Stichting Bedrijfskunde To WBRPVI PBHMI - Spencer Davis-group |^«f|pfSiallll^ipini|Heiidi» - en erafere tefceite jAAR^m a 1 w I Trrumn VRIJDAG u ;Al DE ROTTERDAMMER 7 u; Koöp'^üs riü al je grammofoonplaten en dje voor Je kennissenW$ WITMODERN'. Dan kun je op 3 juni-beslist de beroemdste beat-group's horen en.zien spelen zoals: j, - :--v.U -*i '3|| V f f= 0 6- :'A 'Verder: The Outsiders, Q65, De Maskers»- J he- Solden Ear- wrings, ;Thë Motions,1 T'eeyi.SètilSandy^p^l^ Jhëi^hbè«^ .^Tenslotte ,karatë-d8moristraties;> Tienermo K01 tom een'vollecige en grootse f; TIENER-MANIFESTATIE gvan s middags 4 uur tot 's na life 1<f uur v •l; Ailc^ ïn Höji^ng ehT i n nze^: 9" ROTTERDAM -U-tt-rac weg 145 frei; P|eInw^:i!HMW;:A»toften^ULliSm* :A(jvr«c«itou(n' wrJHI-Fi/SleretR töVBjOocririjWtw:^ - Hoagvlieiri?»!. 16 08 22 Kerstendl]k{3jJiMlmonde.7Tet.fiB T6l0WinfciiïcënlHi rj^ KöpeflMjïl Caflellra/dTjssel.TéL oll^M24<4 •Alezandttatad,Winkelcentrum Het LaflfllBnd.Tel.01Q-20KB7; Vereniging ..De Technische School" te RoHérfaifa' T'..1 rr^Gêvraégd'dtfact of zo spoedig mogelijk ~'r- - ir w In samenwerking meteen belangrijke groep toonaangevende Engelse fabneken brengt VAN REEUWUK - PO 1TÉRDAM dit urtielSlw SRLEtefetel et. fftfauHaai «n>é en.,verpen «tateren Ösztf bijïaiwef 'jage pnjj te tamn*' br. ngi n Su- imurr^ var. si sf- *.-•> -jtWv- ét H'fVIjr-è jTiAipR.^,', ''j-TJ?.f m ÈsSSóS- ft f' - TWEE ADMINISTRATIEVE BEAlüllBTEl IpW^SjÊ <(mnl. of vrl.) M 4'f1 - 1k--: &\ï'M '-,*^V«i^stëtt:i(dipÜmaiTI^O;":ën"vkuraéndè J^pen^SaJittls^ól«^™k kunnende tj^pen., Salarls^volêensjriila^ >ri#7?r^eg afl^ikémi^t^iè^p# :>:.rr^AAeryai^g^plj^e%AvakantieaUtkefing7 r' b> bij ome C^trale Atol .Istratie bo- «ndieo^f^ Sïlait- >'anaf 21 jaar 172- tot f542f 'max <&ii 29 jaa plu 3' uti uicfeertng B«reck.n 't 3^ar t-i dr» jf ia,h Ito? vas •;.i»;-'W;to'1?elde;gevallen is de premie AOW/AWW voor onze rekening.' MetïS1 ^i^<.ii!/>.>^M<gemaakte:-yakantie;afsgraken'-.ican"^rekè'rilng--yvördeh^göioiidéii. ff Kgg;Sollicitaties :zospaedig mbgéUi'k^ter richten' aan ^het"-/secretariaat, nv t-rsmgel Dl, Rotte 11 Teieloon. ï?_21 f 3-zilsbank en 2royale fauteuils m bank tel met g-ote 4 atsbark II 1095 - Ë&fyan do 500 b mkstellen, welke wij zowel "J, as cellulaire 'als m de duurdere isklassen brengen. "OUDE" B'NNENWEG 26; ROTTERDAM, ;TEL 010-1418.00 - VENLO 04700-16618 's Maandags gestoten - ,'s Maandags gesloten HILVERSUM 02950-14565 - gesloten V 'Het huis* waarin u woont, waarin u leeft la de wereld.vap .y zeftM U „bepaalt hoé <fio^wereld eir uitziet 5^4 ^oegatoffan kunmwiu help en. Wat zoekt u? Ru« èn «flcentratieT fUx pfwllt u licht en ruimte? U zult s;; de^oegstoffon naar uw hart ontdekkers. Kom kijken naarPtoegstoffen en 'zjx jioe^rjki^^;*boeveei ptoses JulianalaaR 93, Rottordam-10, tel. 135105 Bij on26 jonge' modernp Instelling, die nauwe banden heeft met W Nederlandse Bconomlsche Hogeschool te. Rotterdam, De Technische.'V Hogeschool Pelftlen The' University of Michigan Qraduate.Scrfioor of - .Business Administration, Ann Arbor, USA, wordt gezocht - gsmumissss m m&mnqg f ^Wt stiksel te eteenHJft S- p overbodlg, masrals het er i- S-Êtfere regenjas besOst niet fi-20 vlot om te zien. t -Van de Engelse taal Is een vereiste, evenals een behdorlijka vaardigheid 7fn het uitwerken van córrespondéntle en rapporten. ZU zd werkzEam zllh 4 ':>por onze Nederlandse en Amerikaanse hoogleraren en wèlsnschappetliké medewerkers. - - 7°"-,-i "^alapS'.en:r^tsposlti^zljn ap>0epast aan overheidsnVnnên^^11 ^Be)angslel!ehden"die ténminste aan de vermelde lismï prtjs:steIJeo^ op een werkkring waar bekwaamheid en enthousiasme tot:hoog aanxlep staan; wprden uitgenodigd te solliciteren binnen turee weken na s plaatslfij.van.deze advertentie. Brieven te richten aan de Secretartai;- beheprderop bovengenoemd adres. Een voorafgaand oriënterend gesprók kan' telefonisch wórden aangevraagd. *:■- ywr.-: x&iy.l-'- 1 1 -y - f f 8&Mlnl^notfe;!nrógencoat»4. ^£ehi'> modeverschijnsel SI?Ne^ gewoon mode voor mannendie gemakkeKJk ^v|9sWèed,wnren;öaan. 'f ';:iU0p P. W^ KUYVENH OVEN, -) Binnenban 38, Hoogvliet 2 W:;,:-arti domo;:; - g j -ft r DE B IAA RD, J 7V;,.;s3 7 K- UJnbaan 6, Rotterdam. MGEL,'. ;W' kÖücftttyfc' 201Rotterdam. <&J 2 ADR^VAN houdt, iï' y..' ^Goudse Singel 33a, Rotterdam. DEKERN, ^Ildp^ln ;-j R W4DE KLElSK ZONEN, '.Binnenweg 7, Rotterdam^ - ;a 170.'RÓtterdim, 'D« afgebeelde heran regwicoat is van volle stevige poplin •ll. - .vervaardigd dus sterk.en waterafstotend. Echt "weather p -weaGVMet zacht changeant effect. Voering in prachtige fantasieruit Kort model, maat 50 heeft een lengte van 86cm. L- lnl)chtbeige.Maten44tot54en45tot53. gg jq If /f '7;,-'Regencoat in ongeveer hetzelfde model, maar nu niet m i raglan mouwen, verdekte sluiting ëmschuiné klepzakkën lt;S¥ Jx-'lnbrulrienbeigëpopllnvan'defijnste kwaliteit, (katoenmet ,-»■ -1 polyester). Maten 46 tot 54.en 47 tot 53. f 50 W Invbin Agl^k'lt u-Éii' SCHIEDAM. Roog3tnut^33-43-AMSTERDAM. Nieuwendljk 19S-190

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 2