van catastrofe om aan ontroerd bij huldiging Rijksgoedkeuring voor dertien projecten Jeugdweek Geref Kerk Delfshaven Redder sprak zonder woorden Opening nieuwe Oranjeschool Totale bouwsom bijna 11 miljoen Personenauto gaf geen voorrang DE ROTTERDAMMER DINSDAG 31 AUGUSTttq (Vervolg van pag. 1) treen leven meer Drie igma fen. Honderdduizenden kubieke me ters ijs, steen en sneeuw stortten zich op de 1000 arbeiders die aan de stuw dam werkten. Bij een eerste appel, werden reeds 60 arbeiders vermist. De ramp voltrok zich gisteren op een hoogte van 1800 meter in het ge bied dat wordt afgesloten door de bergreuzen AUaiinhorn, Rimpfisch- hhom en de Strahlhorn. De bekende gletscherpiloot Herman Geiger vloog kort na de ramp over het gebied. HU kon slechts een vrese lijke chaos melden en vergeefse po gingen van omwonenden om mensen te redden. Het bombardement van ijs voltrok zich slechts in korte tijd. De arbeiders waren bezig het werk van de dag van gisteren te staken. Het was omstreeks half vijf. Achteraf bleek, dat de ijs- stroom langs het deel var. het werk was gegaan, waar de meesten bezig waren. De ramp had een nog veel grotere omvang kunnen aannemen. het ijs voorafging, platgedrukt. Daarna verdwenen deze behuizingen ook onder het ijs." De gehele bouwplaats was er plotseling niet meer. Er was alleen maar ijs en geen teken van leven. Hauser vertelde1 nog, dat de dam zelf, die volgend jaar gereed zou zijn, ..werd gespaard. Een gletseher-doorgang bete kende de redding van het spectaculaire bouwwerk. Het gletscherstuk, dat afbrak, had reeds geruime tijd een 200 meter boven de lood sen in het dal gehangen. Maar niemand scheen zich hierover bezorgd te maken. Over een eventuele oorzaak van de ramp konden de deskundigen nog niets zeggen. Wél was maar al te bekend, dat de AJlalin-gletscber de laatste jaren op vallend langer was geworden De glet- scher is tien kilometer lang en 75 meter diep. Bij de laatste meting in 1963 bleek hij in drie jaar bijna veertig meter te zijn opgeschoven. Gisteren was het helder en zonnig weer. Hierdoor dooide de sneeuw, die vorige week als gevolg van de vele depressies rijkelijk was gevallen. Saas Fee is een gezocht oord voor de wintersport. Het ligt op nog geen 10 kilo meter van de Italiaanse grens. In een diep dal, dat evenwijdig loopt aan het bekende Zermatt-daL In de jaren vijftig is het ge bied door een weg ontsloten. De 115 meter hoge dam wordt gebouwd voor een elektrische centrale bij het meertje Mattmark. Er werken hoofdzakelijk Italiaanse en Zwitserse arbeiders aan; Slechts weinigen zijn ooggetuigen ge weest van de catastrofe. Alois Hauser uit Zürich, die in een berghut boven de glet- scher was. deed het volgende sprekende relaas: „Het gebeurde allemaal in twintig se conden. Ik zag de bouwplaats ongeveer 900 meter onder me. Plotseling ontstond er een geweldig geraas. Ik zag een deel van de gletscher aforeken en vallen. De arbeiders merkten er niets van. Mis schien dat hun machines het lawaai over stemden. Ze werden begraven onder de massa's ijs voor ze er erg in hadden. Hou ten barakken van de arbeiders werden door de windstoot, die aan het geweld van In de nachtelijke uren heeft men in het Saas-dal koortsachtig ge zocht naar overlevenden. In het licht van de schijnwerpers werk ten de mannen in de hopen puin die de lawine omlaag bracht. Vanochtend moesten die werk. zaamheden worden gestaakt om dat men nieuwe bergstortingen vreesde. De redingspatrouilles gebruikten honden, die in de ravage bij Saas Fee sporen trachtten te ontdek ken van de bedolven slachtoffers. kan dus voor iets meer dan 300 in clusief hut, diner en ontbijt, heen en terug reizen. Voor minder plaats innemende ver voersmiddelen als motorfietsen en scooters wordt 20 berekend voor een enkele reis en 35 voor een-retour. Voor bromfietsen en fietsen dient men 15 te betalen (retour 25). Voor caravans en aanhang- of tentwagen zijn de prijzen gebaseerd op de lengte van de aanhanger. was fiotterd jntn o| ■jinuflor ;rïi? rle J»n de tan hi I.feuwc pamitM |n tieten ja rei >en de tra SCHIEDAM Een personenauto, be stuurd door E. D. uit Amsterdam, die op de kruising Kotterdamsedijk—Van Deven- terstraat bij het linksaf slaan niet vol doende doorgang verleende, botste daar door tegen een bromfiets, bestuurd door de 16-jarige J. V. aan. Deze kwam te vallen en liep een hersenschudding en schaafwonden aan gelaat en handen, op. De GGD bracht de jongeman naar. be» Gemeenteziekenhuis ter behandeling. De bromfiets werd ernstig beschadigd. De 27-jarige D. Vf. Lux is vanmorgen tegen acht uur, komende uit de Marnix- straat op de Nassaukade bij de Zaag- poortbrug tegen de oplegger van een passerende truck gereden, van zijn scoo ter geslagen en onder het rechterachter- ■wiel terecht gekomen. De,man was op slag dood.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 2