Sint ruim 2500 wandelaars m Handweef tafelkleden Sklikan AGENDA 18. irunott CJV vierde 75-jarig bestaan feestelijk Burg. Roelfsema pende Tlmrlede o Sblikan ODHeden bespraken gouden jubileum Prijswinnaars filmwedstrijd Alberding bracht aardig kulcht Smoor onderscheiden; J.v.Luipen erelid J. van Duvl (54) overleden KERK IS TE WEINIG PROFETISCH e»en Sunlight-toneel op eigen planken ■8*8* 2*5- DEKUERK&ZN lia" '.li 1 VEILIGE VERWARMINGSDEKENS RflUZY pE POTTERMMMKJ* MAANDAG 27 NOVEMBER 1967 nubeduidend goedkoper borstrok sportbroekj met 50% voordeel Bromfietser gewond Nederlagen voor GTB en GSS Schrijft U eens met de nieuwe De nieuwe heeft een grote, veerkrachtige 14 karaats gouden pen VLAARDIXGEN en dagelijks SCHIEDAM Vandaag. en morgen en dagelijks Sint op bezoek bij De Dilettant jes79 Veel belangstelling voor vogellshow Eenthousiast onthaal voor Sint Nicolaas Van 29 nov. t/m 2 dec. tot 's avonds 9 uur geopend. Club „In the mood" voldoet uitstekend SGP vergadert Eerste paal voor het SpieringshoeklYceum Ds. A. Ie Coq: nubeduidend goedkoper 50x210 180x230 termeulen ia Pagina 3 '!A Morgen verkopen wij een grote partij kwaliteit» Interlock heren ondergoed voor prijzen, om eens flink de voorraad aan te vullen. Interlock heren ondergoed, borstrokken met korte mouw, en sportpantalons, van een zeer zware en dus ook heerlijk warme kwaliteit, r.it van pas voorde koude maanden, morgen voor prijzen, die bijna de helft zijn van dt normale. Interlock heren ondergoed r Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze hagelwit gebleekte Interlock herenborst rokken en sportpantalons, in de maten 5-6-7, voor prijzen, die U geen tweede keer kunt verwachten. gUn Ul. of schrift, tart. SCHIEDAM De zestienjarige verkoper P. E. H., reed vrijdag pp de Schiedamseweg met zijn bromfiets tegen de minitruck van de 52-jarige markthandelaar die aan de rechter kant van de weg stond geparkeerd. Hij had waarschijnlijk de minitruck niet gezien omdat zijn bril beslagen was. Met een hersenschudding wcrd hij naar het Gemeenteziekenhuis ge- (Van een medewerker) SCHIEDAM De leden van ODI hebben op de bijzondere ledenverga dering, die vrijdagavond in Chr. Soc. Belangen werd gehouden, de plannen voor het 50-jarig bestaan uit de (Van. een medewerker) SCHIEDAM Noch GTB, noch GSS zijn erin geslaagd zaterdag hun competitiewedstrijd .te, winnen. GTB speelde een wedstrijd "tegen Berkel en moest met 40 de punten aan Berkel laten. Bij de rust was de stand al 0—-2 en .keeper v. Rixoort werd na de thee nog tweemaal ge passeerd. Sants had pech doordat een kopbal van hem op de Berkel-lat kwam. Bij GTB was Brhartjo niet van de partij, terwijl in de tweede helft adbterspe- ler Hoogstad wegens een blessure niet verder kom spelen. Het was een spor tieve wedstrijd. GSS moest met enkele invallers naar Herkingen. Kalo, Mookhoek en Lokers ontbraken op het appel, hoe wel Van Beek na een 10 ach terstand 11 kon aantekenen. Nadat Herkingen voor rust tot 4—1 was uit gelopen en na rust tot 51, kon Wes- sel de'achterstand tot 5—2 reduceren. Daarna kwamen de gastheren weer aan bod en invallerkeeper Van den Bos moest nog driemaal het net in (8—2). Vocft U hoe s£sdijk en liclit deze gouden pen over het papier güjdc - hoe persoonlijk XJw handschrift wordt- hoe fijn het is om met de verjongde Pclikaa te ichrijven. Laat U zich de nieuwe Pdikan eens tonen en bclctf ook eens die nieuwe schrijhenatie. Grote, Tcakrachüge 14 karaats gouden pcmThermio-inktregulator yoorkomr jAlwi, Zuiger- of patronenvulsystecnu Luchtdicht afsluitende dop van geciseleerd doublé of nieUW-zilver. Pclikan inktpatroöen - voor gpSde inkt. u «OMIBHlTOOia JEKAS-WHMO! HAMKWB. mond van hun voorzitter, de heer H. Roozenbeek vernomen. De grote feestavond werd vast gesteld op 26 april. Spontaan gaven zich twaalf dames en heren op voor medewerking. Verder vroeg de heer Roozenbeek medewerking bij de te houden glazenactie (met ODI-em- bleem), de boterletter- en kerst kransenactie en andere nog te voeren acties. Het doelpuntenfonds heeft reeds 82 in kas, terwijl de boterlet teractie ook prima loopt. Reeds zijn enkele honderden letters verkocht en men hoopt daar in de komende week nog een groot aantal aan toe te kun nen voegen. Op 19 april wordt een receptie ge houden, op 20 april een reünie en op 5 april wacht de leden zelfs een di ner. Wat de competitie betreft speelden de ODI-teams zaterdag voorlopig voor het laatst, omdat de winterstop bij de CKB is ingegaan en eerst in februari weer wedstrijden op het programma komen. SCHIEDAM De uitslag van de filmwedstrijd 1967 van de Smalfilm- dub De Driehoek, die bekend werd gemaakt op de jaarlijkse filmavond zaterdag in gebouw Irene, luidt als volgt: Eerste klasse (geroutineeiden{: eerste prijs (wisselbeker) A. W. Vro- klage met „De doden leven", tweede prijs H. v. v. Voort met, „Gangsters in Rotterdam", derde prijs C. Schruyer met „De stille getuige". Tweede klasse (gevorderden): eerste prijs (wisselbeker) F. G, v. Laar met „De benevlo", tweede prijs J. Ros met „Als de kat van huis is", derde prijs, niet toegekend. Derde klasse (beginners): Eerste prijs (wisselbeker) A. N. Maas met ,.H 20", tweede prijs B. van Gelder met „De Laatste streek", derde prijs C. G. Uyl met „Een vreemd avon tuur". Er was veel belangstelling voor de ze filmavond. Bijkant. „De Rotterdammer", Smalle Ha venstraat 11, tel. 346775, ook voor redactie, telef. 346775. Klachten bezorging: H, Verheli, Wag- nerstraat 24b, teleloon 343345, dagelijks van 16 30 tot 19.30 uur en 's zaterdags van IS tot 19 uur. Alarmnummer politie en brandweer: 34.44.44. Centrale meld- en regelkamer (voor klachten luchtverontreiniging): 282J8T. Apotheek: Van Hogendorplaan 129a, tele foon 344233. Agentschap „De Rotterdammer" Maassluis: mevrouw N, Klein, Damstraat 12 (ook klachten bezorging). Apotheek Maassluis: De Jong, Markt 11. tel. 2234. Stadhuis: Gemeenteraad, vergadering. 20. Aula Stedelijk Museum: Rode Kruis-ten- toonstelling, opening. 16.15. Chr. Soc. Belangen: I.S.W.. cursus ass.-e- conoom, 19. Arcade: EHBO-cursus 19.30. Bijkantoor „De Rotterdammer", Lange Kerkstraat 82, uitsluitend redactiezaken, telefoon 263954. Agentschap Schiedam: me vrouw J. van Gog Dr. Zamenhofstraat 139a telefoon 152400 (ook klachten bezor ging). Alarmnummer polltic: 2464S6. Alarm nummer brandweer: 26.91.23. GG en GD: 269290, nummer Apotheek: C. I. Jansen, Swammerdamsingel 1, telefoon 264917. BURG. STAND SCHIEDAM Geboren: Nathalie, d.v. C r ins en C M J van Krugten, Sylvia P, d v L Klootwijk en P E de Wit, Judy C, dv F Westervcld en J C van Dijk, Gerard T, z.v. d Vis en W J van Glnkel. Jose A, z v A Lopez Garcia en J Aranda Ruiz. Overleden: 3 Maglelsen 87 j. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Voor de twintigste keer hield de Schiedamse Wan delsport Vereniging „De Trekvogels" zaterdagmiddag haar Sint-N'ico- Iaas-wandelwedstrijd. Start en finish waren in de Koren beurs, waar de Boerenkapel Sinter klaasliedjes speelde. Ook Sint-Nico- laas met zijn knecht was aanwezig. De Stemming was feestelijk, in-schril contrast met het weer buiten. De le den van de Rode Kruis Colonne had den zoals elk jaar deEHBO-verzor ging. Niet minder dan vijfentwintig honderd wandelaars gingen van start. Op het parkoers acht km haalde W.S.V.-Zuidland de eerste prijs, D.S.O.-Overschie, de tweede prijs en O.W.I.O-Rotterdam de derde prijs; parkoers twaalf km Volharding-Rot terdam eerste prijs, D.S.O.-Overschie tweede prijs en D.S.O.-Overschie derde prijs, Brabants Glorie-Tilbung vierde prijs en O.W.LO.-Rotterdam vijfde prijs. Parkoers twintig km D.O.T.-Overschie eerste prijs en ANIB A-S,-Oud-Beijerland -tweede prijs. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het vijftien jaar oude Schiedamse Jeugd Toneel „De Dilettantjes" heeft zaterdagmiddag in gebouw Tivoli Sint-NicolaasfeeSt ge vierd. Ongeveer driehonderdvijftig kinderen zaten in spanning op Sin terklaas te wachten. - Zijn paard was echter zoek. Maar het dier werd gauw gevonden. Daarna 'kon de kindervriendmet drie Zwarte Pieten de kinderen ver maken. Na afloop van het feest is er een rode kinderhandschoen gevon den, die men kan halen bij' -de secre taris, de heer J. B. H: Beining, Gaili- leistraat 79b. Zelf genoot de Sint van de jeugdige •goochelaar Ricardo en zijn assistente. Enkele Dilettantjes hebben nog schetsjes voorgedragen. Begelèid door de accordeonist Remy van Beusichem hebben de kinderen .het vaste repertoire 'van Sinter klaasversjes gezongen. SCHIEDAM Het gebouw Arcade leek het afgelopen weekeinde veel op een reusachtige volière.-De afdeling Schiedam van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers hield er haar negentiende tentoonstelling. Vrijdag avond werd ze geopend. De be langstelling was groot. De expositie was een prachtig „visitekaartje" van de vogelliefhebbers. Na een selectie van de ongeveer tienduizend exotische vogels, kleur- kanaries, parkieten, etc., werden er bijna vijfhonderd tentoongesteld. Het aantal inzendingen van tro pische vogels toonde dit.jaar weer een aanzienlijke stijging. Keurmeesters van de kleurkanaries en postuurkanaries waren de heren Chr. Ackermans, J. de Blij, G. Brok- meijer, J. van Liempd, G. van Unen, Keurmeesters tropischevogeis, de heren H. G. van Oorschot en W. J. van Velt. Kampioen kanaries - eigen kweek was M. Spierings. Kampioen 'Tro pische vogeis L.Torenvliet. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Een eerzaam huisvader raakt op de kermis ver zeild. Hij stapt in de gondel van het befaamde „reuzerad" en als hij to renhoog in de lucht zit, raakt het rad onklaar. Hij moet tegen wil en dank de nacht hoog en droog doorbrengen, maar hij heeft gezelschap van een dame in dezelfde gondel. Zijn vrouw, die hij de volgende dag-het avontuur vertelt, denkt er het hare van en dan begint de arme man te jokken, een eigenschap die niet zijn sterkste zijde is. Zijn vriend, die -hem in d-eze pre caire situatie bijstaat, helpt hem van de wal in de sloot. Dit was de aardige klucht, die de Toneelvereniging Alberdingk Thijm vrijdagavond in Musis Sacrum op de reünie van de Nederlandse Vereni ging van Ex-politieke Gevangenen voor het voetlicht bracht. De Flar- dinga Boys zorgden na afloop voor dansmuziek. HOEK VAN HOLLAND Aan 'de koude 'Berghaven hebben zaterdag honderden schoolkinderen en -een minstens even groot aantal ouders Sint: Nicolaas een enthousiast welkom bereid. Alle kleuterscholen en dè bei de' eerste klassen van de lagere scho len leverden een klein 'legertje zin gende, juichende enzwaaiende kin deren. -Precies om twee uur meerde de stoomboot in de haven af,-terwijl alle schepen in de omgeving hun best de den om de muziek van harmonièver- epiging „Rotterdam aan Zee" en de zingende kinderen te overstemmen. Zes zwarte Pieten sprongen aan wal, voordatde stoomboot was vastge maakt en zij begonnen al direct pe pernoten., en suikerbeesten' uit te de- léri: De grage kinderhandjes waren dan ook al gauw gevuld. .Inmiddels trachtte- wijkraadsvpor- zitter, '-L. van, der Houwen, zich met een-korte- toespraak verstaanbaar te maken. Daarvoor was- zelfs de ge luidsinstallatie echter._niet toereikend en de enige die wat hoorde was de Sint zelf. De feestvreugde was er echter niet minder om en nadat Sint Niccilaas heel uitgebreid alle kinder-^- handjes, had geschud, maakte $3$ eén* rijtoer op'zijn witte schimmel door Hoek van Holland. Op 5 december komt de Sint weer in de Hoek. Dan brengt hij bezoeken aan de scholen en aan zieke kinde ren. Zwaar geweven, wollen handweef tafelkleden van eerste klas fabrikaat, in de kleuren naturel, goud, brons en cognac, nu bij De Klerk als weektopper met 50% voordeel. Maat: 170x140 voor m COMPLETE WONINGINRICHTING BINNENWEG, BEUEÜLANOSELAAN BOTTERDAMDEN HAAOOTBECHtf VUSSISMIHQORNTOE UER (Van een medewerker) VLAARDINGEN De nieuwe Club „In the Mood" die twee weken geleden zo succesvol van start ging met experimentele avonden, blijkt in een behoefte te voorzien. Men begon met 140 leden en zaterdagavond was dit aantal uitgebreid tot 230. Het aantal bezoekers in gebouw Muzanda bedroeg 160, waarmee de zaai goed gevuld was en er behoor lijk gelegenheid was om te dansen op de muziek van het Ama-kwartet uit Schiedam. Allen waren enthousiast over deze tweede avond. Het bestuur heeft de derde avond vastgesteld op zaterdag 9 december, eveneens in gebouw Mu zanda. Dan zal een dixieland jazz- en andere dansmuziek brengen, en zal tevens gelegenheid worden geboden voor gesprekken. De minimum leeftijd voor de bij eenkomsten van In the Mood is be paald op 38 jaar. SEJRBTCaSÏSi Zware massief GOUDEN RING RQ58- elegant model met cultivé parel Dit is sltcbts Hn voorhuid uit cut bijzonder mooie kolleksie Gouden Ringen WINKELCENTRUM BINNENWEG *6 TELEFOON 11.61.16 ROTTERDAM (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Op een ledenverga dering van de'afdeling Schiedam van de Staatkundig-Gereformeerde Partij morgenavond, dinsdag om acht uur in het Geref. Jeugdhuis, Lange Ha ven 97, (Bovenzaal ingang Vismarkt) zal voorzitter L. H. Knipscheer, spre ken over: „De gevaren in deze don kere en geestloze tijd, zowel op poli tiek als op kerkelijk erf'. De toegang is vrij. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Woensdag 6 decem ber om elf uur wordt de eerste paal geslagen voor het nieuwe Spie- ringshoeklyceum aan de Laan van Spieringahoek. Na afloop is er een bijeenkomst in de kantine. IPjjpiBf SCHIEDAM Zaterdagmorgen is het bejaardencentrum Thurlcde offi cieel geopend door burgemeester H. Roelfsema. Hij trok het Schiedamse dundoek weg voor een koperen wandplaat, die binnen niet al te lan ge tijd aan de gevel van het centrum zal worden bevestigd. De heer B. Drukker, tweede voor zitter van de Humanistische Stich ting voor huisvesting van Bejaarden vertelde in zijn openingswoord, dat er grote behoefte bestond aan een be jaardencentrum op niet confessionele basis. „Een stroom van aanmeldingen. (1000) kwam bij ons binnen",. Vervolgens gaf de heerDrukker een kort overzicht van de bouwwerk zaamheden. „De plaatsingscommissie heeft tijdens haar werkzaamheden de opzet van het plaatsen moeten wijzi gen. Het lag in de bedoeling achttien flats tè reserveren voor zelfstandige echtparen. - De behoefte aan verzor- ■gingsüats bleek echter zo groot, dat alles een verzorgingskarakter kreeg. Wij hebben echter begrip voor de teleurstelling bij de mensen die niet geplaatst konden worden. Het 'bestuur heeft nu echter het plan opgevat ide mogelijkheid te on derzoeken nog 30 a 40 zelfstandigen- flats te bouwen." Mr. ML Knap. voorzitter van de landelijke HSHB gaf een historisch overzicht van de zorg voor de bejaar den. „In het verleden blijkt dat de ongelovigen weinig hulp kregen, daar de charitas altijd bedreven werd door de kerken. De ongelovige zal onafhankelijk van de gunst van de andersdenkende verzorging moeten hebben." Na dezemotivering van het Humanistische Bejaardenverzor- gingswerk, schetst de heer Knap het ontstaan van de HSHB. De heer Spruijt, van het architec tenbureau Spruijf en Den Butter gaf in enkele woorden een verslag van de bouw en tekende hij de indeling van het centrum. Ook burgemeester Roelfsema gaf een beschrijving van de ouderwetse vorm van bejaardenzorg. „Nog steeds staan er hofjes, die werken op het oude principe van inkoop. Door het hoger worden van de gemiddelde leeftijd en de ontwaarding van het geld, komen de besturen van -de hof jes er niet meer met een inkoopsom. Daarom wordt gezocht - naar een andere oplossing. Men heeft het ge vonden in de meer eigentijdse vorm van de huisvesting tegen pension- prijs. Op het ogenblik beschikt Schiedam over circa 1000 plaatsen voor bejaarden. Volgens de statistici waarschijnlijk te weinig, daar 12 pet. van de bevolking boven de 65 is. Dat komt voor Schiedam op 8600 mensen. Er is dus een tekort. Niet iedereen zou dus in aanmerking komen. Ge lukkig komt echter niet iedereen in aanmerking voor een bejaardencen trum. Elk nieuw tehuis heeft echter een wachtlijst. Ik wil er echter op aandringen de mens zo lang mogelijk zelfstandig te laten." 0 MAASSLUIS De tafeltennisvere niging TOG behaalde zes maai winst met haar seniorenteasns. Da wedstrijd tegen Favoriet I werd met 8—2 gewonnen. Verde re uitslagen: TOG 2 Xerxes 4: 3—7. NS 1 - TOG 3: 46, Americano 2 TOG 4 4—8. Stadhuis 4 TOG 5: 2—8, Stad Rotterdam 3 TOG 6 2—8. (Van onze correspondent) Zaterdagmiddag werd In het vere nigingsgebouw Sursum Corda in te genwoordigheid van burgemeester W. J. D. van Dijck, de wethouders J. Smit, P. van der Snoek en gemeen tesecretaris H. Kramer, en vele oud-leden en leden een receptie -ge- houden, in verband met het 75-jarig ■bestaan van de afd. Maassluis van de C.J.V. Veel sprekers voerden hier het woord, onder meer burgemeester Van Dijck, die zei niet gewend te zijn een 75-jarige grijsaard te ontmoeten die nog zo springlevend en jeugdig is. Een bijzondere gebeurtenis viel ere-voorzitter, C. Smoor (79), ten deel, toen burgemeester Van Dijck hem meedeelde, dat het de Koningin heeft behaagd hem te onderscheiden met de ere-medaiile in zilver verbon den aan de Orde van Oranje Nassau. De heer Smoor heeft 34 jaar ge werkt in de C.J.V.; 13 jaar bekleedde hij het voorzitterschap van het cen traal bestuur en van 1934 tot 1960 had hij de leiding van het jon genswerk. Ongeveer vijfendertig jaar was hij voorzitter van de mannen- vereniging. Als afgevaardigde van het Chr. Jongeren ^Verbond sprak de heer Timmer uit Amsterdam. De heer Fi- gee, oud-lid, haalde herinneringen op. Ds. E. H. Kalkman* zei dat het jeugdwerk 75 jaar geleden begon toen de kerk dit werk nog links liet liggen. Tijdens de receptie werd de heer J. SCHIEDAM Na een langdurig lijden is vannacht in de Dr. No- letstichting op 54-jarige leeftijd over leden de adjudant van politie J. H. van Duyl. Van 1935 tot 1940 diende hij bij de militaire politie. Daarna klom hij in het Schiedamse politiekorps op tot adjudant. Op 1 april 1950 werd hij bevorderd tot brigadier en op 1 mei 1961 werd hij adjudant. van Luipen tot ere-lid benoemd in verband met zijn grote verdiensten voor de C.J.V. Vele jaren is hij pen ningmeester en de laatste jaren lid van de commissie van bijstand ge weest. De voorzitter van het centraal bestuur, de heer P. van der Kraan, dankte de sprekers, 's Avonds werd een tweede receptie gehouden, die ook zeer druk werd bezocht. Naar schatting gaven 250 leden en zeer veel oud-leden van hun belangstel ling blijk.- De herdenking werd zondagavond besloten met een herdenkingsdienst in de Grote Kerk, 'waarvoor de pre-» dikanten H. Quartel (Delfshaven, vroeger Maassluis) en. ds. E. H. "Kalk man (Maassluis) resp. als onderwer pen hadden gekozen „Hij klopt" en „Doe jij open". Medewerking ver leende het Rozenburgs Mannenkoor, onder leiding van de heer J. P. A. Kriek. De kerk was gevuld met ruim dui zend bezoekers. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM In het kader van een aantal discussieavonden van de oecumenische gespreksgroep heeft de voorzitter van de hervormde jeugd raad, ds. A. Ie Coq, vrijdagavond in het gebouw voor christelijk sociale belangen een inleiding gehouden over het begrip kerk. Hij betoogde dat de kerk geen eiland mag zijn in de sa menleving, maar de samenleving moet begeleiden en profetische kri tiek moeten leveren, Ds. ie Coq was van mening dat vooral het contact tussen -de kerk, de industriële werknemers en de jeugd moeilijk is. „In het verleden heeft de kerk wel gepredikt, maar er niet naar geleefd. Vroegar stond de kerkelijke ambtsdrager te veel op een voetstuk. Nu is dat anders en gaat het meer om de individuele mens". Een teleurstelling is, met name voor de hervormde kerk, het grote aantal „papieren" leden. Van wat er aan werkelijke leden overblijft, gaat gewoonlijk weinig profetische kracht uit, aldus ds. Ie Coq. Na de inleiding was er een forum discussie, waarin onder meer het raadslid mevrouw A C. M. Blaauw-Rieu (PSP) de buitenkerkelij- kon vertegenwoordigde. Aan deze discussie werd ook deelgenomen door de heer A. J. den Hartog (kath). Hij is de initiatiefnemer van deze gespreksgroepen, die zijn ontstaan na de teach-in over de encycliek Popu lorum Progressio. Er zijn nu drie gespreksavonden gehouden en er zullen er nog drie volgen. De onderwerpen die dan besproken zullen worden zijn: de Vietnampolitiek en het Mid den-Oosten. Voor hen, die uit ondervinding weten, hoe onaangenaam een kil bed Is 's avonds,., en die zich realiseren, dat lekker warm slapen toch heleriaal geen luxe is... voor hen is deze aanbieding bedoeld. Een speciale verkoop van flanel len lakens, donzig warm, van een extra kwaliteit flanel™ niet alleen een noodzaak, maar nu ook mogelijk voor ledereen. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze flanellen lakens, waarmee U niet alleen Uw gezondheid, maar door nu te kopen, ook vele guldens spaart. Giin ul. of seheift. tot. (Van een medeweTker) VLAARDINGEN Het experi ment van de personeelsvereniging Sunlight om de toneelvoorstellingen te verplaatsen van de Stadsgehoor zaal naar het Sunlightpaviijoen, is een succes gebleken. Dat bleek zater dagavond in dit paviljoen aan de Deltaweg waar alle plaatsen waren bezet toen voorzitter J. Dekker de bijeenkomst inleidde. Bovendien was men er in geslaagd twee soorten publiek te trekken. De jongeren toonden ook wel belangstel ling voor de eigen toneelgroep, maar zij waren het toch die in de hoofd zaak de dansvloer betraden waar de passen werden uitgevoerd op de mu zikale maten de U.R.L.-band „De Skippers". De thriller „De negende vlam" van Jaap Mooy was slechts kort van duur, maar van meet af zat er volop spanning in. Nog vlotter en met nog meer verve en vaart werd het blijspel „Een bruid teveel" van Dick van Maasland gebracht. De dames kregen bloemen en de heren een presentje. Het bestuur verkeerde kennelijk reeds in Sinter- klaasstemming want regisseur R. Lemstra, souffleur B. van Dorp en de leider van de URL-band ontvingen geschenken onder couvert Besloten werd om in januari of februari op nieuw een dergelijke avond te hou den. m --rL, I'M K GEVEN BEHAAGLIJKE WARMTE VOOR EEN GEZONDE NACHTRUST WUWfa I 1e MIDOELLANDSTR. 72 AEHT V. NESSTRAAT 38 TEL 235327-118811

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1