Tissm LIJDEN AAN DE KERK Tarief voor „woord"-koeriers Tarief voor m.m.-koeriers project clerk f6.90 JONGEMAN GEZINSKREDIET v winterhanden Celstraf voor mishandeling politieagenten Vredesconferentie in Praag in 1968 EGKS-lening nan staalindustrie Willebrordus eens met kabinet UW HUIS kan een ECHT THUIS zijn Z.H.P. BEHANG v/h A. N. v. d. HULST, DOW CHEMICAL (NEDERLAND) N.V. Uw tuin ophogen Bel Wijnstekers KRITIEK OR DE KERK LIEFDE VOOR DE KERK DR. HELMUT THIELICKE Auto's» rijwielen, motoren VOOR SCALDIA 408 en JALTA NU VOOR 3775- WILLEM v. d. EYK GOUDEN ARMBANDEN MOERKERKEN 'JÜVVEL'lëRi. AUTOMOBIELBEDRIJF POOT Muziekinstrumenten PIANO - MUZIEK HOUTMAN een medewerkster VERENIGDE STENOTYPISTES Sport SPORTHUIS „VEKA" VENTILATOR Foto JUTTE Paus stoort zich niet aan petities Laatste BP'er uit gemeenteraad COFININDUS BETAALT NIET DE ROTTERDAMMER ZATERDAG 3 DECEMBER i%6j mabgr. l b. ':i Onroerend goed Diversen GLASHANDEL „CENTRUM" RODEN (Dr.) VRIJSTAANDE WOONHUIZEN VRIES (Dr.) VRIJSTAANDE LANDHUIZEN VRIES (Dr.) BUNGALOW TINAARL0 (Dr.) VRIJSTAANDE WOONHUIZEN Tel. 23.85.39, Rotterdam Wilf U goedkoop uit zijn? Dealer voor Rotterdam - Schiedam en omstreken Marconiplein 1-3 - Tel. 010-239618 - ROTTERDAM Te hnnr aangeboden Lessen OFF, SIMCA DEALER BEL 19 69 16 of 01896-2657 Singel 114—116 - SCHIEDAM - Tel. 268871 Vakantie Foto en film Kamers aangeboden Huwelijk. Personeel gevraagd Uw thuis- en bijverdienste Te koop aangeboden Woningrnll Personeel b.z.a. KRUIN IN SEN Stationsweg 5 Telef. 01130.-726 Te koop gevraagd Te hnur gevraagd NIEUWE ROTTERDAMSE COURANT *.y. Voordelige aanbiedingen SCHRIJFMACHINES Foto en film Radio televisie grammofoon Woning» inrichting Pagina 6 FAMlllE-ADVERTENTlES worrf»n opg»nom«n !m Da Ketttrdammei Nieuw»- K««gw Cr» Nieuw» leid» Crt Dcrdtj Dagblad hij» 42 et p»f mm Op vensaefe kunnen z* ook etleen in ona blad wordan opgenomen k 26 et per mm. Verloofd: VAN der MEER en E. K. TE VELDE Parijs, december 1966. Vrijdag 9 december j a.s. hopen wij D.V. j 'met ome ouders, dei 'Heer en Mevrouw NIJMAN—Kers i hun trouwdag van i j25 jaar geleden te ge-5 j denken. Hun dankbare kinderen ISAAC - MARIANNE j LINEKE - TONY JAN - MARIANNE DICK SIMON ARJAN JE ANNETTE Ridderkerk, i november 1966. 'Kerkweg 207 e Receptie: zaterdag 10 ^december1 a.s. vane >3—4.30 u.n.m. in Res-; 5 taurant „st. Joris", Molendijk 37, Ridder- 4 ?kerk. Heden overleed zacht en 'kalm, onze lieve vader, «behuwdvader, •groot- en overgrootva der. broer, zwager en oom CORNELIS MOERMAN weduwnaar van N. de Jong eerder weduwnaar van H. de Jong in de leeftijd van 94 jr. Rotterdam: A. KRINSMoerman B. KRINS Coevorden: N. KRENSMoerman J. KRINS Sbhetpenzeel: A. RAKKER— Moerman D. H. BAKKER Maassluis, 2 dec. 1966. Prinsekade 22 (rusthuis). De begtrafenis zal plaats yinden op dinsdag 6 de cember a.s., des nan. 2 uur op de algemene begraafplaats te Maas sluis. WINDSOR EEtHOEKEN 1 EN BANKSTELLEN Broodkasten - Bözetmeubel. tjes - Schommelstoelen I Engelse cretonnes Glas- gordijnen - Overgordijnen Luxaflex zie etalage Woninginrichting I JAN VAN STAVEREN 1 Noordsingel 51 Tel. OIO240949 - Rotterdam 1 tot 10 woorden 1,30. Elite 1 tot 5 woorden meen f 0,65. Voor advertenties onder nummer KI ct extra. Bewijsnummer alleen op verzoek (kosten 20 ct). ixss per mm 0,26 Bij kontrakt van; 500 mm 21% et 1000 aun. 20% «t 2500 mm. 39% ct mm. koeriers kunnen worden gezet over 1 kolom (4 cm breed) cl 2 kolommen (8 cm breed) Maximum lettertype: 10. 12, 18 pnt (Spartan). 1 J Een gezellige sfeer bereikt U met onze BEHANGSELS. Wij hebben papier in elke prijsklasse. Vraag onze uitgebreide staal boeken vrijblijvend op zicht. MEENT 27 a - TELEFOON T3 64 60 Ra 114 Het bestuur van het Landelijk Centrum voor Gereformeerd jeugdwerk gedenkt bij het over lijden van Prof. Dri J. WATERINK oud-toestuursIM van de Bond voor Gerefor meerde Jeugdorganisatie en erelid van de Bond van Gereformeerde Jeugdverenigingen (zijn vele en belangrijke Ibijdragen gegeven aan de ontwikkeling van. het gereformeerde jeugd werk. In grote erkentelijkheid zal zijn belangrijke arbeid in onze herinnering blijven. Dr. J. L. P. BRANTS, voorzitter Mej'Ulfirouiw A. OOSTERHOFF, sekretaxesse J. v. Biggele, Oosteinde 30, tel. 118443238239. Spiegels, glasplaten, inzetten van ruiten, vermaken van deuren met alle moderne glassoorten. Ro 114 Aan plantsoen gelegen met grote garage en o.a. 4 slaapkamers. Koopsom vanaf 49.850,— VRIJ OP NAAM. Eol. en bezichtiging op het bouwplan in de gele directie- keet, Weth. Deodatusplantsoen hoek Burgem. Borger- straat, zaterdags van 14.0016.30 uur. met garage en o.a. woon-eetk. L-vorm 8.85 x 6.00 alsmede 3 of 4 slaapk. Koopsom 58 500,VRIJ OP NAAM. Inl. en bezichtiging op het bouwplan a/d Nieuwe Holten- weg hoek Korenbloemstraat Zat. van 14.3016.30 uur. ■voorzien van C.V. met. o.a. 4 sik., badkamer, garage, etc. Koopsom 80.000— VRIJ OP NAAM met 3 sik. en garage. Koopsom 45.000, Vraag verder onze uitgebreide W ON ING LIJ ST van GRONINGEN en OMGEVING MAKELAARDIJ N.V. UMACO, Verl. Hereweg 25, GRONINGEN. Tel. 059(H)— 50036. Ro 116 CALANDSTRAAT 66 - ROTTERDAM Voor onze afdeling Engineering en Construction, die belast is met het ontwerpen van en toezicht houden op de bouw van alle nieuwe Dow installaties in geheel Europa, zoeken wij op korte termijn een Deze funktie bestaat uit het geven van administratieve assistentie aan een groep van ingenieurs en specialisten op het gebied van fabrieksbouw. Voor deze positie zoeken wij een jongeman van ca. 22 jaar, met een middelbare opleiding. Kandidaten met avondstudie U.T.S. hebben de voorkeur. Bij gebleken geschiktheid zijn er voor de juiste persoon vele promotiemogelijkheden in ons bedrijf aanwezig. Sollicitaties te richten aan bovenstaand adres, ta.v. de heer C. Bauer, onder referentienummer 401 Te huur complete ingerichte bungalow tot mei 1867. Tele foon 083882907. D. F. Wolff. Bosrand 7, Lunteren. Ro.lS Herenhuizen Hfllegettberg. Zonnige achtertuin, hal, rit-eetkamer. kelder, olie c.v.. 3 slaapkamers, badkamer, bal kon, "Koopsom f 62.5Ü0. Make laar Nieuwveld, tel. 010 - 254S80 - E36804. Bo.16 Hypotheken: le hyp. tot 90 pet. en aanvullende 2e. hyp. Lage lasten. Bij overlijden pand evt. hyp.vrij. Inl.: Boeg. hefm Sc Vinek Gouwe 54 Gou da. Tel. 01820 - 78611. Ook voor verkoop Onr. Goederen. Ro.16 Kapelle Biezellnge. 1. te koop ln centrum winkelpand met schuur en tuin, oppervlakte winkel 60 m2, zeer geschikt voor dameskapsalon of patat zaak. hoge hypotheek aanwe zig. 2. te koop vrijstaande wo ning met schuur en 3000 m2 grond. Na overleg te aanvaar; den. Inlichtingen: G. ten Voor de, Pateijnweg 98, Goes, telef. 01100-7897. Ro. 16 Te koop gevr. Ten le: huis of bung. m. vrije ligging in of rond R'daro. Ten 2e pand v. dubb. bewoning. Ten 3e: enige ruime panden (bij voorkeur hoek of vrij gelegen) in R'dam en randgem. Vrijh. Inl. Mak. Bouwk. adv. Bur. „Stad Land", Zwijndreeht. 01850-27808 Ro. 16 Ro 114 De nietEWf .vorm van lening. Ons „GeztDskrediet'* past 5a de moderne koopstijl. Zo krijgt B contant geld voor b.v. ■woninginrichting, auto, Heding, vakantie enz. Direct be* schikbaar voor ambtenaren en werknemers in vaste dienst. Vanaf 300,- tot 4.800,- naar draagkracht Geen be- handeliagskostea vooraf. Zonder horgl Onder wettelijke voorwaarden en grote discretie. Alles kan schriftelijk worden afgehandeld. Kwijtschelding restant bij overlijden.Vraagt vrijblijvend inlichtingen. NATIONALE VOLKSBANK Rotterdam, Maurltsweg 45, tel. 135743 Tevena In Amsterdam en Den Haag GEZiNSCREDIET1926. bewogen de befaamde theoloog tot het schrijven van het boeiende boek Een persoonlijk woord In het leven van vele christenen speelt de kerkdienst geen enkele rol meer. Zij voelen zich niet door de kerkelijke verkondiging aangesproken. Zou de wijze waarop er gepreekt wordt hieraan schuld hebben? Of de praktijk van het kerkelijk leven? De schrijver pakt hete hangijzers aan: de wereld vreemde taal van vele preken, de ongeloofwaardige levenshouding van menig predikant, de dictatuur van de hoorders, de vlucht in activisme en litur gisme, de praktijk van de bevestiging tot lidmaat, enz. Thielicke's kritiek Is gefundeerd en in hoge mate opbouwend. In alle eerlijkheid spreekt hij ook over zijn eigen moeiten, teleurstellingen en verwachtingen. EEN HOEK VOOR DEZE VIJD VERKRIJGBAAR in de boekhandel ZOMER KEUNING - WAGENINGEN Uw meubelen opnieuw over trekken door H. DE HAAN, gediplomeerd stoffeerder. Nu: Plantageweg 31. Telef. 121767. Ro 114 Geld nodig? Onbeperkt krediet voor elk doel in 2 dgn. AfL t. 20 j. lage rente; géén bljk. kosten. Kil, en aanvr. schr, of teL 713800 - 151091 - 794632, „Belflma", l. Braakenslekstr. 122. Amsterdam. Rol4 Chr. contactbureau voor Ne derland, Lindelaan 32. Krom menie, huwelijksbemiddeling en brief»-Voor inl. postzegel bijsluiten. Hol4 Kokosmatten, Ruig geschoren, 21 slags, voor alle merken sal to's, Oraaieboomstr. 83, telef. 275512 - 257530 Zaterdags tot 4 uur geopend. B014 Dekens overtrekken. Gestikte en donzen dekens als nieuw. Dekenovertrekkerij Abr. Ren ner, tel. 24005H - MffllCS le Pijn- ackerstraat 10. Ro>14 Off oude bed to één dag als nieuw weer thuis. Vraagt eens prijs. Beddenmakerij Hen- ci riksen. Oostplein 51, naast Vrije Volk, tel. 13.19.92. Ko.14 Katers castreren 2,50. Desge wenst thuis, De enige ln R'dam bevoegd met rijks ver gunning. A. v. d. Lee, Pljnac- kerpleln .14b. Tel. 24 34 86. Ro.14 MAAK GEI.» van wat u niet meer gebruikt, plaats een koe rier. Be ervaring leert dat u er dan het meeste voor krijgt. Veelal bent u het binnen een dag- kwijt- Noem een (rede lijke) prijs ln de koerier. Bat werkt het Best Bel 115588 en vraag naar toestel 50. Rol4 Probeer het eens met een koe. rier. U zou niet de eerste zijn die toch een hulp vindt voor de huishouding, o£ toch een woongelegenheid op het spoor komt, of toch een gebruikte goede fiets ontdekt Probeer het eens. plaats een koerier. En groter wordt uw kans als u het twee of drie keer achter een doet bijvoorbeeld met eepf dag er tussen. Rol4 Kindje blij zegt ta ta ta, 't heeft een plasticbroekje S.GA. Rol4 tokoop: goud, zilver, horloges Juwelier R. c. Luekerath, He negouwerlaan 73, Rotterdam, tel. 239485. Rol4 Geld nodig? Persoonlijke lenin gen van ƒ450 tot ƒ5 000. Ge- helmhouding verzekerd. Kan toor ook op woensdagavond tot 9 uur en zaterdagmorgen van 30 tot 12 uur geopend. Kantoor Maasmond. Claes de Vrleselaan 47a te Rotterdam. teL 010 250264 en 255116. Rol4 Modern bankstel ƒ325; 2 pers. slaapbankstel f 295. zolang de voorraad strekt „De Specia list", Noordsingel 60-62, tele foon 239938, vraag gratis catalo gus Bol4 Postzegelvelitag „Be Hoogt" verkoopt uw postzegels met weinig kosten 2 per kavel), voor de hoogste prijzen. Vraag onze inzend voorwaarden eens aan. Gratis advies.'Desgewenst voorschot. Postzegelvelitag „De Hoogt", Postbus 225. Dor drecht. tel. 01850 - 38469, ROJ4 Ro 106 Moderne behangsels. Exclusie- ve dessins. Vraagt Staalboeken F. Huntenburg N.V"., Jonker Fransstraat 31, teL 143993, Ka-, rel Doormanstraat 151. tel. 115102. Peppelweg 17*19,; tel. 185924, Beijerlandselaan 159, tel. 279355, Kerkwervestagel 269 (hoek Slinge), tel. 174623, Vlaardtogen: Korte Hoogstraat 25, tel. Oiasa - 9282. Schiedam Hoogstraat 45, tel. 262341. Ro.14 Waakt dan. in deze bewogen, tij'Ier, brengen wij een boekje welke fluidi: Een ernstig "woord betreffende de Oecumenische Beweging door <tr, G. .Wasser- zitg-Trader, 2e Uttg.t Midderz nachtsroep, postbus 59 - Al phen a/d Rijn. Prijs fl 0.30, porto f 0.12. BoJ4 Contactinformatie -eer telefoon automaat 05280 - 3307. Ro.22 Kunstgebittenreparalies le klas werk vanaf 5 per repa ratie. 20 krts. gouden kroon f 17.50. U kunt er os wach ten! Instituut „Dentilia", Hoogstraat 40. Rotterdam. Tel. 12.60.10. Trams: 1, 2, 3. 4, 9, 10, 16 en 17 en bussen 31 en 34, Ro 14 Let op Rashonden, met 3 mnd garantie trtclusief inenttagsbe- wijs, ptachertjes f 65,—, jonge boxers 135,m. slag poe- deltjes 75,op aanvraag d. herders enz. enz. Gediplomeerd trimmen en scheren door Ria v. d. Hoven. Erkend dierenhan del, Dirk Smitsstraat 12-14, tel. 010-125645. Ho. 14 EEN PRACHT COLLECTIE VINDT UBU "-Dj cÊrDTSÈlaAN 158 - TEtifoj0276803 Verhuur van gelegenheidskle ding» hoeden enz. J. Verbaas Zn. Maatkleermakerij Schietbaanlaan 86 tel. 233528. RO 10 Verhuur van stoelen, tafels, glaswerk, porselein, enz. voor elke gelegenheid. Gebr. Bouter NW.» Lombardkade 1—7, tel. 118825, eigert transport, RolO Auto's zonder chauffeur, keu ze uit 9 modellen 4-, 5-, 6- en 8-pers. Busjes eh bestelwa gens. Imperials. Gulden's Ver huurbedrijf, Dorpsstraat 130, Barend recht, tel. 01806 - 3337 of 2269. RolO Trouwauto's tegen lage prij zen. Nieuw materiaal. Vraag vnjbl. prijs. J» A. de Wit, Rot- tekade 63, Bergschenhoek, tel. 01893 - 205. RolO. 10 Volle uren lutorijles 47,50, vervolg- en losse lessen 6.50. Fonkelnieuwe Volkswagen, ge diplomeerde instructeurs. Er kende Bondsautorljsehool „De Centrale", Aanmelding satires; Schenaiaan 23a, Botterdam. Tel. 258739. Ro.l Bondsrijschool Be Groot lest vanaf heden met nieuwe Corti na - Simca - Taunus 12M f 90 per cursus. Vespa-, Lambretta- NSU-Scooters 42,50 per cur sus. Hooidrrft 63. Tel. 233548 239619. Ro.l biedt aan: PEUGEOT 403 Stationcar 1S62, zeer mooi, technisch zeer goed, banden prima, k.m.stand 70.0001475, Of kom kyken, BIERENS DE HAANWEG 25—39 en 131, LOMB ABDIJEN of showroom RXEKEKOORD, wijk EETJEROOED, teL 198711 - R'dam - tot 22.00 uur geopen. Inruil en financiering mogelijk. Drie maanden garantie. Ro 106 2 Fords Taunus I960, Ford Taunus 1962, 2 Rensults-Dau- phlne 1959. Bonaventurastraat 112C, teL 270069. Eo.6. WU verzorgen aanschaf van uw auto, nieuw of - gebruikt, zonder vooruitbetaling. Af te lossen ta 12 tot 48 maanden. Geen behandelingskosten, alle auto's worden geleverd door een dealer alsmede voorzien van een anwb-rapport. Bel of schrijf eens een briefje, welk merk of type U wilt hebben. Kinancieringskantoor. De Bruin. tel. 020 - OiSOfï van 9-17 uur. Herengracht 292, Amster dam. Bo.S Ford Cortina '63 en '64, Ford Taunus 12 M '63. Mercedes '61 en '63, Simca 1600 '65, Opel Rekord '61 en. '57, Opel Cara van "61, Jaguar eind '60, V.W, de Luxe eind "82, Fiat 600 eind '62, Ford Anglla eind '60. C. van Bruggen, let op het num mer: 150a bij het Schurtagse watergemaal. TeL 01865 - 320, Numausdorp. Ro6 Autohandel Kempen biedt aan Flat 1300 nov. '64, 28.060 km met schulfd. In st. van nw. 4350; Citroen Ami Break, type '66 f 4350; Ford Zephyr 6 '64 3850; Ford Taunus 17M Com bi '63 f 2750; Ford Taurus 12M '63 2650: Ford Anglla '64 als nieuw 2S50; Renault Dau- phtae "63 type export 40.000 km 2750: Mercedes Diesel 180 D '60 ta pr. st, 2650. Flat 1100 '61 1475; Mercedes 220 S '58 met roldak 1250; Flat 1100 '81 1475; Simca Elysée '62 Combi 1250; Ford Taunus 17M '60 1260; Opel Rekord "58 675; Flat 500 Giardinlera "62 675; Inruil, financiering, Isaac Hu- bertstr. 105 - 111. teL 010 - 133699. Na 6 uur Helène Swartstr. 7d, teL 010 -115493. Ro. 6 Autosloperij en bergingsbe drijf P. Boekestijn, Maaasluis- seweg 1, Maasland. Tel. 01839 - 2379. Een zaak die een naam te verliezen heeft. Daarom kunt u vertrouwen. U belt ons en wij zorgen vOor de rest. Ro.6 o.a. ïbaeb, Forster enz. Electronische orgels; Philicorda, Thomas. Ro 1Ö8 Uitgebreide collectie moieme, nieuwe en bespeelde orgels, pi ano's elektrs-che- en elektro nische orgels. Bezoek onze toonzalen o£ vraag vrfjbl. prijslijst. Boot Orgel Plano- handel, K'-li-straat 2- 23. Bode. graven, tel. 01728 - 2541. Ro.3 Maak het eens gezellig. Inruil harmoniums vanaf f 45,—w G. A. Goldsehmeding's Plano- en Orgelhandel N.V., Scbiedamse Vest 67, Rotterdam, tel. 1227SS, Ro. 8 Voor ontwikkele/i en afdruk ken „Foto Hoose", alle merken camera's. Betaling ook op con ditie. Bordtselaan 44, tel. 274347, .P.'dam-Zuiö. Ro.15 Moderne .recreatie bungalow, 5 x 7 m, met alle cbmf., geschikt voor 6 personen, 11.500. Te zien met öog zeven andere op het showterreta van "Woody Wonder, Beatrijsweg, Klundert (NB.), tel. 01682 - 761. Reserveer r.u uw terreta- tje want over 16 weken is het voorjaar. Rol3 Lampekappen overtrekken, al le maten. Spec, adres, J. C. J. V. 'Alphen, Jacob Catsstraat 127 bij Noordsingel tel. 240186, Eigen atelier. Te bereiken met tram II - 14. Ro.12 toterk. Huw. Bemldd. bureau „Ellfezer", Den Haag. Maretak- straat 26, Telefoon 070—321241, Giro 134140. Na overmaking f 5,volgen inschr. benevens uitgebreide gegevens. (Contact- legging door geheel Neder land). Ro22 Huw. Alleen voor serieuze be middeling, het N.VdïB. Inst. Eureka, postb. 65, Hoogeveen (dir. H. Bouwman, auteur v.h. boek .Brieven onder nr..."). Verkrijgb. i.d. boekhandel. Ro22 Huw. Het Algena. Cont. Bur, „Zuid Nederland" legt voor u contacten op solide basis. Vrijbl. inl. postb. 400 te Eind hoven. N.V If23. inst. Ro25 Huwelijk. Dooor de vele goede huwelijken en de jarenlange bemiddeling stads 1918 hebben wü vele selecte relaties "ln alle beschaafde kringen en elke ge loofsovertuiging, Schrijft u ook eens of kom rustig praten. Dat kost of verplicht u tot niets. Discretie erezaak. Ge opend van 9 tot 17 uur en volgens afspraak. teL 125676. Bureau „Search", sinds 66 jaar. Diergaardesingel 79c, R'dam. 22 Trein- en vliegreizen neer o.e. Gasthof „ZiEiertel" MAYRHGPEM Nog entele piastien vrij voor de KERSTREIZSN 10 - 13 - is - 17 dagen v.a. f 29750 170098 --?°Ing 255.- TIROL TSJZCHOSL O WAKIJE WINTERSPORTREIZEN Reiibur«au VLASMAN, Sloterkade Ï9, Amsterdam. Tef. PIANTEX Coöp. Expeditiebedrijf N.V. EENDRACHTSWEG 33 A TELEFOON 131311 vraagt voor spoedig bekend met Engels en Typen. Leeftijd 16 h 18 jaar. Ro 102 in nieuwe banen! Verzilver Uw (vrije) tijd! Schr. ml. Bureau INCORA-14, te NIS PEN. Ro 102 Gevraagd voor uitzending (STENO) TYPISTES en ander KANTOORPERSONEEL Hoog honorarium plus ex tra winstdeling. WESTZEEDIJK 106 ROTTERDAM TELEFOON 135.135. Ro 102 Bejaard echtpaar zoekt HULP IN DE HUISHOUDING voor dag of dag en nacht. P.G. Tel. 18.08.25, M. van Boven, Straatweg 132, t.o. Lommer rijk. Ro 102 Verpleegster worden? En dan liefst Ln een moderne gezellige stad? Onze eerstvolgende cur sus vangt begin 'januari aan. inlichtingen: Directrice Dlaeo- nessenhuls, Eindhoven. Ro2 Een goede baan? „Stichting Boven de 40" „A. Boersstr. 11, A'dam, tel. 020 - 720673. Vr. proefnummer (76 ct. aan post zegels bijvoegen). Ro.2 Thuiswerkers gevr. ln geheel Nederland. Inl. Ho me-Work-Centre, postb. 6214. R'dam. Ro2 MarceUe steffenhuis, Peppel- weg 109, R'dnTYi. vr. per 1 jan. Seerl. of aank. verkoopster. Enige kennis en Interesse ln het stoffenvak wordt op prijs gesteld. Aanm. tel. na 18 uur 182413. Ko 2 Ter opl. op onze drukkerij kan nette jongen, pim. 15 k 16 jr., als leert, geplaatst worden bij Klomp Bosnian's Drukke rijen N.V., Sneliemanstraat 25 35. R'dam. Ro2 Stofzuiger stuk? Bel op 282222. Reparaties aan alle merken. Nieuwe en gerevideerde stof zuigers, met garantie lever baar. N.V. Eltronos, Schiekade 113. Ro.5 Winkelkasten, toonbanken, vi trines nieuwe en gebruikte M.C. Conijn. Zaagmolenstraat 141 Rotterdam, tel. 24323:* Ro 5 Inkoop, vtrkoop, ruil, vergre- ttagnapp. en kijkers, camera koopjes met garantie. Bram Boogerman, Fotohandel Dordttcluaa iCc, tel. 273216, :i s Te koop aangeboden Bruidsja pon, kant. satijn, parels m.42 met kr. en dub. 1. sluier 3.25 m en tasje.. 1 keer gedr. Brie ven onder no. 4681 bur. v.d. blad. Ro.5 Jonker; kastoormaebtoehan- del, Nieuwe Binnenweg 256 thoek Claes de Vrleselaan, naast de spaarbank), speciale aanbieding in Adler schrijfma chines. tel. 255030 - 232851. Rc.5 Woningmll, Aangeb. te Nw.-Beljerland 4-kam. woning m. tuin en schuur, bwjr. 1964. Gevr. soortgelijke won. in E'dam of omgev. Te bevr. tel. 010 - 275489. Roil Verhuizingen door geheel Euro pa, verpakkingen, bergplaats v. Inboedels, C. v. A lp hen teL 010 - 123014 - 181665. Roll Net meisje, 20 jr., b.z.i. als kinderverzorgster voor de dag. ook kindertehuis. V.g.g.v. Brie ven ond. no. 4683 bur. v.d. blad. Ro3 Oppascentrale Gezinshulp Mevr. Kaap-Hoogeveen biedt U be schaafde dames voor oppas b(j kinderen en ouden v. dagen of gezinshulp bij ziekte of af wezigheid van de huisvrouw. Ochtend-, middag-, avond- en nachtverpleging. Tel. 010-239654, b.g.g. na 17 uur Willem Buyte- weehstr. 62b. R'dam. Ro.3 maakt van uw gladde banden sportieve Fantastische grip op elk glad ■mgdek met om Haka-profieH Kosten: iets meer als de helft van nieuwe banden!' Oude boeken te koop ge vraagd: Lmdenbeng. Slaak 8, R'dam, tel. H28934. Bo.4 Nette heer, Amerikaan, zoekt slaapkamer met bad. Brieven onder nummer 4682 bureau v. dit blad. Ro.3 heeft op de afdelingen Tijdschriften en Kostprijsadministratie plaats voor een van circa 17 jaar, met gehele of gedeeltelijke Ulo-opleiding. Hij aal worden aangesteld in een functie die overeenstemt met eigen voor keur en aanleg. Gunstige toekomst mogelijkheden. Regeling voor ver goeding van studiekosten. Solliciteren na telefonische afspraak met de afdeling Personeelzaken, Boomgaardstraat 67, Rotterdam. Telefoon 11.10.00, vragen naar toestel 234. le Middellandstraat 81 Telefoon 010—230625 TURNUTTRUSTINGEN voor scholen en verenigingen,, HOMAS KAMERBJXJARfs" EN SPELEN. Ro 121 Gaat U een schrijfmachine kopen, kom dan bij ons even binnenlopen. Handelsonderneming A. v. d, VISCH, Hene gouwerlaan 25 - 33 Telefoon 254793. Ro U7 ST. NICOLAASAANB.' Der langspeelplaat „Niet zien en toch geloven", van de Sticht. De band met God, 5 7,95, kost nu alleen bij ons 3,95. Grammofoonpl.- centrum CANTO Di VANGELO, 2e Middellandstr. 30. Tel. 23 1711. SPECIAALZAAK VOOR GEWUDE MUZIEK. Ro 117 WW GEVEN MOEDER EEN 5 verschillende merken en prijzen. GRATIS GEPLAATST. GLASHANDEL ALPINO, 2e Schansstraat 43 - 45b, TeL 010 - 257072. Ro 117 ALTIJD SUCCES met onze MULTX-FOTCFS (12 verschillende foto's met vergroting) 6,95. Aert van Nesstraat 58, tel. 123347. Pasfoto's klaar in 7 minuten. Ro 115 Is Uw radio of TV defect? N.V. Schipper. Mlddellandpleta 20, Rotterdam repareert alle mer ken. Even een. telefooontje naar 233331 of 258968 en het komt ta orde. Kwaliteit en service gewaarborgd. o. 7 2-Pers. Teak-Siaapkamer, 'n juweel van een slaapkamer, gevormd door een moderne combinatie van skai, teak eni staal, bestaande uit groot toog- ledikant, 120 cm breed met 3 aangebouwde "nachtkastjes, extra fijn geweven splraa'ina- tras (15 jr. garantie), tafel en 2 stoelen, compleet alléOa bij Van Maaren 298,W. van Maaren Zonen, Afdeling Bedden: Noordplein 1, tel. 22.88.16, Hoogstraat 134 (btj het viaduct), tel. 11.66.8?, R'dam. Ro. 23 U loopt op een koopje!! b'w trap van 16 treden kant en klaar gelegd, met een reklame „Forta" dubbel bouclé-loper, met bijlevering van roeden, ogen en band, geheel compl. nu S 37,50: idem met een pri ma „Kota" sisai loper, geheel compleet, nu 45,50: idem met een IJzersterk origineel ,Jstx> loper, geli. compleet nu f 49,50. W. van Maaren Zonen, Af deling Textiel: Noordplein 1L tel. 2434.81, Ro. f3 3 uitzonderlijke aanbiedingen to kamerbreed tapijt. Reklame slsal tapijt, 380 cm breed, kant en klaar gelegd, nu per meter j 2498. Bijzonder mooi haarga- ren verzet bouclé tapijt, 390 cm breed, kant en klaar ge legd. nu per meter 4998. MO; dern desso nylon tapijt 370 rat breed, kant en klaar gelegd, nu per meter 83-50, W. van Maaren Zonen, Afdeling Tex; tlel, Noordpleln 21, R'dam. tel 010249491. Ro- 2 pers. stalen slaapKtoW*: ameublement bestaande uit le dikant met voetbord, 120 breed, extra fijngeweven spi: raalmatras (15 jr. garantie), tafel, stoel en nachtkastje, mo derne vormgeving, n'eu5ï kleuren-combtaatles, alléén op Van Maaren compleet 9JU®' Idem 1 pers. compleet i ia.'» W. van Maaren Zonen, afde ling bedden, Noordplein 1. Je" lefoon 28.88.16. Hoogstraat 134 (bij het viaduct), telefoon 11.66 87. Ro- s BOME De paus zal zich bij zijn bestudering van het vraagstuk van de geboortenregeling op geen enkele wijze laten beïnvloeden door petities. Dit hebben Vaticaanse zegslieden ver klaard. Regelmatig worden petities over deze zaak aan de paus aangebo den. De zegslieden gaven met nadruk te kennen, dat het een vergissing zou zijn, te verwachten, dat dergelijke initi atieven bij de paus enige rol zouden spelen. Volgens l'Osservatore Romano zal de beslissing van de paus, hoe die ook moge uitvallen, niet genomen wor den op grond van enig onder het volk levend verlangen. BREDA De rechtbank heeft de 18- jarige A. S. veroordeeld tot één jaar met aftrek. Hij had op 30 oktober bij een vechtpartij in een dancing drie agen ten ernstig mishandeld. De 25-jarige D. S. kreeg wegens op ruiing en medeplichtigheid negen maan den, waarvan twee voorwaardelijk. De broers W. en P. V., negentien en achttien jaar oud, kregen vier maanden met aftrek. De rechtbank hieldt bij bepaling van de straf rekening met de ongunstige in vloed die van -de voorlichting over de criminaliteit zou uitgaan BREDA De heer J. Woestenberg, de laatste trouw gebleven Boerenpartij- man van. de vier leden tellende BP-fractie in de gemeenteraad, heeft zijn lidmaatschap van deze partij opge zegd. Zijn drie fractiegenoten deden dat reeds toen de affaire-Adams speel de. Hij zal raadslid blijven. UTRECHT Prof. dr. C. F. A. van Dam, directeur van de stichting Het Spaans, Portugees en Ibro-Ameri- kaans instituut, heeft de voorzitter van het instituut, prins Bemhard, gisteren het eerste exemplaar van een omvang rijke feestbundel aangeboden. Dit ge beurde op een vergadering ter gelegen heid van het derde lustrum van hd instituut. SOFIA „Zoek de wede en jaag die na". Deze tekst uit Psalm 34 15 is het motto van de derde panchristelijke vredesconferentie, die van 31 maart tot 5 april 1868 ln Praag zal worden be legd door de „Praagse Vredesconferen tie". Dit werd besloten door het advise rend comité van de Praagse vredescon ferentie. Het comité nodigt alle christe nen van goede wille uit, om „oprecht, open ert broederlijk" in Praag de con troversiële punten betreffende de vre de te bespreken, om de voorwaarden te scheppen, die de vrede en de gerechtig heid in de wereld verzekeren. AMSTERDAM Cofinindus, de Bel gische commanditaire vennoot van het in staat van definitieve surséance ver kerende bankiershuis Teixeira de Mat- tos, heeft verklaard dat van haar kant geen enkele bijdrage in de .schuld van het bankiershuis kan worden ver wacht, Cofinindus wil door deze bekendma king een einde maken aan de bedrieg lijke hoop, die door publicaties van Ne derlandse bladen zou kunnen ontstaan bij de schuldeisers van Teixeira de Mattos. Wij handelen volgens Neder landse rechtsbegrippen, aldus Cofinin dus. tX LUXEMBURG De Hoge Autoriteit van de EGKS heeft een lening'van 23 miljoen dollar toegestaan voor investe ringsprojecten in Duitse en Italiaanse kolen- en staalbedrijven. De Hoge Autoriteit beveelt de zes re geringen aan, de extra-heffing op de invoer van gietijzer in de Ge meenschap met twee jaar te verlengen, tot 31 december 1968, maar deze te ver lagen van zeven tot vijf dollar. Voorts vraagt de H.A. om afschaffing van de contingenten, waarop geen ex tra-heffing stond. UTRECHT In de gegeven omstandig heden is de beleidslijn van het kabi net Zijlstra de meest juiste, aldus de «eer H/ M. de Groodt, Voorzitter van rooms- katholieke bond van werknemers in in dustriële bedrijven St Wilebrordus, op da bondsraadsvergadering in Utrecht. De heer De Groodt juichtte het in de regeringsverklaring aangekondigde voor stel toe om bij bedrijfssluitingen de pen sioenrechten een hogere rangorde te ge ven bij de financiële afwikkeling en het opzegtermijn voor oudere werkne mers te verlengen. De voorzitter deelde verder mee dat o® drie industriële bonden overeenstemming hebben bereikt met de algemene v/eiK- gevers vereniging over de tiitwersin& van het vorig jaar bereikte akkoord over de georganiseerden-niet georganiseereer

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 2