Stelend door de wereld VCVO: staak activiteiten op zondag Zeeuw voerde marihuana in: jaar geëist Soekarno was niet in omsingeld paleis lekkere ko££ie INTERNATIONALE FEESTMENU'S VAN it HENRIETTE HOLTHAUSEN Sinterklaas gi op de vuist help een ander èn uzelf VROUW WINT iy2 MLN IN DE POOL PË ROTTERDAMMER DONDERDAG 8 DECEMBER 1966 ZOMER KEUNING WAGENINGEN Op dinsdag 13 december as. 's avonds om 8.00 uur zal Mevrouw Henrietta Holthausen U heel wat suggesties en .tips geven over diverse internationale feest-menu's. De avond wordt gehouden in een zaal op dé derde etage van ons gebouw Hoogstraat. Toegangskaarten 50 cent (inklusief een konsumptie) zijn verkrijgbaar in de winkel Hoogstraat bij de levensmiddelen-afdeling en inlichtingenstand en in de winkel Pleinweg bij kassa 34 en de levensmiddelen-afdeling. Onroerend goed Auto's rijwielen motoren Reeds met p!m. 4,000 - eigen geld kunt U eigenaar worden van een woning, met de volgende indeling: Makelaars- en Assurantiekantoor J. W. STOFFER Personeel gevraagd te koop aangeboden Huwelijk Het zetten van koffie met snelfilter en filterzakje is een goede methode, mits u op de volgende punten Iet: de koffie fijn malen. *tn het. midden van de filter opschenken. Op die manier komen de bijzondere kwaliteit, de fijne geur en pittige smaak van Douwe Egberts koffie volledig, tot hun recht. Vraag bij uw winkelier naar Douwe Egberts snelfilterzakjes. Middel formaat 75 ct. Groot formaat 95 ct. Wie de Rotterdammer leest, leest een krant die bij de tijd is ifs® ■O-- ZEER BELANGRIJKE KUNST- EN ANTIEKVEILING Ah Stilt Ook bij de D:E. snelfilterzakjes steeds waardepunten voor fraaie D.E.-toegift' artikelen! Pagina 6 GELDIG 9 DEC. 1968 SCHSinatlKE EK THfFONJSCHE MSlHUNOBi WOBÓ0J HIEROP NtET AANGENOMEN ROTTE?®AM Vul nu extra voordelig, uw wintergarderobe aan' en maak zelf dé leukste Japonnen, broekpakken rokken eic. van deze 1e kwaliteit WOLLEN FLAN NEL TWEED en RU1T- STQFFEN. In diverse kleuren verkrijgbaar. Alle 150 cm breed, per meter Zwart geëmailleerde fri tuurpan met 2 opstaande oren voor het uitlekken van frites e.d. Kompleet met vertinde draadinzet 20 cm Veldbed met sterke can vas tijk, die is opgehan gen in 40 stalen veren, Diverse ruitdessins. Ver zinkt frame met verstel baar hoofdeinde Deze 220-Volt Philips- lampjes In kaarsmodel zorgen voor een roman tische illuminatie van uw feestelijk versierde kerstboom. t jaar garantie Deze sierlijke sterkande laar mag doelist niet in uw voorraad kerstartlke- len ontbreken. Vervaar digd van kristal helder Nylons in tnicroateek gebreid. Werkelijk prima pasvorm. Diverse mo derne kleuren «a de eurokleur caresse. Ma ten 8Yz t/m 11. Nu Elektrische handmixer voor hét kloppen en mixen van deeg, beslag, enz. Heeft krachtige motor en 3 stel garden: Prettig bedienbare-uit- werptoets voor het ver- wieselen van da garden. Eenvoudig schoon te maken. 1 jaar garantie Gewatteerde DEKEN met een heerlijk warme, witte watten vulling. Fraai ge dessineerd cretonne cvertrek, voorzien van tricot rug, voorkomt weg glijden. 1 pers. Lycra korsetet. Achter pand met tegenrek, waardoor, uitstekende figuurkorrektie. De b.h. heeft sen 3-de(!ge voor gevormde cup. Lags rug «n monostretch schou derbandjes. !n wit en zwart Maat M. L en XL. Ook met ritssluiting.® verkrijgbaar P»pI Elak. veriiehta, KERST STER een sfeervolle de koratie voorde komende feestdagen. In diverse kleuren verkrijgbaar. Kompleet met veilige "Kema" gekeurde snoer 3 meter lang en bijp, kogellampje. Kleding OPBERGZAK voor het stof- en motvrij opbergen van ±12 kle dingstukken. In een keur van kleuren en dessins. p. J. F. DUPUIS, arts Een boek dat de inzichten verruimt en de helpende hand biedt bij persoonlijke moeilijkheden. Seksuele opvoeding en gezinsvorming nti Bijp. polyether matras 14.95 Blip, opbergetui voor 8 paar schoenen 2.95 16 stuks in doos 7.50 Prijs T /.SU jn de boekhandel verkrijgbaar Schrijfbureaus in alle maten v a. 60. Meubelmakerij Jac. Stuut, Buitenhofstr. 36, tel. (110 - 257753. Ro.5 Schrijfmachines, diverse mer ken, n. portables t.e.a.b. van Gemert. Vierambaehtsstr. 40, tel. 234561. Ro.5 Jonkers kantoormachlnehan- del. Nieuwe Binnenweg 258 'hoek Claes de Vrieselaan, naast de spaarbank), speciale aanbieding in Adler schrijfma chines, tel. 258930 - 232951. Ro.5 GRONINGEN De 24-jarige G. H. O. en de 22-jaTÏge F. R. O. (geen familie van eikaar) zijn door de politie: van Haren-: gearresteerd. Het is gebleken dat de jon gelui een zeer groot aantal diefstallen zowel In Nederland als In vele andere landen hebben gepleegd. In juni: van, dit jaar begonnen zij hun duistere praktijken met: het stélen van radio's uit zaken in Groningen: Van de opbrengst kochten zij een auto en gingen daarmee op vakantie naar Noorwegen. Zij voorzagen zich in hun onderhoud door op/tfe campings geld'te stelen. - L Toen'zij een lekke hand kragen. en een wiel van een andere -wagen stalen werden de Groningers betrapt. Zij werden in Noorwegen veroordéeld tot een boete van 450igulden, die zij': op brutale 'iwipebij een stalen. Terug in Groningen begonnen zij niéu we strooptochten in badplaatsen en va kantiecentra om aan voldoende geld voor een reis naar Israël te komen. De elf' weken die-, zij in het buitenland waren kwamen zij stelend en rovend, aan kost.In Joegoslavië. Libanon; .-ea-'ilSradljf verkregen .zij zo. .duizenden gulden^. JiS:!! In. oktoberreisden zij met de nachtboot,g naar' Engeland -water'- zij in hotels voor honderden guldens aan Engels geld 'sta- len. Bij diefstal van een damestas'Uit^n.';: auto werden zij - betrapt Na een .week -: gevangenisstraf-werden zij op 'de boot naar Nederland gezet Bij.een tobra^^ia;: een villa in Haren- werden de .knapen opnieuw gesnapt' Het bleek lüat vrijwel j alle gestolen •goederen waren verkocht Het tweetal heeft een volledige beken tenis afgelegd. illlDDENSTANDSWONINGEN, bov. 4 kamers, keuken ".c reeds vanaf 26.500, NIEUWBOUW „STADSDENNENPLAN" entree, kelderkast, toilet, kamer, keuken, 3 slaapkamers, badcel' etc., met Viiezo-trap naar bevloerde zolder; tuin en schuur v.a.' 35.000, vehele woning voorzien van centrale verwarming, vanaf g 39.000,— MODERNE HERENHUIZEN, gelegen op le stand, aan de Vondellaan, Hoofdweg en Valeriuslaan, bev.: 5 kamers, emte keuken, hal, badkamer, polder, C.V. etc. vanaf e 49.000,— HUME 4-KAMERWONINGEN met keuken, badce), Vliezo- trap en zolder, C.V. etc.. tuin en schuur, vanaf 36.350,— Op deze woningen is de subsidieregeling van toepassing. HELFT VAN DUBBEL HERENHUIS, met kamer-ennsuite van 9 x 3.70 M etc., tuin en garage65.000,— Bemiddeling: "lïassaulaan 24-26 - Harderwijk - Tel. 03410-2615 en 3944 Ford Taur.us 12 M T.S. 1964 Ford Taunus 12 M I960 Ford Taunus 12 M coupé 1966 Opel Rekord coupé 1966 Opel Rekord 1964 Opel Caravan 1959 V.W. Karmann Ghia 1962 B.MW. 1800 1964 Alle wagens in pr. si. met 3 mnd. schr. BOVAG garantie. TEL. 01898—2488—8157. Ro.106 Huishoudster gevraagd bij heer alleen. G.G. Tel. 01806 -2484. Veel vrije tijd. Ro.2 Gevraagd Tandartsassistente met of zonder ervaring. Mulo diploma vereist. Brieven on der nr. 1060 aan Adv. bur. P. Keuzenkamp Jr, Rochussenstr. 269, Rotterdam-3. Ro.2 Gevraagd: keurige, handige Jongeman, 16 jaar, als bij rijder en voor magazijnwerk. Aanmelden: De Sponde, Meent 95, Rotterdam, hoek Delftse- vaart. Ro.2 Zelfbewoning bij Hooidrift te K'datn: Vrij boven- cn bene denhuis. waarvan het mooie benedenhuis direct leeg wordt opgeleverd. Bev.: voorkamer, tussenkamer. achterkamer, keuken, tuintje en loods. Huur- uitkomst bovenhuis 650,— p. jr. Géén vergunning-proble men! Koopsom 14.750.—. Te bevr.: Barton, te!. 010—20.07.93. Ro.16 Overcompleet mooie kolen haard $5. Tel. 188790. Eo5 (Van onze sportredactie) ROTTERDAM In een brief aan hete bestuur van de Nederlandse Volleybal bond heeft het bestuur van het Verband van Christelijke Volleybalverenigingen' er~j op aangedrongenop zondag geen activi teiten op touw te-zétten. Het VCVO heeft" de brief geschréven naar aanleiding: van dé centrale'toaihin-! gen die jL zaterdag: en zondag werden gehouden. J - Het VCyO-bestuur is. van mening, dat deze gang van zaken niet in overeen stemming is met artikel 4 van de. Sta- tuten waarin staat dat' tegemoet zal wor- den gekomen aan de godsdienstige over-H tuigingvan de leden. -t-v i- Voorts dringt men er in de brief aan de gevoelens vanHe christelijke! volleybalverenigingen te respecteren."!' Het VCyO-bestuur 'heeftS'^ch'ïiberèid,® verklaard té allen' tijde over deze aanï gelegenheid met het bestuur van de- NeVoBo. van! gedachten,-te* wisselen.vv.,:;.- Leraars-weduwe, 52 Geref. G„ zoekt kennismaking met heer. Br. o. nr. 4693 bur. v. d. blad. Ro.22 o.m. uit diverse Nalatenschappen, waarbij van wijlen Mevrouw M. P. T. VAN MASTEN- BROEK-WELLSTED te Rotterdam en van wijlen de Weledelgestr. Heer Mr. S. NAAYEN. eveneens te Rotterdam, op DONDERDAG 15, VRIJDAG 16, MAANDAG. 19 en DINSDAG 20 DECEMBER 1966, te 10 uur. ten overstaan van Notaris Mr. H. B. BENJAMINS. SCHILDERIJEN EN AQUARELLEN - DIVERSE PORSELEIN EN AARDEWERK, w.b. Fraai Familie Rose en Blauw Chinees Porselein. Delfts- e.a. aardewerk - KOPER- en TINWERKEN. KRISTAL. CURIOSA en VARIA JUWELEN en GOUD WERKEN en ZILVERWERKEN, w.b. Fraaie Familie ju wel en, Gouden e.a. munten. Cassette Tafelzilver. Serviezen. Broodmanden, Kandelaars, Schepwerk enz. BRONZEN. PENDULES. TAFELKLOKKEN en STAARTKLOKKEN Voorraad WIJNEN ANTIEKE e.a. MEUBELEN, w.b. Chippendale Kleptafel. Fauteuils en Stoeien en Hoekkast. Kabinet, FRANSE SECRETAIRE (bulten katalogus), Salon- en bljzotmeubelcn - PERZISCHE KLEDEN, enz. LEUVEN Sinterklaas"is gisteren op de vuist gegaan. Hij raakte betrok ken bij een vechtpartij, omdathij een* toespraak "in het'Frans hield en nie4 in het Vlaams. De Vlaams-sprekende studenten erger- der zich dermate, dat zij in-grote getale de goedheil.igman molesteer den. Toen de Sint, zij het" etógsziiis'verfom faaid, door de politie'was ontzet, toog hij de gedeukte mijter onder de arm, naar het dichtstbijzijnde politie^ bureau om zijn beklag te dóén. :H'Ü KIJKDAGEN: ZATERDAG 10, ZONDAG 11. MAANDAG 12 en DINSDAG 13 DECEMBER 1966 van 10 tot 16 uur. De rijk geïllustreerde katalogus wordt aan de bekende adressen verzonden en is ad 2,50 verkrijgbaar ten kantore van de VEIUNGDIREKTIE: x Dir. Makelaar J. P. A. Koks ROTTERDAM TELEFOON 12 24 40. HARINGVLIET 96 UITKNIPPEN EN OP BRIEFKAART PLAKKEN A.U.B, IK WERK MEE aan de verdere groei van de krant. Uw nieuwe abonnee heet: AMSTERDAM „Zelden is zo*n gro te partij marihuana in ons land Inge--" voerd," zei gisteren de Amsterdamse Naam: Adres: Woonplaats: betaling per WEEK/MAAND/KWARTAAL*) Deze nieuwe abonnee werd opgegeven door uw abonnee Naam: Adres: Woonplaats: Ik ontvang als geschenk*) „DE DOKTER ZEST I „DE DOKTER ZEST" II TIPPARADE («Ik d«el is een (ander) geheel) sfreep door waf u nifcf wensf. Waarom de oude box «F kinderwagen op «•e zolder Als u ze per koerier verkoopt maakt u een ander gelukkig en zelf hebt u ook eer» aardig meevallertje DJAKARTA Het was tot nu toe niet duidelijk waar president Soekarno was ten tijde van de machtsgreep in oktober van het vorig jaar. Een van zijn vrouwen, Ratna Sari Dewi, die op het ogenblik in Tokio is, heeft ver klaard dat de president de nacht in haar huis had doorgebracht. i De getuige Soenarjo verklaarde van daag tijdens het proces Omar. Dhani echter, dat Soekarno hem, in het huis van Soekamo's vierde vrouw Harjati, gevraagd had wat er was gebeurd. „Ik zei hem dat het paleis omsingeld was. Hij vroeg door wie. Ik zei dat ik dat niet wist." Soekarno gaf opdracht een vliegtuig ingereedheid te brengen voor een spóedviucht naar de luchtbasis Halim buiten Djakarta. Daar werd de presi dent ontvangen door Dhani. Soekarno vroeg Dhani wie Soepardjo was. Hij scheen dat niet te weten, al dus Soenarjo. Brigade-generaal Soepardjo was een van de sleutelfiguren bij de uitvoering van het komplot, blijkt uit de getuigen verklaringen. Een half uur later arriveerde Soe pardjo op het vliegveld. Hij vertelde dat er was opgetreden tegen de leger commandanten. Soekarno scheen kwaad te zijn en vroeg Soepardjo om bewijzen. Niemand gelastte echter Soè- pardj o's arrestatie. Vice-luchtmaarschalk Leo Wattime- na sprak over bijeenkomsten van hoge luchtmachtofficieren tussen juni en ok tober van het vórig jaar, tijdens wélke Dhani had gewaarschuwd voor een sa menzwering van eèn raad van gene raals en zichzelf als kandidaat voor het presidentschap had betiteld. LONDEN Een 42-jarige filiaal- houdster van een stomerij in Londen heeft 1.470.000 gulden gewonnen in de Britse Voetbalpool. Zij had het formu lier maar ingevuld, toen bleek dat haar echtgenoot, een brandweerman, dit ver geten was. officier van justitie, mr. Van den Ber ge, over de zeven kilo marihuana, die de 23-jarige L. uit het Zeeuwse Blgge- kerke naar hij zei voor 1000 in Tan- ger had gekocht en voor het dubbele inf' Amsterdam had willen'verkopen. 7 vv;; ■"•'i&'j. In de hoofdstad hadden twee kelners' hem de partij afhandig gemaakt (zon-ê der betaling). De marihuana, die van! mindere kwaliteit was, zou zeker* 50.000 waard zijn geweest V; Tegen de Zeeuw, die een blanco 'strat register had, en de beide kelners eiste de officier een jaar gevangenisstraf, met aftrek. „In dit soort zaken moeten afschrikwekkende straffen véllen," zei mr. Van den Berge. GLASGOW. Voor ruim 30.000^ toeschouwers plaatste Celtic Glasgow.. zich in de kwartfinale van- het tornooi:.; om de Europacup I. De Schotten zegè-; i vierden met 3—1 overFC Nantes. "De eerste ontmoeting was eveneens in eeni 31 zege voor Celtic geëindigd. v

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1