Zege minder overtuigendmaar Betty Ml ie een stil laas uit het vuistje kampioen bij waterpolo Tweede heer binnen een week in Schiedam Aardgasexplosie treft woonhuis Financieel Weekoverzicht Internationale beurzen in muieursteinining Vrees voor terugloop Trims Bauer behaalde onbedreigde roeizege NAVO-LEIDING EENS OVER VERHUIZING twee kansen op toppositie Eur. roeikampioenschappen dames Nu nog politieke fiat Slechte race Nieuwe kans Uitslag» en Breuk Maatregelen 965 rotterdammer. pagina 11 ZATERDAG 27 AUGUSTUS 1966 (Van een onzer sportredacteuren) pTRECHT - Als een reuzin stond zij op de startblokken naast de zeven Men gelijkende andere finalisten voor de 100 m vlinderslag» Eén sit kracht, de 19-jarige Amsterdamse Ada Kok. Maar op dat spannende ment bij het ondergaan van de zon ook tevens één opgekropte hoe- (ftsid nervositeit, een meisje dat duidelijk gebukt ging onder de ge lige spanningen die haar in de greep hadden. Amper tien minuten later een van alle kramp, onzekerheid en druk doste Ada Kok, breeduit lachend en zwaaiend op het hoogste deel ui het ere-podium. Nu als Europees kampioene, een titelhoudsler e haar in 1962 in Leipzig veroverde titel had geprolongeerd. De jtreren Ada van de Olympische Spelen in Tokio, zij werd toen als greldrecordhoudster verslagen door de Amerikaanse Stouder, werd e gouden Ada van Utrecht. Statenvertaling (slot) Ommeren Ada Kok behaalde op de Eurjopese I gouden^ medaille. Haar hond Barney zwemkampioenschappen haar derde heeft weinig belangstelling voor de gouden plak, die ze vol trots laat zien. AMSTERDAM De. effecten beurs heeft weer een teleurstel lende week achter de rug met dalende koersen, waarbij vooral de flauwe houding van Kon. Olie 7 j 5/1 cfrfï4! i j /V/Jfl opvallend was. De internationale Vil/l/tZ'OWl II l/^fzlV beurzen, met name New York, waren eveneeens in mieur ge stemd, zodat >ok van deze zijde de druk op onzi' markt belangrijk was. Het kabinetsberaad in ons land werd met gemengde gevoe lens gevolgd, omdat men ver zwaring van lasten voor het be drijfsleven vreest, terwijl men anderzijds tocK ook hoopt op doel treffende bezuinigingsmaatrege len, Spoedig zal de Derde Dinsdag in september de vruchten van het kabinetsberaad openbaar maken, waarna men zich beter een oor deel kan vormen over de situatie in ons land. UITSLAGEN Teruggelopen Niet opgewekt (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Voor de tweede maal binnen één week heeft zich vrijdagmiddag een hevige aard- gasontpioffing voorgedaan in een woonhuis in voormalig Ketbel. Bjj werkzaamheden met een butaan- apparaat in de gang van een Ele» mentnm-systeemwoning aan het Johann Stranssplein ontstond een grote steekvlam die drie mensen brandwonden toebracht. De twin tigjarige E. Roelofs uit Schiedam j werd ter verpleging opgenomen! in het Gemeente-ziekenhuis. Twee anderen konden behandeld te zijn j huiswaarts keren. In de galerij woning werd een grote ravage aangericht. mi® wml°w4™ (Vau onze correspondent) BRUSSEL De hoogste mili tairen van de NAVO zijn het nu eens geworden over de plaatsen, waar de diverse hoofdkwartieren moeten worden gevestigd. Neder land komt in aanmerking voor het commando Voor noord- en midden-Europa. Dit zal, als ten minste de politici hun instemming met de plannen van de militaire brengen.""Amerika "liquideert 'teïkèns'leiders betuigen, gevestigd wor den in de staatsmijn Hendrik (Brunssum). De zaak is reeds in het Nederlandse kabinet bespro ken. Hoofdkwartier 811* VS Nerveuze Ada Amsterdamse Het alle huldeblijken Lr™kt over zich heen gaan. Zij boog M naar de heer J. Kruseman Nieu- «ólnib die haar de gouden medaille ■«mhinr en haar namens de minister CRM een medaille van het Kontnk- Hais overhandigde. Ze kreeg een iSTrt, een cadeau van de gemeente Breekt, bet NOC, kortom, Ada had Hinden tekort om alles in ontvangst te lateien. Het deerde niet, zij was blij, aitjelaten als een kind omdat een zwa re last van haar was afgevallen. Eens temeer bad zij beseft dat door het ijlen van de overige leden van de Ned. neutploeg juist nn op haar werd gere- tend. Die druk heeft haar parten gespeeld, it bleek duidelijk tijdens de race, want overtuigend als de triomf werd ver lacht, kwam deze niet tot stand De tijd en 1.05.2 was matig (haar wereldrecord iaat op 1.04.5) en haar voorsprong op de Krassend sterk zwemmende Westdultee Me Hustede bepaald niet groot, f sterker, Ada mocht zich gelukkig prij. jsn dat zij als eerste de bassinwand aan- ftte want nadat zij op de eerste 25 teler een duidelijke voorsprong had ge- fcmen en was weggelopen van Heike |istede en de Finse Fyrhonen, volgde er minder sterk keerpunt en een felle val van de Westduitse op de laatste lm Ada probeerde het offensief met npoverhogmg op te vangen, maar cen- «ter voor centimeter schoof de West- luitse naar voren. j Gedragen echter door de toejuichingen i de 4000 toeschouwers gooide Ada al j. kracht met succes in de strijd, zo- Jat de tweede gouden medaille voor Ne- lerland een feit was. Daarmee kreeg de Saam van Nederland als zwemnatie weer beetje faam en wellicht daarom dat jonge, zwaar onder druk staande adscoach Bob van Kerkhoven wellicht ndborstig in zijn felle oranje trai- jBfstricot durfde rondstappen na de vo- |ge dagen voortdurend een donkeren teiljopper te hebben gedragen... j Hei Hollandse feest dat Ada had ontke nd kon Arthur van O est in de finale jO m schoolslag niet voortzetten, want §e Amstei dammer finishte na een slech- e me als laatste In 2.38.4. De zege ging i bijzonder spannende strijd naar de Stadig zwemmende Rus Prokopenko die fijn goed gestarte landgenoot Tutakaev tiet een decimeter voor bleef. De Oost- lilse estafette-ploeg, aangevoerd door tank Wiegand sleepte andermaal goud lit het water op de 4 x 100 m vrije slag leren en nog wel In de nieuwe Eur. ■reordtijd van 3.36.8 met Rusland als fteede en Zweden als derde. i De kansen dat Nederland vandaag op 'i laatste dag nogmaals met goud voor dag zal komen, is stellig niet gering, feuit Betty Henkels bracht op de 4x100 i wisselslag voor dames in de series de teste tijd op het bord met 5.26.3 hetgeen nieuw Ned, record was. Zij maakte ook een mooie kans de Europese jitei van Adri Lasterie over te nemen. }p dit nummer faalde Nel Hulsebos. Een sveede mogelijkheid heeft Nederland 'at tegen de verwachtingen in op de 4 x BOOjn vrije slag estafette voor dames. Op pit nummer is Nederland Europees kam ptoen en in de series lieten Toos Beumer, Mirjam v. Hemert, Bep Weeteling en Lydia Schaap de beste tijd afdrukken ofschoon de Russische en de Oostduitse ploegen met op hun sterkst aantraden. In elk geval blijft de spaaning er tot het laatst toe In, jvaardoor de belangstel ling voor het zwemfeest in Den Hommel stellig kan worden gestimuleerd. Echter bepaald niet door het ongeïnteresseerde zwemmen van Dick Langerhorst Op de 1500 m vrije slag heren. De Hagenaar die royaal onder de achttien minuten moet kunnen blijven zonder daarmee kansvoi te zijn om de Eu r. titel te kunnen overne men van Johan Bontekoe, ging er ver overheen zonder de indruk te maken fél te vechten. „Te weinig training", was het enige commentaar van trainer Rob van Kerkhoven- Uitslag finale 100 meter vlinderslag dames: 1. en kamp. van Europa: Ada Kok (Ned) 1.05,6; 3. Heike Hustede CW-Dld) 1.06,3 (nieuw Westduits record); 3. Etta Fyrhonen (Finl) 1.07,8; 4. Tatyima Devyatova (Rusl) 1.00,5: S. Anne Cotterill (O-B) 1.09,3; 8. Hei- ga Lindner (O-Did) 1.09,5: 7. Sabtae Stein- bach (O-Dld) 1.10,5; 8. Ingrid Gustavso. (Zweden) i.10,6. Uitslag finale 4 x 100 meter vrije slag heren: 1. Oost-Duitsland 3.38,8 (nieuw Euro pees record. Oude record op naam Rusland 3.37.0)2. Busland 337,5; 3. Zweden 3.39,0 (nieuw Zweeds record); 4. West-Duitsland (nieuw Westduits record); 5, Groot-Brltan- nië 339,9 (nieuw Brits record); 6. Frankrijk 3.42.8; 7. Italië 3.43,7; 8. Hongarije (3.44,2) (gediskwalificeerd). Uitslag finale 200 mater schoolslag heren: 1. Prokopenko (Rus!) 230,0; 2. Tutakaev (Rus!) 230.3; 3. Henninger (O-Dld) 2305,; 4. Donners (W-Dld) 2.31,4 (nieuw Westduits re cord); 5. Lenket OHong) 2.343 (nieuw Hon gaars record); 6. Katzur (O-Dld) 2,34,6; 7. Kiehl (Fr) 236,5; 8. Arthur van O est (Ned) 2.38,4. Vqpr de finale 400 meter wisselslag dames laatstee zich: 1. Elisabeth Ljunggren (Zwe den) (5.423); 2. Daniele Dorleans (Fr) (538F): 3. Heidi Feehsteta (O-Did) (534,8); l vereniging tot handhaving van ;ae) Statenvertaling zou eerlijker te 3VBK gaan als zij de nieuwe (vertaling Jirt vergelijkt met de statenvertaling, piaar met de grondtekst. Nu zij dit Biet doet maakt zij een ongeloofwaar dige indruk, témeer, daar de meeste .ftos van genoemde vereniging zelf net m staat zijn de grondtekst te raadplegen en er niet tegen opzien .talloze bijbelteksten uit hun verband •k rukken en in te passen in hun wepjogisch denken. woerden p. Geluk l (Discussie hierover gesloten - red.) Dank voor het uitstekende artikel ;Uver de deplorabele toestand van het ^hervormde kerkgebouw te Ommeren, Wt ik van 1960 tot 1965 predikant tea geweest. Ommeren heeft een «erne tien jaar met Monumentenzorg lvlr restahratie in contact gestaan. Ik ■Beb. getracht de voorbereidende ma noeuvres en die zijn er vele te bespoedigen. Na jaren was een plan toad, kosten een half miljoen. Dat was voor Ommeren weinig interes- faut, gezien de eigen bijdrage die op anderhalve ton kon neerkomen. Ik ■«eb toen Monumentenzorg verteld dat «e gemeente met een nieuw kerkje meer gebaar zou zijn. Men kwam ver volgens met plannen voor beperkte restauratie. "Weer nieuwe tekeningen gemaakt Dit zou ca. een ton vergen. iJJat leek Ommeren wel iets, maar na iroaanden wachten werd er gezegd dat ;Br geen geld was. Ze konden wel 'Beginnen; zouden later maar eens om subsidie vragen. En dit terwijl de «erk zienderogen slechter geworden was en nadat men de zaak jarenlang pp sleeptouw gehouden had. Ommeren financieel zwak; men heeft ook seen nieuwe predikant meer kunnen Beroepen. Gelukkig komt er a.s. zon waag een hulpprediker voor bijstand in Htet pastoraat. 'Mjmegen ds. J. v.d. Hoek 4. Betty Heukels Wed) (5363. nieuw Ned, record); 5. Lyttdmüa Khazieva (Husl) (530,7); 8. Veronika HoUetz (O-Dld) (5.36,9); 7. Svetlana Babanina (Rusl )(5393): 8. Ju dith Tumbull (G-B) (5.43,7). Voor de finale 4 x 100 meter vrije slag estafette dames plaatsten zich: 1. Italië (4.75,7); 2. Zweden (4.14,8); 3. Hongarije (4.143): 4. Nederland (4.123) (Toos Beuwer, Mirjam v. Hemert, Bep Weeteling en Lydta Schaap); S. Sowjetunie (4.13,8); 6. Frankrijk (4.14,7); 7. Grcot-Britannië (4.14,9); 8. Oost-Duitsland (4.163). In de finale 1800 meter vrije slag heren komen uit: 1. Hans Fassnaeht (W-Dld) (17.323); 2. Aleksandr Fletnev (Rusl) (1732.4): 3. Semyon BeUts-Geiman (Rusl) (17.24,7): 4. Alan Kimber (G-B) (17.19.0); 5. Miguel Torres (Sp) (17303); 6. Ulf Gustavsen (Noorw) (17,31,5); 7. Krystian Langer (Pol) (1732.4); 8. Jean Ravelinghlen (Fr) (17.35.3). tf&k rb.SvV (Van een onzer sportredacteuren) UTRECHT Oost-Duitsland ls nage noeg zeker van de Europese waterpoloii- tel. Dit team versloeg vrijdagavond In een spannend duel Italië met 2—1 en beeft omdat Rusland later ternauwer nood 1—1 gelijkspeelde tegen Zuidslsvië al aan een nederlaag met één doelpunt verschil tegen Znidslavië voldoende om eerste te worden. Verwacht mag worden dat de Ooetdultsers, die tegen de Italia nen een goede wedstrijd speelden het overtuigender zullen doen en minstens via een gelijkspel de titel zullen overne men van Hongarije. Da Oostduitsers namen in de tweede speelperiode de leiding, maar Italië maak te gelijk toen arbiter Goosse twee Duitsers en een Italiaan naar de kant had gewezen. In de laatste speelperiode scoorden de Duitsers het winnende doel punt. Intussen vergooide het Nederlandse team in de morgenuren nog de kans vol gend jaar te mogen deelnemen aan het bekende tornooi om de Trofeo d'Italia door met 32 van Roemenië te verlie zen, Daardoor komt Oranje hooguit op de zevende of achtste plaats en alleen de Z63 best geklasseerde teams van Utrecht gaan volgend jaar de trofee betwisten. Andermaal toonden de Nederlanders te gen Roemenië gebrek aan durf, doorzet tingsvermogen en aanvallend initiatief. In geen enkel opzicht deed dit team her inneren aan de gouden ploeg uit de vijf tiger jaren. Een 2—1 voorsprong in de derde pirode ging zowaar nog verforen. Uitslagen: finalepoule: RuslandZuidsla vië 11; Oost-DuitslandItalië 21. Stand: Oost Duitsland 4 uit 2, Rusland 2 uit 2. Zuidslavië en Italië 1 uit 2. Groep 2: HongarijeWest-Duitsland 64; Neder land—Roemenië 2—3. Stand: Hongarije 4 uit 2; Roemenië 2 uit 2 en Nederland en West-Duitsland elk 0 uit 2. Troosttornooi: Tsj. Slowakije—Ierland 93; Frank rijkTurkije 71; BelgiëSpanje 5—0; Zweden—Bulgarije 2—2. LEENDE Op de rijksweg tussen Eind hoven en Roermond zijn gistermorgen twee personenauto's, vermoedelijk door een Inhaalmanoeuvre frontaal ge botst Een van de bestuurders, de 52-ja- rige F. J" Brom uit Btissum werd op slag gedood, de ander de 35-jarige B. Hartjes uit Hardinxveld werd ernstig gewond. v De geruchten over een eventuele ka binetscrisis duren voort, waarbij bet opvalt hoe tegenstrijdig de berichten in de pers zijn. Het kabinct-Cais staat voor hete vuren, maar wij menen, dat men het beste rustig kan afwachten, hoe „het touwtrekken" zal aflopen. In de Verenigde Staten begint het op de effectenbeurs lelijk te kraken, nu het Dow Jones-gemiddelde tot beneden de 800 is gedaald (dit jaar nog 995) en AMSTERDAM Onder bijzonder gunstige weersomstandigheden het was zonnig weer en er stond slechts een lichte tegenwind zijn vrijdagavond op de Amsterdamse Bosbaan de Europese roeikampioenschappen voor dames begon nen. Op de eerste dag werden de series ta de nummers vier met stuurvrouw, sku, dubbei vier en dubbel scull geroeid. Prachtig roeiwerk leverde de Delftse skiffeuse Truus Bauer, die uiteindelijk na een goed geroeide race het skiff-num mer won. Vierhonderd moeilijke meters duurde het gevecht, maar toen moest de Russin Postlova wijken voor het geweld va» Delftse Truus. Aanvankelijk had zij nog maar een lichte voorsprong, ongeveer een taüengte, maar geleidelijk groeide deze uit tot twee volle lengten. De ope ningsdag leverde Oranje een winnares, want met groot vertoon van kracht ging Truus Bauer door. Ook een pogmg van de Duitse Anita Kuhlke om het verschil te verkleinen, was zinloos. Overigens was de eerste dag duidelijk voor de Russen. Zowel in de gestuurde vieren, de skif, als in de dubbel twee en dubbel vier bereikten de Russische roeisters de finale. Later op de avond zorgde de aanwak kerende Oostenwind voor minder gunstig roeiweer. De ploegen in het open water hadden hier bepaald hinder van. De Oosteuropese concurrentie was voor de vier met stuurvrouw van Argo, de dub bel vier van De Vliet en de dubbelscull van Nautilus te sterk. Bijna hadden Elizabeth de Voogd ea Helene Zölner voor een tweede zege ge zorgd. In de serie van de dubbel scuil voerden zij lange tijd het veld aan, maar in de eindfase moesten zij beslissend bul gen voor het Oostduitse geweld. Vier met stuurvrouw: le serie: 1. Rusland, 2. Nederland, 3. Denemarken. 2de serie: 1. Roemenië, 2. Oost Duitsland, 3. Hongarije. Skiff: le serie: Konstantinova (Rusl). 2. Marete Bold (Den), 3. Gunda Biel (West D). 2de serie: 3. Truus Bauer, 2. Kuhlke (Oost D), 3. Anna Szantone-Do- monkos (Hong). Dubbel vier: le serie: 1. Oost Duitsland, 2. Hongarije en 3. Roemenië. 2de serie: 1. Rusland, 2. Bulgarije, 3. Frankrijk. Dubbel twee: 1. Rusland, 2. West Duitsland, 3, Zweden. 2de serie: I. Oost Duitsland, 2. Nederland, 3. Frankrijk. Een Parijs echtpaar is gisteren in Griekenland tot tien maanden gevange nisstraf veroordeeld op beschuldiging van smokkel van oudheidkundige voor werpen. Het paar werd donderdag gear resteerd aan boord van het Britse jacht Girl Pat. Volgens de rechtbank hebben de Parij- zenaars deelgenomen aan een speurtocht onder water naar oudheidkundige voor werpen. In hun boot werden, kruiken en ander aardewerk gevonden. Het echtpaar heeft ook een boete gekregen van 6.000 drachme. het Is wel duidelijk, dat men ook daar over de top van de hoogconjunctuur heen is. Opmerkelijk is het; dat de rentevoet in Amerika blijft stijgen, zodat nu al voor belening voor effecten ginds een rente van meer dan 7 pet. moet worden betaald. Precies als in ons land is in de Ver. Staten de rente tot een historische hoogte gestegen en men vreest een te ruglopen der investeringen, waardoor de economische activiteiten zouden da len. Ook ginds is de strijd over de lonen aan het scherper worden, zoals is gebleken uit de nieuwe eisen, welke de werknemers in de auto-industrie stel len. Uit de flauwe houding, welke Wallstreet aanneemt, blijkt wel, dat de beurs ginds voorlopig nog niet opti mistisch gestemd is over de econo mische ontwikkeling en de mogelijkhe den voor het bedrijfsleven om de winst marges te handhaven. In Engeland heeft het bericht, dat de' grote Imperial Chemical Ind. meer dan 1000 man gaat ontslaan, sterk de aan dacht getrokken en men ziet dit als een mogelijke inleiding tot verdere ontsla gen in het Britse bedrijfsleven. In West-Duitsland is het „Wirt- schaftswunder" heel erg aan het tanen en moet dr. Erhard aan popu lariteit inboeten. Het is duidelijk, dat internationaal de hoogconjunctuur op de proef wordt gesteld en gezien de stemming op di verse beurzen menen wij te moeten constateren, dat men vooralsnog geen reden tot optimisme heeft. Ongetwijfeld is het koerspeil van aandelen reeds aanmerkelijk terugge lopen en daarmede een afbuiging van de conjunctunrlijn verdisconteerd. Het is echter op het ogenblik nog niet" te zeggen, hoe lang de moeilijke periode zal duren en welke "consequenties een en ander voor de verschillende bedrij ven zal hebben. Een algemene koersdaling trekt ook aandelen mede van ondernemingen, welke dit niet verdienen. Het zal der halve nuttig zijn de maalstroom der baisse goed te volgen om straks tot kopen van dergelijke fondsen over te gaan. De kunst is het om het juiste tijdstip daarvoor uit te kiezen. Naar ons gevoelen is dit ogenblik nog niet aangebroken. Men staat voor een raadsel, waarom aand. Kon. Olie deze week tot ƒ115,50 zijn gedaald. Dit betekent in één week tijd een koersverlies van ƒ12, hetgeen overeenkomt met zestig punten volgens de oude noteringswijze. Er was buiten lands aanbod, hetwelk moeilijk kon worden opgenomen. De omzetten in Olies waren op sommige dagen belang rijk en er werd weer een aanzienlijk beroep gedaan op ons publiek om mid delen voor de aankoop te leveren. De flauwe stemming voor Kon. Olie ver oorzaakte een algemene baisse op onze beurs, waarbij echter geen sprake was van een lawine van aanbod! Maar de „dunne" marktpositie veroorzaakt ai bij een klein aanbod een flinke reactie in de koersvorming. Het is ons niet bekend of er speciale oorzaken zijn, welke het aanbod van Olies teweeg- nieuw materiaal en overvoert onze be perkte markt ermede. Toen Wallstreet omhoog ging,-verkochten de Amerika nen Olies om voor de opbrengst eigen 'nationale fondsen te kopen. Nu New York omlaag gaat, blijft het aanbod voortduren. Philips daalde deze week van ƒ93,50 -tot ƒ90, Unilever moest ook 'terug en wel van ƒ84 tot ƒ80, Aku van ƒ58 tot 55 en Ovens van 310 pet. tot 296 pet. Ons luchtvaartfonds kwam ook in lage re banen terecht en reageerde van 520 tot 478. In de lokale afdelingen was de stemming uiteraard niet opgewekt. Kon. Zout-Ketjen liep terug van 455 tot 425 pet, Gist van 390 tot 365 pet., J. P. Wyers daalde van 395 tot 366, Lucas Bols kwam van ƒ172,50 op 166. De aand.' De Wereldhaven moesten tot 300 pet terug om tot handel te kunnen komen. Dit fonds heeft in een paar weken tijds een aanmerkelijk verlies geleden.- Vorige week was de koers nog 350 pet. la ten. Het jaarverslag van de Kon. Mij voor Havenwerken was erg teleurstel lend en de koers der aand. liep deze 1 week verder terug van 143 tot 125 pet. Er wordt ditmaal slechts 10 pet in contanten aan dividend betaald tegen v.j. 5 pet cash plus 10 pet. in aandelen. Gisteren werd er geen notering ge maakt in aand. Victoria Biscuits in verband met een bod op de aandelen. Nabeurs bleek, dat General Biscuit (België) een bod op de aand. Victoria van 300 pet. Wil doen. Een prettig bericht voor de aandeelhouders, zo dat er aan het einde van deze week toch nog een aangename surprise voor de beurs te voorschijn kwam. De laatste koers der aand. Victoria is 265 pet. Er is voor de emissie van 7 pet. Bank voor Ned. Gemeenten veel min der belangstelling tot dusver te constateren dan ter gelegenheid van de jongste staatslening. Het is echter nog te vroeg om reeds te kunnen oordelen over het uiteindelijk resul taat van de inschrijving, waarom trent de beurs toch niet pessimistisch gestemd is. Roelofs en zijn 28-jarige collega G. de Snoo uit Rotterdam, die werknemers van de Maassluise woningfabriek N.V. Ele menten zijn, waren in de gang van de woning bezig met het vastleggen van los geraakte coïyvnyltegels op het luikje achter de voordeur, dat toegang geeft tot de kruipkelder. Het butaanapparaat werd gebruikt om de lijm te smelten. Op een gegeven moment zagen de man nen vuur, waarop zij de bewoonster, de 34-jarige mevrouw M. van Zijl-Lang broek om een natte doek verzochten. Juist toen deze het gevraagde had aan gereikt ontstond een geweldig grote steekvlam en sloeg met een oorverdo vend lawaai de betonnen vloer van het slaapvertrek aan de achterzijde van het huls in tweeën. Grote brokken beton kwamen achter het huls terecht en de glaswand die de slaapkamer van de tuin scheldt, evenals die tussen de slaapkamer en het woonvertrek, werden vernield. Het meubilair werd in beide kamers met een lading glasscherven overdekt. De twee mannen werden door de steek vlam gewond en mevrouw Van Zijl klom van angst uit het keukenraam op de straat Met een shock en verschroeid hoofdhaar kon zij na Ln het ziekenhuis onderzocht te zijn, evenals de heer De Snoo huiswaarts keren. De verwondin gen die Roelofs aan zijn gezicht had opgelopen waren van dien aard dat hij in het ziekenhuis moest blijven. In de huizen aan weerszijden van het getroffen huis sloegen eveneens de luik jes achter de voordeur van hun plaats. De Sc-hiedamse brandweer, die zeer sneL present was behoefde geen bluswerk meer te verrichte.. Werknemers van de dienst Gemeentewerken hebben terstond het trottoir opengelegd en de leidingen onderzocht. Loko-burgemeester H, Sabel en de wethouders mr. M. J. M, van Kinderen en W. van 'Schooneveld waren even eens spoedig ter plaatse. Gebleken is dat de ontploffing ontstónd j door een breuk in een loden stuk leiding, juist onder de plaats waar dit aan een koperen koppeling was gesol deerd. Op een persconferentie die binnen vier uur na bet ongeluk door mr. Van Kinde ren werd geleid, zei ir. J. van Willigen, adjunct-directeur Technische Bedrijven dat de leidingen voor zij werden ge plaatst persproeven hebben ondergaan waarbij de toegepaste druk vele malen hoger was dan die van bet aardgas zoals dat in de woningen wordt gebruikt. Van klachten over gaslucht ia geen sprake geweest. De huizen aan het Johann Straussplein in de nieuwe wijk Groenoord werden De Rotterdammer G. de Snoo die bij de ontploffing aan zijn hand werd gewond. Zijn collega ligt in het zieken huis. begin van dit jaar opgeleverd en drie maanden geleden werden de leidingen omgebouwd op aardgas. Een maand te voren (in april) heeft de familie Van Zijl haar woning betrokken. Zoals bekend deed zich vorige week zaterdagavond een aardgasexplosie voor in de Kerklaan in Kethel, met nog ernsti ger gevolgen.' Naar aanleiding daarvan hebben intussen twee leden van de Schie- damse gemeenteraad schriftelijke vragen aan B. en W. gesteld, die nog niet zijn beantwoord. Of ook deze' ontploffing, zoals voor die van de Kerklaan wordt aangenomen, door de ernstige grondver zakkingen waaronder Kethel al jaren te lijden heeft, werd beïnvloed is niet onmo gelijk. De maatregelen die het gemeente bestuur nn gaat treffen zijn in de eerste plaats een onderzoek op lekken. Aan het Johann Straussplein werd daarmee nog gisteravond begonnen. Vervolgens zal, zoals wethouder Van Kinderen meedeelde' „een onpartijdige instantie" een onderzoek naar de oorzaak moeten instellen. De gedachten van de heer Van Kinderen gingen daarvoor uit naar het TNO te Delft- Persoonlijk kwam hem op dit moment een materiaal- fout in de leidingen bet meest waarschijnlijk voor. Voorts zal het Schiedamse aardgas, zo beloofde de wethouder, op zo kort móge lijke termijn van een penetrante geur worden voorzen. Dat dit tot nu toe nog niet is geschied houdt verband met de levertijd van de odorisatie-apparaten die uit Duitsland moeten komen. Na het ge beurde van gisteravond wil men niet langer op deze bestelling wachten, maar met andere apparaten een voorlopige voorziening tot stand brengen. i - - De aardgasexplosie in de nieuwe Schiedamse wijk Groenoord richtte een grote ravage aan. Op deze joto de achterzijde van de getroffen flatwoning aan het Johann Straussplein, waar een man ernstig en twee anderen licht werden gewond. Ook Rotterdam zal zijn deel van de NAVO-vestigingen krijgen. Het gaat hier hoofdzakelijk om grote olie-vöorraden. die moeten worden opgeslagen. Rotterdam is hiervoor gekozen, omdat vanuit Rotterdam reeds pijpleidingen naar het Oosten lopen en nog meer pijp lijnen in aanleg of in voorbereiding zijn. Ook hier geldt uiteraard het fiat van de burgerlijke autoriteiten. België krijgt het NAVO-hoofdkwartier dat ondanks aanvankelijk verzet van de militairen onder leiding van generaal Lemnitzer toch naar Chièvres zal wor den overgebracht. De bezwaren waren niet van strategische of tactische aard. De militairen waren van oordeel, dat er te veel tijd zou heengaan met het ontgin nen van het betrokken gebied, dat nog een vrij woeste indruk maakt. Maar de Belgische regering heeft beloofd alles te zullen doen om de streek zo spoedig mogelijk bouwrijp te nebben. In Antwerpen zullen delen van de voedselvoorraden worden opgeslagen Duitsland krijgt behalve het opperbevel van de Amerikaanse strijdkrachten in Europa (Stuttgart) het NAVO-commando voor Centraal Europa (Wiesbaden). Ook over de luchtbases is overeenstem ming bereikt. Deze zullen voornamelijk naar Duitsland en Italië worden overge bracht. Het is mogelijk, dat er in net Z.O. van ons land een luchtmachtbasis voor de NAVO zal worden aangelegd, maar de besprekingen moeten primair door de politieke leiders worden ge voerd. Bezwaar tegen een basis in het Z.O. van ons land hebben de militairen niet

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1