vanöferB* m 't weer ka; koud zijn 30C0 Ni iets voor „Hi uien Klaze i" en „Sti] e ie en" BESTEL TIJDIG UW KOLEN BIJ EMOUSU SPORTCAMPING IttdMiAMhlI idfilfii rnèf 111 n 11 Y= ifspe ilapparatuur i BEI DER CJV TE MAASSLUIS BESTAAT 75 JAAR zs{uiwett w smï rm ONZE VERKOOP I EGINT ZATERDAG 25 NOV. OM 8.30 UUR mepal servies tentverlichting m Receptie en kerkdienst VAN DER t» BEEK ook voor de grote maten GEEF FOKKELMAN 'DE RUIMTE' MET/^gE MEUBELEN NU GEDEMPTS BIERSLO0T4l-*f2(HMctBa4/lAWlDimEM EEN GREEP UIT ONZE OPENINGSAANBIEDINGEN Bouclé tapijt, 3.80 breed, kleur grijs Velours gord jnstof 120 breed, kl. groen en goud Damast, zeer zw. kwal., div. kleuren, 120 breed Polyeter matras 80/190, 2 kanten doorgestikt Pracht satijnen sprei, 2 persoons, slechts Cocktailfauteuils, diverse kleurenf 49,50 Bankstel, met Draion Vei. bekf. en franje afgezet f 995- VELE ST. MICOLAAS KADEAUS Deelnemer Sint Nicolaas aktie f 52,50 per meter f 13,95 per meter f 2,75 per meter f 59,50 f 39,50 Als uw kleding u maar niet koud laat. Dat kan nooit als het is gemaakt van de beste wol Zuiver scheerwol. Kreukherstellend, soepel zittend en luchtig ventilerend. herenkleding - modes ADIDAS PUMA - SIMLAM REAL SPORT - MOWS - R0MIKA 17,95 10% KORTING op: POROLASTiC - SPEED0 wedstrijd zwemkleding SCHAATSEN SLAAPZAKKEN 20 korting LUCHTBEDDEN 15 korting KEUKENKASTJES 15 korting KAMPEERBESTEK HOOGSTRAAT 82 - VLAARDINGEN Telefoon 349353 GESPREKKEN door Prof. Dr. A. F. N, Lekkerk@rk«r OVER DE HEI DELBERGER DUAL, GARRARD, LENCO en TRiOTRACK KNIRPS Ki ild Twentse VVV 5 MUZIKALE PROEFTIJD Bromfietser kneusde arm bij afremmen DE 10TTER DAMMER DONDERDAG 23 NOVEMBER i»,. kom nu^uatuurwk. geheel vru- BujvehD' ku iceN:+roNoERPew jxcawieve Meueeis vuaRaxztffFF easb pkuzen, lettekluk Alles ÖP «ET GEBtEP VAN WOOeWiE VoWJNGJN«1CHT(N<J/ Schiedaimeweg 55 - Vlaardangeii Keuze uit 18 verschillende soorten voetbalschoenen v.a. Voetbalshirt v.a. 7,95 Voetbalbroekjes v.a. 3,50 Voefbalkousen v.a. 4,95 Trainingspakken Ballet- en Turnkieding - Balletschoeisel ZWEMVMEZEN v.a. 7,80 DUIKBRILLEN v.a. 3,30 SNORKELS v.a. 3,90 18-dlg voetbal nr 3 10,95 18-dfg idem zw.-wit 12,50 18-dlg idem geel 4 13,50 18-dlg idem geel 5 14,95 30-dlg nr 4 zw.-wit 20,75 TAFELBIUARTS 175,— 285,- - 325,- Tafeltennisspelen v.a. 4,95 Tafeltennisbats v.a. 1,95 Pokerbekers v.a. 3.50 Pokerpistes v.a. 8,50 Roulettes v.a„ 7,95 Darfborden v.a. 3,30 Dames kunst 29,75 39,75 55,- Hockeyschaatsen v.a. 39,75 Noren v.a. 39,95 Viking I 96,50 Viking II l6,50 ALLE BENODIGDHEDEN voor: HOCKEY it ATLETHiEK it basketbal it BADMINTON HONKBAL tt Judo WINTERSPORT (ook verhuur) RUITERSPORT v.a. 26,95 v.a. 7,95 sporen v.a. 16,50 v.a. 29,95 BUTAGAS- LAMP v.a. 19,50 BLUET S 200 14,75 GAS- COMFOOR v.a. 32,75 nu ook in nieuwe kleuren PANNENSET (aanbieding) CO-OP 3 pannen 4.95 deelnemer St. Nieolaas-aktie N.V. GEBR. ZOMER KEUNINGS UITGEVERSMAATSCHAPPIJ WAGENINGKN Wat ©n hou zal het worden? Daar de bank... en daar de eethoek. Daar een schemeriamp...daar een luie stoel. Wéés gerust eigenwijs, u weet zelf 't beste hoe u uw huls gezellig maakt Wat u alleen nog ontbreekt goede raad In een zaak van vertrouwen. Goede raad is niet duur als u Fokkelman 'de ruimte" geeft Doen... Fokkelman ontvangt u met begrip, Pw.Bk*iar?wea2S3-294,Bo8ordam.Tol25006e-252Sea (fö»*i^RMWb«fs:N«ra.BlniMWgr KEUS UIT EEN GROTE KOLLEKTIE VAN DE BEKENDE MERKEN Betalen in 5 keer kost niets meer Meent 129 Botterdam I teL 136105 automatte bééft xwt moemowr mrauw* ot»« deskundig in klank V erenigingsgebouw Activiteiten Pagina i WONINGINRICHTING V AUOU GA HEEN EN VERKONDIG TWINTltt UUWW CHNSTlUjKI ZINOING Vertaald btwtrkt do» O»H.A Wï«n<(if« D» «v*rwlnnin|ttocht «n hw Enftgtlla I» d« w»h»td, Een machtig bock ever h«t ng.nrijka werk van grot» MfldtlingM «it twintig eeuwen vanaf 4® tem* evangelieprediker! '-m Albart Schwtltzar. Boeiand en kuplrtrend 22$ bladtijdan 100 illuitmh geb. 1TM K.V. «il ZOMIN KlUNIMM UmSIVIRSMII - WAOININOCN in katoen en helanca jn S ver- en schillende uitvoenogen "i* Dole met blezen op de zijkant. Voor jongens en heren V.3. 9,45 Voor meisjes en dames V.a. 14,- EXPANDERS, 3-veers KNIJPVEREN DEMPERS telbfoonhalters ROEIMACHINES BOKSHANDSCHOENEN BOKSBAL v.a. 9^0 va. 3,7» v.a. 9,75 va. 5,25 va. SS,50 v.a 13,95 V49.95 SL WS ■vfcwwvf*' BESCHERMERS - SCHAATSBROEKEN •'s.-tr RIJCAPS V.a. 28,50 RIJBROEKEN ZWEEPJES RIJLAARZEN DIV. BORSTEL- EN RUITER VERLICHTING, DASSPELDEN en MANCHETKNOPEN z valling z. vulling AT 1 .F. winkels en op het kan door. Tel. 343544 Modieuz» mode voor<aa»mar voor •i Meen mor AHema* zW M imten een da Moe vwi do MNwemkid Manw-tmmnii ji— SNIPPATROREN9LAD SncOtt '5.pe ee Mm* tpnrmrti 43. INneM vXv.; Een keitelijk beek over de actualiteit en de rijke Inhoud en hittori» van de Heldelbergte Catechltmy*. geb. f 9.50 Verkrijgbaar bi de boekhandel. «onM» MMd» 'optorn ■adSetth H Utmdag» pmlotml ii* oltim faitttogm Mwrttos Uw Gandg «peciaflst Wa®ö TV - ftéoorosrs jj| «(MMnlm rto«»ft»«m - UtfnemBuMiM» ©*p» M On*® GRONDIG 8pecteai2»ken hebben een eigen technische dlentrt MTH.hw fimpim'l AAI mPPOCM 14317e HOTTER Pllii Tocrlslisch Inlormatieconlrum Morgen in Uw stad Ocopend' -»o - 20 uur Standplaats Stadhuisplein Muzlkal studie willen wi etimuleren. Noemt U het gerust elgwbeiang, meer houdt het n Bedachten. Bij voorbeeld als Uw kind plano wil leren spelen en U niet weet of U met een tijdelijke bevlieging dan wet met een ontluikend virtuoos te maken hebt Bender geeft Uw kind een muïike't proeftijc. Is het imst dan bltjf de piano en betaalt U de koopsom, Wes het toch een bevlieging dan ajn Uv» emge kosten de huurprijs. Overigens zijn er veel meer redenen om altijd bij Bender advies in te wlnnenl Romrd«m, W. Wl!h*tra»t 32 te Ö8U3 «m Amh#m - Br»d» - UiCM MAASSLUIS - De Christelijke Jongclingsvereniging Maassluis bestaat daze week 75 jaar. In deze 75 jaar heef:: de vereniging zich goed weten te handhaven. Ia de doelstel ling van het werk is geen enkele verandering gekomen. Alleen de ac centen ziji enigszins verlegd. De be doeling ls dan ook, dat het jubileum evierd zal worden met zoveel moge lijk oud-leden. Zaterdagavond wordt in Sursum Corda een receptie gehou den, die tevens is hedoeld als reünie. Zondagavond wordt in de Grote Kerk ee; herdenkingsdienst belegd, waarin zullen voorgaan de predikanten Quartel en Kalkman. Negen jor gelui namen 75 jaar gele de n het initiatief een christelijke jon gelingsvereniging op te richten. Dit lukte en spoedig kreet' de vereniging de saam „De Heere Zij Onze Ba nier". De oprichting mag als een di rect gevolg /orden beschouwd van de doleantie in 1886. De eerste voorzitter was de heer J. J. an der Lely, die dit tot 1926 is gebleven. De eerste jaren werd ver gaderd in de consistorie van de herv, kerk; in 1896 werd de „Koepel" aan de Lange Boonestraat betrokken. In dit gebouwtje is de C.J.V. tot grote bloei jekomen. Ondermeer werd een bibliotheek ingericht. Een hoogtepunt werd ongetwijfeld bereikt in 1919, oen de voormalige sigarenfabriek „Universum", het hui dige „Sursum Corda", tot vereni gingsgebouw werd ingericht. Tot aankoop werd besloten, toen er 250 gulden in kas was. Een groot aantal activiteiten zorgde er oor, dat een bedrag van 10.000 :ulden beschikbaar was, toen het ge bouw werd betrokken. Met „Sursum Corda" als ontmoe tingspunt maakte de C.J.V. een goede tijd door. Zelfs in de donkere oor logsjaren kon onder Leiding van de heer C. Smoor, thans erevoorzitter, regelmatig vergaderd wordier De ou deren zuilen zich de bijeenkomsten in het pakhuis van de heer Gaasbeek aan het Zandpad nog wel weten te herinneren. In de na-oorlogse jaren kan als mijlpaal aangemerkt worden het sa mengaan met de chr. meisjesvereni ging (in 1957). De inmiddels erwc; ven M. verdween weer uit de naam en de vereniging werd omgedoopt tot „C.J.V. Maassluis". De vereniging heeft na 1955 v«8e activiteiten naar buiten georga niseerd, zoals de Ronde van Maassluis, tafeltennistornooien, pui- zelritten, toneelvoorstellingen en tie nerfestivals. Hiermee wordt duidelijk gede monstreerd, dat de vereniging ook m deze tijd zijn taak goed verstaat SCHIEDAM Bij het verlenen van voorrang aan eer: passerende au to woensdag op de kruising Lange Kerkstraat - Nieuwstraat Grote Markt remde de twintigjarig ver koopster M. C. A., haar bromfiets zo hard dat zij viel en haar rechter arm kneusde. Na behandeling in het meenteziekenhuis kon ze weer naar huis. SCHIEDAM Be Smalfilmclub De Driehoek houdt zaterdag in grote taal van gebouw Irene rijn jaarlijkse filmavond. Aanvang acnt uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 2