg enz, HEERLIJKE MALSE JONGE HAANTJES of POULARDES (rijkskeur) slechts;169 H -,:'Sih per .300 gram Koop nu reeds voor de a'.'s.':fëeÈWageri.\ 1/1 Literblik: Aardbeien, Ananas. Perziken of Ker sen voor .1.29 per blik of 'Z blikjes voor 0.99 - STEENKOLEN* HANDELSVEREENIGING N.V. Westerkade 2 Rotterdam ALS EXTRA RECLAME: 4 PAKJES MARGARINE VOOR 1.09 Bij het bedrijf gemeentewerken,; afdeling, weg- en water bouwkunde kan V.Ï .■■.■VsrftjrsJ.'LH-'v' worden geplaatst ':-'c ,.v Het bezit van het diploma H.T.Sr (afdeling waterbouw- kunde) of een gelijkwaardige opleiding isgewenst^*'-' 'Salaris nader overeen te komen. - X--, De afdeling weg- en waterbouwkunde behandelt o.m. de 'voorbereiding van: diverse civieltechnische werken zoalf rioleringen, persleidingen, bouwrijp. maken van terreinen; Sollicitaties In. te zenden aan'de afdóling' personeelszaken, stadhuis, yiaardingen. j-'u--v OPROEPING GEMEENTE W0UDRICHEM Yan uniek boekwerk nog slechfs 3.000 exemplaren beschikbaar De geschiedenis van R N TG EN TE CHNISCHE DIENST N.V. vraagt een voer hoor'Central» Typekamer Aard van het werft: Hot verrichten van" typewerk in de moderne talen, o.a. ten behoeve van verschillende functionaristen uit het bodrijf, waarbij steno-opname, Nederlands noodzakelijk is, alsmede.het verlenen van assistentie bij de control» op uitgevoerd typewerk., zoals corrospondentie, rap porten'en facturen. r Sollichatie-eiien: Minimum: U.LO.-diploma. Leeftijd: 2535 jaar. informatie ov#f De Röntgen Tmhnlsche Dienst N.V. functioneert ïinds bet bedrijf.- 1937 in Naderland als centraal instituut voor het onder-, zoek van materialen en co nstructies en wordf gerekend tot de middelgrote bedrijven. Haar werkzaamheden strekken zich ook sinds véle jaren uit over de gehele wereld. Gebodan wordt: Een interessante werkkring, waarbij salariëring en emo lumenten overeenkomstig functie, ervaring enleeftijd zijn geregeld. Opname in pensioenverzekering voor ge huwden geschiedt bij indiensttreding; voor overigen na bepaalde tijd. Uitsluitend schriftelijke tolliciuuies te richten aan de afdeling Pertonetlstakeiu GELDIG 20 NOVEMBER 'SCHRIFTELIJKE EN TELEFONISCHE BESTELLINGEN WORDEN HIEROP NIET AANGENOMEN NIET bp MATHENESSERPLEIN Damewportjtelc. Van ny- totv Ook JxnoMatabuitm df»6*n. 'H«)aoc« mao- chotton.ZaWw» met rits sluiting». Kiozan wit S konSAatarmd» WoursUl- Hngsn. Matso 38 tin 46 Roestvrij, stalen ïoljm#» Melsjesdustor. In vele chine vóór- hot snijders fleurige kleurtje» «n grtp- van brood, kaas, vlees, pigo dessins. Van lekker etc. óp Iedere gewenste warm flanel. Gemakkeiyk «"de- wesbaar. Gezellig'om te Perfecte uitvoering met'hebben. 2>ar golfsnedemes, resthou- deren antlglljdoppen. 25,90 5J5 14 Jaar 11.» Oegante bijouteriedoos. Warme flanellen lakens Grappig ala cadeau! Be- van one eigen merk drukt met goudkleurige kSieata". Oe 2-zlJdlg ge- motieven. In fjjne kleuren ruwde kwaliteit garen*, uitgevoerd: lichtblauw, deert heerlijke koestering. Ivoor, en zwart Genoeg De maten, zowel voor t plaat» voor uw sieraden, als 2 persoon» zijn extra Maat 21x13 cm."Hoogte royaal 180 x 240 a ge 6cm 150 x 240 5.25 Herenrei8neces8aire. Van leer. Zeer prak tisch. Ruim model' met functionele Indeling: nianlcuurset, zeepdoos, borstel en kam. Keuze uit 2 modellen. Met ruimte voor droogscheer of gllette-apparaat Uit die koude, natte win- terschoenen... één dleze komfortabefe, soepelzit- tende berenpantoffel» van bruin leder met prettig lopende cosy zool.' Kies uit: prachtige Ie keus herensnklets van warme, voet-gezonde wol die versterkt werd met draion voor een lange levensduur. Gemakkelijk wasbaar, enet droog en krtmpvrij. Er zijn diverse modieuze kleuren. Per paar 2 50 Wat een kostelijke eflure heeft deze koekdoos van kristalhelder glas. Het' fonkelende deksel Is stijlvol gedekorecrd' met 2 verachlllaoae prachtige slijpsel» Handwerkloupe. Spaar uw ogent Voor .Iedere vrouw die van handwer ken houdt is deze loupe onmisbaar. 11 'cm' mid denlijn.'Sterk vergrotend Op onze handwerkefd. Zoekt u een „bij-cadeau tje" voor dames of tee ners?. Geef dan een eet leuk bedrukte zakdoekjes In frisse, levendige des sins. Grote keus uit een rijk assortiment 4 stuks A VR OOK ONS, PRIMA GELDERS VARKENSVLEES - IS STUKKEN VOORDEMGER; PL Specula Alle vleesprijzen per 500 gram yV v'" f'V,"T 7S JAAR UW MODEHUIS ■i''-'v :;,v UW'BOTERHAM IS PAS GOED BELEGD, MET ONZE IN EIGEN FABRIEK VERVAARDIGDE VLEESWAREN: v: -■ Lunchwerst per 250 gr. 0.59 Priina Gelderse rookworst per 250 gr. 0.89 Heerlijke magere ham per 200 gr. 0.99 Rookvlees (zijdezacht) per 100 gr. 0.69 Voor ons Archief 9 man) zoeken wil een ADRESSEN: V" raat 121 (Flevogebouw) - Pannekoekstraat 18b - O iiein 41a Noordmolenstraat 3 - Abr, Kuyperlaan 80 - Bergse Dorpsstraat 41a - Overschlese Dorpsstraat SI -Middellandplein 23 - Russischestraat'81 (bil .Hoge- banweg) - Groene HllledJjk 197a - SC. ■AndHesstraat'14 Zwarte waalstraat; 3 - Voomiestraat- 4 -HOOGVLIET: Wilhelm Tellplaats 19 - RIDDERKERK: Koninginne weg 51. !•-: - - die ervaring heeft In de volgende werkzaamheden: interne- en externe postbehandellng; fotokopieer-, stencil* en offsetwerk: uitgifte van kantoorbeno digdheden, archiefwerk e.d. Gezocht wordt een functionaris van 25-35 jaar, die goed met personeel kan omgaan en ervaring heeft in dit werk. Sollicitaties aan: Personeelsdienst, Pos Rotterdam; telefoon 11 43 80. toestel 114. tot bijwoning van een Aig. Verg. van de Coöp. Ralffelsen- bank „Langstraat-West", op donderdag 3 dec. 1984, des avonds 8 uur in. itote1 --Tien Deyl", te RaamsdonkBveeï. AGENDA 1. Opening en notulen. 2. .Voorstel van hét bestuur tot wijziging van de art. li' 11 en 12 van het huish-regi. 3. zo punt 2 van de agenda wordt goedgekeurd, ver kiezing van 2 leden van bestuur en 2 leden van de R. van Toezicht. 4. Rondvraag en sluiting. 'Het Bestuur. N.B. De voorgestelde teksten van het gewijzigd huish-regl. alsmede de voordracht van de door het bestuur en de R. v. Toezicht gestelde - kandidaten liggen ten kantore van de bank ter inzage voor de leden tot na afloop van de vergadering Burgemeester en wethouders van Woudrichem roepen solli citanten op voor de per 1 fe bruari 1985 vacerende betrek king van Delftweg 144 - telefoon 010—282995 - Rotterdem-8 Albert Heijn ALLÉ ARTlKEt£N .MET AH'S ONVOORWAARDELIJKE KWAUTEITSCARANTIE

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 2