Het gr©te moment... Goede gever, B U MI E Mi e Spekkie en B ekkie nemen afscheid n m k lekkere koffie.. eé/€#ee& aa&tb&t&fe -a tieou* >a aar energieke vertegenwoordiger de rotterdammer pagina 4 DONDERDAG 26 NOVEMBER 19^ vftf Is er iemand, wiens hart niet weer jong wordt met de jeugc op strooiavonden die niet even gespannen als de jeugd de geheimzinnige klop op de deur afwacht? doe cwikkend is dan zo n kop Douwe Egberts koffie, vrijgevig als de goede sint zelf... vrijgevig met geur, met smaak, met al wat goede koffie maakt tot echt lekkere koffie! FIJNE DESSERT 250g 2.10 ROODMERK 250% 1.94 MARS MERK 250% 1.74 tftsESE5ir£ J 'Wie&ZO&w/ <&zaag *caat> /éqp &a/<z>3 tétéé &Z€Z<2i<é4L KREYMBORG IS WAARBORG heeft - voor de verkoop aan detail listen - plaats voor een voor het ra/on Rotterdam. Wij zoeken een man, die bereid Is zich geheel in te zetten voor de ver koop van een prachtig assortiment levensmiddelen. Dit werk wordt ondersteund door moderne ver koopbevorderende activiteiten. Hoewel ervaring in de verkoop een vereiste is, zorgen wij nog voor een gedegen opleiding. Candidaten dienen in het bezit te zijn van Mulo-diploma en rijbewijs Brieven met volledige Inlichtingen f/d, schoolopleiding, vroegere werkkring enz. gelieve men voor 3 december a.s. - voorzien van pasfoto te richten aan de afdeling Personeels zaken van Koninklijke Fabrieken T. Duyvis Jz. N.V. Koog aan de Zaan jor r''b vs>v »n%; ^a/zfe Ank'els stretch en wol -4.95 --.4 --*»* '5 Astrakan muts hemt 13.75-19.75 Junior 9.90 Dassen wasbaa heren 3.95 Junior j. Pullovers ronde- en V-hals uni en jacquard heren 24.50'. 69.. junior 8 jaer v.a. 17.99' Shawfa wol en rijd» heren 395 Junksr 195 Handschoenen i nappa en pipskin J490-24.50 kamerjassen wol en "zijd 3,75 Overhemden Bel-O-Fast en tricot nylon per stuk 11.90 2 stuks 19.75 innen weg 128 - Nwe Binnenweg 447 Zwartjanstraat 60 - Beijerlanriselaan 87 ROTTERDAM SCI sort tnuu wrte priel ftbra gen c set 1 Vaart ie ki bastei 085 Tü1 Flat 41 „Heerlijk werk is het, hè, dat schat graven op een. zachte f," merkte die zoals we weten heel moeilijk 2ijn mond dicht kon .houden, weldra weer S?^iladat*de J°D«ens een kort poosje flink hadden «aan graven., „Als ik zo op mijn snitten n? velj zie riaar bezig niet spitten, Blek, dan voel ik me echt in mijn nopjes. En het vooruitzicht op een flinke hit? duka'en maakt die nopjes r «rtfple'wtj" noppiger, dat be- „Dat begrijp ik," lachte Blekkle, f™ ?s eec ,°Senblik ophield met ven. „Ja, we boffen wel met het wS,nu Rok «et die schat zo bonen, rw' ^®.ar at seloof ik nog niet zc „Joe niei zo pessimistisch, jongen!" wierp Spekkie tegen. „Maar ja, met opje schoo te lemiea delf je «een schat opf n^ dat die gra- wser. boffen, maar van rrnj aan. Gegraven moet er wor- :oruit, Blek, geef hei goede voor- 2 k«ertje. En hoe zit het eigenMjk met.die repe aie tan. te Fru je zou meegeven?" „Hier dan," grinnikte Blekkle, zijn vrind een reep toestekend. „Maar dan ooit minder praten en meer graves." Spekkie had het stuk chocolade weldra naar pinnen gewerkt en nam met een lich te zucht sdjn schep weer ter hand. „vooruit dan maar weer, Biek, omdat jij het rafl. zo beleefd vraagt. Maar ik ge- ;,°°f "00i trier een schat zullen vul den. Ik begrijp niet dat jij daar zo vast van overtuigd kan zijn. Gei eerde zt le.fs hebpe-n wel iets beters te doen ffil gaan hegraven in hun v tuintje. Maar w-w-wachi eens e-e-even'" vervolgde hij hakkelend. „Daar slstHt zeero- dan voor- £naifh;S,h?P ?,p lets ha-ha-hards! We heb- Spitten! HteH V°el he" Graven' BleM dn?nJffdeidaf<i,ïerd even later €en randje ao>. metaal zichtbaar, da; best een trede - te van een oude kist zóu kunnen zijn wu? .toch"' grijnsde Blekkie. „Ik had qt»v ïerwachl- Si**- Voorzichtig nu. grond aan die kant weg. Dan neem ik deze kant voor mijn rekening." LJ°2^enS-, spitten uit alle mach; verder l n l.anS of ze hadden een middelgroot ijzeren kistje blootgelegd. Spek- w,a u en 'iIde het rne' trillende nanden omhoog. ,ïi;:D!;„4Ch"schst!" julchte h'i- D« schat van si™ £?et z'-ra-zeeroversuU! We hebben ff™1! f Ik sta er zogezegd mee in mijn j-n! Vlug, v/e moeten kijken wat er 't

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 2