E3 Jl I iitèSL uitd# ëenz aam wm^m Dr. K. Wiggers Tarief «oor „woonP-koerier* Tarief voor RLRL- ponstypiste f van nmm H" 6.95 VRIJDAGPRMZEN VROOM DREESMANN I' afwezig t/m 27 mei Dr. A. J. M. DUYZINGS PAPENDRECHT RIANT HUIS MARTIN PERSONEEL GEVRAAGD TYPISTE, Prof. Psychiatrisch Ziekenhuis „Bloemendaal" EEN JUFFROUW VOOR DE NAAIKAMER EEN GARDEROBE JUFFROUW EEN MEISJE IN DE LINNENKAMER Beschaafd zelfstandig MEISJE mooie bijverdienste Auto's, Rijwielen, Motoren V.W. RUILM0T0RS 30 PK EN 34 PK GROOTSTE CARAVANSHOW VOORJAARSKOOPJES HET MOTORPALEIS Te huur aangeboden I S DIVERSEN THE PENSH0P VERKOOPSTER ASSISTENT (E) VAN VORST voor een "passend" MOEDERDAG-geschenk! ADVERTENTIES houden U op de hoogte en helpen U hij het maken van de juiste keus. HULPEN IN DE GARDEROBE NETTE WERKSTERS 3.95 5.95 |Hóyit - Board - Triplex - Bouwpakketten en Doe-Het-Zelf artikelen (Fabrikant overtrekt nu Uw bankstel Stc ONROEREND GOED LAND en HUIZEN 6.95 Vakantie Woningrail Te koop aangeboden Voordelige Aanbiedingen Een bevrijdend boek- d^paultourniek rtmUie-Advertcnttei «orden opgenotnen In De Rotterdammer- Hieuwt Haagse Crt Nieuwe Lüdae Crt Dordts Dagblad Prils U et par mm Oo verrook kunnen xe ook alleen ln ons blad worden opgenomen 23 rt per mm Heden nam de Here plotseling uit ons mid den, onze geliefde Zoon, Broeder, JBehuwdbroe- der en Oom PLEUN DE GROOT op de leeftijd van 45 jaar. Zoetermeer: J. BE GROOT— Kalisvaart RÜswijk (Z.H.): R- LOS-—de Groot M. C. LOS Leiden: P. DE VRIES— de Groot H. DE VRIES Bleiswijk: J LINDHOUT- de Groot J. LINDHOUT Zoetermeer: PIET en TINI P. KALISVAART Neven en Nichten. Zoetermeer, 5 mei 1965. Stationsstraat 228. De bijzetting in het fa miliegraf zal plaats vin den maandag 10 mei a.s. te 14.uur op de Al gemene Begraafplaats aan de Binnenweg te Zoetermeer. Hieraan voorafgaand zal een rouwdienst gehou den worden in de .Geref. Kerk aanvangende te 13 uur. Gelegenheid tot condo leren 's avonds na 19 uur en na de begrafenis in het Verenigingsge bouw aan de Frans Halsstraat. Liever geen bloemen. Deze Japon met bolero 18 er in verschillende aardige bloemdeaslns en vele kleuren. Naar keuze mat een 6-bBsns of een gladde rok. Maat 44-52 14.95 Verras haar die tweede- zondag-ln-me! met zo'n luxueus kapstel In een eoht-moole geschenk- doos. Borstel en spie gel 2ijn versierd mat een lief roosmotief 8.50 Leuke, vlotte, gemakke lijke pullovers zoals u altijd en overal kunt ge bruiken. Dies! acetaat- zijde In A modellen: polo, rand halsje met korts mouw of zonder en met een rolkraag 8.90 Kameelzadel. Origineel en dekoratie? In elk Interieur. Keuze uit 2 mooie kleuren hout met lederen kussen in echts Oosterse tinten. Royels maat 47.50 Verkoop afd. tafelkleden GELDIG 7 MB 1665 SCHRIFTELIJKE EN TELEFONISCHE BESTELLINGEN WORDEN HIEROP NIET AANGENOMEN •55" Niet op Mathaneaaerpleln ROTTERDAM Charmante elequé da- mespiams in .een vlot model met kraag, korte mouw en ronde pas. Zowel open els gesloten te dragen. Afgewerkt met gefesfoneerde schulprand. Veis kleu ren en dessins. Maat 40-48 g.75 Geheel Inklapbare wan delwagen. Solide af gewerkt en voorzien van rem en spatborden. Frisse bekleding In effen of met rods of blauwe ruit 57.50 Dames- of herenpols- horloge met solide, ge steend anker uurwerk en een onbreekbare: veer. Chroom of doublé-' kast. 1 jaar garantie 17.75 Poplin gardancoat'voor moderne tuln-werkstera. Fris gegarneerd met een kontrasterende bies. Ook aan mode! dat het In de huishouding zo enorm goed doet Keuze uit 6 vrolijke kleuren. Maat 42-50 5.90 Voorjaar is vernieuwing! Misschien komt dit bed- 'denpakket juist by u prachtig van pas. Kom- pleet: 1-pers, matras- dek,, - molton deken en veronkuesen 21.—» 2-peraoone met 2 kus sens 33,50. Ook los verkrijgbaar. Houd uw gewicht voort durend In het oogt Per sonenweegschaal In een solide uitvoering van, gemoffeld metaal met vinyl plateau, tot 115 kg. 5 jaar garantie. Ge makkelijk by to stellen Vederlichte, plat Inklap- bare vovwfauteui! voor vakantie, „camping pf balkon. In veren' opge- hangen, fris gekleurde loper 13.50 Met hoge rug voor lezen, borduren enz 0 Chirurg Graaf Florisstraat 83 Waarneming: Dr. W. J. Wietinga, telefoon 227178. A. Zwaan, telefoon 01204—2777. vrouwenarts PRAKTIJK HERVAT Aan de P. C, Hooftlaan, vrij gelegen t.o. plantsoen cn sin gel. Woonk. 8 x 3.60. ruime en tree, mooie keuken. Boven 4 slaapkamers, douche en 2e toi let, zolder met schuiftrap. Spoedig met vrije vestiging te aanvaarden, 45.500 kJc. MAKELAAR ZTOTIJNDRECHT TELEFOON 01650—28848. Op 3 mei j.l. werd opgeroepen tot zijn Heer en Heiland de Ere-voorzitter van onze School vereniging, de Heer J. A. VAN KAMPEN Gedurende bijna 40 jaren was hij als voorzitter een voorbeeld van ijver en toewijding. Namens het Bestuur en het Personeel van de School met den Bijbel aan de Brasserskade te Delft. A. M. WITTE, voorzitter H. J. LELIE, secretaris. 1 tot 10 woorden 1.25. Elke 1 tot 5 woorden meer: t 0-60 Voor advertenties onder nummer 25 et extra. Bewijsnummers alleen op verzoek (kosten 20 et.). Los per mm f 0.25 Bij kontrakt van: 500 m.m. 2] ct 1000 m.m. 20 ct 2500 m.m. 19 ct m.m, koeriers kunnen worden gezet over 1 kolom (4 cm breed) of 2 kolommen (8 cm breed). Maximum lettertype: 10, 12, 18 pat (Spartan), EXPERTISE-BURÈAU B. KOOPS, Coolsingel 75 Rotterdam (Tel 139231 2 lijnen) vraagt - leeftijd 17 jaar, bereid ook andere kantoorwerkzaam- heden te verrichten. M.U.L.O,-opleiding vereist Steno diploma strekt tot aanbeveling. Ro 102 In haar Heiland ontslapen onze innig.geliefde moeder, groot- en overgrootmoeder i,H FETRONELLA KALISVAART Weduwe van Jacob van der Sar in de gezegende ouderdom van 86 jaar. Psalm 146 vers 3 berijmd. Boskoop: B. VAN EIJKvan der Sar W. B. VAN EIJK Waddinxveen: P. VAN DER SAR C. VAN DER SAR E. M. VAN DER SAR—Guldemond M. J. NOORDAMvan der Sar P. NOORDAM Zevenhuizen: J. VAN DER SAR P. L. VAN DER SAR—Hagen Utrecht: L. VAN DER SAR J. A. VAN DER SAR—van de Water Klein- en achterkleinkinderen. Waddinxveen, 5 mei 1965. Noordeinde 136, Post Boskoop. Verzoeke geen bloemen. De teraardebestelling zal plaatsvinden op D.V. zaterdag 8 mei a.s, des namiddags tussen 1 en 2 uur op de Algemene Begraafplaats te Wad dinxveen, voorafgegaan door een rouwdienst in het Geref. verenigingsgebouw aan de Sta tionsstraat te Waddinxveen. Aanvang dienst 12.15 uur. Gelegenheid tot condoleantie alleen na de ter aardebestelling in het Verenigingsgebouw. ROTTERDAM Op onre boekhoudifdeling hebben wij plaats voor een accuraat meisje tussen 16 en 13 |aar, dat tot opgeleid wlf worden. jónge meisjes, die zich in een modern beroep willen bekwamen, nodigen wij uit hun schriftelijke sollicitatie te richten aan onze afdeling Personeels dienst. Met vakantie-afspraken wordt door ons rekening gehouden. N-V. De Rotterdamsche Melkinrichting Persoonsdam 13 Rotterdam-Z. Tel. 27 26 40 's-Gravenhage Loosduinen Telefoon 070-39 60 60. „Gevraagd: voor het knippen en naaien van japonnen etc. en met behulp van een groep damespatiënten het ver stelwerk te doen. Diploma coupeuse gewenst. voor sorteren en uitgifte van kle ding en linnengoed ln een der Paviljoenen. INAS-diploma strekt tot aanbe veling. voor behandeling en uitgifte van de droge was. Geen naaiwerk. Voor alle bovengenoemde functies geldt 45-urige werkweek, 3 weken vakantie per jaar, 4vakantie toeslag. Salaris afhankelijk van diploma's en leeftijd in- of uitwonend. GEVRAAGD: als hulp in de huishouding, waar meerdere hulp aanw. is, Weekend vrij v.a. vrijdag 2 Uur, Aanmelden 's avonds na 8 uur, tel. 22,72.47, mevr. Dekker, Burg. Lef. de Montignylaan 8, R'dam-13. Rol02 Voor ENERGIEKE DAME met vrije tijd wordt aangeboden. Geen administratie, op uren naar keuze, maar zaterdag en 's avonds niet In modem kantoor van bekende zaak in centrum van. Rotterdam. Voor inlichtingen bellen vrij dag 7 mei 9 -10.30 uur. 'Tel: 12 41 88. Ro 102 Verzekeringsmij. in centrum Rotterdam kan wegens voort durende uitbreiding direct plaatsen enige typistes cn Jon. gste bedienden. Tel. 010 U1720, toestel 110. Ro.2 Verzekeringsmij. in centrum Botterdam zoekt wegens voortdurende uitbreiding me dewerker» met mulo-diplom» van £0-22 jaar, voor diverse afdelingen. Tel. 010-111720, toe- stel 110. v. 7-8 uur 's avonds 010-240670. R0.2 Nette kantinejuffrouw gevr, ook voor koffie, en theeservice cliënten. Gratis haarverzor- gir«g\ Soli, dagel. van 9-6 uur John Postmus. Korte Lijnbaan 1. Ro.2 Gevraagd: leerlingverkoopsters voor diverse afd. en meisjes voor de paktafel. Sollicitaties schrift, of mond. na tel. af spraak. Schröder, Lijnbaan 91, tel 117860. Ro.2 Gevraagd twee chauffeurs voor GM.C. en Magirua types Transportbedrijf J. Luyt, Ter- bregse Hechter Rottekade 88, Rotterdam-13, tel. 1RW94, Ro.2 Gevraagd nette werkster. Maandag en vrijdag van 8—1 uur. dinsdag t.m. donderdag 812 uur. Aanmelden voor 1 uur. Schröder. Lijnbaan 91, Rotterdam. Tel. 117660. Eo.2 Verpleeginrichting Erktna Ma ria vraagt ervaren verpleeg hulp voor hele of halve dagen. Salaris volgens Gemeenieiege- ling. Tel. 238751. Ro.2 Wilt u een goede baan? Wij vragen 2 verkoopsters voor de vleeswarenafdeüng. Noodhul- pen voor enkele dagen of halve dagen komen ook ln aanmerking, Salaris 200 300 p.mnd. 5 daagse werk week. 2 x per maand bon voor kapper. Keurslagerij H. P. van Linschoten, Lusthofstraat 48 Tel. 123663, na 6 uur 142025. Ro.2 Verzekêringsmij to centrum Rotterdam kan direct plaatsenj een Jongeman' voor de huis-f drukkerij (16-18 jaar). Tel. 010- 111720 toestel 110. Ro.2 Verzekeringsmaatschappij in centrum Rotterdam kan we gens voortdurende uitbreiding gehuwde dames plaatseh met ervaring ia administratief i werk of typen, eventueel met een verkorte werktijd. Tel. 010—111720, toestel 110. Ro2 geh, compl. 376,- met uit- cn inbouw door het hele land, 3 mnd. garantie. Tevens alle reparaties aan V.W.- automobielen en andere merken. Eigen plaatwerkerij. Garage Schiedam. Buitenhavenweg 160. Schiedam. Tele foon 010—261046, na 6 uur telefoon 127382. Ro 106 Verzekeringsmij. In centrum Rotterdam: kan .wegens uitbrei ding plaatsen een bediende voor het archief. Tel. 010I 113720. toestel 210. Ro.2 Hulp 1. d, huishouding voor 2 dagen p.w. In «zin met i kindle modem huis. Mevr. de Jong, IN NEDERLAND Larixïaan 221, Schlebroek. tel. tessen Nog enkele dagen gelegeuheu tot inschrijving tegen «SS tarief: 10 lesuren voof 37« door gediplomeerde instnS teur. Thuis halen en brengt A?°' Scooterrljschotl •Ahoy Mariniersweg 55 »,i 128460-143593. Ro.l Geen lessen maar 10 riileue» voor f 57.50. Daarna losse fes. sen. Scooteries ƒ7 per uu. Rijschool „Corbeau". Maaskt de 112, tel, 128036, Ro.l N.V. UNSCHOTEN 227972. Ro. 2 Gevraagd kookster. Met spoed hielden: Mevr. Manschot. Nw. Binnenweg 157, Tel. 2341.78, (niet tussen 1 en 3 uur). Ro.2 Keuze uit 92 modellen Rijksweg Rotterdam—Den Haag nabij Overschie. Telefoon 010—138945. Ro 106 Gevraagd op reclamebureau j Jongste bediende, die tevens boodschappen kan doen op aan wezige bromfiets. Aanmelden na telefonische afspraak, tel. 25.10.40. Ro, 2 Je verdient meer dan je denkt als leerltog-modlnettc (v.a. 15 jaar) bij Lagemann Sc Schol- tens. Oostzeedijk 2126, tel. 112418. Ro.2 Gevraagd voor spoedige in diensttreding op importkantoor jongste bediende. Goede voor uitzichten. Hoog loon. Aanmel den Van Walbeek N.V., Uncer- plein 2 (bij Schiekade), Rot- terdam, tel, 28.25.85. Ro.2 Prettig werken, ja, ja. ja Goed verdienen Mangofa, da mes voor atelier en winkel Aanm, Aeïbreehtsstraat 48, tel 238100, Ro.2 Prettig werken, ja, ja, ja Goed verdienen Mangofa De mes voor atelier en winkel Aanm, Aelbrechtsstraat 46. Te: 238100. Ro.2 Hulp gevraagd 1 ochtend p< week van 91.00 uur. 2,2 per uur. De Bruyn, Homme) straat 23a, Oost, tel. 121648 Ro.2 Op klein kantoor gevraagc' ervaren administratief mede werkeri Tel. 010—259800 (tot t uur). Ro.2 Gevraagd leerling-verkoopster 5 dg. werkweek! Boekhandel T. A. van Leeuwen. Bergsingel 237, Rotterdam. Ro.2 WIJ vragen voor één onzer filialen een beschaafde Ie ver koopster en een nank, of leerL Verkoopster.Sell. Fa. Hulst, luxe- en hutsh. artikelen. Schleweg 45, tel. 245607, na 8 UUr 184309, Ro.2 Ze zijn er weer.de alom bekende in spiksplinternieuwe (overjarige) en prima gebruikte [BROMFIETSEN van Het Motorpaleif, met kortingen tot 150,toe. met behoud van volledige garantie, uitstekende service en gemakkelijke betaling. Voor grootste keus en laag3te prijs blijft Uw adns: verzekeringsmij ln centrum 'ïotterdam kan direct plaatsen! »n bediende voor de repro- tuktle. Enige, .ervaring, ge- -enst. Tel 010-111720. Toestel •0 Ro.2 - - Mariniersweg S Rotterdam Tel.: 1174 60. Ho 106 c Rotterdam Inwoning a an ge- .oden bij oudere dame. Be-, chikbaar: twee gestoffeerde amers en suite (parterre), röe keuken en tuin. Billijke mdltles op voorwaarde dat ■ilge handreikingen worden errlchL Brieven onder no. 2891 bur. van dit blad. Ro.10 NIEUWE DAF-AUTO'S ZONDER CHAUFFEUR Automobielbedr. J. de Jong. N.V, Texeisestraat 27 Tel 179766 na 8 uur: 176486. - - Ro 106 Volkswagen te koop 30O,— Beneden HU weg 343, Rotter- dam-27. Bo.S AutosloperijA. Visser Za„ Ommoordseweg 48, R'dam-14, tel. (610) 138647 vr. t« koop: schade-auto's van 19581965. Zéér hoge prijzen! Ruime keu ze onderdelen voorradig. Na 18 U.r (010) 131823 184590, Bo.6 Enige licht beschadigde nieuwe vooraanstaande Bromfietsen. Interessante reductie I WlEy van Gent, Walenburgerweg, hoek Schepenstraat, tel. 28S600, Rotterdam Ro.8 Radio televisie gramofoon ArJstoaa televisie, huur met recht van koop voor 25 oer mnd. Radio Tax. Middelland- plein R'dam. tel. OID-237H}. Ro.7 iel lint nee. ijn mdi ang im rai ni Huur met recht van koos Arlstona t-sporen-bandrecorder vanaf 25 p, maand, zoDder aanbetaling. Tijdelijk gratis band met muziek.Fa 1. ?aa Urk, Nieuwe Binnenweg' M R'dam. te:. 010-234322. Ito.! Muziek- instrumenten Baby-plano's ln huur m. recht van koop zonder eerste belt- ltog 675 of f 15 p. maaad. Ruime keus. Vijf jr. garantie. f„aJ van Urk. Weetersinsel 42-44, Rda;n. tri. (010) 135021. Ro.8 Orgel merk Hinkel, prima te orde, doorlopende harp, pracht -ave eiken kast, 15 registers 225,Te zien Molenwater- weg 12 B, tel. 23.44.64. Ro, S Orgel 50,— pracht Waak, geen mot of houtworm, n re gisters. Te zien Proveniers straat 46 A. Ro. 1 Sollicitaties aan de Geneesheer-Directeur, Ro 102 KORTE LIJNBAAN 22 TELEFOON 110800 vraagt liefst bekend met de Engelse en Franse taal.Ro 102 Gevraagd op klein kantoor ACTIEVE, HANDIGE 1618 jaar. Afwisselend wel accuratesse. werk. Diploma's niet vereist, Metvakantfe-afspraken wordt rekening gehouden., Sollicitaties mondeling of schriftelijk: C. DAMMANN N.V. Oosteeedijk 210c Rotterdam. Ro 102 PR0T. PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS „BLOEMENDAAL" S-GRAVENHAGE - LOOSDUINEN - TEL. 070—39 60 60 Gevraagd: voor het sorteren en uitgifte van kleding en linnengoed in de Paviljoenen. Niet boven 50 jaar. Hele of halve dagen. Uurloon 2,23 per uur bruto plus 4% vakantietoeslag. niet boven 45 jaar, hele of halve dagen. Uurloon 23 jaar en ouder 3,20 per uur bruto plus 4% vakantietoeslag. Aanmelden bü het hoofd der huishouding. Sterke rib corduToy, vulco pantoffel, met bedrukt bloemmotief Leuke zomermuil met gevulcanis'eerdé zool. Diverse kleuren. - VOOR..Al UW NAAR DE TRIPIEXCENTRAIE (Admiraal de Ruytarweg 42 - TELEFOON 12 31 61 Ro 114 voor bijzonder lage prijs, I Vraag vrijblijvend huisbe zoek. TeL 25Jl.il (R'dam) Moderne behangsels. Exclusie ve -dessins. Vraagt staalboeken F. Huntenburg N.V„ Jonker Fransstraat 31, tel. 14.39.93. Karei DoormaMtraat 151, tel. 11.51.02. Pepptlweg .7-19. tel. 18.59.24. Beyerlandaelaim 159, tel 27.93.55. -Kerkwerveilngel 199 (heek Sltoge), tal. 17.46.23. Vlaardlngen: Korte Hoogstraat as. tel. 01698-9262." Schiedam? Hoogstraat 45, tel. 26.23.41. R0.14 Uw oude bed 's morgens gehaald, wordt- "a avond» pri ma gerepareerd weer thul* bezorgd.. Vraag prijs Bedden: makerij Hendrlksen. Oostplein 51. naast Vrije Volk. Tel. 131992, Ro.14 I Slaapbanken, slaapbankcteUen en andere meubelen. - Vraag catalogus. „De Specialist" thaosjHeemraadsalngel 251. tel.' 239033. Ro.14 Winkelkasten, toonbanken, vi trines. M. C. Conljn, Zaagmo lenstraat 141, Rotterdam. Telef. 243233. Ro.14.. Probeer het- eens met ccn koerier. U zou niet de eerste rijn die toch een hulp vindt voor de huishouding, of toch ten woongelegenheid op het apoor komt, of toch een ge bruikte goede flets ontdekt Probeer het eens, plaats een koerier. En groter wordt uw kans als u het twee of drie keer achtereen doet bijvoor beeld met een dag er tussen Ro.14 Voor grote keu» uit da beste merken (Hollandia, Novana, Jansen Tllamis) èn persoonlijke servlca naar de speciaalzaak: Van Hengel! S ;em ip nee So! pa Hij [eW£ (.iet dc vord To hsel daiti. [f ja Gust ien 5e i eerst heer jWate jnari ïie v iuiui [hij e [uit d Ee; I jdiver laifj len de b- tren ferve ifraai IsDerr KunstgeblttenreparaUes, le kl. werk onder voücdige garantie. Billijke tarieven. U kunt er op wechten „Instituut Den til ta". Hoogatr. 40, tel. 126010, Rotter- nollandla-modellen: Ker» dam Ro.14 Zie hier één der mooiste Voor Moederdag: prachtige kop en schotels (v.a. 1,85). déjeu ners en txxjfoonsschaaltjes, op gemaakt met bonbons en lux Amerikaans lint in 45 kleuren. Luxe dozen bonbons cn choco lade met gratis strik. Radder, Nwe. Binnenweg 425, tel.233761. Ro.14 Maak geld van wat u niet meer gebruikt, plaats een koe rier. De ervaring leert dat u er dan- het meeste voor krijgt. Veelal bent u het binnen een dag kwijt, Noem een (redelij ke) prijs ln de koerier. Dat werkt het best. Bel 115588 en vraag naar toestri 50. Ro 14 te koop in het recreatiegebied van de i RANDSTAD HOLLAND (Brieven onder no. 2885 van dit blad. Ro 116 Prachtig van leest vorm is deze "Hevea" nylonpantoffel, met originele sierbies. Mocassin pantoffel met cosy-zool en goudrand geboord. v,ÜST^DAMJr*£!^r.CenJtt,m* Blanenw®g 31, Nieuwe Binnenweg 402, West-Kruiikade 37, Zwartjanstraat 10-12, Maashaven O.Z. 42, Dorpsweg 56 VLAARDINGEN: liesveld 38 DEN iB»3at E!4 L3DEN: Haarlemmerstraat 173 HOOGVLIET.- Binnenban 364 RuswijKj ia de Bogaard Geldbelegging. Te koop mooi blokje panden te R'dam. •Weger» reorganisatie. Gelegen mooie laan Westen.Huuruit- fcomst 5500 p. jr. Koopsom 11 48.500 k.k. Brieven no. 13829, I our Zaagmolenstraat 47. Ro.iS Te koop in Qorinchem op zeer goede «tand riant hals geheel vrijstaand, «er mooi uitzicht. Op korte termijn vrij te aan vaarden. Brieven onder no 11«88 bur. v. ti. blad. Ro.16 I Zomerhuisje Haamstede (vliegveld). Vrij lot 12/6, 3- j 10/7 cn 7-14/8. Westschouwen I zomerwoning en caravans vrij I tot' '7/7 en na 14/8. Renesse „Julianahoeve" car. tot 10/7 en na 21/6, Tel. ©4440.3572 .of br, no. 2889 bur. v. d. blad. Ro.13 „Limburg" „De Bóusberg" bij Heerlen. Caravans vrij tot 10/7 en na 14/6. T®1, 04440-3672 «f br, no 2890 bur. V. d. blad. Ro.13 Ook nw wonlngrnll kin slagen. Vraag vrijblijvend Inlichtingen De wontogrullservlee, Graaf Fiorisstraat ®5, Rotterdam', tel. 010-254251. geopend op maan- dag. dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 10.30.1830, woensdag 14»1730 uur, Ro.H Te koop balkhoutj vloerhout hardboard cn tegels A. C. Jeroense. Dorpsstraat 19. Waardenburg Ro.5 Rn!) uw oude meubelen in bij aankoop van nieuwe. Vraag vrijblijvend taxatie Cor Ros meubelen. Oostzeedijk 344-364, hoek Oostplein. tri. 133744. Ro.5 Waseombinatles van f 598 voor f379. schoonheidsfoutjes, was machines f 109, centrifuges f 118, wasautomaten 595 StolK-Zouen, Stadhoudersweg 51c. tel. 285574. Ro.5 Voor wild en gevogelte uw adres: J Bikker, Tiüemanstr. 80. Rotterdam. Tel. 233375. Ro:5 Nieuwe National elcktr. Zlg-Zag naaimachines v. slechts, 260,-. Slechts enkele stuks. Maakt knoopsgaten, werkt af. stopt en borduurt. Groen N.V., Vler- ambaéhtsstrant 114, (bij Ma- thenesserplein) tel. 236653. Rn.5 Alle soorten glas leveren en plaatsen. Glashandel Breijer n.v. Smeetlandsedllk 102, Rot terdam, tel, 192232, Eo.ll sebloesem prlncesselijn. hemdjes v.a. 2.75 broekjes v.a,2.05 .speciaalzaak^ :--\Oudédijk'-'201, Tel. .172793 P,ou.crtiain VAN DR. PAUL TOURNIER over <li ovirwinm"! van da aonzaimhaid Door rato craflanda voorbèoidan uit tijn tiftn praktijk laat da chnitaivart» Or. Paul Tourniar da trmgiak- *i«n y|1' al dia mannan an «rouwan dia da w«J- uit hun partoonlijlca eenzatflihaW ft kunnan vindan. Da varatn»umda tracht hij ta -- «n vanuit iijn:jituatt« tarug ta t in da gamaamchap. H'ti getrooit *wl alia moaita ham ta brangen tot W0* vaardlng van *ljn opdracht verOntwocrdtlljke partner In huwaiijk»^" gailn kark an «amanlavinf. Zijn wi**J van bthandallng gatul|t van geae|a» xtalkundiga kannla. ga looft kracht rij ka arvaring. Allan 4ia'm ««o J»1* j mant lavan, komt w „rj achrilvtr mat *ijn ham iima tharaplo llafdavo» tagamoat. f" gobonden f 12.50 Varkri/tbödr in tfa boekhandel ZOMER KEUNING - WAOENINOEH ta; I (V SC gemi vergi aanti terer ien v ten c Wezi ling

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 2