OTTERDAM Tuberova naar Nieuwland Aan Broersvest lieten velen verstek gaan lans bleef Schiedams AGENDA |MN Ut" '41 ^5 FOKKELMAN "DE RUIMTE" Laatste hand aan het Museum - -■ Van Haarenlaan dodenbaan ffiUJ j f3 sporttakken in Margriethal Jubileum wedstrijden bij 40-jarig HBSS aan van motors Romantiek '66 Dode bij botsing onder Maasland A top Jazzconcert bij „Guïllaume" Gehandicapten gaan sporten V olmachtstemmen Dodenherdenking 7P 1 -r-U il!11 stuip Spannende strijd om schaakkampioenschap HiilJIÉiiaal: H. Roelfseima gaf aan zes leerlingen herinneringsboek j e Wat en hoe zal het worden? Er zijn legio mogelijkheden om deze ruimte in te richten... Maar om er een harmonisch geheel van te maken is heus niet zo eenvoudig. Welke vloerbedekking neemt U... en wat voor gordijnen, botsen straks de kleuren niet? Ga eens praten met de binnenhuisarchitect van Fokkelman en kom samen tot de juiste keus. iSmi Verpleegster maakt val bij schoonmaak van ramen ROTTERDAMMER Pagina 5 WOENSDAG 4 MEI 1966 i (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het bekende houten Tuberova-gebouwtje staat thans op de Burg. Honnerlage Gretalaan, dichtbij de nieuwe Damlaan. Maandagmiddag werd het om twee uur in gebruik geno men. De eerste dag kwamen er vierhonderd mensen. i Vandaag.... en morgen üiit||vefer Badminton sen sa I Foundations Pas getrouwd paar verongelukt Nwe. Binnenweg 288-294, Rotterdam. Tel. 250066-252989 (Klassieke meubelen: Nwe Binnenweg 36) :jf W: ■LS de wükniad voor Overseine maandag. ei muzikale verwelkoming r 'bonussen de boze be en - ntvankelijk te stemmen ild niet geringe wensen, verkeken op zyn alom -i. icheid. Noch het Twentse e i allerhortelykst Texels sén' t stamt de familie Tho- b|»«; en gespeeld door de i liet Koninklijke Scbie's de deur van het Hulp- ril'. n hem in slaap te sussen. i- de wijkraad, mejuffrouw r. ud deze gelegenheid oan- stokpaardjei te iadelen leo. Allereerst weee zij op an de beloofde zwem- ervolgens op de behoefte Indertijd had men ver- e van de Ahoy'-hal hier- te stellen. Ook pleitte zij ran de buurtbioscoop, die l estaan leidt. Burgemeester n zjjn antwoord, dat de dgemeenten rond de grote wereld moeilijk is. Det is Nederland het geval. Hij ijk, dat in liet vraagstuk I dijking tenslotte wel de ••-ntralisatie zal worden ge ien langdurig procee wordt ie concrete wensen betreft ontassen erop, dat de raad roor vjjf instruetiebaden fn .ken ƒ6,6 miljoen beschik- ■<1. «Als n dat instructiebad tevreden zijn." Het geroep rond hij nogal lichtvaardig: vod voor kostenbesef zou- en. Iedereen in Nederland lig over een sporthal, maar ingert van «n hand te tel- lam er een heeft Is een mogelijkheden in het plan d in twee stukken te zagen i! deel te bestemmen voor lotte nog een advies aan - org er voor, dat het geen wordt, dat op groto afstand eh es tuur met volkomen on to komt." V "K SMMSMW j 17' een medewerker) I -vl'iTr''"' Tijdens de maandag avond la, de Sporthal Margriet gehouden .'revanche* tafeltennissen, heeft Henk jjikmans van de vereniging Service ge- "iooad momenteel de sterkste tafeltennis- Jw van Schiedam te zijn. Werd hij bij Pc onlangs gehouden wedstrijden In de korenbeurs kampioen van Schiedam, maandagavond bewees hij dat tegen zijn Atgenstander Van Koetsveld in de finale ".opnieuw. De eerste ontmoeting ging tussen ,;Cas van Koetsveld en Dick Boer, resp. ;v. Eendracht en Service. Na drie ga mes won v. Koetsveld van Dick Boer "en wel met 2113, 621 en 2112. l(Van .een medewerker) SCHIEDAM Ter gelegenheid van kaar 40-jarig bestaan heeft HBSS béhal- •yt de reeds gehouden feestavond en re ceptie ook een jubileum-serie voor alle elftallen op het programma geplaatst Op (dinsdag 10 mei zal daarmee een begin iworden gemaakt met de wedstrijden ;HBSS 2—Hennes DVS 4 en HBSS ;10—Schledamse Boys 4. Op woensdag 11 smet zijn er geen wedstrijden in verband 'met de finaie" van de Europa-cup tussen sPartizan en Real Madrid. Donderdag 12 mei speelt HBSS 3 tegen Demos 2 en sHBSS 9 tegen DHS 6, s Van groot belang voor HBSS wordt de derby tegen PPSC, die op woensdag 18 fmei om half zeven zal worden gespeeld. iVorig seizoen won HBSS van PPSC toen jdeze clubs elkaar op Thurlede voor de l&NYB-bekerstrijd ontmoetten- met 31. Op Hemelvaartsdag is er een groot ju- êniorentoumooi, waaraan deelnemen gSportvereniging 1935, RAS, CSVD en pBSS dat van 9.00 tot 17.30 uur zal du- •ren. I-In de daarna volgende weken komen |al3e tien elftallen van HBSS regelmatig |an bod met voor het eerste elftal op woensdag 25 mei een wedstrijd tegen .(Excelsior '20, op woensdag 1 juni ïHBSSMartinit, op woensdag 8 juni gHBSS—SFC en op vrijdag 10 juni .if' Op zaterdag 18 juni wordt het jubi- «|4tum besloten met een gekostumeer- |de wedstrijd, een wedstrijd tussen |oud-HBSS en oud-Spijkenisse, een [•reünie en een ere-wedstrijd voor HBSS ijl waarvoor reeds met de KNVB bespre kingen. gaande zijn over een wedstrijd jtegen een Westelijk Zaterdag XI, met |,vooral spelers uit de omgeving en het |myon, waaronder Schiedam ressorteert. Plantage: Herdenking 20. Grote 5030. gevallenen, Kerk: Herdenkingssamenkomst, ^430l20 filmvoorstellingen, li), Musjs Sacrum: Commissie Eurobal, be- oiiiül isle J dütilinrr: Ljtligo iTr--vi'om a-u, uiiaiun-ërid bëdafrtiefcakeiif 6519) (b'S'g' 010 115588 Cn 01898 pi-ZBmei'" Klachtëh bezoi-gëm Agentschap zie bo s' tdg*Mn J8-30 r 1M& WanffrüJte tèiéfddrihiimnikrs: Amr: Bt! mmers: jpplaan 127, Nico v. Slobbe en Henk Eiknums kwa men daarna aan de beurt en dit keer had Eikmans drie games nodig om zich met 16—21, 23—21 en. 21—19 maar net winnaar te kunnen nomen. In de finale toonde Henk Eikmans zijn kracht door met 2115 en 2118 van v. Koetsveld te winnen en zich opnieuw kampioen .van Schiedam te tonen. Ook badminton kwam maandagavond aan bod en wel nog voordat de tafelten- niswedstrijden gehouden werden. Eerst drie partijen, die meer een demonstra tie en dus propaganda waren voor deze tak van sport, waarna de partij tussen W. Toutenburg cn J. v. Kroon gespeeld werd met als resultaat 1513, 615 en 15—9, De partij tussen A. Frazer. en C. v. d. Heem eindigde om des tijds wille on beslist na 21—9 en 8—11, evenals J. Toutenburg—J. Frazer jr. na 14—15 en 157. A. Besemer won tenslotte van J. Croon met 1315,1816 en 1510. Tot kwart over elf duurde daarna nog het lawntennis, waarvoor evenals bij de andere sportwedstrijden van maandagavond zeer redelijke be langstelling bestond. TSF won hier van Keep Smilingh. Eric van Woerkom en Henk Teschmacher wonnen van Harry Meyer en Arle Hofman met 6—3, 46 en 6—3. Toumooileider J. D. Degreef die alles in goede banen leidde kon tevreden zijn over het prettige verloop van deze sportavond, waarop drie tak ken van sport bedreven werden en alle aanwezigen veel genoegen beleefden in het vertoonde spel. (Van een medewerker) SCHIEDAM De tweede ronde van de strijd om het persoonlijk schaakkam pioenschap van Schiedam is maandag avond in het clubgebouw van Wilton FIjeüoord door de Schaakvereniging Schiedam gehouden. De partij tussen A. Noordegrsaf en C. Landsbergen moest tot woensdagavond worden uitgesteld. H. Planken en C. Vrij land speelden een spannende partij tegen elkaar en vooral Vrijland had a£ en toe winstkansen. Hij deed dan ook pogingen om Planken tot overgave te dwingen, maar toen in het eindspel ongelijke lo pers op het schaakbord-stonden, was de kans op winst voor Vrijland verkeken, zodat tot remise werd besloten. De partij H. den Uyl—J, Stahlie werd een overwinning 'Voor Deii Uyl, voorna melijk omdat Stahlie halverwege deze partij de juiste voortzetting miste en daarna wel moest opgeven. Een ope- ningsfout van N. Grevenbroek kostte hem de partij tegen zijn tegenstander L. Reitsma. Keitsma profiteerde hiervan en maakte vrij snel een einde aan deze partij. De uitslagen zijn: H. Planken—C. Vrijr land %—Vi, H. cien Uyl~J. Stahlie 1—0, N. GrevenbroekL. lieitsma 01. VI,AARDINGEN Vanmorgen f ,'eer half twiialf brak er brahd liij Van 'jidt p iltsii m.s. Fajrwihc •atlfchelling lii lifjifii-pöst. lil iHfclilltig spél ast niet poetskatoeii vitiatdlhgse brand- jUi Hii't yléf- strateti. iir, hail mén hél vuur na- Si- öi» krilël :bh ihétëhde schip is eigendom ril Fair Play uit Hamburg. De I-zekering cl eft t de schade. Wfjpr bektrètM de redéi- Men moet er nu nog dertigduizend aanschrijven, allen wonend- in Nieuw- land-West, Stadhouderswijk. De ope ningstijden zijn maandag, woensdag, don derdag 14-16J0 en 18.45-21 uur, dinsdag en vrijdag 8.30-11.30, 1.30-16.30 uur, zater dag 10-11.30 uur. Men hoopt half juli, dus voor de grote vakantie met het onder zoek klaar te komen. Onbegrijpelijk is het overigens, dat in de wijken Centrum, Oost en Zuid 12,000 herhaalde oproepen moesten uitgaan, ter wijl 4000 opgeroepenen helemaal niet naar 'het gebouwtje pp de Broersvest kwamen. Beter ging het in Kethel. In het bijzon der de nieuwe Gronoord-wijk bleek een „progressieve" inslag te hebben, wat ge voel voor volksgezondheid betreft, want de vierduizend opgeroepenen kwamen bijna allemaal. Het aantal wegblijvers, hoogstens tweehonderd, bleef aan de lage kant. Nu Wilt u modieus zijn? Kies dan deze Wela-foundiset'65 van Tergal met een snoezig „geëtst" bloemmotief. De voorgevormdeboothalsbeha behoudt dok na vele malen wassen zijn goede pasvorm. Cups B, C en D 12*95. Bijpassende aluierlichte Ju- pon 14.50, Er Is ook een Tergal gaine 14.95, V in alle filialen van en van (Vau een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Vanmorgen heeft bur gemeester H. Roelfsema in de aula van het Stedelijk Museum aan zes scholieren op symbolische wijze het herinnerings boekje „Volk In de verdrukking en ver- Zet 19401945" Uitgereikt. Depütaties van leerlingen van de zesde klassen vaii alle lagere scholen woonden de plechtigheid van het uitreiken bij. Burgemeester Roelfsema zei in een toespraak, die geheel was afgestemd op het jeugdige gehoor, onder meer dat in de donkerste en somberste periode van onze., geschiedenis het volk in verzet kv/am om qe ontnomen vrjjheicj te her- iviriHen. Vervolgens vertoonde men eeri film over verzetsmonumenten en beeld houwwerken, geïnspireerd op de laatste oorlog. Onder de talrijke aanwezigen bevonden zloh wethouder H. Sabel, de heer C. Kamp, inspecteur van ouderwijs en het bestuur vaii de Stichting Viering en,Her- cieiikirig Nati Htigdh. Natiörialb Feest- eil Gedeiik- ROTTERDAM Omstreeks midder nacht tdr.li een 37-jai-ièë tahkautochdllf- tetlr uit. Den Haag met zijn twintigjarige vèi-loofde in êeii autp Hsh de Dnehkiide zat te wijl?tli aluUte hiilkdeht mattd' vu W twil. vifl(!|)|WfUl«lb Hl lUlflllfMl!' ril pi» li lllti lltdj iljuirtlu atllu etl tukle hu, ibttlët ojieh eti sleurde liet meisje er tilt. t Hij göölü hhai: op de grond en greep haar op onzedelijke wijze beet. Toen Maar verloofde htiar te hulp kwam, ver dween de man. De politie kon hem ar resteren. Het bleek de 23-jarige chauf feur W. v. q. B. |b zijn. is het alleen nog maar afwachten, hoe de wijkbewoners van de laatste etappe van de Tuberwa-campagne Schiedam 1966 zullen reageren, als ze de oproepen thuiskrijgen. Wegblijven zonder verant woord motief is te allen tijde onverstan dig. (Van onze correspondent) MAASLAND Op de rijksweg even bnlten Maasland is maandagavond omstreeks half negen de 26-jarige A. M, van de Mark dodelijk verongelukt als gevolg van een verkeerde inhaalmanoeu vre. Zijn 25-jarige echtgenote is zwaar gewond naar het „Holy-zfekenhals" la Ylaardingen vervoerd. Het echtpaar was vorige week vrijdag in het huwelijk ge treden. Bij het inhalen is de heer Van de Mark frontaal op een tegemoetkomende tankauto gebotst. Hij werd uit zijn auto geslingerd en was op slag dood. De tank auto kwam in de sloot terecht. Dagelijks van 9 tot 5 expositie van de Topform-kollektie 1966. De nieuwe katalogus ligt voor U klaar. SCHIEDAM Zaterdag 7 ir.si zal een bijzonder jazzconcert worden gegeven voor De Schiedamse Jazz Sociëteit j,Guil- laume" in' Maisan Tlvoll, Nieuwe Haven 237. Uitvoerend orkest is het Günter Ham- pel Quintet, bestaande uit Günter Ham- pel, vibrafoon en fluit; Nedley Elstack, trompet; Loek Dikker, piano: Victor Kai- hatu, bas en Pierre Courbois, slagwerk. Günter Hampel werd op het Noord-West- duitse Jazz Festival 1960 tot „musicus van het festival" gekozen. Sindsdien! kreeg zijn naam een steeds groter wor dende reputatie in Europese jazzkringen. In het voorprogramma treedt The Mag nolia Jazz Group 65 op. Aanvang 21.30 uur. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Zaterdag wordt in de Sporthal Margriet een sportieve de monstratie gehouden „door gehandicap ten voor gehandicapten", waarvan het programma luidt: 10.15 uur begroeting van deelnemers en genodigden, 10.30—11 uur zit- volleybal wedstrijd, 11.1511.45 uur tafeltennis, 12-12.30 uur rolstoel- basketball wedstrijd. 12.45 uur lunchpau ze, tijdens welke een broodmaaitijd en koffie zullen worden geserveerd. Alle ge handicapten in Schiedam en omgeving worden uitgenodigd. Men wil in Schiedam en omgeving ko men tot de oprichting van een sportclub voor gehandicapten. Dit is een initiatief van de Lions Club Schiedam. Het ligt in de bedoeling op zaterdag 21 mei 's mor gens om half elf in het gebouw Irene een vergadering te houden. Bij voldoende be langstelling zal er dan een afdeling Schie dam van de Nederlandse Invaliden Sport bond worden opgericht. SCHIEDAM Namens de besturen van de A.R, kiesvereniging „Nederland en Oranje" en de Chr.-Hisfc Kiesvereni ging „Groen van Prinsterer" wordt mede gedeeld, dat men voor de verkiezing voor de gemeenteraad op I juni bij on derstaande adressen machtigingen kan verkrijgen voor volmachtstemmen kan verkrijgen. L. van Veelen, Dr. Schaepmansingel 70, w. van der Meiden. Willem Pijperstraat 29 Kethel), M. Eijkenaar, Onrechtstraat 13 (Kethel), P. Poot, Polderweg 11 (Ke thel), J. H. Hot'fenaar. Buijs Ballotsinge) 73B, J. van Tilborg, Nieuwe Maasstraat 50B, W. van Ravens, Vondellaan 23A. :Tel. 261905). Met laatstgenoemde kan men zich in verbinding stellen, als men moeilijkhe den, van welke aard, ook met de verkie zingen heeft. (it'SBVWW&ï (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Op de .herdenkingssa menkomst die vanavond om 20.30 uur in de Grote Kerk wordt gehouden, zullen spreken de hervormde predikant drs. R. H. Wissink en de r.k. pastoor H. M. J. Stoelinga uit Rotterdam. Muzikale en vo cale medewerking verlenen de Harmonie Wilton-Fijenoord, dir. T. Th. Jansen en het Gem. Koor Arbeiderszangver. Excelsi or, dir. Leo Smit. De dodenherdenking in de kerk wordt georganiseerd door de Nederlandse Vere niging van Ex-Politieke Gevangenen (N.V.E.P.G.) en Voormalig Verzet Neder land (V.V.N.) afdeling Schiedam. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM - Het socialistische lid van de gemeenteraad J. Scheffers heeft blirgemeester én wethouders gevraagd, of zij al kennis hebben genomen Vaii efeti rëi'eiit kfahte-artikel, waarin de vraag werd gesteld, of de Burg. viiii Hiinrëiijniih Wellicht Schiedams dodenbaan wordt. Is liet iiict gewenst zo spoedig mogelijk maatregelen ie treffen om de Inwoners van Schiedam voor te lichten en gerust te stellen ten aanzien van de toekomstige beveiliging van de Burgemeester van Haarenlaan, aldus het raadslid, dat daarbij tevens wijst op de te grote snelheid van de meeste automobilisten, die over de Horvathweg, respectievelijk Burgemeester van Haarenlaan rijden, met het risico, dat er zich ongelukken voordoen. Een intensievere snelheidscontrole door de politie, omdat men geregeld de maxi mum-snelheid van 50 km overschrijdt, acht hij noodzakelijk. (Van een onzer verslaggevers) C CHIEDAM Momenteel '9 wordt de laatste hand ge legd aan het Stedelijk Museum, dat door een ingrijpende res tauratie een schoner aanzien heeft gekregen en nog krijgt. In verband met deze herstel werkzaamheden zijn de exposi ties tot vrijdag 10 juni niet voor het publiek toegankelijk. Na die datum zal de kunst minnende Schiedammer echter weer volop de gelegenheid wor den geboden om in het ver nieuwde gebouw „cultuur op te doen". Men kan dan tevens het resultaat van de restauratie be zien. Zoals bekend zal mr. M. Vro lijk, minister van cultuur, re creatie en maatschappelijk werk, het Stedelijk Museum op woens dag 8 juni heropenen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Bij het schoonma ken van de ramen van een bovenwoning aan de Spoorsinget viel dindsdagavond de 59-jarige verpleegster M. Broek ruim vier meter naar beneden. Met letsel aan hoofd en rechter pols heeft men het slachtoffer naar het Holy- ziekenhüis gebracht. m kan naar gelang mijn stemming;; ik me opwinden, ergeren of boos maken op die mensen, die met hun'taalgebruik gewone zaken een verschrikkelijk gewichtig ka rakter geven. In „Onze Taal", een maandblad dat het goed meent, met onze moedertaal, lees ik regelmatig over dit soort uitspattingen. On langs heeft het blad een pagina ge wijd aan dit verschijnsel naar aan-i leiding van een taal, die in Washington is ontstaan „waar het gevaarlijk is te 2eggen wat je be doelt, omdat iemand je aan je woor den zou kunnen houden." Het blad kijkt- er niet van op, omdat het in Nederland meer dan bekend is. Het geeft dan overeenkomstig het Ame rikaanse voorbeeld richtlijnen voor hen die zich willen bekwamen in het zgn. Expertinees en het Buro- kraats. Gebruik succeswoorden ad- viseert „Onze Taal". Sommige woor den zijn altijd góed: ze zijn mach tig en veelomvattend en pretendé ren ec-n heleboel zonder veel te zeg gen. Systeem is er een. Vergeet ook niet concept; het is abstract en diep- zinnig. .Gebruik het altijd in de plaats van plan. Niemand houdt van een plan; het maakt medeplichtigen. Wat men wil is een' concept van, een systeem of van een program ma. Gestructureerd is ook een ver rukkelijk woord, want intellectue len gebruiken het. Allerlei chefs hebben het overgenomen van orga nisatie-adviseurs en die hebben het geleend van sociologen. En die jon gens hebben het gemaakt door een zelfstandig naamwoord te kruisen met de uitgang -eren. Let er niet op wat gestructureerd betekent;! denk alleen maar aan indrukwek kende instituten, grote schrijfbu reaus en duur inzicht in vage pro blemen. Als uw baan gestructu reerd kan worden, maakt u een reu- zesprong. De volgende zin is te fraai om u te onthouden; In de pre-Iegale con troversiële situatie rond de multila- terale aspecten van de Mammoet wet, geconditioneerd in de in- fra-structuren der educationele con cepten van confessionele aard, waarin tevens de recentelijk toege nomen tendenties naar verticale mi graties meespelen, treedt ook een gebrek aan een methodologie der groepsconfrontaties aan de dag. De vertaling hiervan? Altijd hebben openbaar, rooms en christelijk el kaar al met schele ogen bekeken. Nu die Mammoetwet er is, zouden ze allemaal wel wat nieuws willen, want och ja, iedereen wil zijn kin deren via de school vooruit helpen. En hoe moet dat nou eigenlijk? Hoe kunnen ze opeens met elkaar gaan praten, zolang ze feitelijk nog meer tegenover dan naast elkaar staan? Een ingenieur zei laatst: „Dat ding werkt niet als het krom wordt." Maar hij leerde wel beter. Zijn laatste rapport luidde: „Het juiste functioneren van deze compo nent is kritisch afhankelijk van een constante dimensionale integriteit." Ga d'r maar tegen aan staan! aiH fe:-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1