Gedistilleerd Museum brengt het verleden tot leven m Lodaline groen I met gratis poppenpatronen A Deelnemertal „Vierdaagse" gestegen tot bijna 2500 Schiedainmertje Droogbrood in „Historia martyrum" Auto ging aan de zwier Haal heerlijke ZWANENBERG rookworst in huis! AAN DE Ui J Een Rotterdammer weet wat gladde keien zijn Van graankorrel tot taveerne in beeld jWftötterdammcr Burgerlijke stand Opnieuw geen uitvallers ROOKtfe 3St 1$ fuel IritioUiie 'uit- ^3) Den Haag had geen kans tegen Hoekse combinatie Dl Uitslag van strijd tijden Boekenweek Brandje m bed Spot niet geheel gerechtvaardigd? Kandidaatsexamen sociologie voor 't eerst in R'dam Eerste 5 maanden 159 nieuwe huizen Grondstoffen Literatuur aag. en dagelijks Zo maarzin in iets hartigs? pé tt OTTERDAMMER Pagina 5 DONDERDAG 16 JÜNï~1966? (Van een onzer verslaggever») SCHIEDAM In de keldergewelven vin het verleden week heropende Stedelijk Museum komt een beianrijk 'stvk Schiedams® historie tot leven. Zouls bekend is het Nationaal Ge distilleerd Museum thans in het Stede lijk Museum ondergebracht. Bij het binnenkomen wordt de bezoe ker onmiddellijk geconfronteerd met de raaauette van een oude branderij. Tegen de muur hangen een molenbaak om be- vroeren zeilen op te rollen en een bilha- «er, waarmee men groeven in de mo lensteen aanbracht Op de grond staat een bruinhouten kist van het brandersgil- dSjn dit voorportaal van het eigenlijke Gedistilleerd Museum vindt men ook een ganial fraaie gevelstenen, o.a. van de mo len De Meyboom (1779) en van de Water- Vfiommolcn aan de Vellevest In een ver trek ernaast prijken langs de wand kleu rige affiches uit lang vervlogen dagen van bekende Schiedamse distilleerderij en Op de achtergrond staat een molen, zoals de stad In het begin van de negen tiende eeuw er zeventien stuks telde. In de museumhat zelf toont het aloude bnmderijbedrijf al zijn rekwisieten en dat zijn er vele. Er hangt een uithang bord met het navolgende opschrift: „Het Vat dat Ghlj siet. Dat kan V niet venna- i kin. Maar kom eens In en proef mijn drank. Die sal D beter smaken". Er schuin onder staat een groot fust, dat gewaterijkt was om de Inhoud te bepalen naar de bndel (sponsgat) In de «ponding. Steals men xlet heeft het branders vak zijn eigen woordkeuze. De grondstoffen voor de bereiding van de moutwijn zijn te zien in een aantal spathekersflesjes In een rek tegen de muur: Gerst ,mout, rogge, mals, ruwnat J3 procent, pnkelnat 28, moutwijn 48, spoeling, jeneverbessen en jenever 35 procent. In twee glazen vitrines zijn tin nen maten .herleidingstabellen, peilge- wichten, een putter, vochtweger, aerome ter en een hydrometer met temperatuur- tabellen tentoongesteld. Midden op de vloer staat een grote groengeverfde gistpakmachme. Aan de muur hangt een aantal werktui gen met veelal wonderlijk-klinkende na men. Wat te denken van een „kroos", een „schaaf', een „zet", om een band in te drijven? Terwijl men onder een „keg ge" het kleinste jenevervaatje verstaat. Ook de glasblazerij is vertegenwoord igd, o.a. met „schaar", „klos" en „tel- huis". waarin de hete glasmassa tot een kogel werd gedraaid, een „afsnijpaal" en ttn „flessenvorm". Groene jeneverflessen bengelen als een guirlande aan het pla fond, De inhoud (jenever) ging onder meer naar Afrik». Koperen distilleerketel, gistpers, grond- vitpomp, brandijzer om de fusten te mer ken, koperen kit van vier gallons in houd, heetwaterkit, graanschop, restte- gels .helmstut, palster. waarmee de bin nenkant van een vat letterijk wordt schoongeslagen en een veiligheidsgordel, die wordt aangedaan bij het afdalen m een grondvat, wanneer deze schoonge maakt moet worden, dit alles vormt het onontbeerlijke instrumentarium van het brandorsbedrijf. De nauwlettende toeschouwer ontdekt soms interessante dingen, zoals het kastje van de meesterknecht, met een gaatje speciaal om er een horloge achter te hangen. In de hoek van het gewelf staat le vensgroot een zakkendrager In zijn kleurig kostnum, mei witte kap .vuur rode boezeroen, helblauwe broek, witte beenhoezen en pikzwarte, zware schoe nen. Naast hem hangt een realistisch schilderij van het zakkendragershuisje van M. v. d. Burgh. Herinneringen van het befaamde Zak- Met Maete Drinckt. En zal het nooyt berouwen." Eeuwenlang hebben de branderijen hun stempel op Schiedam gezet. Voor de eerste maal horen we ervan in 1594. In 1700 waren er 32 en in 1880 waren er 420 branderijen in Schiedam. De 'grootste bloeiperiode valt na 1850. Ook de literatuur heeft zich met het branderij bedrijf beziggehouden. De Schiedammer Daan van der Zee schreef erover in zijn roman „De Brandende Stad" en de auteur Frans Bordewijk ln de novelle „Verbrande Erven", een plaatsbeschrijving: „De wegen zijn er ge doopt met woorden zo vol hol geluid als de platte houten brugjes'die ze verbin den, de Raam, Verbrande Erven, Achter de Teerstoof en Oude Sluis. Ja zij zag alles. En de bij vele kleine huisjes met plaatsjes en de pleintjes, het brede zwarte water van de Kaam en de wonketeltjes, daar lag de brande rij van ome, het hoger, o zo oude Zakkendragershuisje met de daktoren, de groene lattenarken der spoelingschu- ren, de draaibrugjes en vaste brugjes, de sombere Doelen, in de verte en de ophaalbrug. Een achteloze hand had haast alles wat uitstak besmeurd met de neerslag van smook. „Zo zag Bordewijk met een visionaire plastisch expressieve rot ogen „zwart-Schiedam". In de gewelven van Het Gedistilleerd Museum komt dit verle den opnieuw tot leven. I ■wj/'M-Wsmr-j "C: keBdragersgilde Izjn de dobbelstenen met het smakkussen. Wie het hoogste aantal ogen gooide, mocht de zakken van de schuit lossen. Verder een rouwschild van het Zakkendragers St, Antonius-Gil- de (1818) en een Kegiement van de Com pagnieschap der zakkendragers, waarin staat' vermeld, dat eik Md als ziekengeld drie gulden per week kreeg of één gul den vijftig, wanneer hij dire dagen per week niet had gewerkt. Drie houten wandborden met vijftien afbeeldingen tonen het gehele prodnktle- proces vanaf de graankorrel tot de ta- ,'t) /ACHT ZO.ZACHI ZO "ZACHT ZO ZACHT ZO ZACHT ZO ZACHT- ZO ZACHT VOOR OVV HANDEN kt 2' UH'.')vy O/.. 1HL1VZ n/ 1 HOVZ.OZ IHOVZ oz 1HDVZOZ 1HOVZ.OZ -H 0 Ml II - V w[eSe^ de musschen. Men schrijft uit ^ijk-bij-Duurstede: Nu de patronen, slaghoedjes en het kruit zoo duur, de wonen zoo hoog en de kersenboomgaar- flen voor enorme sommen gepacht zijn, wordt al het mogelijke gedaan, om waar te bezuinigen. Geen boomgaard dan ook, of men ziet hoog in de lucht Wmge windratels onder ooryerdoovend Sttaas ronddraaien. V 1 ]<-t Vctndi Corda, Reisver., Onder Ons", vergadering, 20.00. Ds Rotterdammer: Langt toXfegt 28, uitsluitend redactiezaken 6819) 'lb-g-g- 010 115588 en 01898 iüPfS?t?!ïlap: J- v. Gogh, Dr. Zamenhof- VI130.tel- ,52400. „j~'»phten bezorgen: Agentschap zie bo ven, dag. van. 18.30-19,30. ^'fWkrijke telefoonnummers: Alarm Pputie 264656; alarm brandweer 269123 «anu G.G. <m G.D. 269280. J*P®iheek; Gouka. Groenelaan 127, tel HOEK VAN HOLLAND Het elftal van de Haagse jeugd (16 tot 18 jaar) speelde woensdagavond tegen een combi natie-elftal van Hoek van Holland en Hoekse Boys. Helaas waren de Hagenaars in deze examentijd niet op hun sterkst en de Hoekse spelers hadden dan ook weinig moeite om een forse overwinning te behalen Dat het tenslotte 5-1 werd, danken de Hagenaars vooral aan het feit dat de thuisclub verschillende goede kansen onbenut liet. Aantrekkelijk voet bal zag we vooral van Hoekse zijde en dan wel speciaal in de eerste helft. De wedstrijd was nog maar een paar minuten oud toen J. Voois (H. Boys) een gave treffer scoc le en Mozes (H. Eoys) wist er al spoedig 2-0 van te maken. Voor de rust kwamen de Hoekse spelers zelfs nog op 3-0. H. Voois (HvH) liet een hard schot los, dat door Bianchi (Scheve- ningen) van richting werd veranderd en vla de handen van doelman Wils (Delft) in de touw verdween. Na de rust vertraagde het tempo iets, maar toch bleef Hoek van Holland duide lijk sterker. Het was weer Mozes die de stand op 4-0 bracht, maar dit later enke le zeer fraaie kansen zou missen. Een bijzonde kopbal van Verhoor (HvH) uit een voorzet van v.d. Stap bracht de stand op 5-0. In de laatste inuut werd Ruys (RVC) wat al te hard door Van Halem aangeval len en de bekende ere-divisie scheidsrechter Aalbrecht, die deze wedstrijd voor het poliofonds voortreffe lijk leidde, gaf terecht een strafschop. V. d. Toom (RVO voltrok het vonnis en Leerdam reageerde niet op het zuivere schoot waarmee de Haagse ploeg althans de eer vermocht e redden. istilleerkeiel veerne, waar drie edele heren elk een glaasje met het edele vocht ln de hand houden. Boven de open schouw staan de dichtregels: „Uit Ceres Goud Gewas wordt mijn edel nat gebronwen. Die 't gistpers (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Gedurende de Boeken week werd, naast de andere activiteiten ter viering van deze jaarlijkse manifesta tie, door de beide Schiedamse Openbare Bibliotheken voor de leden een wedstrijd georganiseerd in boekenti- telk-ennis en catalogus-gebruik. De titels van 15 beken-de boeken wer den zowel in de Centrale bibliotheken als in de filialen in tekeningen uitge beeld en het was aan de lezers om deze te herkennen en er de namen van de auteurs bij te noemen. Wie r bovndbi nog de meeste titels van boeken van dzelfde auteurs aan toe kon voegen maakte kans op de hoofdprijs. Dit gelukte aan Mejuffrouw J. Roozen, Parkweg 305, die voor haar inzending beloond werd met een boekenbon van ƒ25. Na loting viel daarna de 2e prijs, een boekenbon van ƒ15, ten deel aan Mevrouw R. van Walsem-Schuddebeurs, Jan Stenstraat 71, terwijl de 3e prijs, een boekenbon van ƒ10, naar Mejuf frouw A. M. V. Kramer, le Tuinsingel 16, ging. VLAARD IN GEN In een woning aan de Tweede Van Leijden Gaelstraat ont stond woensdagmorgen brand. Een vonk van een brandende sigaret is vermoede lijk in een bed terecht gekomen dat juist opgemaakt werd. De kapokmatras vatte vlam. De bewoonster; de 27-jarige mevrouw J. v. d. B.-H. bluste het brandje met enige emmers water. De brandweer hoef de geen dienst te doen. SCHIEDAM Gebaren: Peter W C z.v. D W Bosma «a J' A C M Dane: Robert z.v. M Verwaal en J Vrijenhoek; MagthiMa d.v. K G Spijkerman en B de Bfuijn; Anetta d.v. B van Prooijen en A M L Greten; Ronald z.v. P Kreuk en L C Steiger: Peter z v. L Groenendaal en T van Buuren; Judith d.v. A van Asch en J de Bruin. Overleden: A Weljta, 84; G E van Alen, SS, wed: Palm» (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Vanwege de zuinig heid van onze •plaatselijke voorvade ren sprak men vroeger wel eens van „Schiedammertje Droogbrood". Deze karakteristiek vinden we in een werk van Petrus Opmeer, dat als titel had „Historia martyrum" of wel 'de Ge schiedenis van de Hollandse Marte laren". In het hoek van Kornelis van Alkemade over de roemruchte Jonker Fransen Oorlog komt de navolgende passage voor: „Indien er eenig Volk Is onder de Bata vieren. welker zuynigheid bekend Is, 1 welk de voordeetet van de spaarzaamheid verstaat, zoo zyn 't voor al, inyns oordeels, de Schiedammers: want hunne deunigheid, in *'t besnoejen van alle onkosten, is al van ouds beroemt door het gemeene spreekwoord Schiedammertje Droogbrooo, De Ingezetenen zyn vernuftig, en vyan- den van de ledigheid. De vissers zwerven doorgaans met hunne schepen op de zee, en begeven zlg zeer vlyUg tot de haring vangst Veele van hen dryven sterke koop manschap; de voornaamste bezigheid der vrouwen is netten te breyen en te ver stellen De kinderen worden niet ver schoont: ol werd aan eenig ander werk gezet. Dewyi men dan aldaar niemand ziet leedig loopen, 2teo ziet men der ook nie mand van huys tot huys gaan bedelen Ity leven doorgaans van way of getapte melk. en van pekelharingen en bukTilngen, of van gezoete vlees of vis, die zy ln hunne kelders bewaren. Het gebeurt zeer zelden, ttat/e by malkanderen goede eier maken, ot het hert met eeten en drinken eens ophaien. Men zoude zweeren aatze de manier van huishouden, de zogvuldlg- heid, en de naarstigheid van de mieren geleert hebben" De Stadsarchivaris, drs. G. v. d. Feijst, die deze tekst in het stedelijk archief heeft gevonden, tekent hierbij echter aan." Wat Opmeer zegt over de arbeidzaam heid der bevolking, is niet uitzonderlijk. want overal moesten jong en oud hard daats heeft gehaald, werken voor de kost. Vrouwen- en kin derarbeid waren een gewoon verschijnsel, waarin de Schiedammer» niet „uitblon ken" boven anderen. In alle tijden trou wens hebben de vrouwen ln vissersdor pen de netten gebreid en hersteld. Wie heeft niet eens Scheveningse of Katwjjkse vissersvrouwen aan het werK gezien? Het feit, dat de welvaart in Schiedam niet zo groot was, stelt ook de deuclgheld (karigheid, gierigheid) ln een ander dag licht. Konden de mensen zich veel veroor loven'' Dat zij „van ouds" hun brood droog, dat is onbelegd, aten, zal wel eer der zijn voortgekomen uit noodzaak dan uit vrije wil. Hetzelfde geldt voor de zeld zaamheid van drink- en eetgelagen, zoals die toen der tijd gebruikelijk waren. Wat nu geldt, gold immers ook vroeger: feest vieren kost geld. Ik meen dan ook, dat de spot, die ik ia de woorden van Opmeer hoor, niet vol komen gerechtvaardigd was. Voor de rest blijft bet een aardige beschrijving, die tk wel waard vond eens meer bekendheid te geven." (van een onzer verslaggever») ROTTERDAM In de faculteit der sociale wetenschappen van de Neder landse Economische Hogeschool te Rotter dam zijn vorige week de eesrte kandi daatsexamens afgelegd. Bij de oprichting van de faculteit in september 1983 zijn 36 studenten, onder wie enkele reeds elders afgestudeerden, met de studie begonnen. Van deze eerste groep zijn er thans 23 aan het kandi daatsexamen onderworpen. Aan 22 van hen kan de bul worden uitgereikt, zodat ruim 60 pet. van de in 1963 aangekomen studenten binnen drie jaar het kandi- (Van een medewerker) SCHIEDAM Het officieuze aantal deelnemers aan de eerste Schiedamse ge zamenlijke Avondvierdaagse, dat dinsdag avond op 2218 werd bepaald, is na een juiste telling gekomen o*" 2491. Dit bete kent dat bijna de 2J50G is bereikt, een aantal dat voor de eerste keer toch zeer bevredigend mag worden genoemd, ook al had men een aantal van drieduizend In gedachten. In Vlaardlngen is het deel nemertal zelfs meer dan 5.000! Het was bijzonder warm woensdag avond, maar dat deerde de deelnemers niet. Vooral diegenen, die de afstand van 15 km. liepen,,hebben een prachti ge tocht gemaakt, omdat dit keer een boerderij op het parcours lag. Na de Kerklaan, Joppelaan en Kerkweg kwam men bij de Groeneweg, die naar de boerderij van v. Noordt leidde. Daar gingen de wandelaars achter el kaar lopen (men mocht niet teveel gras beschadigen) en iedere keer wanneer de laatste man van een groep de boerderij achter zich liet moest het hekje worden dichtgedaan. Twee Rode Kruis-medewer- kers waren om kwart voor negen de laatsten, die over de boederij gingen. Op alle andere plaatsen langs de route wa ren ook leden van de samenwerkende EHBO- en Rode Kruis-veremgingen present, zowel te voet als per rijwiel en auto. In en rond de Sporthal Margriet heerste de gehele avond een geweldige drukte. De ene groep na de andere kwam zingend binnen, de leiders -en leidsters meldden zich bij de jury af, waarna men nog enige tijd „bleef han gen". Wel een bewijs dat men het een gezellige sfeer vond bij deze Avondvier daagse. waar de samenwerking voortref felijk is en geen wanklank werd ge hoord. Op de eerste avond waren geen uitvallers, maar wel moesten vijftien mensen van hun blaren afgeholpen wor den; dat kwam stellig door het warme weer. In Kethel heerste een enorme drukte en de wandelaars keken wat vreemd op toen op het kruispunt Noordetnde, Dorpsstraat en Sehledamseweg de poli tie het verkeer regelde en honderden toeschouwers het wandelfestijn aan schouwden. Toen St. Radboud's mu ziekkorps om precies negen uur arri veerde bleek de belangstelling ergens anders voor te zijn. De Kethelse ouden van dagen hadden woensdag bnn auto tocht gemaakt en de Vijftig particulie re auto's kwamen op dat tijdstip terug. De bekende hond van de groep van De Lindenhof is dit jaar niet van de par tij. maar toch werden drie honden in geschreven, die deze week deelnemers zijn aan de Avondvierdaagse. De groep De Lindenhof zelf Is wel present, even als de Oranje Garde, de jongens van de Chr. Techn. School o.l.v. hun „va der", de heer C. P. C. den Boer. Verder o.m. de Prinses Beatrixschool, de Roodborstjes, TOP, SWS en OV, de Techn. School, polyantha, OWOI uit Overschie, Wandelvrienden en ook weer de opleiding-bestellers van de PTT. De chr. gymnastiekvereniging DOK telt dit jaar de grootste gr.oep, want men komt met 312 deelnemers voor de dag. Woensdagavond» telde men opnieuw geen uitvallers en dit keer moesten veertien wandelaars wor den behandeld wegens blaren. Vrijdagavond zullen de volgende muztek korpsen en drumbands voor een feeste lijke ontvangst zorgen: DOK, Excel sior Gusto, da Rijnmondband en OBK. (Van een medewerker) SCHIEDAM De Rot terdammer P. V. versoheen woensdag voor het Schie damse kantongerecht om dat zijn auto ogenschijn lijk zonder enige aanlei ding in een gelukkig verlaten straat op eigen houtje aan de zwier was gegaan. De wagen be schreef een volledige cir kel en kwam tot stilstand op het trottoir. De draag- arm van. de wagen brak, vertelde V., en daarom schoot ineens die wagen weg. De kantonrechter knikte. De politie heeft inderdaad een breuk geconstateerd, zei hij, maar die was zo vers, dat het waarschijn lijker werd genoemd dat die was ontstaan toen u de stoep opreed. Tevens merk te mr. W. E. van Vloten op, dat 'het strafblad van de verdachte met bepaald brandschoon kon worden eerder blijk had gegeven genoemd en dat hij al een gering verantwoorde lijkheidsgevoel te bezitten wanneer hij zich op de weg bevond. En ook deze maal was het niet best, met waar?, besloot de kanton rechter. Ik had maar één glaasje op, zei V. Ik zeg met dat dat de oorzaak is geweest, ant woordde de kantonrechter, maar het kan er altijd iets toe hebben bijgedragen. V beaamde het. Maar toch is de draagarm van de wa gen gebroken voordat ik de stoep opreed, zei hu. Ik heb het later aan de dealer gevraagd en die vertelde me, dat dit -type auto dat wel vaker heeft. Mooi, on derbrak de officier met weinig overtuigde stem, dan weten we in het ver volg dat auto's van dat merk, zonder aanleiding krullen kunnen gaan be schrijven. Het is jammer, zei hij even later in zijnrekwisi toor, dat de verdachte, on danks zijn jeugd al een zo'n groot strafblad heeft, hetgeen deze zaak bepaald met in een beter daglicht plaatst. Hij heeft, vervolg de hij, met deze wagen en in dat weer, het mistte en het was glad, veel te hard gereden en een aantal vreemde capriolen uitge haald waartegen ik de Scfeedammers toch wel be schermen wil. Bij eiste te gen V. een boete van 70 gulden of veertien dagen met onvoorwaardelijke ont zegging van de rijbevoegd heid voor de tijd van drie maanden. V. bestreed nadat de of ficier zijn rekwisitoor had beëindigd, dat hij te hard zou hebben gereden. Ik zat een eind onder de maxi mumsnelheid, zei hij ver ontwaardigd. U bent Rotterdammer niet waar, informeerde mr. W, E. van Vloten. V. knik te. Dan weet u toch zeker wel wat gladde keien zijn? V. knikte voor de tweede maal. En dankebt u mis schien wel minder dan vijftig kilometer gereden, vervolgde de kantonrech ter, maar op een dergelijk wegdek, dat naast hobbe lig ook nog spekglad is, is het veel te hard. Ik vind ook die ontzeg ging onbillijk, zei V. toen mr. W. E. van Vloten hem had duidelijk gemaakt dat niet alles „zachtjes" is wanneer het maar onder de maximumsnelheid blijft- Tjaantwoordde de kantonrechter, dat vindt u nu wel, maar wij niet Het duidt op een zekere mentaliteit wanneer je met een glas bier op toch ach ter het stuur van een wa gen gaat zitten en dat is niet de beste. Hij ver oordeelde V. tot een boe te van 100 gulden of 20 dagen met een voorwaar delijke ontzegging voor de tijd van vier maanden met oen proetftijd van twee jaar. (Van onze correspondent) VLAARDINGEN Op 1 juni' waren er 1584 huizen in uitvoering. Hiervan werd meer dan de helft namelijk 887 hulzen, in opdracht van partikulieren ge bouwd, 623 in opdracht van de gemeente en 84 in opdracht van een woningbouw- rereniging. In de maand mei kwamen aan de Maasboulevard tien woningen klaar. In Holy verrezen 48 huizen aan de Zwa- nensingel en de Vinkenstraat, terwijl er nog eens twaalf gereed kwamen in de Spechtstraat. In dezelfde maand werd aan twee nieuwe woningen begonnen. Zeven huizen ln het Emaus en twee hui zen aan de Hoogstraat werden, afgebro ken. Sinds januari zijn er aan het woning bestand 196 nieuwe hu.—n toegevoegd. Twee huizen werden weer in gebruik genomen. De woningvoorraad verminder de door sloop en onttrekking met 39 huizen. De saldovermeerdering in de eerste vijf maanden van 1966 bedroeg 159 huizen. SCHIEDAM Muziekkorpsen en drumbands kunnen, deelnemen aan de Koningin "Wïlhelmina Mars van het Oranje Vendel Schiedam. Voorinschrij ving, ook voor niet musicerende wande laars is mogelijk bij de heren J. H. F. v. d. Brugge, Vondellaan 52b, Fh. van Oordt, Oldenbarneveldtstraat 79, M. Faasse, Groenelaan 50b. SCHIEDAM Het oestuur van „Draagt Elkanders Lasten" deelt mee. dat de collecte gehouden van 6 tot en met 11 juni ƒ5451,83 heeft opgebracht. Het bestuur is dankbaar voor ue sponta ne medewerking van de velen die dit resultaat heoben mogelijk gemaakt. ROTTERDAM Gemeentewerken heeft aanbesteed het verrichten van grond- en draineringswerken, het maken van een duiker en bijkomende werken voor de uitbreiding van het volkstuin complex „Eigen Hof' aan de Ouden- dljkse Schlekade .Van de 9 inschrijvers was laagste Fa. J. de Ronde, Rotterdam, met 77.500 en opvolger N.V. Aann. Mij. v. Vliet Luik, Naarden, 81.785. HjiLiji!!:: »S:s sSSülH De heer A. de Jong, voorzitter van de SBLO en de Stichting Sporthal, zal de prijzen uitreiken aan diegenen, die reeds een lus tru maant ai meeliepen. Het zijn er tien, die tienmaal deze Avondvierdaagse wandelden, één die 15 maal meeliep en één die 20 keer van de partij was. De route van heden avond leidt weer naar Kethel en de verre omgeving daarvan. TTET fraaie weer kan me niet verhinderen een vervelend on derwerp aan te snijden. Nee, niet de bouwvakkers, niet de provo's- Maar wel de knallen van straalja- gers die de geluidsbarrière doorbre- ken. Het leek me al, dat dit euvel want zo noem ik dat de laatste" tijd meer en meer voorkomt boven ons Rijnmondgebied. Juist, was ik er over aan het piekeren toen ik- in 1 mijn idee werd gesterkt door tele-' fcontjes van lezers en door een brief. Laat ik die brief maar eens weergeven. Hij komt van de heer A. Apon uit Rotterdam. „Zouden heren luchtmachtpiloten - en hun chefs wel beseffen, welke gevolgen het doorbreken van de ge luidsbarrière boven een grote stad kan hebben? Welk een schrik' zij teweeg bregen bij de duizenden' patiënten die in de ziekenhuizen worden verpleegd. Welk een schrik voor de chirurgen, die juist bezig' zijn met een operatie. Welk een/- schrik voor de duizenden bejaarden' .en chronisch zieken. Welk een schrik voor de vele hartpatiënten - voor wie deze knallen het einde van" hun leven kunnen betekenen. Welk een schrik voor de man of vrouwi achter het stuur van zijn of haar' auto, die daardoor de macht over! het stuur kan verliezen met alle verschrikelijke gevolgen. Welk een' schrik voorach vult u zelf maar. in. Zou het oefenplan beslist niet zodanig samen te stellen zijn, dat het doorbreken van de geluidsbar-" rière boven grote mensenconcentra-' ties zoveel mogelijk of helemaal1- achterwege blijft?" Nou, meneer Apon, dat is Jan< Krant uit het hart gegrepen. Niet dat ik persoonlijk zo gauw schrik, maar daarom -gaat het niet. Die? knallen kunnenconsequenties heb-j ben. Allériei narigheid is mogelijk.) Ik beloof u en anderen dat ik „te bevoegder plaatse" (dat klinkt» bar plechtig...) mijn licht ga opste- ken. Er moeten toch autoriteiten zijn die hieraan iets kunnen doen." hoort r nog van T\JA, ik kan moeilijk zeggen.' dat de CJV „Onesimus" me ter harte gaat en dan niets doen voor de CJV „De Boemerang"! En van die CJV komt een brief, die ik het best als „noodkreet" kan betitelen.' Van die CJV, dat lijkt ingewikkeld,'; maar het valt mee, maakt deel uit' de sociëteit „Hades". Dat gezelschap bouwt een eigen gebouw, een „jeugdsoos" zo gezegd. Prachtig ini tiatief, maar het kost veel geld. Op 9 maart ging de eerste paal de grond in, maar toen was er nog" ƒ15.000 nodig voor de inrichting. En die is er nog niet! De bouw vordert snel. Dat kan ik zien, want op de brief staan enkele foto's afgedrukt. De bovenste laat een heistelling zien, daaronder zie ik dat het geraamte van het soosge- bouw al vorm krijgt en daaronder weer een foto van een deel van het verslag in onze krant met de kop „Eerste paal geslagen voor jeugdsoos Hades". Wat de buiten-, kant betreft kan men in de tweede helft van juni (nou dat is het al JK) openen, schrijven de Ha- des-mensen. Maar die binnenkant, hè, daar zit 'm de kneep. De actie om financiële steun bij Rotterdamse bedrijven loopt niet zo best, erkent men rui terlijk. In anderhalve maand kwam maar ƒ750 bijeen. „Wij zijn bang", zegt de brief, „dat we misschien te weinig hebben gevraagd. Nederland ziet kans in twee uur tijd voor een doel ver weg (Eten voor India JK) ƒ24 miljoen bijeen te brengen Omdat het dringend nodig was. Is Botterdam dan niet in staat ƒ14.253 bijeen te brengen voor een doel vlak bij huis, voor de Rotterdamse jeugd", aldus de brief. En Hades vraagt zich dan af: „Of is men niet overtuigd van de nood zaak van dit werk? Moeten er mis schien eerst gekke of ernstige din gen gebeuren of grote wantoestan den ontstaan met grote koppen in de kranten, zoals in andere steden voordat men begint te denken? Het is belangrijker iets te doen voordat het zover is." Zo gaat het dan ver der. En aan het slot staat dat slechts 29 instellingen, particulieren of bedrijven nodig zijn, die elk 500 geven (denk aan de belasting aftrek, wordt eraan toegevoegd) en Hades is uit de nood. Ja, dat is waar. Hades wacht met spanning. Ik laat het aan u over en ik geef het adres: Gebouw „De Boe merang", Vondelweg 28, Rotter dam; gironummer 140465 t.n.v. CJV „De Boemerang", Tot slot het co mité van aanbeveling om te tonen dat dit een goede zaak is. W. Tho massen, burgemeester van Rotter dam; J. Ph. v. Hoek, inspecteur van politie; A. Jansen, ere-bestuurslid CJV; dr. A. P. v. d. Made, directeur Jeugdzorg Rotterdam; dr. J. J. Stam, hervormd predikant; ir. A. Volbeda, lid hervormde jeugdraad en ds. W. R. v. d. Zee, jeugdpredi- kant Groot-Rotterdam. Als u nu nog niet overtuigd bent...

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1