De prijzen zijn veel te verleidelijk I Medewerkers Bedrijfsbureau voormaii Zelfs de meest (I/Él veeleisende man slaagt bij van Haren m 15 GLASINDUSTRIE PIETERMAN NV ZIEKENHUIS „EUDOKIA" u vindt het bij Het Kwartet Hef Kwartet m KALKULATIE Het Kwartet Het Kwartet Het Kwartet Hei Kwartet Hef Kwartet elgemeende waarschuwing aan alle meisjes dié vëtpleegster willen worden! Eert bijzonder prak- tiech boek voor allen die het rijbewijs net in de zak hebben én voor de tailoos velen die beseffen dat er aan hun rijteehniek en zelfvertrouwen nog wei het een en ander te verbeteren is. door H. HILLE Met een woord van aanbeveling ven J. B. Th. Hugenholtz U zult van dit boek, voorzien van aardige tekeningen in kleur, veel plezier hebben- In de eerie Goede Tip geb. f7.50 Zomer Keuning Wegeningen Shetland mantel met slankmakende taillebies, lage steekzakken en hypermoderne klepjes. In sweet caramel, coke grey of eheval. Maten 34 t/m 42. f98.-. Shetland mantelpakje. Heel apart met ronde reverskraag, steekzakken en grote koperen gesp. Iets gerende rok met lange split achter. In sweet caramel, malachite, of brique. Maten 36 t/m 42 f 109.75. Shetland mantel met doorgestikte revers en onzichtbare steekzakken in de coupenaad. Hoge taille en dubbele rij knopen zorgen voor extra strak accent. In beige, bleu, grijs, camel of linde. Maten 36 t/m 44. f 129.75. Als u tóch naar Vinke komt, kijk dan eens hoe chic uw mantel bekroond Wordt door een losse kraag of cravatte van nerts, Amerikaans wasbeer of Toscaans lam. Reeds vanaf f 29.75. VOORRAADBEHEER PLANNING Niéüvypöoriweg .12, Schiedam telefoon 010 -.154433 "abrieken te Schiedam -Zoefermeer-Oósterwolde (Fr,)' Maaf«Ms«diikie3 IMfpftl- 310*345444 - J Wam. mwisrn De burgemeester vanl Sprajjg-Capclle maakt bekend, dat Is ingekomen een verzoek om bouwvergunning van P. j van Zwieterlng, Kerkstraat 65 te Spreng-Capelfe, voor de bouw van een magazijn en het vergroten van de werkplaats SP EÏ—P*/0"' «legen achter Kerkstraat 65 te Sprang-Caoelw le, kadastraal bekend gemeen te Sprang, sectie B, nr. «03. Burgemeester en Wethouders zijn voornemens op dit ver zoek te beschikken met toepas sing van art. 17 van de wet 00 de Ruimtelijke Ordening, waar bij voor een termijn van 5 <vijl) Jaar vrijstelling kan wor den verleend van de bepalln- het bestemmingsplan sSpJf£?Vvastgesteld by raadsbesluit van 28 december 1962. vanai donderdag 12 oktober 1867 liggen gedurende M dazen bet verzoek betrekking hebbende bouw- en situatiete keningen ter secretarie voor een leder ter Inzage. Geduren de deze termijn zijn reebtheb benden op aangrenzende en ne- b'lSe'SBcn gronden bevoegd schriftelijk bezwaren In te die nen bij Etirgemeester en Wet houders tegen het verlenen vaa bedoelde vrijstelling. SPJ^ng-Capelic. 28 sep- De burgemeester van Sprang-Capelle. AL van Preoljen. NUITf ~*>9 I DE PRAKliiK 0«wt na ZêiKtumt verkrijgbaar in da boekhandel 1 ife8iitëliNiiiiïiB*i' es la ia'1 1 til ké s §as<ïi® lerende wintercollectie niet aan li voorbij gaan L Coolsingel hoek Meent Rotterdam Op ons Bedrijfsbureau hebben wij medewerkers nodig voor Akkuratesse en administratieve ervaring, liefst Sn bovengenoemde werkzaamheden, zijn noodzakelijk. Er moet in teamverband goed samengewerkt kunnen worden. Wilt U Uw sollicitatiebrief met de hand schrijven en kort het noodzakelijke daarin vermelden T zoekt in verband met de uitbreiding van de meet- en regelaideling een met kennis van elektronische èn pneumatische apparatuur. Bemetel-dipioma voor meet- en regeltechniek en diploma voor elektronlca-monteur VEV strekken tot aanbeveling. Ueeftijd plm. 30 Jaar. Sollicitaties, schriftelijk of telefonisch, aan bovengenoemd adres, afd. Personeelszaken, toestel 225. caett van een orovlnofo Want ttit meer gezinnen den sommige provincies. In het westen een for grote dagbladoalaoen Praktisch geen doublures met andere dagbladen. En elk onderzoek zegt: welstand zeer gunstig. .raai, V. M WMrffc 0M1I9WI Mtt21491 Kartwt* ttrarMhcgit lafe» n DWnat «3« rett»rd*rro™»f. nlww» Mom au dsrtfsdaseiae - itlwnw Itttpwa t ■f,: - Werken in een ziekenhuis Is vaak heel anders dan wordt voorgesteld In doorsnee doktersromans en t-v programma's van dr. Ben Casey en Kildare. In een modem ziekenhuis wordt hard gewerkt Waarbij je dagelijks te maken hebt met menselijke ellende. Met verdriet en geluk. In vele schake ringen. Waarom we zo openhartig doen? We hebben niets aan meisjes die alleen maar koele handen op koortsige hoof den willen leggen. Verpleegsters doen ook minder leuke dingen. Ze verplegen mensen. Mensen die ziek zijn. Pijn heb ben. Oat is vaak een zware opgaaf. Een taak die veel inspan ning vergt En aandacht eist En geduld. En zeker: liefde! Ais je, dit wetende, nog steeds verpleegster wilt worden, ben je waarschijnlijk uit het ware "zusterhout" gesneden. In december 1967 starten we met een preklinische periode van 3 maanden. Als-Je van positief christelijke beginselen bent het ULO-, Inas- of daarmee gelijkgesteld diploma hebt en de leeftijd van 17 Jaar en 7 maanden bereikt, kun je meedoen. De cursus duurt 3% jaar. Salaris en vakanties zijn volgens rijksregeling. Wil je méér weten? Schrijf een briefje of bel op. Maak met de directie een afspraak voor een persoonlijk onderhoud. Je ouders zijn daarbij ook welkom. Rotterdam-Bergsinge! 215-Telefoon 282770 Booties blijven mode. Nergens beter en voordeliger. Bruin" suède met gespsluiting. Met veter 1975 Loop met langer winkel in, winkel uit. Ga metéén 'naarvan Haren. Van Haren heeft zóveel keus dat u beslist altijd slaagt (en meestal nog voordeliger dan u dacht!). Kom eens neuzen, de allernieuwste herfstmodelien zijn nét binnen Een chique mocassin met eenvoudige en toch stijlvolle wreefband. Zwart leer Een soepele molière met engelse garnering. In beige of donkerbruin suède. Let op de zeer sterke zool Een topper uit onze keurkollektie: modieuze, bruin Ieren ioater met dubbele gespsluiting en lenen zool Steeds meer mensen dragen schoenen van van Haren Klassieks derby-molière op moderne leest In bruin of zwart leer. Extra voordelig. i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 2