Nieuw gezicht van de Rotterdamse dijk mensaspiratie van TSF kreeg een behoorlijke deuk AGENDA „Onze Woning" beheert 198 huizen in Schiedam bij Marnixiaan 9jne laarzen kopen? Burgemeester start kinderzegelaktie een assistente AAN DEUJ JA r «mm SVC won met 3-1 van KVC-Katwijk AMROBA WON MET 8-2 Burgerlijke stand Geen prijzen in fotowedstrijd HVO op winst na afgebroken partij 50 gram Sursum Corda wint eerste prijs Politie gaf concert in Huize Spaland INTERIEUR Extra tr einen-tr ams naar stadion EFFICIENCY EXPO spMli Leerapplikaties in De Kattenbeker nC rotterdammer DINSDAG 31 OKTOBKK'1967 POTTER'S CATARRH PASTILLES nubeduidend goédkóper pwol ONGESLAGEN .en dagelijks nÜ> I Callenburgstraat 41 - Viaardingen 8,9,10 en 11 november SPECIALE DEMONSTRATIES CINCINNATI - NEDERLAND N.V. Pagina 3 SCHIEDAM Het eerste heren- lpam van de volleybalclub heeft het heioefeende KVC uit Katwijk een fj nederlaag toegebracht De Schie dammers ontmoetten felle tegenstand maakten in de beide eerste sets jtveel taktische fouten. Dat bracht in jc eerste set op het nippertje winst, «-13, dóch kostte de 2e set, 1416. in'de derde set speelde SVC zonder jjico en sterk aanvallend. Een 15-=0 «ge was het gevolg. Hierdoor kenne lijk wat overmoedig zakte het spel- JjH en slechts met de grootste moeite jjjven beide punten behouden. De patste set eindigde met 16—14. '.Dames 1 ,dat vorige week -thuis Blokkeer met 3—0 kansloos sloeg, moest nu uit tegen hetzelfde Blok- jteer alle zeilen bijzetten om een 13 «ge in de wacht te slepen. Hier wa- rèalde setstanden: 1315, 10—15, j5_iï en 1315. get tweede herenteam van SVC heeft zich „voorlopig" alleen van de eerste Plaats in de eerste klasse verze kerd. De Schiedammers klopten het eveneens nog ongeslagen ZVC met 3=al na een zeer spannende en goed gé-peelde wedstrijd. ®ames 2 speelde voor de derde ach tereenvolgende maal gelijk, 2—2 te- gffi'CVV uit Capelle. Dames 3 won met' 3—1 van Set üp 2 uit Berkel, terwijl het jeugdige 4e damesteam met 3—0 klop kreeg van een gerouti- aeerder Shell. Heren 3 verloor met 30 van. Sun light, heren 4 speelde wederom ge lijk 2—2 tegen DOS 2 en het jon- geösteam verloor onnodig van DRL A met 3—1. ...en bij zware of hardnekkige verkoudheid •Ailwn bij apoihekars «n drootoen fê: <5. J .1 j}f*lN m A&5 'm iSsfci-V ,J -jïw 1'.: r y\"\. VkV?y'v.-;\. SCHIEDAM De werk zaamheden aan het wegdek en de nieuwe tramrails aan de Rotterdamsedijk vinden regelmatig doorgang. Vorige week was de Kon. Mij. NV Wegenbouw Utrecht nog druk bezig met het aanleggen van de nieuwe dijk (zie foto), maar thans is het zover dat de weggebruikers, die van Rotterdam naar Schiedam moeten, over de nieuwe geas falteerde weg kunnen rijden. Ook het rijwielpad is in ge bruik gesteld, evenals het trottoir voor voetgangers. Voor het verkeer dat de laat-, ste maanden „benedendijks" reed betekent dit een grote opluchting, aangezien het daar veel te druk werd. (Van een medewerker) SCHIEDAM Een niet ge- onverwachte, maar wel teleurstel- heel onverwachte, maar wel te leurstellend gróte 28 neder laag van T.S.E. 1 in de thuiswed strijd tegen Amroba 1 heeft reeds aan het begin van de tafeltennis- competitie de kampioensaspira ties van de Schiedammers een ernstige deuk bezorgd. Niet onverwacht, - omdat Amroba 1 een zeer sterk team op de been brengt, met o.a. de ex-overgangsklas- ser H. Reis, vroeger van Eendracht. Wie hoorden wij daar zeggen, dat de echte, 100% zuivere scheerwol om te breien on betaalbaar Is? Al die breisters, die reeds !ang zoeken naar die zuivere scheerwol, met het Inter nationale wolmerk en voor wie slechts het beste goed genoeg is... kunnen morgen hun hart ophalen. Want dan kopen zij de Lelthen wol van 1.20, 100% zuivere scheerwol met het I.W.S. em bleem, in 10 prachtige kleuren, die topmode zijn, per 50 gram, voor nog géén 8 dubbeltjes. Morgenvroeg om 9 uur begint de ééndsagse verkoop van deze Leithen wol, 100% zuivere scheerwol in breiklare bollen, in de kleuren appelgroen, don kergroen, oranje, geel, marine, wit, zwart, cyclaam .en bleu per bol van voor Giln tel. af schrift. beti. Het teleurstellende echter was, dat alleen Paul de Looze voor de T.SJF.-ers kans zag te scoren, Huug Wittop Koning kwam er in drie partij en nagenoeg niet aan te pas en John Schllperoord had vrouwe Fortuna de ze avond zo dikwijls tegen, dat hij er teveel door ontmoedigd werd om suc ces te kunnen boeken. Door deze ne derlaag kwam Amroba alleen en zon der puntenverlies op de eerste plaats op de ranglijst; met twee verliespun- ten elk volgen nu TSF 1, Contact 1 en Germinal 4. Het was al spoedig na het begin van de wedstrijd duidelijk, dat TSF in zijn derde competitiewedstrijd van dit seizoen zijn eerste nederlaag zou lijden. Het bank-team was té sterk en bovendien miste TSF het beetje geluk, dat in de gelijkwaardige partij en de balans naar de zijde van de thuisclub had kunnen doorslaan. Daardoor werd de nederlaag onno dig hoog; het krachtsverschil was beslist geringer dan de uitslag 2--= 8 doet veronderstellen. Gehéél kansloos zijn dé Looze c.s.- te zijner tijd in de return-wedstrijd dan ook niet. Alleen zullen dan ook Wittop Koning en Scnilperoord tot scoren moéten ko men. T.S.F. S handhaafde in 3A wél zijn ongeslagen record; plaatsgenoot Ser vice 5 leed een verpletterende 010 nederlaag. Ook TSF 4 kwam uit in een derby: NO AD 8 werd met 82 verslagen, waardoor de TSF-ers in de kopgroep blijven. TSF 3 verloor opnieuw onnodig, nu met 46 van 'Hermandad 2. De T.S.F.-junioren ten slotte hand haafden opnieuw hun ongeslagen kop positie: Xerxes 3 werd nu met 46 het slachtoffer van Hans v. d. Broek die drie en Ruud v. d. Linde die twee enkelspelen won; Steven Poll kwam •helaas niet tot winst. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De christelijke harmonievereniging Sursum Corda heeft zaterdag op het concours te Zwijndrecht een eerste prijs behaald in de hoogste afdeling, namelijk G-Harmonie. Het concours was uit geschreven door de Bond van Christe lijke Muziekverenigingen in Neder land. Sursum Corda speelde onder leiding van dirigent Beerd Boerman Ou- vertüre für Harmoniemusik van Men delssohn als verplicht werk en als vrij werk Sinfonia van Bach. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Niet alleen.de woningbouwvereniging „Dé Een dracht", ook de prot.-chr. wo ningbouwvereniging „Onze Wo ning" heeft in de nieuwe wijk Groenoord woningen in beheer, nl. 198, van drie tot zes kamers. Bovendien beheert deze bouw vereniging enkele bejaarden- en vrije woningen. Voor één gul den vijftig cent per jaar kan iedere protestant lid worden, waarna hij ingeschreven wordt voor een woning. ■De bouwvereniging is aangesloten bij de Federatie van Woningbouwver enigingen in. Schiedam. In de toe komst 'hoopt men in Groenoord nog meer woningen in beheer te krijgen. Het onderhoud van de woningen wordt op het ogenblik nog. in overleg met de zusterorganisatie Patrimoni um in Rotterdam-Delfshaven gere geld. „Onze Woning" is opgericht op 4 december 1951. Voorzitter van de vereniging is de heer P. van Waardenburg, Willem Pij perstraat 88, tel. 156846. Het dagelijks bestuur bestaat uit de baren. J. Ver zijl, secretaris, Sweelincksingel 16, tel. 26.59.91, J. Poort, alg. adjunct, Sweelincksingel 14 .terwijl de admi nistrateur is de heer J. v. d. Marei, Sweelincksingel 26. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Maandagavond heeft in Huize Spaland aan de Wil lem Andriesselaan het Schiedamsc Politie Muziekgezelschap o.l.v. de diri gent, de heer M. Brilleman, een con cert gegeven voor de bewoners van het tehuis. Het concert begon met Overlord, een mars van Johan Wichers. Hierna volgden First Rhapsody in Negro Spi rituals van Bali-Van Kammen, Corte ge Nuptial van E. Gaudelroy, Ameri can Folk Suite var. Harold L. Wal ters, The Golden Plaque, mars van C. J. N. Cori, Marching Trompets van Seymour-Molenaar, Rule Brittannia van Rimmer - Mellema, Marche Mili taire van Fr. Schubert - Mellema, American Panorama, Jazz Fantasie van John Darling cn tot slot Black Diamond, mars van C. J. N. Cori. Op maandag 6 november speelt het muziekgezelschap in Huize Thurlede. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN B. en W. stel len de gemeenteraad voor een voet brug aan te leggen bij het plantsoen aan de Marnixiaan. De kosten wor den geraamd op 39.500. Het college acht de voetbrug nodig om het plantsoen een goede verbin ding te geven met de Claudius Civi- luslaan. Deze voorziening betekent te vens dat het gereformeerd rusthuis De Wetering en het Gemeentelyceum beter bereikbaar worden. Goudsesingel 221, Rotterdam tel. 116673-123082 Rotterdam Binnenweg 10 Nieuwe Binnenweg 379 Groene Hilledijk 262-264 Putselaan 230-234 Katendrechtse Lagedijk 428 Schiedam Hoogstraat 2 Viaardingen Liesveld 16a Filialen te Dordrecht, Breda, Tilburg, Den Haag en Leiden SCHIEDAM Geboren: Edwin z.v. A. P. F. van der Nol, en A. van Hattem; Leen- dert M., z.v. L. Vermeer en H. M. van der Raai; Jeanette A. d.v. A. C. Snijder en J. A. Vermeulen; Markus C. zlv. C, de Roode en J. Veenman; Jolanda d.v, R. G, Kuipers en P. Hoorman; Martljntje F. d.v. H. P. M. Creemers en W. Wernink: Yolanda d.v. F. C. van Rossen en J. de Jonge; Arthur M. M. z, v. G. N. M. Aalsma en L. M, Rulgrok; Willridus J. z.v. A. Dingenouts en A. M. A. van Gogh; Cornells L. W. z.v. W. Wijnolts en M. M, P. van Geest; Helma d.v. L. van der Velden en A. Pijl; Maartje C. M. d.v. J, van Wolferen en B. Kruize; Edward z.v. H. P. van Oostende en T. W. van Wolleren. Overleden: C. J. van den Berg. 76; J. G. Roljers, 76; H. J. 11635, 88. ROTTERDAM De NS en-de RET zullen voor de morgenavond in het Stadion Feijenoord te spelen inter land Nederland—Joegoslavië veel ex tra materieel inzetten. Extra treinen, die de belangstellen den vlak voor het stadion brengen vertrekken uit Schiedam om 18.53, 18.56, 19.12, 19.22, 19.36, 19.45 en 19.56 uur. Van Rotterdan C.S. gaan treinen om 19.01, 19.04, 19.15, 19.19, 19.26, 19.30, 19.37, 19.44, 19.53 en 20.02 uur. Extra trams vertrekken van het Weena bij bet Centraal Station yanaf 18.45 uur, terwijl men met extra bus sen het stadion kan bereiken vanaf de Henegouwerlaan bij le Middel landstraat, beginnende om 18.45 uur. De politie wijst erop, dat zij die van openbaar vervoer gebruik ma ken, ervan verzekerd kunnen zijn tij dig in 'het stadion aanwezig te zijn. Zij, die desondanks eigen vervoer pre fereren, zullen dit in verband met de te verwachte drukte op de aanvoer- wegen en de beperkte parkeermoge- lijkhéden, moeten afwachten. Hen wordt' met 'klem geadviseerd in ieder geval vroegtijdig van huis te vertrekken. Bijkantoor „De Rotterdammer", Lange Kerkstraat 82. Uitsluitend redactiezaken, tel. 263954, b.g.g. 346629. Agentschap Schie- dam: Mevrouw J. van Gog, Dr. Zamen- hofstraat 139a. tel. 512408 (ook klachtenbe- zorslne). Alarmnummer politie: 224665, A- larmnumraer brandweer: 269123, GG GD 269290. Apotheek: 't Gouden Hert. St. Lidui- hastr. 53a, tel. 268364. H00GERWERF-KAHT00RINSTALLATIES wm Dagelijks van 9-18 uur en van 19-22 uur. Zaterdag van 9-17 uur. MET: elektronische factureermaohines boekhoudmachines elektronische rekenmachines Groenoord, het uitbreidingsge bied van Schiedam, in volle ontplooiing. HOEK VAN HOLLAND De - eerste foto-wdJstrijd, georganiseerd door de VVV, heeft niet aan de ver wachtingen voldaan. Wel werden door verschillende vakantiegangers foto's ingezonden, .maar gebleken is dat de meeste inzenders de opgave niet of verkeerd hadden begrepen. Gevraagd werd een foto die Was ge maakt tijdens de vakantie in Roek van Holland, die ook op die vakantie betrekking moest hebben. Het ging dus om vakantiekiekjes. Onder de inzendingen waren vele fraaie opnamen. Zij voldedenechter niet aan het onderwerp vakantie. De meeste zouden op elk moment van het jaar gemaakt kunnen zijn. Na een uitvoerige beoordeling kwam de jury, bestaande uit mej. B. van Overstege, de heren. C. Bijl en N. Lagendijk tot de conclusie dat de prij zen niet moesten worden toegekend. Daardoor zijn de bootreizen naar Lon den en de geldprijzen blijven staan tot volgend jaar, want' ondanks deze teleurstelling is de VW van plan' om volgend jaar weer een wedstrijd té organiseren. Men wil dan het onder werp en de deelname verder uitbrei den. Nu werden alleen twee aanmoe digingsprijzen van ƒ25 toegekend. De winnaars daarvan waren-de heer A. Misse uit Rotterdam en de heer Büe- lens uit België. HOEK VAN HOLLAND De' ANWB heeft een geheel nieuwe be wegwijzering aangebracht. Op/alle be langrijke kruispunten zijn nieuwe borden geplaatst die duidelijk de rich tingen aangeven. Vooral de Harwich- boot en het strand zijn via de borden nu gemakkelijk te bereiken. Ook 'hét aantal bordjes E8 en E36 is-uitge breid. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Burgemeester H. Roelfsema zal dinsdag 7 november in.het postkantoor aan de Mgr. Nolenslaan, de eerste postzegel kopen voor de kinderzegelaktie. In het (hoofdpostkantoor wordt een speciale stand opgezet waarachter enthousiaste dames zullen proberen zoveel mogelijk postzegels en kindexkaarten te verkopen. Dames die eventueel een ochtend of een middag deze postzegels willen verkopen, kunnen zich nog aanmelden bij mevrouw mr. J. Hoek-Weber, Laan van Spaland 21, telefoon 26 80 51, of bij mevrouw H. A. C.-Taverne- Van Campen, Warande 123, telefoon 26 96 56; (Van een medewerker) VLAARDINGEN Verwacht mag worden dat het eerste tiental van HVO, dat uitkomt in de promotieklas se van-de Rotterdamse Schaakbond eeri overwinning zal behalen op R.S.R. Ivoren Toren 1. De wedstrijd die maandagavond werd gespeeld in gebouw Triangel is afgebroken in een VitIVï voorsprong voor HVO, maar de afge broken partijen zullen vermoedelijk wel voor het benodigde punt zorgen, dat aan de zege nog ontbreekt. Van den Akker, De Jong en Van der Vaart wonnen hun partijen, ter wijl remises werden behaald door Au- werda, Heyna en Korpel, HVO 4 ver loor van Sliedrecht 2 met 73. Vrij dagavond speelt HVO uit tegen Euro poort 6. SPIJKENISSE In het Verenigingsge bouw (Vredehofstraat) spreekt vanavond (dinsdag) om kwart voor acht de heer Stuivenberg voor de gereformeerde ge meente in verband met de herdenking van de hervorming. MAASSLUIS In de christelijk gere formeerde kerk aan de Wagenstraat wor den morgen (woensdag) twee diensten ge houden in verband met dankdag. De dankstonden, die worden geleid door ds. P. de Jong uit Driebergen, beginnen om 3 uur en half acht. MAASLAND In de hervormde kerk wordt: woensdagavond om half acht een bidstond gehouden waarin voorgaat ds. H. J. J. Keijzer. In de gereformeerde kerk preekt om half acht ds. Fr. de Jong. MAASSLUIS In het bericht van maandag over de tafeltennis vereniging TOG, 'hebben wij abusie velijk in de kop vermeld dat de plaatselijke afdeling van de JV, 300 jaar bestaat. Dit moest uiteraard 75 jaar zijn, zoals ook in het bericht stond vermeld. BINNENSINGEL 165.TEL: 342486 VLAARDINGEN (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN In de expositie kelder van De Kattenbeker aan bet Liesveld 151 wordt tot 18 november een expositie gehouden van leerappli katies en mozaïeken van de Haagse kunstenaar Jan Olivier (43). De ten toonstelling laat een aantal wandta pijten en glasmozaïeken zien, waarbij de kunstenaar geslaagd is harmonieu ze, warme en vaak kleurige composi ties te scheppen. De expositie is dagelijks geopend van 's morgens negen tot 's avonds zes uur, behalve op dinsdag en zon dag. fabriek van gereedschapswerktuigen VLAARDINGEN Voor de afdeling loonadministratie vragen wij die zal worden belast met de administratie van de afdelingskas ziektewet, het berekenen van lonen e.d. Voor deze functie, die met een grote mate van zelfstandigheid dient te worden ■uitgeoefend, geven wij de voorkeur aan solli citanten, die beschikken over enkele jaren administratieve ervaring. U.l.o.-dlploma is vereist, leeftijd 19 - 23 jaar. Eigenhandig geschreven sollicitaties met ver melding van leeftijd, opleiding en verriohte werkzaamheden, kunnen worden gericht aan de afdeling Personeelszaken, postbus 98 te Viaardingen. COLLECTERENis een niet be- paai'd 'geiiëfde vrijetijdsbeste ding onder de jeugdigen. Het aantal dat met intekenlijsten langs de hui zen trekt gaat dan nog wel, maar voor een. straatcollecte wordt het al een stuk moeilijker gegadigden te vinden. Meestal zijn het oudgedienden- die zich voor een straatcollecte opgeven. En dat terwijl het welslagen van zo'n collecte veelal afhangt van het aantal collectanten. U begrijpt misschien al waar ik naar toe wil.. Inderdaad: een straat- collecte. Een landelijke straatcollec te (klinkt wat vreemd, maar het-is toch goed) ,voor geestelijk gehandi capte kin déren. De organisatie van deze jaarlijkse/ collecte .ligt landelijk in handen van de Federatie van So ciaal Pedagogische Verenigingen in Breda en plaatselijk bij de heer J. 'H. van der Heiden, j Statensïngel 116b: U:'U. :-UT, Niet een middag of eon dag, maar een hele week lang, van 30 oktober tot 4 november duurt deze groots opgezette straatcollecte. Radio en te levisie leveren tijdens deze week ook een behoorlijke bijdrage aan de publiciteit rond de collecte. En,- zoals u leest, wil de pers er ook wel eet» woordje aan wijden. TK wil graag het doel van <U -*■ opbrengst vermelden; die wordt in gelijke parten verdeeld onder de aan deze collecte meewerkende ou der- en nazorgverenigingen. Vérder draagt de collecte een algemeen ka rakter. Het „daarom" van de collecte heb ik al verteld, maar het „waarom" is nog onbekend of eigenlijk onver meld, want iedereen begrijpt wel dat de hulp aan deze zorgenkinde ren (250.000 totaal in Nederland) bij zonder veel geld kost. Natuurlijk wordt dit werk gesubsi dieerd, maar hot is zoals de heer Van der Heiden, zegt: „Het particu lier initiatief blijft noodzakelijk voor dié objecten waarvoor geen re geling is getroffen." Zaterdag 4 november vragen straatcoliectanten aandacht voor het geestelijk gehandicapte kind in de vorm van een geldelijke bijdrage. Er hebben zich tot nu toe nog maar weinig collectanten' gemeld. Dus hier kan ook met een flink aan tal collectanten (opgeven bij de heer Van der Heiden, tel. 241359) hulp worden geboden. "7ATER schreef ik over- het brandweermannetje en het plan deze figuur uit het blad „De Brand weerman" gestalte te geven. Van daag wil ik u daar nog even op wijzen. En dat doe ik dan met een afbeelding van deze „brandweer man." '>4-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1