5.995; SKODA super combi 'Naar stad en land en geluk zullen wij samen gaanWbert) Bier dat tintelt van plesier Hoppig bier. Vat-vers» bier Nog sofa bier ?Vierkant vóór! Het voorjaar is geschoeid op internationale leest, Voor elke man zijn eigen stijl. "ft DESIREE STROÖBAND'S Kledingmagazijnen Bier dat BIER Is van kraag tot bodem TYPISTE VOOR VROLIJKE VEILIGE VACANTIETRIPS i le VERKOPERS 2e VERKOPERS Aankomend VERKOPERS Allround KLEERMAKERS MODINETTES LEERLINGEN DE ROTTERDAMMER Pagina 4 VRUPAG 9 APJÖL-4 Diplomat blijft :gewild. Klassieke molière-in soepel zwart 'calfsbox. Spijkerloos handwerk- systeern. 31.90 „Gondola'- model. Zwierige kransmolière in zwart leer. Plateau-vóor- blad. 24.90 Zwart leren loafer met hoog voorblad, waarin een inzet van reptiei-leer. 22.90 Zeer correcte derbymolière. Zijbladen sober, gesierd met een luxe stripje 22.90 Moderne loafer mét croco inzet en origl- nele Spaanse hak. 19.95 Zwart Ieren Derby molière op spitse leest. Prettige pas vorm 19.95 WERKSCHOENEN UIT DE HELE WERELD SOKKEN Aparte dessins Royale Fantasie 1.95. Unikleuren Lord Z50 Zware kwaliteit Senator 2.95 VEEL RUIMTE Voor 4 S perionen en 100 x 95 §9 era bagage (of extra Icimferbank): bij neergeklapte achterbankz voor 2 personen en 150 x 85 x 92 ca» lading. GROTE KRACHT 47 pk; 130 fan/uj draagver mogen 400 kg; kllmvermcgen 37%; neemt met4 personen 4- 100 kg. bagage en 'n caravan van 725 kg hellingen van 16%! LAGE PRIJS. veilig-degelijke carrosserie (1 mm «taal}; compleet met ven- warming, rolhoes, 2 spiegels, 2 kteerhaken, 3 asbakjes, pat* ■aerlicht, parkeerlichten, etc. «TKODA-DEALERS: GOOSEN'S ALTTOBEDRIJF - NWE BINNENWEG 311 - ROTTERDAM - TEL 233548/250945 GAR. G. POLDERMAN - KRABBENDUKHOF70 - PENDRECHT- ROTTERDAM - TEL 174440 GARAGEBEDRIJF W. I. KUIL - SOENDALAAN 30 - VLAARDINGEN - TELEFOON 4779 mïMMiÉÈ r'.'-èiA - pi Verlovingsringen symboliseren de volmaak- ringen uit de zeer rijke, ragfijn afgestemde ties. U herkent Desiree-ringen duidelijk aan te tweezaamheid, die alléén kan bestaan Desiree-coilectie. De juwelier vertelt er over de Masse, de finesse, de goede smaak. En tussen jong-geiiefden. Zij bezegelen een en toont ze u: stuk voor stuk glanzende aari hetechiheicls-waarmerkaan,dé,binnën-' u^iek verbond... meesterwerkjes van edelsmeedkunst Een zijde: Desiree. Uftfek"onpersoonlijk,dètzijn verlovings- brééd gamma van stijlen, patronen,-dëcora- Platte ring met zeer eenvou- Hoofdmotief vanblinkende Discreet schaakbord-motief Effen verlovingsringen Zeer moderne, zeer bijzon- dig blaoer-motiefje op een sterren rondom multiglans rondom de afzonderlijke "hooggianzend /- uitvoering: derevijfstrooks-dèssinering, achtergrond met ietsje ge- fond bestaande uit sierlijke, facetten zijn om en om hoog- klassiek formaat: breed- beurtelings in hoog-en mat- broken matgouden glans fijne cirkelmotieijes. glanzend gepolijst of mat modern/ietsgewelfd opper- glanzende uitvoering fijn gepolijste iets aflopende door fijne arcerinkjes. vlak, vlakke rand. stermotiefje verlevendigt de rand' hart-baan. vragen wegens enorme uitbreiding: EN" HOOGSTRAAT 131 BOTTERDAM Aanmelden schriftelijk of mondeling. Handelsiaboraforium SAYBOLT-— VAN DUYN N.V. Spoorsingel 11-13, Rotterdam, vraagt per 1 mei voor bet typen van rapporten. Kennis van de Engelse en Duitse taal noodzakelijk .Mogelijkheid tot opleiding voor TELEXISTE. Eigenhandig -geschreven soilicitatiebrieven onder opgave van leeftijd en verdere gegevens te richten aan bovenstaand adres. PROPAGANDA-FEESTAVOND Nederlandse Vrijgezellenbond op ZATERDAG 10 APRIL 1865 ter -gelegenheid van het tienjarig bestaan, vaa de afdeling Botterdam (secr.: postbus 344) in de balzaal van het Rotter dam HUton Hotel; aanvang 20 uur. Sprekers: H. C. KRANENBURG, lid van de Eerste Kamer der Staten-Gen-eraal; „Eten en drinken" 1 J. KEY, bondsvoorzitter: „Gefeliciteerd, maar wij zijn er nog niet". Optreden van JULES DE CORTE. Na afloop gezellig samenzijn met muziek Toegangskaarten ad 5.- IneL bel., koffie en gebak van 19.30 af aan de zaal. T&eranj uitsluitend voor ongetmwden van 25 J. en ouder I&m% geheel compleet WW ■j U - X v Vierkant l.blei* ieboom O 6 15J.4K.226

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 2