Voorstel B en W Schiedam Opgewekt winterfeest in gebouw „Irene" Koffer met kleding stelt politie voor raadsels Geref. en r.k. kerken lieten verstek gaan Bloem- cretonne 3» Man stortte in ruim: slechts licht gewond Bachconcert Intertexta te Schiedam ijj generaties op bezoek bij M. Faasse AGENDA 3(|Iött(rüaminer Twee keer jtfdwelming in één gezin CAB-pupïllen genoten van cabaret Orgelconcert vttn Dirk Jansz. Zwart Wie ziet eigendom op foto? OECUMENISCHE ZONDAG Gerard Vroegh (19) werd judo-kampioen Politieauto in water ges 30% voordeliger Feest voor Schiedamse 100-jarige cadeau-tip heetman 3 V;)' Pensionhuis voor gehandicapten gaat dicht Herv.-ger. dienst in r.k. kerk Burgerlijke stand cadeau-tip heetman j DEKLERK&ZN Burgemeester opent de Vrije Academie Geschenken Nieuw verzoek om opstap wagens in Beneluxtuimel pE ROTTERDAMMER Pagina 3, 2. MAANDAG 11 DECEMBER 1967 SCHIEDAM Burgemeester en wethouders stellen de gemeente raad voor een krediet van 25.000 te verlenen voor het treffen van voorzieningen in het gebouw, waarin het stedelijk gymnasium tot voor kort was gehuisvest. Dit gebouw zal namelijk worden be trokken door de muziekschool. Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM Een pak, een leren jack, een winterjas, twee paar handschoenen en een paar suède schoenen stellen de politie vobr een raadsel. Deze kleding stukken werden gevonden in een koffer die de 33-jarige Italiaan M. G. in 'het bagagedepot van het Centraal Station had gezet. Er zat nog meer in de koffer. |.nu .beduidend joecSkoper Terlenka vensterval 85 cm hoog iMtiS ter méulen (Van een medewerker) SCHIEDAM De Oecume nische zondag, die dit jaar weer op de tweede Adventszondag is gehouden, heeft weinig samen werking gebracht. De rooms- katholieke en gereformeerde kerk gaven namelijk te kennen dit jaar niet te kunnen mee werken aan een gezamenlijk afstaan van de kerkgebouwen voor zondagmorgendiensten, zodat het initiatief dit keer al leen kwam van de hervormde kerk en de lutherse gemeente. Geen stap verder In het naseizoen kochten wij 'n heel mooie satijncretonne, bedrukt met'n royaal bloem- dessin. Met deze fleurige cretonne is het altijd lente in huis. Verkrijgbaar in 4fraaie kleur stellingen, zon-, licht-en was echt, 120 cm breed. Normale prijs 5.90 p. meter, Handhaving Statenbijbel Vandnng en morgen -i'uflijks Grote keuze in ringen met edel en siersienen vanaf 40.— Ruwe edelstenen en mineralen voor verzamelaars of als originele decoraties ROTTERDAM In hetzelfde gezin, familie Kcyser alt de Schipholstraat, S!Umén in het afgelopen koude week je Tier gevallen van gasvergiftiging voor. Zaterdagavond viel de afvoerpijp van A» gashaard. Het gas stroomde de ka mer in waardoor gasvergiftiging op- eid De vader, de 46-jarige schoon maker P- d. Keijser en de 53-jarige Wranger G. van de Bos, galvaniseur van "beroep, zijn voor onderzoek naar het Dijkzigtziekenhuis gebracht. Zondagavond waren het de moeder, je 41-jarige mevrouw M, Keijser-Blom ea haar driejarige dochtertje Petra Jo- landa, die voor onderzoek naar het Bergwegziekenhuis gebracht werden. Zij waren onwel geworden in de woon keuken, waar de geyser veel gebruikt werd. Het gas verbrandde niet goed in Se aevser, waardoor koolmonoxyde in de keuken kwam. Het personeel van het GEB heeft voorzieningen getroffen. Krediet f van voor muziekschool AI geruime tijd probeert het bestuur van die school een betere buisvesting te krijgen. Vele keren f''vf'-v;;* 'Mi.-- ;;#KT 7" - :''V; -■ werd een beroep gedaan op de ge meente, maar telkens bleek, dat het college geen reële mogelijkheden 1 zag. Door de overplaatsing van het Stedelijk Gymnasium komt het oude gebouw aan de Nieuwe Langstraat leeg. Een. gedeelte wordt nu qan de Mu ziekschool ter beschikking gesteld. Er moeten wei enkele voorzieningen worden getroffen, die in totaal 29.000 vergen. Er is nog 3000 beschikbaar van een vorige verbete ring, terwijl ƒ1000 kan worden be zuinigd. B. en "W. stellen de raad tevens voor de jaarlijkse subsidie aan de school te verhogen tot ƒ10.320, het bedrag, dat de school moet neertellen voor de 'huur. Voor het slopen van enkele panden in de binnenstad, vraagt het college een krediet van 25.000. Voor het opknappen van kinderspeelplaatsen is 21.000 nodig. Tenslotte vragen b en w ƒ20.300 voor het aanschaffen van materiaal voor de dienst Gemeentewerken. Deze voorstellen zullen tijdens de deze week en volgende week maan dagavond voort te zetten gemeente raadsvergadering aan de orde komen, nadat de begroting zal zijn vast gesteld. (Van een medewerker) SCHIEDAM Dirk Jansz. Zwart zal woensdag 20 december een kerst concert geven in het gebouw van de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) aan de Westvest. Dirk Jansz. Zwart is adviseur .geweest bij de bouw van dit orgel, dat nu tienjaar bestaat. Onlangs speelde Feike Asma een concert er op die vol lof was over de kwaliteiten van het orgel, al vond hij dat de akoestiek van de kerk beter behoort te zijn. Dirk Jansz. Zwart zal werken uit voeren van Marcel Dupré, Jan J. van den Berg en Jan Zwart sr. wat de hedendaagse muziek betreft en ver der zullen enkele kerstkoralen ten gehore gebracht worden 'het bekende 'Noël van L. C. Daquin en uit de Romantiek van Désar Franck de Pastorale. Aanvang 20 uur. De Italiaan' was eind vorige maand gearresteerd bij een inbraak. Het bleek dat hfj bij nog meer inbraken betrokken was. Van vele goederen in de koffer* kon de recherche de eige naars opsporen, van de kleding niet. Als er mensen zijn die hun eigendom menen te herkennen worden zij ver- (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het traditionele winterfeest van het Comité voor Auto- en Boottochtjes (CAB) en het K. J. Heijboerfonds. zaterdag middag in het gebouw Irene was weer bijzonder aardig. Er wareii ongeveer honderd CAB-pupiUen. - Zoals gewoonlijk waren de le den van de Rode Kruis-eolonne aanwezig om de helpende hand te bieden. Voorzitter A. T. Schudde- beurs, opende de 'feestmiddag met een praatje, waarna een bont ca- baretprogramma volgde. Conferen cier was André van Heijst In de smaak vielen de bekende liedjes, die de jeugdige Willy Stel- loo op haar elektronisch orgel, ten gehore bracht. De balletdanseresjes van Tosca Balm waren in topvorm. Het jeugdorkest K.D.O. speelde populair-kiassieke melodieënen het Rythm Trio toonde zich een bekwaam stel virtuozen op de mondaccordeon. -i '-rW&S'ê&l Nu eens Iets heel anders voor de ramen hangen en 'trots naar. Uw vensters kijken... waar die mooie, moderne venstervallen het zo goed 'doen... Twee soorten Terlenka venstervallen, extra lang, 85 cm, met Ingeweven dessins, uit de prljsseries van 3.10... nu voor bijna de halve prijs, door elkaar voor nog géén een gulden zestig. x'.Y«MC*exiY<-XM Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze prachtige Terlenka venstervallen met in geweven dessins, extra lang, 85 cm hoog, 4* door elkaar, t n W per meter [hii Gein tel. of schrift, best. De dienst werd gehouden in de Opstandingskerk, waarvan het orgel afgebroken in de kerkzaal stond en de vleugel voor de begeleiding van de gemeentezang moest zorgen, het- onvoldoende tot zijn reent kwam door de grote opkomst. .Ds. D. J. Spaling leidde de orde van de dienst en de evang.-lutherse predikant ds. A. Steinhart hield een predikatie over „Zie, Ik maak alle dingen nieuw" (Openbaring 215). Ds. A. Steinhart begon met enkele opmerkingen over de te weinig me dewerking van andere kerken. „Dit is de eerste ochtenddienst m oecume nisch verband en we hebben in dit opzicht grote plannen. Jammer dat de gereformeerden en rooms-katho- lieken dit keer niet konden meedoen. Het eevolg hiervan is een zeer smalle basis, omdat alleen de hervormden en luthersen meespelen. Ik kan mij niet aan de indruk ont trekken dat er een zekere onwil is om eenmaal in het jaar een gezamen- liike morgendienst ïn alle kerkgebou- wen te houden. Is dat soms teveel gevraagd?" Ds. Steinhart begreep de zure op merkingen, die de heer H. Teeuw (se cretaris Oec. Raad van kerken) had gemaakt ten opzichte van die mede werking en begreep zijn oecumenisch ongeduld, maar ook zijn trouw. Wanneer we blijven denken in de oude tijd van 1920 dan komen we in Schiedam geen stap verder. We leven nu in 1967. Geen enkele kerkge meenschap durft het „gokje" te wa gen om eenmaal in het jaar de kerk gebouwen open te stellen voor oecu menische diensten. Wij zijn toch al len broeders en zusters in Jezus Christus? Kan samenwerking dan niet, mag het niet of... wil men met? Toch hebben we de moed niet ver loren en aan de hand van Christus' ei„en woorden: „Zie, Ik maak alle dingen nieuw" (hetzelfde thema van de vierde assemblee van de Wereld raad van Kerken, in 1968 in Uppsala te houden) hopen we op een betere toekomst voor de oecumene. Mis schien lezen we volgend jaar in de kranten, dat de kerk van Schiedam een nieuw Tijdperk is aangebroken door de oecumenische zondag met in alle morgendiensten gezamenlijke diensten.- Zou dat kunnen? Het is hoog tijd, - want... Zie, Ik maak alle dingen nieuw." VLAARDINGEN De 19-jarige Gerard Vroegh is zaterdag de nieuwe judokampioen alle categorieën van Vlaardingen geworden. ïn de Sportschool in de Westwijk had de 79 kg wegende Gerard acht minuten nodig om Henk van Oosten (98 kg), die zeven maal kampioen van Vlaar dingen was, te onttronen. Met drie voordelen techniek, waaronder een eerste armworp won Gerard, die daarmee in het bezit kwam van een horloge en een fraaie bokaal. Tevoren had de nieuwe kampioen een vol punt behaald op Goof Handstede, die ook verscheidene ma len kampioen van Vlaardingen is ge weest. In de lichtgewichtklasse van de Kuy-graden ging de titel naar Gerard Zwijgers, die in de finale Alfons De- filé versloeg. In de halfmiddenge- wicht klasse eiste Richard Bijl de titel voor zich op en in de klasse middengewicht toonde Peter van Cotthem zich de sterkste. Ten slotte 'kwam de titel in de halfzwaarge- wicht klasse op naam te staan van Van der Merwe, die in de finale Jan Lamers achter zich liet. Voor de wedstrijden begonnen werd een vriendschappelijke wedstrijd gespeeld waarbij Vlaardin gen A met 61 won van Vlaardingen B. In de pauze van het geheel gaven de heren Kattestaart en De Korte een demonstratie van het „Koshi- ky-no-kata", een vechttechniek, die moet worden uitgevoerd voor het examen 5e Dan. MAASSLUIS Bij de Hollandlaan l te vlaardingen leed het eerste tafelten- nisteam van Key en Kramer een verdien de 7—3 nederlaag. Toen K en K al in een verloren positie stond, scoorden C. Ker- Kum met tweemaal en F. Deus met een maal winst de tegenpunten. lï. Foncke won geen enkele maal. K en K 2 raakte weer een punt kwijt en wel tegen stadge noot TOG 3. Het team kon nog Juist een 5—1 achterstand in een 5—5 gelijkspel om zetten. Met deze eindstand mocht K en K zich de meest gelukkige noemen. zocht zich met de politie in verbin ding te stellen. Tel. 143.144 toestel 3603. In de nacht van zaterdag op zon dag is'ingebroken bij een filiaal van De Spar aan de Schiedamseweg. In de winkel werd een grote chaos aange richt. Goederen werden uit vakken en koelvitrines gehaald en op de grond gesméten.Flessen met drank werden kapot gegooid, kisten met fruit leegge stort.' Toen de dader zich tijdens de vlucht ontdekt zag, liet hjj een kist met le vensmiddelen achter. Uit de kassa's wórdt een bedrag van 20 vermist en uit een kast in het kantoortje dertig sloffen sigaretten. De dader de 45- jarige C.. v. H. voormalige winkelcbef jn-'.dit filiaal is zondag aangehouden. Hij heeft'bekend.' Bij een inbraak in een bouwkeet van de N.V. F. „van': Weiebes aan 'de Molendijk^ is voor .enkele honderden guldens- "aan'gereedschap," een-'-iléts 'en eeri reiswekkertje gestolen. De recherche van het bureau San- delingplein heeft, vgndaag. voor de offi cier van justitie geleid de.35-jarige ma gazijnbediende H. F. P. Ndie er van- wordt verdacht fotoapparaten ter waar de'van vijfduizend gulden uit fotozak- ken aan de Meent, de.Walenburgerweg en'de'Admiraliteitskade te hebben ge- stolen. (van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM' Vanmorgen is een Daf-je -van de 'politie op de Langëgeer geslipt- en' in' hét' water gereden. De bestuurder, brigadier F. Breddels en adjunct-Inspecteur E. Taconis konden zelf op de kant komen. Omwonende hebben de" politiemannen van' droge kleren voorzien. Q MAASLAND Ondanks hagel en sneeuwbuien- bestond voor de propaganda- ■avönd van deANWB die In het Trefpunt werd gehouden goede belangstelling. Bur gemeester Groot Enzerin-k sprak een ope ningswoord waarin hij wees op de belang rijkheid van -deze ln Nederland grootste Instelling. Aan -de hand van dia's en films werden de bezoekers bekend gemaakt met het veelzijdige werk van de ANWB. MAASLAND - De hoofdprijs van de St. Nicolaasactte van de middenstand (een waseombinatle) Is gewonnen door de heer L. van Zanten, Burgemeester van der Le- lykade 19. JDE LIER De algemene ledenverga dering van de Veiling "Westerlee. .wordt - vrijdagmiddag 15 december om twee uur gehouden in de kantine van de veüing. voorgesteld wordt een terrein van de WSM aan te kopen. De aftredende bestuursleden zijn herkiesbaar. nu als weektopper p.m. voor SCHIEDAM Met een gekneusd linkeronderbeen is vrijdag de 21-jarige betonwerker J. S. uit Rotterdam naar het Gemeen teziekenhuis gebracht Door onoplettendheid was hij vrijdag op de Nieuwe Haven tegen een personenauto gereden, bestuurd door de 31-jarige A. M. S„ een chauffeur uit Krimpen a. d. IJssel. Vanmorgen om kwairt over vier reed m nUn I COMPLETE WONINGINRICHTING BINNENWEG, BEIJEftlANDSELAAN BOTTERDAM/GEN HAAG/UTP.ECHT/VUSSINGEH/HOOflN/Dc LIER VLAARDINGEN Burgemeester mr. J. Heusdens zal morgenavond (dinsdag) om acht uur de Vrije'•Aca demie openen in het gebouw aan de Zomerstraat 21. De academie is in september met het geven van cursus sen gestart. Na de opening zal er voor de geno digden gelegenheid zijn het werk van de cursisten te bezichtigen. SCHIEDAM Vergeleken bij da eerdere, pretentieus opgezette concer ten met Baéhprogramma's en andere barokmuziek, -van het Schiedamse amateur - kamemrmziekensemble In tertexta, was de Bachavond die deze groep zaterdagavond in de aula van het Schiedamse Stedelijk Museum gaf een openbaring. Voorheen wer den nl, de concerten pijnlijke te leurstellingen, niet zozeer door een laag musiceerpeil der leden afzonder lijk, maar doordat een kundige lei ding ontbrak. En Bachs muziek is geen materie waarin dilettanten op eigen houtje moeten grasduinen... Intertexta heeft nu de organist koordirigent Gerard Akkerhuis uit Den Haag aangetrokken als leider en het was aanstonds duidelijk dat nu pas de capaciteiten van deze lief hebbers tot ontplooiing konden ko men. Er werd gedecideerd en sti listisch verantwoord gemusiceerd, er was een stabiel tempo, dc dynamiek was goed verzorgd en de. solopartijen der tripelconcerten (concerten- voor'3 clavecimbels in d en C, 4de Brariden- burgs Concert met blokfluiten en vi ool) verdienen alle-bewondering. Na tuurlijk bevredigde niet alles in de tutti-strijkers (te veel strijk-bijgelui- den, onzuivere intonaties) maar de vlekjes overschreden nergens de grens van het redelijke. Het bekende Dubbelconcert in d (voor twee violen) bleek echter nog wel erg moeilijk voor de daar ingeschakelde solisten. Uitstekend slaagde daarentegen weer de pastorale wereldlijke aria „Schafe körmen sicher weiden", met sopraan en twee blokfluiten. Intertexta hul digt het principe der anonimiteit ten aanzien van haar leden, en dat willen we dus respecteren. De aula raakte geheel gevuld met publiek, en dat heeft zich met bijval niet onbetuigd gelaten. A.I. (Van een ónzer verslaggevers) SC1EDAM Ter gelegenheid van (dc honderdste verjaardag van de heer Marcus Faasse was er zaterdag middag in het gebouw voor Chr. Soc. Belangen een receptie, ,die ongeveer tweehonderdvijftig mensen hebben, bezocht. Onder de aanwezigen waren burgemeester H. Roelfséma en echt genote, gemeentesecretaris mr. M. J. Blok en echtgenote, de wethouder van sociale zaken en volksgezond heid M. J. Eykenaar en de, heren "Van Veelen en Van Ravens, respectieve lijk voorzitter en secretaris van de anti-revolutionaire kiesvereniging. Twee zoons uit Amerika en Cana da, de een met zijn dochter en de ander met zijn vrouw, waren overge komen. Ook was er een kleinzoon, die bij het Amerikaanse leger in Duitsland dient en speciaal verlof had gekregen. De heer Faasse -kreeg zes zoons, van wie er een op twintigjarige leef tijd overleed en twee dochters. Hij heeft negendertig kleinkinderen, acht ennegentig achterkleinkinderen en nog achter-achtafkleinkinderen. Deze vijf generaties met vele familieleden, vrienden en kennissen vulden zater dagmiddag de grote zaai van Chr. Soc. Belangen. De -heer Faasse ontving vele geschenken: van de gemeente een fruitmand en een fruitmand van de Holland-Amerika Lijn, waar hij tot zijn vijfenzestigste jaar in de. expedi tie heeft gewerkt. De buren in de Paul us Potterstraat waren rondgeweest om voor „opa Faasse", geld bijeen te brengen voor een huldeblijk dat bestond uit een stoel. - De jubilaris die herstellend was van een zware griepaanval, bleek nog over voldoende vitaliteit te beschik ken om de twee uur lange receptie tot het einde bij te wonen. In zijn jonge jaren was Marcus Faasse visser in Middelhamis. Later vertrok hij naar Rotterdam. Al dertig jaar woont hij in de.Paulus Potterstraat. Zestien jaar geleden verloor 'hij zijn vrouw. Elke zondag gaat hij naar de twee diensten in de Julianakerk. ROTTERDAM Gedeputeerde staten van Zuid-Holland hebben op het adres van het initiatiefcomité dat onder leiding van de heer Ph. Koud- staal het provinciebestuur om opstap- wagens voor de Beneluxtunnel heeft gevraagd, geantwoord dat deze zaak betrekking heeft op een lokaal ver- keersbelang. Zij hebben de colleges van B. en W. van Rotterdam en Vlaardingen ver zocht aan de belangen van liet lang zame verkeer dat niet door de tunnel mag, aandacht te schenken. Het initiatiefcomité gaat nu zdjn actie voortzetten met een nieuwe brief aan de twee gemeentebesturen. VLAARDINGEN Voor de afde ling Schiedam - Vlaardingen van het Comité tot Handhaving van de Sta tenvertaling spreekt woensdag 20 uur ds. P. J. Dorsman, hervormd predi kant te Staphorst in het Rode Kruisgebouw, Emmastraat 38, Vlaar dingen. Irene: Aqua Fauna, bijeenkomst, 20 Magnalia Delkork: slso-clubs. ledenver gadering. 20 Stadhuis: Gemeenteraad. 20 Arcade: E.H.B.O.. cursus, 10.30; Ned. Bond v. Vogelliefhebbers. 20 Chr. Soc. Belangen: Oratio, cursus, 20 Irene: KNMTP, bijeenkomst, 20 Musis Sacrum: Alg. Bond v. Bejaarden, St.Nicotaasfeest, 13.30, 19.30. Bijkantoor „De Rotterdammer", Lange Kerkstraat 62. Telefoon redactie: 2638S4. Agentschap Schiedam; mevrouw J. van Gog, Dr. Zamenhofstraat 139a, tel. 152400 (ook klachten bezorging). Alarmnummer politie: 264666. Alarmnummer brandweer: 269123. GG en GD: 269290. Apotheek: Rem brandt, Rembrandtlaan 5, tel. 286855. de personenauto, bestuurd door de 20- jarige bakker R. v. d. L. tegen een lan taarnpaal, waardoor de voorzijde van de w^gen awaar beschadigd werd. De voorruit was doosr de mist beslagen. Het ongeval gebeurde op de Burge meester Van Haarenlaan V. d. L. kreeg, enkele snijwonden in het gelaat en moest in het Gemeenteziekenhuis opge nomen worden. De politie heeft de wa gen weggesleept. Doordat zij uitgleed over een hoop platgereden sneeuw brak zondagmorgen in de Julianalaan -mevrouw J. M. Swin- kels-Voredebregt haar rechter enkel. Zij werd naar de Dr, Noletstichting ge bracht om behandeld te worden. Vrijdagavond viel op de werf Wilton- Fijenoord de 27-jarige lasser R. Z. uit de Slagbekstraat te Rotterdam, die op een ladder op de tanker Daphne aan het werk was, twintig meter naar be neden in het ruim. Een afsluiter was losgeraakt. De man klaagde over pijn in de rug en werd met een hoofdwond naar het Gemeenteziekenhuis gebracht. Zijn toestand is redelijk weL LIJNBAAN 92 OOSTZEEDIJK155-157 BOTTERDAM (Van onze correspondent) MAASSLUIS Wanneer de ge meenteraad in zijn eerstvolgende ver gadering het voorstel van B. en W. aanvaardt; zal -binnen enkele maan den het pensionthehuis „De Brede Trappen" aan de Veerstraat 8 worden opgeheven. Het pand voldoet niet meer aan de eisen, dié voor de huisvesting van ■gehandicapten thans worden gesteld. Verbetering van het interieur van het pand of van eventuele andere panden in Maassluis, zou te kostbaar zijn en zal toch niet die doelmatig heid en praktische indeling brengen, die men wenselijk en noodzakelijk acht. Bij de stichting van net gemeente lijke pensiontehuis stelde in 1963 het gemeentebestuur zich ten doel binnen een termijn van vijf jaar een betere huisvesting te bewerkstelligen. Door verschillende omstandigheden, waar aan de financiéringsmoeilijkheden van de gemeenten de laatste tijd niet vreemd zijn, is het niet mogelijk- ge bleken, tijdig dit doel te verwezenlij ken. Nu het huurcontract over enige maanden afloopt hebben B. en W, gelet op de adviezen, bovenvermeld •besluit, zij het node, genomen. De bewoners van de „Brede Trap pen" zijn door het gemeentebestuur hiervan in kennis gesteld en daarbij is met nadruk gesteld, dat het stre ven erop is gericht, in de nabije toe komst een nieuw pensiontehuis' te stichten, zo mogelijk in regionaal vo-hand, Wethouder P. van der Snoek, van sociale zaken, gaf tevens de bewoners van het tehuis de verzekering, -dat elk geval individueel zal wórden be handeld. Er wordt naar gestreefd el ke bewoner van-de „Brede Trappen" een gepaste nieuwe huisvesting te verschaffen. (Van een medewerker) VLAARDINGEN In de Holywijk. zal Eerste Kerstdag oen ge meenschappelijke kerkdienst worden gehouden van gereformeerden en hervormden. Omdat de Hoiykapel daarvoor te klein is, wordt de dienst gehouden in Pax Christi kerk aan de' Reigerlaan, aanvang 9.30 uur. De rooms-katholieke parochieheeft zich bereid getoond haar diensten daarvoor te wijzigen. De stoelen van de Hoiykapel wor den naar de kerk gebracht om daar-, mee het aantal zitplaatsen op 350 te brengen. Dezelfde stoelen worden ook gebruikt voor de r.-k. kerst nachtdienst waarvoor grote be langstelling wordt verwacht. HOEK VAN HOLLAND Vanaf 1 Ja nuari 1968 kunnen consenten voor het vis- sen In de Nieuwe Waterweg en de Euro poorthavens bij het politiebureau worden aangevraagd. Tot dusver was dit alleen bij de rivierpolitie mogelijk. Tijden: maandag t.e.m. vrijdag van 9-12 en van 14-17 uur. SCHIEDAM Geboren: Sylvia P d v T van der Kruk en J Libert; Jan W 2 v F F de Heer en Y m Francke; John z v L Larooij en J Barremaecker. Overleden: L j m Lupker, 66; M Bak kers, 58 echtg J H Slwers. UJN8AAN 92 OOSTZEEDUK15S-157 ROTTERDAM van 50 jaar geleden „Voor de aardigheid". Zooals men weet, werd door de politie de hand ge legd -op een Duitsch deserteur,, een fotograaf, die met een: HoUandsché col lega valsche j.ilverbons van 2.50- eh. ƒ1.- vervaardigde. De heerea stonden voor de-rechtbank en verklaarden, dat ie voor -de „aardig heid" dit werkje hadden verricht. Te-" gén dit „aardigheidje" werd evenwel 3' jaren gevangenisstraf geëischt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1