DE ERK E II «T IP feiiig n voordelig kopen,! do opruim ig jÊLA fi ovêrsluizen jongedames •J p idvertenties Schooljeugd genoot in Margriethal Brand in keet brengt bouwbedri schade MEUBELFABRIEK DE I lERK h BALANS-OPRUIMING restanten PROFITEER VAN ONZE EXTRA LAGE PRIJZEN Vele restanten v. spotprijzen VAN DER SCHAFT - Textiel Lef u ook even op onze restant OPRUIMING goec SPKIJIMEVG VAN DER BEEK scheffer Oranje-exposities worden geprolongeerd Elektriciteit in Kethel viel uit s arin Kent was trekpleister op Oranjebal 1 Jongen overleden PROFITEER VAN ONZE EXTRA LAGE PRIJZEN De trots v. elke huisvrouw goed gevulde linnenkast 10% KORTING 10—20 KO TING iP fQ Goede perspectieven voor goede verkoopsters VERKOOPSTER de kattenbeker 30% korting SM msm E ROTTERDAMMER 2A WOENSDAG 11 JANUARI 1967 is een Herenschoenen Dames- en Meisjesschoenen Dameslaarsjes Kinderlaarsjes en pantoffels EENDRACHTSTRAAT 39 VLAARDINGEN Koop daarom nu, dat is uw voordeel. Baddoeken - Douche-lakens Washandjes - Onfbijtlakens Theedoeken enz. enz. Pullovers en Vesten sterk verlaagde prijzen. Onderkleding - Nachtkleding en nog div. andere artikelen m. Rijkestraat 9 Voorstraat 31 VLAARDINGEN enkele bekende merken tapijt in diverse breedten nu met 20% KORTING coupons vitrage en overgordijnen met soms 50% KORTING echte winter warme draion en wollen dekens vele coupons en afgeprijsde artikelen. Uitsluitend van goede kwaliteit. floris de vijfdelaan 136 - tel. 2382 EETKAMER TAFEL MET 4 STOELEN bekleed met onver woestbaar skai nu vanaf 229,— SLAAPBANKSTEL in stof en skai nu 648,- BERGMEUBELS 106 cm breed nu vanaf 175,— 140 cm breed nu vanaf 215,— 170 cm breed nu vanaf 289,— 180 cm breed nu vanaf 325,— LINNENKASTEN 2 deurs 1/3 leg en 2/3 hang van hogendorplaan 31 - tel. 5182 nu vanaf 124, meubelshowroom dr.wiardi beckmanslngel 3- tel.8086 Modelfiat: Wielewaalstraat 49. Geopend woensdag van 14—17 uur, zaterdag van 11—17 uur. MACHINE- EN APPARATEN FABRIEK "FIJENOORD" - SCHIEDAM Ged. Bierstoof 35 Tel. 342996 VLAARDINGEN COUPONS: HALVE PRIJZEN modehuis OP JERSEYCOSTWJMS MANTEL EN MAüVTELCOSTUUMS Hoe vaak hoort men niet: is de krant er al? (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De trouwdag van prinses Margriet en haar Schie- iamse Pieter van Vollenhoven is zelfs in de stad van de bruidegom goeddeels een televisiefeest ge worden. Op straat was het net een gewone werkdag (en voor verre weg de meeste Schiedammers was het dat ook), zij het dat van de openbare gebouwen en bij som- mige bedrijven (uiteraard bij de NV Bingham) de Nederlandse driekleur wapperde. Particulieren vlagden maar weinig. Bejaarden Öfc Pagina In onze opruiming brengen wij tal van zeer voordelige aanbiedingen waarbij de prijzen ver beneden de fabrieksprijzen liggen. Wilt U dus profiteren, doe het dan NU 1 Breng eens, geheel vrijblijvend, een bezoek aan onze toonzalen. Er is keus genoeg en U zult zeker stagen. Ook stoffeerwerk kunnen wij in beperkte mate aannemen WM. BEUKELSZOONSTR. 50 - TEL 2363 - NA 18 UUR: JULIANALAAN 7 VLAARDINGEN (Kolywjjk) /raagt voor spoedige indiensttreding voor typewerk en/of administratieve werk zaamheden. ULO-opleiding strekt tot aanbeveling. Ook indien Unog weinig ervaring mocht hebben gelieve te solliciteren. leeftijd 16 tot 20 jaar. Sollicitaties te richten aan Machine- en Appa- ratenfabriek "Fijenoord", Afdeling Personeelsza ken, Postbus 22, Schiedam, Voor het maken van een afspraak voor een per soonlijk onderhoud kunt U zich oók telefonisch' met ons in verbinding stellen, tel. 26 92 00 (toestel 3072). Bij HOFSTÉE zijn er nog diverse mogelijk heden om geplaatst te /orden als Zij die menen een bepaalde verantwoording te kunnen dragen over een eigen afdeling zuilen hiervoor ook goed worden gesala- 1" riëerd. Komt U maar eens praten met onze per soneelschef. (Eventuele tel. afspraken 010— 346966). Hoogstraat 219 VLAARDINGEN. (Maandag tot 13 uur, ing. Sm. Havenstr. 8). internationale kunstnijverheid LIESVELD 151. VLAARDINGEN. Op alle niet afgeprijsde artikelen 10% KORTING Div. bankstellen en eethoeken m. 20% KORTING WONINGINRICHTING Nieuwelaan 3 - Tel. 348793.- TOONEAAL: West Nieuwland 97 - VLAARDINGEN schledamseweg 57 s vlaardlngen Trouwdag was een televisie-feest (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De tentoonstellingen „Oranje en Schiedam" en „Kinder feest" die ter gelegenheid van het hu welijk van prinses Margriet en mr. P. van Vollenhogen reeds van voor de Kerstdagen in het Stedelijk Museum te bezichtigen zijn, oogsten grote belang stelling. De museumdirectie heeft dan ook besloten beide exposities tot en met zondag 22 januari te prolongeren. De openingstijden zijn op werkdagen van 10,00 tot 17.00 uur en op zondagen van 12.30 tot 17.00 uur. Coöperatieve Groenten- en Bloemenvei ling-Vereniging „Berkcl en Rodenrijs" G.A. te Rodenrijs RODENRIJS, U 19.5029, B 10.50. Heden werden aangevoerd: Glassla krop januari Glassla: A 41.000 SCHIEDAM Dinsdagmiddag raakte op de hoek van de Parkweg De dag begon met een oranjeconcert op het carillon van de Grote Kerk. Stadsbeiaardier Cor Dor stortte een ir lang zijn feestelijke beiaardklan- ken over het stadscentrum uit en voor al voordat de televisie-uitzending be gon varen veel kinderen op straat, Schiedam was dan ook een van dl wei- ;rge gemeenten waar de schooljeugd oen hele vrije dag had. Vijfduizend jongens en meisjes heb ben, verdeeld over twee samen komsten, in de rijk met vlaggen versierde Margriethal het least van Margriet en Pieter gevierd. Het waren de leerlingen van. de vierde, vijfde en zesde klassen, der lagere scholen, die 's morgens met oranje en 's middags met blauwe kaarten toegang tot de hal kre gen. Met zichtbaar genoegen genoten zij van Peter Plekos met zijn babbeltje en imitaties. The Crocksons zorgden voor clownerie en komische goochel- stukjes en The Melton Brothers brachten acrobatiek en jongleren, De muzikale omlijsting verzorgden Geor ge Amelung aan de piano en Stef Meeder aan een elektronisch orgel. De kinderen zongen uit volle borst het speciaal voor deze gelegenheid ge maakte lied „Schiedam viert feest", met tekst en muziek van de Schie- damse conferencier Leen de Bruijn. De leiding van dit jeugdfeest was in handen van de heer G. Rens, ambte naar voor jeugdzaken. 's Middags speelde in gebouw Irene het r.k. toneelgezelschap Brederoden met succes voor ruim driehonderd be jaarden. Onder regie van Karei Tub bing voerden zij het blijspel in drie bedrijven van Sam Bate „Ben ik ge trouwd of niet?" op. Het vrolijke, pretentieloze stuk werd vlot gespeeld en viel kennelijk bij de bejaarden goed in de smaak want er werd veel gelachen. De heer -I. Ooijkaas vertegenwoordigde op deze samenkomst het bestuur van het co mité tot viering van nationale feest en gedenkdagen. Aangezien de filmvoorstelling die op een van de vorige nationals feestda gen voor da bejaarden werd gegeven- een flop bleek, was het succes van deze toneelmiddag des te groter. Blijkbaar houden de bejaarden meer van toneel dan van film! Gisteravond werd in Musis Sacrum een Margrietbal gehouden, dat ruim vier honderdvijftig jongeren hebben be zocht De grote trekpleister Was onge twijfeld Karin Kent, die haar liedjes enthousiast bracht. Ook de luidruchtige band van de Tore ros viel bij de jongelui goed in de smaak. De muziek die hel gezelschap ten gehore bracht was vol daverend ritme. Rudi Pieters en de balletgroep van Tosea Balm gaven enkele extra nummers ten beste en het geheel was gezellig en beschaafd. De heer E. A. Leenderts, voorzitter van de Schiedamse gemeenschap en de heren P van den Boom, P. J. Drenth en G. Bosman van het Comité vie ring nationale feest- en gedenkdagen waren op het Margrietbal aanwezig. QCHIEDAM heeft het Margriet en Pieterfeest, zoals overi gens heel Nederland, by de te levisie gevierd. Maar de Schie damse schooljeugd bevolkte bij duizenden de Margrielhal, waar de jongens en meisjes zich kos telijk hebben geamuseerd. jTE"? i>, ïtjÊ&gjsrSdf Cal-dSiSt&SaAI C ea de Burgemeester Homurtage Gre telaan een ^^demonteerde houten keet te brand', eigendom van het aanne mingsbedrijf .C3. te Rotterdam. Ren aantal dekkleden ter waarde van dui zend gulden ging verloren. De brandweer onder leiding van commandant D. de Jager bluste de brand met twee stralen. Waarschijnlijk hebben .jongens die een vuurtje stook ten de brand veroorzaakt. In de woning van de familie T. J. van der Velden aan de Koe koekslaan 30 in voormalig Kethel ont stond -dinsdagavond een hevige rook ontwikkeling. Enkele urer tevoren" was de electriciteit in deze buurt uit gevallen en later dooi ambtenaren van de gemeente technische bedrijven weer in orde gemaakt. De electrische waterpomp voor de centrale verwarming was evenwel niet in werking getreden, waardoor oververhitting was ontstaan met de rookontwikkeling als gevolg. De brandweer onder leiding van waarnemend commandant J, Keuzen kamp heef? het brandje geblust. Êr was geen schade. MAASSLUIS Een aanrijding met een tankauto heeft de vijftienjarige Kees Visser dinsdagmiddag het leven gekost, tij reed met zijn fiets op de NoorddijJ toen de tankwagen en een landbouwtrekker elkaar in tegengestel de richting naderden. De jongen reed -gen de tankauto an werd van zijn fiets geslingerd. Hij werd zwaar ge wond naar het Holy-ziekenhuis in Vlaardingei gebracht, waar hij na zes uur overleed.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1