I Streven: nog dit jaar op 213 meter hoogte Voor 40 miljoen schepen naar buitenland verkocht DUIZEND GULDEN UIT ACTETAS GESTOLEN Binnenvaart beducht voor concurrentie Duitse spoorwegen fris in de mond Beneluxtunnelmeer te zien! wulfsen wulfsen Helft in het water - Gebouwen op de oevers r n Dioramagebouw van lorpna verbouwing open Man overleed als gevolg botsing Interessante opruimings-aanbiedingen van Wulfsen Wulfsen T In eerste helft van dit jaar Op vuilnisemmer laten staan 3e3Tattcr0fimuifr 25 c 59 uit l]9 2A WOEAblJAG 20 JULI \%6 fatal I Vlsa-I silo-,1 tófc wilts I «■ekes wie M[n, i töeco. I 1 Biet 1 eefö mmS-f 'Sr, i (Van een onzer redacteuren) ROTTERDAM Bij de bouw van de reuzeschoorsteen voor de Shell op het raffinaderij terrein in Pernis is nu de fun- dering gereed. De pijp is de laatste weken langzaam gaan f „klimmen". Men streeft ernaar het gevaarte nog dit jaar op zijn geplande hoogte te krijgen, namelijk 213 meter. In de loop van 1967 wordt de schoorsteen dan in bedrijf gesteld, Remmen weigerden: pendelbus tegen vrachtwagen CORRECTE BODYGUARD COSTUUMS LICHTGEWICHT C0STUUM UIT ITALIË ZWEEDSE GUARDELEHE BROEKEN WITTE BEL-O-FAST OVERHEMDEN SNELDROGENDE VIVAFIT SPORTSHIRTS citröen den Ouden Kipstraat 27 Coolsingel 4 Rotterdam m zeer ROTTERDAM De Rotter damse politie is op zoek naar een ongeveer zestigjarige -onbe kende id'ari,' 'die gisteren, in'-Re Tholenstraat een tas heeft gevon den met daarin een bedrag van duizend gulden. Deze man heeft de tas terugbezorgd bij de eige naar, maar is, zonder dat zijn naam bekend is geworden, weer verdwenen. Pas later kwam de eigenaar, de 33- jarige D. M. Klingens uit de Tholen straat 112, tot de ontdekking dat het geld gestolen was. Alleen wat pape rassen zaten nog in de tas. Het geld behoorde toe aan de Scheepvaart Maatschappij Broekman Motorships aan de Scheepsmakershaven, waar de heer Klingens procuratiehouder is. w&sr&Q*,mmm mszmssm Een frisse en aangename adem maakt u aantrekkelijk. Doublemint helpt mond en adem fris te houden, want Doublemint is ,fris én zuiver van smaak. Doublemint is ge maakt van speciaal geselecteerde ingrediënten en de smaak is dubbel gezuiverd. Daarom is Doublemint dubbel goed- Neem mee plezier voor twee en merk zelf hoe goed Doublemint u doet. -!• ROTTERDAM Op.de'Rotter damse schippersbeurs ,is men pessimistisch. De hoge water stand, die het mogelijk maakt de schepen zwaarder te belasten, houdt de schepen langer in de haven dan'in andere jaren. De bevrachters hebben het' minder druk. En nu hangt de Nederland se binnenvaart nog een beslissing van de Hoge Autoriteit voor Ko len en Staal boven het hoofd, die de Duitse Bundesbahn de gele genheid zal geven de schippers te beconcurreren. Men vraagt zich in Rotterdam af, waarom de re gering niet feller voor de belan gen van de binnenvaart opkomt. (Van een onzer vreslaggevers) TV OTTERDAM luxtunnel is zien. Althans voor wie de moeite dat dit gebied straks weer een doet naar het stille voormalige oeververbinding zal opleveren.^ Madroelterrein in Pernis te gaan dan wel naar de woeste overter- - Van de Rene reinen in het grensgebied van van ae üene- yiaardingen en Schiedam. Rus- steeds meer te tig als altijd vordert het project 'pn- m®| K- K),i 11m'A Fdgina 3 "ia if, I !effiaa> j erkSj, I IS Ig.j i ted dliBjl ''arts' 1 Shell pijp klimt nu i«t| ter,®} blik mijn eete i met ppen elijkj met I te- dat I t el- f gast J dan rkte, 1 Jste? I op Jan van (met dag) en I oopt i bij zon en die ipen I gaf ko- oor, we- wel vaa zeil rat de mor leze ,eur be- atle ik ch- pais lor de er een itas ne- een ne- :en ar ren be rde De >rij ier. in jet - r. J t Het onderstuk dat eveneens reusachtig van afmetingen is en over een „eigen weg" werd gebouwd vergde uiteraard veel tijd. Duienden 'kubieke meters beton zijn gestort in dez kolos, die ongeveer 13 meter boven het maaiveld uitsteekt. Daarop komt straks de 200 meter schoorsteen te rusten. Van die ZOO meter Is men nu ongeveer vijf meter geklommen. Dat laatste woord Is joist, want men maakt gebruik van een z.g. kUinbeid^ting: Een verstelbare stalen mantel,, die tweeënhalve meter, -hoog Is; .Daarin .wordt, beton gestort en als dat,hard .is wo^dt de mantel opgehesen.'M'en vortlehde de laatste tijd ongeveer vijf meter per week, dat Is dus twee maal de hoogte v»n de stalen mantel. r Nog negendertig keer de hoogte, die men' op deze plaat ziet, moet dus worden afgelegd. De afmetingen van dit spectaculaire karwei worden pas goed duidelijk als men de verhouding ziet van de mannen op de steiger tot iet bouwwerk zelf. Over een a twee maanden al men vermoediljk pas d schacht boven de Installaties uit zien komen. Nu is van buitenaf nog niets zichtbar van dit monsterkarwehn de schac) is aan de voet 14,70 meter in doorsnee. Flauw conisch stijgt ae be.cragigant dan tot 80 meter hoogte onder de top, waar de doorsnee 10,20 meter is. Vervolgens gaat het verder tot vijlenhalve meter onder de top, waar de diameter 8,5 meter is. Iets hoger dan nu zichtbaar is somen de aansluitingen voor de rookgaskanalen, die de afgewerkte gassen n,„ins rif!n Iiaar c'e Php gaan leiden. Die kanalen zijn tunnels van 140 tot 250 meter lengte, met hier en daar een doorsnee van vijf metr. Zoals bekend, zal deze reuzeschoorsteen straks een twintigtal kleinere gaan vervangen. De Shell stoot dan haar afval op 213 meter hoogte met een snelheid van 70 km per uur en met een hoeveelheid van 1000 m3 rookgas p seconde de lucht in. Men verwacht door deze hoogte en grotere spreiding in de atmosfeer aanzienlijke vermindering van de luchtvervuiling, die de fabrieken thans verspreiden. Het project kost 16 miljoen, waarvan alleen al ƒ12 miljoen aan de toeleidende kanalen wordt besteed. Vermodelijk wordt deze schoorsteen de hoogste ter wereld. Beknd hog pijpen staan in Madison (VS) met 204 en die van Bayer In Leverkusen (Did) met 200 meter. De Shell zaldus de kroon spannen met deze reus van gewapend beton, die een stalen binnenschacht krijgt met een doorsnee van acht meter. Tussen die schachten komt een spouw, die ruimte genoeg biedt voor een trap en een lift. Zal volgend jaar een reisje naar 213 meter mogelijk zijn? ROTTERDAM Na een grondige opk napbeurt is het dioramagebouw in Dier gaarde Blijdorp thans weer heropend. De expositie betreft de gevaren die de Ne derlandse dierenwereld bedreigen. Het materiaal, dat eertijds, voor een derge- Ijke expositie is gebruikt, is aanmerke lijk uitgebreid en aangevuld. Nieuw zijn o.a. een fraaie fotowand die een beeld .geeft van de Waddenzee, door ambitieuze indijkingsplannen bedreigd, een magnifieke fotowand met opnamen van de Biesbosch en enige beelden van natuurreservaten en harmonische cultuur landschappen. De expositie zal nog ver der worden aangevuld met een montage betreffende het probleem van de water en luchtverontreiniging. Op deze wijze verkrijgt men een vrij wel compleet overzicht van de moeilijk heden die de strijd om het natuurbehoud in Nederland te" overwinnen heeft. Het RIVON te Zeist verleende voor het totstandbrengen van deze- expositie waardevolle hulp. De expositie blijft tot begin 1967 geopend. ROTTERDAM Toen vanmorgen omstreeks een uur of zeven een vracht auto op het Kralingseplein benoorden de Van Brienenoordbrug plotseling moest stoppen, bleken van een achter deze vrachtauto van de Van Brienenoordbrug komende pendelbus met havenaroeiders de remmen niet te werken. De bus torn de tegen de achterzijde van de vraentwa- geri op. Van de inzittenden kreeg de 31-jarige N. van de Merbel uit Fijnaart een wond aan de bovenlip en de 4l-jari- ge P. W. Korte uit Dinteloord een wond aan het linkerscheenbeen. Beiden zijn in het Havenziekenhuis behandeld. ROTTERDAM In het Dijkrigtzieke*,- huis is maandagnacht de 72-jarige J. W. M. van Eersel uit de Jonker Fransstraat overleden. Op zaterdag 9 juli werd hij ernstig gewond, toen hij bij het overste ken op een zebrapad in de Graaf Fioris- straat gegrepen werd door een auto. iwKurTOnwaammmwiKiHiHBiii Deze 2-delige pakken zijn gemaakt van goede, bijna-effen imporistoffen in grijze en bruine tinten. Het 3-knoops mode! heeft een rugsplit; de broek is voorzien van knievoe ring en omslag. Keuze uit vele maten en twee kwaliteiten: prettig-dragende wol/mohair fresco, - normale prijs 219,-, nu slechts 9." zuiver wollen fil a fi! kamgaren, normale prijs 249,-, nu slechts 139." Een extra soepel bewerkt zomerpak van wot- r len kamgaren met Terital. Kies uit beige tin ten in beschaafde ruit- en streepdessins. Normale prijs 199,-, nu slechts 159." De stof is een kamgaren barathea, in Zweden geweven van piooihoudend wol/polyester. Het niet te slanke model heeft een omslag en is zowel in standaard- ais in lengte en wifdtemafen voorradig. Grijze en bruin/beige tinten. Normale prijs 49,50, nu slechts Boord en manchetten van deze bekende Cen- tro shirts zijn extra versterkt voor langere levensduur. Voorradig in alle maten en 3 mouwlengten. Normale prijs 15,95, nu slechts - Gemaakt van poreuze katoen/polyester mat ting: de moderne stof die snel droogt, nooit kreukt en lang mee'gaat! In effen wit, beige en bleu; alle maten. Normale prijs 22,50, nu slechts ROTTERDAM In de eerste helft van ®t jaar hebben Nederlandse rederijen een bedrag van ongeveer veertig Miljoen, zeeschepen naar het .buitenland verkocht, aldus een opgave van het bu- sipcrvision in Rotterdam. In verge- ajking met 1965 is vooral het aantal ver zochte schepen voor het vervoer van jiryge lading in de grote vaart aanzien lijk gestegen. De lijnrederijen zoals KNSM, HAL cc VNS, hebben na ongeveer twintig jaar trouwe dienst de in de oorlog gevouwde Victory -en C-3 schepen af gestoten. Hierbij valt op dat de prijzen yoor de victoryschepen sinds vorig gar enigszins gezakt zijn. Griekenland, •Panama en het verre Oosten, zijn de voornaamste afnemers van dit tvpe ton nage. Ook valt or „op dat de KNSM de verouderde schepen van ongeveer 3500 ton dw van de hand heeft gedaan. Deze rederij heeft in totaal acht sche pen verkocht gedurende de eerste zes waanden van dit jaar, ,Ji d,eze Pariode zijn ook drie tankrs met een totale tonnage van «.uuo ton dwt n achttien coasters met een tonnage van ruina 13.00 ton dwt. negentien grote vaartschepen met een tonnage van samen ruim 146.00 ton dwt Pjn in de eerste zes maanden van dit jaar naar het buitenland verkocht. Dhdanks de slechte vraehtenmarkt in oe kustvaart, is de verkoop van motorco- «»ers naar het buitenland nog wel mee gevallen. Het valt daarbij op, dat de oweedse koper voorheen een van ^^dPSrijkste afnemers verstek nebben laten gaan. De credietbeperkin- S® in Zweden, en uteraard ook in Noor- "!eien en West-Duitsland, zijn er de oor zaak van dat de verkoop naar deze lan- «en achteruit is gelopen De prijzen van de motrcoasters zijn, aldus het bureau supervision in Rotter dam, alleszins redelijk te noemen. De gemiddelde leeftijd van de verkochte schepen was zestien jaar en de gemiddel de prijs circa ƒ680.-- per ton deadweight, rpuNNELUITMONDING aan de noordzijde, waarachter ech ter nog geen turmelstukken lig gen. Wel krijgt men zo een in druk van de wijze, waarop de schepen straks als het ware „over het dak" varen van de automobilisten die door de tun nel rijden Hij had zijn tas gistermorgen, toen hij op weg ging naar zijn kantoor, laten staan op een vuilnisemmer voor de deur. De tas heeft daar niet lang gestaan want nog voordat de heer Klingens op het kantoor was aangekomen, was hij aan al zijn vrouw teruggegeven door de on bekend gebleven man. De vrouw wist overigens niet dat er duizend gulden in zat. Pas na een telefoontje van haar man, ontdekte ze de diefstal. Eventuele getuigen en speciaal de onbekend gebleven, ongeveer zestig jarige man, worden verzocht zich in verbinding te stellen met de recherche van het bureau De Slinge, telefoon 143144, toestel 4241. Slakkenplaag. In "West-Friesland (N.H.) heerscht als een gevolg van het natte zomerweer in de lage streken een ware slakkenplaag. Heele rijen planten wor den door deze vraatzuchtige dieren ver nield, vooral ook omdat ze hg vochtig weer overdag even goed als by avond en nacht uitgaan. f De stakingMen meldt on.«: De sta king aan de stoelenfabriek te Waddinx- v veen duurt nog steeds voort. 1 VNAAAA<VVV>AfNAAfVVVVVVVVV DCN MAG VEN! STRAAT 47 fBCOESlKSTRAAT 1U BOTTE ROAM KORTE LIJNBAAN 17 werf Rit BfnittfS}«iinmH4Ht»nirtirmfmimiiit tf mttiihi) iitsmiH ntrumrmui n imHimr iiw«JMnBimlBnifnnnjiiimw^ - 4 (Van een onzer verslaggevers^ De zaak, waarom het gaat, is niet nieuw. - De-Bundesbahn heeft al eerder met speciale .tarieven de binnenvaart be concurreerd.'Toen was de Rijnvaartcom missie, die het regiem op de Rijn regelt, nog de arbiter. Nu vallen de vervoersta- rieven voor kolen en staai onder de Ho ge Autoriteit. Nederland is al eens ver plicht in het kader van de harmonisatie van de vervoerstarleven bekend te ma ken, welke tarieven op de Rijn werden berekend en welke tarieven de Neder landse Spoorwegen voor het vervoer van kolen berekende. Het Europese Hof van Justitie, waarvan prof. mr. A. M. Donner ■'president'1 is, heeft Nederlan'd. toen 'een koerswijziging verplicht- - tót Nu willen de Duitsers'.voor het, ver-4 voer van de Saar naar Bremen en Ham burg tarieven gaan berekenen, die voor de vervoerders zo aantrekkelijk zijn', dat er veel minder per schip naar Rotterdam of Antwerpen zal worden vervoerd. Het gaat hier voornamelijk om het kolenver- voer, maar dat' neemt niét weg, dat de binnenschippers de zaak hoog opnemen, omdat het kolenvervoer een belangrijk onderdeel van het totale transport te wa-, ter is. - De Hoge Autoriteit moet de Duitse tarieven nog goedkeuren en de algeme ne verwachting is. dat de uitspraak van h.et Europese Hof voor de- Duitse tarieven niet geldig zal worden ver klaard en dat de Duitsers op gronii van politieke overwegingen verlof zal worden gegeven de speciale tarieven in te voeren. Staatssecretaris S. Posthumus heeft al eerder met de 'Duitse minister van Ver keer Seebohm over de tarieven gespro ken, teneinde tot een gemeenschappe lijke gedragslijn te komen. De Duitse regering heeft namelijk de Bundesbahn al eerder gebruikt voor haar zogenaamde "welvaartspolïtiek". De tarieven van 'de Bundesbahn worden zo gehanteerd, dat ze corrigerend kunnen werken. Gaat .het in een bepaald gebied of een bepaalde stad minder goed. dan tracht de regering via vervoerssubsidies de economische structuur te wijzigen. De vraag is echter, of in het kader van de E.E.G. op deze wijze economisch inge grepen mag worden. Uitzonderingen rijn wel mogelijk, maar dan moet voor een bepaald gebied de noodsituatie duidelijk aanwezig zijn. De Nederlandse ver voerswereld ziet dit niet. Bremen en Hamburg zijn echt geen „noodsteden". De Duitsers willen alleen maar het ver voer van Rotterdam afleiden en dat moet dan gaan ten koste van de binnenvaart. Straks: dat is voorjaar 1967. De streefda- doorgaat ziet het er we! naar uit dat de bouwers dat tijdstip zo ongeveer kunnen halen. Alleen krijgt dan de Aan de noordzijde zal de rijksweg 20 met het klaverbladvormige ver keersplein niet gereed zijn. Aan de zuidkant i sde Zuidelijke Randweg nog lang niet gereed, zodat tijdelijke aansluiting op de Vondelingenweg moet worden gemaakt. turn is nog steeds 1 april en als alles zo gr 2ai meer mogelijkheid komen voor het rivierkruisend verkeer. Maar al die tijdelijke wegn zulleen toch weer op andere punten voor verstop pingen zorgen. Zolang het verkeer in het noorden niet vlot over rijksweg 20 naar- het Kleinpolderplein in Rotter dam kan stromen en zolang in het zuiden de tunnel door de Oude Maas niet bestaat js de eigelnijke Benelux- of Zoomroute niet in functie. De bestaande1 weeer. zullen alles moeten blijven verwerken. Het ligt allemaal niet aan de Beneluxtun nel nv en haar aannemers. Zij hebben de helft van de acht tunnelstukken in de rivier gelegd. En zij beginnen me dio augustus de andere vier af te zin ken. Afhankelijk van de weersomstan digheden zal dit een maand o£ drie digheden zal dit een maand of drie vergen. In de loop van het najaar ligt er dan een 800 'meter tunnel In de rivier. Met het aansluiten der stukken 'op elkaar en het afwerken binnenin de buizen is men reeds enige tijd aan de De bouw en afwerking van de uitmondin gen is ook al goed op weg. Aan de zuidzijde is ook het ventilatiegebow uitwendig voor een groot deel gereed. Op de noordelijke oever staat het nog in de steigers, maar het ziet er naar uit dai na de 'oouwvakantie ook dit werk spoedig zal zijn voltooid. Tegen de win ter kan alle ..buitenwerk" klaar zijn. Ir, het ongunstige jaargetij kan men dan met kracht de afwerking van het „interieur" voortzetten. LIET ventilatiegebouw in wor- ding steekt een beetje over de Maas heen. Duidelijk is te zien dat de enorme bouwwerken van vroeger thans niet meer nodig zijn. "I LA\ i,i t' rt tf Fh'-Hïi: ---■s'X-Wf:, j s - Vel ju V W

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1