[Erunott Na 80 jaar nog toekomst voor Liefde en Vrede m I Goede prestatie van vrijetijdsprodukten Latex matras 88v AGENDA CERTINA Samen Bijbel bestuderen is voorwaarde Herdenkingsdienst in stampvolle Grote Kerk Vreemde melding bij politie Ds. Van Andël overleden (4) voor Mannen j eneverdief stal voorgeleid gentlemen prefer Van personeelsvereniging Huisarts Linzel overleden De Siervis won wisselbeker Uw onschokbare vriend... sinterklaas Chauffeur gewond bij botsing auto's W» BURGEMEESTER SLOEG EERSTE NVV-PAAL K. en K. behaalden sléchte resultaten MAANDAG 14 NOVEMBER, 1966, ff p nu beduidend goedkoper fibralon VLAARDINGEN - -•'rrcÉ¥ est* ng ROTTERDAMMER pagina Da Certina DS - een sportief hor loge. Het uurwerk is „zwevend" m de kast bevestigd. Het vangt, schokken en trillingen onverstoor baar op. Tikt daardoor ai- tijd hyper accuraat /T Certina horloges In prijzen van f 89.- tot t 2500.- WINKELCENTRUM BINNENWEG 45 - ROTTERDAM TELEFOON 11.66.15 (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN „God is een God van. waarlijk mensen en niet van consumptiedieren. God is niet dood, alleen: de God van de tradities bestaat niet meer. Voor de jeugd en voor „Liefde en Vrede" is er dan ook nog een toe komst. De jeugd van vandaag kan met elkaar, aan de hand van de Bijbel, in en voor de toekomst veel doen," aldus ds. H. Kwak- itelstein zondagavond in de ge heel gevulde Grote Kerk tijdens de herdenkingsdienst van het tachtigjarige Liefde en Vrede. s. Kwakkelstein, zelf oud-lid van de CJV, hield de vele jongeren voor dat velen iets aan L en V hebben gehad. Dat is ook in de toekomst mogelijk voor de jeugd van nu. Met elkaar moet men de bijbel lezen. „Waarlijk samenle- vën, wil zeggen de medemens, de vriend in de club, een tik op de schou der geven op het moment dat hij niet meer weet hoe het moet." Als men zo MAASLAND De najaars-sohietwed- strijden van de Kring Westland, gehouden ter gelegenheid van Tiet 20-jarig bestaan van de SV. Maasland zijn zaterdag beëindigd. Nadat het laatste schot was gevallen voerde ■wethouder A. Buitelaar het woord namens iet gemeentebestuur en constateerde kring- voorzitter A. van der Caay uit Vlaardingen dat de wedstrijden een vlot verloop hebben gekregen en dat de strijd op sportieve wijze werd gevoerd. Uitslagen- Jubiieumwedstrijd klasse A: 1 11.d Knaap 5030. 2. R C. Brmjn 49—45. 3 I. Maat 4944. 4 W. Emmes 49—44. 5. L Hals bos 4944 Tussen 3. 4 en 5 werd geloot gezieo het gelijk aantal punten. B 1. J. A. Kingma 49—46. 2. W. F. Wasman 4844 3. KI. van Roon 4845. 4. M. v d. Pol 48—37. 5. Mei- J. de Wit 47—41, 6. 3 Sweêre (Nootdorp) 47—37. 7. J. W. B. van Dijk 45—15 punten Vaste baan- 1. W. Flinterman 147—433. 2. Br. van Staalduinen Wzn 147130. 3. R. C. Bruijn 146—142. 4. H. J. Korpel 146-142. 5. F. C van Rest 146—142 6. L Maat 145—443. 7. M. P. Hanemaaijer 145135. 8. W. Emmens 142-131. 9. C. D. J. Koppers 141—134. 10. C. Brobbel 441—131. 11 L. v. -d. Linden 141—132. 12. W. van Pelt 141—129. 13. K. Füntennan SCHIEDAM Vrijdagmiddag om streeks half twee kwam bij de Schia- Samse politie de melding binnen dat in een worung aan de Populierenlaan een trouw zou zijn neergeslagen. De politie mannen troffen in de Populierenlaan de 39-jange bewoonster, mevrouw C. van W.-van H., die vertelde dat zy omstreeks 11.15 uur van de eerste etage van haar auis naar de lager gelegen woonkamer liep om de telefoon aan te nemen; Op de trap trof zij twee vreemde mannen aan en wat er daarna gebeurde wist zij zich met te herinneren. De vrouw vertelde om 13 00 uur weer bij bewustzijn te zijn gekomen en toen op de trap twee bontmantels, m de gang op de eerste verdieping een filmcamei a, en m de gang van de benedenverdieping een filmprojec'or te hebben aangetrof fen Bij onderzoek bleek echter mets te hjn vermist. De politie heeft de zaak verder in on derzoek. komt ook voor U Ook dit Jaar is bont weer de grote mode, nog meer toege past dan vorige (aren en natuur lijk nog verfijnder en geraffi neerder in luxueuze bont mutsen. Morgen houden wij een speciale verkoop van deze bontmutsen ia Imitatie nerts en bisam, uit de normale serie van acht gulden- voor nog géén twee gulden. s 'y £va*&<> atvk* BK-, y. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze Imitatie bontmutsen in nerts en bisam, en in de kleuren, yd bruin, beige TÊ*Bn en wit, SB vK voor Géén tel. of schrift, best. 4 -totz fiScuxsiciü^esi* 141—129. 14 M. v. d, Kaaij 140—131. 15. L Hulsbus 140—134. Hoogste koipssehutter: M. P. Hanemaaijer klasse A 59 p. J. Kleiwegt, klasse B 49 p. KL van Roon klasse C 47 p. J. schut klasse D 47 De zilveren medaille, aangeboden door de gemeente Maasland en de beker, beschik baar gesteld door de Maasïandse veilingvere niging. werden beide gewonnen door H. Korpel van de S.V Maasland die op de vaste baan 238, op de personele baan 97, op de punten wist te schieten Korpswedstrijd A- SV. Maasland 237 SV Wllhelmina vlaardingen 233. SV, Loosduinse Burgerwacht 229. S V, Doeltreffend Nootdorp 221. S.V. Wilhelmina. Vlaardingen 2. 215. S.V. Rozenburg 215. SV. Immer Vaardig, Hoek van Holland 203. SV. Generaal Snijders, 's-Gravenzande 199 punten Korpswedstrijd B: SV. Maasland 324. SV. Wilhelmina Vlaardingen B.l 311. Idem 3J2 208. S.V. Monster 196. S.V. Doeltreffend. Monster 192. SV. Wateringen 188. S.V. Ge neraal Snijders, 's-Gravenzande 167. Korpswedstrijd C. 1. S.V. Maasland C2 225. Idem Cil 210. S.V. Wilhelmina Vlaardin gen 191. S.V. Monster 187. S.V. Immer Vaar dig, Hoek van Holland 187. SV. Xoösduinse Burgerwacht 180. S.V. Wateringen 178. S..V Nootdorp 173. S V. Generaal Snijders, 's-Gra venzande 171. Korpswedstrijd D- SV. Wilhelmina Dl, Vlaardingen aio S.V. Maasland D.i 206. SV. Monster 194. SV. Wilhelmina D.2, vlaardin gen 183. S.V. Maasland D.2 189. S.V. Waterin gen. 152. SV. Nootdorp 146. S.V. Naaldwijk Van Dalen Beker: S.V. Wilhelmina, Vlaar dingen 233 S.V. Monster 225. SV. Loosdui nen 225, S.V. Wilhelmina 2. Vlaardingen 223 S.V. Monster 319. S.V. Maasland 1 217. S.V. Maasland 2 207. S.V, Nootdorp 1 204. S.V. Generaal Snijders, 's-Gravenzande 200. S.V. Nootdorp 2 189, zodat de beker gaat naar S.V. Wilhelmina. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Door hot met verlenen van voorrang botste zatr-dagnacht de twintigjarige bloemist J. C. M. v d. H. op de kruising Boerhaavelaan-Hotter- damsedij'k met zijn personenauto tegen de wagen van de 27-jarige chauffeur G. J. V. uit Vlaardingen. De chauffeur liep bij de botsing een pijnlijke schouder op en moest naar het Holyziekenhuis in Vlaardingen worden vervoerd. Beide auto's werden totaal vermeld. elkaar helpt heeft de CJV haar nut en is het voortbestaan zeker gewaarborgd. Er ligt voor de jeugd van nu een taak. Ds. Kwakkelstein verklaarde dat de rebellie van de provo's erop gericht is zelfstandige mensen te worden. Ze willen niet geleefd worden, maar zelf leven. Zij willen echter een „Nieuw Babyion" en dat is het tegengestelde van het nieuwe Jeruzalem. Christenen kunnen ook meehelpen aan een zelfstandig bewust leven. „De meeste jongeren tillen nog niet met de pink aan de verantwoordelijkheden die de regering heeft". Daarin kan en moet echter verandering komen. Dat kan als men zich laat leiden door de Bijbel. De CJV heeft daarom nog een goede toe komst als de leden, de jongeren van vandaag, hun taak begrijpen," Besinning De pas benoemde voorzitter van de CJV, Klaas van Vliet, merkte op dat UTRECHT Vanmorgen is onver wacht aan een hartaanval overleden ds. H. W. H. van Andel, die tot voor kort aetuarius was van de generale synode der Gereformeerde Kerken. Hij is 65 jaar geworden. Ds. Van Andel werd predikant in 1925. Hij diende achtereenvolgens de kerken van Sint Pancras, Oudshoorn, Rotterdam-Zui'd, Utrecht en Utredht- Oost. In 1963 werd hij vrijgesteld voor het werk als aetuarius. Als zodanig is hij enkele weken geleden opgevolgd door ds. K. J. Schaafsma. Dubbeiörede kreukherstel- lende Fibralon fantasie en japontweeds„. extra voordelig door de grote breedte, in prach tige kwaliteiten, morgen voor een bijzondere jubileum prijs, per meter voor nog géén drie gulden. Flatteuze stoffen in fraaie kleu ren, voor pakjes, jurkjes enz., om voor een prikje Uw garde robe uit te breiden. SCHIEDAM Verdacht van diefstal van vierhonderd liter gedistilleerd ten nadele van de distilleerderij NV Duys en Co aan de Nieuwe Haven 99 zijn vrij dag twee mannen bij de Rotterdamse of ficier van justitie voorgeleid. Het zun de 22-jarige distilleerknecht A, B die bij de NV werkte, en wegens heling de 31- jange H, B. Vandaag (maandag) zijn bovendien, voorgeleid de 35-jarige chauffeur A. W. en de 32-jarige kantoorbediende N.B., eveneens verdacht van heling. Morgen om 9 uur begint de verkoop van deze najaarsstoffen, in kreukherstellende kwalitei ten, 140 cm breed, A/1 per meter voor W Géén tel. of schrift, best het goed is zich te bezinnen op een tachtigste verjaardag. Hij vroeg zich af of er een functie is voor diefde en Vrede" in de komende jaren. Hij meen de van we], als hij keek naar wat de oud-leden in hun tijd aan de CJV heb ben gehad. Hij was verheugd dat zo veel leden van de jongerenciubs in de kerk waren omdat zij over vijf of tien jaar de leidende mensen in de vereni ging zullen zijn. Hij zag een toekomst voor de vereniging, ondanks het feit dat er vaak een tekort is aan leiding. Juist dezer dagen is echter weer een aantal mensen spontaan toegetreden om het kaderwerk op zich te nemen. De dienst werd opgeluisterd met veel zang. Het korps van het Leger des Heils had een eigen dienst verzet om de samenzang te kunnen begeleiden samen met de bazumgroep van L, en V. Het jongens- en mannenkoor van mevrouw K. Verhoeff-Tom zong en kele hederen. De heer Van Vliet dankte alle mede werkenden, speciaal de heer A. van Mmnen, jarenlang actief in de CJV, die heel wat werk heeft verzet in de orga nisatie van het jubileum. Eigenlijk had hij hier moeten staan", aldus de heer Van Vliet. (Van onze correspondent) MAASSLUIS Burgemeester W. J. D. van Pijck heeft het begin- van de bouw van het NVV-gehouw als een feestdag voor heel Maassluis beschouwd. Hij zei dit vrijdagmiddag In De Ridderhof, nadat hij op de hoek Dr. Kuyperkade-P. C. Hooftlaan de eerste paal had geslagen. De burgemeester was ervan over tuigd dat met dit gebouw de leefbaar heid van Maassluis zal worden verbe terd. zoals dat eerder werd bereikt met de >uw van „De Sluis" en de kantine van de voetbalvereniging VDK. Verder voerden de heren L. van Stra ten, districtsbestuurder, die een der ini tiatiefnemers was, en architect J. H. Steenkist het woord. Het gebouw'krijgt vier zalen, waar van de grootste 150 zitplaatsen heeft Een kleinere ruimte kan dertig mensen bevatten en twee vergaderlokalen bie den plaats aan vijftien twintig bezoe kers. De bouw zal ongeveer een jaar in beslag nemen. Het CNV en het NKV watt-en bij de officiële bouwstart vertegenwoordigd. I van 2.90 af eenprodukt (Van een medewerker) VLAARDINGEN In het -tentoon stellingsgebouw De Visbank hebben de leden van de personeelsvereniging A. de Jong te Vlaardingen en Schiedam, zich vrijdag en zaterdag op voorbeel dige wijze gepresenteerd aan ieder die een kijkje wilde nemen in hun vrije- tijdsprestaties. Aan variatie ontbrak (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Zaterdagnacht is in zijn woning aan het Verploeg Chasséplein overleden de bekende huisart sd-eheer E. J. LinzeL De heer Linzel had de laatste jaren een zwakke gezondheid die de laatste maanden verslechterde. Zijn overlijden is echter toch nog plotseling gekomen. De heer Linzel werd op 26 april 1893 in Ontwedde, Groningen, geboren. Hij kwam in 1919 vanuit Groningen naar Vlaardingen waar hij zich als huisarts vestigde. In 1922 werd hij benoemd tot gemeente-arts, welke functie hij be kleedde tot 1955, in welk jaar de ge meentelij kke geneeskundige dienst werd opgericht In 1936 werd hij bestuurslid van het algemeen Ziekenhuis Vlaardingen en een jaar later voorzitter, wat hij bleef tot 1949. Dit jaar werd hij benoemd tot geneesheer-directeur van het zieken huis. Hij bleef dit tot 1953. Van 1940 tot 195S was dokter Linzel ook bedrijfsarts van het havenbedrijf Vlaardingen-Oost. Ook op ander dan medisch terrein had de heer Linzel be langstelling. Zo was hij jarenlang cura tor van het Groen van Prinstererly- ceum. Dinsdagavond acht uur zal in de Oosterkerk aan de Schiedamseweg een rouwdienst worden gehouden, die wordt geleid door ds. A. J. Tiemersma. De crematie zal woensdag geschieden op Ockenburg te Den Haag. (Van onze correspondent) MAASSLUIS De tafeltennist es mi van Key en Kramer behaalden in huh competitie wedstrijden geen beste resultaten. Uit de drie ontmoetingen werd slechts één punt behaald. Dat ene punt kwam van het eerste team, dat thuis tegen Insullnde 3 niet verder kon komen dat een 5-5 gelijk spel. Een 4—2 voorsprong leek wel voldoende voor een kleine zege, maar Insulmde bracht de stand op 44, J 't Hart zorgde voor 5—4, waarna C. Kerkum zijn laatste partij verloor, het geen een puntenverdeling betekende. K. en K 2 raakte de ongeslagen koppositie kwijt door thuis van Xerxes 7 te verliezen. Kon K. en K In vele wedstrijden een ach terstand wegwerken en zelfs een voorsprong nemen. In deze ontmoeting gelukte dat niet. Een 41 achterstand was voor de zwak spelende D. Bergwerf!, C. Verkerk en J. Parre kennelijk teveel. Allen kwamen een- maai tot winst, waardoor een 73 nederlaag werd geleden. K. en K 3 speelde bij koploper Nassauka- de 2 een verdienstelijke wedstrijd, maar moest met een kleine nederlaag huiswaarts keren. H't Hart won weer driemaal en C. Moerman éénmaal. Het was jammer voor K. en K. dat C. Moerman in de beslissende slotpartJj net niet aan winst toekwam, an ders had een verdiende puntenverdeling de verhouding beter weergegeven. Nu werd bet een 61 nederlaag. (Van onze correspondent) MAASSLUIS De aquarium vereniging „De Siervis" heeft in een streekkeuringswed- strijd beslag gelegd op de eerste prijs, een fraaie wisselbeker. Aan deze streekkeuring deden mee de aquariumveraniging „Azolla" (Naaldwijk); „De Kelzertetra" (Rozenburg); „Waterlelie" en „Groot Hoogvliet" (Hoog vliet) en „De Siervis" (Maassluis). Van elke vereniging kampten de drie mooiste aquaria om de hoogste eci. Voor Maassluis waren dit de bakken van de he ren P. van Vliet, CL. Poortman en J. v.d. Waal. In de streekkeuring wist®» zij respec tievelijk 154. 155,5 en 153 punten te behalen en met het totaal de eerste prijs. „De Kelzer tetra" behaalde de tweede prijs met 484 punten en „Groot Hoogvliet" werd derde met 457 punten. De. individuele eerste prijs ging naar de heer R. de Graaf uit Rozenburg met 158,5 punten. Hij won het miniatuur van de wis selbeker. De overige deelnemers gingen met een medaiHe als herinnering aan de wedstrijd naar huis. het niet en het moet gezegd, dat veel aandacht was besteed aan de wijze waarop de tentoonstelling was inge richt. Diverse foto'so.a. een serie Oud- Rotterdamen een aantal sportfoto's getuigden van goede smaak. Een twee tal miniatuur orgels ondervond veel belangstelling; één van deze twee ivas een model van het Schiedamse Ga- violi-orgél „de Waterpoorter", dat op een auto was vervaardigd. De jeugd toonde meer interesse voor het fraaie poppenhuis, dat de maker heel wat da gen werk moet hebben verschaft. Een afdeling over volkstuintjes in Vlaardingen bevatte ook een aantal krantenknipsels over dit onderwerp. Een scheepsmodel van de Zwarte Zee was opgesteld in de hal, waar meer voorwerpen die verband hov,den met de Vlaardingse Visserij te zien waren. Verder was schilderkunst, muursteenkunst en tekenkunst ten toongesteld, alsmede wat koperwerk en een aantal borduurwerken. De beste matras is een matrassen van originele Latex schuimrubberl Ocm hoog, bovenblad gebor duurd met sierlijk motief. Overtrokken met de aller fijnste damast 80-x 190 slechts COMPLETE WONINGINRICHTING - t officieel geope on daaelijkv Klachten bezorging vlaardingen: H. Ver- heij, Wagnerstr 24b, tel 3345, maandag t/m vrijdag 18-19 30. zaterd 17 30-18 uur Bijkantoor De Rotterdammer, Smalle Ha venstraat 11. tel. 8775. Uitsluitend redactiezs- ken, tel. 9483, b g g 6619. b gg. 010 - 115588. Apotheek: Van Hogendorp, Van Hogen- dorplaan 129a, tel. 4233 t.* y *f sw ft «t* a r (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Zaterdagmorgen heeft burgemeester H. Roelfsema het bejaardentehuis „Spaland" van de hervormde gemeenten van Schiedam en Kethel aan de Willem Andriessenlaan 2 geopend. Hy herinnerde aan de tyd, dat oude mensen alleen by hun kinderen terecht konden, maar in de loop der tyden is er veel in de maat schappelijke verhoudingen veranderd en is de positie van veel ouderen aanzienlijk beter geworden. Door hun grotere materiële zelfstandigheid Werden de ouderen ook geestelijk "zelfstandiger. NADAT DA. J. VONS, Herv. pre dikant te Kethel, met schriftlezing en gebed de bijeenkomst had geopend, schetste de voorzitter van het Stich tingsbestuur, de heer A. Vljfvinkel Jr. op geestige en originele wijze de geschiedenis van de. totstandkoming van het tehuis. Aan de kostenbereke ning van het tehuis gaf hij de plastische voorstelling van een ontzag lijk lang lint van aaneengeregen bank biljetten van tien gulden. Het begon al met een moeilijke start op het kantoor van notaris *P. Scha berg, Daarop volgde een lange weg, die niet altijd over rozen liep. Aan het einde ervan was het lint van bankbil jetten 60 km en 900 m. lang, waarbij spreker het aan zijn gehoor overliet om uit te rekenen, hoeveel het complex had gekost. In 1956 begonnen de voorbereidende besprekingen. In 1959 werd de Stich tingsakte opgemaakt Op22 juni 1964 werd de eerste paal geslagen, waarbij wethouder mr. M. J. M. van. Kinderen reds waarschuwde voor de moeilijkhe den, die nog overwonnen zouden, moe ten worden. Het hoogste punt werd bereikt op 29 december 1965. Behalve dat de voorzitter van de stichting dank bracht aan de autoritei ten voor hun loyale medewerking en ook het Architectenbureau H.D. Bak ker N.V. de architect F. J. C. van der Vegt en aan Korteweg's Bouwbedrijf, hierin betrok, deed hij dit in bijzonder ook aan de dames "Spier, Schipper en Dokter Sprey voor hun belangeloze hulp. De eivolle recreatiezaal noemde de heer Vljfvinkel een overtuigend bewijs van de grote belangstelling voor het tehuis. Hij zei dat de opname gericht was geweest op die bejaarden, die van wege hun omstandigheden en lichame lijke conditie daarvoor in aanmerking kwamen en dat de jongeren een op dracht hebben ten aanizen van eeneonb- zorgde levensavond van de oüderen. De tweede voorzitter, de heer ML Moer man, sprak de directrice, mejuffrouw M. van Horssen toe. Als scheepvaart man vergeleek hij de totstandkoming van het tehuis met een proefvaart met als enig doel de mensen in de spade tijd van hun leven een zonnige levensavond te geven. Directrice Van Horssen zei in haar antwoord met vertrouwen haar func tie te aanvaarden. Het personeel was na een eerste wat moeilijke aanloop tijd thans geheel op elkander inge werkt We moeten evenwel niet al leen samenwerken, maar ook samen leven. „We willen niets liever dan De burgemeester citeerde o.a. het be kende gedicht van Speenhof over „opoe", de Franse existentialistische au teur Camus (La Peste) en enkele ge dachten over de dienstbaarheid van mens tot mens uit het opgang-makende boek van Harvey Cox „De stad van de mens", het levenspatroon van de moder ne werled in theologisch perspectief. Ten slotte liet de heer Roelfsema dui delijk uitkomen, dat de totstandkoming van een project als dit tehuis alleen mogelijk was door het juiste samenspel tussen overheid en maatschappelijke or ganisaties, in casu de kerkgenootschap pen. Zonder de garantie van de over heid zouden de banken nooit het ver eiste kapitaal hebben verschaft, waar bij rente en aflossing zo veel mogelijk veilig gesteld moesten zijn. Spreker be klemtoonde dan ook de noodzakelijk heid van een financieelverantwoorde exploitatie van het tehuis. „Het zijn ons aller belastinggelden", zo besloot de burgemeester ernstig. "DLOEMEN uit een sloep, voor elke bejaarde een boeket by de feestelijke opening van het bejaardencentrum Spaland. dat de mensen zich bier zullen thuis voelen". MET enige trots kunnen we vaststellen, dat dit imposante ge bouw is tot stand gekomen door twee niet eens zulke grote diaconieën, zei de HEER F. van der Hammen, die namens de diaconie een fraai tableau overhan digde, dat de Drie Wijzen uit het Oosten voorstelde. Namens de Ventrale kerkeraad der Hervormde gemeente sprak ds. J. G. Jansen. Badinerend complimenteerde hij het stichtingsbestuur met het mo derne gebouw en de prachtige achter grondmuziek (er viel lichte back- ground-muziek te beluisteren). Ds. Jansen wist wel, dat de jeugd dit soort muziek kende, maar niet dat zij al in een bejaardencentrum was doorgedron gen en de vinger leggend op een kwa lijk verschijnsel van onze tijd verklaar de hij, dat men. tegenwoordig sugge reert dat alleen tijdens de jeugdperio de het leven de moeite waard is. De jongeren moeten nu maar eens uitschei den met, hun beschuldigingen dat de oudere generatie het verprutst heeft, er beter afbrengen, aldus de predikant, die verder stelde dat bij de totstandko ming van bejaardentehuizen het uit gangspunt verantwoordelijkheid en dankbaarheid jegens de ouderen moet' zijn. Men moet oude mensen natuurlijk niet al te veel idealiseren, maar dat neemt niet weg, dat de sfeer in dit bejaardentehuis de verzenlijking moet zijn van de gedachte, dat waar liefde woont, de Heer Zijn zegen gebiedt. Ds. Jansen bood namens de kerkeraad het tehuis een huisbijbel, zoals ook jongge huwden die krijgen, alsmede een stijl volle kandelaar met vijf kaarsen. Ontroerend was het ogenblik waarop de heer J. Poot met enkele gevoelvol le woorden namens de hervormde ge meenteleden het tehuis een zilveren Avandmaalsstel schonk. ,JBr wordt in onze dagen zoveel geklaagd, dat er zo weinig meeleven in de gemeente is. Hier blijkt toch wél het tegen deel", zei hij. Namens de Diaconale Kamer sprak drs, B. Cox, wiens betoog een genuan ceerd en zakelijk karakter droeg. Aan het adres van de overheid verklaarde hij, dat deze zich niet ongerust behoeft te maken over rente en aflossing, mede gezien de controle van de Kamer. „Toen men ons raadpleegde over dit bejaardentehuis, hebben we gezegd, dat de diaconieën van Schiedam en Ke thel rekening moesten houden met de ontwikkeling in onze dagen. Bij nader onderzoek bleek evenwel dat er in Schiedam niet zo veel voor bejaarden werd gedaan en dat er vooral in de oude stad op dit terrein niet veel bewe ging in zat", aldus de heer Cox, die de raad gaf de recreatiezaal bij tijd en wijle ook open te stellen voor de zelfstandige bejaarden in de omgeving en eenmaal per jaar, bijv. op de her denkingsdag van de officiële opening, een ontmoetingsbijeenkomst te houden van diaconieën, stichtingsbestuur en be woners van „Spalnd" ter versteviging van de onderlinge band. niT ranke beeldje typeerde zaterdag de dankbaarheid die werd „uitgebazuind" bij de gereedkoming van het hervorm de bejaardencentrum. Tot slot sprak rite heer Vijfvinkel een dankwoord en zong men gezang 135 „Dankt, dankt nu allen God met blij de feestgezangen". Na afloop recipie erde het bestuur en bleef men nog geruime tijd bij elkaar, terwijl er gelegenheid was groepsgewijs het ge bouw te bezichtigen. Hiervan werd uiteraard druk gebruik gemaakt Aardig was ook de ,^loep" die tijdens de bijeenkomst kwam binnenrijden, beladen met kleurige boeketteneen voor elke bewoner. Trouwens het aantal bloemstukken was overweldigend. Zondagmiddag sprak ds. Vons in het tehuis voor een groot en aandachtig gehoor over het actuele ondenoerp „Een gezegend begin", waarbij het Op-" standingskerkkoor 'zijn vocale medewerking gaf 1 j|:|g

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1