mm» ér n .Ié.» I 2 Pally repen lervelaatworst Knakworst] REIDE 7/o 'f iZII IS 01 li TIK NIEUW! Pudrilingsaus Dubbele tube Leverpastei lam Pally tabletten 1 liegende Hollnder CO-OP expeditie-employé -Dat smaakt, zo'n fijne kop Vai1 Jei le Th je 1/2 prijs (28) TERRAS M0ED1E OP MOEDERDAG MET LADY LESTER COSMETICA EEN PIENTERE JONGEMAN MEIJER BLESSING SPEELGOED Lijnbaan 68 IS EEN BABY- UITZET NU ERG DUUR? gm co-op 1/1 BUK NU CO-OP VAN 1.Q9 VOOR 100 GRAM VAN HÊNGtl J)E ROTTERDAMMER Pagina <1 DOXPERDAC 28 APRH CHAUFFEUR Uurwerkmaker YerwijÉrd mei WOHDERQUE Verkopers en adspirant verkopers kunnen een carrière opbouwen bij „Modern" verkepers of jongelui, Jubileum Or, J. J. Stam ah CO-OP Bli 4 PAKJES I nflliMfAfilf CO-OP Gold margarine UNiVERSAAL VAN O» VOOR Van maandag 2 mei af, uitkering rente 7% gezinsobligatïes in alle CO-OP winkels. Lever de coupons van uw obligaties bij voorkeur in op maandag, dinsdag of woensdag. DE ALLERBESTE 100 GRAM Bli 3 PAKJES CO-OP PUDDING DE LUXE TIJDELIJK VOORDEEL 50 GRAM 35 BLIKJES a 100 CRAM limonadesiroop Vruchtensorbet grote fles 1.98 liznonaderietfes Cö-OF cafe noir pak 75 CO-OF sprits Chocolaatjes ioo gram SS Hazels met hazelnoten z stuks 49 Sinaas- en citroendrups r. FIJNE CHOCOLADE A ll VAN f.OO VOOR Dagcrème Nachtcrème Cleansing Milk Skin refresher Toiletpoeder Deodorant Eau de Cologne Hairsprag Handlotion sus 1.95 SPflAY 2,45 FUCON VANAF IJS 3.25 3b!e5hlCiiI WAARDECOUPONS OP VRIJWEL ALLE ARTIKELEN GRATIS ZEGELS VOOR UW WINSTAANDEEL Prijzen geldig t/m woensdag 4 mei 1968 (wijzigingen voorbehouden) v. d. N.V. v/h Ed. Goudsmit Allemaal thee? Gradg! Heerlijke gewoonte: theedrinken. Altijd goed. Vooral Van Nelle thee ■w Van Nel la kent en verwént uw afternoon geurig, krachtig, opwekkend - 86 it. Assam „Engelse' melange (T-opblaadjesl) - 86 ct. Golden Cup ver rukkeiijke Csyion-melange -104 ct. m. tin plaats van kaarten J D.V. 6 rnei 1966, hopen, 7 onze ouders en groot /ouders 1 C. DE GELDER en E. DE GELDER- Slootweg ?de dag te gedenken,» waarop zij voor 10 jaart »in het huwelijk wer-' tden verbonden, Hun dankbare Kinderen en Kleinkinderen Hazerswoude, Lindelaan 15. 5 Gelegenheid tot felici- 5 ■teren maandag 9 mei,I - an -6-17.30 u. in zaal Timmermans, Dorps-? straat 130. Hiermede geven wij kennis at de Heere on verwachts van ons heeft weggenomen, mijn ge liefde man, onze lieve schoonzoon, zwager en oom JOHANNES VAN GELDER in de ouderdom van 71 jaar. Uit aller naam, A. VAN GELDER- van Essen Rotterdam, 26 april 1966 Boergoensevliet 54c. Geen" bloemen. De teraardebestelling zal plaats vinden vrij dag 29 prü a.s. op de Begraafplaats van de Herv. Gem. Charlois, Cbarl. Lagedijk 680, Rotterdam-Z. Vertrek van het sterf huis te 1 uur. Aankomst in de kapel te circa 1.30 uur. Heden heelt het de Here behaagd na een langdurig, geduldig ge dragen Djden van ons weg te lemen mijn in nig geliefde man, onze dierbare broer, zwager en oom CORNELIS NEDERVEEN de ouderdom van 69 jaar. Uit aller naam: M. NEDERVEEN— van Reeuwijk Rotterdam, 27 april '66. Kortekade 95 b. Geen bloemen. De teraardebestelling zal plaatshebben maandag 2 mei a.s. op de Ned. Herv. begraafpl. „Oud- Kralingen" na aankomst in de kapel omstreeks 15 uur, Vertrek var, het woon- huis om 14.30 uur. GEVRAAGD op luxe bestelwagen r bezorgwerk en enige bekomende werkzaam heden. Voor serieuse Jongeman met net voorkomen en zeer goede referenties een prettige werkkring in beschaafde omgeving. Er, m. voll. tn!. en opg. van verl. sal. onder nr. «SI bureau van dit bl. Heden nam de Heere nog onverwacht van ons weg, onze geliefde broeder, zwager en oom JACOBUS LEENDERT HAMEETMAN in de ouderdom van 77 jaar. H. A. HAMEETMAN N. HAMEETMAN- Nieuwenhuizen NEVEN en NICHTEN Rotterdam, 26 april 1966 Bej aardenoord „Arcadia" Apollostraat 163. Liever geen bezoek. De begrafenis zal plaats hebben vrijdag 29 april op de N.H. begraaf plaats- Oud-Kralingen. Vertrek van de Apollo- itraat om 12.30 uur. GEVRAAGD voor reparatie* aan an tieke en moderne uur werken ec étuiwekkers. Prettige werkkring op moderne werkplaats vakbekwame kracht. Eventueel halve dagen Brieven inet voll. inl. gaarne naar heetma.v LUnbaan jz, Botterdam Weg met onhandig-; likdoorn- ringen en geva&rfijke scheer mesjes. Een nieuw vloeibaar middel, NOXACORN, neemt de pijn weg in 60 seconden. Esltplekkea en oksteroge: verSchromp Jenmet wortel en al. Bevat gezuiverde won derolie, jodium en het pijn stillende benzocaïne. Eenfles- ie NOXACORN Antiseptisch Likdoonuniddel van f 1.70 bespaart V veel ellende wij i-oeken wegens uitbreiding van ons bedrijf enkele goede die enige verkoopervaring bezitten. Leeftijd 21 - 30 Jaar. Bezit rijbewijs noodzakelijk. Voor Jonge mensen, die var aanpakken weten, ligt hier eer kans om carrière te maken. Voor een afspraak kunt u 13*7 00 bellen en vragen naar de heer Ploeger. ROTTERDAM '«-CRAVEND1JKWAI 57 De receptie ter gelegenheid van het 50-jarig ambtsjubileum van Dr. J. J. Stam, Ned. Herv. Predikant te Rotterdam (Cl zal plaatsvinden op dinsdag 17 mei, van 19.30 tot 21.00 uur in het Wijkhuis „Het Oude Noorden", le Pijnackerstraat 102, Rotter dam. waartoe alle vrienden en bekenden hartelijk worden uitgenodigd. Giften voor een huldeblijk gaarne vóór 10 mei op Girenumrm 58 2451 t.n. van Wijk- gemeente „Bergpolfler'". Rotterdam, met vermelding „Jubileum Dr, Si J. Stam". (Koninginnedag 's morgens geopend tot 1 uur.) Dat hangt er van af. Maar a!s u eens gaat kijken :;aar de baby-afdeling bij Van Hengel, dan zult u zien, dat het best meevalt. Zeker wanneer u bij het vergelijken van de prijzen ook op de kwalitei ten let. Van Hengel heeft alles voor baby (oc cadeau artikelen) sn geeft: persóónlijke service. Complete baby-uitzetten: 60-delig f 89.50 80-delig f121.- 100-deiïg f 181.50 En heeft u onze klanten kaart al? Scheelt u 10% POT 8 STUKS s im li in i i i FLESJE VOOR Cirkl oploi lol liiyonais e 2e[ ut 1 gulden goedkoper CO-OP CO-OP GROTE FLES 1.89 PAKIE (30 STUKS] 21 PAK VAN SS VOOR 55 ZAKJE 120 GRAM TUBE 1,|S TUBE IJS FUCON 2.59 bacon 1.10 FIACOH 2.50 PRACHTIGE STALEN UITVOERING MET VERSTELBARE ZITTING UITSLUITEND OP WAARDECOUPONS (NIET Oi CE WINKEL VERKRUOBAAR) VRAAG DE KLEUFEN-FÖLDÏR Deel irinsl: It f GO-OF Bij de N.V. HANDELMIJ. is vakant de interessante funktie van In ons bedrijf is deze funktie inderdaad inte ressant omdat de employé belast wordt met het verpakken en verzenden van onze luxe artike len Het werk wordt gedaan in een prettige, collegiale sfeer en heeft een zelfstandig ka rakter. Goede salaris- en pensioenregeling. Gegadigden in de leeftijd van 25 -40 jaar wor den uitgenodigd, uitsluitend schriftelijk te solli citeren bij: N.V. HANDELMIJ. v. d. N.V. v/h ED. GOUDSMIT, Groothandelsgebouw, Conradstraaf 18 - Rotterdam. Ter assistentie aar. de order-tafel, waar de opdrachten voor de te plaatsen advertenties binnenkomen, zoekt N.V. Dagblad „De Rotterdammer" van circa 17 jaar, wiens werk zal bestaan uit het telefonisch aannemen van advertenties en de administratieve voor-behandeling der opdrachten, zodat deze correct kunnen worden uitgevoerd. Dit werk vraagt een uit stekende beheersing van de Ned. taal en een grote mate van nauwkeurig heid. Voor sollicitanten zijn de volgende punten stellig van belang: zee" afwisselend werk prettige sfeer vijfdaagse werkweek goed salaris ook dit jaar volledige vakantie (tot 18 jaar drie weken en drie dagen, daarna drie weken). •M. Ü- Trekt deze baan wel aan? Bel dan even op 010—41.55.88 na 18 uur MO19.Z3.25 voor het maken van een afspraak. toestel 60 tot 17 30 uur of speciaalzaak Oü'<lednK 201. Tel. 1 2.2793 Rotterdam I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 2