Capaciteit Vaartland 190 Metrolijn via Kethel naar Vlaardinsen Dronken zeelui slaags Dick Bos bij jongste creatie Kleuter maakt nachtwandeling Volleybal SVG voor Woningdienst e muu Geringe toename van bevolking stelde teleur 1<wJbbhbmw Cabaret Seth Gaaikema „EE N AVONDJE BUITENLANDS" OMEGA SAPHETTE H. v. DAM komt ook voor or ROTTERDAMMER Pagina 5 DINSDAG 8 NOVEMBER 1966 De Omega Saphette, het bracelet horloge dat schittert als een diamant. aantal genodigden laat niet toe dat alle bewoners aanwezig zijn. Maandag hebben' zij daarom de opening gevierd met een diner en een gezellige avond. Maandag was er voor de bewo ners een feestavond. De opening, woensdag, kan iedereen via de omroep volgen, maar het grote Fortex heeft een geheel ticen stijl voor de moderne man, die «et wat tij vil. Fortex faerenhleding verkrijgbaar (Advertentie) Speciaal voor deze sinterklaas serie heeft 'onze afdeling Nouveautés een bijzondere aanbieding. Opvouwbare damespara- plufes, die goedkoop zijn voor 2S:- morgen voor nog 'géén dertien gulden. OpvouwbareL-parapluies, In op gevouwen toestand 35'cm lang,, en uitgeklapt een normale para- plu'ie, met 100% Nylon bespan- ring." blink stalen binnenwerk enfeilloos werkend mechaniek... eert stukje luxe, nu binnen Ieders bereik. Etn uit tm colltaii van mttr Jan honderd braakt horloges. Een synthetische saffier, geslepen als een flonkerende edelsteen, beschermt een edel precisie-uurwerk, dat met evenveel zorg is gemaakt als een Omega herenhorloge. Als u een Omega Saphette als geschenk ontvangt wordt u geëerd met de glans van een prachtig horloge en de schittering van een beroemde naam. Dan weet u dat iemand véél om u geeft. Daarom is het zo intens fijn een Omega Saphette te krijgen. Morgenvroeg om 9- uur begint de verkoop van deze opvouw bare paraplules, eenvoudig te bedienen,- in 4b JÊ)k A diverse mode» Mwm&4, kleuren, f M voor Eis bij vw Omega een fabneksartificaat. Het geeft u recht op garantie in de hele wereld. Alleen door de importeur aangestelde dealers mogen dit garantiecertificaat afgeven. Zjj gijn herkenbaar aan dege plaquette. ftkSjh Cbin Ut, of 'schrift. 'bttU oniciAl aangesloten op het radiodistributienet en op de kerktelefoon. Ook bestaat de gelegenheid aangesloten te worden op het telefoonnet. Op elke kamer bevindt zich daartoe een aansluiting. In de hal is een aparte ruimte voor hen die wil len telefoneren. SCHIEDAM Op 30 september tel de de gemeente 82.218 inwoners en op 51 augustus waren dat er 82.259. Er werden gedurende de maand septem ber 95 kinderen geboren, terwijl in to taal 44 Schiedammers kwam te overlij den. Het hele gebouw komt rondom in het groen te staan. Een grote tuin die uit ziet op rijksweg 20 in aanbouw wordt omzoomd door een heg van 60 centime ter hoog. Er is een vijver met fontein en eendenkorven. Een parkeerplaats voor 28 wagens is gesitueerd aan de Dillenburgsingel. Voor de hoofdingang aan de Holysingel mag niet worden geparkeerd. In de septembermaand vestigden zich 313 mensen in de, gemeente, maar 395 Schiedammers vertrokken naar el ders. Er werden 72 huwelijken geslo ten. Het aantal echtscheidingen be droeg drie. SCHIEDAM Tijdens afwezigheid van- haar ouders is vannacht de driejarige Carolientje het ouderlijk huis ontvlucht en in nachtkleren het Westvest opgewan deld, waar zjj door de politie werd ge vonden. Deze heeft zich over de kleine nachtwandelaarster ontfermd en het kind aan haar ouders, nadat deze waren opge spoord. afgeleverd. Op de begane grond staan tevens de boord-, kook- en dienkeukens met zeer moderne installaties. De kelderverdie ping herbergt eert volautomatische o- liestookinstallatie. Verder is er in de kelder voor iedere bewoner een berg ruimte voor kleding en koffers. VleugelRoelof Stalknecht Harmoniezaal: 15 november 8 uur. Kaarten a 2,50 (jeugdpasp. 2,—} verkrijgbaar aan de kassa van de Stadsgehoorzaal v/a donderdag. 10 nov. van 10 tot 1 uur. Verder hebben B. en W. de Haagse commissie verzocht te bewerkstelli gen, dat het aan de WSM voor Schie dam opgelegde lokale vervoerverbod wordt opgeheven of beperkt, waar door Schiedam-west eveneens een recht streekse verbinding met Rotter dam zou kunnen krijgen. B. en W. zijn met de vraagsteller'van mening, dat de nieuwe busroute van la de maand oktober is weer een aantal leerlingen van de sportschool Bishoff voor het examen geslaagd. Jeugdjudo, gele slip: Roy Broekman, Peter Bruggeling. Berry van Duyn, Herman Hofman, Roland Heintjens, Ronnie Rijken. George Smits. Gele band: Sinaone Bergwerf, Alfred Druppesr. Jaap van der Ende. Rob de Koster, Dick Kuiters. Peter Mettema. Desirè Farthesius. Preek de Rooy, Johan Seip, Ruud Steenbergen. Bert de Vos, Ed van Waardenburg. Oranje slip: Ron Dijkstra. Ron Komfeld, jricoo Lauwere, Jan Meder, Hana van Nesse. Oranje band: Dick van Giendt. Wüleih-Jan Nooteboean, Groene band: Dik de Jong. Senioren, gele band. de dames: A. Smits, A. Willemse. Oranje 'band, de dames: A. van Aalst, E. Blok, G. Buj'tenhek, L. Kalden, en de heren: J. P. Berggren, J. Biscbop en M. Folsche. School werk van hem. 'jlllfl Door zijn opleiding kan hij meer kan- jf'hJ; jK*f jK "V-* - ten uit dan de meeste kunstschilders. jt jfaté 1 Hij bezocht de technische school en de B-Jrï jB Rotterdamse Academie voor Beeldende I «9RF Kunsten. Ook was hij een tijdlang aan tt i'f jC ',.,j fw - een', reclamebureau verbonden, maar a W1 j{5 Wff --vï daar vond hij het „te commercieel" ^mÊÊÊÈSÈB&BÊSSÊÊmm Natuurlijk schildert hij nog graag. - rij •Teveel staat hij echter met beide be* K™*» nen op de grond om de wankele basis 132»? 'v '3fë£, C V >4v i van het kunstschilderen als beroep niet tfl - l?.. 1 J te onderkennen. Hij heeft een gezin en Sjfc*c* 7 7 j een nuchtere, zakelijke sfeer te hou- HRt»; - 2L.' "fluS:.' den. Ongeveer drie weken heeft -hij MB 1811181 'P over deze muurschildering gedaan. De I *- l*f i 1 opdracht ertoe kreeg bij in mei jl. van psBB A de gemeente. t jf - f|||||| - De idee voor zijn onderwerp kreeg wë ;fl hij vrij gauw, maar het maken van het 'i 2 aMfck '*J 1 ontwerp kostte meer tijd. In zijn wo- 'gffl WÉL - "V ning aan de Rotterdamsedijk merkt 5 Jfa. men, dat hij van mooie dingen houdt k ,die hij graag verzamelt. Hij bleeft in- 'tense vreugde bij het aanschouwen van een Tibetaans mounikenkleed, dat h'-i bezit en waarvan de schoonheid hem fascineert. Reizen doet hij ook graag. 1 Tweemaal vertoefde hij op het zonnige Ibiza. Jammer, dat reizen zo duur is, 1 vindt hij. f Ais alle kunstenaars is hij een door- '5 ,1'1 gewinterd individualist. Vandaar dat hij al vijf jaar als zelfstandig kunste naar zijn brood verdient. Het kunste-| vensroeping en zijn vrouw heeft hier-j een niet te onderschatten steun bete- naarschap betekent voor Dcik Bos le—J voor ten volle begrip, wat voor hen» kent. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Schiedamse beel dende kunstenaar Dick Bos (30) is klaargekomen met zijn muurschilde ring in het kantoor van de Gemeente lijke Woningdienst aan de Lange Ha* ven 145 hoven de voormalige Koop mansbeurs. Zo gauw men boven is wordt men geconfronteerd met het fraaie produkt van toegepaste kunst, dat 6*/s m. bij 4 m. groot is en in feite een plattegrond van Schiedam voorstelt De kleurrijke compositie (er zijn niet minder dan twaalf harmoniërende kleu ren in verwerkt) draagt dus een zuiver topografisch karakter 'met een artistiek patroon van beeldrijke symboliek. Het hart van de oude stad wordt geken merkt door een donkerbruine kleur, af gewisseld met het blauw der binnenha vens. De ontwikkeling van de stad in de richting van het westen is in lichtere tinten gehouden, o.a. lichtgroen. Duide lijk zichtbaar is ook de omgeving van de Maas met de scheepswerven en naarmate men langer deze originele muurschildering Bestudeert, gaat hat onderwerp meer leven. Dick Bos demonstreert met deze crea tie opnieuw zijn ambachtelijk kunste naarschap. Het is namelijk niet de eerste keer, dat hij zich aan deze vorm van toegepaste kunst waagt. Reeds eer der zagen wa in een drukkerij en aan SCHIEDAM Doordat maandagnacht in het pand no. 25 aan het Bart Verhalm- plein in Groenoord-Keth el tijdens afwe zigheid van de buren een aftapkraantje openstond, veroorzaakte wegstromend water vrij veel schade aan behang en vloerbedekking. De buren hadden de po litie gewaarschuwd, die spoedig ter plaatse was en het aftapkraantje dicht draaide. PEPPEL WEG 91 A ROTTERDAM (Noord) TELEFOON 18 72 63 Goudseslngel 221 Rotterdam tai.116673-123082

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1