Tarief voor m.m.-kooriers Weg met de kou! Iederlandse vlag een der duurste is ifc mm G. A. Hooft's Carlton Automobielbedrijf, Bergweg 357, Rotterdam, Telefoon 010 - 28 7243. Tarief voor „woordn-koeriers I mm Personeel gevraagd MEISJES 40 nieuwe bestelwagens - 9 pers. busjes W0LDERS - AUTOVERHUUR PONSTYPISTE ZELFSTANDIG WERKEND KOK DOELENCLUB, Westersingel 95 RADICALE OPRUIMING AFBRAAKPRIJZENÜ! Vele korte en lange BONTMANTELS Expositie Hongaarse architectuur Kiel gelegd voor Atlantic Star DE ROTTERDAMMER PETER ARNOUD G. DEN HEETEN J-P. DEN HEETEN— De PMC is in Nederland. In alle modellen (ook de stationcars) op één grote show. Een prachtige gelegenheid om met deze nieuwe Japanse auto's kennis te maken. Door de kwaliteit van z*n auto's werd Japan in korte tijd het derde auto's producerende land ter wereld. Wij tonen u een groot aantal wagens, waaronder: Skyline 4 deurs, 4 cil, 1500 cc Gloria 4 deurs, 6 cil, 2000 cc A 200 GT 4 deurs, 6 cil, 2000 cc en 2 typen stationcars. U bent hartelijk welkom op de PMC-autoshow, die gehouden wordt van 1 februari t/m 4 februari in onze showroom aan de Bergweg 357 te Rotterdam. Dagelijks van 10-22 uur. B Te huur-AUTO'S ZONDER CHAUFFEUR Te hniir aangeboden Gespecialiseerd - Bestelwagen verhuur Diversen Lessen Radio televisie grammofoon VERKOOP BIJ EXECUTIE Wie de Rotterdammer leest, leest een krant die bij de tijd is Master heteluchtkanon houdt alles warm Önnèkinlcn.v. Voordelige aanbiedingen Te huur aangeboden Auto's rijwielen motoren «iij n i De Nederlandse vlag Is een van de duurste om onder te varen. Dat bleek overduidelijk uit de uitlatingen die het bestuur van de Koninklijke Nederlandsehe Reedersvereeniging dezer dagen deed op de jaarlijkse persconferentie, ditmaal aan boord van de veerboot Nowind in Europoort. Die situatie zou er wel eens toe kunnen leiden dat in de nabije toekomst meer schepen van Nederlandse rederijen onder andere vlaggen zullen worden gebracht, zowel nieuwbouwschepen als reeds varende eenheden. Die duurte van onze vaderlandse driekleur ligt behalve in een slecht fiscaal klimaat ook zo niet voor een groter deel In de hoge kosten, vooral de arbeidskosten. De regeringen schijnen de laatste jaren op dit gebied weinig toegeeflijk te zijn. Zelfs viel bij het KNRV-be- stunr het geluld te beluisteren dat men in x'n algemeenheid weinig aandacht beeft voor de scheepvaart. Japan ver vooruit in scheepsbouw I :ll» il JfeiS SÉS?: Xeemanscentrum voor New York Grondwerk waterkering Calandkanaal aanbesteed Pagina 4 2A MAANDAG 30 JANUARI Ito *AMIHE-ADVERTENTIES voritn opa«nom»n lm O* Roilsnbrnmor Nieuw# Haagje Crt Nieuwe Uidto Crt Dordh Dagblad Mf» 42 it per mm Qjs verzoek kunnen ze eek alleen in ons blad worden opgenomen 4 26 cf par mm. Met blijdschap delen wy u mede dat God ons een zoon en Bert en Chris een broer tje schonk: ts Bouma «otierdam-26 29 januari 1967. Hordijk 215h. In plaats van kaarten God nam. tot Zich en zwager HENK SLOOTWEG in de leeftijd van 19 jaar. Hazerswoude: C, H. SLOOTWEG C. SLOOTWEG— van Wiermgen "WIM en. CAROL R OLIËN KEES FRITS ROEL Hazerswoude 27 januari 1967 Ztudsingel 18 Aan de teraardebe stelling zal de rouw dienst voorafgaan in de Gereform. Kerk te Hazerswoude, welke op dinsdag 31 januari om l uur zal plaats vinden. Geen bezoek Heden behaagde het de Heere van ons weg te nemen, onze geliefde vader, behuwd-, groot- en overgrootvader BAREND VAN HENGEL weduwnaar van Jerina Janna van Oudbeosden in de ouderdom van 79 laar. Rotterdam: C. VAN SOMEREN— van Hengel Ridderkerk: J. VAN HENGEL Bakker Zwïjndrecht: W. VAN DE RUIT— van Hengel J. VAN DE RUFT Ridderkerk: T, OUWENS— van Hengel A. OUWENS Schiedam A. W. VAN HENGEL klein- en achter kleinkinderen. Zwïjndrecht, 28 januari 1967. Tweelingenstraat 2. De begrafenis zal plaats vinden woensdag 1 febr. a.s. des namiddags 3 uur op de algemene begraafplaats Vredehof te Ridderkerk. AUTONIEUWS: SH01 i VAN DEJMMSE PMC BMC V In een dagblad zit u dus fiocd mei uw advertenties Heden is tot onze diepe droefheid, na een lang durig doch geduldig gedragen lijden van ons weggenomen, mijn innig geliefde man, der kinderen zorgzame vader, behuwd- en groot vader, broeder, behuwdbroeder en oom, GUKBE JOHANNES JAGER, in de leeftijd van 65 jaren. u A. «7, JAGERPijp T. M. VAN EIJSDENJagér H. C, VAN EIJSDEN M. T. DE BAAS—Jager L, DE BAAS M. A. VAN OIRSCHOT—Jager G. VAN OIRSCHOT en Kleinkinderen. Rotterdam, 29 januari 1967. De Kempenaerstraat 11 b. De overledene'ligt opgebaard' in de aula Mathe- nesgerlaan 470,? alwaar gelegenheid is tot be zoek maandag- en dinsdagavond van 20.30 21uur. De teraardebestelling op de algemene begraaf plaats Hofwijk zal plaats vinden woensdag 1 februari a.s. omstreeks 14.30 uur. Vertrek van af de rouwkamer te 14.uur. De begraafplaats is te bereiken met de W.S.M. bus. Vertrek vanaf het Delftseplein (Centraal Station) te 14.uur. Heden nam de Here tot Zich tot onze diepe droefheid mijn geliefde vrouw en onze lieve moeder, schoonmoeder en oma MAAIKE MOLENDIJK echtgenote van J. Verheij in de ouderdom van 81 jaar. Psalm 103: 1 en 8 (berijmd) Hoogvliet J. VERHEIJ Oostvoorne M, DE RIJKEVerheij P. J. DE RIJKE Vlaardingen A. L. van PROOYEN—Verheij A. J. van PROOIJEN Hoogvliet M. J. VERHEIJ en kleinkinderen. Geen bloemen Hoogvliet, 28 januari 1967 Willem Leevendstraat 31. Gelegenheid tot condoleren maandag en dins dagavond van 89 uur aan het woonhuis. De teraardebestelling zal plaats hebben woens dag l februari a-s. op de algemene begraafplaats „Oudeland", Oudelanéseweg te Hoogvliet. Vertrek van het woonhuis te 2.30 uur. Wij geven u kennis van het overlijden van mijn lieve Man, onze zorgzame Vader, Be huwd- en Grootvader, Broer, Zwager en Oom GERRIT DEKKER op de leeftyd van 61 jaar. „Die hoop moet al ons leed verzachten" (Gez. 244 4) Poortugaal: G. DEKKER-Egberts Hendrik Ido Ambacht: J. DEKKER J. DEKKER-Gótz CANDIDA Poortugaal: T. DEKKER en verdere familie. Poortugaal, 29 januari 1967. Schrceder van der Kolklaan S3. Liever geen Geen bloemen bezoek aan huis. Geen toespraken De overledene is opgebaard in.de rouwkamer Spiege Inisserkade 2 (hoek Boezemsingel) te 'Rotterdam. Bezoek aldaar dinsdagavond van 7 tot 8 uur. De rouwdienst zal gehouden worden woens dag 1 februari om twee uur in de Hervormde 'kerk té Poortugaal, waarna de begrafenis op "de Algemene Begraafplaats, aldaar, zal plaats hebben. Gelegenheid tot condoleren in de consistorie kamer van bovengenoemde kerk, na 1 Hoop der begrafenis. Psalm 1463, Zalig hij, die in dit leven, Jakobs God ter hulpe heeft, Op Gods t«d in Jezus onslapen, onze geliefde vader, behuwdvader en onze lieve opa ARDE MOUT, weduwnaar van Neeltje Noordzij, in de ouderdom van 79 jaar. Oud-Beyerland, Voorschoten, Nieuw Loosdrecht, T. TEEUWEN—Mout C. TEEUWEN J. MOUT G, MOUTvan Boxel L, DE BRUIN—Mout C. DS BRUIN en kleinkinderen. Oud-Beijerland, 29 januari 1867. Huize „Sabina", Correspondentie-adres: C. Teeuwen, Admiraal de Ruyterstraat 143, Oud-Beijerland. Verzoeke geen bloemen. Rouwbezoek uitsluitend aan de Admiraal de Ruyterstraat 143. De begrafenis zal D.V. plaats vinden woensdag a.s. op de Herv. Begraafplaats van Rotterdam- Charlois. Aankomst In de kapel ±3,uur. 4-5-0 pers. Ook Sambabusjes en bestelwagens. Garage Davos, Oudaenstraat 8-14, Rotterdam. Telefoon 13 87 44, na 6 uur Telefoon 11 68 08— 154956. Ho 110 1 tot 10 woorden 120. Elke 1 tot S woorden meer: f 0,05, Voor advertenties onder nummer 30 eb extra. Bewijsnummer alleen op verzoek (kosten 20 et). uot per mm 028! Bij kontrakt van; 500 mm 21% et 1000 mm 20% et 2500 mm 19% et mm koeriers kunnen worden gezet over 1 kolom (4 ceo breed) of 3 kolommen (8 cm breed). Maximum lettertype: 10, 12, 18 pub (Spartan). in de leeftijd van 15—17 jaar kunnen op ons kantoor ge plaatst worden als ZONDER CHAUFFEUR Rijbewijs BK voldoende gesloten met imperial of open laadbak. Tevens Rekords, Kadetts, VW 1300, VW 1600, Fastback Telefoon 25.00.36 - R'dam - Bellevoysstraat 47. Ro 110 Te hour Pleretstraat bti Boe- zomstraat kleine bovenwoning. Te bevragen telefoon 33 9758, Ro 10 50 nwe v.W.'s zonder chauf feur. 9 pers. busjes. Open en gesl. bestelauto's en luxe v.w. NU ook Opel Rekord caravan en Opel Kadett '64. Garage A.V.O. Ketelaarstr. 9 bij de Baan, Tel. 133456 - 348362, Van Bckelweg 2, Schiedam, achter het station. Tel. 156948. KolO Gun uzelf een gezonde nacht rust. Laat uw slechte bed door ons nazien en repareren. Goed en niet duur. Beddenma kerij Hendriksen, Oostplein 51. naast vrije Volk. tel. 331895. Eum tgeblttenreparaties, le klas werk vanaf f 5 per repara tie. 20 krts. zouden kroon 17.50. XT kunt er op wachten' Instituut „Dentllla", Hoogstr. 40, Botterdam, tel. 126010 Trams: 1, 2, 3, 4, 8. 10, 18 en 17 en bussen 31 en 34. Ro.14 Modern bankstel 1325.- 2 Zo- iang de voorraad strekt. „De Specialist". Noordsingel 60-62, telefoon 23.89.38, Vraag gratis catalogus. pers. slaapbankatel ƒ295.- lanr - - Nu of nooit! Wasmachines. Langzaam wasser va. 165.-. ook Mlele; Snel wasser v.a 96.-. Waanders, alléén ge vestigd Bullstraat 4-6-6. Tele foon 255626. Ro. 14. Maak geld van wat u niet meer gebruikt, plaats een koe rier. De ervaring, leert dat u er dan het meeste voor krijgt, veelal bent u het binnen een dag kwijt. Noem een (rede lijke) prijs ln de koerier. Dat werkt het best. Bel. 1155M en vraag naar toestel 50. Ro.14 Probeer bet eens met »n koerier TJ zou niet de eerste zijn die toch een hulp vindt voor de huishouding, of toch een woon gelegenheid op het spoor komt, of toch een gebruikte goede flets ontdekt, probeer het eens, plaats een Koerier. En groter wordt uw kans als u het twee of drie keer ach tereen doet bijvoorbeeld met een dag er tussen. Ro.14. Rijschool gebr. Blad. De bete re opleiding voor alle rijbewij zen. Duur en toch goedkoper. Hoog perc. geslaagden. Auto ƒ145,- 20 lessen. Scooter ƒ57 50 10 lessen. Vrachtauto 60 8 les sen. Ook losse lessen. L M.O. Tel. 292611. R.M.O. Tel. 251709. Rol. 1# volle uren autorijles ƒ47.50 Vervolg- en losse lessen ƒ650. Fonkelnieuwe Volkswagens, ge diplomeerde instructeurs. Er kende Bondsautorijschool „De centrale". Aanmeldingsadres: Schermlaan 23a, Rotterdam. Tel. 258735. KO 1. Nog enkele dagen inschrijven tegen reclametarief: 10 lesuren 4&J0 door gediplomeerde instructeurs. Thuis halen en brengen. Vamor-auto en scoo terrijschool Ahoy, Mari niersweg 65, tel. 010 - 128460 - 143583. Ro.l, Ongezien uw oude T.V bij aankoop van nieuw toestel, o a. Philips, Blaupunkt enz. Bij financie 1300,- retour voor ring met Inruil seen eerste be taling. Tegeko N.V. Hoogstraat 26a, R'dam tel: 12.15.75. Rot, Zojuist nieuwste ontvangen: Philips t.v 59 de om grootbeeld mode! 1967. norma le prijs ƒ799,- alleen bij ons nu ƒ599.- volledige garantie eigen servicedienst. Tegeko. N.v. Hoogstraat 26a. R'dam. tel. 12.15.75. K07 welke zal worden gehouden op woensdag 1 februari 1967 te 11 uur ten laste van J. BOTHOFF, wonende te Ridderkerk, Bene den Ruweg 397 van enige roe- rende goederen, bestaande mt 1 partij roodkoper, groot plm. 300 kg, en 1 partij teakhout, groot pl m 1,2 m3. De verkoop geschiedt a contant zonder opgeld. De goederen zijn 1 uur vóör de verkoop voor een leder te bezichtigen. De deurwaarder belast met de executie: H A. BOS Lage prijs - lage kosten (petro leum) - eenvoudige bediening veilig - 12 560 tot 80.006 Kcal r' uur 5 typen - gemakkelijk verplaatsen. Ook ln huur verkrijgbaar, f tmeenur: tvv, v/h P. H'« OtMiiCMri <fcot Ut tut V®r*or Co. tMa om. usa. Bet vandaag voor demonstratie: THURIEDEWEG 119-121 e ROTTERDAM-BI TEL (010) 154166* I De opleiding wordt geheel door ons verzorgd; diploma's zyn dus niet nodig. H. A KRAMERS ZOONS HANDELMÏJ N.V. Groothandelsgebouw A6 - Rotterdam - Telefoon 1197 11 (toestel 206) Ro 102 Gevraagd: Vrij zondag en maandag tot 4 uur. Rol02 Jonge magartjnknecht ge-.gouge technische kracht ge vraagd. Aanmelden 3. F. de vraagd. Aanmelden 3. F, de Regt Sc Za. N.V., Hoogstraat (tegt 3: Zn. N.V., Hoogstraat 32-34, telefoon 14.22.22 Ro 2132-34, telefoon 14,22.22. Ro2 lager dan halve prijzen. Sensationele kortingen van 20 im. 60% met 3-jarig garantiecertificaat, Uw waarborg. Kredietservice mogelftk, BONTHUIS LA REINE, JONKER FRANSSTRAAT 75 R'DAM TEL. 010-110756. Ro 117 Gebruikte dingen omzetten ln geld. Velen deden het met een oerfer. Merkwaardige ervarin gen. Noem een redelijke prHs in de koerier, dat werkt ver bluffend goed. Schriftelijk of telefonisch opgeven aan ons kantoor. Ro 17 Te huur per i maart a s. in Rotterdam-Zd. Vrije 1%-etafc- wonlag (S kamers). Huur ƒ9395 Brieven onder nummer 4831 Alleen met huurmachtiging. Brieven onder nummer 4831 bureau van dit blad. Ro 10 Pèngëot 404 ln zeer goede st. '63. Opel Rekord '64. Fa. Huyk- sloot, Hdrdtjk 280. Rotterdam, telefoon 193243 tot 22 uur ge opend. Ook zaterdags. Ro 6 Klasse plaat- en spuitwerk Toch geld besparend. Auto- spultertj Ausi, Banlerstr, «1 tel. «10 - 230794, RO 0. Gedurende de opruiming 10 pet. tot 40 pet. korting op onze over jarig» modellen bromfietsen, scooters en motoren. Dit alleen bij Willy van Gent, Bergweg 150 - !-:> 220. R'dam Telefoon 010 248263. Bo6 fes® - Mi W t" aft De scheepsbouw daarentegen krijgt wel de nodige aandacht (Com- missie-Keyzer), maar daarbij moet worden aangetekend dat het initia tief tot een vergaand onderzoek in de scheepsbouw van die bedrijfstak zélf is uitgegaan. Nu het probleem van het brengen van schepen onder vreemde vlag steeds actueler wordt, bestaat de kans dat de regering iets zal gaan doen. Althans, dat hoopt de KNRV. De Rotterdamse rederij Van Nie- velt Goudriaan en Go. is het verst gevorderd met het laten zakken van de Nederlandse vlag op haar sche pen. De laatste tijd zijn zes schepen van 5.000 tot 8.000 tel draagvermo gen onder Duitse vlag gebracht Directeur W. J. Goudriaan noem de het feit dat het juist de Duitse vlag moet zijn, een treurig, maar waar verschijnsel. Er wordt echter volgens hem onder Duitse vlag har der gewelkt en bovendien zijn de kosten ongeveer tien proeent lager dan bij registratie in ons eigen land. Inmiddels varen odk reeds vier kust vaarders van deze rederij onder Li banese vlag. Ook de Shell bijvoorbeeld gaat langzaam die richting uit Nieuw- bouwtankers zijn de laatste tijd na melijk -vrijwel allemaal onder Antil liaanse vlag gebracht Mr. R. J, H, Fortuyn, directeur van de Koninklijke Hollandsche Lloyd, liet een wat optimistischer geluid horen. Volgens hem moet men dit probleem niet al te ernstig zien. Industrieën en scheepswerven hebben ook vestigingen in het bui tenland. Wel moeten we, aldus de heer Fortuyn, voorkomen dat het on der vreemde vlag laten varen van Nederlandse schepen te grote vor men aanneemt Hij merkte op dat Nederlandse zeelieden vakbekwaam zijn, maar toch betwijfelde hij of ze over een goede werklust beschik ken. Centraal bleek bij de KNRV wel te staan het feit dat de scheepvaart thans geen bijzonder winstgevend bedrijf meer is. Het aantal schepen neemt snel toe. Volgens een rapport zal de vervoerscapaciteit van 1965 tot 1968 zelfs toenemen met 63 pro cent en de vraag is maar of de goe derenhandel deze enorm snelle ont wikkeling kan bijhouden. Het antwoord moet zijn; een zo zinnig mogelijke exploitatie, vooral in de aibeldssector. Dit laatste kan bijvoorbeeld door het latei bouwen van grote schepen die relatief door mipder mensen behoeven te worden bemand. Een ander gevaar voor de scheep vaart ligt in de felle kritiek van de Verenigde Staten en de ontwikke lingslanden op de z,g. conferences. Vlagdiscriminatie is een nog lang niet uitgeroeid verschijnsel. Indien de vele landen aan eigen scheep vaart willen gaan doen, is daar geen bezwaar tegen, zo meent het KN.RV-bestuur. Het principe van de zen plaats. Zij menen dat lig- vrije zee moet te allen tijde worden gehandhaafd. Maar het varen moet wel op grond van gezonde econo mische principes geschieden. Niettemin vertrouwt de KNRV erop dat de Nederlandse vloot nog lang te stand zal blijven. Men hecht weinig waarde aan een onlangs door een Engelse professor gedane mededeling dat Engeland over 50 jaar geen zeevarende natie meer zal zijn en dat haar taak dan zal zijn overgenomen door Japan, welk land later weer zal worden verdrongen door China en India. De Japanse scheepöbouwproduk- tie is vorig jaar met 1.375.000 ton gestegen tot een totaal van 6.738.000 ton (ter illustratie van de enorme groei: in 1962 bedroeg de produktie 2.138.000 ton). Ver daar achter komt West-Duitsland met een totaal van 1.197.000 ton op de tweede plaats (1.023.000 ton in 1965). Zweden werd met 790.297 ton (168.137 ton minder dan in 1865) der de. Engeland werd van de derde naar de vierde plaats verdreven met een produktie die toch 11.000 ton hoger lag dan die van het jaar daar- Wi Wfimk voor. Nederland zakte wederom een plaats en komt met 359.084 ton (46.904 ton minder) op de elfde plaats. Dat Japan nog steeds een belang rijk aandeel in de werelduitvoer van schepen heeft, blijkt uit het feit dat van de 5,845.177 ton die op het ogenblik over de hele wereld in aan bouw is voor andere landen dan de landen van herkomst, Japan 43,1 procent (2.521.448 ton) bouwt Enge land fcomt op de tweede plaats met 631.434 ton (10,8 proeent), Zweden op de derde met 10,3 procent en West-Duitsland is vierde met 8,5 procent. New York krijgt een qua lijn op vallend en zeer groot zeemanste huis. De Seamen's Church Institute of New York, 's werelds grootste centrum voor koopvaardljmensen, heeft namelijk een plan aangekon digd voor de bouw van een 23 ver diepingen tellend gebouw in Man» haften. Kosten VA miljoen dollar. Het gebouw, dat een toren krijgt ln de vorm van een scheepsboeg met daarop een kruis, moet eind van dit jaar reeds klaar zijn. Het zeemanscentrum zal uit twee delen bestaan. In een rijf verdie pingen tellend gebouw zullen re ligie use, sociale, recreatieve en edu catieve faciliteiten worden onderge bracht Het andere is een gebouw van 18 verdiepingen, met hotel-ac commodatie voor bezoekende zee- lieden. De benedenverdiepingen be vatten een kapel, cafetaria, eetzaal, administratieve ruimten, dienst ruimten, opslagplaatsen, keukens, bibliotheek, badruimten e.d. Het Seamen's Church Institute of New York werd in 1834 gesticht. ROTTEMJAM Gemeentewerken heeft aanbesteed bestek «B/67, het verrichten van grondwerk voor het onder proflei afwerken van de hoofdwaterkering ten noorden van het Calandkanaal Van de 15 Inschrijvers was laagste Fa. Gebr. de Co., Botter dam, met ƒ344 000 en opvolger fa. A. W. Baars, Zoetermeer, met 353.300 Voorts is aanbesteed bestelt 007/67: het maken van plm. 350 m oeververbinding langs de linker oever van de Rotterdamse Waterweg. Laagste van ui. inschrijvers L. Baans, Werkendam, B4.iW. opvolger N.V. v/h H. Troost, Rotterdam, M.OOO Gegund werd bestek 902: het maken in gewapend beton van plm. J2S6 m. collecteur- rlolen in het uitbreidingsplan „Ommoord" ten noorden van Rijksweg t aan Fa. j. de Vries Zn, Delf gauw. voor i 1.869 008. ROTTERDAM Vrijdagmiddag 3 fe bruari zal de ambassadeur van Honga rije in ons land, de heer L, Barta, in het Bouwcentrum een expositie openen van moderne Hongaarse architectuur. Deze tentoonstelling, die tot 18 februari open blijft en een oppervlakte van 140 vierkante meter beslaat is een ant woord op een in september 1965 in Bu dapest gehouden tentoonstelling over Nederlandse architectuur. De expositie in het Bouwcentrum is ter beschikking gesteld door de bond van Hongaarse architecten. Twee gede legeerden van deze bond zullen bij de opening aanwezig zijn, 1 ROTTERDAM Op de werf France-Gironde in Duinkerken (Frank rijk) wordt dezer dagen de Mei gelegd voor het eontainer-roll/on-roll/off schip Atlantic Star van de Holland- Amerika Lijn. Dit najaar gaat het De ex-presidertekandidaat van het democratisch centrum, Jean LecanUrt zal zich met kandidaat stellen voor c® parlementsverkiezingen van Frankrijk, in maart. schip m charter varen voor de Atlantis Container Lme. Onlangs heeft de HAL bekendge maakt een tweede schip te zullen laten- bouwen, maar de opdracht is nogjufe verstrekt De Atlantic Container Ito® is, zoals bekend, een combinatie van de HAL en enkele Zweedse en Franse ret derijen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 2