Si boordevol interieur ideeën! „Die nylon spulletjes?.. Ook in Onto gewassen. Hoe zou ik ze anders zo wit krijgen!" Met Omo wast U werkelijk witter f eBS6"e; GRATIS prachtir teak naaimach ine meubel bil aankoop van de ultra moderne SINGER Lady Star... schuine naald zigzag fes Geef Fokkelman 'de ruimte' met AJ2Ë meubelen B O N Familieberichten w form een appèl aan kerk I HET GEHEIM en wereld 1 VAN HET KONINKRIJK er is al een draagbare electrische SINGER naaimachine v.a. X m DE ROTTERDAMMER Pagina 4 2 A DINSDAG I NOVEMBER 1966 - Personeel gevraagd TE HUUR - PAPENDRECHT negen 4-KAMERFLATS en twee 3-KAMERFLATS HEMMES N.V., Makelaars X§ÉSSj llllfiisg i - Boordevol interieur-ideeën staat de nieuwe Top-form Icatalogus die wij U graag toesturen. Nog meer ideeën doen onze interieuradviseurs U desgewenst aan de hand; adviezen die afgestemd zijn op Uw smaak en op Uw budget. Vraag de gratis Top-form katalogus bij ons aan of kom in onze showroom de mooie Top-form meubelen bewonderen. N.V. 6EBÜ ZOMER KEUNIN6S UIT8EVERSMU - WA6ER1N8ER inHiil Mevr. G. H. Oort-Martene te Weesp Mevrouw Oort zegt het. Maar alleen zélf wassen kan U overtuigen. Uw ogen bedriegen U niet. Kijk naar Uw grote was: alles werkelijk witter. Kijk naar het spoeien: stukken vlugger. En kijk naar Uw nylon, no-iron en andere moderne stoffen. Een speciaal ingrediënt in het Omo-poeder maakt ze weer prachtig wit. Even wit als de lakens en slopen die U hebt gewassen in Omo, het complete wasmiddel. SSBS9S GRATIS meubel Pn sieraadOi.p.v. koffer SINGER heeft 125 winkels over heel •inruil oude machine Nederland, waar u het totale SINGER keuze uit groot assortiment assortiment kunt bekijken GRATIS instructie-lessen desgewenst komt SINGER bij u thuis •wereldberoemde SINGER garantie en eigen betalingssysteem service Zend mij alle inlichtingen over de SINGER Lady Star serie. Naam: Straat: Plaats:, SINGER Nederland N.V., Kaiverstraat 60-62, Amsterdam. Heden verblijdde God ons met de geboorte van onze Dochter en Zusje EDITH ELEONORE Botterdam: J. A. JUNGERIUS— de Rek J. JUNGERIUS JACZN. Rotterdam, 1 novemb. 1986 'S-Gravenweg 582 Tijdelijk: Frans Bekkersstraat 10 ia, Rotterdam-21. Met grote blijdschap en dankbaarheid geven wij u kennis van de geboorte van JEROEN J, VAN DEURSEN I. VAN DEURSEN- Kooij HUIBERT 's-Gravelandseweg 700. Schiedam, 30 oktober 1966. Algemene Kennisgeving Jezus, Uw verzoenend sterven, blyft het rustpunt van mijn hart. Heden nam God uit ons midden weg onze lieve Man, Vader, Behuwd- en Grootvader FREDERIK HENDRIK VAN KEMPEN Oud Burgemeester van Hillegersberg Officier in de orde van Oranje Nassau in de ouderdom van 87 jaar. Rotterdam C. S. K. VAN KEMPEN—Bremmer Treebeek A. E. VAN KEMPEN A. R. H. VAN KEMPEN—Not ten Amstelveen D. M. RIJNDERS—van Kempen D. RIJNDERS 's-Gr-avenhage M. D. KOERS—van Kempen J. D. KOERS Rotterdam E. H. VAN SUN—van Kempen Brussel C. F. VAN KEMPEN Eindhoven F. H. VAN KEMPEN G. W. VAN KEMPEN—Besselaar Rotterdam M. E. DE GRAAFF—van Kempen M. C. DE GRAAFF en Kleinkinderen Liever 'geen bezoek, geen bloemen, geen toespraken. Rotterdam. 30 oktober 1966. Straatweg 268. De bijzetting in het familiegraf is vastgesteld op donderdag 3 november a.s. op de Begraaf plaats van de Ned. Herv. Gemeente te Hillegers berg, na aankomst in de Hiliegondakerk te 12 uur. Ps. 84 vers 5 en 6 onberijmd. Tot onze diepe droefheid nam God zeer plotse ling van ons weg mijn innig geliefde Man, onze lieve zorgzame Vader en Grootvader PAULÜS ravensbergen Echtgenoot van Jansje Maria van Iterson op de leeftijd van 58 jaar. R\jnsburg: J. M. RAVENSBERGEN—van Iterson P. RAVENSBERGEN A. J. RAVENSBERGEN—Riemers J. RAVENSBERGEN P. C. RAVENSBERGEN—RÜ sdam Voorschoten: G. BANGMARavensbergen P. BANGMA Rijnsbuxg: CEES en LIESBETH en Kleinkinderen. Rijnsburg, 28 oktober 1966. Hofstraat 13c. De begrafenis zal plaats vinden op a.s. woens dag 2 november des n.m. om 3 uur op de be graafplaats van de Geref. Kerk aan de Sandt- iaan te Rijnsburg, voorafgegaan door een rouw dienst isi de Maranathakerk in de Burgem. Hermanstraat, welke aanvangt om 2 uur. Vertrek vanaf het sterfhuis om 1.30 uur. Nog geheel onverwacht werd uit ons midden weggenomen onze hooggeachte Direkteur, de Heer P. RAVENSBERGEN Sr Wij verliezen in hem, die voor ons allen een voorbeeld van ijver en werklust was, een ge liefd patroon. Wij zullen hem nooit vergeten. Gezamenlijk Personeel Banketbakkerij RAVENSBERGEN N.V. Rijnsburg. VRIJE VESTIGING In een flatgebouw van Jaa woningen hebben wij nog ter bescblHMng. Deze flats zUn voorzien van c.v. en lift, terwijl een huis meester U constant ten dienste staat. U kunt üaar genieten van de landelijke rust en een riant uitzicht. De huurprijs Van de i-kamerflat is slechts f ISO,— per maand exclusief c.v. en servicekosten, van de 3-kemer- fl&t f 180,— per maand, exclusief c.v. en servicekosten. U kunt deze flats bezichtigen in de modelflat aan de Vrijheer van Eslaan 77 te papendreeht op: woensdag avond 2 november 'OS van 10—n uur. Verdere Inlichtingen: TEILINGERSTBAAT e, Rotterdam Telefoon «o-2t.72.it Gevraagd net winkelmeisje, 5- daagse werkweek. Slagerij Smit, Lusthof straat 35, tel. 13.21 10. RoZ Nederl.-Zweeds echtpaar te Stockholm met 3 kinderen zoekt meisje au pair (tegemoetko ming In reiskosten en zakgeld in overleg). Contactadres: Dr. J. v. a. Veen, Kogelstraat 23. Lelden. Tel. 50675. Ro 2 BU vonnis van de Arrondisse- ments-Rchtbank te Dordrecht d.d. 26 october 1966 is N. W. VAN EIJK, handelend onder de naam „Franico". wonende te Zwijndrecht aan de Irenestraat 21. in staat van faillissement verklaard met benoeming van de Edelachtbare Heer Mr. E. Muller tot Rechter-Commissa- ris en de ondergetekende tot curator. Mr. H. W. TEN HOLTER. Oranjepark 9, Dordrecht -1 i Nwe Binnenweg 288-294,R'dani,tel.250066. Klassieke meubelenNwe Binnenweg 36. nHHHnHMBHHHnHnBBHHT Dr. Helmut Thl«»«te» Sdljkeiiluea vtm Isena Vertaatö door Dr. R. Bakker Gebonden f 12.10 Verkrijgbaar In do boskWJ JUIMHUII Ol09.5k.260 SINGER n cadeau van f.150 iff* a SI IGIEIR Belt U eens een dezer adressen voor meer interessante aanbiedingen die U nu veel voordeel opleveren: SINGER WINKELS: ROTTERDAM - Hoogstraat 170 - tel. 010 - 120088; Pleinweg 6 - tel. 010 - 171831; DORDRECH1 - Voorstraat 194 - tel. 01850 - 34083; Swartehondtstraat 23 - tel. 01850 - 30468; SCHIEDAM - Oranjestraat 7 - tel. 010 - 263160; VLAARDINGEN - v. Hogendorplaan 81a - tel. 01898 - 5481; GOUDA - Kleiweg 35 - tel. 01820 - 5535; HARDINXVELD - Rivierdijk A 606 - tel. 01846 - 2854; OUD-BEIJERLAND - Zinkweg 8 - tel. 01860 - 2680; SOMMELSDIJK Binnenweg 17 - tel. 01870 - 2204. SINGER AGENTEN: BRIELLE - P. 't Hart - J. P. Koppelstockstraat 42 - tel. 01886 - 2196; MAASSLUIS - L. v. d. Sman - Henriëtte Bosmanlaan 4; ROTTERDAM - D. de Graaf - Paauwenburg 27 - tel. 010-173362; A. de Raad - Stieltjesplein 13d; H. Schaap - Fazanstraat 81 - tel. 010 - 263160; ROZENBURG - F. Voorberg - Julianastraat 5 - tel. 01889 - 2302; SCHIEDAM - J, Lucas - Fau- lus Potterstraat 53b - tel. 010-263160; VLAARDINGEN - J. Mullenders - Insulindesingel 53a - tel. 01898 - 5553.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 2