Schiedam herdacht weer zijn oorlogsdoden Jeugdvoetbaltornooi verliep vlot Kampdag bijzonder in trek bij deelnemers Uitbreiding LTS is begonnen Thema dodenherdenking: Doordacht pal staan voor de democratie "l&ttmkw Js if r Eerste prijs voor Zwaluwen Man haalt kind uit sloot Burgerlijke stand Kerk goed bezet na de kransleggmgen Verdienstekruis voor H.D. Bakkes Vier gewonden in het Verkeer „CHRISTUS HET MIDDELPUNT' Singel wordt geasfalteerd cadeau-tip Slechts weinigen herdachten doden km JfmJ drogisterij De Vaal met kaarsengalerij J Bedrijfscompetitie start maandagavond GRONINGEN^ heetman 2 INTERIEUR Batig saldo hoger bij Hoek's Machine pnTTERDAMMER VRIJDAG 5 MEI 1967 I-»; 1 Prijzen kG5ï°M?t,rr?nk z-v- w- M- de Jon« en F- onze nieuwe foto-afdeling Herdenkingsdienst Ogachrome 8 mm. kleurenfilm J eremiet Handschoenen lottcrdam: karei doormaastraat294 den haag; vcnestiaat3 Ds. Dercksen sloeg paal Superb gesneden. En elegant-slank van lijn. Ideaal-comfortabel voor lente,'zomer.'heffst en winter. ATTRACTIES Nu„ I - '..g Pagina 5 -t-% Voor al die mannen, vaders en zoons, die straks met vakantie «ai of thuis hun vrije tijd nuttig of aangenaam besteden... f$ deze aanbieding gabardine pantalons bedoeld. Morgen begint *c spektakel. Cotton gabardine herenpan- talans, uit de series van 13.95, een pracht kwaliteit, met steek- ökken, ceintuur en 2 achter zakken, een fijne pantalon om jneteen nonchalante pull of shirt te dragen... voor nog géén negen gulden. (Van een medewerker) VLAARDINGEN Op één uitzonde ring na heeft het jeugd toernooi, georea- ilseerd door de voetbal'ereirglng Zwa luwen, donderdag een vlot en prettig serloop gehad. De 18-jarige J. P. de Wolf, ]id van Excelsior to Rotterdam viel bij een schermutseling en kreeg Jaarbij ook nog de pech, dat hij de »t tegen zijn hoofd kreeg. Met ver- uoedeiijk een hersenschudding is hij wergebracht naar het Holyzlekenhuis. Het toernooi op zichzelf slaagde bij lander goed; er is op tijd begonnen en men is op het schema niet achter geko men. De deelnemende verenigingen wa ren Excelsior H., TOGR, Unicum en Zwaluwen. Da strijd om de eerste twee plaatsen speelde zich hoofdzakelijk af tussen Excelsior en Zwaluwen. In de afdeling IA is Excelsior eerste en Zwaluwen tweede geworden. In afdeling B wissel de men stuivertje. In afdeling C toon de Excelsior zich weer de meerdere Morgen begint de verkoop van deze prima cotton gabardine herenpantalons, in de meest gevraagde kleur zandbeige, In de maten 44 t/m 54, ook lengtematen 45 t/m 53, voor Géilt tel. of schrift, best. V Op de kruising van Den Hertigsti sa. Katendrechtse Lagedijk zijn dinsdag een personenauto en een bromfietser met elkaar in botsing gekomen. De bromfietser, de fO-j'arige scholier R. L. Kooman van de Berkenstem is met een schouderfractuur in het Dijkzigtzieken huis opgenomen. ROTTERDAM —De 44-jarige H. L. van Dnel heeft donderdag de 2-jarige fleuris Veth uit de Stokroosstraat uit .et water van de Valkemersweg ge taald. Het kind was er spelend rnge- valUen, waarna v. D. zich te water tegaf om het meisje er uit te halen, te heeft er geen nadelige gevolgen san overgehouden. Ivan Zwaluwen. De verenigingen TOGR en Unicum werden derde en vierde. De verenigingsprijs bleef aan de Ke- thelweg omdat Zwaluwen bij elkaar 26 punten had gescoord. Excelsior werd de zeer goede tweede met 25 punten. TOGR kwam,tot 19 punten en het Rot terdamse Unicum kwam met slechts twee punten wel povertjes voor de dag. Echter was het voor alle jongens,een prettige dag, ook-omdat er nogal pu bliek was; De prijzen, die bestonden uit bekers en medailles zijn uitgereikt door de voorzitter van Zwaluwen, de, heer D. A. van der Snoek. De Vlaardingse scheidsreChtersvereniging had weer voor een aantal scheidsrechters ge zorgd en er waren ook voldoende lei ders, die er aan mee hielpen dat het toernooi geheel naar wens verliep. ROTTERDAM De drogisterij Otto te Vaal in de Lusthofstraat 80, is ge moderniseerd en uitgebreid met iets OBieks voor Rotterdam, namelijk een tearsengalerjj. Druipkaarsen, bijenwaskaarsen, sier- tearsen, witte of gekleurde kaarsen \i lengte of breedtematen, ge- Meurde kaarsen gecombineerd met servettenm dezelfde kleur voor een leestelljke dis, dit is een kleine greep r, aPar^e collectie. De inrichting van de reeds 35 jaar «staande drogisterij is geheel licht en gehouden. jkjHiEDAM Ondertrouwd: C. L. Beijer, ja g- H. B. J. Bos, 22: A. M. Blemans. i H w van den Hoek. J. M. Metaal, 29 C 20; F. x. Olmer. 26 en G. C. 0 M. i 28Tettelaar.jo en L. 22 I». &ho.",ÜVOUW' 2Q; M- teevetj 19 en' E. uili ÏS?n\u(s' 20J- w. van Hees. 24 A. Ostcrholt. 20, fen d!?V=wJ;,MT' van LuUn 57 en M- Y' tlbère «slol 18: L- Korsten 28 en F. M. J. SS B F- Bakker 22 enM.W.FIUe- S8jfci,,jh G- van Hoogdalen» 61 en G. ■iSo ici 3' L- Loenen 19 en M. A. K "litdeJiiH Ke!J2er 27 err p. A. M. H,Xrh35;oD- 'Zeémah 23 en C. Spits22 I Pn„, ,,beek 32 en C. W. Hollewijn 29: H. itei™ .,Sn A M. Bouwman 26; J. G. J. 21 en H. J. Hagens 20; A. J- Van Krogten 2D; L, de ues 24 en M. A. van Eijk 24. *a derc?' Mannu2 zv A. R, Blom en A. ;.i g Sf f'oeP. Claudia dv G. van der Zee 'eld'«„' ■tfan Boehove; René zv E. Wester ly t n 1 van der Heiden; Charles H. E. Wtèei/r „E-, van der Does en H. M. (S r Gerhardus H. zv J. H. Padberg "Iti"™?6"1 Sylvia dv J. v.d. Touw (l! J. 3. Koob Henr,y zv H. Timmerman a Maltha 14; A. van Hixoort v'4 Plast 74; c. H. Peters BI. Een zeer speciale aanbieding uit onze Foto-afdeling, deze 8 mm. kleurenfilm van prima west-dultse kwaliteit, die wij nu aan de filmers onder onze klanten gaan verkopen voor nog géén tien gulden. Een nieuwe kwaliteit kleur- .film, goed voor 5 min, film projectie, een buitenkansje voor hen, die in hun.vakantie de mooiste opnamen willen maken en die drommels goed weten, dat een fijne hobby .soms flink in de papieren loopt... Een dubbele 8 mm. daglicht kleurenfilm, gevoeligheid 13 DIN, voor haarscherpe opnamen inclusief ontwikkelen. (Van een onzer verslaggevers) OCHIEDAM Voor de 22e maal werd woensdagavond de herdenking der gevallenen gehou den. Toen tegen half acht de klok ken begonnen te luiden, begaf de stoet van deelnemers zich naar de G-errit Verboonstraat, waar ge durende een kwartier de kapel van het Leger des Heils gewijde muziek speelde. Als eerste legde burgemeester H. Roelfsema namens het gemeentebestuur een krans bij het monument, gevolgd door familieleden van de gevallenen en de vertegenwoordigers van bonden, verenigingen en scholen. De voorzitter van de Stichting Vereniging Nationale Feest- en Gedenkdagen de heerJ. van der Griend, had de leiding en riep de namen af. Om acht uur klonk het hoomsignaal en terwijl de vaandels en vlaggen nij- den, werd twee minuten stilte in acht genomen. Tot slot werd het'Wilhelmus gezongen. De belangstelling voor de herden kingsdienst in de grote kerk was gro ter dan verleden jaar. In de goed bezette kerk spraken ds. A. D. Klaassen, vrijzinnig predikant, en pater H. van der Valk, O.P. Muzika- het Schiedams Chr. Mannenkoor, dir. treden, Judex, Marche Funébre, Blijf bij mij Heer en Wenn ich einmal soil scheiden. Het Schiedams Chr. Mannen koor zong: O bone Jesu van Palestri Horgen om 9 uur begint de ver koop van deze 8 mm Ogachrome kleurenfilm, met speciaal ver- zendzakje 'voor ontwikkelen, m voor. KLEUREN DIA-FILM, voor 36 kieinbeeld (of 72 half klein' beeldopnamen) prachtige kleur- weergave 15 DJN 7.50 Géén tel. of schrift, best. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Op de jaarvergade ring van de Nederlandse bond van oud-stnjders en dragers van het mobi- lisatiekruis, gehouden op de vliegbasis Ypenburg, is de secretaris van de afde ling Sohiedam, de heer H. D. Bakkes, onderscheiden met het Kruis van Ver dienste. De landelijke voorzitter van de bond, generaal Le Fèvre de Mongtig- ny, heeft hem de onderscheiding uitge reikt. Door een minder goede gezond heidstoestand heeft de heer P. van Rijn, voorzitter van de bond, zich ge noodzaakt gezien een aantal belang rijke activiteiten van de afdeling te staken. Hij heeft verzocht uit het bestuur een waarnemend voorzitter te benoemen. De heer W. J. A. de Jager is daartoe bereid gevonden en inmid dels als zodanig benoemd. VLAARDINGEN Een personen auto reed woensdagmiddag de vierjari ge Daniel Hartman aan in de Van der Werf f straat. Het kind had met op het verkeer gelet. Met een gebroken arm is het kind naar het Holyzlekenhuis gebracht. Op de Floris de Vijfdelaan reed woensdagmiddag de 25-jarige M. van W. de 23-jarige wielrijdster C. A. J. aan.,De bromfietser liep vermoedelijk een lichte hersenschudding op en is naar het Holyzlekenhuis vervoerd. Bij het oversteken van de Dr. Wi- ardi Beckmansingel is de vijfjarige In geborg van Es donderdagmiddag door een personenauto aangereden. Met een lichte hersenschudding en schaafwon den is zij in het Holyziekenhuis opge nomen. De 63-jarige mejuffrouw J. S. de J. is bij het oversteken van de Schie- damseweg onwel geworden. Zij viel. Met een gebroken pols is zij naar het Holyziekenhuis gebracht na, Miserrere van J. P. Sweeiinck, Poulenc, O Hoofd bedekt met wonden Seigneur en Tout Puissant vn Fr. Jan v.d. Ree. St. Radboud speelde: "Wilt heden nu r.k. muziekvereniging St. Radboud en le en vocale medewerking 'gaven de van J. S. Bach en Vaste Rots van mijn behoud van J. v.d. Waart. Muziek eri zang gaven aan de plechtigheid een sfeervolle omlijsting. Pater Van der Valk zei van de geval lenen, dat dezen vrijwillig het hoogste offer, hun eigen leven, hebben ge bracht en zodoende het Nederlandse volk zijn vrijheid hebben teruggege- ven. Hoe is het thans in Nederland? Het .leven is niet zo rooskleurig. Mensen worden werkeloos, al zegt men dat de economie geen zorgen baart Provo's lokken relletjes uit en protest meetings worden gehouden. We mogen dan in een modedne wel vaartsstaat leven, maar niemand is te vreden. Evenals zij die we op dit ogen blik herdenken, moeten we weer offers weten te brengen. Zoals het woord van Christus getuigt, eerst moet de graankorrel in de aarde sterven, alvo rens deze vrucht zal voortbrengen, al dus pater Van üer Valk. Ds. Klaassen trok een parallel tussen de tijd van Jeremia en' de onze. De profeet, ronddolend tussen de puinho- pen van het verwoeste Jeruzalem, zag dat zijn volk voortleefde, alsof het onheil geen spoor had achtergela ten. In Jeruzalem was geen plaats van herdenken, noch minder van ge denken. De strijd is op 5 mei 1945 geenszins geëindigd en de zee van ellende is nog met opgedroogd. Mannen en vrouwen stonden in deze bange jaren op als een levend protest van vlees en bloed en we moeten daarbij voor ogen houden, dat het niet veel had gescheeld, of we waren allen meegesleept in de totale ondergang. De jongeren van nu zien het kwaad en willen op eigen wijze dit bestrij den, maar alleen de gemeenschappe lijke strijd van oud en jong tegen het kwaad van slavernij, onmenselijkheid, kwelling en onrecht kan hieraan paal en perk stellen. Aan het emde van zijn toespraak bad ds. Klaassen het Onze Vader. Tot slot zongen de aanwezigen met het Mannenkoor en St. Radboud het eerste en zesde couplet van het Wilhelmus. (Van een medewerker) SCHIEDAM Maandagavond 8 mei wordt gestart met de wedstrijden van de Algemene Bedrijfsvoetbal Competi tie (ABC). Dan worden gespeeld: GZV Enka, Enterprise Helios, SCF GPS, Litho Standaart, Hoek HAV Bank en v.d. Moezei Palthe. Dinsdag: Moat Boys Eurotax, woensdag: Veveo Ter Braak, Schef- fers Total en SCF 2 Enterprise 2. Donderdag: Halvax PTT, Swart- touw Boys ETBH en Coebergh Helios 2. Vrijdag: Palthe v.d. Moe zel, Standaart Litho, v.d. Bor Mafa Boys, GFEO Vegla en GPS SCF. De meeste wedstrijden worden gespeeld op het complex van Martinit, Schiedamse Boys, WF, Ursus en HBSS, enkele op de terreinen bij de Sehiet- baanstraat. Er nemen dertig elftallen deel, verdeeld over vijf afdelingen van zes elftallen, die een hele competitie spelen. (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND Ruim dui zend mensen hebben op Hemel vaartsdag de regionale kampdag van het Leger des Heils bijgewoond. Onder MAASSLUIS Ds. K. W: Dercksen, voorzitter van de Stichting voor christelijk nijverheidsonderwijs te Maassluis, heeft vanmiddag de eerste paal geslagen voor de uitbreiding van de Caland-LTS. Het werk. dat wordt uitgevoerd door het Schiedamse aannemingsbedrijf C. Leenderts Jr., omvat een vergroting van het bestaande praktijkgebouw met vier lokalen. Het is de bedoeling dat de uitbreiding medio augustus gereed is omdat de vakrichting elektrotech niek dan aan het leerplan zal worden toegevoegd. SCHIEDAM De Singel krijgt op het gedeelte tussen de Emmastraat en de Overschiesedwarsstraat een asfalt- iaag van zeven centimeter. Gelijktüdig zullen verbeteringen aan de trottoirs worden aangebracht B. en W. hebben dit meegedeeld aan het lid_ van de gemeenteraad A. van Rossum, die over de slechte toestand van het Singelwegdek schriftelijke vra gen heeft gesteld. SCHIEDAM Het praktische ge deelte van bei jeugdverkeersexamen zal worden afgenomen op dinsdag 9 en donderdag 11 mei van 9-12.00 uur en van 13.30-16.00 uur. Start en finish zijn voor de ingang van de Dr. Vis- serschool, Westfrankelandsestraat 152. Volgende week wordt in Schiedam de jaarlijkse collecte gehouden voor de Christelijke vereniging tot verpleging van langdurig zieken „Het Zonnehuis' Passepartoutringen {vanaf 66,-) met verwisselbare stenen (vanaf 27.50) LIJNBAAN 92 OOSTZEEDIJK15S-157 ROTTERDAM ét&ÊÉÊSt VLAAHDINGEIC —Met Ingang van IS mei zijn het waehtverbod voor het gedeelte van de Van Riebeeclcstraat, tussen Be thastraat en de cronjéstraat en het stopver. bod voor de Bethastraat ingetrokken, voor het gedeelte Veerplein In het verlengde van de Heemraadstraat, 'net Plein Emaus .en het den. VLAARDINGEN Met Ingang van maandag 8 mei zijn van de Holystngel de westelitke rijbaan tussen Burg Luye- rlncksingel en DtUenburgslngel In de rich ting Düienbnrgsingel en de .oostelijke rij baan in de richting Burg. Luyerinckslngcl voor alle rijdend verkeer gesloten. Op de kruising Holysingel oostelijke afrit rijksweg 29 geldt een yerbod voor links afslaan. VLAARDINGEN Op de postkantoren werd bij de Rijkspostspaarbank gedurende de maand april met 1566 handelingen totaal ƒ371.925,- Ingelegd en met 925 handelingen 382.876,- uitbetaald. MAASSLUIS zoals in praktische alle gemeenten worden de wethouderssalarfssen verhoogd met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 1967 en niet vanaf 1 Januari 1962 zoals wij woensdag abusievelijk hebben ge meld. VLAARDINGEN „In de geschiede nis van ons land zijn er op kritieke momenten steeds weer mensen ge weest, die voor onze particuliere en geestelijke vrijheid instonden om te verhinderen dat er geen macht tussen God en de mensen zou komen te staan. Er is maar één middelaar en dat is Jezus Christus. Hij is de belichaming van linze vrijheid". Dat zei drs J, E. van Veen, jeugdpre- dikant van de Hervormde Gemeente, woensdagavond bij het Verzetsmonu- ment op het Verploegh Chasséplein. Het was weer zoals het elk jaar is: een korte ontvangst van de nabestaan den in de consistoriekamer van de Be- thelkerk en daar vandaan de zwijgen de stoeg door de stad. Voorop enkele leden van het korps „De Pijpers" met omfloerste trom. De route liep via de algemene begraafplaats naar het Ver ploegh Chasséplein. Een grote menigte, waaronder veel jongeren, had zich daar verzameld om door haar aanwezigheid een stille hul de te brengen aan de strijders en slachtoffers uit die bange jaren. Na een diepe stilte van twee minuten leg den velen, terwijl het muziekkorps van het Leger des Heils enkele kora len speelde, kransen en bloemen aan de voet van het monument Onder meer waren dit burgemeester mr. J. Heusdens, vertegenwoordigers van het comité tot viering van Nationale Ge denkdagen en leden van de afdeling Vlaardingen van de Nederlandse Vere niging voor Ex-Politieke Gevangenen, waarna ook vele anderen persoonlijk of namens organisaties bloemen leg den, In zijn korte toespraak zei drs Van Veen bijzonder blij te zijn dat de jon geren van deze tijd daadwerkelijk op komen voor de vrede in de wereld. „De jongeren", zo zei hij, „moeten zicih goed laten voorlichten zodat zij kri tisch en doordacht handelen en pal kunnen staan voor de democratie". De plechtigneid werd omlijst met het zingen van enkele liederen door het Vlaardmgs Mannenkoor „Orpheus". Goudsesingel 221 Rotterdam Sel.116673-123082 A MAASLAND Me- ingang van Simei Ja voor de Huis ,1e Veldelaan voor wat - betreit het gedeelte, begrensd door de Stations straat en de Langetaam voor belde zijden, met uitzondering van-de parkeerkom, alsroe- ge aam en de Prinses Beatrixlaan voor de westelijke zijde een parkeerverbod in gesteld. maasland —De prijzen van de verlo ting van het Roode. Kruis zijn.gevallen op de nummers 27, 523, 1156, 1176, 1552, 1617, 1648, 1683, 1778, 194», 1984, 2065, 2131, 2175 2363. 2381 en 2461. ROZENBURG —De subcommissie van hetOranjecomité.; verzorgt dinsdag 9 mei een bus-uitstapje -voor mlndervallden naar de Keukenhof. HOEK VAN- HOLLAND BJJ de postze gelvereniging PhUatelica heeft zich het hon derdste lid gemeld. Op de bestuursvergade ring van dinsdag 9 mei in „De Thuishaven" word aan dit feit aandacht geschonken. Op deze bijeenkomst worden ook een veiling en een ruilbeurs-gehouden. m HOEK VAN HOLLAND Enkele hon derden korfballers hebben op Hemel vaartsdag deelgenomen aan het toernooi van de Hoekse s.v. De prijswinnaars wa ren: senioren A: l. Hoekse SV 8 pnt; 2. KVB, Rijswijk 6 pnt; 3. Die Haghe, 5 pt; Senioren B: l. Ondo; 2. 's-Gravenzande 5 Pt; 2. Die Haghe S pt; 3. Ons Eibernest, Den Haag 2 pt; Adsplranten A: 1. Achilles, Den Ha ------ - - - Die Ha Den Haag 6 pt; 2. Raven,'Den Haag 5 pt; 3. Die Haghe 5 pt; Adsplran en B: 1. KVR, Rijswijk 6 pt; 2. Achilles, Den Haag 6 pt; 3, Ondo, 's-Gravenzande 4 pt, t VLAARDINGEN De juniorencommls- e van de voetbalvereniging Zwaluwen heeft voor Hemelvaartsdag een jeugdtoer- nool georganiseerd op de terreinen aan de Kethelweg. De elftallen 2A, 2B - en 2C van de verenigingen Excelsior Rotterdam, TOGR, unicum en Zwaluwen zullen tussen 10 en 17 uur elkaar ontmoeten. De prijsuit reiking geschiedt na afloop.-van het toer nooi. 9 VLAARDINGEN De vorige week ge publiceerde mededeling over vrij tafeltennis sen ln het Sportpark „De Vijfsluizen", eeft de Indruk gewekt dat ledereen vrij toegang heeft. Het bestuur van-de vereniging Shell wijst er op, dat elk team van een Vlaardingse tafeltennisvereniging de gelegenheid krijgt, na overleg oefenwedstrijden te spelen tegen een Shell-team. Bezoekende verenigingen zullen daartoe van de Shell een uitnodiging ontvangen. 9 VLAARDINGEN Burgemeester en wethouders hebben besloten met ingang van 15 mei 1967 het-parkeren te verbieden ln de posterdwarsstraat aan'de oostelijke zijde en ln de Koninginnestraat aan de zuidelijke zijde. De Oosterdwarsstraat zal in de rich ting van de Oosterstraat en de Koningin nestraat in de richting van de Oosterdwars straat voor alle verkeer worden gesloten. VLAARDINGEN In verband met He melvaartsdag wordt het maandelijks inen tingsspreekuur bij de hulsartsen gehouden op donderdag 11 mei. SCHIEDAM Het batig saldo van de exploitatierekening over 1966 van de NV Hoek's Machine en Zuurstoffabrlek ls. blij kens het verslag, met ruim ƒ224.900 geste gen, terwijl 29.060 meer "dividend van de dochteronderneming werd ontvangen. De post interest nam daarentegen toe met J 241000 Her saldo kwam de brutowinst op ƒ3,1 (ƒ4,09) min. Het batig saldo exploitatie rekening l'ep op tot 3,4 (ƒ3.161 min Aan dividend dochterondernemingen werd ont vangen ƒ225:975 (ƒ196500), Aan interest moest worden betaald ƒ525.646 (f 284,653), Vorig jaar bedroeg de boekwinst door ver koop van onroerend goed ƒ995,409. Voor gesteld wordt, een onveranderd dividend van 17 procent uit te keren. Hoewel de liquidltettsposltie nog enige zorg baart, vertrouwt de directie'de noodza kelijke overbrugging hiervoor te'vinden De verwachtingen van de directie"" voor 1967 zijn echter niet-hoog gespannen. het motto „Christus het Middelpunt" werd de dag doorgebracht met speciale diensten, spelen en muziek. De leiding was in handen van de divisie Zuid-Nederland. Met tientallen bussen en talloze auto's kwamen de deelnemers naar het kamp. Een groep van 200 jongeren arriveerde via een. wandeltocht langs het strand uit Den Haag. Omstreeks half tien waren allen in. het kamp aan de Rondgang verzameld. Eerst was er om half elf in de grote tent een heiligingssamenkomst. Voor de rest van de dag waren er tal van attracties, zoals een voetbal competitie, een volleybalwedstrijd, volksspelen, kleuterspelen en op verscheidene plaatsen speelden com bo's. na afloop van de goed geslaagde bij eenkomst de prijzen aan de winnaars uitgereikt. De kampdag werd besloten met een dienst in de grote tent. (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND Slechts zeventien mensen schaarden zich woensdagavond achter de tamboers die met omfloerste trommen de doden her dachten. Het merendeel van de deelnemers was uit hoofde van functie aanwezig namens de een of andere organisatie. Namens de wijkraad werden op de bei de begraafplaatsen kransen gelegd.De erewacht van padvinders liet deze keer ook verstek gaan. IN mijn rubriek heb ik reeds 1 vele malen een beroep mogen doen op uw hulpvaardigheid en be reidwilligheid, op uw steun om an deren te helpen. Vele malen ook heb ik u kunnen vertellen dat mijn oproep niet-zonder weerklank is ge bleven. Andere keren heb ik tot mijn spijt moeten constateren dat mijn geschrijf niet veel heeft uitge haald maar na een tweede maal kwam dan toch de vaart er nog wel in. Ik ga ook vandaag met iet? der gelijks door. Jan Krant kreeg name- -lijk een folder met een begeleidend briefje van Tillie de Kwaadstenïet, die mij schreef namens „The Expe riment in International Living in Holland". „Open uw deur" staat er boven de folder en die kreet dekt hetgeen Waarom het gaat volledig. Zijn de Nederlanders nog gastvrij?, vraagt Tillie zich af. Zij zoekt adressen van- mensen die voor twee of vier weken een Amerikaanse jon gen of een Amerikaans meisje in huis willen nemen. Deze" jongens ,en meisjes komen op,27 juni naar ons land teneinde onze levenswijze nader te leren ken nen. Zij doen dat op Initiatief van „The Experiment - in International 'Living", eeninstantie die in 1932 werd opgericht door de Amerikaan 'dr. Donald B.' Watt, Deze man wil de door uitwisseling van jongeren van onderaf begrip kweken voor de volkeren onderling, iets wat in hoge re regeringskringen niet altijd be paald vlot gaat Inmiddels zijn 47 landen tot de organisatie toegetre den. Eind juni komen ongeveer 10 A- merikaanse jongeren naar ons land. De eerste paar dagen brengen zij gezamenlijk door, om wat te accli matiseren. Op juli vertrekken ze dan naar hun gastgezinnen. Punt hierbij echter is dat die gezinnen nog gevonden moeten worden. Daar om verzoekt Tillie mij of ik zou willen vragen welk gezin, waarvan vader en speciaal moeder' zich rede lijk verstaanbaar kunnen maken in het Engels, voor die tijd een Ame- kaantje (in de leeftijd van 18 tot 22 jaar) als huisgenoot wil opnemen. De gezinnen kunnen door hun gast ook zelf meer te weten komen over de Verenigde Staten. Is er een zoon of dochter van ongeveer dezelf de leeftijd, dan is dat nog mooier, want die mag als tegenprestatie de eerste twee weken van augustus met de Amerikaanse groep mee op vakantie ergens in Nederland, Wie waagt zich aan dit „experi ment"? Verdere inlichtingen kan men krijgen bij Tillie de Kwaadste nïet, Walenburgenveg 80b, Rotter- dam-4, telefoon 281754 (tussen 18 e» 19.30 uur). Ik ben benieuwd. ik toch over vakantie be zig ben: er zijn nog plaatser vrij in de kinderkampen die de Rot terdamsche Bond voor Lichamelijk! Opvoeding dit jaar weer in de bos sen van het Brabantse Rijen orga niseert. Kinderen van negen tot er met 14 jaar kunnen mee (meisjes van 3 tot en met 15, jongens van 11 tot en met 27 juli). Het kampgeld bedraagt 75 guMtx per kind, voor het tweede kind ui hetzelfde gezin 65 gulden, de volgen- de kinderen 55 gulden. Hierbij 5 alles begrepen, ook de reis en her onbeperkt gebruik van het natuur» bad „Surea".'Kerkbezoek tijdens d< kamptijd is mogelijk. Folders over de kampen wordei op aanvraag toegezonden door ha bondsbureau van de RBLO, 's-Gra- vendijkwal 89b, telefoon 25193? (b.g.g. 247783). Kantooruren zijl woensdag en vrijdag van 14 tot B uur. bJ I vV™

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1