89 Jeugdfestijn krijgt minder bezoekers Klokken zijn met vakantie 3f|?oUfrünmmcr AGENDA Vlaer Kol is van 1691. Jong genoeg voor een moderne aanpak van uw problemen. VLAER KOL op de beddenafdeling Burgemeester brengt hulde aan drie redsters drenkeling A9ê I DEKLERK&ZN ETBH en Meat Boys werden kampioen Jeugd liever in open lucht Bronzen medaille voor mevrouw G. de Ruiter opruiming INTER J EUR stormloop opruiming nc ROTTERDAMMER KUDA.G 14 JULI 19-.7 Jongen botste tegen autoslagader doorgesneden Jeugd oorzaak van onrust op Hoekse kampeerterreinen SUGGESTIE .ere morgen va f/n'selijki mi Vlaer Kol, een bank met bijna drie eeuwen ervaring. Maar ook een modern uitgerust bankbedrijf met alle faciliteiten om uw zaken snel en efficiënt te regelen. Met experts, die een open oog hebben voor de probiemen- van-deze-tijd (problemen die de uwe kunnen zijn). Zij denken met u mee, adviseren u, tot een verantwoorde oplossing is bereikt. Alles in een plezierige en een persoonlijke sfeer. Wij nodigen u uit om hierover eens met ons van gedachten te wisselen. Want of het nu gaat om een beleggingsadvies, vermogensbeheer, verzekeringen... vooral uw bankzaken bent u welkom bij Vlaer Kol. De bank waar uw rekening een naam draagt! W. Niestadt plaatst zich in kopgroep Reacties gevraagd op dienstregeling van spoorwegen Opruiming van een partij* SCHUIMRUBBER MATRASSEN van eerste kwaliteit originele Latex schuimrubber, 10 cm hoog over trokken met fraai geborduurde damast. In 2 series: Serie A 44! ffl Serie B flfl 80x190 van 175.- IIX m 80x190 van 150.- U m II Wb nu voor nu voor VSBiFf Van deze sublieme matrassen in de opruiming nog een beperkt aantal in de maten 90x190,130x190 en 140x190. Nog ongeveer 50 stuks van deze hoogwaardige schuimrubber matrassen met hetzelfde interieur ais boven vermeld, doch met een gladde damast fjp g 80x190 nu voor Bromf^etser gewond bij val in bocht Splinternieuwe Fantas» 30 cm langspeelplaten Waarschuwing II Pagina 3 Badstof damessweaters, de meest gevraagde sportieve dracht voor dit seizoen... in een pracht kwaliteit en in de beste kleuren, uit de series van 10 gulden, gaan wij verkopen, gul dens goedkoper dan normaal. Morgen zoekt U ze uit, in een ééndaagse aanbieding, een volle kwaliteit badstof sweater, zeer behaaglijken modieus, met rek bare boorden, voor nog géén zeven gulden. Morgenvroeg begint de één- daagse verkoop van deze dames badstof sweaters, in vele kleu ren, w.o. aqua, bleu, oranje, wit enz., in alle courante maten voor Duur van de Opruiming 13 juli at 3 augustus GUn Ml, of schrift, aai. Van een medewerker) SCHIEDAM In de Algemene Be drijfsvoetbal Competitie (ABC) zijn donderdagavond weer twee kampioe nen bekend geworden. In afdeling D was dat ETBH, dat op het terrein aan de Schietbaanstraat met 52 van Swarttouw won, nadat de rust reeds een 30 voorsprong voor de kampioe nen te zien gaf. ETBH werd hierdoor onbereikbaar voor concurrent Van de Bor. In afdeling E moest Meat Boys het opnemen tegen Eurotax, dat zelf geen kansen op de titel meer had. We] con current Coebergh, maar Meat Boys nam geen halve maatregelen en won met 6—0 van de taxichauffeurs, waar door de titel van afdeling E bij Meat Boys terecht kwam. Deze wedstrijd werd gespeeld op het halfverharde veld op Harga. De beslissing m afdeling A is nog niet gevallen, omdat op een nog te be palen datum de beslissingswedstrijd En terprise Hehos moet worden gespeeld. SCHIEDAM Bij het blokje om j ij- den botste donderdag de dertienjarige Hans Verlinde uit de Da Costastraat met zijn fiets tegen een personenauto, bestuurd door de 65-jarige T.C.S. Het ongeluk gebeurde op de hoek van de Westfrankelandsestraat en de Bilder- dijkstraat De jongen kreeg een slagaderlijke bloeding en is met grote spoed naar de Dr. Noletstichting gebracht. Na behan deld te zijn kon hij weer naar huis te- j rugkeren. De auto liep zware schade op. j De fiets van de jongen werd ernstig S vermeid. Een hevige windvlaag vermelde in de nacht van donderdag op vrijdag een etalageruit van vier bij 2,5 meter van Schrijver's Woninginrichting aan de Broers vest. O De 23-jarige kantoorbediende A. H. V. deed donderdag aangifte van .dief stal van een autoradio uit zijn per sonenwagen, die aan de DeLflandse- weg stond geparkeerd. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het aantal bezoekers f ia de eerste week van het Jeugdfestijn 1967 in de sporthal Margriet is hard I tegengevallen. De organisatoren reken- Goudsesingel 221 Rotterdam tel.116673-123082 (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND De po litie is de laatste dagen verschillende keren stevig opgetreden tegen ruim honderd jongelui, die probeerden her rie te schoppen op de Hoekse kampeer terreinen. Zo trachtten zij een meisje mee te nemen, te ontkleden en in zee te gooien. Het meisje wérd door jongelui ran de kampen ontzet. Zpnder tot groot alarm te komen hebben twee of drie agenten jongelui ingerekend en proces verbaal opge maakt. Tot nu toe kon de politie met de tact een grote rel voorkomen, v u .^hter niet denkbeeldig dat oij herhaling de kampeerders zelf gaan optreden, zonder de politie erin te mengen. den op 700 kinderen per dag, maar in de praktijk blijkt het bezoekerstal ge middeld slechts 380 te zijn. Maandag waren er 450, dinsdag 350, woensdag 325 en donderdag 450 kinde ren. In totaal bezochten dus tot nog toe 19Q0 jongens en meisjes het Jeugd festijn, De oorzaak van deze geringe be langstelling moet stellig worden ge zocht in het warme zomerweer. De kin deren verkozen de vrije natuur boven een afgesloten ruimte. Een aanneme lijke verklaring, maar 'och kan men zich afvragen of men niet meer publici teit aan dit festijn had kunnen geven. Affiches op zoveel mogelijk punten in de stad, een rondrijdende geluidswa gen en vouwbladen geven stellig een goed resultaat. Misschien een suggestie voor volgend jaar? In ieder geval heeft ook dit tweede Jeugdfestijn, gezien de reactie van de kinderen, zijn bestaansrecht bewezen. Mogelijk is het weer volgende week ninder zonnig en moet men In de sport hal Margriet rekenen op een ware in vasie van speeigrage kinderen tnssen de zes en twaaif jaar. „Men kan het nooit van tevoren bekijken", aldus orga nisator jeugdambtenaar G. Rens. (Van een onzer verslaggevers QCHIEDAM Een groot aan- tal uurwerken van kerkto rens en openbare gebouwen in Schiedam is met vakantie. Veel klokken staan stil of geven niet de juiste tijd aan. De Bethelkerk (foto onder) weet helemaal niet meer hoe laat het is: beide uur werken geven totaal verschil lende tijden aan. Het is een raar gezicht en het werkt tevens verwarrend bij de Schiedammer, die niet meer „bij de tijd" is. Mogelijk zijn de klok kenmakers met vakantie of huldi gen ze de Spaanse filosofie „Ma mma", wat morgen betekent. Een greep uit de stilstaande uurwerken heeft fotograaf Ton de Haan in beeld gebracht. Hij maakte de platen kort na elkaar. De wijzers van de Gr. of St. Janskerk (links boven) wijzen 16J3 aan, op de r.k. Singelkerk (rechts boven) is het 19.34 uur wat de Koopmansbeurs (foto mid den) betreft blijft het tien voor twee en de hervormde Bethel kerk (onder) houdt het voorlopig op twee verschillende tijden. ^3?=: SCHIEDAM Ondertrouwd: H N Beking, 26 en M Meulstee, 23; S B M Breukel, 24 en F M Handstede, 18; F x C van Collenburg, 27 en G Verver, 23; A J M EbbelJnghaus ook wel genaamd WIrxel, 20 en A J Verwiel, 21; J N T L Elshoi, 33 en T M Beuvens, 27; W van Ham, 21 en M G Dries. 23; W J J Klaver dijk 21 en M G Eijkenboom. 20; N Knoops, 19 en C M J H van Bezouwen, 19; J H Kokshoorn. 26 en L E de Bruijn, 21; H L A Kreuger, 35 en H B Gouka, 29; R Louis. 34 en I M Augusteijn, 26; F H Moret, 23 en K G H Vellekoop, 17; G J van Nieien, 19 en A W Meerhof. 13; A Nolet. 23 en H A L van Kuijeren 21HG Offerman. 19 en M A Schellings, 18; n Roeifsema. 24 en E Mac Gaïlavry. 21; L H Schrijver. 27 en B J j m Beijer. 23; K Firmbas. 29 en E - van den Bout. 21- Getrouwd: A Boer. 24 en J Krabbendam, 20; K M van Vliet, 24 en E Vermeer, 20; E W M Jansson. 22 en G Solthoven.20; H J van der Poort. 31 en C A M Joore. 27; E H Breman, 26 en C Prins, 21; S P Kazenbroot, 27 en M D Farro, 23; B F J Braak, 37 en M \V J M van Lier. 29; E V A M Prins, 27 en M J Willemse, 24; R Slavenburg, 20 en M A Bosma. 19; W J Bel, 26 en C G van Leeu wen. 22; s Me rod ou lak is. 27 en R C M Witsel. 20. Geboren: Michel z.v. C P Boutestem, en J Christen; Carola M d.v. A Stover en M de Groot, Raymond D z.v. A van der Hoest en W M E C van der Meer; Richard E A z.v. J W Thebes en JA Janson. Overleden: J G P van Dorp, 68. jn *r.e^er met oplegger, waarop een dragline stond, zakte donderdag in de berm van de kruising Harrè- weg - Oostveenweg. Na anderhalf uur jaagde men er in de trekker uit 7ijn oenarde positie te bevrijden. van 50 jaar geleden rrdicijnend natuurschoon. Of de uuurtc van brandstof er een eerste oor» zaak voor ïs, zoo schrijft men ons, een eit i* thans dat circa drieduizend boo- Emmer Dennen re Emm en (Dr.) gekapt liggen, terwijl nog *n heeïe party geveld zal worden. Vele dezer ennen worden gebruikt als palen by net aanleggen van kanalen c.a. Zeker is echter, dat de bo^srhen in Drente's oosthoek erg in grootte en dichtheid verminderen. De kalennood. Naar verluidt worden wegens bet gebrek aan kolen sinds «enige dagen aan schepen van vreemde nationaliteit geen bunkerkolen meer verstrekt. Ten deeïe is hieraan te wyten, dat verschillende booten niet van Rotter dam kunnen vertrekken. Sursmn Corda: Ledenvergadering •«•C.G.O.V., 21), Jeugdhuis: Chr. Leesbibliotheek, uit lening, 14.30 - 10.30. ..Wb^n'oor „De Rotterdammer". Lange uitsluitend redactiezaken. tel. tMfct b.g.fE. 346818. „„'lchteri bezorging: Tijdelijk Lange R 1 aat 8~- te!- 260382. riaugrijke üefoonnummers: Alarm Poll- Msa»54466" Brandweer 2®218» °-c- en Bankiers ettto UTRECHT, OUDE GRACHT 158, TEL 263S1 ROTTERDAM, COOLSiNGEL 75, TEL 120126 BILTHOVEH, JUUANALAAN 4, TEL 2571 USSH.STEIN, UTRECHTSESTRAAT62, TEL 2135 WOUDENBERG, VOORSTRAAT 23, TEL 1329 (Van onze correspondent) VLAARDINGEN In de hoofdklas- segroep van de Vlaardingse damvereni ging heeft W. H. Niestadt zich in de kopgroep geplaatst dank zij een zege op W. F. Verburg. Van Splunter deed hetzelfde en won van Van Leeuwen. Het staat thans vrijwel vast dat de eerste vijf aankomenden in deze klasse zullen zijn de spelers C. Biel, D. v.d. Kerkhoff, W. H. Niestadt, M. v. Splun ter en C. van Veelen. In de eerste klasse won Weisscher van Tamboer en speelden Mast en Poot tegen elkaar remise. Hier is volop span ning in. de kopgroep. J. M. Weisscher, T. Poot, D. Tamboer en R. C. v. Woer den hebben allen 17 punten. Mast en Van Oudheusden hopen uch bij dix viertal te kunnen aansluiten. In de tweede klasse nam L. Torn zijn partij tegen W. den Breems wat al te gemakkelijk op, hetgeen hij met een nederlaag moest bekopen. Daardoor moest hij tevens de bovenste plaats i van de ranglijst verlaten. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Bene den-Maas verzoekt belanghebbenden in haar district eventueel bij hen bestaan de verlangens of bezwaren wat betreft de lopende dienstregeling van de Neder landse Spoorwegen kenbaar te maken. Dit moet voor 31 juli schriftelijk ge beuren aan het secretariaat van de ka mer, postbus 17 te Vlaardingen. Het ligt in de bedoeling binnengeko men reacties, voor zover daartoe aanlei ding bestaat, voor te leggen aan de spoorwegraad in verband met de behan deling van de nieuwe dienstregeling. 13 JULI T/M 3 AUGUSTUS VLAARDINGEN De politie heeft de 29-jarige H. C. K. uit Arnhem aange houden, die aan boord van een Neder lands schip waarop hij werkte 80 en een folotcrte1 zou hebh^n wsï"e"omer. Het schip lag aan de Koningin Wilhel- minahaven. VLAARDINGEN Bij het nemen van een bocht in de Zuidbuurtseweg kwam woensdagmorgen de 16-jarige bromfietser H. G. ten val. Hij moest met schaafwonden en een hersenschudding in het Holyziekenhuis worden opgenomen. maandag gesloten B/672114S I 3MPLETE WONINGINRICHTING ROTTERDAM: BINNENWEG, BEIJERtANDSELAAN ROTTERDAM/DEN HMG/UTRECHT/YUSSINGEM HOORN,'DE LIER Wij kochten een grote partij Fontarta SO cm langspeelplaten ('n Philips product) in een onge kend groot sortiment. Evergreens, Volksmuziek, en een uniek-» assortiment klassiek (16 verschillende titels) morgen voor nog géén vijf gulden ('n Philips produkt) Morgenvroeg om 9 uur begint in de Discohoek de verkoop van dit magnifieke sortiment fa- brieksnieuwe Fontanaplatcn. 30 em L-P.'s, M y*A door elkaar, i» «fLl per stuk buur van dt Opruiming 13 juli tot 3 augustus. Géén ut. ef schrift, bat. VLAARDINGEN Mevrouw G. de Kuiter - But (42), die donderdag - 23 februari met twee anderen een jongetje van drie jaar van de verdrinkingsdood redde, is donderdagmiddag tijdens een bijeenkomst in de koffiekamer van het stadhuis gehuldigd. Burgemeester mr, J. Heus deus overhandigde mevrouw De Ruiter namens de Maatschappij tot Red ding van Drenkelingen de bronzen me daille met getuigschrift en. premie. Burgemeester Heusdens memoreer de in het kort hoe de redding van de toen driejarige Roberto Boersen, van de Sweelinckstraat 81, uit de vijver aan het Mendelssohnplein is verlopen. De kleuter was in een onbewaakt ogenblik de ouderlijke woning uitge lopen en spelenderwijs in de vijver terech tgekomen. De zestienjarige Tineke Wapenaar van het Mendelssohnplein 45b zag het jongetje drijven. Zij liep" tot haar mid del in het water en wist het kind imar de kant te, brengen. Daar gaf zij het bewusteloze jongetje over aan me vrouw J, C. v. d. Werff - Remeeuws (32), die het ondersteboven hield waar bij het kind een hoeveelheid water kwijtraakte. Mevrouw De Ruiter, wonende aan het Mendelssohnplein Sa, paste onmid dellijk mond op mond beademing toe. Kort daarop keerden de levensgeesten T"\E drie redsters met „drenkeling" Roberto Boersen. Van links naar rechts: Tineke Wapenaar, Roberto, me vrouw G. de Ruiter-But en mevrouiu J. C. v. d. Werff-Remeeuws. van het kind terug. De inmiddels ge waarschuwde GGD bracht Roberto naar het Holyziekenhuis, waar hij ter observatie werd opgenomen. Indien geen mond op mond beademing zou zijn toegepast, was de mogelijkheid groot geweest dat Roberto zou zijn overleden. „Het is niet vaak voorgekomen dat ik namens de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen een eremedaille mocht uitreiken. Uw zoon is een waarschuwing voor veel kinderen", al dus de burgemeester tot de ouders van Roberto. Het jongetje was zich er overigens geen. moment van bewust, dat hij de oorzaak is geweest van deze huldi- gingspleehtigheid. Onverstoorbaar at hij z'n ijsje en dronk hij met een rietje jus d'orange uit een wijnglas. Beide consumpties waren hem, even als de feestelijke dronk voor de overi ge aanwezigen, door het gemeente bestuur aangeboden. i Burgemeester Heusdens zette de doelstelling van de maatschappij uit een. De onderscheiding wordt uitge reikt „ter bé'oning van de door haar,, getoonde bijzondere verdiensten bij. het weder opwekken der levensgeesten van iemand, die in levensgevaar verkeer-' d%". Omdat deze doelstelling alleen be trekking heeft op het aandeel van me vrouw De Ruiter in de redding, werden beide andere redsters slechts zijdelings bij de huldiging betrokken. Namens de gemeenteoverhandigde mr. Heusdens mevrouw De Ruiter bloe men en een fotoboek over Vlaardingen. Tineke en mevrouw Van der Werff kre gen ook een prentenboek en een doos bonbons. „U bent een voorbeeld voor velen die aan de kant blijven staan en geen hand uitsteken", aldus de burge meester. -"«i-aliLj;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1