vers Subliem concert voor slecht bezette zaal Traag verloop dreigt voor damtoernooi Puzzelrit voor jeugd ondanks regen succes W GAfiAGE K00YMAN Persoonlijk kampioenschap Bijna 300 deelnemers (Vrouw brak heup op Schansbrug REUMA Dode en tw ee gewonden bij botsing Kleuter gedood scheffer Jazzavond in Tivoli komt voor televisie Oeeumenisehe dienst van raad van kerken Timmerman stal voor zeven mille aan kleding Instuif verwacht „vijfduizendste" FORTEX KOSTUUM Busreizen voor bejaarden Geen schoolsport TENNIS blijvend Autoservice Wiliemse modehuis VRIJDAG 31 MAART J967 rotterdammer Prachtige wagen? Praktische wagen? Waarom, niet allebei tegelijk?!) Waarom niet die Simca-combinatiewagen? De Simca Tourist Vijf- tot zespersoonswagen met een ,bestelwagencapaciteit' aan wereldreisbagageruim» te. tn twee carrosserie-uitvoeringen en leverbaar als 1301 of 1501. Maar vergist U zich niet: Simca houdt van heel veel ruimte maar verafschuwt bonkigheid.. Ook de Simca Tourist is vóór alles personenwagen. Proefrit kost U niets en verplicht U tot niets. SIMCA SIMCA 5 SERVICEPUNTEN In ROTTERDAM SIMCA SIMCA Taanstraat 3-13 Mm velours gordijnstof 120 cm breèd in vijf fraaie kleuren l andaas DUNLOP DONNAY SLAZENGER PINQUIN enz. WATERHOOS winkelcentrum binnenweb BRILLEN-SPECIALIST WESTHfiVENKHDE 11 Pagina 5 I MAASSLUIS Woensdagavond viel 72-jarige mejuffrouw J. Kleywegt ■C de Schansbrug, toen zij op familie- Is reuma een min of meer on aangename kwaal, die we maar gelaten moeten aanvaardenBe slist niet! Reuma is een volksziekte, die de mens, jong of oud, man of vrouw naar lichaam en geest kan slopen en die het levensge luk van talloos velen ondermijnt. De strijd tegen de reuma wordt met grote wilkskracht, en thousiasme en doorzettingsvermo gen gevoerd door een efficiënt werkende organisatie. Deze ver dient ons aller steun. Het is daarom, dat ik u durf vragen mede te werken aan versterking van de fondsen, die worden aangewend om deze slo pende ziekte te overwinnen. De collecte voor de reuma bestrijding van 1 april a.s, be veel ik dus warm bij u allen aan. De Burgemeester van Schie dam, H. Roelfsema iSLeic ging. Zij werd onmiddellijk met ambulance naar de Dr. Nolet Stichting te Schiedam gebracht, waar 'bleek dat zij een heupfractuur had SIMCA TOURIST VANAF f 8S4S NEQCniAKO NV. VLAARDINGEN Bij een botsing tussen twee auto's werd de 50-jarige heer H. F. Timmermans uit Den Haag donderdagavond zo ernstig gewond, dat hij in de loop van de avond in het Holy-ziekenhuis is overleden. Zijn echtgenote, mevrouw C. M. D. Tim- mermans-Wanmg en de bestuurder van de andere auto, de 39-jarige B. S. uit Vlaardingen liepen ernstige ver wondingen op. Zij zijn opgenomen in het Holy-ziekenhuis. Het ongeluk is vermoedelijk gebeurd, doordat S. geen voorrang verleende aan de door de heer Timmermans be stuurde personenauto. afd. Verkoop: Kip- str./bk. Groenen daal Telefoon 131688 Groothandelsgebouw Stationsplein 45 Telefoon 1197 05 if* Dealer voor Rotterdam r.m.. Capeile a. d. yLffi ÏJssel. Krimpen a. d, I-Issei, Krimpen a. d. Lek. Lekkerkerk en Berkel/Rodenrijs VLAARDINGEN Zo ging donderdagmiddag de Waterwisser van de Shell'met de drijvende bok Goliath aan boord van de kustvaarder Colette met bestemming En geland. Het schip, dat uit de Vlaar- dingse Vulkaanhaven vertrok, wordt vanavond in Falmouth verwacht, waar de speciaal voor de reiniging van water oppervlakten vervaardigde Waterwisser zal worden in gezet in de strijd tegen de olie van de gestrande mam moettanker Torrey Canyon (zie elders in deze krant). Voor Alblasserdam, Nieuw-Lekker land, Oud-Alblas, Bleskensgraaf voor Al b lasser aam, jNieuw-JLeitKeriand Kleyburgstraat 12 Xieuw-Lekkertand Telefoon 01848 - 504 Dat het orkest na zveel schoons een langdurige ovatie ten afscheid kreeg, was wèl verdiend! Voor de pauze was de Amerikaanse pianist Leonard Pennario solist in het Concert no. 3 in C van Sergei Prokof- jef, dat hij met een enorme beheersing van de vele technische moeilijkheden briljant heeft laten klinken. Zelfs, die toehoorders, die met de composities van deze Rus niet dwepen, zullen hebben moeten toegeven, dat dit pia noconcert zo gespeeld toch1 wel iets isl En -dat zo gespeeld geldt ook voor het orkest. dat alle uitvoerenden een donderen de ovatie ten deel viel, was niet te verwonderen, A.I. VLAARDINGEN Dat de Stadsge- helft was gevuld toen het Residentie kantiestemming nar de Paasdagen hebj ben gelegen, maar het concertbezoek zijn geweest, dat het orkest niet meer naar Vlaardingen wil komen, zoals in Kunstcentrum staat te lezen, het maandblad van het Vlaardings schijst het hele seizoen zo slecht te zijn geweest, dat het orkest niet meer Het schijnt, dat De Doelen in Rotter dam een grote zuigkracht op de omlig gende gemeenten oefent, die door het zich uitbreidende bezit van auto's nog wordt vergroot. Maar Willem van Otterloo en zijn musici hebben van dit laatste optreden in Vlaardingen geen drama gemaakt Zij musiceerden opgewekt en met een rijk genuanceerde klankenpracht, voor de pauze in de Symphonische Etude van Hendrik Andriessen, een door zijn afwisseling vvan heftige klankuitbar- stignen en gedragen melodieën nog altijd boeiend werk; na de pauze in de onsterfelijke Symfonie in d van César Franck, waarin de voortreffelijke klank van de verschillende instrumen tengroepen opviel en die door Willem van Otterlo stimulerend werd -geleid. Voor Leerdam - Culemborg - Geldermalen - Vlanen e.o, MAASLAND Het driejarig dochter tje van de familie Korpershoek werd vandaag omstreeks het middaguur door een melkwagen overreden toen zü spe- lenderwys de weg overstak. Het meisje werd ernstig gewond naar het Holy- ziekenhuis vervoerd waar het kort na aankomst overleed. scWadamsewog 6T5 vlaardingen Voor Maassluis Telefoon 01899 - 2282 Vraag stalenboeken 2e M1DDEUANDSTRAAT 2 -TEL.23.3192. WDLPHftERTSBOGHT 236 - TEL27.48.25 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het bestuur van de Schiedamse Jazz Sociëteit Guillaume heeft voor zaterdagavond The Eksep- tion geëngageerd voor een optreden in Maison Tivoli. Van het concert zullen televisie-opnamen worden gemaakt voor het programma Fanclub, dat op vrijdagavond 7 april wordt uitgezon den. In -verband met deze opnamen beginnende spelers van Ekseption pas om half elf met hun optreden, enzij zullen spelen tot één uur 's nachts. De zaal is reeds om half negen open 'en het voorprogramma begint om ne gen uur. Ook niet-leden zijn welkom. Het programma voor de komende maand ver-meldt verder op 15 april een optredenvan The Lightnings en op 29 april opnieuw van The Ekseption. SCHIEDAM Het Stedelijk Mu seum is zaterdag en'zondag weer gratis toegankelijk. Dit zijn de laatste dagen, waarop de tentoonstelling „Salon van de Maaste- den 1967" en „Jonge Nederlandse Kunst" te bezichtigen zijn. In de kelders zijn de blijvende exposities van de de historische afde ling en het -Nationaal Gedistilleerd Museum gevestigd. 41 MAASSLUIS Zaterdag houdt de atle tiekvereniging ..Maassluis" de vierde eb laatste veldloop om het clubkamploensehap 1967. Deze wordt gehouden op het bouwter rein achter de Coöperatie aan De West- landseweg. Aanvanag 15 uur. Na alloop wordt In de kantine van elke categorie de club-kampioen 1957 bekend gemaakt, waar na de prijsuitreiking volgt. MAASLAND Uitslagen van de onder linge schietwedstrijden van de s.v. Maasland: korpswedstrijd op basis, van 50 punten:. Fr. van Staalduinen wzn 47, J. HanemaaAJer 46. W.van Koon 46, A, Korpel 46, J. w. Groenewegen 44, J. J. van Buuren 44, C. Poot Dsn. 43, M.F. Hanemaaljer 43. C. Klem Hessellnk 42. G. Dekker 42, P. Boekestljn 42, H. van Woerden 42, H- Kor pel 41, A.. Poot 41. J. A. Klngma 41, G. Bakker 37 en A. van Buureb 33 punten. Vrije baan op basis van 30 punten: H. Kor pel 29, C. Klein Hesselinlc 29. Fr. van Staal duinen Wzn 29. G. Poot 29, M.P. Hanemaal jer 29, H. van Woerden 28, P. Boekestljn 28. J. J. van Buuren 28, A. Korpel 28, J. A. Klngma 27, A. van Buuren 27, W. van Roon 27, G. Dekker 27. J.w. Groenewegen 27, A. Poot 26, G. Bakker 26 en C. P.oot Dzn. 22 punten. 48 VLAARDINGEN Uitslagen voor de huishoudelijke competitie van de Vlaar- dlngse damvereniging: L. BoudewijnsT. Sluimer 20: A. WapenaarG. vos 2—0: S. M. Korver—P.v.d. Akker 2—0, J. Lucassen Jr.- W. de Breems 2—0; 3.' Lucassen sr-T. Poot 2—0; D.v.d. Kerkhof!C. v. Veelen l—l, D. Mast-W. Achterberg l—l; W. F. verburg 1. 3, v. Leeuwen o2; WH. N'iestadt-M. v. Splunter 02. ft HOEK VAN HOLLAND De dienst van gemeentewerken heeft aanbesteed het bouwen van een rioolgemaal met transfor matorruimte ten noorden van Krimsloot en de prins Hendrlkweg. Van de 31 inschrij vers voor dit project waren de laagste Hoog vliet en Bouwers met 208.200 en M, Knop, Maasland, met ƒ218.000. HOEK VAN HOLLAND Eind deze week wordt weer een collecte gehouden ten bate van de reuma-patiënten. Voor dit doel ls r.og veel geld nodig, om invaliden weer zover te krijgen dat zij voor zichzelf en hun eisen gezin kunr.en zorgen. HOEK VAN HOLLAND De jubileum commissie van de harmonievereniging „Rot terdam aan Zee" gaat onvermoeibaar door met geld verzamelen voor de Jubileurmveek die eind mei wordt gehouden. Na twee suc- trouwens de voorgaande jaren, geen vlot verloop zal hebben. Immers altijd heeft men enkele weken nodig om achterstallige partij en in te halen, en nu de laatste ronde op 30 ïnei is gepland, zal het wel zomer worden voor de drie kampioe nen bekend zijn. Dat het toernooi dit jaar zo laat begint, komt door dat VDV vele weken nodig had om de promotiewedstrijden to spelen, waardoor het niet mogelijk was, eerder van start te gaan. In de hoofdklasse doen acht spelers een gooi naar de damtitel van Vlaar dingen, die thans in het bezit' is van Jan de Kluyver. Stellig zal hij er alles op zetten zijn titel te prolongeren. De meeste tegenstand kan hij verwachten van D. van den Kerkhoff, Van Splun ter en mogelijk ook van Biel. In de eerste klasse zullen eveneens acht spelers in een enkele ronde uit maken wie van hen de sterkste eerste klasser van. Vlaardingen zal worden. Kandidaten zijn hier Van Woerden, Van Oudheusden en Mast, die echter terdege rekening moeten houden met geroutineerde dammers als Smits en Achterberg en Lucassen sr. Negen spelers komen in de tweede klasse uit en wie hier als overwinnaar te voorschijn zal treden is een open vraag. Suyker en Wapenaar lijken voorlo pig de sterkste spelers te zijn. Voorhet eerst neemt C. van der Mark aan het tomooi deel, die -momenteel secretaris van de schaakvereniging HVO is. "Wie weet zcfrgt deze schaker voor een verrassing zoals vorig, jaar P. van den Akker deed, die ook van HVO kwam en kampioen in de eerste klasse werd. VLAARDINGEN De 21-jarige timmerman J. A. P. E., die de Vlaar- ding.se recherche had aangehouden in verband met kledingdiefstallen uit het magazijn van C. A. in het voor malige belastingkantoor aan de West- havenkade, heeft een volledige beken tenis afgelegd. De man heeft zich viermaal toegang tot het pand verschaft en een grote hoeveelheid kleding gestolen voor ruim 7.000. De timmerman -bekende de kleren te hebben verkocht in Schiedam en Vlaardingen. Hij bevindt zich thans in het Huis van Bewaring te Rotterdam. (Van een medewerker) VLAARDINGEN r- Dinsdag 4 april lai warden begonnen met de wedstrij den om het persoonlijk damkampioen schap van Vlaardingen.in drie klassen. Bijzonder laat dit jaar - en het. ziet er naar uit, dat het programma, evenals (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM' De Oecumenisch» -Raad van Kerken houdt zondag een kennismakingsbijeenkomst in de Oud- atholieke kerk aan de Dam. Het is de bedoeling dat de kerkleden wat van de liturgie van de andere kerken leren. De dienst wordt gehou den om 10 uur. Na afloop zal pastoor F. Smit eventuele vragen beantwoor den. (Van een onzer verslaggevers) Vlaardingen -Het bestuur van de CJV-Instuif Liefde en Vrede verwacht zaterdagavond om acht uur in gebouw Triangel aan de Fransenstraat de vijf duizendste bezoeker van dit seizoen. Het is de bedoeling van de instuifcom- missie, dat de 4999e bezoeker..de.pech vogel van de avond zal worden en dat de „vijfduizendste" op grootse wijze wordt gehuldigd. De beatgroep U.S. '66 uit Hoek van Holland zal voor dansmuziek zorgen. De kaartverkoop is vanavond (vrijdag) tussen acht en negen uur in gebouw Obadja. ■trfffmiwx moe vu wn?<; MET OEKfiRDE GlAIEN ytflOR pifKSth Maak morgen een uurtje vrij. Om een Stijlgroepkostuum met het Wolmark te passen. Enorme keuze In stoffen en dessins. Dus ook in prijsklassenI (Van onze correspondent) ROZENBURG De donderdag ver reden puzzelrit voor scholieren, bete kende voor veel kinderen een leuke ochtend of middag. In de morgenuren waren de leeftijden zes tot en met acht jaar aan bod. Nadat Burgemeester II. Sloots het eerste vijftal had gestart, volgden nog 120 kinderen. Helaas was de regen aanvankelijk spelbreker. Men zal kinderen hopeloze pogingen doen een doorweekt formu lier in'- te vullen. Diverse ouders, die als controlepost fungeerden, moesten eveneens de elementen trotseren en hier en daar een troostend woord spreken. De jeugdige puzzelaars lieten zich echter niet kennen. Zowel bij de start als bij de finish liet niemand verstek gaan. Hoewel de route eenvoudig was gehouden was het voor deze jonge puzzelaars een hele opgaaf iioog in de punten te vallen. 's Middags ging dat bij de jeugd van negen tot twaalf jaar beslist vlotter, ondanks een langer en moeilijker tra ject. Het weer was toen ook veel beter en nog geen uur na de start waren de eerste van de ISOkinderen reeds in De Schans. die hadden meegeholpen de locht veilig en eerlijk te doen verlopen, nog een kopje koffie drinken. Eenmalige aanbieding -120 cm brede Velours, voor overgor dijnen. Deze prachtige Velours, die normaal 15.70 kost, maar die wij morgen aan bieden (omdat het B-keus Is) voor de hèlft van de prijs per meter voor nog géén acht gulden. DINSDAG 4 APRIL 8 UUR IN DE STADSGEHOORZAAL een film van Agnès Varda met Jean Claude Drouet. Toegang 18 jaar. (Van een medewerker) SCHIEDAM De schoolsportwed strijden die deze week op Harga gehouden zouden worden zijn in hun geheel afgelast. Ook de wedstrijden van donderdag en vandaag konden niet doorgaan in verband met de gesteld heid van de terreinen. De commissie zoekt naar mogelijkheden om deze schoolwedstrijden op andere date als nog te laten doorgaan. BURGERLIJKE STAND HOEK VAN HOLLAND Geboren: Mar cel J zn v w Verhoorn en W van Oosten: Francina M dr v G R van Veldhoven en N van Ooijen; Christina dr v A Vlot en C Sprayt, Ondertrouwd: tl B de Zwart 24 en N Soetemari 23: N A Buys 23 en M Legerstee 21: J Melnema 30 en S Schraa 19; M Slootjes 30 en L T Jansen 28. Getrouwd: F Slotboom 20 en T de Lijster 18. Een zeer fraaie kollektie BRItXANTEN RINGEN met volledige zekerheid omtrent echtheid, loupe-zuiverheid en slr/psel, in prijzen van 75.» tot 3000.- (V.AN een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De Stichting Vlaardingse Bejaardenzorg houdt ook dit jaar weer bustochten; op dinsdag 30 mei, donderdag 1 juni, dinsdag 6 juni en vrijdag 9 juni. De tocht gaat door het Westland, langs de kust naar Hillegom, Bloemendaal en Zandvoort, via Badhoevedorp naar Amsterdam, vervolgens naar Zeist en tenslotte naar Avi-Fauna in Alphen aan de Rijn. De bijdrage van de deelnemers is acht gulden. Kaarten zijn verkrijgbaar op woensdag 5 april 's morgens van negen tot twaalf en 's middags van twee tot vijf uur in het clubhuis aan de Emmastraat 43a, De lidmaatschaps kaarten moeten worden getoond. Stadsgehoorzaal contactfeest Helpt Elkan der. 19.45 uur. Harmonie: Hema modeshow, 20.00 uur. «5«YalItenll0': Filmavond Leger des Heils, 20.00 uur. TELEFOON 11.68,15 - ROTTERDAM In de middagroute was de school De Wielewaal opgenomen, waar de gagi gg onderwijzer H. Setz de deelnemen dsn het gewicht van enige stenen liet schatten. Toch hadden ook de mid- agpuzzelaars last van de ochtend- y~ q -t waterhoos, die grote plassen in de y CS/f^/ly'ïC route door Nieuw-Blankenburg had Jf kend op het stukje, waar volgens de instructie te voet moest worden ge- VLAARDINGEN Een aantal jongens duwde woensdagavond een vat gaan. bier van de trap van het viaduct aan het Liesveld. Het vat kwam tegen een winkelpui tot stilstand. Dertien treden Hepen schade op. De recherche Nadat de laatste deelnemertjes huis- heeft nog dezelfde avond vier jongens aangehouden in de leeftijd van 14, waarts waren gegaan bleven de ouders 15 en 16 jaar. Morgen om 9 uur begint de verkoop van deze fraaie gordijn- velours. (met foutjes die U nauwelijks ziet!), 120 cm breed, in bijzonder jftjt fraaie kleuren d per meter "V voor Jr Voor alle tennis-artikelen SPORTHUIS Korte Hoogstraat 11a (hoek Hoogstraat) Vlaardingen, tel. 346151 Wij geven gratis Animo-zegels Géén te), of schrift. i«»«. HOOGSTRAAT 82 TELEFOON 34.93.53 VLAARDINGEN

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1