loon voor weinig werk van Wilson voor zware opgaaf: schoonmaak Dit is Klaas Hut hij bouwt zijn toekomst op staal Weer fel protest van Boeddhisten in Danang HOOGOVENS UMUIDEN Gemeente verkocht kachels tegen lage prijs Groningse detaillisten boos Veilige bergplaats Britse juwelen Chinese aanval op Rusland en de VS ntt ROTTERDAMMER ZATERDAG'16 APRIL :196ff Premier Wilson Toen Klaas Hut (41) zes jaar geleden op de trein stapte naar Umuiden, wist hij nog niet dat tussen de rails zijn toekomst zou liggen. Hij was papiersnijder op een strokartonfabriek. Hij wérd rangeerder bij Hoogovens. Nu kent hij feilloos de weg over de tientallen kilometers rails die hoogovens, staalfabrieken en walserijen met elkaar verbinden. Hij vindt het zelfstandig werk waar veel eigen initiatief aan, te pas komt. Tevreden, meneer Hut? „Jazeker!" zegt hij. „Ik heb veel aardigheid in het verkeersvak. Het' is levendig en steeds weer anders. Toen ik bij Hoogovens kwam, wist ik niet precies wat ik zou wordèn. Ik had gewoon op een advertentie geschreven en wat daarin stond bleek waar. Om te beginnen had ik gauw een huis. En verder kreeg ik bij Hoogovens de kans het'werk te doen dat me het beste lag. Er zijn namelijk zoveel mogelijkheden, dat er voor iedereen wel een juiste baan te vinden is-. Ze laten je nïet in je vet gaarkoken. Ze noemen dat „loopbaanbeleid" of zoiets. Het betekent gewoon, dat.ze aandacht hebben voor de mensen. Dat ze een werknemer nooit als een werk- nümmer zien. Zo vindt iedereen hier het werk waar hij plezier in heeft. Mijn vrouw was overigens meteen gewend en wil nooit meer weg. En behalve met rangeerwerk ben ik erg blij met de ploegendienst. Die geeft je een hoop vrije tijd!" Met z'n vaste maat klimt Klaas Hut op de.loco. Passagiers voor deze reis: gietvormen voor de oxystaalfabriek. Over stalen rails rijdt hij naar een toekomst, -die op staal gebouwd is. Honderdvijfenzeventig wagenvoer ders besloten tot een 24-uvrs- staking, omdat een van hen die op een andere lijn was geplaatst, vijf kwartjes minder loon zou gaan ontvangen. Daarom was op een doordeweekse dag dit trieste beeld op Waterloostation, knoop punt van forensenverkeer, te zien. Treinen genoeg, maar geen wa- genvoeders. stichting niet uitgesloten. De laatste weken zijn enkele tientallen kleine in braken in scholen, jeugdgebouwen en kantines gepleegd. Mogelijk dat bij een dergelijke inbraak brand is ontstaan. Een gunstige wind en het optreden van de brandweer hebben voorkomen, dat het oude en met veel hout betimmerde gebouw volledig zou platbranden. De schade bleef beperkt tot enkele duizen den' guldens. LONDEN Êen Australisch bedrijf heeft opdracht gekregen een veilige bergplaats voor de Britse kroonjuwe len te maken. Men is begonnen met .de bouw van een kluiskelder ip.'.'dë To wer, die tegen het einde varr-dit-WÏr gereed zal zijn. De -ju welen,"ïfèsfaahÜè uit kronen, scepter87rri3ksappelen,'%t) andere,vorstelijke, attributeszullen dan uit-de Tower ♦of' jewels ,naar*deze uiter^T,beveiligde.jruhnte' worden over- gébraoht." Het' bezichtigen van de kost baarheden blijft mogelijk.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1