Damclub Schiedam' had een slecht seizoen I N 0 0 0 0 0 0 Nieuw - Uitdagend - Verrassend week uitgesteld AGENDA m a LANCOME Geron opent toneelstrijd wajang Persoonlijke wedstrijden komen P* m 59ls Kerstuitvoering Muziekschool 11 Lex25 een nieuwe en aparte sigaret; een sigaret met een eigen smaak; bij inspanning en ontspanning; f Ui m lü Aanrijdingen bij oversteken IkneemWajang omdathet ongezouten margarine is, en...puur plantaardig! Museum-Bedienden Brand apotheek i „bbiOVINBS- RINGEN favoriet in de kleine klasse Garage Van Dalen N.V. If Ws '365 f !DE'ROTTERDAMMER I# Morgenochtend negen uur starten wij met de verkoop van deze winterjassen 9 Zolang de voorraad strekt VRIJDAG 17 DECEMBER 1965 Kt re&f lièel f vtr.ï it P STÓOPMAN JUWELIER '•nel K» I rek-1 dit nis- ÜW Jongensjassen to fweed, velours en Vlotte mode-me camel-raglan HULP TWEE BV THE MAKERS OFTHE Deze nieuwe sigaret proberen is.als het beleven van nieuwe avonturen, het spelen meteen nieuwe opwin dende gedachte, het genieten van de sfeer die van het werkelijk nieuwe uitgaat. De sigaret die wij aan kondigen heet LeX25 dat is een nieuwe formule, een nieuwe eigen stijl. De makers van de beroemde Lexington hebben er al hun vakmanschap in gelegd. elke dag opnieuw. L0X 25 "25 sigaretten 1.25- u fii FINEST AMERICAN TOBACCOS Canoat mef wollen plaidvoering on dagelijks m Jlyllil GESCHENKEN A -£>t hbShBH GEMEENTE SCHIEDAM Pa "in a 3 itü.ijj! 'Mf&l üaesfejt. (Van een medewerker) SCHIEDAM De „Damclub Schie- heelt een slecht seizoen achter de jUsr-„ .a,s reeds eerder meldden zijn de Schiedammers uit de hoofdklasse ge degradeerd, nadat men vorig jaar uit de le klasse naar die Hoofdklasse Rotter dam promoveerde. De „Damclub Shciedam" heeft met pech te kampen gehad. In de eerste plaats werden enkele wedstrijden met N. BINNENWEG 397 - ZWARTJANSTH. SS - R'OAM MGR. NOtENSLAAN 51! SCHIEDAM ikortl vas-, hni-1 i'fc wc- sten ids- Mi. mohair. In diverse modellen en leisuren, 12 tof 17 joar. Zolang de voorraad strekt, ALLE-MATEN ££75 C M'W: tnet ceintuur. Geheel saHjn-gevoerd. „ZOUDT l] even voor ons de dok ter willen bellen?" aldus klonk de zer dagen het vriendelijk verzoek van onze buren en behulpzaam als we altijd trachten te zijn, stemden we daarin toe. Vfe kregen te horen waar voor de dokter moest komen, spoed den ons met een, in de hand gestopt kwartje naar de telefoon en wilden gaan bellen. Maar wie moesten we betten? Het was zaterdagmorgen 9.45 uur en de zondagdienst gaat pas om 10.00 uur in. Dus de eigen huisarts (laten we hem A noemen) zou mis schien net nog raad kunnen geven en misschien wel langs willen komen. Het was een nogal dringend geval en er was gauw hulp nodig. In de „Gids voor Schiedam." zochten we snel het nummer van huisarts A op en draaiden dat. De moeder van dokter A nam de hoorn van de haak en vertelde ons dat dokter met vakan tie was. Maar geen nood, aldus de stem aan de andere kant van de lijn, want alle plaatselijke andere artsen zijn vervangers. WE zochten dus de naar onze me ning beste vervanger op (laten we die B. lioeméii) eii''vroegen dokter.- B- om raad voor onze buurvrouw die hulp nodig had'en in iedergeval'me dische raad. Hij zei, dat hij géén ver vanger van dokter A was, maar wel dokter C, D of E, dus uie moesten die maar bellen. Overigens maakten we geen bezwaar hiertegen, want afspraak is afspraak, waar of niet? Weet je wat, trachtte onze weder helft de zaakop te lossen, we bellen de boodschappendiest, want daar kom je in zo'n geval toch eerst terecht. Zo gezegd, zo gedaan. Het nummer van de boodschappendienst stond op de te lefoonklapper en in een mum van tijd hadden we 172790 gedraaid. De bood schappendienst gaf ons evenwel te ken nen dat we eerst de huisarts moesten opgeven (dokter A zeiden we) en daar na dat we toch zelf dokter C. D of E moesten bellen, want de boodschappen waren intussen al opgenomen en aan de betreffende „zandagdiensthebben- de" doktoren doorgegeven. Vandaar dat we dokter C belden (al met al reeds het vierde telefoontje en de buurvouw maar wachten'., die ge lukkig bereid bleek te komen. Althans, riievrouw C (ook deze naam is gefingeerd) zegde toe een medicijn te vragen, dat mocht onze buurman om half twee komen afhalen en toen buurman dat deed toonde dokter C zich bereid hoe dan ook te helpen. De hulp-was dus geboden, maar het koste op zo'n manier wel heel wat.moeite en wat erger is heel wat tijd alvo rens doktershulp werd verkregen. Ter geruststelling: met buurvrouw gaat het goed, al ligt ze nog steeds te bed! het kleinst mogelijke verschil (9—11) verloren en bovendien moest men eenmaal met negen man spelen. Hier door kon DOS precies twee punten meer veroveren, dan Schiedam, waar door de eindstand er thans als volgt uitziet: VDV 8-6-1-1-13 - 109—51, Vreewijk 8-5-3-0- 13 - 100—60; CDR 1 - 1 - 13 - 9169; Ons Genoegen 8 - 3 - 1 - 4 - 7 - 74-86; Charlois 2 8-3 - 1 - 4 - 7 - 7387; Maesland tsluys 8 - 3 - l - 4 - 7 - 72—88: Constant 2 8-3-0-5 - 6 - 76—84; DOS 8-2-0-6-4 64—96; Schiedam 8 - 1 0 - 7 - 2 - 6199. Volgend jaar september zal de competi tie in de le klasse (waarnaar Sc'hiedair nu degradeerde) beginnen. Tot zovei worden weer de onderlingè 'bordenwed strijden gehouden. Secretaris A. van Otierloo heeft het plan weer opgevat in het voorjaar wedstrijden om het persoon lijk damkampioenschap van Schiedam te gaan organiseren. De „Damclub Schiedam" telt bijna twintig leden, zodat" men niet met twee tientallen aan de competitie .kon deelne men. Het bestuur hoopt hij de wedstrij den om het.- kampioenschap van Schie dam zoveel propaganda tekunnen ma ken voor de damsport, dat men volgend seizoen met ten minste twee.'tientallen corrlpe:ities kan deelnemen. Lief hebbers yoor de damsport kunnen zich opgeven bij secretaris Van Otterloo Poortugaalsestraat 3, tel. 268137. SCHIEDAM Öp dinsdag 21 decem ber geeft de Schiedamse muziekschool in gebouw Arcade een kerstuitvoering. Leer krachten en leerlingen werken mee. Noviteiten zijn; gebruik van clavecim- bel zowel solo als begeleidend. Voor deze gelegenheid heeft de directeur aeht kerst liederen bewerkt voor schoolkoor en een instrumentengroep, bestaande uit dwars fluit, hobo, altblokfluit, kleine harp clavecimbel, viool en cello. Deze liederen worden gezongen door het schoolkoor met begeleiding vaib leer krachten o.l.v. de directeur Kees Bak. Daarnaast zal het schoolorkest (zonder slagwerksectie) ook vier kerstliederen be- geleiden, die het schoolkoor zal zingen. Het betreft hier een kerstsuite van Hans P. Keuning. Verder zullen piano, solozang, viool en piano dwarsfluit en klarinetduo te horen zijn. Aanvang 19.30 uur. v.a. S 4650,— BUYS BALLÖTI.AAN 4 VLAARDINGEN TEL. «1898—8700 SYSTEMEN De vlotte jas voor de moderne man, nó binnen ieders bereik. uur. (01698)-3697 ROTTERDAM ROTTERDAM ROTTERDAM ROTTERDAM hoogvliet SCHIEDAM VLAARDINGEN LEIDEN ZEIST ARNHEM t W«if-Krutjfcad« j Kort» Hoogstraat i Me»nt Kalendr. Logedijfc i. Winkelcentrum Hoogs Ira at Winkelcentrum liesveld Haarlemmerstraat i Sloflaon t WinkeJcenfrum Preiikhoof f.pAKEL De heer H.' van Hoof sbh Volkel is gisteravond op-slag oo° toen hij met zijn auto waar- n°8 vier personen tegen een au"l° botste die dwars op de weg ,i Tr0m achteruit een inrit in te rij- j_i' Van de vier inzittenden moesten ,j., 041 der wie een zoon naar 1 venhuizen worden overgebracht. l'nnrtona Geref. Jeugdhuis: Ned. Chr. Vrouwen bond-centrum, kerstavond, 20 Musis Sacrum: Toneelver. Geron, to neelavond, 20. Irene: C.A.B., feestmiddag. 14 N.H.G.E., kerstmiddag, 14; Chr. Gymn Ver. DOK, kontaktavond, 20. Chr. Sociale Belangen: Geref. Jeugd, kontaktavond. 20. Opstan°ingskerk: NPV en NPG, Pad vinders-kerstdienst, 19. Musis Sacrum: Rijks HBS, cabareta vond, 20. Aula Sted. Museum: Ver. Vrienden v.h Sted. Museum, concert, 20.15. Geref. Jeugdhuis: Chr. Leesbibliotheek, uitlening, 15.00 -17.00. Dagblad „De Rotterdammer", Schie damse redactie Lange Kerkstraat 28, tel. 263954 (b.g.g. 115588, toestel 52, b.g.g. na 18 uur alleen voor redactionele aangele genheden 01898-6619). Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamenhof- straat 139 tel. 152400. Apotheek: Evers, L. Haven 81, tel. 268242; Kethel: Schiedamseweg 41, tel. 269927. Exclusieve gouden broches Met en zonder briltaht. l/en passend geschenk voor Haar. Dè hartewens van iedere vrouw. Laat Uw (mannen) hart eens spreken: BRUNOTT kan deze wens volledig; vervullen, in. prijzen van f. 50 t/m f. 950.- Zie onze etalage Karei Doorman- straat. WINKELCENTRUM BINNENWEG 45 TELEFOON 11,66.15 ROTTERDAM SCHIEDAM De zeventienjarige J. G. A. stak donderdag plotseling "met zijn fiets de rijbaan van de Overschiesestraat over en werd aangereden door een per- PA R F U M 6 FILIALEN IN ROTTERDAM sonenauto. bestuurd door \V. A. N., di recteur van een N.V. in Maassluis. De jongen kwam te vallen en moest door de GGD naar de Dr. Noletstichting worden gebracht. Na behandelng kon hij naar huis terug keren. Doordat de 9-jarige leerlinge van de Alb. Magnusschool I, Eens donderdag bij het verlaten van de school aan de Mr. Nolenslaan hoek Parkweg midden op de rijbaan omkeek naar haar kameraadjes, werd het meisje öp de Parkweg aangere den door een juist passerende personen- SCKIEDAM Het vertrek van het booreiland lie de France :van de Werf Gusto, dat maandag zou geschieden, is 'uitgesteld tot 28 december. De zeesleper Zwarte Zee, die het gevaarte gaat slepen, kreeg dezer dagen onverwacht een drin gende opdracht, die uiteraard voorging. De lie de France moet naar een plaats op 250 kilometer ten zuiden van de West- afrikaanse haven Dakar worden ge sleept. De eigenaar van het eiland. Fora- mer S.A., heeft het booreiland verhuurd aan de Compagnie des Petroles Total. De He de France zal "twee jaar in West-Afri- ka blijven. Het vijfhoekige eiland kan boren in een - waterdiepte tot zestig meter. Maxi maal kan tot 6000 meter onder het water oppervlak worden geboord. Bik van de vier poten heeft een lengte van bijna 90 meter. Het gewicht van het booreiland bedraagt 2700 ton. Er is een ponton „aan boord" waarop helikopters kunnen lan den (middellijn 18 meter). PLANTEN MARGARINE ongezouten-puur plantaardig-lichtverteerbaar-du9 gezond. j STEDELIJK MUSEUM Bij het Stedelijk museum kunnen, in verband met de uit breiding- van het museum, enige worden geplaatst. De werkzaamheden bestaan o.a. uit het toezicht houden in de expositiezalen, het verrichten van lichte schoonmaak- werkzaamheden en het assisteren bij de inrichting van tentoonstellingen e.d. Voor deze functie is enige handvaardigheid in timmer- en schilderwerk gewenst en tact om met bezoekers te kunnen omgaan vereist. Salaris, afhankelijkvan leeftijd en bekwaamheid, van 506,80 tot 538,11 per maand. Voor de wisselende diensten op zaterdag en 2ondag wordt een toeslag gegeven. Huur- compensatie voor 23-jarigen en ouder 35.90 per maand. Kindertoelage volgens Rijksregeling. Vacantietoeslag 4 van het jaarsalaris. De ptemlën A.O.W./A.W.W. komen voor rekening van de gemeente. Schriftelijke sollicitaties binnen 14 dagen na het verschij nen van deze advertentie aan de directeur van het Stedelijk Museum, Hoogstraat 112 te Schiedam. auto, bestuurd door de 24-jarige onder wijzeres G. A. M. uit Den Haag. Met ernstige schaafwonden aan handen en gelaat werd het meisje door de GGD naar de Dr. Noletstichting gebracht. Omdat een personenauto zich donder dag bij de overweg aan de Nieuwe Dam- Jaan plotseling uit de file losmaakte en keerde botsten twee er achter rijdende personenauto's bestuurd door de 55-jari ge fabrikant E. L. en de 31-jarige yerte- genwoordiger A. ,y. d. L. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Schiedamse Toneel vereniging Geron opende donderdaga vond in Musis Sacrum de toneelwed strijd 1965/66 van de Schiedamse Ge meenschap met de opvoering van het toneelstuk Een inspecteur vraagt belet (An inspector calls) van J. B. Priestley, in de vertaling van J. C. van der Horst en onder regie van Kees Coolen. In ons blad van woensdag bespraken we reeds dit Engelse toneelspel op uitvoerige wij. ze. De voorzitter van de Schiedamse Ge meenschap, de heer E, A. Leenderts sprak een kort openingswoord, waarna de voorzitter van de sectie toneel de heer M. A. de Jonge in een terugblik de ontwikkeling schetste van deze jaarlijkse toneelcompetitie van de S.G., die haar bestaansrecht in de loop der afgelopen tien jaren metterdaad bewezen heeft. Geron won verleden jaar voor de der- de maal de wisselbeker, zodat deze haar eigendom werd. De heer B. Vincent heeft hu een nieuwe wisselbeker beschik baar gesteld. De rolverdeling in Priestley's niet be paald gemakkelijk toneelstuk was als volgt: Arthur Birling (Koos de Groot), Sybil, zijn vrouw (Mies den Hartog), Sheila, hun dochter (Elily van Eyk), Erie hun zoon CWim Schout). Gerald Crofts (Mar Hemminga), Edna, dienstmeisje bij de familie Birling (Elly van der Knaap) en Inspecteur Goole (Freek Kegel). t Burgemeester H. Roelfsema en gemeen-" te-secretaris mr. M.'J. Blok woonden het debuut van de jaarlijkse SG-toneelwed- i strijd bij. SCHIEDAMEen brandje dat donder- dag in de oliestookinstallatie van de apo- theek Het Gouden Hert aan de St Liöui- nastraat uitbrak, kon spoedig worden ge blust door de brandweer onder leiding - van waarnemend commandant J. Keuzen, kamp. Een gesprongen waterleiding waar- door kortsluiting is ontstaan, was de oorzaak van het vuur. Onder leiding van de heer Rademaker - pompte de brandweer de souterrains van: de panden 238a, b en c aan de Rotterdam- sedijk leeg, waar zich de slaapkamers en kelders van de bewoners bevinden. Er? stond ongeveer acht centimeter water in - de vertrekken," ■y

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1965 | | pagina 1