f dÉlSg^ STUNTPRIJZEN f EGEK0 n.v. hnnkemöUer de Velif ie advertenties. goed ïatterende motiefjes in Je tinten van 't komend seizoen I amiliebericliten KWAKTET de Veluwt 4 f 17.50 liiif By Voss. Inderdaad, 't Modehuis, waar alle tieners en twens komen. Voss brengt van nu af óók een eigen (jonge) kollektie voor al degenen die (al lang) geen tiener of twen meer zijn. Apart. Leuk, héél anders, een ge durfd stapje vóór, modern mm deze pracht kameelhaar pantoffel voor deze krant behoort tot het Een zeer boeiend en veelzijdig boek DE KOTTERDAMM ER inderdaad hij kost maar Dr. C. I. BOS AFWEZIG van 18 sept. t/m 2 okt. Sierlijke eoaverts in echt zilver* Kellumpleet* WJ.FHardpIeet en Edelstaal ALEXANDER- APOTHEEK Van Beethovensingel 2 SJOELBAK met schijven MEYER BLESSING PHILIPS supertelevisie Stuntprijs 549,- PHILIPS kleurentelevisie Tijdelijke stuntprijs 2495,- GRUNOIG handrecorder Stuntprijs 275,- AEG wasautomaat Stuntprijs 765,- WASVOLAUTOMAAT Stuntprijs 585,- maakt- het- mogelijk Rotterdam Hoogstraat 26 (bij Oostplein) Tel. 121575-142548 dus nu naar Hoogstraat hoek Westewagenstraat N.V. GEBR, ZOMER KEUNINGS UITGEVERSMIJ WAGENINGEN Mevr. van Beek (37) Mevr. Nijsen(45) Mevr. Peters (36) Juffr. Stapel (32) Gonneke Doters (35) Mevr.Reinders(42) fes!s- JÏ9SS Mej. Dra. Kortevers (38) Mevr. Bouwes-Meyer (39) en. APART EN NIET DUUR Hoogstraat 194 hoek Keizerstraat Hoe vaak hoort men nietj - is de kranteral? Pasiu i 6 1 ot onze grote droefheid overleed heden, geheel onverwacht, mtfn geliefde Man. en onze zorg zame Vader 6 WOUTER SONNEVELD op de leeftijd van 71 jaar. A. M. SÖNNEVELDvan Buuren PEET PAUL NELIE en BRAM MARIE en J ANNIE JACOB JORIEN Vlaardingen, 13 september 1967 Maassluisedijk 155. De overledene is opgebaard in het Holy-Zie- kenhrns, Holysingel 3, Vlaardinger,. Condoleantie-hezoek aldaar: 's avonds van 7.30—S.00 uur De begrafenis zal plaats hebben zaterdag 16 september a.s, op de Algemene Begraafplaats te Vlaardingen. Vertrek van het woonhuis 12.30 uur a.m. RIJD VG 15 SEPTEMBER Heden overleed zacht en kalm in Jezus, haar Borg en Heiland, onze lieve Zuster en Tante CORNELIA VERSTEEG in de ouderdom van 73 jaar. 's-Gravenmoer: W. VERSTEEG NEVEN en NICHTEN 's-Gravenmoer, 13 september 1967. Vaartweg 57. De begrafenis zal D.V. plaatsvinden zaterdag 16 september a.s. des namiddags om 2 uur vanuit het Lokaal van achter de Geref. Kerk. R FAMILIEBERICHTE."-! UIT AN- j DERE BLADEN- |J Verloofd: Harmeke Mulder en René Benschoo, Amster dam Getrouwd: Tleerd Reltsma en Houkje de Vries. Leeuwar den. Geboren: Emma Tamoe lm i o v Schotveld-Stroc, Indo nesië. Elske, d v \tten. Boer, Workum Patricia Heti- riette, d v DuyvenUiJk-. el ders Oosterhout. Overleden: Jannes Fokkcnr M jr, Haulerwijk. Tjerk Me- dembllk 74 jr, Woutersvvoude Gerrlt Oesema 33 jr, Achlum. Geit de Graaf 81 jr, Paezens. Grietje wierstra so jr, Beetgu- mertnolen. Jan ran Keulen 77 jr, Laren. Jan Meytsoorr, S3 jr, Rotterdam Maaike Oranje-Kal- ma 70 jr, Leeuwarder;- Gemt- je Smit-Evekehs, 35 jr. Amsterdam, Cornells Frans £tek 75 jr, Amsterdam. Loun-e R6eU €5 jr. Bosch en Duin Jantje Antje Zijp 79 Ir. Be gen. Willem Daalhuizen 63 ir. Rotterdam Jan Wacht 81 Rotterdam. Slouke Jacobus Slbbles Schipper 35 li j Heemstede 36-39 3.50 40-46 3.95 K.N.O. ARTS Sophia Kinderziekenhuis Voor spoedgevallen: Pnkzigt- ziekenbuJs, telefoon 13 22, SS ,00, (christelijke .dagbladeenheid met grote oplage) *Hef ohderhoud is NU geen probleem meer! WttitmttairaK 70- ÜeMa Tal HOW Met ingang van .maandag 18 september a s wordt de verplaatst van Van Berlagestraat naar ROTTERDAM-IS TELEFOON 22719» 21,00 - 31.50 - 43,50 - 57,50 Lijnbaan 68 SPEELGOED I Nu 416,— korting op 59 cm grootbeeld model 1887 geschikt voor ont- vangst Nederleiid le, 2e en 3e programma, Duits- I land le, 2e en 3e programma. Richtprijs 965, Zojuist ontvangen de nieuwe 63 cm grootbeeld geschikt voor alle kleuren en zwart wit programma's Richtprijs 2950.— model 1967 type TK 120 luxes compleet met band, micro. enz. Richtprijs 380, type Tumamat S met aangebouwde 2800 neren centrifuge geschikt voor 5 kg droog ivasgoed. Richtprijs 998, wereldbekend merk model 1967 geschikt voor 6 kg droog wasgoed Compact model Richtprijs 795, Fabneksnieuw m doos Volledige garantie Eigen Technische-servicedienst Betaling desgewenst in 6, 12 of 18 maanden -Tv-, %S Alle kans dat op 't eerste gezicht stapel-' verliefd wordt op1 't gebloemde nylon gamituurtje met da' y kleurvariatle oranje/biet: Tenzij uw oog natuurlijk'1 eerder valt op de hoogst moderne combinatie rose/roodi* Beha. Boothalsmode!, voorgevormd met beugel, A en B cup Panty. Opgesneden model „Lycra" elastiek met taillebandje J g5 lupon. Héél lief met splitje en strikje opzij 4 JQ1 Het gehele garnituurtje slechts 15.50 w met voortrsffslljks fota'i J door jAG. GAZENBEEK Een van dc beste kenners van de Veluwc legt dit luisterrijke land tussen Randmeer en Rijn in al zijn schoonheid en rijkdom voor u open. Dit boek van Gazenbeek is het resultaat van een leven lang verkeren temidden van de natuur en dc mensen van zijn geboorte streek, van talloze zwerftochten van noord naar zuid, van oost naar west, en vaa veel vuldig speuren in het boek der historie. Een rijk gevarieerd beeld van alles wat de Velnwe te bieden beeft Verkrijgbaar ia de boekhandel waar, in hemelsnaam, kunnen deze vrouwen... journaliste, 2 kinderen. huisvrouw, 3 kipderen. huisvrouw, geen kinderen. 'ifv1 BMIir. r-il! k - W», l»-t n oud-ste wa rdess, ongehuwd. liL,.. lÜEböis—VsiUu Cs scnptgirl.ongehuwd huisvrouw, 3 kinderen. li V41 v"" *-L I «i d 'li-s .c- n r'1 idii ,1 1 v*?, lerares Engels.ongehuwd. illustratrice, 2 kinderen. leuke. „u. aparte, eigentijdse kleren kopen, die jong maken en toch bij haar leeftijd passen? rran H£k 8S»f Ul Uil Jiii

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 2