Vier Nederlanders gedood bij busongeluk Verslagenheid op reisbureau Chauffeur van brandweer dood achter stuur Gillende vrouw jaagt belagers op de vlucht Druk verkeer eist zeer veel doden Marine-officier bij een frontale botsing gedood Namen van gewonden Willem-Barendsz naar maatschappij in Zuid-Afrika Vijfhonderd jubilarissen hartelijk gehuldigd Zeeparlevinkei Smit-LIoyd overgedragen Nieuwe functie voor generaal W. den Toom HAL heeft weer een commodore lichtgewonde man kreeg hartaanval van schrik MAN NEERGESTOKEN NA RUZIE OM OPMERKING Trein werd ambulance express Arrestaties in West-Frankrijk Man gedood bij oversteken Padvinders kregen BB-insignes Een dode en twee gewonden na slip op rijksweg 58 Zes gewonden in verkeer Dader gearresteerd Meisje aan verwondingen bezweken Kapitein A, de Jong benoemd Terzetsexpositie is- weer Verlengd DE ROTIEEDAMMER GEKRAAK Pagina 4 2 a MAANDAG 24 flfRT 1565 middaig voordat men enige namen binnen kreeg. Ba over de aard van de verwon dingen kan. men nog vrijwel helemaal niets zeggen. Men heeft kennelijk nog geen overzicht van de situatie. De hele dag door is het bureau opge beld. door kennissen en familieleden, van (Vervolg van pag. 1) Inwoners van Zirl noemen de plaats van het ongeluk een levensgevaarlijk punt. "We wachten, eigenlijk al jaren op een ramp. Het kruispunt is meestal een hels druk verkeersknooppunt. De hoek Bundesstrass?^een v^ranelweY-!s toe na ten uit de rampbus. In angstige zeer schero en hcVlaatsta^tifkie viakke heeft getracht terug te schakelen. Zij spanning belden zij steeds weer op Ook weg ^r de Minl korrf Dat de bus harden althans enig gekraak. Dit bleek aji._ van. wieL kennissen op vakantie m -- 6- - echter met meer voldoende om de kolos vaart te doen verminderen. Onvermin derd snel reed de bus door, ondanks het feit, dat langs de weg een stopbord is geplaatst, dat afdalende automobilisten tot de grootste voorzichtigheid maant. ook op dit vlakke gedeelte na de steile helling geen vaart heeft verminderd geeft voedsel aan de veronderstelling, dat de remmen niet hebben gewerkt. Enkele voorbijgangers zeggen nog te hebben opgemerkt, dat de chauffeur Alleen shock, paniek (Van onze speciale verslaggever) ROTTERDAM Vanmorgen hadden we telefonisch een gesprek met een oongedeerd gebleven rei ziger, die in Hotel Charlotte in Insbrück was ondergebracht. De man, die nauwelijks bereid was te praten en zijn naam liever niet wilde noemen, verklaarde dat er, toen de bus met grote snelheid de belling af reed, geen paniek was uitgebroken. De chaufeur moet ge weten hebben dat zijn voertuig on bestuurbaar geworden was; tot het moment dat de mnur van het huis werd geraakt, bleef hij luid claxo neren.. De ravage was ontzettend. Doden en gewonden moesten uit het busliehaara worden gezaagd. „Iedereen, ook degenen, die niets mankeerden, had een shock", al dus de man. „en allen zijn we successievelijk in het ziekenhuis terecht gekomen". Al gisteravond konden elf mensen uit het ziekenhuis worden ontsla gen. Ze werden in het pas ge opende hotel Charlotte onderge bracht, waar medisch personeel hen een slaapmiddel toediende. Niettemin hadden velen een slechte nacht gehad. Onder de Nederlanders, die zich thans in het hotel bevinden, zijn er verscheUenden, wier man of vrouw gewond in het ziekenhuis liggen.,Ze zullen voorlopig niet naar huis gaan. Pas ais het le vensgevaar, waarin enkele ge wond envfiixeren, geweken is, zal de terugreis overwogen wor den. De mensen, die voor in de bus zaten zijn er het slechtst aan toe. .Ze hebben de volle kracht van de klap opgevangen en werden tussen staal en puin gevangen. De reisleider, die naast de chauf feur zou hebben gezeten, werd op slag gedood. Een nie uw gesprek, dat met hotel Gharlotte werd aangevraagd,, kwam niet meer tot stand. De telefoniste had van de Neder landers, die zich in de hal ver zameld hadden, opdracht gekre gen elk contact met de pers te mijden. Verwezen werd naar het reisbureau Groeneveld, dat geen informatie kon geven. De reis, die zaterdag in Rotterdam en Utrecht was begonnen, was een zgn. teen-eis, naar Brixen in de Italiaanse Dolomieten. Na een verblijf van vier da gen In Italië zou het gezelschap vla de Fernpas terugkeren. ROTTERDAM In het kantoor van het reisbureau Groeneveld aan de Rotterdamse hoogstraat heers- ste vandaag en gisteren diepe ver slagenheid over de busramp. Vrij wel de hele dag en de afgelopen nacht is men bezig geweest gege vens over de slachtoffers binnen te krijgen. Maar hoewel men re gelmatig contact had met Inns bruck, duurde het lange tijd voor dat men de lijsten kreeg doorge beld. Het contact met het ziekenhuis was zeer slecht, verklaarde een woordvoerder van het reisbureau. Het duurde tot van- DRIEBERGEN Op nauwelijks 100 meter van de brandweergarage in Driebergen is vannacht de 52-jarige chauffeur van de vrijwillige brandweer H, Westbroek achter het stuur van de zg. materiaalwagen aan een hartaanval bezweken. De auto, die met andere brandweerwagens was uitgerukt voor een brand, reed met de eraan ge koppelde poederwagen in volle vaart dwars de hoofdstraat over en be landde in de tuin van een villa. Twee brandweerlieden, die ook in de ver nielde auto zaten, werden, licht gewond. UTRECHT Drie mairmen hebben een 81-j ange weduwe zaterdagavond in haar salon wagen aan de Utrechtse Gageldljk overvallen. Zij kreeg enkele slagen met een ploertendoder. Door haar gegil na men de mannen ijlings de benen. Omwonenden snelden te huip, maar toen was het drietal al verdwenen. De vrouw die bij deze overval enkele lichte kneuzingen opliep was niet in staat een behoorlijk signalement op te geven. Het warme weer heeft velen naar buiten gelokt met het gevolg dat er dit weekeinde zeer veel doden op de weg gevallen zün. Ook werd melding gemaakt van een verdrinkingsgeval bij het zwemmen in de Noordzee. LIEMPDE Op de riet-beveiligde overweg is zaterdagavond een motor door de D-trein aangereden, die pp weg was naar Hoek van Holland. De twee berijders, de 53-jarige M. Boeren uit Boxtdl en de 23-jarige J. A. H. van der Faa uit Best, waren op slag dood, VEENENDAAX. Bij een inhaalma noeuvre "slipte gisteren een personenwa gen, sloeg over de kop en kwam in een kanaal terecht De 36-jarfge T. de Wit uit Overberg (bij Amerongen) verdronk. Zijn vrouw weid door een passerende automobilist met zware verwondingen uit het wrak gehaald. VALKENSWAARD Bij het overste ken van -een weg is gisteren de negen tien-jarige J- Tilburgs met zun brom fiets door een auto aangereden en ge dood. STADSKANAAL De 24-jarige J- H. Berndt vat Musel is zaterdag op onver klaarbare wijze met zijn auto In het Stadskanaal terechtgekomen na eerst een paar bomen te hebben geramd. Na dat de wagen was opgetakeld constateer de men dat de man was overleden. DOETINCHEM Toen gisteren de r.k kerk uitging stak de 64-jarige mej. I,. Leonanards onverwacht de Weg over. Zij werd door een passerende aiuto ge grepen en overleed aan de opgelopen verwondingen. Door de Iroteing raakte de cliauffeuse de macht over het stuur kwijt en greep een dat op de motorkap terechtkwam. Door zeer zacht af te remmen voorkwam de bestuurster dat de jongen voor de wie len van de wagen viel. Hij werd slechts licht gewond. BEUNINGEN - De 24-jarip N. G. Uit Betmingen is vermoedelijk zaterdagavond met zijn bromfiets tegen een boom ge reden waarbij hij eer. ®®hedeh^!sfrac- tuur opliep. Daarna is hl) waarschijnlijk in de sloot gerold en veidrooken. Spe lende kinderen vonden gisteren het stof felijk overschot, AMERSFOORT -- Zaterdagmiddag is de 14 maanden oude Gewit je van de Bunt uit Nijkerkerveen onder een vrachtauto gekomen en eedood. Het meisje raakte met de voeti^ bekndd onder de wielen van de achteruitrijden de onto. -waardoor zij kwam te vallen en met het hoofd onder een van de ach terwielen kwam. PANNINGEN Gisternacht is de li- jarige 3. Verhees uit Helden met zijn bromfiets gevallen en san de opgelopen verwondingen overleden. ZANDVOORT De 26-jartge maga zijnbediende P. N. de Haan uit Haarlem is zaterdag bij het zwemmen in zee ver dronken. De man was met een vriend ter hoogte van het tentenkamp gaan zwemmen. Omstreeks vijf uur meldde de vriend dat hij De Haan sinds drie uur niet meer had gezien. Bij opkomend water spoelde het stoffelijk overschot aan. IJMUIDEN Op de rijksweg ten zui den van de Veteer tunnel is gisteravond omstreeks half tien de 5I-jarige kapitein- luitenant te reze R L. van Es int Den Helder met zijn personenauto veronge lukt. Een. auto, die tijdens het inhalen door een grote personenauto werd geraakt schoot door de middenberm en botste op de andere rijbaan frontaal tegen de te gemoetkomende auto van de marine- offlriera. Kapitein-lui tenant ter zee Van Es werd zwaar gewond naar het Anthomtosziéken- huls te XJmuiden vervoerd, waar hij de afgelopen nacht is overleden. Zijn echt genote die bij hem in de auto zat werd licht gewond. De heerVan Es was hoofd van de afdeling marine-werving in Den Hag. RIDDERKERK De 65-jarige H. C. van de Waal uit Rotterdam is zondag middag, toen hij met zijn fiets aan de band de rijksweg bij Ridderkerk over stak, door een personenauto gegrepen. In het Dijkzigtziekenhuis te Rotterdam is hij aan zijn verwondingen overleden. Twintig meter van de plaats, waar de heer Van de Waal verongelukte, is een viadufct voor het verkeer, dat de rijks weg kruist. Oostenrijk waren, maar van wie men niet wist voor wélks reis zij hadden geboekt, namen contact op met heft bureau. Inmiddels is de Nederlandse consul in geschakeld om de zaak te regelen, ter wijl ook de reisleider van een andere groep, die toevallig in de buurt was, naar het ziekenhuis is gegaan. Waisn-eer de niet gewonde toeristen zullen terugkeren, is nog niet bekend. Maar het os wél zeker, dat de vakantie reis met zal worden voortgezet. Voorlo pig zijn zij ondergebracht in hotel Char lotte m Insbrudk, waar degenen, die de shock te boven, zijn gekomen, worden in geschakeld bij het identificeren. INNSBRUCK Volgens van middag uit Innsbruck binnen gekomen inlichtingen bevinden zich 25 van de 42 inzittenden van de rampbus met verwondin gen in het ziekenhuis. Over de aard van hun verwondingen zijn echter nog geen mededelin gen gedaan. Janny Kemper (62), Alblas- serwaardsedijk 100, PoortugaaJ. Jacob Kit 8, Amsterdam. Margaretha Klerk (63), zelfde adres. Dirkje Vinker, (31) Wouden- bergseweg 29, Zeist. Dirk Stapper (67), Kerkplein 7, Vreeland. Hielke Boerstra (72), Linden- gracht 12, Vreeland. Maria Johanna Krop (45), Hoogbuurloostraat 25, Den Haag. Peter Molsbergen (76?), Pau- linelaan 10, Muiderberg. Hendrik Steenbeek (27), Noordpolderstr. 20, Rotterdam. Karl Nold (48) uit Grunstad (Dtsld.) Mevrouw Grabijn-Zwart (56), Vosmaerstraat 5, Delft. K. G. de Jong (33), Populie renlaan 21, Amstelveen. Rita de J™g (45), Oude Loos- drechtseweg 32, Hilversum. Adam Jakob Hennekam (67), Hoflaan 85, Rotterdam. Christine Kuyper-Hooft (71), De Sllestraat 118, Den Haag. Peter C, Akkermann (74), Amalia van Solmstraat 9, Schie dam. Catharina Andeweg-Boonstop- pel (61), Ridderlaan 39, «Rotter dam. Theodora J. Alibama (50), Groot Hertoginnelaan 185, Den Haag. Alida Booy (72), Theresiastr. 100, Den Haag, Frederlk Beekhoven (59) Saf fierhorst 120, Den Haag. Joh. Pfeijffer (74?), Rozen- boomlaan 85, Voorburg, weg 37, Voorburg. Peter A. Fransen (68), Park weg 37, Voorburg. Martina Fransen (69), zelfde adres. J. D. Groenenboom (52) Rot terdam (de chauffeur). Sjoerdje Kales (73), adres on bekend. Aanvankelijk waren nóg elf passagiers naar het ziekenhuis gebracht. Zij konden echter na behandeld te zijn naar het ho tel terugkeren. De meesten van hen hadden een shock. AMSTERDAM De directie van de Nedorlandsche maatschappij voor de wal visvaart N.V. deelt mede. dat naar ver wachting in de naaste toekomst het m s. „Willem Barendsz" aan een Zuidafri- kaanse maatschappij zal worden over gedragen. In deze maatschappij zal de Neder landse maatschappij voor de walvisvaart N.V. particippereh. Een belangrijk deel van de koopprijs zal in cash worden betaald. Het is de bedoeling de „Willem Barendsz" te gebruiken als visserij- fabrieksschip. Het ziet ernaar uit," dat bij doorgaan van de transactie er voldoende kasmid delen beschikbaar zullen zijn om t.z.t, ca. 80% on het aandelenkapitaal terug te betalen. De Nederlandse maatschappij voor de walvisvaart N.V., die dan met een verkleind kapitaal zal blijven be staan, zal aldus houdster worden van een belangrijk pakket visserij-aandelen, welk pakket een minderheidsbelang zal vormen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM In zaal Fïevo aan de Hoogstraat wiren zaterdagmiddag 135 padvinders uit Rotterdam, Vlaardingen en Maassluis de gast van de Dienst Bescherming Bevolking. Zij hadden deelgenomen aan de cursus „individuele zelfbescherming" en ontvin gen daarvoor de vaardigheidsinsignes. Voor het eerst in de drie jaar, dat de BB voor padvinders cursussen organiseert, waren er ook meisjes bij betrokken. Onder leiding van gediplomeerde ver pleegsters van het Groene Kruis be kwaamden 35 padvindsters zich in de thuisverpleging; ook zij ontvingen een insigne. Na de uitreiking konden de jongens en meisjes genieten van een aantal teken- filmpjes. Het optreden van de padvindersdrum- band besloot deze middag. Zondagavond; is in de Vieraonbachts- straat de 83-jarige mej. S.M. van der Stam, wonende aan de Straatweg, bij het oversteken aangereden door een brom fietser. In bewusteloze toestand en een bloedende hoofdwond werd zij naar het Dijkzigtziekenhuis vervoerd. Door het niet verlenen van voorrang botste zondagavond op de kruising Zie- rifczeestraatDe Slinge een bromfiets te gen een scooter. De duo-passagier van de bromfiets, de negentienjarige hulp in de huishouding I. O. Vrijhof uit Rhoon, werd van het voertuig geslingerd en kwam met haar hoofd op het wegdek te recht. Met een hersenschudding is zij naar het Zuiderziekenhuis gebracht. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Op het toneel van de Rivièrahal stond zaterdagmiddag voor zo'n tweeduizend jaar aan ge trouwe plichtsbetrachting: veertig werknemers, die door de Maatschap pij voor Nijverheid eu Handel werden gehuldigd, omdat zij vijftig jaar in dienst van hun werkgever zijn. (Van een onzer redaotetnretn) ROTTERDAM Tijdens een korte proeftocht op de "Noordzee Is zaterdag de Smit-LIoyd 2, het eerste van een se rie van zeven bevoorradingsschepen voor booreilanden, bestemd voor Smit- Lloyd NV, Rotterdam, door de bouwer, Van der Giessen-De Noord NV, Krim pen aan den IJssel, aan de reder over gedragen. De heer J. U, Smit, directeur van Van der Giessen- De Noord noemde het be voorradingsschip een itypisch schip. Het kan met een werkpaard worden verge leken, en eigenlijk is het een zeepar- levinker. De heer B. E. Ruys Jr, directeur van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd, de maatschappij, die met L. Smilt Co's Internationale Sleepdienst Smit-LIoyd heeft opgericht, zei het schip gaarne te aanvaarden. „De ontwikkeling van de olie- en gaswinning heeft in korte tijd zo'n grote vlucht genomen, dat we ons met deze nieuwe tak van exploitatie hebben moeten confronteren", zo zei hij. Na het hijsen van de Lloydvlag droeg de heer Ruys het schip over aan de neer R. W.Scheffer, directeur van Smit-LIoyd. De ceremonie van 'de overdracht werd besloten met het wisse len van de Lloydvlag voor da Smit- Uoydvlag. De Smtt-Uoyd 2 is reeds vercharterd aan de Continental Oil Company of England, Londen. Het schip heeft een lengte van zestig meter en een breedte van twaalf meter. Het ruim 32 meter lange achterdek dient voor het vervoer van pijpen tot een totaal ge wicht van 400 ton. Voor het lossen van pijpen tot een totaal gewicht van 400 ton Voor het lossen van water en olie langszij liet booreiland zijn sterke pomp- installaties aangebracht, die grote op- voerhoogten kunnen bereiken De overige zes voor Smit-LIoyd in aan bouw zjjnde schepen worden alle voor 15 oktober opgeleverd. In eerste instan- teie zullen zij in het Engelse gebietd van het continentale plat gaan opereren. 's HEER ARENDSKERKE. Een do de en twee ernstig gewonden waren de verschrikkelijke gevolgen van ea onge luk zaterdagmorgen op rijksweg 58, waar bij een auto tot twee keer toe tegen een boom botste. Even voorbij het dorp 's Heer Arends- kerke kwam. de 30-jarige autobestuurder F. Bohre uit Rotterdam met zijn auto omstreeks half acht uit de richting Goes in een slip terecht. Met een grote klap vloog de auto tegen een boom, waarbij .evens een portier werd verloren. Tegen een andere boom kwam de totaal ver nielde wagen tot stilstand. De heer F. Bohre was op slag gedood, terwijl de andere inzittenden, zijn broer P. Bohre en de heer W. F. P. Deerens uit Veere met ernstige verwondingen naar het St. Joannaziekenbuis te Goes vervoerd moes ten worden. De bestuurder moet hard gereden hebben; het wegdek is ter plaatse pas geasfalteerd. Vrijdag sneuvelden op dat weggedeelte niet minder dan 15 autorui ten. m f ~%X 7/+ l J Zij waren de oudsten m de groep van vijfhonderd jubilarissen op deze feeste lijke bijeenkomst en genoten het voor recht hun getuigschrift te ontvangen op het toneel uit handen van de waarne mend voorzitter van de Maatschappij, drs M. Catz. Drs. Catz noemde het een grote zegen dat het feest gevierd kon worden in een tijd van grote sociale zekerheid en ruime werkgelegenheid voor iedereen. Hij had des te meer bewondering voor hun trouw aan het bedrijf, omdat de huidige tijd grote sollieitatiemogelijkheden biedt en er door tal van factoren tegenwoordig veel minder sprake is van een persoon lijke binding san het bedrijf. Met de aanbieding van het getuigschrift brengt de Maatschappij haar bewondering tot uiting voor de verdiensten van de jubila rissen, zo besloot drs. Catz, Hierna kregen de jubilarissen en hun echtgenoten een cabaretprogramma aan geboden, afgewisseld met het optreden van de Harmoniekapel. DEN HAAG - Luitemantegeneral W. den Toom van de Kon, Ludhtmacht oud- staatssecretaris voor dit krijgsmachtdeel is benoem'd tot voorzitter van de Be stuursraad (Policy-Board) van het NADGE-iproj eet, Dit project beloopt meer dan een mil jard gulden. Het heeft tot doel het mei- dmgs- en gevechtsleidiiigstelsel van de luchtverdediging van de Navo door mo dernisering en automatisering aan te pas sen aan de mogeüijkheden, van de moder ne wapensystemen, zoals supersone jacht- vlieatgtuagen van de .Sterfighter'Mkfasse en geleide wapens van het type „Nike" en „Hawk" ter bestrijding van vijande lijke vliegtuigen. Generaal Den Toom heeft vorig jaar als staatssecretaris voor de luchtmacht reeds het initiatief genomen om een be langrijk deel van het NADGE-systeem (omvattende België. West-Duitsland en Nederlanad) spoedig gereed te, laten ko men. Dit partiële stelsel zal later In het geheel worden opgenomen. BERLIJN De 58-jarige voormalige leider van de „Hiüerjugend" Baldur von Schirach, die in Spandau twintig jaar gevangenisstraf uitzit is zaterdag m een Westberlijns ziekenhuis door de West- duitse specialist professor Meyer-Schwi- ckerat aan het linkeroog geopereerd. De operatie die succesvol verlopen zou zijn, had tot doel de loslating van het net vlies te verhinderen. Schirach was enige tijd geleden al aan het rechteroog geope reerd. Daarbij was het echter niet gelukt tiet gezichtsvermogen te redden, zodat Schirach nu volledig blind dreigde te worden. Het was de eerste maal, dat een ge vangene uit, Spandau door een Duitse arts werd behandeld, nadat tot dusver op grond van de vicnnogendheden-over- eenkomsten alleen geallieerde artsen daarvoor in aanmerking kwamen. Na de operatie werd Schirach naar het Britse militaire hospitaal ia West-Berlijn over gebracht (Van een onzer redactearen) ROTTERDAM De gezagvoerder van het H.A.L.-vlaggeschip Rotterdam, ka™, tein A de Jong, is bevorderd tot commo- dore. Tijdens een korte plechtigheid, dia werd bijgewoond door de officieren van de Rotterdam en de chefs van dienst vaa de Hollamd-Amerika Lijn heeft de directie hem daarvan vanmorgen mededeling ge- daan. Kort daarna werd op de Rotterdam do commodore-vlag gehesen». De nieuwe commodore van de «HAL- vloot werd geboren te Dubbeldam op" 2 april 1908. Hij bezocht de zeevaartscholen ie Harlir.gen en Amsterdam en trad ia 1627 ui dienst van de Holiand-Amenki Lijn. Sindsdien heeft hij steeds bij de HAL. gevaren, gedurende de oorlogs jaren onder meer als eerste stuurman op de Sommelsdyk In december 1950 werd de heer De Jong benoemd tot kapitein. In maart 1951 voer hij voor de eerste maal als gezagvoerder uit. Zijn schip was toen de Amsteldyk In november 1964 werd hij belast met het commando over de Rotterdam, na achter eenvolgens gezagvoerder te zijn geweest op de Ryndam, Statendam en Nieuu Amsterdam. - Met een trots ariepinter-gezicht heft Frank van Herk uit Rotterdam, acht jaar oud, winnaar van de eerste prijs in de derde ronde van de nationale Driepintwedstrijd, zijn „meffiocup" zegevierend boven het hoofd. De wedstrijd is onder auspiciën van het Nederlandsen Zuivelburcau op 1 maart begonnen. Frank weet nu uit ervaring, dat het drinken van nog meer melk geen over bodige luxe is. Hij zou er een hele boom over kunnen opzetten. Hoe? Dat wordt achter zijn ruy stilletjes gedemonstreerd door een karikaturaal drie- pintertje. Frank's portret (rechts onder) prijkt nu op ongeveer 4500 reclamezuilen en openbare aanplakplaatsen tn. Nederland. Frank en melk zijn „in" en de heer C. Mastenbroek, directeur van de N.V. Combinatie, zal aan Frank een fiets overhandigen. ("Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM In de nacht van zaterdag op zondag is op de Prins Hendrikkade de 26-jarige havenarbeider G. J. Ponsen met een mes neergestoken. Zijn toe stand is ernstig. Het was een gevolg van een ruzie die begon nadat iemand in een cafetaria in d« Feüenoordstraat enkele misplaatste opmerkingen had gemaakt tegenover de vrouw van de heer Ponsen. De ruzie werd op de Prins Hendrikka de voortgezet. Het liep uit op een hevige vechtpartij. Op een gegeven ogenblik zakte de heer Ponsen hevig bloedend in een. Hij was met een mes in de buik gestoken. In ernstige toestand werd het slacht offer naar het Zuiderztckenhuis gebracht waar operatief ingrijpen noodzakelijk was. Inmiddels had de politie vier broers V. d. L. aRen kooplieden die in woon wagens wonen opgepakt en even later nog de 25-jarige straatmaker O. G. Tegenover rechercheurs van het poli tiebureau Nassaukade beweerden de broers eensgezind niets af te weten van de steek. Op het laatste gaf de 31-jarige H. v. d. L. toch toe. Hij werd gearres teerd. De anderen werden naar huis ge stuurd. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM In het Sophia-kinder- ziekenhuis is zaterdagmiddag aan haar verwondingen bezweken de tweejarige Alma Roos uit de Kaatsbaan. Het meisje was donderdag met ernstige brandwon den naar dit ziekenhuis gebracht Zij was met een drieënhalfjarig zusje in de keuken van het ouderlijk huis op de gootsteen geklommen terwijl moe der op de slaapkamers bezig was en vader in de kamer zat Jurkje vatte vlam Op het aanrecht stond een brandend gasstel met een ketel water. Het meisje schijnt de ketel te heijben weggeschoven, waarna haar jurkje vlam vatte. Toen de ouders in de keuken kwamen, stond het dochtertje in lichterlaaie. De vader heeft de vlammen gedoofd. ROTTERDAM De 62-jarige por tier H. Meulenberg uit de Spanjaard straat kwam maandagmorgen te over lijden, nadat hij met zijn fiets op de kruising met de Scfaiedamseweg tegen een personenauto botste- Hij was niet ernstig gewond. Men bracht hem naar het Dijkzigtziekenhnis en bij aankomst werd de dood vastgesteld.. Waarschijn lijk is bij ten gevolge van de schrik aan een hartaanval overleden. De 46-jarige gezinsverzorgster N. E. Burgerhart-Kalkman van het Zevenberg- sedijk werd zaterdagmiddag, toen zij stilstond in de Rasestraat, aangereden door de bestuurder van een bromfiets. In bewusteloze toestand en met een scheurwond aan het achterhoofd, bracht men haar naar het Zuiderziekenhuis. Het ongeluk gebeurde, toen de brom fietser achetrrom keek om cich te over tuigen of hij kon inhalen. Twee uur la ter kon de gezinsverzorgster pas als zo danig erkend worden. 9 De chauffeur van een RET-bus moest zaterdagavond plotseling remmen voor. V UTRECHTDe trein van Hoek van Holland naar Rotter dam van zondagavond even over zessen is speciale ambu lance-express geworden. Even voor de trein Hoek van Holland zou verlaten, werd een van de reizigers onwel. Een ge waarschuwde arts achtte on middellijke overbrenging naar een ziekenhuis noodzakelijk, en dat zou slechts kunnen gebeu ren in Rotterdam. De stationsemployees in Hoek van Ho land namen toen snel een ingrijpend besluit. Alle rei zigers, die een van de stations tussen Hoek van Holland en Rotterdam tot bestemming had den, moesten de trein verlaten en de trein liep daarna zonder stoppen in 18 minuten door naar het Centraal Station te Rotterdam, waar de inmiddels telefonisch gewaarschuwde Rot terdamse GG en GD een ambu lancewagen heen had gediri geerd. De wagen stond op de patiënt te wachten toen de trein binnenkwam. De normale rijtijd van de trein tussen Hoek van Holland en Rotterdam is 33 minuten. Deze snelle rit was mogedjk dank zij het systeem wan cen trale verkeersleiding, waarvoor dit baanvank is ingericht. een dronken man, die de Marathonwe overstak. De negentienjarige declarant J. H. Ooykaas van de Thamersdijk werf met kracht tegen de spijl van een zitbaa gesmakt. Met een gebroken sleuteibet" is zijn naar het Zuiderziekenhuis gc 'bracht. De 37-jarige tuinman J. J. v. Stee uit Spijkentsse reed zaterdagmiddag e de Groene Kruisweg met^zijn bromde; tegen, een lichtmast, doordat het stuw slot vast schoot en het voertuig onbe stuurbaar raakte. Met een gebroken n, en wonden boven zijn oog en aan ZC knieen werd hij naar het Zuiderzieker huis vervoerd. Zondagmiddag is de 67-jarige in- vrouw M. E. de Koster-de Jong uit c Spiegelstraat op de kruising* Nicolas BeetsstraatBalkenstraat hu het ove: steken aangereden door een bronvuetsc Met een sehedelbasisbreuk is zij naar in Dijkzigtziekenhuis gebracht, ROTTERDAM De verzetstentooc- stelling Rotterdam 1965 Een hart onto de riem, die in bet Historisch Museum aan de Korte Hoogstraat 31 .wore! gehouden, is verlengd tot en met w 1965. De expositie is reeds door ongeveer ijfduizend leerlingen van het en middelbar onderwijs bezocht ue interesse in onze contemporaine vader landse geschiedenis is buitengewoon noemen. 'v De tentoonstelling is geopend op wetK dagen van 10 tot J? uur en op zon- feestdagen van 11 tot 16 uur en heven dien op maandag-, woensdag- en vrijaas avond van 19 tot 2130 uur. HENNES In het westen van Frankrijk, voornamelijk in Saint Brest en Rennes, is de Franse poun overgegaan tot de aanhouding van twaalf leden van het Nationale er- ze ts Comité (CNR), dat sinds het ver- trek van de uiterst rechtse ond-preiote Bidault nit Europa onder leiding staa van ex-kapitein Sergent. Onder de ge arresteerden zijn de hoofdcommissaris van de contra-splonage-dienst in tagne, Bigorre, en de inspecteur v»" politie Castellane. Het onderzoek heeft maanden ge duurd. Men is begonnen met het scha duwen van een koerier van Sergent. die zelf meestal in België is. Een so ciale werkster bü het gevangeniswe zen onderhield het contact met rew gevangen gezette leden van het LN»- Ook zij is gearresteerd. "Uit de gevoo- den papieren blijkt volgens de poliuft dat de organisatie zich slechts met pro pagandawerk bezig hield en geen aas- slag voorbereidde op De Gamle. dc zaak kwam aan het rollen doordat «e veiligheidsdienst naspeuringen gms doen in verband met bezoek van De Gaulle aan West-Frankrijk.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 2