Uw privé „meubel- rally" naar Waddinxveen 4 Hoofddirecteur HA V-Bank met pensioen G. van Bergen Walraven officier Oranje Nassau RMU u Geschenken in geld voor sociale doelen Ditmaal op negen plaatsen >agne Schiedam voor Christus AGENDA Geen der kandidaten door voorkeurstemmen in raad I 9MSU-deale r ïl Stadsgehoorzaal ft 5( MY FAIR LADY Voorlopig geen derde veerboot voor Maassluis Burgerlijke stand Meerman kreeg meeste voorkeur m Gemeente Schiedam Het Kwartet Drie ivandelmarsen in Maassluis en De Hoek D 1 Engelse dansgroep trok in Triangel :el publiek *ij ve< GARAGE VAN DALEN N.V. Wedkom, wat ct&Hjcnuiïfurfie.. BEKENDMAK1NG chauffeur-hulpmonteur REGELMATIG ADVERTEREN BEI 4502 of 9094 Kla 'iWElROTTEll DAMMER Pagina 4 VRIJDAG 3 JUNT w. M> Centraal in de Randstad Holland - 3 km van de gróte weg naar Utrecht, Rotterdam en Den Haag ligt Waddinxveen. Rijd er eens heen, en laat uw vrouw maar kaartlezen. De simpelste rally die u ooit reed, met één van de aardigste bestemmingen: de unieke toonzalen van Formule Meubelen I Slaapkamers, eetkamers, salons en nog veel meer. Zoals; de kastenwanden, die Formule (wensmaattot op de mil-li-rrie-ter predieS voor u construeert. Laat u daar alles over vertellen. Ook op zaterdag bent u de hele dag wel kom! Showroom Amsterdam; Oudeschans 73-77 Showroom Weert: Maaspoort 26 Showroom Waddinxveen: Schielandstraat 1 Kent u tig prachtige (gratis l) kleuren, brochure van Formule al? Vraag hem anders vandaag per briefkaart aan. L* 't huis met de zolder incapelle moet ook gezien hebben modelwoning (duidelijk zichtbaar vanaf de provinciale weg) geopend: dagelijks, van 14.00 - 21100 uur en zaterdags van 10.30 -17.00 uur n boekje, reportage in kleur van dit fascinerend huis, wordt u gaarne verstrekt door de rotterdamse vestiging van het bouwfonds nederlandse gemeenten westblaak 22,- telefoon 12 5931 -129369 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De heer G. W. van Bergen Walraven, hoofd directeur van de N.V. Levens verzekering Maatschappijen HAV Bank is benoemd tot offi cier in de orde van Oranje-Nas- SCHIEDAM Het comité „Schiedam voor Christus" houdt van 4 tot en met 12 juni in samen werking met de Vereniging voor Autozending in Nederland een evangelisatiecampagne op negen plaatsen in de stad. Zowel 's middags om 16.15 voor kinderen, als 's avonds om 20.00 uur zul- Vandaag en dagelijks Kantoorartikelen len openluchtsamenkomsten wor den gehouden. sau. Hij ontving de versierselen donderdagmiddag in de Sporhal Margriet uit handen van de heer F. J. Groot Enzerink, burge meester van zijn woonplaats Maasland, ter gelegenheid van zijn afscheid in verband met het bereiken van de pensioengerech tigde leeftijd. Toespraken 'n felle (0-80 km/u. in 14 sec.) snelle (125 km/u) sterke (kooiconstructie) zuinige (1 op 14) mooie ruime 4-deuxs auto voor een schappelijke prijs *)v.a./5935,.incL verwarming, rolhoes, rtiitesproeiers, stuurslot, passeerlicht, parkeerlichten, 2 zonnekloppen. 3 asbakjes, 3 kleerhaakjes, kindersloten, slaapbanken, laadvloer, rubber bumperrozetten, gebittacte carrosserie. Voor nadere inlichtingen of gratis proefrit: Goosen's Autobedrijf, Nieuwe Binnenweg 311, Rotterdam, tel. 233546 - Filiaal: Kortekade 48/52, tel. 131642 Gar. Polderman, Krabbendijkehof 70, Rotterdam, tel. 174440 H. van Andel Zn, Hoekefnd 10, Sieeuwijk, tel. 313, bgg 680 A. 1. v. Rumpt, Molendijk 83. Stad a/h Harinavliet. tel. 297 hu beduidend goedkoper vm gei gd del an mi kei Do I gei de beu vei hei nis m ton m m PUF BUYS BALLOTLAAN 4r TELEFOON 8700, VLAARDINGEN Dealer voor Vlaardingen Maassluis Hoek van Holland verstevigt de band met Uw relaties 2» het Westen grootste •prot. chr, dagbladpers VAN DER SNOEK nü .'v. beduidend goedkoper AMS If Am ril br (justitj andse legen i 200x290 cm RBE foadsvi h. j, £a« vi Pe Rh: 'Ha ge L?e di rootscfc AMSTERDAM HAARLEM OUOA ROTTERDAM MAASSLUIS Naar aanleiding van het reit, dat ruim 4.200 auto's op tweede Pinksterdag met de veerdienst Maassluis - Rozenburg werden overgezet, deeide de commissaris van deze veerdienst in Maassluis mee, dat in 1965 de twee veert, boten tussen Maassluis en Rozenburg 684,000 auto's vervoerden. Hiervan was ruim 91 procent personenauto's. Vergeleken met 1964 gaf het ver voersaanbod in 1965 een toeneming van 23,4 procent te zien. Ook dit jaar steeg over het eerste kwartaal het aantal over gezette auto's weer met rond 23 procent. Deze toeneming heeft tot gevolg gehad, dat in de piekuren en op dagen zoals de tweede Pinksterdag de frequentie van de veerdienst met vijftig procent wordt vf r- hoogd. Maar ook dan is noe niet te voor komen, dat er zich bij de veerstijgers kilometers lange files vormen. De wachttijden, die nooit meer dan een half uur of drie kwartier bedragen, zij vergelegen bij vroeger zeer gunstig te noemen, aldus de commissaris. Op de vraag of er definitieve plannen bestaan om in 1963 een derde veerboot in de vaart te brengen en aan de Maassiuise kant de veerstijgers uit te breiden kon geen bevestigend antwoord worden verkregen. De veerdienst Maassluis - Rozenburg is een belangrijke schakel tussen het Bot lek- en Europoortgebied en de recreatie gebieden rond Oostvoorne, Rockanje en het Brielse meer. Sursum Corda: N.C.G.O.V., vergade ring. 20. EN MORGEN Gerei. Jeugdhuis: Chr. Leesbibliotheek, Uitlening, 15-17. Tivoli: Schied. Jazz Sociëteit „Guii- laume". bijeenkomst, 20.30. Bijkant De Rotterdammer: Lange Kerkstraat 28, uitsluitend reöacliezaken, t«L 263954 (b.g-g- 010 - 115588 en 01898 - 6>19). agentschap: J. v. Gogh, Dr, Zamenhof- str. 139, teL 152400. Klachten bezorgen: Agentschap zie bo ren, dag. van 18.30-19.30. Belangrijke telefoonnummers: A'arm politie 264656; Alarm brandweer 269123; .Alarm G.G. en G-D. 269280. Apotheek: 't Gouden Hert, St Lidui- ria straat 58a, tel. 268364. SCHIEDAM Ondertrouwd: T M van De- «enter 2Z en L J M Smits 22. H P Fisser 26 nn G H V van Oort 20. A J J M de Geest 34 -«i E Timmerman 29. J Haesakkers 30 en N Ouborg 23. A Hagen dijk 23 en C Niks 19. - p Huihoven 25 en Ml Aalberis 13. AL •Jnderdeiinden 24 en W Koldijk 23. J W van Otterioo 21 en G A T Pegels 23. A G Sloot tl en E Maan 22. A Stekelenburg 23 en W A Sljrier 24. A sterk 29 en T M W H Visser 21. Getrouwd: G van 't Geloof 23 en C Riisdijk 20. L Westmaas 21 en J H K Spil 19. X, H Tieman 25 en G C C Sneek 21. J van •der Pol 22 én J E Alblas 19. P van Zellem 20 en G Vreeswijk 16. J J P Klein s7 en M L G Oosterholt 22. J Oranje 26 en A Dijkhuizen 2g. w Ubels 28 en J Rosman 19. 8 P D van Schoonhoven van Beurden 22 en L J Rietber- Cen 21. J A Koens 21 en W van der Spek 21. ïl B Christen 24 en L W M Schaap 20. H J "Viegmann 24 en P Pijl 19- J de Begt 19 en C J Konlngs 17. aeboren: Antonius J, z v J B Kempers en Vf A van Vliet. TJitske A, d v J A Zwepen Meijer. Lucia H M, d v J de Vette en C J M Olsthoom. Josephlna MI, d v JAM aUgers en L C M Eikmar.s. Linda, ivLAK «Vestdijk en M T J Klein. Anette G M,dv J c van Dorp en H A Negenman. Bené F M. cv CF Rodrigues en V J C Lokkerbol. Joannes F M. z v P C Wtjntics en E J H van Oostrom. Elmer N. z v J de Wit en A Reyntjes. Martina A P. d v J A van Leeu wen en W F L van Ettinger. Anita, d v N Koppeschaar en G Ouwens. Rob A J, z v 8 A Schuller en E C A Vermeulen. Overleden: L Zandstva 21. Uiei. (09898)- Jé 91 In afwijking met voorgaande jaren toen een tent werd geplaatst in de Plan tage, heelt men na voor een meer gede centraliseerde metbode gekozen. De heer B. Rasker, evangelist van de Autozen ding in Nederland, verleent medewer king met een geluidwagen. De campagne wordt morgenavond (za terdag) geopend met een samenkomst bij het podium in de Plantage. Verder wor den de volgende samenkomsten gehou den: Zondag 5 juni, Prinses Bestrixpark, bij kinderboerderij; maandag 6 juni par keerterrein Albardastraat bij Magnalia Delkerk; dinsdag 7 Juni Fabriplein; woensdag 8 juni, Rozenburgplein; donder- dag'9 juni, Edlsonplein; vrijdag 10 juni: pleintje bij de Perenlaan, zaterdag 11 juni iWUem Pijperlaan én zondag 13 juni Plantage-u De campagne is een voortzetting van het werk dat na de verleden jaar gebon den tentweek werd geconcentreerd in de maandelijkse kindersamenkomsten die el ke derde zondag van de maand worden gehouden in Musis Sacrum en die ook bet komende seizoen weer in deze zaal zullen worden voortgezet. Uiteraard zijn voor de komende cam pagne en het verdere werk van het inter kerkelijke evangeiisatiecomifé „Schie dam voor Christus" financiële middelen nodig. Wie hieraan zijn bijdrage wil ge ven kan dit doe ndoor storting op girore kening 128047 te name van het comité „Schiedam voor Christus", Tijdens ce sfeervolle bijeenkomst, waarbij naast een groot aantal genodig den ook htl gehele binnendienstperso- neel der maatschappijen aanwezig was, werd tevens aandacht geschonken aan het feit dat de heer Van Bergen Wafra- ven veertig jaar geleden bij de HAV Bank in dienst trad. Na een welkomstwoord van directeur mr. F. Roos prees mr. J, Wilkens, presi dent-commissaris, de volhardende ei genschappen van de jubilaris. Hij zei dat voor het oed leiden van een grote onder neming meer nodig is dan een uitstekend intellect, een voortreffelijke opleiding en een grote arbeidskracht: er zijn ook ga ven van hart en karakter nodig om blij vend medewerking te kunnen stimule ren. Namens beide banken overhandigde mr. WUkens de heer Van Bergen Walra ven een bedrag vantienduizend gulden „voor de sociale doeleinden welke gij zo gracieuselijk hebt aangewezen als uit-1 drukkingsvorm voor alien die u van hun waardering willen blijk geven". Dr. D. Houtzager, hoofddirecteur, rele veerde in een gedegen rede een aantal gebeurtenissen en tijdperken uit het le ven van de scheidende hoofddirecteur, o.a. de twee jaren die hij ais stagiaire werkzaam was bij de Schwei2erische Rückversicheruags Gesellscbaft in Zwitserland, waar hij kennis maakte met het systeem van gratis periodiek ge neeskundig onderzoek dat de HAV Bank als eerste maatschappij in 1926 in Neder land heeft ingevoerd. De heer B. Snikkers, chef van de afde ling Varia bood namens het personeel een bedrag van tweeduizend gulden aan. eveneens oestemd voor sociale doelen. Ir. B. Wilton sprak namens de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Beneden-Maas. de Industriële Raad en hij overhandigde hem het waarderend getuigschrift met oorkonde van de Maatschappij voor Nijverheid en Han del. In zijn dankwoord zei de neer Vat Bergen Waalraven dat het bedrijf niet door hem, maar door eer enorme samen werking tot grote bloei is gekomen. Ook in deze laatste toespraak wilde hij zijn gehoor nog eens de Ijfspreuk meegeven die hij steeds heeft <*ebruikt: .Xeven is dienen". Na de huldiging waarbij o.a. burge meester H. Roelfsema en de wethouders mr. M. J. M. van Kinderen, H. Sabel en W. van Schooneveld aanwezig waren, volgde een druk bezochte receptie. De heer G. W. van Bergen Walraven behaalde eerst zijn HBS-diploma en daar na het Diploma Handelsecoaomie aan de Nederlandse Handelshogeschool te Rotter dam. Na zijn studie in Rotterdam voltooi de hij de praktische en theoretische voor opleiding bij enkele grote Zwitserse ver zekeringsmaatschappijen en tijdens een tweetal semesters aan de Eldgenössische Hochschule te Zurich. Op deze wijze ter dege voorbereid trad hij op I mei 1926 in dienst der beide maatschappijen. -- Op 1 januari 1929 volgde Zijn benoe ming tot adjunct-directetir. Ih 1937 werd hij directeur en op 8 juli 1953 hoofddic- teur. Hij heeft in vele besturen en com missies het levens- en schadeverzeke ringsbedrijf gediend. Ook buiten het eigenlijke vakgebied had en heeft hij veie aktivlteiten, in het bijzonder binnen de gemeente Schiedam, al woont hij sedert een aantal jaren in Maasland. De heer Van Bergen Walraven blijft adviseur en commissaris van beide vennootschappen. ROZENBURG Het in brand vliegen van een gasfles is er de oorzaak van geweest dat een houten schuur aan de Bomendijk waarin zich een reparatie- werkplaats voor crossauto's bevond, woensdagmiddag in brand geraakte. De brandweer die vrijw spoedig ter plaatse was zag zich geplaatst tegenover een fel le brand met sterke rookontwikkeling. Ook was ontploffingsgevaar aanwezig, daar er zich nog een gesloten gasfles en een zuurstofcilinder in de werkplaats be vonden. De brand werd aangevallen met vier stralen en een nevelspuit en na korte- tijd was men de brand meester. De schuur brandde geheel uit en ook een crossauto ging in vlammen op. I SKODA 1000MB BURGEMEESTER F. J. Groot Enze- rink van Maasland decoreert de heer G. W. van Bergen Walraven met de versierselen van het officierschap in de orde van Oranje Nassau. Wat een enorm gemak In huls', zo'n practisehe rolveger met sterke haren borstel en handige lange steel Een ongelukje met de asbak?... een kamer vol visite... even de rolveger erover en alle as, pluis jes en stof wordt met één ruk meegenomen. Kruimeivegert, een uitkomst ook voor hen, die niet zo makke lijk meer bukken, In zeer fraaie uitvoering, morgen voor nog géén vijf gulden. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Alle 103 kandida ten van de verschillende partijen hebben bij de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag een aantal stemmen behaald. Geen enkele kandidaat, die niet op een verkiesbare plaats stond, is er echter In geslaagd door voorkeurstemmen een ze tel in de raad te verwerven. De meeste voorkeurstemmen gingen naar de zittende raadsleden. Dat geldt voor bijna alle partijen. Bij de PCG behaalde de heer A. Meerman, de AR-kandidaat die op de tweede plaats van de kandidatenlijst stond vermeld, 904 voorkeurstemmen. Hij kreeg ander half maal zoveel stemmen als de ande re kandidaten, die als nummer twee op de diverse kandidatenlijsten stonden. De PCG behaalde nog een paar hoge Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze handige rolvegers, gemakkelijk te ledi gen, guldens A /i n goedkoper Cjn dan normaaï» voor Gééft fel. of tcfirf/r. bert (Van een onzer correspondenten) MAASSLUIS Van maandag 13 tot en met vrijdag 17 juni zal in Maassluis voor de twintigste maal de Avondvierdaagse worden gehouden. Er wordt gelopen in afstanden van 10 km (alle leeftijden) en 15 km (vanaf 14 jaar). Men kan zich laten Inschrijven by de volgende adres sen: J. Kolenbrander. G. Gezellestraat 54: mevr. Huisman, Madcayplein 26; H. v. d. Marei, Ruysdaelstraat 16d. A. Suyrmond, Schubertlaan 153 en mevr. Vos, Stations plein 70 te Maasland. De start is bij de kantine van de Ver enigde Touwfabrieken aan de Lange Boonestraat. Inschrijfgeld: 8 t/m. 14 jaar: ƒ0,75, ouderen: ƒ1,25. Op zaterdag 25 juni wordt de tiende Vertó-mars gehouden, georganiseerd door de wandelsportvereniging V.T.M., over ai;tanden van 5, 10, 15, 25 en 40 km. Inschrijfadressen: A. Suurmond, Schubertlaan 153. H. v. d. Marei, Ruys daelstraat 16 D. mevrouw -T, Kolen brander, G. Gazellestraat 54 en me vrouw Vos, Stationsstraat 70. Maasland. Inschrijfgeld: 16 jaar en ouder jongeren en militairen beneden de rang van sergeant ƒ0,85. Omdat de Verto- mars voor de tiende maal wordt ge houden ontvangt elke deelnemer naast de gebruikelijke medaille een extra herinnering. scores bij de voorkeurstemmen. De hew L. de Snaijer kwam met 399 stammen St t de bus gevolgd door mede CHU-liri j '5 Ligthart, die 209 stemmen wist te veral i' melen. De heer J. Vermeer fCK) krees1' 129 stemmen en de net niet gekozen vroS welijke kandidaat, mevrouw BeUfes i wout, kwam aan 85 voorkeurstem^ Van de andere CH-ledcn kreeg rneiuï frouw A. den Duik nog 68 stemmen. Wat de AR-kandidaten betreft kwam de i heer G. Wapstra na de heer Meerman met de meeste voorkeurstemmen cd de bus, namelijk 193. De beide nieuw». I kozen anti-revolutionairen de heren A *t Wilschut en J. Sterenberg behaalden" respectievelijk 43 en achttien stemma. Van de andere AR-kandidaten kwa- <5 men de heren A. Weeda en L. Romein i met achtereenvolgens 46 en 43 stem- -• men bij de hoogsten. Bij de SGP-leden kreeg de heer A C. Ph. Hardonk 694 stemmen op lijn -'»■ naam. De tweede SGP-er de heer M. W. Lensvelt haaide er 43; de anderen f kwamen daar lang niet aan toe. J' Wat de andere partijen betreft kreeg" mevrouw De Vries bij de PvdA uite- raard weer een groot aantal voor- keurstemmen, namelijk 360. Verder i kregen bij de KVP de rittende raadsle- B den mevrouw Van Gent en de heer Halkes een beduidend aantal stemmes. Opmerkelijk was dat op de VVD-lijst de op een totaal onverkiesbare plaats t staande gynaecoloog dr. B. H. Worm- goor 117 stemmen wist te verzamelen. I La de iet ter Jfo 0»! 1 gei eet uie de ge! op in get «i ai! Jee: Tfl 5«jj (Van een medewerker) N5U P'LNZ 4 NSU-fRINZ t'OOOL NSU P^INZ 1000 TT NSü-'TVPf"MO NSU S.POPirR:N? 4975,- 6150,- 7390,- 6975,- 6300,- («etiket 20 Wederopbowwet) Burgemeester en Wethouders van Schiedam brengen ter openbare kennis, dat zij voor nemens zijn o,-a met toepassing van artikel 24 der Wederop- bouwwet vergunning te verle nen tot het bouwen van 548 z.g. Elementura-wwahisim (5 hoog- bouwfiats ln 9 woonlagen) op een terrein ln Groenoord-noord, kadastraal bekend gemeente Schiedam, sectie Q nos. 200. 80S, 1329, 1330 en 1350 (alle Het bouwwerk Is ln strijd met het vigerende bestemmingsplan (uitbreidingsplan in onderde len „Groenoord-noord"). De op dit bouwplan betrek king hebbende stukken liggen gedurende een week na de dag tekening van deze bekendma king ter gemeentesecretarie, Afdeling Algemene Zaken, Oude Kerkhof no. 19a, voor een ieder ter Inzage. Gedurende deze termijn kun nen belanghebbenden bezwa ren tegen het verlenen van de vergunning schriftelijk by hun College indienen. Schiedam, 2 juni 1966 Burgemeester r-n Wethouders voornoemd. De Secretaris, M. J. BLOK, De Burgemeester, H, ROELFSEMA. Bij de dienst van Gemeentewerken, afdeling Technische Werkplaats, i plaatsingsmogelijk heid voor een Zijn taak zal bestaan uit het rijden in een bestelauto en het behulpzaam zijn van de in de werkplaats werkende vaklieden. Salaris voor 25-jarigen en. ouder, afhankelijk van ervaring en leeftijd, van 616,37 tot 708,34 per maand. A.O.W.-premie voor rekening van de Gemeente. De Gemeente Schiedam is aangesloten bü het I.ZA. Zuid-Holland. Ben verplaatsings- en studiekostenverordeping, alsmede een .premie-spaarregeling zijn van toepassing. Eigenhandig geschreven sollicitaties onder vermel ding van opleiding, leeftijd, ervaring, enz. binnen 14 dagen in te zenden aan de directeur, Korte Haven 33. Os Kwïrttilrasies idles meer ssfaiw öia sommige provincie» os rijn In trek era hun hge óooblufsptrac&ije ren w.«non, m w. uesas wuiun (ufcas M Monetae* Uü> m CtrtnM voor alle VERZEKERINGEN eu AUTOFINANCIERING kar.tüor: Callenbuzgstraat 82, Vlaardingen VLAARDINGEN Dat volksdaSeipi ook in Vlaardingen in trek rijn biedt f gisteravond in, gebouw Triangel waar dé I grote zaal geheel gevuld was met liefheb» bers van volksdansen. De meeste b<£;.:8 langstelling ging uit naar de Coventjv|j| Morris Men. een groep leerlingen vaiï The Woodlands School uit Coventry, dhr onder leiding van leraar Bill Cleaver voor een aantrekkelijk programma Kn^| Vooral de kleding deed bijzonder geisll? lig aan en daar werd evenveel op geMf als op de bwegingen van de dansers sdfcf Het waren jongens van ongeveer vijftien jaar oud, die morris-, zwaard- ca stok* dansen brachten. Het applaus dat dezt jongeren kregen had veel weg van een" ovatie. Vanmorgen is deze Engelse groep" naar Wezel vertrokken, waar medewer king zal werden verleend aan een totes*-:-; nationaal volksdansfeest De twee dansgroepen van Liefde enS Vrede verschenen tijdens de avond ook enkele malen op de planken en oogstten eveneens succes met hun dansen, zowel Hollandse als buitenlandse o.a. Israëli-* tlsche, Schotse en Joegoslavische dan*" sen. -: r Deze groepen hebben in de heer I» van der Vlist een uitstekend en enthousi aste leider, die met zijn echtgenote en mejuffrouw Bouman enkele Schotse dansen ten beste gaf, die (per ongeluk) zelfs nog wat hilariteit teweeg brachten. Het optreden van alle dansgroepen sloeg bijzonder goed in en het zal onge-, twijfeld als een prettige herinnering wor den beschouwd, in het kader yan tachtig jaar Liefde en Vrede. Wik Unu eens een karpet hebben... mooieren sterker dan U ooit gehad heeft... en daarbij een voordeeltje van bijna zeven tig gulden In Uw zak stoppen... kom dan morgen eens kijken!. Wilton karpetten, In beige en terra... magnifieke kleuren, en Aubusson karpetten, in rood blauw enz, belde soorten uit de serie van rond 200.— morgen voor nog géén honderd dertig gulden. Bet j dtnsdi Austii vierkt kant-i Bit V roor mgit Dagelijks 8 uur. 5 juni 3.30 en 8 uur. DE VERRUKKELIJKSTE FILM ALLER TIJDEN Kaartverkoop dagelijks van 10 1 uur, 5 juni vanaf 2 uur. Toegang alle leeftijden! Verhoogde prijzen! Morgen begint de verkoop van deze Wilton en Aubusson kar petten, een begrip voor kwall- of schrift .De d Mer E Itven j lehleke ^rvoe< ?«s-ver jjeMe 3 Nhtin Ven, ^DEN "ikgelc 08 niet fisjeont

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 2