Rêsultaat overtrof alle verwachtingen Bliksemactie voor Tibet bracht ruim 40 mille op woonproblemen? een sterk verhoogde subsidie brengt de oplossing Tarieven gebracht op niveau van Maassluis KüyPERS GEMEENTE SCHIEDAM AGENDA JgkA. f. ov/ersluizen Eetkamers Berg- en Kleinmeub. Slaapkamers Burgerlijke stand Maassluis en Tibet W ijsiging Havengeldverordening Parlementariër bij gemeenteraad GEMEENTE SCHIEDAM B. en W. willen bruggelden handhaven c GROTE UITBREIDING MEUBELSHOWROOM Bankstellen Wandmeubels bruynzeel keukens zaandam yjSSERIJMUSEÜM TOT 1 APRIL DICHT Aangereden berijder scooter overleden Man valt van ladder attentie: deze regeling Is tijdelijk het is dus zaak er tijdig bij te zijn ff. Visscher van HVO won van Liefhebber Veilingbericht voor vSajoevty&i*. Climax fottu tatamm mtifim HU LOOPT HET VUUR UIT Z'N SLOFFEN... GEROUTINEERDE TYPISTE Onderwerp: Uifloting 3% lening 1895 Gewonden in verkeer Aan de Dr. WIARDI BECKMANSINGEL 3-5 VLAARDINGEN KWALITEIT - SERVICE 45 jaar KWALITEIT - SERVICE II éAttteomsaam. N.V. BOUWFONDS NEDERLANDSE GEMEENTEN Wesfltak 22, Rotterdam tel 010-136510* Waarom doet u in een Bruynzeel keuken méér, in minder tijd en met meer plezier? Omdat de Bruynzeel keuken doelmatig is en tot in details doordacht. En... een Bruynzeel keuken kan worden aangepast aan uw eigen woon- en leefgewoonten. Bruynzeel keuken specialisten -met hun jarenlange-ervaring - vertellen u er graag meer over. vraag onze nieuwe keukenfolder I Forto laeft m e tM If tiii Die zo heerlijk zitten--.. IT zou niet de eerste zijn». GEMEENTE SCHIEDAM BEKENDMAKING Probeer het eens met een Koerier BEU ERL ANDSELA AN 83 PLE IN WEG -17? NI EUWE BINNEN WEG 424 BERGS EL A AN 325 A WOLPH AERTSBOCHT 321 ZUIPWIJK: SLINGE423 PERNIS r pASTORIEDUK 296 VLAARDINGEN: VE6RPL6IN 35 Vandaag en morgen De Rank, Rctaryclub, .en dagelijks Onze MEUBELSHOW aan de Dr. Wiardi Beckmansinge! is nu 2 maal zo groot. Nu pas kunnen wij U laten zien wat een enorme kollektie wij hebben. Komt U zelf kijken. Bij OVERSLUIZEN kunt U nu altijd Slègen- Wat U ook wilt, modern of klassiek, palissander of teak, OVERSLUIZEN heeft het. taant OVERSLUIZEN florls da vijfdelaan 135 - tel. 5382 •- van hogendorplaan 31 - fel. 5182 i ;i firma i :;y 1vlaardingen meubelshowroom; dr. wiardi beckmansingel 3 - tel.8036 II '4H fel rtC ROTTERDAMMER Pagina 5 DINSDAG 25 OKTOBKK t%6 «•oor Uar vertrouwde (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het Museum rfior de Nederlandse Zeevisserij aan de Swthavenkade gaat gedurende de win dmaanden zijn deuren sluiten. Tot 1 Member kan men nog dagelijks van 1 tot 12.30 en van 14.00 tot 17.00 uur terecht, daarna sluit het museum tit 1 april- In de tijd dat het museum gesloten ïrrjjgeii conservator J. van Dorp en Sin medewerkers gelegenheid allerlei Jodzakelijke werkzaamheden te ver- jjchten. 'trWTESAM Grboren: Jaeoba dv N Boes i M van d«r Windt; Ferdinand zv A van SLtdei eaC I den Otter; Johannes C zv T Kkanw en P M BrtKdliw; Adrians dv B i Batenburg en iA de Vries: Frandsca dv fojz der Vlies «a F Batz; Franciscus J zv lo M Wijngaarden en A M Boom; Jacobus i f Poot en J Zonneveld; Maria dv M Sj* en W J pl*ter H z v H G R Selen en A C Bieringa; Wanda dv H J gSoi S Regard; Raphael PA zv J R V. Kart en A M Hoozemaiu; Monique A dv a a Martens er, M J S Schouten; Guste dv fi can de Vooren en M A J Eeerkens. Oreriede»; K Nauta 79 wed: Etjsberg: w «ïïzmrM 77; J XJzermaii 33 echtg: van ï£j. o Köhler oud 4 maanden. VLAAKDINGEN In het Dijkzlgtzle- kenhuis te Rotterdam is overleden de 18- jarige F. J. van Heijningen, die zaterdag £4 september ernstig gewond werd toen hij met zijn scooter op de Hoflaan tegen een vrachtauto reed. De vrachtauto keer de op de weg en zag de scooter niet. De 44-jarige schil der L, H. wilde maandagmiddag in de Salviastraat van het dak waar hij werk zaamheden had verricht met een ladder j}eL anderhalf meter lager gelegen balkon klimmen. De ladder gleed echter uit en H. viel. Hij is in het Holyzleken- nuis opgenomen met een vermoedelijke hersenschudding. Wm mih&mmmmk ült ,het GoSperatiefiüaal -1 Westlandseweg is f2000 aan sigaret- ten, aanstekers en postzegels ontvreemd. maasland De NCVE-afdeling verga dert woensdagavond in De Magneet. Ds R Bakker van Rotterdam beantwoordt de vra- S«tt I ,£erra? naar aanleiding van :2£\.j3W!?iS* Israel no* G6d* uitverko ren volk?'' Aanvang 19,30 uur. MAASSLUIS De zeventienjarige M. Kolfeman viel zaterdag op de Maasdijk van haar bromfiets toen zij in botsing kwam met een voor haar lopende voetganger. Het toeisje liep een hoofdwond en vermoedelijk een hersenschudding op. De ambulance dienst heeft haar naar het Holy-ziekenhuis in Vlaardingen gebracht. In Hoefc ran Ho fend worden rat deze stite Wie 4-kamsrfiate ge&ouwi Met ceairaJa vsmamfag, ted praefiSGh mg«!«M,Vsn ds 18 flats zijn er nog 7 beschikbaar. Reeds rasst f 4.100.- eisen igeW en een inkomen van tenminste f 9.000.- per jaar, krijgt U ris stertel ran deze flat in ftareteL Waneer U op 27 november (om 20.15 uur)l aanwezig bent in ons kantoor Westblaak 22, ontvangt U een explicaüa over deze, wel zéér interessante regeling. Bent U niet in de gtitgemeid 6m awmd te bezoeken, dan torn U telefonisch een afspraak met ons maken. VLAARDINGEN In de promotieklasse rat de- Rotterdamse Schaakbond hooft H. Vlnciter. van Se achaakverenlirto# HVO zijn pntij tegen J. liefhebber van de vereniging Offltwhie vooruit gespeeld en omgezet in «s overwinning. De overige jWtrtUen zijn nstgesteld op maandag 31 maart. Vaar de huishoodeiijke competitie van HTO werden gespeeld: H. de Koe p. de (heit l-o; C, Weedljfe w. M. Smaal l—0; 1. v. d. Vaart A. -,-JEmbden ar. 1—0: J. ïeteih A. Verduljn l—O: A, C. v. Dam 1. Pijpers 14—li; H, G. Uithol J. Akker- toon 0—a.; W. V. Houdt A. V. Embden Jr. M: J. v. d. Griend PJIooi 0—1. VEILING WESTERLEE DE LIER, 24 oktober —Aandlivie 10—17 2200 kg.dubb. bonen 90—185 300 kg, snij bo nen 230 2S0. Alicante 170—315 10.000, spruiten AI «5—70, All 57-02. BI 61—73 21300. B II 53-SS, CII 21—30, D I 52, pepers 170 70. spinazie 4449 1000. uien 13—28 2559, Chinese kool 11—12 100. rode kool 14—18 500. groene kool 12-17 3ÖÖ, prei Al 16—21 .7700, BI 14 bospeen 25—30 70S bos. radijs 7 100. selderij 844 80 bos, paprika 4-25 0450 stuks, sla I 6—22 70500, bloemkool 6 31—53, 8 23—37. 10 15—18 1300, 12 14. Knolselderij IA 48—20 400, in A 680—725, C 575-33, A «25—965 B Tomaten 635645, I C 515-530, OC 250-260 bakjes Export 1063 blo. S222 letaal. VLAARDINGEN De recherche heeft de 53-Jarlge H. F. aangehouden. Dese bib Keek de eigenaar te xjjn van de hond die verleden week net kop en poten (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De bliksemactie voor de Tibetaanse vluchtelingen is maandagavond een enorm suc ces geworden. De Schiedamse be volking heeft diep in de portemon- naie getast. Het eindresultaat be. droeg 41.116,88 en dat was boven alle verwachting. De gehele avond waren 612 mede werkers, ruim honderd meer dan men aanvankelijk had gedacht, op pad om deze goed voorbereide huls-aan-huis- oollecte op grandioze wijze te doen slagen. Het ruime, nieuwe gebouw van de Spaarbank Anno 1820 aan de Lange NIeuwstraat was de centrale ontvang-' post. Waar al het geld werd geteld. Voor een vlot verloop van. charitatie ve geldinzamelingsacties als deze zijn de moderne, technische outillage en het geroutineerde personeel van een spaar- insteïllng als Anno 1820 onontbeerlijk. De directeur van de Spaarbank, de heer J. D. Holtkamp, hielp zelf de gehele avond hard mee, totdat ver na middernacht de laatste cent was geteld. Het gehele gebouw gonsde als een bijenkort van werklust Er heerste de bekende, opgewekte sfeer die dergelij ke evu.ementen kenmerkt Gedurende de gehele avond stroomden de giften binnen uit de vijfenveertig wijken, waarin men de stad had verdeeld, Bovendien waren er zeven inzamelpos- ten, namelijk alle kantoren van de spaarbank en he+ stadhuis. van een embleem en de woorden „Vluchtelingenhulp 1966*-'. Orn kwart voor elf waren alle bussen binnen en werd een bedrag van 5981,29 geteld. Vijf minuten later kwam de heer G. Rens, ambtenaar voor jeugdzaken en organisator van deze succesvolle actie, binnenstormen met de verheugende mededeling, dat alleen Kethel al minstens vijfduizend gulden had opgebracht Nu ging het met reuzesprongen om boog. Tegen middernacht had men ongeveer dertigduizend gulden geteld, waaronder zelfs ettelijke bankbiljetten van honderd gulden. Vele Schiedamse girorekeninghou ders hadden hun bijdrage gestort op het gironummer 999 ten name- van „Vluchtelingenhulp", wat men trou wens nog steeds kan doen. Op deze ene maandagavond is in Schiedam voor de arme Tibetaanse vluchtelingen een res pectabele daad gesteld. f)e verrassende opbrengst van de bliksemactie voor Tibet was in Schiedam voor een be langrijk deel te danken aan de jeugd die hard heeft meegewerkt. Op deze foto ziet men een aantal jongens en meisjes hun bussen inleveren bij een ambtenaar in het stadhuis. de nieuwe naam MAASSLUIS Ook In Maassluis heeft het resultaat van de bliksemactie voor Tibet de verwachtingen ver over troffen. Vanmiddag omstreeks half een was een bedrag van ruim 12.000 ge teld. Op dat moment moest de inhoud van een klein aantal bussen nog wor den geteld. BRUYNZEEL-keukerispeciaijsten stash u gaarne' reet raad en daad ter zijde bijhal Inrichten van Uw eigen keuken, aangepast aan deeieendie si én uw gezin daar aan st«U«m..3f zijn bereikbaar in onto showteam Rótterdarii, Westbleak'Èt. Tel. 010-13 8672 Wenst u ome nieuwe keukenfoider te ontvangen ?£èn briefkaart naar Bruynzeel Keukens NV Postbus 204, Zaandam Sa voidoendet Naarmate de avond vorderde, begon nen de bedragen sneller te stijgen en was er een climax waar te nemen in de geestdrift van de hard werkende aanwezigen. Er was geen tijd voor vierkante en P. Is proces-verbaal opgemaakt. doosjes, voorzien UwfniitiJ «m Uuh M«fl WWrl» wWH UUwVUI UIj¥W tffi RfldllBt ÜS, dit VNt r.o.. t-i»>-— i -t-t Korte Hoogstraat u a TeL 6151, Vtaarrilnfen EN HIJ GAAT REGELRECHT NAAR WANT PAAR HEBBEN ZE EEN ENORME COLLECTIE PANTOFFELS; Op de Afdeling „Bevolking" van de Secretaris van bovengenoemde Gemeente kan een '•"■'orden geplaatst. Hat bezit van een UX.O.-diploma zal tot aanbeveling "teekken, terwijl het bezit van een diploma machine- tehrijven gewenst is. Bezoldiging naar gelang van leeftijd en bekwaamheid. Vakantietoeslag 6 per jaar. Premien A.O.W. voor rekening der Gemeente. Gunstige regeling inzake toekenning van tege moetkomingen in studiekosten. Deelname aan gepremieerde spaarregeling is mogelijk. Eigenhandig geschreven sollicitaties, gericht aan het lollege van Burgemeester en Wethouders, dienen bin- sen 10 dagen na verschijning dezer advertentie te Sjorden ingezonden aan de Chef van de Afdeling -Personeelszaken" der Gemeente-Secretarie, Nieuw- steaat 26 alhier. P oktober 1966 zijn de navolgende nummers uitgeloot van de 3 lening 1895, tot een totaal bedrag va& f 34.000.—. die eexVprattige in woning vond door een Koerier in deze krant. Probeer het In ©Bk gevall 1494 85 1386 52 03 1291 72 1172 61 34 1061 53 42 30 980 41 01 893 775 715 Schiedam, 19 oktober 1966. 08 686 34 586 495 79 49 43 341 11 252 50 132 25 (GRENSWIJZIGING) De Burgemeester maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 161 van de Gemeente wet bekend, dat vanat 28 oktober 18S6 gedurende twee weken het ontwerp van een wet met bijbehorende stukken tot wijziging van de grens tus sen de gemeente Schiedam en de gemeente Vlaardingen ter gemeente-secretarie {Afdeling Algemene Zaken, Oude Kerk hof 17) voor een leder ter in zage is nedergelegd. Binnen een maand na de dag, waarop het ontwerp ter inzage is nedergelegd, kan een leder tegen het ontwerp schriftelijk hij het College van Gedepu teerde Staten van de provincie Zuid-Holland bezwaren In brengen. Schiedam, 25 oktober 1966. De Burgemeester voornoemd. H. Roelfsema. (Van ecu onzer verslaggevers)' MAASSLUIS B. en W. stellen de gemeenteraad voor in het kader «ia het streven Daar een grotere samenwer king tussen de verschillende havens in het Waterweggebied de-: Havengeld ver ordening te wijzigen. Omdat 'In Maassluis in vergelijking met de andere gemeenten de hoogste tarie ven voor het binnenhavengeld van kracht zijn, betekent de wijziging In bet algemeen, dat de tarieven In de' andere gemeenten tot het niveau van Maassluis zullen moeten worden opge trokken. In de Havengeldverordening zullen de volgende wijzigingen moeten, wor den aangebracht: (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De heer A. R. Win- klaar, fractievoorzitter van de Natio nale Volkspartij in de Eilandenraad van Curagao heeft maandagavond de gehele zitting van de Schiedamse ge meenteraad bijgewoond. De heer Winklaar (44) verblijft op het ogenblik in Rotterdam. Hij is een vriend van de Schiedamse inspecteur van politie J. van der Ban, die politie ambtenaar in de West is geweest Het was voor het eerst dat een parle mentariër uit dit overzeese ge biedsdeel een gemeenteraadsverga dering in Schiedam bijwoonde. Irene; Herv. Vrouwengroepen, ring- avond, 19,45. Arcade: W.IJ3., vergadering, 20. au verkorting van de teëgéstane lig- tijd der vaartuigen va& veertien tot ze vendagen';'"ör b. verhogtag van het tarief voor bin- nensleepboten van twee tot drie cent perm2; invoerirSg^an een' tarief; vani zever, 'jeënt ..per ton voor;. 21; dagen voor' vracfitechepenV d. invoerihg vari een kwartaalabonjse- mentr verhoging van het tarief voor jaarabonnementen en f. intrekking van de minlmuni te.hef fen bedragen. De harmonisatie van de binnen vaart- tarieven is het gevolg van besprekin gen tussen de gemeenten Dordrecht, Maassluis, Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen. Ook het gemeentebestuur van Amsterdam Is in het overleg be trokken, hetgeen geleid heeft tot een vrijwel gelijke regeling voor de Rijh- mond en Amsterdam met de Zaanstreek. Bij het overleg is ruimte gelaten voor de typische karakteristie ken van de Steden. In hun toelichting stellen B. en W. dat zij er de voorkeur aan geven de sluis- en bruggelden te handhaven en dat zij niet, zoals het Rotterdamse colle ge van B. en Wi, willen voorstellen deze heffingen af te schaffen. „Deze. laatsteheffing ia in de gemeenté Maassluis -reeds jaren ingeburgerd en heeft ondanks de hoogte der havengeld- tarieven nooit aanleiding gegeven tot klachten", aldus het college. De harmo nisatie zal 1 januari 1967 ingaan. 20. bijeenkomst, Bijkantoor: De Rotterdammer: Lange Kerkstraat 82, uitsluitend redactieza ken tel. 263954 (b.g.g. 010 - 115538 en 01898 - 6619). Agentschap: J v. Gogh, Dr. Zamen- hofstraat 139, tel. 152400. Klachten bezorging; Agentschap zie boven dag. van 18.30—19.30. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 264656, alarm brand weer.262923, alarm G.G. en G.D. 269280. Apotheek: Nieuwland, Dr. Wibaut- plein 17, telefoon 267532. VLAARDINGEN Op het kruispunt Arij Kpplaan -Maassl uis ed ijk verleende maandagmorgen de 35-jarige C. van D. met zijn. vrachtauto geen voorrang aan een andere vrachtauto. Van D. liep een hersenschudding op. De beide wagens werden ernstig beschadigd. Op het kruispunt Delftseveerweg- Westlandseweg ontstond maandagavond een aanrijding tussen een bromfiets en een personenauto. De 40-jarige brom fiets berijdster J. H. G. B, die van de Westlandseweg de Delftseveerweg op reed, liep een lichte hersenschudding op. Ze is in het Holyziekenhuis opgenomen. i mt

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1