MUZjgK luns en de badmeester Slaat over en weer toe? Apeldoorn gaat optreden tegen Politie vond zware jongens m ro RIDDERKERK WACHT ANGSTIG AF: jOO CLANDESTIENE BOETVERS Spanjaarden stellen NS voor puzzel Politie-escorte voor ff ff sssks&mX's',ab M,w„d ui a, E.E.G..«<i„te- sa0»3!f,T„v.*;„sr™he z- Vrienden uit de gevangenis.... Prijswinnaars puzzel Gedrukt Stoppen? Pagina 3 ZATERDAG 17 JULI 1965 5LOOPBEVEL EEUWIG ZONDE VERONTWAARDIGING AFBRAAK III/ I'd ilfS'IÜJ fit DE BAAS drijven naar de buitenterrito- dffc^^DulTletaiS riale wateren. Daar zouden ze lex- ongestraft dingen kunnen gaan cti ATCsrrDrTiDie zeggen, die op het vasteland 1AAi oariLKi, 1 AKla niemand zou accepteren. Ge- - Het,is nag ,steeds niet helemaal 7 rn orde met de staatssecretarissen OVERVERMOEID? i&E VRIJGEZELLIN J. H. SCHEPS oratorisch talent Zo u mooi huis breken we niet af, zeiden de slopers AMrrnt* Tn T" C 1 1 (X <1* n f 1* f-I v (Van een onzer verslaggevers) UDDEL Met spanning wacht behandelaar Reijer Bronkhorst 50) van de Harderwijkenveg in jet Veluwedorp Uddel het eind ,an de vandaag begonnen bouw vak-vakantie af. Het is hem begin deze week aangekondigd: na af- oop van de vakantie zal een deel ,an Zijn landhuisje, dat hij vijf Baanden geleden op eigen grond voor 60.000 gulden liet bouwen, gorden afgebroken. Op last van de gemeente zal zijn riante woning Boeten worden omgebouwd tot een ledrijfsruimte omdat hij voor de jtiuw van een woonhuis geen ver- inning heeft. Een paar dagen geleden kwamen ie, itzt Kcijer: zes slopers en een paar aensen van gemeentewerken. Ze had- jfn opdracht de beide dakkapellen, |Kt balkon en enkele muren binnens huis weg te breken. Op de weg stond jet wart van de mensen: veel buurt- Sewoners, die hadden gehoord van de jannen van de gemeente met de rosing van Reijer. Wan de avond ivoren was hem de sloop al aange kondigd. Natuurlijk, dat was een slag voor mij. har toch heb ik er geen minuut minder er. geslapen. Pas de volgende ochtend ïcrd ik wat zenuwachtig. Ik had twee üróejes nodig om er bovenop te ko ten zegt hij. Toen kwamen de slopers tet hun vrachtwagen. Ik dacht: nu gaat je; gebeuren. Maar toen ze cr waren, re'i'erden ze te beginnen. Twee van hen ómen al direct de bus naar Apeldoorn. Jon mooi huis breken we niet af, zeiden Sn de anderen vertrokken even later: (adat ik met de mensen van gemeente- kerken had onderhandeld, spraken we dat ik het huis zelf zou laten verbouwen. Nu moet ik zorgen, dat voor 16 augustus de beide dakkapellen en het balken achter zijn weggebroken, terwijl k erze garage twee deuren moeten korden aangebracht De moeilijkheden begonnen begin mei var, dit jaar. Reijer Bronkhorst, die tsaien met zijn vrouw, zijn oude moeder -po 85 jaar een van de twee zoons 26- irige Marten en een 6-jarig dochter- e al bijna drie maanden in het nieuwe jluis had gewoond, kreeg toen het sloop- bcvel. De gemeente wilde er niet mee akkoord gaan. dat Reijer eer. woonhuis Ind laten bouwen op een vergunning, die Slices de bouw van een kantoor met garage toestond. Dat was trouwens het oorspronke lijke plan. De architect had een zoda nig ontwerp gemaakt, dat-het -huls inderdaad kon doorgaan voor een kantoor met garage. Maar het zou UTRECHT Enkele honder den Spaanse arbeiders hebben gistermiddag de NS voor proble men geplaatst. Toen zij in Rot terdam en Roosendaal in de trein naar Parijs wilden stap pen moesten zij met een staan plaats genoegen nemen, omdat voor hen geen reserveringen wa ren gemaakt. Er werd nog wel geprobeerd een extra trein in te leggen of rijtuigen aan ie haken, maar daarmee wilden de Belgische spoorwegen geen genoegen ve men. Volgens de NS hadden de moeilijkheden voorkomen kun nen worden, als de werkgevers van de Spanjaarden tijdig plaat sen hadden besproken. Na de ervaringen tijdens de Kerst-uit tocht hebben de spoorwegen een circulaire gestuurd naar alle Ne derlandse bedrijven met buiten landse arbeiders „Tijdig plaats reserveren voorkomt teleurstel hagen", luidde het advies. Slechts een enkel bedrijf rea geerde positief op het ■uerzocfc. .pDc gevolgen van deze gebrek kige medewerking hebben wij nu vanmiddag gezien", tras het commentaar van de NS. toen ook voor bewoning kunnen wor den gebruikt. De aannemer vond dat echter zonde. We maken er een prachtig landhuisje van, zei hij tegen Reijer. Je bent gek, als je zo gaat wonen. Reijer Bronkhorst waar schuwde hem nog. Daar heb ik geen vergunning voor, zei hij. Maar de aannemer wuifde alle bezwaren weg. Als er moeilijkheden komen, zal ik die wel voor je opknappen, beloofde hij. Die moeilijkheden kwamen inderdaad. Toen de bou.w halverwege was. stond er ineens een gemeente-opzichter voor de deur. Onmiddellijk stoppen, gebood hij, toen hij de dakkapellen en het balkon zag. Maar de aannemer zette door. In februari trok Reijer er met zijn gezin in, schafte duur meubilair aan en dacht eigenlijk al niet meer aan de dreigemen ten van de gemeente. Tot begin mei het sloopbevel kwam. Sinds die dag is Reijer verscheidene malen naar het gemeentehuis .geweest, ovenals de aannemer. Er werd veel ge praat. En er kwamen mensen van ge meentewerken kijken. Maar het uitein delijke bevel was toch: slopen. 't Is eeuwig zonde van zo'n mooi huisje, zegt Reijer. Maar er Is niets aan te doen. Bij de gemeente luistert men alleen naar voorschriften.'Men is niet te overreden. Ook het Kamerlid Harmsen van de Boerenpartij, die hier gemeente raadslid is kon dat niet. We zullen er ons bij moeten neerleggen. Maar jammer is het wel. Onze prachtige badkamer, die ik boven voor 7000 .gulden had laten bouwen, zal nu worden gehalveerd, terwijl ook in de kamer van de kleine meid moet worden gebroken, alleen omdat de voorschriften zeggen, dat er op een bedrijfsruimte geen dakkapellen mogen zitten. En wat de slaapkamer betreft: daar zal het grote raam plaats moeten maken voor twee garagedeuren. Bat zeggen de voorschriften óók. Niet dat Reijer Bronkhorst er ooit zijn Mercedes 220 S zou zijn. Er werd een prachtig huisje opgeleverd met ruime kamers, een grote douche-cel en een flinke keuken. Maar wreed werd hun geluk ver stoord toen de slopers alle muren binnenshuis kwamen afbreken. Het was een nachtmerrie voor ons, zegt mevrouw Vos. Zonder pardon sloeg men de boel kort en klein. Ik kon wel huilen. En we moesten het allemaal betalen ook nog. Dat kostte ons dui zenden guldens. Als ons spaargeld was er in één slag mee op. We moesten zelfs lenen. Al vijf -jaar was het echtpaar bezig geweest een huis van de gemeente te krijgen. Vele malen bezocht de heer Vos magazijnbeheerder bij een groothan del in autoaccessoires in Apeldoorn het gemeentehuis, maar steeds voor niets. Een woning was er niet. Nu zit het echtpaar zonder woning. Want in hun huidige huis kunnen zij niet blijven. Waar ee-st de muren stonden, hangt nu zwart zeil. Wat moeten, we doen? klaagt mevrouw Vos. Ook al krijgen we nu een woning van de gemeente toegewezen, dan. nóg kunnen we er niet intrekken. We staan diep in de schuld en zijn niet in staat de huur te betalen, 't Is vreselijk. In'de buurt heeft 'het optreden van'de gemeente grote verontwaardiging gewekt. Men scheldt en mort. Men klaagt over het voorschrift is voorschrift". En de gedupeerden vragen: staan wij ook maar Iemand in de weg? Reijer Bronkhorst zegt: ik ben nooit vrije boer geweest, maar nu ben ik het geworden. Maar de gemeente volhardt, ondanks alles. Er .moet een eind komen aan de clandestiene bouw, zegt zij. Tot ongeveer een jaar geleden werden de clandestiene bouwers veelal nog ongemoeid gelaten Daarin kwam echter verandering toen de gemeentelijke commissie slopingsgevallen werd ingesteld. Deze commissie adviseert B. en W. of clandestiene woningen al dan niet na uitstel moeten worden afgebro- Reijer Bronkhorst: na de bouw- vakantie komen de slopers om de dakkapellen en het balkon van het splinternieuwe huis - weg te breken. In de woning van het echtpaar Vos in Ermelo werden muren weggebroken. Voorschrift is voor schrift, zegt de gemeente.' WINTERSWIJK De politie in Winterswijk heeft gisteren twee „zware jongens" uit een roggeveld gehaald, waar ze heen waren gevlucht nadat een Winterswijkse textielarbei der, die naar zijn werk ging, hen had betrapt bij het morrelen aan de deur van zijn overbuurman. Beide mannen, de 41-jarige W. de G. uit Amsterdam en de 31-jarige M. F. de G. uit Rotterdam, hebben elkaar leren ken nen in de gevangenis in Arnhem. Sinds 16 mei zijn ze samen 21 keer op het dievenpad geweest. Eerder die dag hadden ze al op drie plaatsen in Winterswijk ingebroken en in totaal ongeveer 500 bij elkaar gestolen. De textielarbeider, de heer J. Ban- nink, die de mannen ontdekte reed in zijn auto rechtstreeks naar de politie. Vier agenten waren kort daarna ter plaatse, maar toen waren de mannen al verdwenen. Het spoor leidde naar een roggeveld, waar ze met vereende krachten werden aangehouden. (Van een onzer verslaggevers) LEIDEN Met gillende sirenes heeft de Leidse politie gistermiddag van rijks weg 4a in Zoeterwoude af een ambulance van de Bredase G.G.D. naar het acade misch ziekenhuis begeleid. De patiënt, een veertien dagen oude baby met een hartafwijking, was afkomstig uit het St. Ignatiusziekenhuia te Breda, waar hart specialist dokter C. H. Arkema gister middag onmiddellijke overbrenging.naar Leiden nodig achtte. Dankzij prima bege leiding van de Rotterdamse en Leidse politie-auto's duurde de rit van Breda naar Leiden slechts een uur en vier minuten. - De prijswinnaars van de puzzel uit ons Zondagsblad van 10 juli jl. zijn: A.-van, Eist. Schermlaan 50a. Rotterdam 5; L. Nieuwenhuijse, Jacob Slótböomstraat 3, Zwijndrecht 2.50 en K. Langbroek, Ambrosiusweg 5, Waalwijk 2.50. zal stallen. Daarvoor is de ruimte te !?en- En hc1 resultaat van het werk van deze commissie is nu. dat alle gevallen van na de oorlog worden onderzocht. klein. Zijn auto blijft in de schuur^ op het erf staan. En d. slaapkamer. de slaapkamer blijft Mijn laatste hoop is het request aan de Koningin, zegt Reijer. Ik heb het begin deze week verzonden. Ant woord heb ik tot nu toe nog niet gekregen. Maar ik hoop, dat het er voor het eind van de bouwvakantie nog is. Overigens staat het geval van Reijer Bronkhorst en zijn gezin niet alleen. In Apeldoorn en omgeving wordt veel clan destien .gebouwd. Op eigen lapjes grond laten particulieren huisjes bouwen. Vol gens de plannen op papier alleen om er hun bedrijfje in te vestigen, maar in werkelijkheid gaat men er zelf inwonen. Bij de gemeente schat men hun aantal op ongeveer 300. 'Voor het provinciaal be stuur was dit aanleiding Apeldoorn op de vingers te tikken. Er moest een einde komen aan deze clandestiene bouw. Voor het 33-jarige echtpaar Vos aan de Vierhouterweg in Ermelo betekende dat afbraak. Na sinds' twee jaar met hun twee dochtertjes te hebben gewoond, in hun nieuwe huisje, kwamen vorige maand de sloners. De gemeente had alleen vergunning gegeven voor de bouw van een schuur. Maar toen de bouw eenmaal was begonnen gaf de heer Vos de bouwers opdracht deze zo in te richten, dat hij voor bewoning geschikt Iedereen weet wat dit betekent: het drama van "Uddel en Ermelo zal zich naar alle waarschijnlijkheid herhalen.... fi-M. de Koningin •heeft vrijdag in Bar- Jieveld het Eurofest P"' de landdag van de Algemene Platte- kcidsjong erenorgani- '°!ie Jong Gelre" 'oond. Aan de- je knidag enkele namen honderden Igden van :m9erenorganisaties ïl£ verscheiden Eu- landen deel. Pe Schotse deelne- ners Morog C. C. ttecMullen (rechts) tn G Steward Ste- Mson boden de '"flitt een mand ïlet zuivelproducten aan. (Van een onzer verslaggevers) RIDDERKERK De vredige dorpsgemeenschap Ridderkerk heeft een pyromaan onder haar bewoners. De man (of vrouw) is nog steeds op vrije voeten. Indien de gevaarlijke brandstichter het duide lijke patroon in de laatste vier branden blijft volgen, dan zal volgende week dinsdag- of Woensdagnacht omstreeks twaalf uur opnieuw een boerderij of fabriek in de as worden gelegd. Want iedere week in de nacht van woensdag op donderdag of op de -dag daarvoor, woedde een fel vuur. Op vier plaatsen in Ridderkerk zijn de trieste resten te zien van het werk van deze pyromaan. Tot nog toe waren er geen gewonden te betreuren, maar zal dat zo blijven? Tedere nacht kan de man weer toeslaan. „Van paniek geen sprake", is het com mentaar van de politie. De politie zal dit ook nooit willen toegeven. Maar de Ridderkerkers die wij interviewden vroegen met klem hun naam niet te vermelden. Is men bij publicatie bang voor eventuele represailles? Er valt in de gemeente een ondertoon van angst te bespeuren. In Ridderkerk, dat een vrij groot oppervlakte bestrijkt met de plaatsen Slikkerveer, Bolnes. Ridderkerk en Rijsoord, loopt een py romaan op vrije voeten. De schuur van de familie R. Dam aan de Molenstee® ligt in puin. De politie heeft het afgebrande gebied afgezet. Onbevoegden worden niet toegelaten, want men is bezig met een intensief onderzoek naar de oorzaak. NAAR de oorzaak van de brand in de landbouwschuur van Van den Hoek aan de Lagedijk is een gerechtelijk onderzoek ingesteld. Geen resultaat. En dat maakt de stemming in Ridderkerk gedrukt. Het vuur is er plotseling en vreet zich binnen enkele momenten naar buiten tot een uitslaande brand. Wanneer hel achtjarige dochtertje van de familie Dam het knetteren van de vlammen niet had gehoord (zij dacht dal het regende en werd midden in de nacht wakker) dan waren er mis schien ongelukken gebeurd. Daarvoor, brandde een loods van de Ma chinefabriek Boele in Bolnes in de naohit van 29 op 30 juni, de schade bedroeg ettelijke tonnen, een brand weerman raakte gewond bij het blus- singswerk. De landbouwschuur van Van Hoek aan de Lagedijk. ging even eens in vlammen op (23 op 24 juni). Deze schuur is ook al een keer in 1963 totaal door brand verwoest. Was hij voor de tweede maal het mikpunt van de pyromaan? De bevolking zet vraagtekens, men weet het niet. Maar zolang er geen persoon lijk letsel bij de branden ontstaat raakt men niet in paniek. De materiële schade wordt door de verzekering ge dekt. Bij de rubberfabriek (14 op 15 juli) zijn de iaatste resten van vuur in de solutie en het mengsel van rubber en benzine geblust. De schade is niet te schatten, maar zij loopt zeker in de tonnen. De gemeentepolitie gunt zich de laatste dagen, geen rust. Ook dé bevolking heeft zich ingezet een volgende farand te voorkomen. Bij de boeren en fabrie ken wordt wacht gelopen. Geen pa niek, maar een boer suggereerde tij dens een uitgeschreven vergadering een soort van burgerwacht in te stel len. Voorlopig hebben de verontruste Ridderkerkers al hun hoop 'gevestigd op de politie en.... op de pyromaan. ZAL de brandstichter zelf ophouden met het moedwillig vernielen van andermans eigendommen? Zal hij, voordat er nog ernstiger dingen gebeu ren en er misschien mensenlenvens zijn te betreuren, stoppen met gehoor te geven aan zijn waanideeën? Ook voor de brandweer is deze tijd zenuwslopend. Nog meer is men ge spitst op een alarm om nog sneller dan gewoon te kunnen uitrukken. En niet alleen om de brand direct neer te slaan, maar meer nog om eventuele aanwijzingen te vinden die 'tot het opsporen van de pyromaan een aanlei ding kunnen zijn. Ridderkerk wacht met spanning op de nacht van dinsdag en woensdag. Ge beurt er niets, dan is het gedragspa troon van de brandstichter verstoord en zal het wachten op een brand nog slopender wordenl J UNS heb ik nooit terug liberale zus'ter-in-de-oppositie). hoeven te blazen. Die gaat °ndf ?iin hiding blijft de Unie niet te ver." Deze uitspraak ^°i pig V6rSt° vn3gezo1" noteerde het Algemeen Dag- £Cn niet ;nuer verstokte vrijgezel blad enige tijd geleden uit de Is deze week 65 jaar geworden: het mond van Gijs Dijkhuizen, bad- socialistische Tweede-Kamerlid Johan J, J, Scheps. In zijn ruime huis aan de meester van net luxe-bad van Baamseweg in Den Bolder heeft de Seueveningen. Mr. Luns schijnt PvdA-fractie zijn verjaardag gevierd J. met appelsap, limonade en cola, want een enthousiast zeebader te de heer Scheps is een van de weinige zijn. Hij deelt de liefde voor het geheelonthouders in de Kamer. Hij is zuttmtmet zyn ut» creta- ris De Block, die we vaak links kan hij met een snelheid, die de van Zwolsmans pier teaen de Kamerstenografen stuiptrekkingen v bezorgt. In dat opzicht steekt mr. stroom heboen zien opzwem- Van Thle, hera naar de kroon, maar men. Het moet een heerlijke de lieer Scheps is als spreker onein- ervarinn ?iïn nm mnr enlrclo diff veel boeiender dan de Kamer- ervarmg zijn om voor enkele voorziUer. Hij pr0duceert aan de ogenblikken de diplomatieke lopende band de fraaiste volzinnen, koudwatervrees van BZ te die hii doorspekt met prachtige beel- L.„,_r 7 den en een onalledaags soort humor. kunnen UfTecgeren in de golven Met het voorleesverbod zal hij straks van de Noordzee Maar de be- n^et de Minste moeite hebben. Aan winMieden moeten niet K ver gaan. Ze mogen vooral niet af- voor de oorlog straatevangelist is geweest. De heer Scheps raakt, als gezegd, nooit een druppel aan, maar hij bedrinkt zich soms aan z'n eigen welsprekendheid. Dan slaat hij door en heeft hij meer de lachers op de hand dan degenen die hij zo graag wil overtuigen. Toch is hij een figuur met wie Kamerleden en ministers terdege rekening houden, juist omdat hij hen retorisch de baas is. Was het niet deze heer Scheps, die mr. Toxo- peus bij het Bijlmermeer-debat de zwaarste nederlaag in diens ministe- riële loopbaan toebracht? ~\J» verzet heeft de nu 65-jarige "fR-tht vSjfiBB een belangrijke rol gespeeld. Vanuit tA Twente schreef en verspreidde hij Ik'fbïfAsXffljÊm moedige anti-Duitse brochures. Na de 1 'pi0ÊÉ bevrijding ijverde hij (als secretaris 'Hl van de ProtestaQts-christelijke werk- aBePjifc"-:.-gemeenschap in de PvdA) voor de doorbraakgedachte. In de Kamer %S< treedt hij sedert 1946 op als expert in ft '-HM'f- iJBISiM binnenlandse zaken. Het zal voor *■- onze (aan keurige politieke figuren ■flggKSyiIi r weÊ-MAmaügg toch al zo arme) politiek een groot (Xverlles betekenen als hij in 1967 het P^Nement vaarwel zegt. Het is name- lijk bij de PvdA een ongeschreven am /TMDM wet. dat Kamerleden van 65 jaar en £3H@EH59fS&fsit HB ouder bij de eerstvolgende verkiezin gen hun zetels moeten ruimenvoor Mr. LUNS jongere krachten. Behalve de heer tA„j' t„ Scheps zullen dus over twee jaar ook ...toch te ver... de heren Hommer, Kleywegt, Van Zttfcfczg dreigt hier geen gevaar:. Door. de benoeming van kol. Borg- jrys heeft aan LiU/yis geen kind. houts heeft minister van dejensie Jong al z'n onderministers bin- In de Kamer. De parlementaire bad- n.rf t P staatssecretaris op meesters bliezen hem onverbiddelijk teruana.se Zaken worden be terug en het ontbrak er nog maar noemd. Niet omdat minister Luns aan, dat ze hem niet uitfloten. U hebt daar zo'n behoefte aan heeft, maar het allemaal kunnen lezen: de minis- omdat de PvdA een vinger in de terbegingeen politieke blunder door BZ-pap wil en bovendien met drie S"^eSVpe j nonchalant en bijna onderministers in het kabinet Vietnamese premier volgens het En- en twee mmder dan de met gelse blad Sunday Mirror op Hitler veel Srotere KVP) geen genoegen heeft aangeheven. Voor uitlatingen kan nemen. als die van onze Aziatische „bondge noot" is onze volksvertegenwoordi- Wlj tweede staatssecretaris (en ging, is ons volk terecht allergisch en vrnrae bewindsman) op BZ zal wor de minister had dat kunnen weten. ri' n°S niet duideljik. Het Twee de-Kamerlid prof. Patijn schijnt voor Is er wat aan de hand met collega mr. Van der Stoel, buitenland- minister Luns? Het is nu al de |fcretaris van de PvdA. Volgens Het tweede keer binnen enkele weken, Luns al? tegen- dat hij zich in de Kamer zo raar een sacXtis^hl vergaloppeert. Vorige maand deed meer armslag voor zijn departement ht) ambtgenoten en parlementa- willen afdwingen bij het behartigen riè'rs naar het hoofd grijpen door van de buitenlandse economische be- tijdens het debat over de motie- trekkingen. Dat zou dan ten koste Blaisse uitgebreid te gaan vertel- ëaaa Yal) de activiteiten, die len welke onderhandelingstactiek 5®, S0-C13 "5en Uy? beheer- Voordo? Zf ZT Z7 Tot slot n°Ê een bescheiden ad- 7 'let s.pe' g°P.den7 wel vies aan de commissie voor de begonnen was, legde hij zijn kaar- nieuwe werkwijze van de Tweede ten open en bloot op tafel. Kamer. Misschien zou ze eens Het incident met Luns gaf overi- ■'cunnen overwegen of niet een gens nog enig reliëf aan de laatste Paar reglementen van de Nationa- vergaderdagen van de Kamer vóór Je Vergadering van 1798 (voorlo- het zomerreces, want verder viel er per van onze Tweede Kamer) op het Binnenhof bitter weinig te voor een renaissance in aanmer- beleven Na de bergetappe van het king komen. Bijvoorbeeld deze* omroepdebat waren de discussies van ne verffaderimx deze week niet meer dan lusteloze iT<,„ j i j geopend zijnde, wandelritten. Geen wonder: de va- zulJen de leden zich zorgvuldig kantte was in zicht. De koffers en onthouden van heen en weer te caravans stonden klaar en geen Ka- wandelen door de vergaderzaal en merlid wenste zich nog erg druk tc aile afzonderlijke gesprekken zo- maken over 's lands zaken. Zelfs de veel mogelijk vermijden" En Kamergnffie nam het niet zo nauw der: „De leden zullen voor elke meer. Ze zag over het hoofd, dat de absêntie uit de heer Smallenbroek geen parlements- Vergadering, lid meer is en plaatste zijn naam gewone als buitengewone, moeten doodleuk onder een verslag van de Jen eene boete van Tien Gul- Kamercommissie, die zich met de .dens'*. Voor laatkomers gold een positie van de dagbladpers bezig- lichtere straf: „Indien een lid ter houdt. Het verslag was vastgesteld en vergadering verschijnt, na dat de getekend op 14 juli, precies drie extentie der Notulen zal zijn gear- ambtoanvaarding r Sma,,enbroeks resteerd, vervalt dezelve telken ambtsaanvaarding. mze in de boete V£m Drie Gul_ Het is een beetje een sadistisch trekje in de CHU, dat ze uitgere kend op het moment, dat politiek Nederland alleen nog maar aan vakantie denkt, haar jaarlijkse zo- merconferentie pleegt te houden. Dat betekent, dat de c.h. Kamerle den en de politieke journalisten vrouw en kinderen nog drie dagen moeten laten wachten. Pas na „Woudschoten" kunnen ze er op uit. Het is alsof de Unie de vakan tiegangers persé nog wat degelijks wil meegeven voor onderweg. Op vorige zomerconferenties sprak mr. Beernink altijd over „De politieke situatie"; kort maar krachtig. Deze keer had hij een ietwat langere titel voor zijn rede bedacht: „De politieke situatie waarin wij verkeren". Over die toevoeging hebben politieke inter pretatoren zich de laatste dagen het hoofd lopen breken. Het woord „verkeren" intrigeerde hen hevig. Had het iets met „verke ring" te maken? De hoop herleef de in de antirevolutionaire harten. Maar het bleek een ijdele hoop. Mr. Beernink wenst met geen par tij intieme betrekkingen aan te knopen (gelukkig ook niet met de den"....

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1