Nieuwe burgemeester H. Roelfsema zegt Gronings gedeputeerde vurig enthousiast Biirgemeesterseclitpaar was op bezoek SC MIE Een vlot vrije-tijd- sandaaltje Loopbaan \uto uit garage gestolen: later teruggevonden Muzikaal gezin ,yerlovingsringen festival 1975" eovanieriand Vrouw zat met vinger klem in automaat Zestienjarige bekent inbraken Geld uit tas gestolen NSfJ-PRINZ 4 4650 STRUCTUUR TAPIJT ALJ we bij iemand op bezoek gaan, dwaalt onze blik allereerst naar de boekenkast. Steeds zijn we opnieuw nieuwsgierigwat voor boeken onze gastvrouw of gastheer leest. Zeg me wie uw vrienden zijn en zeg me wat u leest en ik zal zeggen, wie u bent. Natuurlijk zijn dergelijke, beweringen nogal overtrokken, omdat ze te alge meen zijn. Maar een kern van waar heid zit er ongetwijfeld in. Vrienden en boeken worden hier in feite op één enkele lijn gesteld. Boeken kunnen in derdaad onze vrienden zijn. A™. de vooravond van de jaarlijkse I boekenweek willen we de belang rijkheid van het boek voor onze men selijke samenleving centraal stellen. Zonder boeken is er geen cultuur mo gelijk en waar de cultuur verdwijnt, verschijnt het menselijke beest, dat Emile Zola in zijn romans zo fel rea listisch wist te schilderen. Van alle boeken is er één boek, het Boek der Boeken, de Bijbel, dat ons Christenen het dichtst aan het hart ligt. Dat het b lijve een licht op ons pad. en een lamp voor onze voeten. VERF VAN DE VAKMAN NSU-PRINZ 4 4650 1. „DE KROON VERFCENTRUM 4. „KLEURKLAVIER" KANTOORMACHINES Garage Van Dalen N.V. A. DEN DRAAK. Een bijzonder fraai tapijt van een uitstekende kwaliteit haargaren, in goud, grijsgroen en brons, 130 cm breed. Normale prijs 22.75 per meter. Alléén morgen 16.85 per meter, j BOEKEN AUTEURS DE wereld van het boek is eigenlijk j een ontastbare, een geestelijke wereld. Grote auteurs hebben dit al tijd aangevoeld. Als de romanschrij vers Honoré de Balzac zijn buik dik had van de normale salon-conversatie, van-Met oppervlakkige gesprek 'over koetjes-en kalfjes, dan zei hij: Laten we nu maar eens tot de werkelijkheid terugkeren, waarmee hij bedoelde de wereld van verbeelding, die hij in zijn Menselijke Comcdie gedurende zijn arbeidzaam schrijversleven heeft ge schapen. De geesteskinderen uit zijn talrijke romans leefden meer voor hem dan de wezens van vlees en bloed rondom hem. RUST CULTUUR VLAARDINGEN BEHANG KUNSTSCHILDERMATERIALEN BOUWPAKKETTEN (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De nieuwe bur gemeester van Schiedam, bracht, vergezeld van zijn echtgenote, gis- aantal journalisten en persfotogra fen een bezoek aan de stad. Een ten was 's middags om tien minu ien over vijf in het stadhuis aan wezig, waar de chef' van de afde ling algemene zaken, de ,heerC. Brunt, het voorstelde aan de heer en mevrouw Roelfsema. De installatie-vergadering is vastgesteld op maandag 17 mei om half vier in de aula van het Stedelijk Museum. Na afloop zul len het gemeentebestuur, de ge meenteraadsleden en genodigden aan de nieuwe burgemeester wor den voorgesteld. Tevens zal er die dag om acht uur in de aula een of ficiële receptie worden gehouden- Wf' Brillanten Ringen M sice oufo's vorr Bisteren fcn deit NSU'ï war» vcrtüaao automobielbedrijf Komvroegom teleurstelling tevoorkomen.Géén telefonische bestellingen. ROTTERDAM - biN HMG - UTRECHT VUSSIAfGENT» OEVHNTER (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM In de nacht van woens dag op donderdag bleken «it ..de garage van het automobielbedrijf Winkelman aan de Nieuwe Mathenessestraat twee bureaus opengebroken te.zijn.«en"was de personenauto van de heerH.^G". v. d. B. verdwenen. .Uit de - bureaus- werd niets vermist. De autowerd naderhand be schadigd in Vlaardingen teruggevon den. HET vertoeven in het Rijk der ver beelding schenkt een gevoel van geestelijke geborgenheid, ver van de harde realiteit. Lezen geeft zielerust. In een hoekske met een boekske komt de mens tot zichzelf. Alle narigheid, die we onszelf op de hals halen, spruit voort uit het ene feit, dat we niet rustig in onze huiskamer kunnen blij ven zitten, schrijft Jean de la Bruyère (1545-1696) in zijn klassiek meester werk, getiteld „De karakters of de zeden van deze eeuw". Dat was drie honderd jaar geleden. Maar de geva ren en de mensen zijn hetzelfde ge bleven. We achten het een droevig ver schijnsel en een veeg teken, dat men de geestelijke taal van de Bijbel in brede lagen van ons volk niet meer verstaat. Deze ontkerstening, die in toenemende mate het stempel op de moderne mens en maatschappij gaat drukken, vindt ons inziens haar oor sprong in. een intellectualistisch en rationalistisch denken, dat alles wil 1 verklaren door het blote verstand. i (Van een onzer verslaggevers) GRONINGEN Het vijf leden tellende' gezin Roelfsema ts een muzikaal gezin. De twee zoons en de ene dochter hebben dit stellig van hun vader en moeder, die beiden grote lief hebbers van muziek zijn. De nieuwe burgemeester zelf houdt veel van zingen en is in Groningen dan ook lid van het Toonkunstkoor. In zijn jeugd heeft hij veel viool gespeeld. Bach en Mozart zijn z'n favo riete componisten, terwijl hij ook veel waarde hecht aan en kele moderne composities. De oudste zoon (25) van de Roelfsema's is een uitstekend violist en is in zijn studententijd concertmeester van het Gro nings studentenorkest geweest. Hjj is getrouwd en bekleedt nu een functie bij de Landbouw hogeschool in Wageningen. De achttienjarige dochter speelt fluit. Zij is in opleiding voor kleuterleidster. De jongste van het drietal, een jongen van negen jaar, studeert blokfluit. De muziekhobby hopen ze allemaal in hun nieuwe woon plaats te kunnen voortzetten. De verhuizing naar Schiedam zal, als het kan, zo snel mogelijk worden geregeld. Nieuwe Binnenweg 30 - Tel. 1230S0 Adm. de Ruyterweg 24 - .el. 12240D En ons autorama voor Verzamel- gebutnv-Zuia, Dordtsehe Straatweg t 'Kijk in onze nieuwe afdeling (10 jaar vóór o'p de tijd) naar onze laatste aanwinst model „Brigitte". Een topper! v. HOGENDORPLAAN: 101 TEL. 2658 V UJNBAAN 50 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Mevrouw H.K.-S. maakte donderdag gebruik van een auto maat op de Broersvest. Nadat zij het gewenste artikel eruit had gehaald, ver gat zij haar vinger uit de lade te halen Deze klapte daarop dicht. De eigenaar van de automaat moest zijn ruit verbrijzelen teneinde de vinger vrij te maken. De G.G.D, behandelde de scheurwond aan de vinger ter plaatse. T)E heer en mevrouw Roelfsema in hun woning te Groningen met een stapel gelukstelegrammen. Vrije tijd of geen vrije tijd. hiermee stapt u met plezier de zomer tegemoet. De soepel lederen zool en de zachte, verende binnenzool, maken elke stap tot een ware vreugd. Daarna volgde een kort gesprek, want. zoals gemeente-secretaris mr. M. J. Blok tegen de vragende journalisten zei: „De trein .wacht niet". De heer en mevrouw Roelfsema moes ten een treinreis van ongeveer drie uur naarGroningen maken en ze wilden niet te laat thuis komen. Voordat beiden in de auto stapten die hen om tien minuten voor half zes naar het station zou brengen, hadden de fotografen zowel bij het gesprek in de raadszaal als buiten op bet statige bordes van hei historische stadhuis foto's van de nieuwe burgemeester gemaakt. Overigens toonde de heer Roelfsema zich dankbaar voor het aardige pro gramma, zoals hij het noemde, dat het college van B. en W., waarvan hij op deze dag de gast was geweest, voor hem en zijn 'echtgenote had samenge steld, ten einde de diverse stedebouw- kundige aspekten van Schiedam te be zichtigen. Met grote belangstelling heeft de nieuwe burgemeester kennisgenomen van de uitbreidingsplannen in het westen van de stad, waarbij het sportpark, het clublokaal van S'.V.V. en het zwembad Groenoord, dat hij vanaf het terras in ogenschouw had genomen, niet werden vergeten. Het gezicht op de rivier vanaf de Maasboulevard heeft diepe indruk op hem gemaakt. Hij had het bovendien erg prettig gevonden dat zijn gastheren hem en zijn echtgenote de gelegenheid hebben gege- Bel ons voor een demonstratlerit BUYS BALLOTLAAN 4 VLAARDINGEN Telefoon 8706 ieltf. £01898) - 3697 SCHIEDAM Uit de tas van de leerling B, K., die deze in de gang van de technische schooi aan de Mgr. Nolens- laan had neergezet, werd donderdag ƒ50 ontvreemd. ven op hun eigen houtje de winkelstra ten, de pittoreske en historische plekjes van Schiedam ongeveer een uur lang te verkennen. Vermoedelijk zal de heer Roelfsema enige tijd In een hotel moeten gaan wonen, want Schiedam heeft geen ambts woning voor zijn eerste burger. Boven dien zal hij een hotel bulten zijn gemeente moeten zoeken, want een hotel waarin een burgemeester kan verblijven, is er ook niet.... (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM In het huis van bewa ring te Rotterdam is donderdag de 16- jarige C. S. verhoord. Hij bleek schuldig te zijn aan inbraken op 29 maart in de bouwkeet van een aannemingsbedrijf aan de laan van BolTSs in Kethel en in het tuinhuisje op Thurlede, op 1 april. 2 o'n flonkerende brillantenring kopen, blijft een zaak. van vertrouwen. Laat U daarom adviseren doorBRUNOTT. Het adres van vertrouwen sinds 1899. Centrum H00GSTRAAT-D00LSIN8Et(n«ast CAA) Zuid PUTSEB0CHT113-115-8EIJEHUN0SEUAK111-113 Noord 2WA RTJANSTRAAT18 - JONKER FRANS5TRAAT 67 Kra/ingen GOUDSERIJWEfl 21-73 FKANSENSTRAAT 23 Telefoon 6436 VLAARDINGEN WINKELCENTRUM - BINNENWEG 45 J6LEF0QM 11.66.15-80 JTEBDAM,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1