Visserijmuseum moet in belasli tiggehouw Tunneltje haast klaar DEKLERK&ZN Onder spoorbaan bij Slaapkamer in Zweedse stijf exclusief van vormgeving, inclusief... èlies maken stertocht Commissie culturele behoeften: Arbiters verloren Padvindersbands Burgerlijke stand pg ROTTERDAMMER De prijs bewaren we voor het laatst - als verrassing. Eerst iets over de slaapkamer zélf. Zweeds model, dus: strak, rijk en tot-en-met afgewerkt. Het mate riaal: luxueus eiken. Eigen import van De Klerk (uw garantie voor exclusiviteit). En nu de prijs. Nog geen duizend gulden - compléét: 216.- s>> DOK-propagandamars door Groenoord naesmv Bouwverbod langs rijksweg verlengd Pagina 3 SCHIEDAM Een stomdronken 41-jarige Deense steward van het motor schip Strib, dat in Vlaardingen in de Vulcaahhaven ligt, pakte donderdag avond in de Hoogstraat zonder enige aanleiding de 27-jarige T. B. heet en smeet hem' door een grote spiegelruit van De IJshoek. Schade: een vernielde spiegelruit en een op twee plaatsen gescheurd kostuum van B. De politie heelt de steward ter ontnuchtering opgesloten in het bureau aan de Lange Nienwstraat, Laat anderen 85 cent en meer betalen voor de ze rijkgedeco- reerde kop en schotels,... onze klanten kopen ze morgen per 6 stuks voor nog géén vier gulden. Mooie, hoge kop en schotels, met gezellig roos-décor, goud voetje en goudbles, een prima kwaliteit aardewerk, zowel voor thee als koffie te gebruiken. LJEBT u al eens bloemen bij de bakker gekocht? Nu niet direct „nee" zeggen! Want ik heb réden om aan te nemen, dat het, wel, zo was. Nee, het was geen broodoorlog met een extraatje of zo. Ook geen voorbeeld van de z.g. brancheverva ging, die er toe leidt dat de een de artikelen van de ander gaat verko pen. Als ik zeg „voor de reuma" dan weet u het misschien wel weer? Juist, al eerder heeft de reuma de vruchten geplukt van de plantjes, die u en ik bij de bakker kochten. Dat klinkt ontzettend beeldsprake- rig, maar u begrijpt wel wat ik be doel. Kijk, als het lukt met het cliche ren en zo, dan wordt bij deze ru briek vandaag een plaatje van zo'n plantje afgedrukt. En achterop een folder lees ik „Binnenkort bloemen bij de bakker?" Ja! Al is het dan maar voor één keer. Vanaf 27 juni (maandag dus) is bij alle broodver kopers een bloempotje verkrijgbaar. Het is verpakt in een fleurig doosje en gevuld met potaarde. Er is een zaadmatje bijgepakt (ja, zo staat het er, JK), waaruit gezellige rijkbloei- ende plantjes te voorschijn komen. Een beschrijving van de kweekwij- ze en een garantie voor de bloei vindt u in elk doosje. En zo" kun nep. wij nu rustig zeggen: 't Komt van de bakker". Aldus de folder." Onderaan staat nog „het geheel kost slechts 1,75. - Een- klein 'bedrag? Dat is hoe het bekijkt Wat zullen de huisvrou- -*g wen ervan zeggen, die-toch ah zo-A veel aanslagen op het weekgeldrkrij- gen? Een raad: Laat de mannen' het een keer betalen; dames. Dan geven zij u dat .plantje, waaraan u -het f meeste plezier gaat beleven. De j naam is overigens '„Goudsterretje".:.--5 "Een titel, die licht inhoudt En-wie^ zou er geen licht in zijn huis •wfllen.'ftj. laten schijnen om het .lot van andë-O ren te verlichten? Want- daar komt r het op meer. 'i VLAARDINGEN Het bestuur van de Vlaardingse Scheidsrzchtersver- eniging, dat dit seizoen een nederlaagse rie organiseerde van voetbalwedstrijden tegen bestuurs- en commissieleden van een aantal Vlaardingse voetbalverenigin gen, zag haar leden gisteravond met 6—0 verliezen tegen een vertegenwoordigend elftal van de v.v. Sunlight. Echter verscheen Sunlight niet met een combinatie zoals in de aanvraag was bedoeld, maar bracht een sterk elftal op de been, dat dit seizoen het afdelingskam- pioenscliap behaalde. De arbiters hadden derhalve weinig in te brengen tegen de roodwitten, die bij de rust met 2—0 leidden en daarna zon der veel moeite tot 60 uitliepen. Daar bij kwam nog dat op het veld te veel werd gepraat, hetgeen de sfeer niet ten goede kwam. Scheidsrechter Vreeswijk, die de lei ding had maakte zich niet zo druk en dreigde zelfs de ontmoeting te staken Gelukkig deed zich daarna geen incident meer voor en kon de wedstrijd op spor tieve wijze worden uitgespeeld. VLAARDINGEN Na afloop van het zeventiende Nationale Bandconcours dat de padvmrëersorganisaties zaterdag hou den is er een stertocht door de stad. Vanaf verscheidene plaatsen zullen de bands een maars maken naar het cen trum. Het eindpunt van de stertocht is in de Mozartlaan. deelnemende bands. Iedere minuut start een band van de Mozartlaan Via de Markt gaat het naar het Veerplein, waar om 20.20 uur de prijsuitreiking begint De gemeente heeft een ereprijs beschik baar gesteld en verder hebben verschil lende Vlaardingse bedrijven en de pad vindersorganisaties prijzen gegeven. Na de prijsuitreiking is er op het Veerplein een taptoe die tot ongeveer 21.15 uur zal duren. De bandsstarten om 1915 uur van de volgende plaatsen: VFC-terrein, station Vlaardingen-Oost, Emmaplein, Verploegh Chasséplein feest-terrein Broekweg, Van Heutzpark, Zeemanstraat Van Leeuwen hoekstraat en Geert Grootclaan. Morgen begint de verkoop van deze mooie kop en schotels, per 6 stuk» verpakt, voor B TtMfoHTWxwciimmen! 2 bedden, 190 x 85, (inclu sief matrassen) 280.- •t f linnenkast, 110 breed 2 nachtkastjes a 80.- Gién ut, «f schrift. bat, VtflflRPINGENB Alle onderdelen zijn afzonderlijk! jJ te leveren. Ook dit toiletmeubef:. msandag gesloten COMPLETE WONINGINRICHTING, (Van een medewerker) SCHIEDAM Op bijzonder fraaie wij- te beeft korfballend ODI donderdag avond op het Harga-terrein partij gege ven aan een combinatie van HBSS, bestaande uit spelers van enkele lagere elftallen, maar toch spelers, die jaren Ecleden tot de topploeg van HBSS be hoorden. ODI heeft zelfs geruime tijd een 3—2 voorsprong gehad en toen scheidsrechter Arie den Hartog bet eindsignaal liet weer klinken had HBSS ternauwernood met 5—4 gewonnen. Vooral in de eerste helft heeft ODI goed-en vooral snel partij gegeven. De HBSS-defensie waarin Jan Aleman keeper Korporaal moest vervangen en Maan en Storm voor A. Korporaal en Den Hoed moesten invallen-kreeg han den vol werk en wanneer de ODI-voor- waarsten Costic Tcfussaint, Arie van 't Hoff, Jan Versteeg en Tón Spruyt de kansen beter hadden benut, zou de zege voor ODI reeds bij de rust een feit zijn geweest. Nu stond HBSS met 21 voor door doelounten van GeM aan (1—0), Arie van 't Hoff (1—1) en Andries Storm (2-1). In de tweede helft kon Henk-Verhey goed aangemoedigd door de nodige ODX-anen die langs de lijn stonden voor 2—2 zorgen en toen ODl-trainer Jan Versteeg 2—3 aantekende, kende de vreugde geen grenzen bij ODI. Toch zou de betere techniek van HBSS zegevieren. Jan Meuldijk scoorde beheerst 3—3, waarna trainer Aad Bierhuizen enkele droorakansen om zeep bracht. Hij maak te dat kort daarna goed door 4—3 op zijn VLAARDINGEN, 24 juni Uit berichten die uit zee zijn ontvangen blijkt dat er momenteel een goede visserij is in de buurt breedte. Trekjes van 50 kantjes zijn daar geen uitzondering. Van (te .haringtreiters kwamen, vanmorgen geen uieondering. Van de haringtreilers kwamen vanmorgen aan de markt de VL 1, Ursmus, schipper P. v.d. Harst, met 167 kantjes en de VL 73, Elly, schipper K. Pronk, met 175 kantjes. Men betaalde heden,. aan de afslag voor maatjesharing klein 100131 en xvpor maatjesharing groot ƒ179ƒ,183 per kantje;. Voor maandag worden aes a zeven treilers verwacht t In onze kofferafdeling begint de verkoop van .vederlichte, Super- Ion weekend- of vliegtuigkoffers ...hoe U ze maar noemen wilt, uit de collectie van 15.75 voor nog géén acht gulden. Koffers van dit hoogst moderne Superion,een kunststofoptex- tielrug, volledig waterdicht én afwasbaar. Koffers, ideaal voor vacanties en weekends, met solide trek- sluiting, stevlg^handjiat, licht in géwicht én "perfect afgewerkt. TYE Vereniging tot Steun aan de Reumabestrijding -.-heeft drin gend fondsen nodig. De vorige actie kwam geheel ten goede aan de reu ma-afdeling in de Dr. Daniel den Hoedkliniek, u weet wel: die vorig jaar geopende unieke instelling met veel kostbare apparatuur, .waar zo veel - heilzaam werk" wordt gedaan op het gebied, van. reuma- en kan kerbestrijding." Iri die kliniek wor den volwassenenen kinderen, die .door lichamelijke, misvormingen en ontstellend veel leed niet verder kunnen, tijdelijk behandeld. Begrij pelijk is dat "daarna weer veel*'pro blemen, rijzen. De Vereniging... tot Steun aan de Reumabestrijding te Rotterdam die het geld voor dit werk verzamelt voorziet daarin zo goed mogelijk. Hulp wordt verstrekt aan de ad- viesbureausi de buitendienst (bijv. zes" auto's- voor de medisch maatschappelijk werksters) en voor het nu in aanbouw zijnde reu ma-verpleegtehuis (komt in Hille- gersberg -JK). Na inwinning van medisch advies wordt in individuele gevallen hulp geboden als de midde len dit toelaten. „Reuma is voortdurend in de aan val en veroorzaakt enorme schade door het onttrekken van werkkrach ten aan het arbeidsproces. Dat brengt niet alleen veel leed aan de .lijders aan deze ziekte, maar ook aan de gezonde gezinsleden, die bij dit geestelijk lijden nauw zijn be trokken. Willen wij gezamenlijk hulp blijven bieden dan is hiervoor veel geld nodig. De Vereniging tot Steun aan de Reumabestrijding te Rotterdam tracht dit door collectes en acties te verwerven". Zo schrijft mij de vereniging, die is gevestigd te Rotterdam en waarvan de admi nistratie is gezeteld Hoogstraat 111 (Flevogebouw, kamer 211), teL 126171, giro 525800, Ik vermeld dat maar allemaal voor het geval u nog meer wil doen dan een plantje ko pen! SCHIEDAM Ondertrouwd: C. A. Bo- eenl, 30 en A. van Buren, 25; C. W. Deirog, 44 en A, M. P Windhorst, .50; L. J. van Desenter, 25 en A. P. Kemper, 24; A. Eddes, 25 en C. A. Sitenga, 23; C. W. A. Fiévez, 25 en J M Halm. 28; W. van der Heeft, 24 en G de Haas. 21; C. G. Hermans. 22 en A. M. C. Daalmeijer. 26; W. M. Klijnstra, 17 en C. Zwart, 21; E. S. J. de Lannoy, 24 en E. P. M. T. fransen, 22; P, P. de Munck, 24 en J. M. M. de Haas, 24; J. H. Olsthoom, 27 en G. J. van Mil, 25; W. Steijn, 24 en .T. Palsrok, 21; W. van der Veer, 24 en R. Renard. 24; A. van Wamelen. 23 en M. M. Dubbeld, 20; T. H. Wichers. 23 en H. J. Verdoes, 23. Getrouwd: C. M. Vos. 21 en C. C. de Waard, 19: C. Krat, 50 en C.Bijloo,42;A.A. N Akkermans, 23 en J. van Harmeien, 28; A. J J. M. de Geest, 34 en E. Timmerman, 29; H Jansen, 30 en P. G. M.Putters, 26; F.. van der Zeeuw, 19 en C. G. Koster, IS. SCHIEDAM Geboren: Nancy dv H Paas- sen en P w Timmerman: Cornelia CMdvl Koekebakkcr en C C M Daalmeijer; Maria E dv A J Schellekens en E M Janse, Overleden; T de Jonge, 80 wed: van. Oord. (Van een medewerker) SCHIEDAM Voordat DOK volgende week zaterdag mot een groot aantal" le den en de tamboers en pijpers gaat deel nemen aan de 22ste KW-mars, zal deze christelijke gymnastiekvereniging eerst morgenmiddag (zaterdag) een propagan- damars door de wijk Groenoord bij Ke- thel houden. Om kwart voor twee gaat DOK met de'drumband onder leiding van Ada van Bommel van start bij de Schie- damseweg, hoek Churchilllaan, waarna de volgende route zal worden gelopen. Schiedamseweg- Zwaluwlaan Joh. Straussplein Ed. van Beinumlaan Laan van Bol'es Willem Pijperstraat Obregtstraat Villleriusstraat Laan van Bol'es Churchilllaan Schiedam seweg. Na de deelname aan de KW-mars gaat DOK met vakantie. Morgen begint de Verkoop van deze lichtgewicht Superion weekend- en vaeantlekoffers ln bruingroen, JuAaa beige, rood, 3fy/7 voor (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De tunnel on der de spoorlijn Schiedam Vlaardingen, die de Parkweg zal verbinden met het Prinses Bea- trixpark, is bijna gereed. Op het ogenblik moet alle verkeer nog via de smalle onbeveiligde over weg de gevaarlijke spoorbaan passeren. Op de duur is deze si tuatie onhoudbaar, want de ver- keersfrequentie ligt hier vrij hoog. Aan de andere kant van de spoorbaan ligt niet alleen het Prinses Beatrixpark, dat vooral gedurende de zomermaanden voor heel wat bezoekers, jong en oudeen gewaardeerd recreatie oord betekent, maar ook het Volkstuinder scomplex „Thurle- de", terwijl daarnaast nog ver schillende sportvelden hun bij dragen leveren aan de verkeers drukte op de smalle en bochtige spooroverweg. Parallel met de spoorlijn komt de rijksweg 20 te lopen. Hieron der komt eveneens een tunnel. Er komen dus twee tunnels naast elkaar, maar die onder de gevaarlijke spoorlijn is het meest urgent. VISSERUBERICHTEN UMTJIDEN KW 164 4400; KW 220 *640; KW 134 ƒ4040; KW 103 ƒ3520; KW 55 2090—; KW 149 2940.—; KW 212 ƒ6740.—: KW 215 1010.—KW 221 ƒ950; KW 80 ƒ5180.—; KW 85 ƒ7500.; Schev. 201 15.240.; IJ.M. 45 ƒ5220. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Opnieuw zal de ge meenteraad tijdens de openbare vergade ring van maandagavond, op voorstel van B. en W. een besluit nemen ten aanzien van het bestemmingsplan dat in voorbe reiding is voor het gebied, begrensd door de spoorbaan Schiedam—Hoek van Hol land, de Poldervaart de geprojecteerde Paralieieweg langs rijksweg 20 en een lijn getrokken ongeveer 500 m. ten oosten van de Schiedamseweg. Dit besluit was reeds genomen in de raadsvergadering van 12 juli 1965, maar de geldigheidsduur ervan eindigt op 12 juli a.s. Vandaar dat de raad thans een besluit van dezelfde strekking moet nemen. De raad bepaalt hierbij, dat het binnen het bovenvermelde gebied verboden is, zonder of in afwijking van een schrifte lijke vergunning van B. en W.: a. te bouwen in andere zin dan over eenkomstig de bepalingen van de bouw verordening van de gemeente Schiedam; b. een erf of open terrein anders te gebruiken of te laten gebruiken dan over eenkomt met het feitelijke gebruik daar van op de dag, waarop dit besluit in wenking treedt, met'uitzondering van het stichten van bouwwerken en c. op een erf of open terrein andere werkzaamheden uit te voeren of toe te laten dan ide, welke in overeenstemming zijn met het feitelijke gebruik. Gein Ut. of schrift, belt. De volgende week te houden KW-mars wordt een „Scheepvaarttocht" genoemd, omdat men dé scheepvaart er in wil betrekken.Voornamelijk door de ex cursie bij Wilton Fyenoord Bronswerk. Ook op zaterdag 13 juli 1957 stond de KW-mars- in het teken van de scheepsvaart en ook toen leidde het par cours over de werf van Wilton Fyenoord. Zware massief GOUDEN RING K4 56 elegant model met cultivé parel Ut, Dit is shchts Itn voorhield uit onze hijzonder mooie kollckiie Gouden Ringen Heel Schiedam zal volgende week weer worden opgeroepen zaterdag 2 juli weer worden opgeroepen zaterdag 2 juli de vlag uit te steken, want heel de stad zal die dag in het teken van de KW-mars 'moeten staan. Jong en oud zal dan op het pad zijn, want een leef tijdsgrens kent men bij de KW-mars niet Vandaar dat ook vele ouderen-van de partij zijn en zelfs militaire groepen niet ontbreken. WINKELCENTRUM BINNENWEG 45 TELEFOON 11.68.15 ROTTERDAM

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1